Mai Kukumägi

mai.kukumagi@ut.ee
F-1121-2017
0000-0002-2313-148X

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.12.2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.01.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (1,00)
01.01.2010–31.12.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist for Ecophysiology (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Technician (0,50)
01.11.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Technician (0,50)
01.10.2004–31.10.2007    University of Tartu, Support Units, Administrative Department, secretary of director of administration (1,00)
 
 
Education
2007–2015    PhD studies in plant ecology and ecophysiology at University of Tartu
2005–2007    master's degree (MSc), plant ecology and ecophysiology, University of Tartu
2001–2005    bachelor's degree (BSc), botany and ecology, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−2012    Member of organizing team of the SPPS (Scandinavian Plant Physiology Society) PhD Student Conference, 12.-15.09.2012, Estonia
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests", member of working group 3 "Soil C stocks and turnover"
2003−2008    COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services", member of working group 2 "Fine root dynamics"
 
 
Additional career information
Reviewer for journals: Agricultural and Forest Meteorology; Forests;
Teaching at University of Tartu:
2013 Supervision of Bachelor thesis of Krõõt Arbo and Marta Korts-Laur;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Mai Kukumägi, I prize for master's thesis "Seasonal soil respiration in a spruce-birch chronosequence: relationships between soil temperature and soil moisture" in nationl students' competition in 2007
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology ; SPECIALITY: Forest carbon cycle; soil respiration and its partitioning in relation to abiotic and biotic factors and forest management
 
 
Additional information
Collaboration projects:
2016-2018 - 8T160024MIMK "Carbon budget in Scots pine chronosequence stands ", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Carbon budgets in Silver birch-Norway spruce mixed stands", Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”The effect of drainage to carbon budget of birch stands growing on organic soils”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2015 - ETF 9342 "Potential environmental effects in relation to management of grey alder stands", Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „The role of grey alder stands in carbon budget of Estonian forests“, Veiko Uri,Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”The possible environmental effects and silvicultural aspects of spruce stumps harvesting”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.
2007-2010 - ETF 7069 ”Carbon sequestration and growth in silver birch stands ”, Veiko Uri, Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering.

Professional development:
- Scientific research (learning soil organic matter density fractionation) at the University of Turin, February-March, 2012.
- PhD course "Belowground carbon turnover in forests", Tartu, 2011.
- Scientific research (soil respiration measurements at different forest sites and microcosm experiment) at the University of Helsinki, August and December, 2010.

Research grants and scholarships:
2013 - Research grant of the interdisciplinary research projects for doctoral students
2012 - ESF DoRa Proramme Activity 6 scholarship
2010 - Short-term scientific mission of COST FP0803
2010 - ESF DoRa Programme Activity 8 scholarship
2009 - Scholarship of Kristjan Jaak – travelling grant
2008 - Travelling grant from the Doctoral School of Ecology and Environmental Sciences

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai Kukumägi

mai.kukumagi@ut.ee
F-1121-2017
0000-0002-2313-148X

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–31.12.2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia teadur (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (1,00)
01.01.2010–31.12.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, ökofüsioloogia spetsialist (0,50)
01.01.2008–31.12.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, tehnik (0,50)
01.11.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , tehnik (0,50)
01.10.2004–31.10.2007    Tartu Ülikool, Tugiüksused, Üldosakond, administratsioonidirektori vastutav sekretär (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2015    doktoriõpe taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool
2005–2007    teadusmagistrikraad (MSc), taimeökoloogia ja ökofüsioloogia eriala, Tartu Ülikool
2001–2005    bakalaureusekraad, botaanika ja ökoloogia eriala, Tartu Ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−2012    VII Skandinaavia Taimefüsioloogia Ühingu (Scandinavian Plant Physiology Society, SPPS) doktorantide konverentsi korraldamine 12.-15.09.2012, Laulasmaa, Eesti
2009−2013    COST FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" liige
2003−2008    COST E38 "Woody Roots and Ecosystem Services" liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsensent teadusajakirjades: Agricultural and Forest Meteorology; Forests;
Õppetöö:
2013 Krõõt Arbo bakalaureusetöö juhendamine
2013 Marta Korts-Laur bakalaureusetöö juhendamine;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Mai Kukumägi, I preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas Eesti üliõpilaste teadustööde 2007. a riiklikul konkursil teadustöö "Mullahingamise sesoonne dünaamika kuuse-kase segametsa aegreas: seosed mullatemperatuuri ja mullaniiskusega" eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia ; PÕHISUUND: Metsaökosüsteemi süsinikuringe, mullahingamine: seosed erinevate abiootiliste ja biootiliste teguritega ning metsamajandamisega
 
 
Lisainfo
Osalus Tartu Ülikooli välistes projektides:
2016-2018 - 8T160024MIMK "Süsinikubilanss palumännikute vanusereas", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2015-2016 - 8-2/T15013MIMK "Süsinikubilanss kuuse-kase segametsade vanusereas",Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2013-2015 - 8-2/T13104MIMK ”Kuivendamise mõju viljakate soometsade süsinikubilansile”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2015 - ETF 9342 "Hall-lepikute majandamisega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud", Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2012-2014 - 8-2/T12141MIMK „Hall-lepikud Eesti metsade süsinikubilansis“, Veiko Uri,Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2011-2014 - 8-2/T11082MIMK ”Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut.
2007-2010 - ETF 7069 ”Süsiniku akumulatsioon ja puistu kasvukäik arukaasikutes”, Veiko Uri, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut

Erialane enesetäiendus:
- teadustöö Torino ülikoolis, Itaalia, veebruar-märts, 2012
- osalemine rahvusvahelises doktorikoolis "Belowground carbon in forests", Tartu, 2011
- teadustöö Helsingi ülikooli metsateaduste osakonnas, august ja detsember, 2010

Saadud uurimistoetused ja stipendiumid:
2013 - Ökoloogia ja maateaduste doktorikooli valdkondadeülese uurimisprojekti toetus
2012 - ESF DoRa programmi 6 stipendium
2010 - ESF DoRa programmi 8 stipendium
2010 - COST FP0803 "Belowground carbon turnover in Europen forests" uurimistoetus
2009 - Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
2008 - Ökoloogia ja keskkonnateaduste doktorikooli välissõidu toetus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid