Toivo Järvis

28.12.1944
53247886
toivo.jarvis@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2014–...    Eesti Maaülikool, Emeriitprofessor (0,10)
2008–2013    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vanemteadur (0,20)
2008–2014    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (0,80)
2004–2008    Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2004    Eesti Põllumajandusülikooli professor
01.01.1995–31.12.1996    Veterinaariateaduskonna teadusprodekaan (EPMÜ)
01.01.1994–31.12.2002    Professor, õ.-t. juhataja (EPMÜ)
01.01.1990–31.12.1994    Dotsent (EPA, EPMÜ)
01.01.1988–31.12.1990    Vanemõpetaja (EPA)
01.01.1972–31.12.1988    Assistent (EPA)
01.01.1969–31.12.1972    Vanemlaborant (EPA)
 
 
Haridustee
2003–2003    Erialane täiendus Poola TA W. Stefanski nim. Parasitoloogia Instituudis
2002–2002    Erialane täiendus Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis
1998–1998    Erialane täiendus Leedu TA Ökoloogia Instituudis
1996–1996    Erialane täiendus Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis
1993–1993    Erialane täiendus Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis
1991–1991    Dotsendi kutse (Moskva)
1991–1991    Erialane täiendus Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis
1990–1990    Erialane täiendus Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis
1976–1980    Eesti Põllumajanduse Akadeemia — aspirant
1962–1969    Eesti Põllumajanduse Akadeemia — veterinaararst
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    Eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmise arstiteaduse ekspertkomisjoni liige
2012−...    EMÜ VL eestikeelse terminoloogia komisjoni liige
2009−...    Veterinarija ir Zootechnica toimetuskolleegiumi liige
2009−...    Skandinaavia-Balti Parasitoloogia Ühingu 3. sümpoosioni teadusliku komitee liige
2005−...    Toiduhügieeni ja veterinaarkontrolli kutsemagistrikraadi kaitsmiskomisjoni esimees
2003−...    Skandinaavia-Balti Parasitoloogia Ühingu liige
2002−...    R/v Trihhinelloosi Komisjoni liige
2002−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2001−...    Eesti Akrediteerimiskeskuse assessor
2006−2006    R/v teaduskonverentsi "Animals. Health. Food hygiene" toimetuskolleegiumi liige (Jelgava)
2005−2010    Loomaarstiteaduse alaste doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige
2004−2006    Haridusministeeriumi TKN põllumajanduse ekspertkomisjoni liige
2000−2002    ÜRO FAO regionaalse projekti TCP/RER/0065 koordinaator
1998−1998    R/v sümpoosioni “Ecology of bird-parasite interactions” (Vilnius, 1998) teadusliku organiseerimiskomitee liige
1998−2003    Balti Parasitoloogide ühingu aseesimees
1998−2012    Acta Zoologica Lithuanica toimetusekolleegiumi liige
1997−2004    Loomaarstiteaduse magistrinõukogu liige
1997−2004    Loomaarstiteaduse doktorinõukogu sekretär
1996−2004    Loomaarstiteaduse doktorinõukogu liige
1995−1996    EPMÜ veterinaariateaduskonna teadusprodekaan
1994−2003    Balti Parasitoloogide Ühingu liige
1991−1994    Eesti Parasitoloogide Ühingu aseesimees
1990−1994    Vabariikliku Parasitoloogia Probleemkomisjoni liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Toivo Järvis, Aasta loomaarst 2012 (ELÜ)
2011, Toivo Järvis, EV HM tunnustus: parim kõrgkooliõpik Veterinaarparasitoloogia 1 - 6
2009, Toivo Järvis, Tänukiri kauaaegse eduka pedagoogilise ja teadusliku töö eest (EMÜ)
2004, Toivo Järvis, Tänukiri kauaaegse eduka pedagoogilise ja teadusliku töö eest (EPMÜ)
1994, Toivo Järvis, Kiitus pikaajalise eduka teaduslik-pedagoogilise töö eest (EPMÜ)
1983, Toivo Järvis, Akad. K. J. Skrjabini mälestusmedal ja aukiri parima bioloogilis-veterinaarse uurimistöö eest üleliidulisel konkursil (VIGIS, Moskva)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.2. Veterinaarmeditsiin; PÕHISUUND: Uluk- ja koduloomade parasiidid ja parasitoosid
 
