8.08.1974
56577980
hilkka.hiiop@artun.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond, Muinsuskaitse ja konserveerimise osakond, Professor (1,00)
2014–2017   
SA Eesti Kunstimuuseum, konserveerimisspetsialist (0,50)
2013–2017   
Eesti Kunstiakadeemia, Dotsent (0,50)
2013–2014   
SA Eesti Kunstimuuseum, Konserveerimisosakonna juhataja KT (0,50)
2003–2012   
Eesti Kunstiakadeemia, maali konserveerimise stuudio juhataja (0,50)
01.01.2003–31.12.2009   
Seinamaalingute konservaator Roomas, Itaalias
 
 
Haridustee
2005–2012   
Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, doktorikraad
2000–2004   
Eesti Kunstiakadeemia, muinsuskaitse ja restaureerimise osakond, MA
1999–1999   
Erialane täiendõpe Berliini Gemäldegalerie's
1999–2002   
Erialane täiendõpe stuudios ARR (Atelier for Restoration and Research) Amsterdamis
1992–1997   
Tartu Ülikool, ajaloo teaduskond, kunstiajalugu, BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Eesti Kunstiakadeemia teadusnõukogu
2010−...   
Eesti Muuseuminõukogu, kogumis-, säilitus- ja konserveerimistöö komisjon
2012−2017   
Eesti Kunstimuuseumi teadusnõukogu
2010−2014   
Eesti Konservaatorite Ühing, juhatuse liige
 
 
Loometöö
Olulisemad konserveerimisprojektid:

2004 Elmar Kitse seinamaali „Viljalõikuspidu”, 1971 (Riisipere kultuurimaja) konerveerimine-restaureerimine
2004 - 2008 Santa Maria Antiqua, Forum Romanum, Rooma. Seinamaalingute (6. –9. saj.) konserveerimine-restaureerimine
2005 Uccelliera, Farnese Aiad, Palatinus, Rooma. Sgraffito maalingute (16. saj.) konserveerimine-restaureerimine
2005 B. Koroljevi trepikoja maalingute (Hariduse 13, Tallinn) konerveerimis- restaureerimistööde juhendamine
2005 - 2008 Domus Aurea (Nero Kuldpalee). Seinamaalingute (1.saj.AD) konserveerimine-restaureerimine
2006 - 2008 St.Pietro kirik, Tuscania. 1971 a. maavärina käigus kokku kukkunud absiidimaalingu (11.–12. saj.) fragmentide
kokkupanemine
2007 Suure-Kõpu mõisa söögisaali maalingute konserveerimis-restaureerimistööde osaline juhendamine
2007 R.Rajangu madalreljeefi „Valgel ööl Kadrioru lossis”, 1987 konserveerimine
2007 M.Viljuse installatsiooni „TM”, 1997-2004, musealiseerimiskontseptsiooni välja töötamine
2009 Joseph Beuys, Phosporus-Cross Sled, 1972/77 (“multiple” / “edition”), konserveerimine
2009 - 2010 Pikva mõisa laemaalingute konserveerimine
2012 Suur-Gildi hoone lünettmaalide (Th. A. Sprengel, “Esimese luterliku jutlustaja saabumine Tallinna”,1869 ja L. von Pezold, “Maikrahvi sissesõit Tallinna”, 1869) restaureerimine
2013 18.sajandi alguse ornamentaalse laudismaalingu konserveerimine (Rahukohtu 5, Tallinn)
2013 J.Köleri freskomaali “Tulge minu juurde kõik...” (1879) konserveerimine (Tallinn, Kaarli kirik)
2013 De la Gardie mõisa maalingute avamine ja konserveerimine (Haapsalu)
2013 Elmar Kitse endise Tarvase restorani sgraffiito-pannoo demonteerimine koostöös Haspo OÜ-ga (Tartu)
2015 Aruküla mõisa klassitsistlike maalingute avamine ja konserveerimine (Koeru)
2016 Elamar Kitse seinapannoo de- ja remonteerimine Vana-Võidu Kutseõppekeskuses
2016-2017 EKM Niguliste muuseumi "Kannatusaltari" välistiibade konserveerimistööde juhtimine
2016 Pöide kiriku tornivõlviku 13.saj maalingute avamine ja konserveerimine
2017 Õisu mõisa suure saali maalingute avamine ja konserveerimine
2016-2018 Purdi mõisa lae- ja seinamaalingu avamine ja konserveerimine
2017 Tallinna toomkiriku peaaltari (Chr. Ackermann, 17.saj) konserveerimistööde juhtimine
2017 Evald Okase pannoo "Rahvaste sõprus" (1987, Maarjamäe loss) pannoo konserveerimistööde juhtimine
2017 Naissaare nõukogude-aegse mereväelasepannoo (1980d) konserveerimistööde juhtimine
2018 Koeru kiriku edelavõlviku keskaegsete maalingute konserveerimistööde juhtimine
2018 Hara sadama mereväelasepannoo (1980d) konserveerimine
2018 Aleksander Vardi EÜS-i seinapannoo (1938) fragmentide (pannoo hävitatud 1940) rekonstrueerimineOlulisemad uuringud:


2007 Valjala kiriku “Apostlimaalingu” tehnilised uuringud
2008-2010 Maali "Simson ja Deliila" (17.saj, Itaalia) tehnilised uuringud (Eesti Kunstimuuseum / Kadrioru kunstimuuseum)
2010 Voltveti mõisa siseviimistlusuuringud
2011 Koeru kiriku siseviimistlusuuringud
2012 Pöide kiriku siseviimistlusuuringud
2012 Kadrina kiriku siseviimistlusuuringud
2013 Mihkli kiriku (Pärnumaa) siseviimistlusuuringud
2013 Neeruti mõisa siseviimistlusuuringud
2013 - 2016 Hermen Rode alatariretaabli tehniliste uuringute koordineerimine
2014 Nõo kiriku siseviimistlusuuringud
2014 Haljala kiriku siseviimistlusuuringud
2014 Aruküla mõisa siseviimistlusuuringud
2014 Kolga mõisa siseviimistlusuuringud
2014 Tartu Vana Anatoomikumi rotundi
siseviimistlusuuringud
2014 Lihula mõisa siseviimistlusuuringud
2015 Pilistvere kiriku uuringud
2016 Vana-Võidu mõisa uuringud
2016 Õisu mõisa uuringud
2016-2020 Christian Ackermanni loomingu uuringute juhtimine (koos Tiina-Mall Kreemiga)
2017-2018 Ridala kiriku siseviimistlusuuringud ja keskaegsete maalingute osaline avamine
2017 F.G.von Kügelgeni nn kuulsate kaasaegsete portreegalerii võrdlevate tehniliste uuringute läbi viimine (koos K. Polliga)
2018 Sagadi mõisa maalingute uuringud

Kureeritud näitused:

2010 Seinaplanžettide “Antiigist inspireeritud maalingud Eesti mõisates” koostamine Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi näitusele “Pompei Eestis”
2010 Restaureerimisnäituse “Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu” kureerimine (koos T.-M. Kreemiga). Eesti Kunstimuuseum, Mikkeli Muuseum
2011 Multimeedia näituse “Bosch&Bruegel. Ühe maali neli jälge” kureerimine (koos G.Koppeliga). Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru väliskunstimuuseum
2012 Näituse „Maikrahvi uued rõivad. Suurgildi hoone lünettmaalide ajalugu ja ennistamine“ kureerimine (koos K. Aasaga) Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones
2012 Näituse „Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat?“ kureerimined Kumu kunstimuuseumis
2013 Johann Köleri apsiidimaali konserveerimist ja uuringuid saatva näituse kureerimine Kaarli kirikus
2013-... Hermen Rode altariretaabli (1481) uurimis- ja konserveerimistöid kajastav näituseprojekt Niguliste muuseumis "Rode altar lähivaates"
2015 Eesti mõisaarhitektuuri näituse kaaskureerimine, Eesti Arhitektuurimuuseum
2015 Suure-Kõpu mõisa Pompei stiilis söögisaali interjööri ekspositsiooni kureerimine
2015 EKMi projekti "Rode altar lähivaates" digitaalse ekspositsiooni kureerimine näitusel "Lübeck 1500", Lübeck, St Annen Museum
2016-17 Toomkiriku altariseina (Christian Ackermann, 1694-96) uurimuslik konserveerimisnäituse projekt "Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas" (koos Tiina-Mall Kreemiga)
2017 Naissaare mereväelasepannoo uuringute ja konserveerimisega seotud ekspositsiooni kureerimine Naissaarel

Dokumenteerimise ja digiteerimise projektid:

2005 - Eesti kirikute konserveerimise ja materjaliuuringute digitaalarhiivi loomine ja projekti juhtimine /kirikud.muinas.ee/ (Riiklik Pühakodade Programm)
2009 – 2010 Eesti Kunstimuuseumi restaureerimisvaldkonna visuaalide digitaalse arhiveerimise ja graafilise märkesüsteemi välja töötamine ja teostus /digikogu.ekm.ee/admin/ (Riigi Infosüsteemide Arendusfond)
2011 - 2012 Projekti „Bosch & Bruegel. Four Paintings Magnified“ interaktiivse kodulehe koostamine ja kureerimine /www.bosch-bruegel.com/
2013 - 2016 Hermen Rode altariretaabli interaktiivse multimeedialahenduse kureerimine /rode.ekm.ee/
2017 Christian Ackermanni interaktiivse teadusveebi kureerimine /www.ackermann.ee/

Olulisemad ettekanded:

9.-13.05.2013 konverents “SECULAR INTERIORS: Idea, Decor, Design” (Vilniuse Kunstiakadeemia), ettekanne "In The Footsteps Of Classical Antiquity. Influences Of The Antique In Estonian Manor Murals"
09. 2013 konverents "Meister Francke and the Arts in the Baltic Sea Region in the 15th Century" (Homburger Gespräch 2013, Helsiki), ettekanne "IN FOCUS: Hermen Rode’s Altarpiece in Tallinn"
14.–15.02.2014 konverents „Kunstnik ja Kleio. Ajalugu kunstis 19. sajandil” (Kadrioru kunstimuuseum, EKM), ettekanne "Kuidas Maikrahv uued rõivad sai. Leopold von Pezoldi maali „Maikrahvi sissesõit Tallinna” ja Theodor Albert Sprengeli maali „Reformatsiooni algus Tallinnas” restaureerimine"
14.05.2014, eCult Dialogue Day “Creating the Magic: Matching Culture and ICT” (Kumu, EKM), ettekanne "VISUALIZING THE INVISIBLE: ICT implication in "Bosch&Bruegel. Four Paintings Magnified" and "Rode Altarpiece in Close-up" projects"
27.-30.05.2014 Baltimaade konservaatorite X triennaal “Seeking Balance: Preservation, Use, Conservation”, ettekanne "Seeking balance between public interest and good practice in conservation"
12.2014 Eesti Konservaatorite Ühingu Aastakonverents, ettekanne "Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat"
4.03 – 7.03.2015 konverents „Hansische Identitäten“ (Greifswald), ettekanne “Rode Altarpiece in Close-up”
30.-31.05.2015 konverents “Minu muinsuskaitse. Arutlusi kultuuripärandist 21. sajandil” (Haapsalu); ettekanne "Kuidas selgitada suurt kunsti väikesele inimesele?"
21.10-23.10.2015 konverents “Monumental Treasures – Preservation and Conservation. XX NKF Congress” (Helsinki); ettekanne "Demounting the murals from their architectural environment – salvage or destruction?" (koos Helen Volberiga)
29-31.10.2015 konverents „Interdisziplinäre Tagung zur gleichnamigen Austellung im Museumsquartier St. Annen“(Lübeck); ettekanne "PRESENTING THE PAST: Project “Rode Altarpiece in Close-up”" (koos Merike Kurisoo ja Tarmo Saaretiga)
19.11 Teaduse Populariseerimise koostöökonverents „Mida üks ei või, seda üheksa võivad“ (Tallinn); ettekanne "Kunsti seostamine loodusainete õpetamise ja populariseerimisega: Niguliste muuseumi uurimis- ja konserveerimisprojekt “Rode altar lähivaates”"
03.- 05.06.2016, EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna kevadkonverents “Kindel kants! Mälestiste konserveerimine”, ettekanne "ROOSILINE KESKAEG. Uusi seinamaalingute leide Eesti kirikutes" (koos A.Randlaga)
10.-13.11.2016 Homburger Gespräch 2016 "Denkmalschutz im Baltikum – Probleme, Potentiale, politische Bedeutung", ettekanne "Vanished and revealed: a reflection of antiquity in Estonian manor walls"
01.12.2017 ennistuskoja “Kanut” aastakonverents “Kas kultuuri väärtust saab parandada”, ettekanne "Loodusteadused ja IKT kunsti uurimise teenistuses"
3.-4.12.2016 konverents “Fixing what isn’t broken. What is reconstruction in contemporary art?” (Riia Kunstimuuseum), ettekanne "HOW TO PRESERVE THE EPHEMERAL? Contemporary Art Preservation at the Art Museum of Estonia"
12.12.2016 Eesti Konservaatorite Ühingu Aastakonverents, ettekanne "Itaalia ja Venemaa kohtumine Muhu saarel. Näiteid keskaegse kunsti restaureerimisest" (koos A.Randlaga)
