10.11.1982
737 6443
mario.maeots@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridustehnoloogia dotsent (1,00)
01.09.2014–...   
Tartu Hansa Kool, Tartu Hansa Kool, loodusained, õpetaja-metoodik (0,20)
01.02.2016–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht
01.01.2016–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridusteaduse (reaalained ja loodusteaduslikud ained) programmijuht
01.01.2016–31.12.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridustehnoloogia teadur (1,00)
05.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, haridusteaduse (reaalained ja loodusteaduslikud ained) programmijuht
01.01.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, haridustehnoloogia teadur (1,00)
01.01.2015–31.08.2017   
Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, haridustehnoloogia teadur (1,00)
01.08.2013–31.12.2014   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, tehnoloogiahariduse nooremteadur (1,00)
01.11.2012–31.07.2013   
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Haridusteaduste instituut, tehnoloogiahariduse nooremteadur (0,40)
01.07.2011–31.08.2014   
Tartu Kommertsgümnaasium, Tartu Kommertsgümnaasium, loodusained, õpetaja-metoodik (0,60)
01.03.2010–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Pedagogicum, teadur (0,50)
01.03.2009–28.02.2010   
Tartu Ülikool, Pedagogicum, teadur (0,50)
03.01.2006–15.06.2011   
Tartu Kesklinna Kool, Tartu Kesklinna Kool, loodusained, vanemõpetaja (0,80)
01.09.2004–31.08.2007   
Rakvere Õhtukeskkool, Rakvere Õhtukeskkool, bioloogiaõpetaja (0,50)
 
 
Haridustee
2007–2014   
Loodusteadusliku hariduse doktoriõpe, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
2005–2007   
Loodusteaduste magistri kraad (bioloogiaõpetaja), Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
2001–2005   
Loodusteaduste õpetaja põhikoolis, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond
1989–2001   
Kadrina Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu liige
2015−...   
Haridusteaduste instituudi nõukogu liige
2009−...   
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 20, Inquiry Learning liige
2020−2020   
Rahvusvahelise konverentsi EDULEARN20 teadusliku nõuandekogu liige
2018−2018   
Haridustehnoloogia keskuse juhataja kohusetäitja (5 kuud)
2012−2012   
EARLI SIG 20 konverentsi "Loodusteaduste edendamine läbi uurimusliku õppe" (2012) organiseerimiskomitee liige
2011−2013   
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG Computer Supported Inquiry Learning, JURE koordinaator
2011−2012   
Haridusteaduse ja õpetajakoolituse edendamise programmi Eduko õpetajakoolituse magistritööde ja -eksamite miinimumnõuete arendamise töörühma juht
2011−2011   
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) liige
2009−2015   
International Association of Science and Technology for Development (IASTED) liige
2009−2010   
Euroopa Sotsiaalfondi programmi projekti Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool nõukoja liige
2009−2015   
IEEE teadusorganisatsiooni liige
2008−2011   
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu liige
2006−2014   
International Association for Development of the Information Society (IADIS) liige
 