 
Lisainfo
Veterinaariakandidaat, 1981, Metskitsede helmindid ja helmintooside tõrje meetmed Eestis), Üleliiduline K. I. Skrjabini nim. Helmintoloogia Instituut, Moskva.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
2.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
1.3.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
3.4.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1995

Toivo Järvis

28.12.1944
53247886
toivo.jarvis@emu.ee

Career

Institution and position
2014–...    Estonian University of Life Sciences, Professor emeritus (0,10)
2008–2013    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Senior Researcher (0,20)
2008–2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (0,80)
2004–2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Professor (1,00)
01.01.2002–31.12.2004    Estonian Agricultural University, Professor
01.01.1995–31.12.1996    Assistant dean of the Faculty of Vet Med (EAU)
01.01.1994–31.12.2002    Professor, head of the parasitology department (EAU)
01.01.1990–31.12.1994    Assistant professor (EAA, EAU)
01.01.1988–31.12.1990    Senior lecturer (EAA)
01.01.1972–31.12.1988    Assistant (EAA)
01.01.1969–31.12.1972    Senior laboratory technician (EAA)
 
 
Education
2003–2003    Refresher study in Stefanski Instutute of Parasitology of Polish Academy of Sciences
2002–2002    Refresher study in Dansih Royal Veterinary and Agricultural Univerity
1998–1998    Refresher study in Institute of Ecology of Lithuanian Academy of Sciences
1996–1996    Refresher study in Dansih Royal Veterinary and Agricultural Univerity
1993–1993    Refresher study in Swedish University of Agricultural Sciences
1991–1991    Docent (Moskva)
1991–1991    Refesher study in Danish Royal Veterinary and Agricultural University
1990–1990    Training courses and study trips: Denmark (Danish Centre of Experimental Parasitology, Royal Veterinary and Agricultural University) 1990, 1991, 1996 and 2002; Sweden (University of Agricultural Sciences) 1993; Lithuania (Institute of Ecology, Academy of Sciences) 1998; Poland (W. Stefanski Institute of Parasitology, Academy of Sciences) 2003.
1976–1980    Estonian Agricultural Academy — post-graduate student in veterinary parasitology
1962–1969    Estonian Agricultural Academy — veterinary surgeon
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    Member of the expert group of publishing of universities text books
2012−...    Member of the Teminology Commission of the Insitute of the Veterinary Medicine and Animal Science
2009−...    Member of the Editorial Board of Veterinarija ir Zootechnica
2009−...    Member of the Scientific Committee of the Scandinavian-Baltic Society 3 rd symposium
2005−...    Chairman of the masters commission in food hygiene and veterinary inspection
2003−...    Member of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology
2002−...    Member of the International Commission of Trichinellosis
2002−...    Member of the Academic Agricultural Society
2001−...    Assessor of the Estonian Accreditation Centre
2006−2006    Member of the editorial board of the International Sientific Conference "Animals. Health. Food hygiene" (Jelgava)
2005−2010    Member of the Doctoral Commission of Veterinary Medicine
2004−2006    Member of the Expert Commission of Agriculture
2000−2002    Coordinator of the FAO UN regional project TCP/RER/0065
1998−1998    Member of the Scientific Organising Committee of the International Symposium “Ecology of bird-parasite interactions” (Vilnius, 1998)
1998−2003    Vice-president of the Baltic Society for Parasitology
1998−2012    Member of the Editorial Board of Acta Zoologica Lithuanica
1997−2004    Member of the Masters Board of Veterinary Medicine
1997−2004    Member of the Doctoral Commission of Veterinary Medicine
1996−2004    Member of the Doctoral Board of Veterinary Medicine
1995−1996    Assistant dean (in research area) of the Faculty of Vet Med
1994−2003    Member of the Baltic Society for Parasitology
1991−1994    Vice-president of the Estonian Society of Parasitologists
1990−1994    Member of the National Problem Commission in Parasitology

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Toivo Järvis, Veterinary of the Year 2012 (EVS)
2011, Toivo Järvis, Honour of the Minisry of Education of Estonian Republic: best university textbook Veterinary Parasitology 1 - 6
2009, Toivo Järvis, Certificate of commendation for long-time successful scientific-pedagogical work (EULS)
2004, Toivo Järvis, Certificate of commendation for long-time successful scientific-pedagogical work (EAU)
1994, Toivo Järvis, Certificate of commendation for long-time successful scientific-pedagogical work (EAU)
1983, Toivo Järvis, Memorial medal of acad. K. J. Skrjabin and honour certificate for best research study in biology and veterinary medicine on the All-Union contest (Moscow)
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.2. Veterinary Medicine; SPECIALITY: Parasites and parasitoses of wild and domestic animals
 
 
Additional information
Candidate of Veterinary Sciences (PhD). Helminths of roe deer and helminthoses control in Estonia. All-Union K. I. Skrjabin Institute of Helminthology, Moskva, 1981.


Publications

Category
Year
Publication
 
6.3.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
6.3.
2014
6.3.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
6.3.
2013
6.3.
2013
1.1.
2012
1.2.
2012
3.5.
2012
5.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
2.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
5.2.
2010
6.3.
2010
6.3.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
6.6.
2009
3.1.
2008
3.4.
2008
3.4.
2008
5.1.
2008
5.2.
2008
6.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
3.4.
2006
5.1.
2006
6.2.
2006
1.1.
2005
5.2.
2005
6.2.
2005
1.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
5.1.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
1.3.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
1.1.
2002
1.3.
2002
1.3.
2002
3.4.
2002
6.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.2.
2001
1.3.
2001
3.4.
2001
5.1.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.3.
2000
1.3.
2000
3.4.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
5.2.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1995
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0172099s02Integreeritud meetmete väljatöötamine invasioonihaiguste tõrjeks loomapopulatsioonides inimese tervise ja keskkonnakaitse tagamiseks01.01.200231.12.2005Toivo JärvisEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut141 308,65 EUR
SFSF0422101s02Interaktsioonid veisekasvatuses - loomade heaolu, tervislik seisund, piima kvaliteet ja keskkond01.01.200231.12.2006Imbi VeermäeEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut161 504,74 EUR
MUU8-2/T6040VLVLParasiitide tõrje optimeerimine seakasvatuse populatsioonibioloogiliste ja epidemioloogiliste uurimiste alusel22.03.200601.12.2009Toivo JärvisEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut84 363,38 EUR
IUTIUT8-1Piimalehmade sigimine ja tervis01.01.201331.12.2018Andres ValdmannEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut1 365 000,00 EUR
1.2.2.1.14.1.8-2/T11017VLNH (AI 13)Teadmistepõhise lambakasvatuse arendamine Läänemere saartel01.11.201031.12.2013Riina Kaljulaid; Toivo JärvisEesti Maaviljeluse Instituut; Eesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Taimekasvatuse Instituut50 491,00 EUR
SFSF0170165s08Veiste tervise ja heaolu uurimine täppispidamise aspektist01.01.200831.12.2012Toivo JärvisEesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut663 217,11 EUR
APSF0170165s08AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170165s08 raames01.01.201131.12.2012Toivo JärvisEesti Maaülikool63 911,65 EUR
APSF0170165s08APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0170165s08 raames01.01.201031.12.2011Toivo JärvisEesti Maaülikool63 911,65 EUR
  • Leitud 104 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Järvis, Toivo (2015). Kaugeltki mitte ainult rebase haigus. Sinu Mets, 39, 16−17.6.3.
Järvis, Toivo (2015). Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost: Parasiitide diagnoosimisest. Siseparasiidid. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1, 36−38.6.3.
Järvis, Toivo (2015). Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost: Parasitaarhaigused. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 4, 27−33.6.3.
Lassen, Brian; Lepik, Triin; Järvis, Toivo (2014). Seasonal recovery of Eimeria oocysts from soil on naturally contaminated pastures. Parasitology Research, 113 (3), 993−999.10.1007/s00436-013-3731-6.1.1.
Järvis, Toivo (2014). Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost: parasiitide diagnoosimisest. Välisparasiidid. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 2, 30−32.6.3.
Järvis, Toivo (2014). Parasiidid ja ulukitervis. Eesti Jahimees, 1, 30−32.6.3.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika; Lassen, Brian (2013). Outbreak of eimeriosis in an Estonian rabbit farm. Veterinary Medicine and Zootechnics, 64 (86), 11−15.1.1.
Lassen, Brian; Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2013). Gastrointestinal parasites of sheep on Estonian islands. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XXIV (1), 7−14.1.2.
Järvis, Toivo (2013). Fårparasiter och parasitkontroll. . Traditionsenlig fårhushållning pa estniska och finska kuster och öar. (7−29). Tallinn: Estonian Crop Research Institute.3.2.
Järvis, Toivo (2013). Lambaparasiidid ja nende tõrje. Traditsiooniline lambakasvatus Eesti ja Soome rannikualadel ning saartel (7−29). Tallinn: Eesti Taimekasvatuse Instituut.3.2.
Järvis, Toivo (2013). Lampaiden loiset ja niiden torjunta. . Perinteinen lampaankasvatus Viron ja Suomen ranikolla ja saarilla (7−29). Tallinn: Estonian Crop Research Institute.3.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2013). Parasitological situation of sheep farms on the Baltic sea islands. In: Traditional sheep keeping on Estonian and Finnish coast and islands (30−51). Tallinn: Estonian Crop Reasearch Institute.3.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2013). Parasitologinen tilanne Itämeren saarten lammastiloilla. . Perinteinen lampaankasvatus Viron ja Suomen rannikolla ja saarilla (30−51). Tallinn: Estonian Crop Research Institute.3.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2013). Parasitologisk situation för fårgårdar på öar i Ostersjön. . Traditionsenlig fårhushållning pa estniska och finska kuster och öar (30−51). Tallinn: Estonian Crop Research Institute.3.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2013). Parasitoloogiline olukord Läänemere saarte lambataludes. Traditsiooniline lambakasvatus Eesti ja Soome rannikualadel ning saartel. (30−51). Tallinn: Eesti Taimekasvatuse Instituut.3.2.
Järvis, Toivo (2013). Sheep parasites and their control. In: Traditional sheep keeping on Estonian and Finnish coast and islands (7−29). Tallinn: Estonian Crop Research Institute.3.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika; Lassen, Brian (2013). Lambafarmide parasitoloogilis-epidemioloogilisest olukorrast. Terve loom ja tervislik toit (60−66). Eesti Maaülikool.3.5.
Järvis, Toivo (2013). Jüri Parre (1928-1996) 85. sünniaastapäev. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 3, 21−22.6.3.
Järvis, Toivo (2013). Lindude lihaseoslastest (Sarcotsystis spp). Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1, 20−21.6.3.
Lassen, Brian; Orro, Toomas; Aleksejev, Annely; Raaperi, Kerli; Järvis, Toivo; Viltrop, Arvo (2012). Neospora caninum in Estonian dairy herds in relation to herd size, reproduction parameters, bovine virus diarrhoea virus, and bovine herpes virus 1. Veterinary Parasitology, 90, 43−50.10.1016/j.vetpar.2012.05.021.1.1.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika; Lassen, Brian (2012). Sigade parasiidid Eestis ja nende levikut mõjutavad tegurid. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, 1, 28−37.1.2.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika; Lassen, Brian (2012). Eimerioos küülikufarmis. Terve loom (34−39).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Lassen, Brian; Lepik, Triin; Järvis, Toivo; Mägi, Erika (2012). Eimeria oocysts in soil and faeces on naturally infected pastures and the role of seasonal effect. <i>European Multicolloquium of Parasitology, EMOP XI, July 25-29, 2012.</i> Ed. Santiago Mas-Coma, Monica Junie, Vasile Cozma. Cluj-Napoca, Romania: S.C. Roprint S.R.L, 349.5.2.
Järvis, Toivo (2012). Laboruuringuks: proov ja kaaskiri. Eesti Loomaarstlik Ringvaade, 1, 24−25.6.3.
Järvis, Toivo; Mägi, Erika; Lassen, Brian (2012). Lammaste siseparasiitide levikust Eesti saartel. Tõuloomakasvatus, 1, 16−18.6.3.
  • Leitud 4 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Diagnosis, epidemiology and control of bovine coccidioses in EstoniadoktorikraadToivo JärvisKaitstud2009Eesti Maaülikool
Parasiitide diagnoosimisest ja tõrjest Tartu piirkonna koertel ja kassidelLiina Laaneojamagistrikraad (teaduskraad)Toivo JärvisKaitstud2003Eesti Maaülikool
Prepatent periods and species composition of different Oesophagostomum spp. populations in Estonia and Denmark - doktorikraadToivo JärvisKaitstud1998Tartu Ülikool
Trihhinelloos Eestis: epidemioloogia, diagnoosimine ja tõrje - doktorikraadToivo JärvisKaitstud2003Eesti Maaülikool