17.02.2017 Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu konverents (Paide), ettekanne "Radiograafia kunstiharudes"
7.07.2018 SA Haapsalu ja Läänemaa Muusuemid XXV ajalookonverents, ettekanne "Christian Ackermanni uuringud Läänemaal" (koos Tiina-Mall Kreemiga)
05.2018 Konverents "Näitused versus teadus? Dilemmad, otsingud ja lahendused" Eesti Rahva Muuseumis, ettekanne „Näituse piiritus. Tee näitus(t)eni" (koos Tiina-Mall Kreemiga)
15.09.2018 EKMi konverents "Stories of Michel Sittow's Life and Art: Facts and Fables", ettekanne "Revealing the “Sittow layer”. Conservation of the Outer Wings of the Passion Altarpiece" (koos Johanna Lambiga)
05.10.2018 Konverents "Re-Nationalisierung oder Sharing Heritage? (EKA ja Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege), ettekanne "Sharing Heritage - Sharing with whome? Interdisciplinarity in Heritage Research." (koos Anneli Randlaga)
.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2018, Hilkka Hiiop, Viimis valla " ajaloo teo" aastapreemia Naissaare militaarpannoo konserveerimise ja ekspositsiooni kureerimise eest
2018, Hilkka Hiiop, IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) Keck Award projekti "Rode altar lähivaates" eest
2017, Hilkka Hiiop, Eesti Kultuuriministeeriumi Teadusürituse aastapreemia projekti "Rode altar lähivaates" juhtimise eest
2017, Hilkka Hiiop, Euroopa Liidu ja Europa Nostra muinsuskaitseauhind Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti eest
2015, Hilkka Hiiop, Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi Riiklikult Tunnustatud Teaduse Populariseerija konkursil II preemia kategoorias „Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel “projekti “Rode altar lähivaates” eest
2013, Hilkka Hiiop, EV Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi I preemia ühiskonna- ja kultuuriteaduste valdkonnas doktoritöö "Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat?" eest
2012, Hilkka Hiiop, Eesti Kunstiteadlaste Ühingu aastapreemia näituse "Bosch ja Bruegel. Ühe maali neli jälge" kureerimise eest
2011, Hilkka Hiiop, Eesti Kultuuriministeeriumi aastapreemia "Aasta Konservaator" näituste "Simson ja Deliila. Itaalia maali lugu" ja "Bosch ja Bruegel. Ühe maali neli jälge" kureerimise eest
2007, Hilkka Hiiop, INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art) II preemia.
1997, Hilkka Hiiop, EV Haridusministeeriumi riikliku üliõpilaste teadustööde konkursi II koht bakalaureusetööle "Johann Wilhelm Krause joonistuste kataloog (koos K.Polli ja M.Raismaga)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: H314 Kunstiteoste säilitamine ja restaureerimine; TÄPSUSTUS: Nüüdiskunsti kogumine, säilitamine ja konserveerimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.5. Kunstiteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: H314 Kunstiteoste säilitamine ja restaureerimine; TÄPSUSTUS: Konserveerimine ja konserveerimisteadus; kaasaegse kunsti säilitamine
 
 
Lisainfo
Stipendiumid ja residentuur:

2003 Istituto Centrale per il Restauro, Rooma
2000-2002 ARR (Atelier for Restoration and Research), Amsterdam
1999 Gemäldegalerie, Berliin

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
6.4.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.4.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
1999
16.11.2019
8.08.1974
56577980
hilkka.hiiop@artun.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Art and Culture, Department of Cultural Heritage and Conservation , Professor (1,00)
2014–2017   
Art Museum of Estonia Foundation, conservation specialist (0,50)
2013–2017   
Estonian Academy of Arts, Associate Professor (0,50)
2013–2014   
Art Museum of Estonia Foundation, Head of Conservation Departement (0,50)
2003–2012   
Estonian Academy of Arts, Head of Painting Conservation Studio (0,50)
01.01.2003–31.12.2009   
Mural painting conservator, Rome, Italy
 
 
Education
2005–2012   
Estonian Academy of Arts, Cultural Heritage and Conservation Departement, PhD
2000–2004   
Estonian Academy of Arts, Cultural Heritage and Conservation Department, MA
1999–1999   
Internship at the Gemäldegalerie, Berlin in conservation of easel paintings.
1999–2002   
Internship in ARR (Atelier for Restoration and Research), Amsterdam, in conservation of easel paintings
1992–1997   
Tartu University, Faculty of History, art history, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Scientific Board, Estonian Academy of Arts
2010−...   
Museum Council of Estonia, committee for acquisition, preservation and conservation activities
2012−2017   
Scientific board, Art Museum of Estonia
2010−2014   
Society of Estonian Conservators, board member
 
 
Creative work
Selected conservation projects:

2004 Conservation of the wall painting of Elmar Kits in Riisipere (1971)
2004 - 2008 Santa Maria Antiqua, Roman Forum, Rome. Conservation of wall paintings (6th –9th century)
2005 Uccelliere, Farnese Gardens, Palatine, Rome. Conservation of sgraffito decoration (16th century)
2005 Conservation of the wall l paintings of B. Koroljev in Tallinn, Hariduse 13.
2005 - 2008 Domus Aurea (Golden House of Nero), Sala 114 / 131 Conservation of wall paintings (1st century AD)
2006 - 2008 St. Pietro, Tuscania. Recomposition of the fragments of the apse painting (11th –12th century), collapsed in the earthquake of 1971
2007 Wall paintings in Suure-Kõpu manor house. Reintegrations in tratteggio technique
2007 Conservation and structural stabilization of a bas-relief “White Night in Kadriorg Palace” by artist R. Rajangu (1987, KUMU)
2007 Musealization of the installation of M. Viljus “TM”, 1997-2004 (KUMU)
2009 Conservation of Joseph Beuys' “Phosporus-Cross Sled”, 1972/77 (“multiple” / “edition”)
2009 - 2010 Conservation of the ceiling paintings in Pikva manor
2012 Conservation of two lunette paintings in Suur-Gildi guild house in Tallinn (Th. A. Sprengel, “Arrival of the first lutherian minister to Tallinn” and 1869 and L. von Pezold, “Arrival of the May Earl to Tallinn”, 1869)
2013 Conservation of an ornamental ceiling painting on wood dating from the beginning of 18th century (Rahukohtu 5, Tallinn)
2013 Conservation of a fresco by J. Köler “Come to me all...”, 1879 (Tallinn, apse of Kaarli church)
2013 Conservation of wall paintings in De la Gardie manor in Haapsalu
2013 Demontage of the sgrafito-pannoo by Elmar Kits in Tarvas restorant (in coallboration with Haspo OÜ), Tartu
2015 Revealing and conservation of the neo-classical paintings in Aruküla manor, Koeru
2016 De- and remounting of the pannoo by Elmar Kits in Vana-Võidu Vocational School
2016 Supervising of the conservation project of outer wings of Passion Altarpiece in Niguliste museum (Art Museum of Estonia)
2016 Conservation of medieval paintings in Pöide Church
2017 Conservation of mural paintings in Õisu manor house
2016-2018 Conservation of mural paintings in Purid manor house
2017 Supervising of the conservation of High Altar in Tallinn Cathedral (by Chr. Ackermann, 17th century)
2017 Supervising of the conservation of wall painting by Evald Okas (1987) in Maarjamäe castel
2017 Supervising of the conservation of Soviet Era military wall painting (1980s) in Naissaare
2018 Supervising of the conservation of medieval paintings in Koeru Church
2018 Conservation of Soviet Era military wall painting (1980s) in Hara port
2018 Reconstruction of the fragments of the triptyh by Aleksander Vardi (1938)

Technical investigation projects:

