See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
alar.konist@taltech.ee
Professor Konist on Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma juht. Ta tegi järeldoktori Browni ülikoolis (USA) aastatel 2014/2015, ta on esindanud Eestit IEA-s ja CERT-is (2012-2014) ning ta teeb väga tugevat koostööd era- ja riigile kuuluvate energiasektori ettevõtetega.
Ta on juhtinud mitmeid alus- ja rakendusuuringuid säästva energia, puhtama energiatootmise ja tahkete jääkide, näiteks tuha, kasutamise kohta. Praegu juhib ta stardigranti, milles käsitletakse aktiveerimistingimuste mõju põlevkivist poorse süsiniku ettevalmistamisele.

Tema huvide hulka kuuluvad süsinikdioksiidi kogumine ja kasutamine - CCS ja CCU tehnoloogiad. Lisaks termokeemilised protsessid, mis suudavad eraldada puhtaid CO2 vooge ja aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisele jäätmevoogudest.

Prof Konisti praegune uurimis- ja arendustegevus on keskendunud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiatele, eriti hapnikurikkamas keskkonnas kütuste termooksüdatsioon, kasutades CFBC tehnoloogiat, samuti uurib ta põlevkivi aktiveerimist ning biomassi ja põlevkivi koospürolüüsi / koosgaasistamist.
Ta on Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) tehnoloogiakoostöö programmi (TCP) täitevkomitee liige. Täpsemalt puhta energia tootmiseks kasutatavate kütuste keevkihi muundamise valdkonnas loob raamistiku rahvusvaheliseks koostööks energiatehnoloogia arendamisel ja kasutuselevõtul.

Ta on vastutanud termokeemiliste protsesside, eriti taastuvate energiaallikate jaoks mõeldud uue uurimislabori kavandamise ja rajamise eest. Kõige unikaalsem ja ise loodud seade on 60 kWth CFB katseseade.Biomassil (turvas, puiduhake ja nende segud) ja keevkihttehnoloogial töötava Tallinna Elektrijaama konsultant:
Mulliva keevkihtkatla küttepindade saastumise põhjuste väljaselgitamine ja meetmete kavandamine saastumise vähendamiseks.


Eesti esindaja Rahvusvahelises Energiaagentuuris 2012-2014.

Osalemine IEA Energeetika teadus ja tehnoloogiaarenduste komitees 2012-2014


Eesti Energia konsultant Tallinna Tehnikaülikooli poolt järgnevates küsimustes:
-väävlipuhastusseadmed DeSOx
-lämmastiku püüdeseadmed DeNOx
-uus 2x300MWel keevkihttehnoloogial töötav energiaplokk (rajamisel)
-ENEFIT-140 ja 280, keevkiht- ja tolmpõletuskatelde tuhakäitluse võimalused
-tuha taaskasutuse võimalused
-keevkihtkatelde ekspluatatsiooni küsimused
-biomassi ja põlevkivi koospõletamine keevkihtplokkides
-Jordaania 300MWel elektrijaam

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
04.05.2020–03.05.2023   
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, nõukogu liige (1,00)
05.03.2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimsrühma juht (1,00)
01.01.2019–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Kaasprofessor tenuuris (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht (1,00)
01.04.2018–31.12.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Professor (1,00)
01.01.2017–31.03.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Dotsent (1,00)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Kütuste ja õhuanalüüside (statsionaarsete saasteallikate õhuheitmete) ja soojustehniliste katsete uurimisgrupi juhataja (1,00)
01.01.2014–2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Vanemteadur (1,00)
2014–2015   
Brown'i Ülikool, külalisteadlane/järeldoktor (1,00)
01.03.2009–31.12.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool, Teadur (1,00)
23.10.2006–28.02.2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, insener (1,00)
 
 
Haridustee
2014–2015   
Järeldoktorantuur Brown'i ülikoolis, USAs
2009–2013   
TTÜ doktorikraad
2007–2008   
TTÜ Tehnikateaduse magistrikraad
2004–2007   
TTÜ Bakalaureuse kraad
2001–2004   
Rakvere Gümnaasium, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
Ajakirja Thermochimica Acta
2020−...   
Eesti esindaja IEA-FBC tehnoloogia koostööprogrammis
2019−...   
Tallinna Tehnikaülikooli tenuurikomisjoni liige
2019−...   
Tallinna Tehnikaülikooli Senati liige
2019−...   
Tallinna Tehnikaülikooli Senati teaduskomisjoni liige
2018−...   
Inseneriteaduskonna professorite atesteerimiskomisjoni liige
2017−...   
Energiatehnoloogia instituudi nõukogu liige
2017−...   
Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht
2017−...   
Ajakirja Chemical Engineering Research and Design retsensent
2016−...   
Soojusenergeetika kutse andmise hindamiskomisjoni liige
2015−...   
Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi juhatuse liige
2015−...   
Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi nõukogu liige
2013−...   
Volitatud soojusenergeetikainseneri tase 8
2013−...   
Ajakirjade retsensent: Energy Conversion and Management; Fuel; Applied Thermal Engineering; Oil Shale; Energy & Fuels
2006−...   
Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi liige
2018−2018   
Rahvusvahelise Jordaania põlevkivisümpoosioni nõuandva teaduskomitee liige
2018−2018   
Sektsiooni juht 23ndal rahvusvahelisel ringleval keevkihiga konversiooniprotsesside konverentsil
2018−2018   
Leedu Teadusagentuuri ekspert
2016−2017   
Kütuste ja õhuanalüüside ja soojustehniliste katsete labori juht
2014−2015   
Konverentsi "7th Baltic Heat Transfer Conference" korralduskomitee liige
2013−2015   
Põlemisprotsesside uurimislabori loomine ja vajamineva aparatuuri hangete koostamine ning läbi viimine (TAP46-1 raames). Investeeringute kogumaksumus on ligikaudu 1mln EUR-i
2012−2014   
Eesti esindaja Rahvusvahelises Energiaagentuuris
2011−2014   
Soojustehnika instituudi nõukogu liige
2010−2015   
Mehaanikateaduskonna kvaliteedikindlustamise töögrupi liige
2009−2014   
Diplomeeritud soojustehnikainsener V - kütusealane uurimis- ja arendustöö
 
 
Loometöö
-Osalemine USA teadussaadikule korraldatud ümarlauas 2015 aastal.
-Kutsutud esineja rahvusvahelisele 2016. aasta Põlevkivisümpoosiumile 100. Ettekande pealkiri "Oil Shale - Where Industry Meets Research".
-Kutsutud külaline 2016. aasta rahvusvahelisele konverentsile 36th CSM Oil Shale Symposium and 3rd Jordan International Oi Shale Symposium. Ettekande pealkiri "Oil Shale Sulphur Content Variations with Different Analytical Methods".
-Töötoa korraldamine 2016. aastal 26-le erineva välisriigi Eestis resideeruvatele suursaadikutele ja riikide esindajatele. Teema: "Briefing on oil shale power and shale-oil production".

Intervjuude andmine:
2012 - Uudistesaade Aktuaalne Kaamera. Teemaks Eesti Energia Utahi projekt ja Enefit-280 õlitehas.
2015 - Financial Times. Oil shale exploitation in Estonia.
2016 - Osoon. Põlevkivitööstus ja selle tulevik.
2017 - Kapital. Energeetika tulevik - tarbimiste prognoos ja tulevikus kasutatavad tootmistehnoloogiad ning energiaallikad.
2018 - Vikerraadio Uudis+. Praegustest küttelahendustest ja tulevikusuundadest,
2018 - Uudistesaade Aktuaalne Kaamera Nädal. Puiduressursi kasutamine Eestis
2019 – ERR. Pealtnägija (eetris 18.12)
2019 - ERR Aktuaalne Kaamera (eetris 12.12)
2019 – Novaator. Enne alternatiivenergeetika kasutuselevõttu peab Eesti uuendama põlevkivitehnoloogiat
2020 - Reporteritund. Elektrienergia puudujääk ja varustuskindluse tagamine
2021 - Vikerraadio Nutikas. Süsiniku püüdmise tehnoloogiad

Artiklid
2019 - Riigikogu Toimetised 40/2019. Kas põlevkivil on kohta ka tulevikus?
2020 – Postimees (19.09) Energiatootmine Eestis ja lähiriikides
2021 - Postimees (22.02) Elektri varustuskindlusest
.
 
 
Lisainfo
Põlevkivi alane koostöö Eesti ja Ameerika vahel. (Grant number SEN100-12-GR001).
Kõrgkooli sisemise kvaliteedikindlustamise protsess-täiendkoolituse tunnistus (2010)
Hoonete energeetiline auditeerimine-täiendkoolituse tunnistus (2009)
Kaitseliidu teenetemedal III klass (2013)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2021, Alar Konist, TTÜ 2020.a. parima teadusartikli autor tehnika ja tehnoloogia valdkonnas
2021, Alar Konist, Presidendi noore teadlase preemia laureaat
2016, Alar Konist, Aasta noorteadlane TTÜ mehaanikateaduskonnas 2015/2016 õppeaastal
2015, Alar Konist, Aasta noorteadlane TTÜ mehaanikateaduskonnas 2014/2015 õppeaastal
2014, Alar Konist, Aasta noorteadlane TTÜ mehaanikateaduskonnas 2013/2014 õppeaastal
2008, Alar Konist, Toomas Tiikmaa nimeline stipendium
2007, Alar Konist, Toomas Tiikmaa nimeline stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; TÄPSUSTUS: Põlevkivielektrijaamade renoveerimisega seotud soojustehniliste ja keskkonnaalaste probleemide lahendamine. Energiaressursside säästlik kasutamine ja protsesside täiustamine põletusseadmetes. Tuha sulamiskarakteristikate määramine.
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS VALDKOND: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: Biokütuste ja fossiilkütuste (sh. ka põlevkivi) kiirpürolüüs. Põlevkivi termotöötlusprotsessid tahke- ja gaasilise soojuskandja meetodil ning õli saagikuse sõltuvus jne.
ETIS VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS VALDKOND: T370 Süsinikukeemia, naftakeemia, kütuste ja lõhkeainete tehnoloogia
 
 
Lisainfo
Olen või olen olnud õppejõud ainetele:


MSJ9020 Kütuste põletamise uued tehnoloogiad ja kombiseadmed
EIS9050 Soojusfüüsika erikursus
EIS9030 Mittetraditsioonilised kütused ja energiaallikad
EIS9010 Soojustehnilised protsessid seadmetes
EIS4100 - Põlevkivi termilise töötlemise tehnoloogiad
EIS4060 - Taastuvenergiaallikad
EIS4090 - Biomassi termokeemiline muundamine
Soojustehnika teoreetilised alused-MSJ0310
Soojussünergeetika-MSJ0090
Katlatehnika - MSE0160
Katlatehnika erikursus - MSE0180
Soojustehnika - MSJ0001
-

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2022
1.1.
2022
3.2.
2022
6.3.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
2.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2007
10.06.2022
alar.konist@taltech.ee
Professor Konist is the head of the research group of Sustainable Energy and Fuels at the Department of Energy Technology of Tallinn University of Technology. He did his postdoc at Brown University (USA) in 2014/2015, he has represented Estonia in the IEA and CERT (2012-2014), and he is engaged in very strong co-operation with private and state owned energy sector companies.

He has led several research grant projects and applied studies on sustainable energy, cleaner production, and utilisation of solid residues like ash. He is currently leading a personal grant project on the effects of activation conditions on preparation of porous carbon from oil shale.

His interests include Carbon Capture - CCS and CCU technologies, thermal energy processes that can offer pure CO2 streams for sequestration and effects of activation conditions on preparation of porous carbon from waste streams.
Prof. Konist’s current R&D pursuits are strongly focused on CCS and CCU technologies, especially oxyfuel CFBC technology, also he is studying activation of oil shale and co-pyrolysis/co-gasificatio of biomass and oil shale.
He is executive committee member at the International Energy Agency (IEA) Technology Collaboration Programme (TCP). Specifically in the field of Fluidized Bed Conversion (FBC) of fuels applied to clean energy production provides a framework for international collaboration on energy technology development and deployment.

He has been responsible for designing and building of new research laboratory for thermochemical processes, especially meant for renewables. The most unique and self-designed device is 60 kWth CFB test rig.Tallinn Powerplant (CHP firing biomass, wood chips and peat) scientific consultant:
Bubbling Fluidized-Bed Boiler heat surface fouling problems and remedies.


Representative of Estonia in International Energy Agency (IEA) 2012-2014

Member of IEA Committee on Energy Research and Technology (CERT) 2012-2014


Consultant of Eesti Energia Ltd. (ENEFIT) in following major topics:
-desulphurization equipment DeSOx
-denitrification equipment DeNOx
-new 2x300MWel CFB energy unit (under construction) (investment 1.2 billion euros - biggest in ESTONIA's history)
-ash handling possibilities from ENEFIT-140 and 280, CFB- and PF boilers
-reuse of ash (calcium oxide)
-CFB boiler exploitation questions
-biomass and oil shale co-combustion in CFB boilers
-Jordan 300MWel Power Plant

Career

Institutions and positions
04.05.2020–03.05.2023   
Estonian Environmental Research Centre, Supervisory Board Member (1,00)
05.03.2020–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Head of Research Group of Sustainable Energy and Fuels (1,00)
01.01.2019–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Tenured Associate Professor (1,00)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Head of Laboratory of Fuel and Air Emission Analysis (1,00)
01.04.2018–31.12.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Professor (1,00)
01.01.2017–31.03.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Associate Professor (1,00)
01.09.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Associate Professor (1,00)
01.01.2016–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Fuel and air analyzes (stationary sources of air emissions) and thermal testing research group leader (1,00)
01.01.2014–2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Senior Researcher (1,00)
2014–2015   
Brown University, Faculty Visiting Scientist/Postdoc (1,00)
01.03.2009–31.12.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Chair of Thermal Power Equipment, Researcher (1,00)
23.10.2006–28.02.2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Mechanical Engineering, Department of Thermal Engineering , Other staff (1,00)
 
 
Education
2014–2015   
Post-Doctoral Fellowship in Brown University, USA
2009–2013   
Tallinn University of Technology, Doctor of Philosophy (PhD)
2007–2008   
Tallinn University of Technology, Masters Degree (MSc)
2004–2007   
Tallinn University of Technology, Bachelors Degree (BSc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Referee of Scientific journal of Thermochimica Acta
2020−...   
Executive Committee Member of IEA-FBC of TCP
2019−...   
Member of Tenure Committee of Tallinn University of Technology
2019−...   
Member of Senate of Tallinn University of Technology
2019−...   
Member of Research Committee of Senate of Tallinn University of Technology
2018−...   
Member of Evaluation Committee for Professors in School of Engineering of Tallinn University of Technology
2017−...   
Council member of Department of Energy Technology
2017−...   
Head of Laboratory of Fuel and Air emissioon analyses
2017−...   
Referee of Scientific journal of Chemical Engineering Research and Design
2016−...   
Member of Evaluation Committee for Licenced Thermal Engineers
2015−...   
Management member of Estonian Association for Heat Engineers
2015−...   
Council member of Estonian Association for Heat Engineers
2013−...   
Licensed thermal engineer level 8
2013−...   
Referee of scientific journals: Energy Conversion and Management; Fuel; Applied Thermal Engineering; Energy & Fuels
2006−...   
Member of Estonian Association for Heat Engineers
2018−2018   
Member of International Advisory Board of Second International Oil Shale Conference
2018−2018   
Session Chair of the 23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion
2018−2018   
Member of Technology Sciences Expert Panel for Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA) in the area of technology science of 2018 Lithuanian Universities and Research Institutes
2016−2017   
Head of Fuel and air emissions and thermal testing research lab
2014−2015   
Member of organising committee of 7th Baltic Heat Transfer Conference
2013−2015   
Establishment of Combustion Processes Research Laboratory and procurement of all analytical equipment needed (Funding project TAP46-1). Total investments around 1mln EUR
2012−2014   
Representative of Estonia in International Energy Agency (IEA)
2011−2014   
Member of advisory board, Department of Thermal Engineering
2010−2015   
Member of quality management group in Faculty of Mechanical Engineering
2009−2014   
Diploma Thermal Engineering Engineer
 
 
Creative work
-Invited guest to US Science Envoy organized round table in the 2015.
-Invited speaker to the International Oil Shale Symposium 100 in the year of 2016. The presentation title "Oil Shale - Where Industry Meets Research".
-Invited guest to the 2016 International Conference CSM 36th Oil Shale Symposium Jordan and 3rd International Symposium on Oil Shale. The title of the report, "Oil Shale Sulfur Content Variations with Different Analytical Methods."
-Organizing and conducting workshop in 2016 for the 26 different foreign ambassadors residing in Estonia and their national representatives. Subject: "Briefing of Oil Shale Power and shale-oil production."

