Arvo Viltrop

12.02.1965
7313210
arvo.viltrop@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2012–31.08.2017    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarepidemioloogia professor (1,00)
2003–2012    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Dotsent (1,00)
01.01.1997–31.12.2003    Veterinaar- ja Toidulaboratoorium direktori asetäitja loomahaiguste alal
 
 
Haridustee
1996–2002    Eesti Põllumajandusülikool, doktorantuur
1993–1995    Eesti Põllumajandusülikool, magiistarantuur, (veterinaarmeditsiini teadusmagister 1995)
1983–1990    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiin
1980–1983    Kadrina Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    EMÜ VLI õppemetoodika komisjoni veterinaarmeditsiini erialakomisjoni liige
2006−2008    EMÜ VLI õppemetoodika komisjoni veterinaarmeditsiini erialakomisjoni esimees EMÜ veterinaarmeditsiini õppekava juht. 2006-2008,

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; CERCS ERIALA: B750 Veterinaarmeditsiin, kirurgia, füsioloogia, patoloogia, kliinilised uuringud ; PÕHISUUND: Epidemioloogia, molekulaarepideioloogia, zoonoosid, veterinaarne rahvatervis, riskihindamine

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
6.2.
2014
5.1.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.5.
2011
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
1.1.
2006
1.1.
2002
1.1.
1996

Arvo Viltrop

12.02.1965
7313210
arvo.viltrop@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2012–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, professor of veterinary epidemiology (1,00)
2003–2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Associate Professor (1,00)
01.01.1997–31.12.2003    Estonian Veterinary and Food Laboratory deputy director on animal diseases
1990–31.12.1993    Private practice, veterinary doctor (1,00)
 
 
Education
1996–2002    Estonian Agricultural University, doctoral studies
1993–1995    Estonian Agricultural University, MSc studies (Master of Veterinary Science 1995)
1983–1990    Estonian Agricultural Academy, veterinary medicine
1980–1983    Kadrina Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    Memeber of the study committee of Veterinary Medicine at EMÜ VLI
2006−2008    Head of the study committee of Veterinary Medicine at EMÜ VLI

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; CERCS SPECIALTY: B750 Veterinary medicine, surgery, physiology, pathology, clinical studies ; SPECIALITY: Epidemiology, molecular epidemiology, zonosis, verinary public health, risk assessment
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012