2007 “Apostle painting” in Valjala church, Saaremaa // Saare County
2008-2010 painting "Simson ja Deliila" (17 century, Italy (Art Museum of Estonia /Kadriorg Art museum)
2010 Investigation of historical interior: Voltveti manor, Pärnumaa // Pärnu County
2011 Investigation of historical interior: Koeru church, Järvamaa // Järva County
2012 Investigation of historical interior: Pöide church, Saaremaa // Saare County
2012 Investigation of historical interior: Kadrina church, Lääne-Virumaa // Lääne-Viru County
2013 Investigation of historical interior: Mihkli church, Pärnumaa // Pärnu County
2013 Investigation of historical interior: Neeruti manor, Lääne-Virumaa // Lääne Viru County
2013 - 2016 Coordination of technical investigation of Hermen Rode's altarpiece
2014 Investigation of historical interior: Nõo church, Tartumaa // Tartu County
2014 Investigation of historical interior: Haljala church, Virumaamaa // Lääne-Viru County
2014 Investigation of historical interior: Aruküla manor, Järvamaa // Järva County
2014 Investigation of historical interior: Kolga manor, Harjumaa // Harju County
2014 Investigation of historical interior: Lihula manor, Läänemaa // Lääne County
2015 Investigation of historical interior: Pilistvere church, Viljandimaa // Viljandi County
2016 Investigation of wallpaintings in Vana-Võidu manor, Viljandimaa // Viljandi County
2016 Investigation of wallpaintings in Õisu manor, Viljandimaa // Viljandi County
2016-2020 Investigation of the ouvre by Christian Ackermann (in collaboration with Tiina-Mall Kreem)
2017-2018 Investigation and partial conservation of architectural surfaces and medieval paintings in Ridala church
2017 Coordination of the technical investigation project of the so-called portrait gallery of renowned contemporaries by F.G.von Kügelgen (in collaboration with K.Polli)
2018 Investigation of ceiling paintings in Sagadi manor, Lahemaa

Curated exhibitions:

2010 exhibition posters “Wallpaintings inspired by the Antiquity in Estonian manors” (Tartu University Art Museum)
2010 “Simson and Delila. The story of an Italian painting” - curating the accompanying exhibition of the restoration of the painting in cooperation with T.-M. Kreem (Art Museum of Estonia, Mikkeli Museum)
2011 “Bosch & Bruegel. Four paintings magnified” - curating the multimedia exhibition in cooperation with G. Koppel (Art Museum of Estonia, Kadriorg Art Museum)
2012 “New clothes of the May Earl. History and conservation of the lunette paintings in Suur-Gildi guild house in Tallinn” - curating the exhibition in cooperation with K. Aas. (Estonian History Museum in Suur-Gildi guild house)
2012 Exhibition "Contemporary Art In The Museum: How To Preserve The Ephemeral?“ (Kumu / Art Museum of Estonia)
2013 Curating the exhibition accompanying the conservation and research on the apse painting by Johann Köler in Kaarli church, Tallinn
2013-2016 Exhibition project in Niguliste museum "Rode Alatarpiece in Close-up"
2015 Partial curation of the exhibition about the manor architecture, Museum of Estonian Architecture
2015 Curating of the display of the the pompeian style interior in Suure-Kõpu manor
2015 Curating the digital expsition of the project "Rode Altarpiece in Cloes-up" for the exhibition "Lübeck 1500", Lübeck, St Annen Museum
2016 The conservation exhibition project "Christian Ackermann - Tallinn's Pheidias, Arrogant and Talented" of Tallinn's Cathedral retable by Christian Ackermann (1694-96) in collaboration with Tiina-Mall Kreem
2017 Curating the exposition accompanying the conservation and research in Naissaare

Documentation and digitalization projects:

2005 Database of Estonian Medieval Churches /kirikud.muinas.ee/ (project financed by: Preservation and Development of Places of Worship)
2009 – 2010 Digital system for archiving visual data and graphic documentation in the field of conservation, Art Musuem of Estonia /digikogu.ekm.ee/admin/ (project financed by:Estonian Information System's Authority)
2011 - 2012 Interactive web-page for the project „Bosch & Bruegel. Four Paintings Magnified“ /www.bosch-bruegel.com/
2013 - 2016 Interactive multumedia solution for Hermen Rode's altaripieces /rode.ekm.ee/
2017 Interactive science web for Christian Ackermann ouvre /www.ackermann.ee/

Selection of presentations:

9.-13.05.2013 conference “SECULAR INTERIORS: Idea, Decor, Design” (Art Academy of Vilnius), presentation "In The Footsteps Of Classical Antiquity. Influences Of The Antique In Estonian Manor Murals"
14.–15.02.2014 conference „The Artist and Clio. History and Art in the 19th Century” (Kadriorg Art Museum, AME), presentation "How the Maigraf Got his New Clothes. Conservation of the paintings by Leopold von Pezold, Festive Entry of the Maigraf in Tallinn, and by Theodor Albert Sprengel, Beginning of the Reformation in Tallinn"
14.05.2014, eCult Dialogue Day “Creating the Magic: Matching Culture and ICT” (Kumu, AME), presentation "VISUALIZING THE INVISIBLE: ICT implication in "Bosch&Bruegel. Four Paintings Magnified" and "Rode Altarpiece in Close-up" projects"
27.-30.05.2014 The 10th Baltic States Restorers’ Triennial Meeting “Seeking Balance: Preservation, Use, Conservation”, presentation "Seeking balance between public interest and good practice in conservation"
12.2014 Annual Conference of Estonian Conservator’s Association, presentation "Contemporary Art in Museum: how to preserve ephemeral"
4.03 – 7.03.2015 conference „Hansische Identitäten“ (Greifswald), presentation “Rode Altarpiece in Close-up”
30.-31.05.2015 conference “My Heritage. Discussions about cultural heritage in 21.century” (Haapsalu); presentation "How to explain the art to the person?”
21.10-23.10.2015 conference “Monumental Treasures – Preservation and Conservation. XX NKF Congress” (Helsinki); presentation "Demounting the murals from their architectural environment – salvage or destruction?" (with Helen Volber)
29-31. 10.2015 conference „Interdisziplinäre Tagung zur gleichnamigen Austellung im Museumsquartier St. Annen“(Lübeck); presentation "PRESENTING THE PAST: Project “Rode Altarpiece in Close-up”" (with Merike Kurisoo and Tarmo Saaret)
03.- 05.06.2016 Annual conference of heritage department of EAA, presentation "Rosy Middle Ages. New mural finds in Estonian Churches" (with A.Randlaga)
10.-13.11.2016 Homburger Gespräch 2016 "Denkmalschutz im Baltikum – Probleme, Potentiale, politische Bedeutung", presentation "Vanished and revealed: a reflection of antiquity in Estonian manor walls"
01.12.2017 Annual Conference of conservation center “Kanut” “Are the values of culture to be improved”, presentation "Natural sciences and ICT n the service of art research"
3.-4.12.2016 conference “Fixing what isn’t broken. What is reconstruction in contemporary art?” (Riia Kunstimuuseum), presentation "HOW TO PRESERVE THE EPHEMERAL? Contemporary Art Preservation at the Art Museum of Estonia"
12.12.2016 Annual Conference of Estonian Conservator’s Association, presentation "Italy is meeting Russia on Muhu island. Examples of restaoration of medieval art" (with A.Randlaga)
17.02.2017 Conference of association of Estonian Radiology technicians (Paide), presentation "Radiology in art investigation"
15.09.2018 Conference "Stories of Michel Sittow's Life and Art: Facts and Fables" (KUMU, AME), presentation "Revealing the “Sittow layer”. Conservation of the Outer Wings of the Passion Altarpiece" (with Johanna Lamp)
05.10.2018 Conference "Re-Nationalisierung oder Sharing Heritage? (EAA ja Arbeitskreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege), ettekanne "Sharing Heritage - Sharing with whome? Interdisciplinarity in Heritage Research." (with Anneli Randla).

Qualifications

 
 
Honours & awards
2018, Hilkka Hiiop, The Annual Prize of Viimsi municipality for the conservation and exposition of military painting in Naissaare
2018, Hilkka Hiiop, IIC (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works) Keck Award for the project "Rode Altarpiece in Close-up""
2017, Hilkka Hiiop, The Annual Prize of Estonian Ministry of Culture for the scientific project "Rode Altarpiece in Close-up"
2017, Hilkka Hiiop, EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award 2017 for the Rode Altarpiece Research and Conservation Project
2015, Hilkka Hiiop, II prize in Science Communication Contest by Estonian Ministery of Education and Estonian Research Council for the project "Rode Altarpiece in Close-up"
2013, Hilkka Hiiop, National Contest for Scholarly Research by Ministry of Culture and Research, I prize for PhD thesis in a category of the Humanities and Social Sciences
2012, Hilkka Hiiop, The Annual Prize of Estonian Society of Art Historians for the curatorial work of the exhibition "Bosch & Bruegel. Four Paintings Magnified"
2011, Hilkka Hiiop, The Annual Prize of Estonian Ministry of Culture "Conservator of the year" for the exhibition projects "Samson and Delilah" and "Bosch and Bruegel"
2007, Hilkka Hiiop, INCCA (International Network for the Conservation of Contemporary Art) II price
1997, Hilkka Hiiop, National Contest for Scholarly Research of university Students (organized by Estonian Ministry of Education and Research), II prize for bachelor thesis in a category of the Humanities and Social Sciences
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS CLASSIFICATION: H314 Preservation and restoration of art works ; SPECIFICATION: Preservation and conservation of contemporary art
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.5. Aesthetics and Arts Research; CERCS CLASSIFICATION: H314 Preservation and restoration of art works ; SPECIFICATION: Conservation and conservation science; preservation of contemporary art
 