Giving interviews:
2012 - TV interview. The news broadcast Aktuaalne Kaamera. The theme of Eesti Energia and Enefit-280 project in Utah oil plant.
2015 - The Financial Times. Oil shale exploitation in Estonia.
2016 - TV interview for Ozone. Oil shale industry and its future.
2017 - TV interview for Capital. Energy Future - and consumption forecast for the future, and the technologies used for production of energy sources.
2018 - Radio interview for ERR Vikerraadio News +, Current situation of Heating Appliances and future prospectives.
2018 - TV interview. The news broadcast Aktuaalne Kaamera. Usage of Wood Resource in Estonia.
2019 – Novaator. Estonia needs to upgrade oil shale technology before using alternative energy
2020 - Reporter's hour. Electricity shortage and security of supply
2021 - Vikerraadio Nutikas. Carbon capture technologies

Articles
2019 - Riigikogu Editorial Board 40/2019. Will oil shale have a place in the future?
2020 – Postimees (19.09) Energy production in Estonia and neighbouring countries
2021 - Postimees (2202) Security of electricity supply.
 
 
Additional information
Oil shale related collaboration between Estonia and U.S. Department of State (Grant number SEN100-12-GR001).
Internal qualiti control management in universities-special course (2010)
Energy Auditing for Buildings-special course (2009)
Estonian Defence League III Class Service Medal (2013)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2021, Alar Konist, Best Research Article of the Year 2020. Award of Tallinn University of Technology (in the Field of Engineering and Technology)
2021, Alar Konist, Laureate of the Estonian president's award for best young scientis
2016, Alar Konist, Best Young Researcher Award in the Faculty of Mechanical Engineering of TUT in 2015/2016 academic year
2015, Alar Konist, Best Young Researcher Award in the Faculty of Mechanical Engineering of TUT in 2014/2015 academic year
2014, Alar Konist, Best Young Researcher Award in the Faculty of Mechanical Engineering of TUT in 2013/2014 academic year
2008, Alar Konist, Toomas Tiikmaa scholarship
2007, Alar Konist, Toomas Tiikmaa scholarship
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS RESEARCH FIELD: T140 Energy research ; SPECIFICATION: Biomass and fossil fuel (including Oil Shale) fast pyrolysis. Oil Shale thermal treatment with solid and gaseous heat carrier method - influence on oil yield and etc.
ETIS RESEARCH FIELD: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS RESEARCH FIELD: T370 Carbochemistry, petrochemistry, fuels and explosives technology
 
 
Additional information
Have teached or I am teaching following courses:


MSJ9020 Fuel Burning New Technologies and Combined Thermal Power Plants
EIS9050 Special Course of Thermal Physics
EIS9030 Unconventional Fuels and Power Sources
EIS9010 Thermal Processes in Devices
The Technology of Thermal Processing Oil Shale
EIS4060 - Renewable Sources of Energy
EIS4090 - Thermochemical conversion of Biomass
Theoretical Basis of Thermal Engineering-MSJ0310
Thermal Synergy-MSJ0090
Boiler Technology - MSE0160
Special Topics in Boiler Engineering - MSE0180
Thermal Engineering - MSJ0001
-

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2022
1.1.
2022
3.2.
2022
6.3.
2022
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
1.1.
2021
2.5.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.1.
2021
3.2.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
6.3.
2021
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
1.1.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
2.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.4.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2007
10.06.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 46 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUVE6043A katlale paigaldatud deNox seadmete vastuvõtukatsed Eesti Elektrijaamas28.06.201331.12.2013Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool49 900,00 EUR
PSGPSG266Aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisel põlevkivist01.01.201931.12.2022Alar KonistTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut394 750,00 EUR
MUULep7015AS Narva elektrijaamade surveseadmete ohutu käitamise tagamise uuringud01.04.200731.03.2012Ivan KlevtsovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut667 040,95 EUR
2.1.1.LEP17084Biomassi termokeemiliste protsesside alased teadusuuringud OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaamas09.08.201708.08.2020Alar KonistTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut30 000,00 EUR
MUUAR12003CO2 heitme vähendamine põlemisõhu hapnikurikkamaks muutmisega keevkihtkatlas01.01.201231.12.2014Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool689 970,00 EUR
MUUVE671Eesti Elektrijaama deNOx seadmete vastuvõtukatsete läbiviimine01.08.201431.12.2015Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool138 439,00 EUR
MUULEP16006Eesti elektrijaama 8 energiaploki katelde “heat rate“ määramine07.01.201619.02.2016Tõnu PihuTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool27 495,20 EUR
MUULep12064Eesti Energia Narva Elektrijaamade AS surveseadmete ohutu käitamise tagamise uuringud01.04.201231.03.2015Ivan KlevtsovTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Tööstusliku soojustehnika õppetool386 535,00 EUR
1.1.LMIN17042Eesti põlevkivi energeetilise kasutamise parima võimaliku tehnika järelduste eelnõu koostamine17.04.201703.07.2017Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut4 100,00 EUR
MUULMIN17003Eesti põlevkiviõli tootmisel tekkivate uttegaaside mitteenergeetilise kasutamise uuring03.01.201702.08.2017Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut20 000,00 EUR
2.1.LEP18015Enefit280 tehase keevkihtkolde sondeerimise metoodika koostamine12.02.201812.04.2018Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut18 450,00 EUR
2.1.LEP19004Enefit280-2 õlitehase projekteerimisel kavandatavatele modifikatsioonidele17.02.201931.12.2019Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut35 000,00 EUR
SFSF0140024s07Energiaressursside säästlik kasutamine ja protsesside täiustamine põletusseadmetes01.01.200731.12.2012Arvo OtsTallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond1 324 441,02 EUR
1.1.Lep18068Iru EJ põletatavate jäätmete liigilise koostise ja omaduste määramine ning jäätmete põletamisel tekkiva CO2 heitkoguse fossiilse ja mittefossiilse (biogeense) osa heitekoefitsientide määramine igale jäätmeliigile01.08.201801.09.2019Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut72 460,00 EUR
MUULep10011Katla küttepindade saastumise põhjuste väljaselgitamine ja meetmete kavandamine saastumise vähendamiseks Tallinna Elektrijaamas01.02.201031.07.2013Alar KonistTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusjõuseadmete õppetool26 000,03 EUR
RITA1AlamprojektLEP19010EK (RITA1/02-20-02)Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate 01.04.201931.03.2021Andres TrikkelTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut211 416,00 EUR
RITA1ÜlemprojektRITA1/02-20Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate 01.04.201931.03.2021Alar KonistTallinna Tehnikaülikool947 370,00 EUR
2.1. LEIEE20078Konsultatsiooniteenuse osutamine Enefit280-2 õlitehase tehniliste lahenduste hindamiseks14.08.202031.12.2022Alar KonistTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut55 000,00 EUR
1.1.SS19038Lendosarikaste kütuste (põlevkivi, biokütused) termiline töötlemine katselised uuringud keevkiht- ja kiirpürolüüsi meetoditega katseseadmel01.09.201931.12.2020Andres SiirdeTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut100 000,00 EUR
RITA1AlamprojektLEP18019EI (RITA1/01-18-09)Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusam kasutamine Eesti biomajanduses ja selle sektorites01.03.201828.02.2021Alar KonistTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut66 033,00 EUR
MUULep12192Lubja sisseande süsteemi vastuvõtu katsed plokkidel 3, 4, 5 ja 617.12.201230.03.2013Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool150 400,00 EUR
MUULep9041Narva õlitehase uttegaasi ja põlevkivi koospõletamine Eesti Elektrijaama kateldes TP10128.04.200910.03.2010Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool38 346,99 EUR
1.1.4.AR17141Noore Inseneri Programm03.04.201731.12.2020Karin Käär; Riina ArvistoTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut 84 802,75 EUR
MUUVE512NOx baasnivoo katsed EEJ katlal TP10101.04.201131.12.2011Jüri LoosaarTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut, Soojusenergeetika õppetool36 000,00 EUR
MUULep8055Põlemisgaaside ja CO2 kasutamine vetikate kasvatamiseks. Rakendusuuringu projektiplaan03.03.200831.08.2010Teet ParveTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Soojustehnika instituut23 621,75 EUR