6.08.1967
620 2852

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut, Professor (1,00)
01.09.2016–31.08.2018   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Inseneriteaduskonna dekanaat, Bakalaureuse õppekava Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia programmijuht (1,00)
2014–2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Dekaan kt
2012–2014   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Teadus- ja arendus prodekaan
2003–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Direktor (1,00)
01.09.2000–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool, Professor (1,00)
2000–2000   
Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Dotsent (1,00)
1998–1999   
Philip Morris Inc., USA, Teadur (1,00)
1997–1998   
Tohoku University, Japan, Teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1993–1997   
Ph.D. inseneritehnikas, Brown University USA
1993–1994   
Sc.M. inseneritehnikas, Brown University, USA
1985–1992   
tehnoloogiainsener, cum laude, Tallinna Tehnikaülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
rahvusvahelise teaduskomitee liige, konverents RCCT-2019
2017−...   
sektsiooni "Energia" liige, European Federation of Chemical Engineering
2008−...   
delegaat, Working Party on Thermodynamics and Transport Properties, European Federation of Chemical Engineering
2007−...   
delegaat, Working Party on Education, European Federation of Chemical Engineering
2004−...   
toimetus-kolleegiumi liige, teadusajakiri Oil Shale
2017−2017   
rahvusvahelise teaduskomitee liige, konverents RCCT-2017
2017−2017   
teaduskomitee liige, konverents CEEC-TAC4
2016−2016   
toimetus-kolleegiumi liige, European Journal of Engineering Research and Science
2016−2017   
osalemine eksperdina OSKA keemia-, kummi-, plasti- ja ehitusmaterjalitööstuse valdkondliku tööjõuvajaduse seire- ja prognoosi ekspertkogu töös
2015−2015   
teaduskomitee liige, konverents CEEC-TAC3
2013−2013   
rahvusvahelise teaduskomitee liige, konverents RCCT-2013
2013−2013   
teaduskomitee liige, konverents CEEC-TAC2
2011−2011   
rahvusvahelise teaduskomitee liige, konverents RCCT-2011
2004−2006   
ETF tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige, keemiatehnika
2001−2002   
ETF tehnikateaduste ekspertkomisjoni liige, keemiatehnika
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
TÖÖALASED KOGEMUSED;
Oktoober 2008 - November 2008, külalisiteadlane, Eesti ülikoolide akadeemilise personali enestäiendusüsteemi raames (RAK 2004-2006) USA ülikooli Virginia Commonwealth University külastamine;
Juuli 2007 - Jaanuar 2008, külalisteadlane, Altria Group Inc., Virginia Biotechnology Research Park, Richmond, Virginia, USA;
Juuni 2004, külalisteadlane, Akadeemiline teadlasvahetus, C.N.R.S., Prantsusmaa, Eesti Teaduste Akadeemia;
August 2002 - Veebruar 2003, külalisteadlane, 2002 Philip Morris USA visiting scientist program, Philip Morris USA, Inc., Richmond, Virginia, USA;
2000, konsultant, Philip Morris Inc., USA;
1995-1997 Õppeassistent, Brown'i Ülikool, USA;
1993-1995 Teadustöö assistent, Brown'i Ülikool, USA;
1992 Õppeassistent, Tallinna Tehnikaülikool;
Juuli 1991-Oktoober 1991, praktikant, Neste OY (Porvoo Refinery, R&D), Soome;
TEADUS- JA ARENDUSTÖÖ VALDKONNAS;
2019, 2019, 2018, 2018, 2011, 2008, 2004 Erialane enesetäiendamine läbi lühikursustel (koolitustel, seminaridel) osalemise välismaal;
2019, 2018, 2015, 2010 Erialane enesetäiendamine läbi lühikursustel (koolitusetel) osalemise Eestis;
2017, 2018 ja 2019 - Eesti Vabariigi teaduspreemia nominent (esitatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks tehnikateaduste valdkonnas;
2000-... Eesti teadusmaastikul unikaalse ja keemiatööstusele vajaliku teadusbaasi väljaarendamine Tallinna Tehnikaülikoolis (alustades tühjalt kohalt) läbi investeeringute konkurentsipõhisest ja ettevõtetelt toodud vahendistest summas rohkem kui 600 tuh EUR. ;
2000-.... Saadud/juhitud konkurentsipõhise rahastusega projekte üldsummas üle 1,6 mln € ja ettvõtlusega lepinguid üldsummas üle 500 tuh €;
ÕPPE- JA ARENDUSTÖÖ VALDKONNAS;
2018-... Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse taseme õppekava “Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia“ programminõukoja liige;
2017-... Tallinna Tehnikaülikooli magistri taseme õppekava “Keemia ja keskkonnakaitse tehnoloogia“ programminõukoja liige;
2016-2018 Bakalaureuse „Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia“ õppekava (vastuvõtt aastast 2017) programmidirektorina õppekava väljatöötamine/juhtimine;
2014-2015 TTÜ nõukogu õppekomisjoni liige;
2014-2015, TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna õppekavakomisjoni esimees;
2014-2015 TTÜ doktoriõppekava “Keemia ja materjalitehnoloogia” 4 doktoritöö kaitsmiskomisjoni esimees;
2003-2014, TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna õppekavakomisjoni liige;
2003 – 2014, TTÜ Õppekavade KAKB ja KAKM (Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) juht, nende õppekavade uuendamine/arendamine/juhtimine aastatel 2000-2014 (sellesse perioodi langevad edukad õppekavade akrediteerimised) ;
2003-2018 TTÜ Õppekavade KAKB ja KAKM (Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia) keemiatehnika valdkonna bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmiskomisjoni esimees;
2000-... TTÜ-s õpetanud ja arendatud järgmisi õppeaineid:
Kõrgharidustaseme I astmel: Keemiatehnika I, Keemiatehnika I laborid, Chemical engineering I (inglise keelne), Keemiatehnika II, Keemiatehnika II laborid, Chemical engineering II (inglise keelne), Protsesside termodünaamika, Gaaside ja vedelike voolamine, Soojuslevi, Separatsiooniprotsessid, Keemiainseneri termodünaamika, Keemiatehnika alused, Sissejuhatus erialasse.
Kõrgharidustaseme II astmel: Protsesside termodünaamika.
Kõrgharidustaseme III astmel: Separatsiooniprotsesside printsiibid ja tehnoloogia; Fluidumi dünaamika, soojuslevi ja massilevi.;
2000 -... Keemiatehnika õppelaborite arendamine;
ADMINISTRATIIVSED ÜLESANDED TTÜ-s;
2017 -... TTÜ Energiatehnoloogia instituudi nõukogu liige;
2017-2019 TTÜ Inseneri teaduskonna nõukogu liige;
2003-2016 TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu liige;
2014 - 2015, TTÜ nõukogu liige (akadeemilise komisjoni ja õppekomisjoni liige);
2003- 2016, TTÜ Keemiatehnika instituudi nõukogu esimees;
2014-2015, TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna nõukogu esimees;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Vahur Oja, Autasu "Väljapaistev termilise analüüsi ja kalorimeetria valdkonna teadlane, Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas" (väljastas Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry); Üle antud konverentside 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis ühiskonverentsil, Rooma, Itaalia, August 2019.
2015, Vahur Oja, Tänukiri Keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna juhtimise ja arendamise eest dekaanina aastatel 2014-2015 (rektori käskkiri nr 231, 8.september 2015)
1996, Vahur Oja, Travel award, Browni Ülikool, USA
1995, Vahur Oja, Tunnustusega plakatettekande kaasautor: “The Global Kinetics ofCellulose Pyrolysis- Inferences from Measurements of Char Yields, Mass Loss Rates, and Thermochemistry”, Conference on Frontiers of Pyrolysis: Biomass Conversion and Polymer Recycling, Breckenridge, Co., June 1995
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P370 Makromolekulaarkeemia ; PÕHISUUND: võrkstruktuursete kõrgmolekulaarsete materjalide pundumine lahustites, termodünaamilised mudelid
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P400 Füüsikaline keemia; PÕHISUUND: puhaste ainete ja ainete segude aururõhud ning aurustumissoojused
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: T350 Keemiatehnoloogia ja -masinaehitus; PÕHISUUND: Fossiilsete kütuste ja biomassi termokeemilise muundamise fundamentaalprotsessid (pürolüüs, gaasistamine, ekstraktsioon)
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud; CERCS ERIALA: T140 Energeetika ; PÕHISUUND: biomassi ja põlevkivi pürolüüsiõlide termodünaamilis-füüsikalised omadused
 
 
Lisainfo
Plenaarettekanne (Award Plenary Lecture) "Application of thermal analysis to study vaporization parameters of narrow boiling range oil fractions", CEEC-TAC5 ja MEDICTA2019, Rooma, Itaalia, 27-30 August, 2019,
Plenaarettekanne "Thermodynamic and transport properties of liquid products from oil shale pyrolysis", XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Moskva, 24-28 Juuni, 2013
Kutsutud esinejana ettekanne "Chemical engineering education in the ...", Chemical and Energy Engineering: A Global and Transdisciplinary Perspective - QS Subject Focus Summit, Seoul, Republic of Korea, 12-14 Aprill 2017.
Kutsutud esinejana ettekanne "Molecular weight parameters of oil shale pyrolysis products", Division of Energy and Fuels, session: Fuels, Chemicals, Materials, and Energy from Coal, Natural Gas, Oil Shale, and other Natural Resources; 246th ACS National Meeting; Indianapolis, Indiana, USA; September 8-12, 2013.
Eesti Keemia Seltsi liige
Ameerika Keemia Seltsi liige (kütustekeemia divisjon)
Doktoritöö eelhindaja (Department of Biotechnology and Chemical Technology; Aalto University), novemver 2014
Doktoritöö oponent (Department of Biotechnology and Chemical Technology, Aalto University), January 2012
Väitekirja välishindaja (Graduate School of the Environment, MacQuarie University, Australia), Juuni 2010
Ekspert-tunnistaja, Tallinna Halduskohus, kevad 2002

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2001
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
1.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
15.09.2019
6.08.1967
620 2852

Career

Institution(s) and position(s)
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Energy Technology, Professor (1,00)
01.09.2016–31.08.2018   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Inseneriteaduskonna dekanaat, Program Director of the bachelor degree study program Environmental, Energy and Chemical Technology (1,00)
2014–2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Dean
2012–2014   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Vice-Dean for Research and Development
2003–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Head of Department (1,00)
01.09.2000–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Chair of Chemical Engineering, Professor (1,00)
2000–2000   
Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Chemical Engineering, Associate Professor (1,00)
1998–1999   
Philip Morris Inc., USA, December 1998 to December 1999, research fellow (1,00)
1997–1998   
Tohoku University, Japan, September 1997 to November 1998, research associate (1,00)
 
 
Education
1993–1997   
Ph.D. in engineering, Brown University, USA
1993–1994   
Sc. M. in engineering, Brown University, USA
1985–1992   
diploma engineer, cum laude, Tallinn University of Technology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
member of the International Committee, conference RCCT-2019
2017−...   
member of the section "Energy", European Federation of Chemical Engineering
2008−...   
delegate, Working Party on Thermodynamics and Transport Properties, European Federation of Chemical Engineering
2007−...   
delegate, Working Party on Education, European Federation of Chemical Engineering
2004−...   