 
Additional information
Scholarships and advanced studies:

2003 Istituto Centrale per il Restauro, Rome
2000-2002 ARR (Atelier for Restoration and Research), Amsterdam
1999 Gemäldegalerie, Berlin

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
6.4.
2019
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
3.2.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.6.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.4.
2014
4.1.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.3.
2013
1.2.
2012
2.3.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
1.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
6.4.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
1.3.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2006
3.2.
2004
3.2.
2003
3.2.
1999
16.11.2019
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUPR04019Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringud01.01.201931.12.2024Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia5 080,00 EUR
PR95024 / PR04014 (PR95024 / PR04014 "Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa (1.10.2016−31.12.2020)")Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa01.10.201631.12.2020Hilkka HiiopSA Eesti Kunstimuuseum0,00 EUR
MUU PR95024 / PR04014Christian Ackermann - Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas I osa01.10.201631.12.2020Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia21 244,00 EUR
MUUEKEEesti kirikute ehitusloo, konserveerimise ja uuringute andmebaasi väljatöötamine, arendamine ja täitmine01.01.200531.12.2013Anneli RandlaEesti Kunstiakadeemia42 262,00 EUR
MUUEKE IIEesti kirikute ehitusloo, konserveerimise ja uuringute andmebaasi väljatöötamine, arendamine ja täitmine II01.01.201431.12.2018Anneli Randla; Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia20 000,00 EUR
MUUKügelgenF.G.von Kügelgeni “Kuulsate kaasaegsete galerii” teaduslik-tehnilised võrdlusuuringud01.01.201731.12.2018Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia2 400,00 EUR
MUUHiiu-Suuremõisa lossi seinamaalingute uuringud ja konserveerimine24.08.201530.08.2015Maris VeeremäeEesti Kunstiakadeemia0,00 EUR
MUUNANONano-tehnoloogia kasutamine ajalooliste viimistluskihtide konserveerimises04.09.201608.09.2016Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia4 000,00 EUR
MUUA160736Rahvusvaheline tapeetide konserveerimise töötuba mõisakoolide näitel09.05.201613.05.2016Maris VeeremäeEesti Kunstiakadeemia9 500,00 EUR
MUURODERode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine01.09.201331.12.2016Hilkka HiiopSA Eesti Kunstimuuseum72 800,00 EUR
MUURodeRode altar lähivaates. Niguliste peaaltari retaabli ajalugu, tehnilised uuringud ja konserveerimine01.09.201331.12.2016Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia15 000,00 EUR
MUUKTKDK 13/16Rode altar lähivaates. Rahvusvaheliste interdistsiplinaarsete õpitubade sari.01.09.201331.12.2016Anneli Randla; Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Kunstikultuuri teaduskond11 500,00 EUR
MUUEKM-TP-2008-2Simson ja Deliila01.02.200830.04.2010Hilkka HiiopSA Eesti Kunstimuuseum12 593,23 EUR
MUUTKATehnilise kunstiajaloo kui distsipliini arendamine kultuuripärandi analüüsiks Eestis01.01.201531.12.2020Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia43 380,00 EUR
MUUPR95024 / PR04014Uurimisprojekti "Christian Ackermann – Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas" teadusveebi arendamine01.10.201631.12.2020Hilkka HiiopEesti Kunstiakadeemia7 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF2119Visuaalne Liivimaa: sotsiaalsed hierarhiad ja representatsioonipraktikad kesk- ja varauusaegses Läänemere piirkonnas 01.01.202031.12.2020Anu MändTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut20 000,00 EUR