Mai Kukumägi

mai.kukumagi@ut.ee
F-1121-2017
0000-0002-2313-148X

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.01.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (1,00)
01.01.2010–31.12.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Technician (0,50)
01.11.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Technician (0,50)
01.10.2004–31.10.2007    University of Tartu, Support Units, Administrative Department, secretary of director of administration (1,00)
 
 
Education
2007–2015    PhD studies in plant ecology and ecophysiology at University of Tartu
2005–2007    master's degree (MSc), plant ecology and ecophysiology, University of Tartu
2001–2005    bachelor's degree (BSc), botany and ecology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−2012    Member of organizing team of the SPPS (Scandinavian Plant Physiology Society) PhD Student Conference, 12.-15.09.2012, Estonia
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests", member of working group 3 "Soil C stocks and turnover"
2003−2008    COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services", member of working group 2 "Fine root dynamics"
 
 
Additional career information
Reviewer for journals: Agricultural and Forest Meteorology; Forests;
Teaching at University of Tartu:
2013 Supervision of Bachelor thesis of Krõõt Arbo and Marta Korts-Laur;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Mai Kukumägi, I prize for master's thesis "Seasonal soil respiration in a spruce-birch chronosequence: relationships between soil temperature and soil moisture" in nationl students' competition in 2007
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Forest carbon cycle; soil respiration and its partitioning in relation to abiotic and biotic factors and forest management
 
 
Additional information
Collaboration projects:
2016-2018 - 8T160024MIMK "Carbon budget in Scots pine chronosequence stands ", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Carbon budgets in Silver birch-Norway spruce mixed stands", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”The effect of drainage to carbon budget of birch stands growing on organic soils”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2015 - ETF 9342 "Potential environmental effects in relation to management of grey alder stands", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „The role of grey alder stands in carbon budget of Estonian forests“, Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”The possible environmental effects and silvicultural aspects of spruce stumps harvesting”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2007-2010 - ETF 7069 ”Carbon sequestration and growth in silver birch stands ”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.

Professional development:
- Scientific research (learning soil organic matter density fractionation) at the University of Turin, February-March, 2012.
- PhD course "Belowground carbon turnover in forests", Tartu, 2011.
- Scientific research (soil respiration measurements at different forest sites and microcosm experiment) at the University of Helsinki, August and December, 2010.

Research grants and scholarships:
2013 - Research grant of the interdisciplinary research projects for doctoral students
2012 - ESF DoRa Proramme Activity 6 scholarship
2010 - Short-term scientific mission of COST FP0803
2010 - ESF DoRa Programme Activity 8 scholarship
2009 - Scholarship of Kristjan Jaak – travelling grant
2008 - Travelling grant from the Doctoral School of Ecology and Environmental Sciences

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai Kukumägi

mai.kukumagi@ut.ee
F-1121-2017
0000-0002-2313-148X

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (1,00)
01.01.2010–31.12.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tehnik (0,50)
01.11.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , tehnik (0,50)
01.10.2004–31.10.2007    Tartu Ülikool, Tugiüksused, Üldosakond, administratsioonidirektori vastutav sekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2015    doktoriõpe taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
2005–2007    teadusmagistrikraad (MSc), taimeökoloogia ja ökofüsioloogia eriala, Tartu Ülikool
2001–2005    bakalaureusekraad, botaanika ja ökoloogia eriala, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−2012    VII Skandinaavia Taimefüsioloogia Ühingu (Scandinavian Plant Physiology Society, SPPS) doktorantide konverentsi korraldamine 12.-15.09.2012, Laulasmaa, Eesti
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" liige
2003−2008    COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services" liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsensent teadusajakirjades: Agricultural and Forest Meteorology; Forests;
Õppetöö:
2013 Krõõt Arbo bakalaureusetöö juhendamine
2013 Marta Korts-Laur bakalaureusetöö juhendamine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Mai Kukumägi, I preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Eesti üliõpilaste teadustööde 2007. a riiklikul konkursil teadustöö "Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Metsaökosüsteemi süsinikuringe, mullahingamine: seosed erinevate abiootiliste ja biootiliste teguritega ning metsamajandamisega
 
 
Lisainfo
Osalus Tartu Ülikooli välistes projektides:
2016-2018 - 8T160024MIMK "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas",Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”Kuivendamise mõju viljakate soometsade süsinikubilansile”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2015 - ETF 9342 "Hall-lepikute majandamisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“, Veiko Uri,Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2007-2010 - ETF 7069 ”Süsiniku akumulatsioon ja puistu kasvukäik arukaasikutes”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut

Erialane enesetäiendus:
- teadustöö Torino ülikoolis, Itaalia, veebruar-märts, 2012
- osalemine rahvusvahelises doktorikoolis "Belowground carbon in forests", Tartu, 2011
- teadustöö Helsingi ülikooli metsateaduste osakonnas, august ja detsember, 2010

Saadud uurimistoetused ja stipendiumid:
2013 - Ökoloogia ja maateaduste doktorikooli valdkondadeülese uurimisprojekti toetus
2012 - ESF DoRa programmi 6 stipendium
2010 - ESF DoRa programmi 8 stipendium
2010 - COST FP0803 "Belowground carbon turnover in Europen forests" uurimistoetus
2009 - Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2008 - Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli välissõidu toetus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Found 11 results
ProgramNumberNameProject startProject endPrincipal investigatorInstitutionTotal financing
MUUSLOOM12022T (3.2.0802.11-0043)Research and development activities on biosphere and atmosphere of the Esronian Ekvironmental Observatory (BioAtmos)01.10.201131.12.2014Kaido SoosaarUniversity of Tartu757 600,23 EUR
TKF11100PKTF (TK107)Centre of Excellence in Environmental Adaptation01.01.201131.12.2015Ülo NiinemetsEstonian University of Life Sciences; Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences; Tallinn University of Technology , Faculty of Science; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University3 054 552,95 EUR
IUTIUT34-9Forest ecosystem acclimation to increasing atmospheric humidity and interacting environmental drivers01.01.201531.12.2020Arne SellinUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences399 000,00 EUR
ETFETF7452Fine root adaptation strategies in European coniferous and deciduous forests along a latitudinal gradient.01.01.200831.12.2011Ivika Ostonen-MärtinUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)83 618,15 EUR
MUULLOOM15092Effect of clearcut and thinning on forest carbon cycling01.07.201530.06.2018Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences76 500,00 EUR
ETFETF7792Rhizosphere processes in carbon and nutrient cycling of free air humidity manipulated deciduous forest ecosystems 01.01.200931.12.2012Krista LõhmusUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)47 121,20 EUR
ETFETF5466Carbon pools and sequestration in a chronosequence of spruce-birch forest01.01.200331.12.2006Robert Christian Szava-KovatsUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography54 789,58 EUR
PUT; PUT_OPPUT1350Role of transpiration fluxes in acquisition of inorganic nitrogen forms in trees01.01.201731.12.2020Priit KupperUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences60 000,00 EUR
SFSF0180025s12Multi-scale interactions between water, carbon and nitrogen fluxes in experimental and natural ecosystems: effects of climate change.01.01.201231.12.2014Anu SõberUniversity of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University446 640,00 EUR
ETFETF7016Stomatal control of photosynthesis acclimation to light01.01.200731.12.2010Robert Christian Szava-KovatsUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)54 053,92 EUR
SFSF0182732s06Interactions between fluxes of carbon and water in ecosystems under the influence of changing environment01.01.200631.12.2011Anu SõberUniversity of Tartu, Faculty of Biology and Geography; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University; University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old)870 509,68 EUR
  • Found 31 results
PublicationClassificationFile
Ostonen, Ivika; Truu, Marika; Helmisaari, Heljä-Sisko; Lukac, Martin; Vanguelova, Elena; Godbold, Douglas L; Lõhmus, Krista; Zang, Ulrich, Tedersoo, Leho; Preem, Jens-Konrad; Rosenvald, Katrin; Aosaar, Jürgen; Armolaitis, Kestutis; Frey, Jane; Kabral, Naima; Kukumägi, Mai; Leppälammi-Kujansuu, Jaana; Lindroos, Antti-Jussi; Merilä, Päivi; Napa, Ülle; Nöjd, Pekka ... Truu, Jaak (2017). Adaptive root foraging strategies along a boreal-temperate forest gradient. New Phytologist, 0 [forthcoming].1.1.
Uri, Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik, Mats; Becker, Hardo; Soosaar, Kaido; Morozov, Gunnar; Ligi, Karli; Padari, Allar; Ostonen, Ivika; Karoles, Kalle (2017). Carbon budgets in fertile grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) stands of different ages. Forest Ecology and Management, 396, 55−67.10.1016/foreco.2017.04.004.1.1.
Uri,Veiko; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Varik,Mats; Becker, Hardo; Morozov, Gunnar; Karoles, Kalle (2017). Ecosystems carbon budgets of differently aged downy birch stands growing on well-drained peatlands. Forest Ecology and Management, 399, 82−93.10.1016/j.foreco.2017.05.018.1.1.
Pumpanen, J.; Lindén, A.; Bruckman, V.J.; Berninger, F.; Ilvesniemi, H.; Oinonen, M.; Sonninen, E.; Kukumägi, M.; Heinonsalo, J. (2017). The effect of roots and easily available carbon on the decomposition of soil organic matter fractions in boreal forest soil. European Journal of Soil Science, 68, 537−546.10.1111/ejss.12439.1.1.
Kukumägi, Mai; Ostonen, Ivika; Uri, Veiko; Helmisaari, Heljä-Sisko; Kanal, Arno; Kull, Olevi; Lõhmus, Krista (2017). Variation of soil respiration and its components in hemiboreal Norway spruce stands of different ages. Plant and Soil, 414, 265−280.10.1007/s11104-016-3133-5.1.1.
Lõhmus, K.; Rosenvald, K.; Ostonen, I.; Kukumägi, M.; Parts, K.; Uri, V.; Tullus, A.; Sellin, A.; Niglas, A.; Aosaar, J.; Varik, M.; Kupper, P.; Truu, M.; Truu, J.; Torga, R.; Maddison, M.; Soosaar, K.; Sõber, J.; Mander, Ü.; Sõber, A. (2017). Elevated atmospheric humidity shapes fine root foraging strategies and the carbon cycle of a silver birch forest ecosystem: a FAHM study. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (55).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. In: Kriiska, K.; Rosenvald, K.; Meitern, A.; Ostonen, I. (Ed.). Abstract book of the 7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants (103).7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants, Tartu, June 26-29, 2017. Tartu.5.2.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Ostonen, Ivika; Kupper, Priit; Lõhmus, Krista (2017). Factors affecting soil respiration in hemiboreal forest ecosystems. Book of Abstracts: Biogeomon, The 9th International Symposium on Ecosystem Behavior: BIOGEOMON, Litomyšl, Czech Republic, 20.-24.08.2017. Ed. Martin Novák, Pavel Krám, Markéta Štěpánová. Czech Geological Survey, 83−84.5.2.
K. Soosaar, K. Repp, K. Lõhmus, V. Uri, K. Rannik, A. Krasnova, I. Ostonen, M. Kukumägi, M. Maddison, Ü. Mander (2016). Carbon balance of an old hemi-boreal pineforest in Southern Estonia determined by different methods. In: Geophysical Research Abstracts.European Geosciences Union General Assembly 2016 Vienna, Austria, 17-22 April. (EGU2016-18229).5.2.
Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Becker, H.; Kukumägi, M.; Ligi, K.; Pärn, L.; Kanal, A. (2015). Biomass resource and environmental effects of Norway spruce (Picea abies) stump harvesting: An Estonian case study. Forest Ecology and Management, 335, 207−215.10.1016/j.foreco.2014.10.003.1.1.
Varik, Mats; Kukumägi, Mai; Aosaar, Jürgen; Becker, Hardo; Ostonen, Ivika; Lõhmus, Krista; Uri, Veiko (2015). Carbon budgets in fertile silver birch (Betula pendula Roth) chronosequence stands. Ecological Engineering, 77, 284−296.1.1.
Kukumägi, M. (2015). Factors affecting soil respiration and its components in silver birch and Norway spruce stands. (Doktoritöö, Tartu Ülikool). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.2.3.
Kupper, P.; Tullus, A.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Alber, M.; Parts, K.; Lubenets, K.; Rohula, G.; Sõber, J.; Kukumägi, M.; Lutter, R.; Niglas, A.; Hansen, R.; Kukk, M.; Tulva, I.; Mänd, P.; Uri, V.; Sõber, A.; Sellin, A.; Lõhmus, K. (2015). Does elevated air humidity affect tree's nitrogen uptake in a Free Air Humidity Manipulation (FAHM) experiment? In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (41).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Lõhmus, K.; Ostonen, I.; Rosenvald, K.; Kukumägi, M.; Tullus, A.; Hansen, R.; Kupper, P.; Sõber, J.; Uri, V.; Aosaar, J.; Varik, M.; Truu, M.; Soosaar, K.; Mander, Ü.; Sellin, A.; Sõber, A. (2015). Elevated atmospheric humidity changes deciduous forest carbon and nutrient cycling. In: Ostonen, I.; Kurvits, T. (Ed.). Environmental Adaptation: from Molecules to the Planet. The Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Abstract Book. (30).The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON. Final Conference. Tartu, October 1-3, 2015. Tartu.5.2.
Kukumägi, M. (2015). Factors affecting soil respiration in silver birch and Norway spruce stands. Environmental adaptation: from molecules to the planet: The Estonian Centre of Excellence of Environmental Adaptation ENVIRON, Tartu, 1.-3.10.2015. Ed. Ostonen, I.; Kurvits, T. Tartu,.5.2.
Kukumägi, M.; Ostonen, I.; Kupper, P.; Truu, M.; Tulva, I.; Varik, M.; Aosaar, J.; Sõber, J.; Lõhmus, K. (2014). The effects of elevated atmospheric humidity on soil respiration components in a young silver birch forest. Agricultural and Forest Meteorology, 194, 167−174.10.1016/j.agrformet.2014.04.003.1.1.
Püttsepp, Ülle; Liiva, Helen; Orupõld, Kaja; Purgas, Milvi; Kauer, Karin; Kikkas, Kadri; Kukumägi, Mai; Celi, Luisella (2014). Stability of soil organic matter in different forest soils and under artificial Cd stress. Book of Abstracts: BIOGEOMON 2014 8th International Symposium on Ecosystem Behavior University of Bayreuth, Germany July 13th – 17th, 2014. Ed. Holzheu, Stefan; Thies, Birgit. Bayreuth, Germany: Difo-Druck GmbH, 96052 Bamberg, Germany, 165−165.3.5.
Tullus, Arvo; Sellin, Arne; Ostonen-Märtin, Ivika; Kukumägi, Mai; Hansen, Raili; Lutter, Reimo; Tullus, Tea; Tullus, Hardi; Lõhmus, Krista; Sõber, Anu; Kupper, Priit (2014). Free air humidity manipulation (FAHM) experiment in Estonia provides new knowledge of climate change effects on northern forests. The International Forestry Review, 16: XXIV IUFRO World Congress, 5–11 October 2014, Salt Lake City, USA. Ed. Parrotta, J.A.; Moser, C.F.; Scherzer, A.J.; Koerth, N.E.; Lederle, D.R. 167−167. (The International Forestry Review; 5).5.1.
Kukumägi, Mai; Celi, Luisella; Said-Pullicino, Daniel; Kupper, Priit; Sõber, Jaak; Lõhmus, Krista; Kutti, Sander; Ostonen, Ivika (2014). Does increased air humidity affect belowground carbon cycling in silver birch forests? Book of Abstracts: Biogeomon 2014, 8th International Symposium on Ecosystem Behavior, University of Bayreuth, Germany, 13.-17.07.2014. Ed. Stefan Holzheu, Birgit Thies. Bayreuth: Bayreuther Forum Ökologie, 91−91.5.2.
Kupper, P.; Tullus, A.; Sellin, A.; Ostonen, I.; Kukumägi, M.; Hansen, R.; Rosenvald, K.; Niglas, A.; Sõber, J.; Lõhmus, K.; Sõber, A. (2014). Impact of elevated air humidity on trees and forest ecosystem: a FAHM study. In: 1st ClimMani COST action workshop: Integrating climate change experiments, data syntheses and modelling (57).12-14th November 2014, University of Aveiro, Aveiro, Portugal. 5.2.
Kukumägi, Mai; Celi, Luisella; Said-Pullicino, Daniel; Kupper, Priit; Sõber, Jaak; Lõhmus, Krista; Kutti, Sander; Ostonen, Ivika. (2013). Does the increased air humidity affect soil respiration and carbon stocks? In: Geophysical Research Abstracts.EGU General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07.-12.04.2013. 5.2.
Kukumägi, Mai; Celi, Luisella; Said-Pullicino, Daniel; Kupper, Priit; Sõber, Jaak; Lõhmus, Krista; Kutti, Sander; Ostonen, Ivika. (2013). Does the increased air humidity affect soil respiration and carbon stocks? In: Final conference COST Action FP0803 Belowground carbon turnover in European Forests (47−47).COST Action FP0803 Belowground carbon turnover in European Forests, Luchey Halde, Bordeaux, France, 13.-15.05.2013. 5.2.
Uri, V.; Varik, M.; Aosaar, J.; Kanal, A.; Kukumägi, M.; Lõhmus, K. (2012). Biomass production and carbon sequestration in a fertile silver birch (Betula pendula Roth) forest chronosequence. Forest Ecology and Management, 267, 117−126.1.1.
Kukumägi, Mai; Uri, Veiko; Lõhmus, Krista (2012). The role of soil respiration on carbon cycling in a chronosequence of silver birch stands. In: Abstract Book (66−66).7th SPPS PhD Student Conference, Laulasmaa, Estonia, 12.-15.09.2012. 5.2.
Ostonen, Ivika; Helmisaari, Heljä-Sisko; Borken, Werner; Tedersoo, Leho; Kukumägi, Mai; Bahram, Mohammad; Lindroos, Antti-Jussi; Nöjd, Pekka; Uri, Veiko; Merilä, Päivi; Asi, Endla; Lõhmus, Krista (2011). Fine root foraging strategies in Norway spruce forests across a European climate gradient. Global Change Biology, 17 (12), 3620−3632.10.1111/j.1365-2486.2011.02501.x.1.1.