Andres Vutt

24.08.1969
andres.vutt@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.08.2017    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, äriõiguse dotsent (1,00)
01.01.2013–...    Advokaadibüroo Magnusson, nõunik (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, äriõiguse dotsent (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse lektor (1,00)
01.10.2005–31.08.2009    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse lektor (1,00)
01.09.2003–30.09.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, tsiviilõiguse assistent (1,00)
2002–2013    Advokaadibüroo Concordia, jurist (1,00)
2000–2003    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool; tsiviilõiguse assistent (1,00)
1998–2002    Villu Kõve Advokaadibüroo, jurist (1,00)
1993–2000    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Tsiviilõiguse õppetool; tsiviilõiguse lektor (1,00)
1993–1998    Juristibüroo Fides, jurist (1,00)
1991–1992    AS Postimees, jurist (1,00)
 
 
Haridustee
2000–2005    Magister iuris, Tartu Ülikool
1987–1993    Õigusteaduskond, Tartu Ülikool (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Ajakiri Juridica, toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Ajakiri Juridica International, toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Justiitsministeeriumi poolt läbiviidava ühinguõiguse revisjoni (riigihange 176934) töögrupi liige
2012−...    Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, juhatuse liige
2009−...    European Model Company Law Act, töögrupi liige
2006−...    Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, liige
2005−...    European Center of Commercial and Company Law, asutajaliige
2014−2016    Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktoriõppe programmijuht
2011−2016    Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu, liige
1998−2015    Sihtasutus Iuridicum, nõukogu liige

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.3.
2016
1.2.
2015
2.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
3.3.
2014
5.2.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
1.3.
2012
5.2.
2012
2.3.
2011
3.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.3.
2009
1.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
3.3.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
6.7.
2005
3.3.
2004
6.2.
2001
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
1.2.
1998
1.3.
1997
3.2.
1997
6.2.
1997
1.3.
1996
1.3.
1996
6.4.
1996
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
3.3.
1995
6.4.
1995
1.3.
1994
1.3.
1994
1.3.
1994
1.3.
1994
6.3.
1994
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993

Andres Vutt

24.08.1969
andres.vutt@ut.ee

Career

Institution and position
01.01.2016–31.08.2017    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Commercial Law (1,00)
01.01.2013–...    Magnusson Law Office, of counsel (1,00)
01.09.2012–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Commercial Law (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer in Civil Law (1,00)
01.10.2005–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer of Civil Law (1,00)
01.09.2003–30.09.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Assistant (1,00)
2002–2013    Concordia Law Offices, lawyer (1,00)
2000–2003    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Business Law and Intellectual Property Law; Assistant of Civil Law (1,00)
1998–2002    Villu Kõve Law Office, lawyer (1,00)
1993–2000    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Civil Law; Lecturer of Civil Law (1,00)
1993–1998    Law Office Fides, lawyer (1,00)
1991–1992    AS Postimees, lawyer (1,00)
 
 
Education
2000–2005    Magister iuris, University of Tartu
1987–1993    Faculty of Law, University of Tartu (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Juridica, Member of Editioral Board
2016−...    Juridica International, Member of Editorial Board
2016−...    Member of the working group for revision of company law (public tender 176034) led by Ministry of Justice
2012−...    Estonian Academic Law Society, member of the board
2009−...    European Model Company Law Act, member of the working group
2006−...    Estonian Academic Law Society, member
2005−...    European Center of Commercial and Company Law, founding member
2014−2016    Faculty of Law, University of Tartu, Programme leader (PhD studies)
2011−2016    Council of the Faculty of Law Unversity of Tartu, member
1998−2015    Iuridicum foundation, member of the supervisory board

