Kaupo Voormansik

7.02.1985
+372 56 669 225
kaupo.voormansik@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2017–...    Tartu Observatory, radarseire töörühma juht (0,10)
01.06.2017–...    OÜ KappaZeta, radarseire ekspert (0,90)
01.01.2015–...    lektor aines Keskkonnakaugseire I, Tartu Ülikool
01.09.2015–31.05.2017    Tartu Observatoorium, teadur, radarkaugseire töörühma juht (1,00)
01.04.2015–31.08.2015    OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Teadur (0,50)
01.01.2015–30.06.2015    Aalto University Radar Remote Sensing workgroup, külalisteadlane (0,70)
15.09.2014–31.12.2014    OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Teadur (0,50)
22.02.2014–07.04.2014    DLR Microwaves and Radar Institute, külalisteadlane (1,00)
01.02.2014–31.05.2014    Tartu Observatoorium, teadur, radarkaugseire töörühma juht (0,70)
01.01.2013–31.12.2014    lektor aines Signaalitöötluse alused I, Tartu Ülikool
01.09.2011–31.03.2012    DLR Microwaves and Radar Institute, külalisteadlane (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    lektor ainetes Kosmosetehnoloogia alused, Tartu Ülikool
01.12.2009–31.12.2011    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,50)
01.01.2009–31.12.2014    AS Regio, kaugseire rakenduste projektijuht
 
 
Haridustee
2010–2014    Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, doktoriope füüsika erialal
2008–2009    Rahvusvaheline Kosmoseülikool, Prantsusmaa, magistriõpe kosmosetehnoloogias
2003–2009    Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, infotehnoloogia
2002–2003    Viljandi Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasium
1991–2002    Suure-Jaani Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−2017    Tartu Observatooriumi kaugseire osakonna juhataja
2009−2013    Eesti esimese satelliidi "ESTCube-1" süsteemiinsener, edukalt orbiidile saadetud 2013
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Juhendanud kahte edukalt kaitsnud doktoritööd (Karlis Zalite ja Aire Olesk), viite magistritööd (Martin Jüssi, Anni Sisas, Maanus Kullamaa, Urmas Kvell ja Martynas Pelakauskas) ja viite bakalaureusetööd (Kristjan Kalam, Iris Laatsarus, Georgi Majas, Martin Valgur ja Villem Voormansik) kaugseire ja kosmosetehnoloogia valdkonnas.
2017 augusti seisuga on kaasjuhendamisel kaks doktoritööd (Tanel Tamm ja Kalev Koppel).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Kaupo Voormansik, Copernicus Masters Euroopa kaugseire rakenduste ideedekonkursi võitja kategoorias "DLR Environmental Challenge"
2008, Kaupo Voormansik, Skype stipendium opinguteks Rahvusvahelises Kosmoseülikoolis
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; CERCS ERIALA: P200 Elektromagnetism, optika, akustika ; PÕHISUUND: radarkaugseire
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS ERIALA: P510 Füüsiline geograafia, geomorfoloogia, mullateadus, kartograafia, klimatoloogia

Juhendatud väitekirjad

Kaupo Voormansik

7.02.1985
+372 56 669 225
kaupo.voormansik@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.06.2017–...    Tartu Observatory, head of radar remote sensing workgroup (0,10)
01.06.2017–...    OÜ KappaZeta, radar remote sensing expert (0,90)
01.01.2015–...    Lecturer in subject Environmental Remote Sensing I, University of Tartu
01.09.2015–31.05.2017    Tartu Observatory, researcher, head of radar remote sensing workgroup (1,00)
01.04.2015–31.08.2015    Software Technology and Applications Competence Center, Researcher (0,50)
01.01.2015–30.06.2015    Aalto University Radar Remote Sensing workgroup, Visiting researcher (0,70)
15.09.2014–31.12.2014    Software Technology and Applications Competence Center, Researcher (0,50)
22.02.2014–07.04.2014    DLR Microwaves and Radar Institute, Visiting Researcher (1,00)
01.02.2014–31.05.2014    Tartu Observatory, Researcher, Head of Radar Remote Sensing Working Group (0,70)
01.01.2013–31.12.2014    Lecturer in subject Fundamentals of Signals and Systems I, University of Tartu
01.09.2011–31.03.2012    DLR Microwaves and Radar Institute, Junior Researcher (1,00)
01.01.2010–31.12.2010    Lecturer in subject Space Technology, University of Tartu
01.12.2009–31.12.2011    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,50)
01.01.2009–31.12.2014    Regio Ltd, Manager of Earth Observation Projects
 
 
Education
2010–2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Doctoral Studies in Physics
2008–2009    International Space University, France, Master Studies in Space Technology
2003–2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Bachelor and Master Studies in Information Technology
2002–2003    Viljandi Carl Robert Jakobson's High School
1991–2002    Suure-Jaani High School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−2017    Head of Remote Sensing Department in Tartu Observatory
2009−2013    Systems Engineer of the First Estonian Satellite "ESTCube-1", successfully launched in 2013
 
 
Additional career information
Supervised two successfully defended doctoral theses (Karlis Zalite and Aire Olesk), five master's theses (Martin Jüssi, Anni Sisas, Maanus Kullamaa, Urmas Kvell and Martynas Pelakauskas) and five bachelor's theses (Kristjan Kalam, Iris Laatsarus, Georgi Majas, Martin Valgur and Villem Voormansik) in the fields of Earth Observation and Space Technology.
As of August 2017 Kaupo Voormansik is the co-supervisor of two doctoral theses (Tanel Tamm and Kalev Koppel).;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Kaupo Voormansik, Winner of the European remote sensing application ideas contest Copernicus Masters 2013 in category DLR Environmental Challenge
2008, Kaupo Voormansik, Skype Scholarship for studies in International Space University
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; CERCS SPECIALTY: P200 Electromagnetism, optics, acoustics ; SPECIALITY: Earth Observation
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS SPECIALTY: P510 Physical geography, geomorphology, pedology, cartography, climatology
 
 

Supervised dissertations