 
Lisainfo
2018-2019: Retsensent ajakirjadele Studies in Educational Evaluation, Journal of Computer Assisted Learning, Computers & Education, Behaviour & Information Technology ja International Journal of STEM Education.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Mario Mäeots, Tartu Ülikooli tänukiri õpetajate täiendusõppesse panustamise eest 2018. aastal
2019, Mario Mäeots, Tartu linna tänukiri Tartu Hansa Kooli avatud õpperuumi metoodika arendamise ja tutvustamise eest
2016, Mario Mäeots, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kasvatusteaduste riiklikul konkursil võõrkeeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias (I preemia)
2011, Mario Mäeots, IADISe (International Association for Development of the Information Sciety) rahvusvahelise konverentsikomitee tunnustus parimale konverentsiartiklile CELDA (Cognition and Exploratory Learning in Digital Age) konverentsil
2010, Mario Mäeots, B. G. Forseliuse Seltsi tänukiri
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: Digitaalne kirjaoskus. Digipedagoogika. Uurimuslik õpe ja selle rakendamine arvutipõhistes õpikeskkondades.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
6.8.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.1.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
6.2.
2008
18.02.2020
10.11.1982
737 6443
mario.maeots@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2017–...   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Associate Professor of Educational Technology (1,00)
01.09.2014–...   
Tartu Hansa School, Tartu Hansa School, Teacher-methodologist of science education (0,20)
01.02.2016–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Other staff
01.01.2016–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Programme Director
01.01.2016–31.12.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Research Fellow of Technology in Education (1,00)
05.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Programme Director
01.01.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Research Fellow of Technology in Education (1,00)
01.01.2015–31.08.2017   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Research Fellow of Technology in Education (1,00)
01.08.2013–31.12.2014   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Junior Research Fellow (1,00)
01.11.2012–31.07.2013   
University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education, Junior Research Fellow (0,40)
01.07.2011–31.08.2014   
Tartu Business Secondary School, Tartu Business Secondary School, Teacher-methodologist of science education (biology and chemistry) (0,60)
01.03.2010–31.08.2011   
University of Tartu, Pedagogicum, Research Fellow (0,50)
01.03.2009–28.02.2010   
University of Tartu, Pedagogicum, Research Fellow (0,50)
03.01.2006–15.06.2011   
Tartu Kesklinna School, Tartu Kesklinna School, Science Teacher (0,80)
01.09.2004–31.08.2007   
Rakvere Evening Secondary School, Rakvere Evening Secondary School, Teacher of biology (0,50)
 
 
Education
2007–2014   
Science Education, doctorate studies, University of Tartu
2005–2007   
Master of Science in Natural Sciences (Teacher of Biology), University of Tartu
2001–2005   
Teacher of Science in Basic School, University of Tartu
1989–2001   
Kadrina Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the council of the Faculty of Social Sciences of the University of Tartu
2015−...   
Member of the council of the Institute of Education of the University of Tartu
2009−...   
Member of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG 20, Inquiry Learning Learning
2020−2020   
Member of the International Scientific Advisory Board of EDULEARN20 conference
2018−2018   
Acting head of Centre for Educational Technology (5 months)
2012−2012   
Member of the organizing committee of the EARLI SIG 20 conference 'Promoting Science through Inquiry' (2012)
2011−2013   
European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) SIG Computer Supported Inquiry Learning, JURE assistant coordinator
2011−2012   
A head of workgroup of the Eduko Development Programme for Education Sciences and Teacher Training in developing criteria’s for Teacher Training Master`s thesis and Master`s exams
2011−2011   
Member of the Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
2009−2015   
Member of the International Association of Science and Technology for Development (IASTED)
2009−2010   
Member of the Council of the European Social Fund's programme's project Doctoral School of Educational Sciences
2009−2015   
Member of the IEEE scientific community
2008−2011   
Member of the Association of Estonian Biology Educators
2006−2014   
Member of the International Association for Development of the Information Society (IADIS)
 
 
Additional information
2018-2019: A reviewer for the journals Studies in Educational Evaluation, Journal of Computer Assisted Learning, Computers & Education, Behaviour & Information Technology and International Journal of STEM Education.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Mario Mäeots, Letter of gratitude from the University of Tartu for in-service teacher training in 2018
2019, Mario Mäeots, Letter of gratitude from the Tartu City Government for developing and introducing the open-classroom methodology of Tartu Hansa School
2016, Mario Mäeots, Honor of the Ministry of Education and Research on the best paper published in a foreign language in the category of educational research (I prize)
2011, Mario Mäeots, IADIS (International Association for Development of the Information Society), Best paper award in CELDA (Cognition and Exploratory Learning in Digital Age) conference
2010, Mario Mäeots, Honor of the Society of B. G. Forselius
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS CLASSIFICATION: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: Digital Literacy. Digital Pedagogy. Computer Supported Inquiry Learning.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
3.1.
2019
6.3.
2019
6.8.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.3.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
1.2.
2012
3.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.1.
2009
6.2.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
6.2.
2008
18.02.2020