Publications

Category
Year
Publication
 
3.3.
2016
1.2.
2015
2.1.
2015
3.3.
2015
3.3.
2015
5.2.
2015
6.6.
2015
6.6.
2015
3.3.
2014
5.2.
2014
1.3.
2013
3.3.
2013
6.2.
2013
6.6.
2013
1.3.
2012
5.2.
2012
2.3.
2011
3.3.
2011
6.6.
2011
6.6.
2010
1.2.
2009
1.3.
2009
3.3.
2009
1.2.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
1.3.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
1.2.
2006
1.3.
2006
3.3.
2006
1.2.
2005
1.3.
2005
1.3.
2005
6.7.
2005
3.3.
2004
6.2.
2001
1.2.
1999
1.3.
1999
1.3.
1999
1.2.
1998
1.3.
1997
3.2.
1997
6.2.
1997
1.3.
1996
1.3.
1996
6.4.
1996
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
1.3.
1995
3.3.
1995
6.4.
1995
1.3.
1994
1.3.
1994
1.3.
1994
1.3.
1994
6.3.
1994
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
1.3.
1993
  • Leitud 3 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
ETFETF9301Uuenduslikud instrumendid lepinguliste suhete reguleerimisel mitmetasandilises Euroopas ja nende mõju Eesti eraõiguse süsteemile01.01.201231.12.2015Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 600,00 EUR
ETFETF6747Uus Lex Mercatoria ja ülerahvusliku kaubandusõiguse kodifitseerimine : teoreetilised ja õiguspraktilised probleemid Eesti kaubandusõiguse arengusuundade kontekstis01.01.200631.12.2009Irene KullTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 556,23 EUR
  • Leitud 67 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Vutt, Andres (2016). The WJP Rule of Law Index 2016 Report (contribution to the country report of Estonia). 3.3.
Vutt, Andres; Vutt, Margit (2015). Shareholders&#39; Individual Information Right: Prerequisites and Boundaries. Juridica International, 23, 60−69.<a href='http://dx.doi.org/10.12697/JI.2015.23.07' target='_blank'>10.12697/JI.2015.23.07</a>.1.2.
Saare, Kalev; Volens, Urmas; Vutt, Andres; Vutt, Margit (2015). Ühinguõigus I. Kapitaliühingud. Tallinn: Kirjastus Juura.2.1.
Vutt, Andres (2015). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. §-de 377-381-1 kommentaarid. Pikamäe, P.; Sootak, J. (Toim.). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. 4., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne. (893−900).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Vutt, Andres (2015). The WJP Rule of Law Index 2015 Report (contribution to the country report of Estonia). 3.3.
Vutt, Andres (2015). Eesti ühinguõiguse 20 aastat: tagasivaade ja perspektiivid. <i>Äriseadustik 20: Eesti ja Euroopa ühinguõiguse kogemused ja arenguvõimalused, Tartu 22.-23.10.2015.</i> 5.2.
Vutt, Andres (2015). Kapitalita osaühing: kas kole koll või uus reaalsus? Maksumaksja, 2, 32−33.6.6.
Vutt, Andres (2015). Miks on vaja muuta 20 aastat kehtinud ühinguõigust? Postimees.. 6.6.
Vutt, Andres (2014). The WJP Rule of Law Index 2014 Report (contribution to the country report of Estonia). 3.3.
Vutt, Andres (2014). Sissemakseta osaühing pro et contra (contra). <i>33. Eesti Õigusteadlaste Päevad &quot;Kümme aastat õiguslõimet&quot;, Tartu 02.-03.10.2014.</i> 5.2.
Vutt, Andres (2013). Juhatuse liikme ja seotud isikute hüvede avalikustamise standard. Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus 3-2-1-86-13. Juridica, 8, 608−612.1.3.
Vutt, Andres (2013). The WJP Rule of Law Index 2012 - 2013 Report (contribution to the country report of Estonia). 3.3.
Vutt, Andres (2013). Company Law. In: L. Soobik (Ed.). English for Law Students (212−215).. Tallinn: Juura Press.6.2.
Vutt, Andres (2013). TÜ õigusspetsialist: Reformierakonna praegune juhatus pole seaduslik. . 6.6.
Vutt, Andres; Vutt, Margit (2012). Äriühingu osaniku ja aktsionäri teabeõigus Eesti kohtupraktikas. Juridica, 9, 709−716.1.3.
Vutt, Andres (2012). Ärikeelu kohaldamine pankrotimenetluses. <i>Euroopa Liidu Läänemere strateegia ning aktuaalsed õigus- ja majandusküsimused, sealhulgas maksejõuetuse valdkonnas, Tallinn 8.-9.11.2012.</i> 5.2.
Vutt, Andres (2011). Legal capital rules as a measure for creditor and shareholder protection. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Vutt, Andres (2011). The WJP Rule of Law Index 2011 Report (contribution to the country report of Estonia). In: H. Liu (Ed.). .. Washington DC: World Justice Project.3.3.
Vutt, A. (2011). Konkurentsitult konkurentsivõimeline osaühing. Maksumaksja, 3, 33−37.6.6.
Vutt, A. (2010). Vabatahtlik reserv kui omakapitali nõuete täitmise üks võimalus. Maksumaksja, 1, 35−36.6.6.
Vutt, Andres (2009). Dividend Payments and Protection of Minority Shareholders. Juridica International, 16, 135−140.1.2.
Vutt, A.; Vutt, M. (2009). Ühinemine ja jagunemine Eesti registri- ja kohtupraktika peeglis. Juridica, 3, 173−180.1.3.
Vutt, A. (2009). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. §-de 377-381-1 kommentaarid. Sootak, J.; Pikamäe, P. (Toim.). Karistusseadustik. Kommenteeritud väljanne (929−940).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Vutt, A. (2008). Subordination of Shareholder Loans in Estonian Law. Juridica International, 15, 86−93.1.2.
Vutt, A. (2008). Aktsia- ja osakapitali reeglite muudatused: uued vabadused ja piirangud. Maksumaksja, 6-7, 28−30.6.6.
  • Leitud 10 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Aktsiaraamatu pidamise korraldus Eestis ning võimalused aktsiate registreerimiseks teise liikmesriigi keskdepositooriumis Lillemets, MaidomagistrikraadGerd Laub; Andres VuttKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Aktsiaseltsi ja osaühingu kapitalinõuete rikkumine kontsernisisese cash pooling’u raamesKull, KarlmagistrikraadAndres VuttKaitstud2011Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Aktsiate üleandmine Eesti äriühinguõigusesPaadam, Karl JuhanmagistrikraadGerd Laub; Andres VuttKaitstud2008Tartu Ülikool
Aktsionäride ülimuslikkuse põhimõte ühingujuhtimise aluspõhimõttena - doktorikraadAndres VuttJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool
Autoriõiguse uuendamine teoste uute kasutusviiside soodustamiseksLindström, LiisdoktorikraadAleksei Kelli; Andres VuttJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool
Häälte määramine ja selle kohtulik järelevalve maksejõuetusmenetluses - magistrikraadAndres VuttKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool
Kliendi väärtpaberite ja raha hoidmise põhimõttedSäärits, TuulimagistrikraadGerd Laub; Andres VuttKaitstud2012Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Läbiva vastutuse kohaldamine kontserni emaettevõtja suhtes - doktorikraadAndres Vutt; Paul VarulJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Related persons' claims in insolvency proceedings - doktorikraadAndres VuttJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Saneerimismenetluse roll maksejõuetusõiguses - doktorikraadPaul Varul; Andres VuttJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond