See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
14.02.1956
arvo@hk.tlu.ee, arvo@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2016–...   
Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž, Lektor (0,50)
01.09.2012–01.09.2018   
Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledz, Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus, disainer-projektijuht (0,50)
01.09.2010–2016   
Tallinna Ülikool, Haapsalu Kolledž, Õppekava juht kuni 01.07.2017, Lektor (1,00)
15.09.2006–20.05.2014   
Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond, Sisearhitektuuri osakond, Külalislektor (0,25)
01.09.1999–31.08.2004   
Eesti Kunstiakadeemia, Disainiteaduskond, Tootedisaini osakonna juhataja, Professor 1,0 (1,00)
01.09.1995–1999   
Eesti Kunstiakadeemia, Tootedisaini osakonna juhataja, Dotsent 1,0 (1,00)
01.06.1987–01.03.1991   
Disainistuudio MaDis, Disainer (1,00)
01.09.1986–01.06.1995   
Eesti Riiklik Kunstiinstituut, Tööstusdisaini osakond, lepinguline õppejõud (0,25)
01.08.1985–30.06.1987   
Kunstikombinaat ARS, Disainer (1,00)
 
 
Haridustee
05.09.1998–20.12.1998   
Euroopa Disaini Instituut, Uurimiskeskus, Milano, Itaalia. Läbitud Bioonika rakenduslik magistriprogramm
10.10.1977–10.06.1982   
Eesti Riiklik Kunstiinstituut, Disaini eriala MA (võrdsustatud)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...   
Kaitstud disainilahendus nr 003004332
2014−...   
Patent P201400009.
2010−...   
TLÜ Haapsalu Kolledž, Käsitöö tehnoloogiate ja disaini eriala õppekava arendus
2019−2019   
Osalemine konverentsil "Craft conference 2019", TÜ Viljand Kultuuriakadeemia, Eesti
2016−2016   
Tootearendusprojekt/innovatsiooni osak.Laste koolitusvahendid ettevõttele OÜ Helcomer, koostöös TLÜ Loodus-ja terviseteaduste instituudi ökoloogia keskusega.
2016−2016   
Osalemine "IDSA Medical Design" konverentsil "From Volume to value", California Ülikool, San Francisco, USA. Stendiettekanne " TERE KK tervisetoodete tootearendused".
2015−2015   
Tootearendusprojekt/Innovatsiooni osak. Pakendiprojekt ettevõttele TrayPro
2014−2014   
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil "The Usability Ecosystem", CAMLI Medical Centre, Tampa, Florida, USA. Stendiettekanne "Vibro-akustilise seadme innovatsioon ja tootearendus"
2014−2014   
Osalemine konverentsil "Tervisekäitumisest tervisetooteni", Haapsalu, Eesti. Ettekanne "Tervisetoodete funktsionaalsus ja esteetika"
2014−2014   
Konverents "Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeksus 2012-2014", Haapsalu, Eesti. Ettekanne "Disain TERE KK teenistuses".
2013−2013   
Osalemine rahvusvahelisel konverentsil "Open Days", Brüssel. Ettekanne "Sustainable Environment", Norra saatkonnas
2012−2018   
TLÜ HK TERE Kompetensikeskuse disainilabori ja projektide juhtimne
2012−2012   
Tootearendus/innovatsiooni osak.Betoontooted ettevõttele Kiili Betoon
2003−2003   
ICSID Interdesign.Rahvusvaheline õpituba Tolucas, Mehikos.Disain kui strateegiline tööriist käsitöö valdkonna mikro- ja väikeettevõtetele. Kaasjuhendaja.
2002−2004   
Kultuur 2000, SPARK! Uued disaini stsenaariumid Euroopas. Koordinaator-juhendaja. Osalejad: Soome, Eesti, Itaalia, Taani Suurbritannia.
 
 
Loometöö
8..
Projektid:

1. 2009; Tallinna Vabaduse väljaku linnamööbli disain. Tellija Tallinna Linnavalitsus

2. 2013; profülaktika ja taastusravi seadmed TERE kompetentsikeskusele.

3. 2013; "Patsiendi kapp" haiglatele koostöös ettevõttega EQUQ OÜ (Eesti).

4. 2014; "Käte mudavann" koostöös ettevõttega Calesco (Rootsi). Patent P201400009. Projekt osales USA s IDSA rahvusvahelisel tootedisaini konkursil. Zürii äramärkimine.

5. 2015: "Vibro-akustiline voodi" koostöös Tallinna Ülikooliga, ettevõtetega Aquator OÜ (Eesti), Essedea GmbH&CO KG (Saksamaa) ja Caimi Brevetti (Itaalia). Kaitstud disainilahendus nr 003004332.Projekt osales USA s IDSA rahvusvahelisel konkursil meditsiinitoodete kategoorias. Äramärkimine.

6. 2015;"Jalgade mudavann" koostöös TERE kompetentsikeskusega.

7. 2017; Hügieeniline abivahend puuetega inimestele koostöös ettevõttega Acrülan OÜ.

8. 2017 "Vibroakustiline massaazivoodi"koostöös TERE kompetentsikeskusega ja ettevõttega AQUATOR OÜ.

9. 2018 ravimuda konpresside abivahend "Tuubus",koostöös TERE kompetenstikeskusega.

10. 2019 moobiilse abivahendi väljatöötamine hambatehnikutele, koostöös TERE kompetentsikeskusega ja eriala spetsialistidega.

11. 2019 lambavillast vildi väärindamine tooteks, "Abivahendid ravimuda komressi teostamiseks kätele ja jalgadele", koostöös TERE kompetentsikeskusega ja OÜ FutinDesign.

12. 2020 naturaalse vildi väärindamine:abivahend kompresside teostamiseks probleemsetele käe randmetele ravimuda plaastriga, koostöös TERE kompetentsikeskusega ja ravimuda valdkonna spetsialistidega..
 
 
Lisainfo
1. 1989- Eesti Disainerite Liidu liige.
2. 2013- Läänemaa Käsitööliste Liidu liige.
3. 2013- 2018 äriideede konkursi "Ajujaht" mentor-konsultant
4. 2014- Ameerika Tööstusdisainerite Liidu toetajaliige.
5. 2016- TLÜ Haapsalu Kolledž, eriala nõukogu liige

Lõppenud projektid

14.10.2021
14.02.1956
arvo@hk.tlu.ee, arvo@tlu.ee

Career

Institutions and positions
2016–...   
Tallinn University, Haapsalu College , Lecturer (0,50)
01.09.2012–01.09.2018   
Tallinn University, Haapsalu College , The Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation, Designer, Project Manager (0,50)
01.09.2010–2016   
Tallinn University, Haapsalu College , Head of Curriculum until 01.07.2017, Lecturer (1,00)
15.09.2006–20.05.2014   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, Visiting Lecturer (0,25)
01.09.1999–31.08.2004   
Estonian Academy of Arts, Faculty of Design, Head of Product Design Department, Professor 1,0 (1,00)
01.09.1995–1999   
Estonian National Arts Institute, Head of Product Design Department, Accociate Professor 1,0 (1,00)
01.06.1987–01.03.1991   
Design studio MaDis, Designer (1,00)
01.09.1986–01.06.1995   
Estonian National Arts Institute, Industrial design department, part-time lecturer (0,25)
01.08.1985–30.06.1987   
Art center ARS, Designer (1,00)
 
 
Education
05.09.1998–20.12.1998   
Research Center European Design Institute, Milano. Completed Master`s level in Bionic Programm
10.10.1977–10.06.1982   
Estonian National Art Institute, Designer MA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...   
Protected design nr 003004332
2014−...   
Patent P201400009.
2010−...   
Tallinn University, Haapsalu College. Development the curriculum of Handicraft Technologies and Design.
2019−2019   
Participation in the "Craft conferece 2019, UT Viljandi Culture Academy, Estonia
2016−2016   
Product development/innovation voucher.Training tools for children in cooperation with the Tallinn University, School of Natural Sciences and Health for thecompany Helcomer OÜ
2016−2016   
Participation in the IDSA Medical Design Conference "Form Volume to value", University of California-San Francisco (UCSF), Standpresentation " Health Products Development for the Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation".
2015−2015   
Product development/innovation voucher. The packaging project for the company TrayPro
2014−2014   
Participation in te international conference "The Usability Ecosystem", CAMLI Medical Centre, Tampa, Florida USA. Standpresentation "VAT device innovation and development".
2014−2014   
Participation in the conference "From Health Behaviour to Health Product", Haapsalu, Estonia. Presentation "The Functionality and Aesthetics of Healt Products".h
2014−2014   
Participation in the conference " Centre of the Excellence in Health Promotion and Rehabilitation 2012-2014", Haapsalu, Estonia. Presentation "Design at the service of TERE KK".
2013−2013   
Participation in the international conference "Open Days", Brussels. Presentation "Sustainable Environment" in the Embassy of Norway
2012−2018   
Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation. Management of Design lab and projects.
2012−2012   
Product development/innovation voucher. Concrete products for the company Kiili Betoon.
2003−2003   
ICSID Interdesign.International workshop in Toluca, Mexico:Design as a Strategic Tool for the Micro and Small Crafts Enterprises. Co-Supervisor.
2002−2004   
Culture 2000, SPARK ! New Design Scenarios for Daily Life in Europe. Estonian Coordinator and supervisor. Participants: Finland, Estonia, Italy, Denmark, UK.
 
 
Creative work
8..
Projects:
1. 2009; Design the city furniture for Tallinn Vabaduse väljak. Client the City Covernment
2. 2013; Rehabilitation equipment for the Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation.
3. 2013; "The patient cabinet for hospitals", in cooperation with the company EQUA OÜ (Estonia).
4. 2014; " Curative mud bath for hands", in cooperation with the company Calesco (Swedish). Patent P201400009. The projekct participated in an IDSA international competition in the USA. Marking by the jury.
5. 2015; "Vibro-acoustic device", in cooperation with the Tallinn University and with the company Aquator OÜ (Estonia), Essedea GmbH&CO KG (Germany) and Caimi Brevetti (Italy). The projekct participated in an IDSA international competition in the USA.
6. 2015; "Curative mud bath for feet", in cooperation with the Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation.
7. 2017; "Hygienic aid device for people with disabilities", in cooperation with the company Acrülan OÜ (Estonia)..
 
 
Additional information
1. 1989- Member of Estonian Association of Designers.
2. 2013- Member of Association of Craftsman of Läänemaa.
3. 2013- 2018 Mentor-consultant of the Competition of Business ideas "Ajujaht".
4. 2014- Supporter Member of Industrial Designers Society of America.
5. 2016- Member of a council of Tallinn University, Haapsalu College.

Completed projects

14.10.2021