member of the editorial board, scientific journal Oil Shale
2017−2017   
member of the International Committee, conference RCCT-2017
2017−2017   
member of the scientific committee, conference CEEC-TAC4
2016−2016   
editorial team member, European Journal of Engineering Research and Science
2016−2017   
member of the sectoral expert panel of OSKA (a system of labour market monitoring and future skills forecasting); the sector of production of chemicals, rubber, plastic and construction materials
2015−2015   
member of the scientific committee, conference CEEC-TAC3
2013−2013   
member of the International Committee, conference RCCT-2013
2013−2013   
member of the scientific committee, conference CEEC-TAC2
2011−2011   
member of the International Committee, conference RCCT-2011
2004−2006   
Estonian Science Foundation: member of expert commission for engineering (chemical engineering)
2001−2002   
Estonian Science Foundation: member of expert commission for engineering (chemical engineering)
 
 
Additional career information
PROFESSIONAL EXPERIENCES/SECONDMENTS;
October 2008 to November 2008, visiting scientist, travel grant to visit Virginia Commonwealth University, USA, EU Structural Funds (RAK 2004-2006);
July 2007 to January 2008, visiting scientist, Altria Group Inc.,Virginia Biotechnology Research Park, Richmond, Virginia, USA;
June 2004, visiting scientist, travel grant to visit C.N.R.S. France, Estonian Academy of Science;
August 2002 to February 2003, visiting scientist, 2002 Philip Morris USA visiting scientist program, Philip Morris USA, Inc., Richmond, Virginia, USA;
2000, consultant, Philip Morris Inc., USA;
1995-1997 Teaching assistant, Brown University, USA;
1993-1995 Research assistant, Brown University, USA;
1992 Teaching assistant, Tallinn University of Technology;
July 1991-October 1991, trainee, Neste Oy (Porvoo Refinery, R&D), Finland;
RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES;
2019, 2019, 2018, 2018, 2011, 2008, 2004 Professional development through participation in R&D related short courses (trainings, seminars) abroad;
2019, 2018, 2015, 2010 Professional self-development through participation in short courses (trainings) in Estonia;
2017, 2018 and 2019 - nominee (appointed by the Tallinn University of Technology) of the National research award of Republic of Estonia for the best research work completed and published during the previous four years in technical sciences;
2000 - ... Development of unique experimental R&D capability (starting a research laboratrory from scratch) at Tallinn University of Technology, by obtaining a number of different investments in amount of 600 kEUR.;
2000-.... received/led competitive research grants with budgets totaling 1600 kEur and industrial projects with companies with budgets totaling 500 kEUR. ;
TEACHING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES;
2018-... Member of the study program advisory borad of the Bacherol level program “Environmental, energy and chemical technology” at Tallinn Technical University;
2017-... Member of the study program advisory board of the master level program “Chemical and Environmental Technogy” at Tallinn Technical University;
2016-2018 As a program director development of a new Bachelor degree study program "Environmental, energy and chemical technology" (as of year 2017) ;
2014-2015 Member of the educational committee of the Council of Tallinn University of Technology ;
2014-2015, Chairperson of the Curriculum Committee of the Faculty of Chemical and Materials Technology, at Tallinn University of Technology;
2014-2015 Chairman of doctoral dissertation committees of 4 doctoral thesis, of " Chemical and Materials Technology " study program at Tallinn University of Technology;
2003-2014, Member of Curriculum Committee of the Faculty of Chemical and Materials Technology, at Tallinn University of Technology;
2003-2014, Program manager of bachelor and master degree study programs "Chemical and Environmental Technogy", at Tallinn University of Technology;
2003-2018 Chairman of bachelor’s thesis and master’s thesis committees of "Chemical and Environmental Technogy" bachelor and master degree study programs, at Tallinn University of Technology;
2000-... Taught and developed following courses at Tallinn University of Technology:
At bachelor degree level: Chemical engineering I; Laboratories of chemical engineering I; Chemical engineering II; Laboratories of chemical engineering II; Process thermodynamics; Fluid dynamics; Heat transfer; Separation processes and unit operations; Chemical engineering thermodynamics; Fundamentals of chemical engineering;
At master’s degree level: Process thermodynamics;
At doctoral degree level: Separation processes principles and technologies; Fluid flow, heat transfer and mass transfer;;
2000 -... Development of Chemical Engineering teaching laboratories;
SERVICE TO TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY;
2017-... Member of the Council of the Department of Energy Technology, at Tallinn University of Technology;
2017-2019 Member of the Council of the School of Engineering, at Tallinn University of Technology;
2003-2016 Member of the Council of the Faculty of the Chemical and Materials Technology, at Tallinn University of Technology;
2014-2015 Member of the Council of Tallinn University of Technology (member of academic committee and educational committee);
2003-2016 Chairperson of the Council of the Department of Chemical Engineering, at Tallinn University of Technology;
2014-2015 Chairperson of the Council of the Faculty of Chemical and Materials Technology, at Tallinn University of Technology;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Vahur Oja, Award "Distinguished TA&C Researcher in Central & Eastern Europe" (by Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry); Given at the Joint 5th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry & 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Rome, Italy, August 2019.
2015, Vahur Oja, Letter of appreciation for leadership and development as the dean of The Faculty of Chemical and Material Technology from 2014 to 2015 (Rector directive nr. 231, 8th of September 2015)
1996, Vahur Oja, Travel award, Brown University, USA
1995, Vahur Oja, Coauthor of the award-winning poster presentation: “The Global Kinetics of Cellulose Pyrolysis- Inferences from Measurements of Char Yields, Mass Loss Rates, and Thermochemistry”, Conference on Frontiers of Pyrolysis: Biomass Conversion and Polymer Recycling, Breckenridge, Co., June 1995
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALITY: P370 Macromolecular chemistry ; SPECIALITY: solvent swelling of cross-linked macromolecular substances, thermodynamic models
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALITY: P400 Physical chemistry ; SPECIALITY: vapor pressures and heats of vaporization of pure compounds and mixtures
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALITY: T350 Chemical technology and engineering ; SPECIALITY: Thermochemical conversion of fossil fuels and biomass (pyrolysis, gasification, extraction)
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; CERCS SPECIALITY: T140 Energy research ; SPECIALITY: Thermodynamic and transport properties of liquid fuels from coal, biomass and oil shale
 
 
Additional information
Award Plenary Lecture "Application of thermal analysis to study vaporization parameters of narrow boiling range oil fractions", CEEC-TAC5 & MEDICTA2019, Rome, Italy, 27-30 August, 2019
Plenary lecture "Thermodynamic and transport properties of liquid products from oil shale pyrolysis", XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Moscow, 24-28 June, 2013
Invited lecture "Chemical engineering education in the ...", Chemical and Energy Engineering: A Global and Transdisciplinary Perspective - QS Subject Focus Summit, Seoul, Republic of Korea, April 12-14, 2017.
Invited lecture "Molecular weight parameters of oil shale pyrolysis products", Division of Energy and Fuels, session: Fuels, Chemicals, Materials, and Energy from Coal, Natural Gas, Oil Shale, and other Natural Resources; 246th ACS National Meeting; Indianapolis, Indiana, USA; September 8-12, 2013.
member of Estonian Chemical Society
member of American Chemical Society (Divison of Fuel Chemistry)
Preliminary examiner of doctoral dissertation (Department of Biotechnology and Chemical Technology; Aalto University), november 2014
Opponent of doctoral dissertation (Department of Biotechnology and Chemical Technology, Aalto University), January 2012
Examiner of the thesis (Graduate School of the Environment, MacQuarie University, Australia), June 2010
Expert-witness, Tallinn Administrative Court, spring 2002.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
5.2.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
5.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.8.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.1.
2012
5.2.
2012
5.2.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
6.6.
2005
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.2.
2003
3.1.
2001
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
3.2.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
1.1.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
1.1.
1996
3.1.
1996
3.1.
1996
15.09.2019
  • Leitud 30 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU366LAS Narva Elektrijaamad Õlitehase hüdraulilise tuhaärastussüsteemiga seotud, sealhulgas keskkonnakaitsesse puutuvad keemilis-tehnilised uuringud31.07.200331.07.2004Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool6 391,16 EUR
MUU457LAS Narva Elektrijaamad Õlitehase hüdraulilise tuhaärastussüsteemiga seotud, sealhulgas keskkonnakaitsesse puutuvad keemilis-tehnilised uuringud 200401.08.200431.07.2005Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool6 391,16 EUR
MUULep10042AS Narva Elektrijaamad Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 201020.04.201031.03.2011Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool31 700,18 EUR
MUULep11030AS Narva Elektrijaamad Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 201130.03.201131.03.2012Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool35 000,00 EUR
MUU434LAS Narva Elektrijaamad Õlitehases toodetud vedelkütuste keemilis-tehniline analüüs ning keskkonda kahjustavate komponentide määramine utte- ja heitgaasides01.04.200431.03.2005Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool12 782,33 EUR
MUU363LAS Narva Õlitehases toodetud vedelkütuste keemilis-tehniline analüüs ning keskkonda kahjustavate komponentide määramine utte- ja heitgaasides28.04.200331.03.2004Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool10 737,16 EUR
MUU564LAS-i Narva Elektrijaamad Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes01.05.200530.06.2006Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool15 977,91 EUR
MUU677LAS-i Narva Elektrijaamad Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 200603.08.200631.03.2007Alfred ElenurmTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool22 369,08 EUR
MUULep8042As-i Narva Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 200806.05.200831.03.2009Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool31 700,18 EUR
MUULep9020AS-i Narva Õlitehase tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilis-tehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 200902.04.200931.03.2010Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool31 700,18 EUR
MUULep12056Eesti Energia Õlitööstuse AS tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilistehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 201201.04.201231.03.2013Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool35 000,00 EUR
MUULep13077Eesti Energia Õlitööstuse AS tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilistehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 201317.05.201331.03.2014Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool35 000,00 EUR
MUULep14053Eesti Energia Õlitööstuse AS tehnoloogilise protsessiga seonduvad keemilistehnilised uuringud keskkonda kahjustavate tegurite vähendamiseks tootmisprotsessis ja uttesaadustes 201410.04.201401.01.2015Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool35 000,00 EUR
MUUG4286 (ETF4286)Eesti põlevkivi pürolüüsitõrvade lenduvus01.01.200031.12.2001Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool10 864,98 EUR
ETFETF5632EESTI PÕLEVKIVIDE PÜROLÜÜSI SÜSTEMAATILINE UURIMINE01.01.200331.12.2006Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond29 248,98 EUR
MUULep12005Erinevate tehnoloogiate rakendamine alkoholide mõju uurimiseks õlide ekstraheerimisel04.01.201230.12.2012Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool10 000,00 EUR
MUU647LGaasistamistehnoloogiate rakendusvõimaluste hindamine põlevkivi ümbertöötlemiseks Eestis28.04.200606.12.2006Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool33 873,17 EUR
ETFETF9297Hapnikurikaste vesiniksidemeid moodustavate ühendite ja nende kompleksete segude aurustumisparameetrid01.01.201231.12.2015Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond39 648,00 EUR
SFSF0140022s10Keemiatehnilised aspektid keskkonnariskide hindamisel01.01.201031.12.2015Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond379 503,36 EUR
MUUBF55Knudsen'i efusiooni meetodil ja mass-spektromeetril põhineva seadme väljatöötamine01.10.200601.04.2008Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool12 782,33 EUR
MUULep15052Koostöö-konsultatsiooniteenuse osutamise leping25.05.201530.12.2016Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool15 000,00 EUR
SFSF0142628s04Kütused ja kütuse komponendid, nende termodünaamilis-füüsikalised omadused01.01.200431.12.2008Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond212 282,54 EUR
MUULep17030Kütusesegude uurimistöö02.03.201703.04.2017Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut5 000,00 EUR
MUUVA17085Materjalide taaskasutamine: teadlikkuse arendamine ja koolitamine01.04.201731.03.2019Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Energiatehnoloogia instituut30 000,00 EUR
MUUAR10129Põlevkivitehnoloogiate arendustöödes vajalike ainesüsteemide termodünaamilised omadused, eksperimentaalne ja arvutuslik määramine ning määramisvõimaluste parendamine01.01.201131.12.2014Vahur OjaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keemiatehnika õppetool712 574,00 EUR