See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
6.05.1950
pille.eslon@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Dotsent (0,30)
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus, Vanemteadur (0,30)
2014–2015   
Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Vanemteadur (0,30)
2013–2014   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Dotsent (0,50)
01.01.2011–31.12.2013   
Tallinna Ülikool; Professor (1.00)
01.01.2009–31.12.2011   
Tallinna Ülikool; Vanemteadur (0.50)
01.01.2009–31.12.2011   
Tallinna Ülikool; Dotsent (0.50)
01.01.2002–31.12.2009   
Tallinna ülikool, üld- ja rakenduskeeleteaduse õppetool, vanemteadur
01.01.2002–31.12.2009   
Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut; Vanemteadur (1.00)
01.01.1997–31.12.2002   
Tallinna Pedagoogikaülikool, slaavi filoloogia osakond, ajakirjanduse ja tõlke lektoraadi juhataja, dotsent
01.01.1996–31.12.1997   
Tallinna Pedagoogikaülikool, slaavi filoloogia osakond, vene keele õppetooli juhataja kohustes, dotsent
01.01.1987–31.12.1995   
Tallinna Pedagoogikaülikool, slaavi filoloogia osakond, vene keele õppetooli dotsent
01.01.1983–31.12.1986   
Tartu ülikool, vene keele kateeder, aspirant
01.01.1976–31.12.1982   
Tallinna Pedagoogiline Instituut, vanemõpetaja
 
 
Haridustee
1973 - Tartu ülikool
1983 - 1986, Aspirantuur Tartu ülikoolis erialal "Vene keel"
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
Rahvusvahelise konverentsi Learner Language, Learner Corpora 2012, October 5-6, University of Oulu, Finland - teaduskomitee liige
1992–1995, Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogiateaduskonna magistrinõukogu teadussekretär
1989–1999, Tallinna Pedagoogikaülikool, filoloogiateaduskonna uurimisgrupi "Eri keelte tüpoloogilis-kõrvutav uurimine" teaduslik juhendaja ja publikatsioonide vastutav toimetaja
2010−2012   
REKKi põhikooli ja gümnaasiumi õppekava võõrkeelte töörüma liige (eesti keel kui teine keel, inglise, prantsuse, saksa ja vene keel)
2009−2009   
Riikliku programmi „Eesti keel ja kultuurimälu (2009-2013)” ettevalmistava komisjoni liige
2000−2001   
2000 – 2001 ERASMUS-projekti koordinaator Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Helsingi Ülikooli Kouvola tõlkekeskuse vahel
 
 
Lisainfo
Teadusürituste korraldamine
1. Eesti vahekeele korpuse V rahvusvaheline sügisseminar „Esimese ja teise keele omandamine ning korpusuuringud“ Tallinnas 27. okt. 2010
2. Eesti vahekeele korpuse IV rahvusvaheline sügisseminar „Korpusuuring ja meetodid“ Tallinnas 6. nov. 2009
3. Eesti vahekeele korpuse III rahvusvaheline sügisseminar "Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid" Tallinnas 13. nov. 2008
4. Tallinna ja Oulu Ülikooli õppijakeelekorpuste talveseminar „Standardtarkvara rakendamisvõimalusi soome ja eesti õppijakeele analüüsimisel” Tallinnas 15.–17. jaanuar 2008
5. Eesti vahekeele korpuse II sügisseminar "Õppijakeele analüüs: võimalused, probleemid, vajadused" Tallinnas 1. november 2007
6. Eesti vahekeele korpuse I sügisseminar "Tallinna Ülikooli keelekorpuste optimaalsus, töötlemine ja kasutamine" Tallinnas 20. oktoobril 2006
7. 15.-17. jaanuar 2008, Oulu ja Tallinna Ülikooli õppijakeelekorpuste talveseminar „Standardtarkvara rakendamisvõimalusi soome ja eesti õppijakeele analüüsimisel”.
;
16. rakenduslingvistika kevadkonverentsil "Keel kui ökosüsteem" 20.-21. aprill 2017, Tallinn - ettekanne "Kontseptuaalselt sidusa mõistevara kujunemine: klasteranalüüs" (koos J. Trainise ja K. Allkiviga) ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; TÄPSUSTUS: Üldkeeleteadus, funktsionaalne grammatika
 
 
Lisainfo
Konverentsid:
Conference participation
2008 - International Conference "XXXV kielitieteen päivät" (Univ. of Vaasa 24-25 may)
2008 - Soome-Eesti kontrastiivseminar (12.-14. mai, Seili), Turu Ülikool
2008 - EAAL 7th Annual Conference LINGUISTIC RESOURCES AND DATABASE USE (April 24-25, 2008), Tallinn, Estonia
2008 - International seminar "The possibilities to apply the standard software in the analysis of learner language" (January 15th – 17th 2008, Tallinn University)
2007 - International conference of the National Programme for Estonian Language Technology 2006-2010 (19-21 November 2007, Tallinn)
2007 - International seminar "Investigating interlanguage corpora: possibilities, problems, needs" (1 November 2007, Tallinn University)
2007 - Emakeele Seltsi kõnekoosolek Tartus 18. oktoobril 2007 “Eesti keele elektroonilised ressursid I”
2007 – International Conference „XXXIV kielitieteen päivät“ (Univ. of Oulu 24. – 25. mai)
2007 – International Conference „ III kansanvälinen Virsu-konferenssi“ 19. – 20. jaanuar,
Joensuu
2006 – International Conference „ASPEKT KEELTES JA TEOORIATES: SAMA JA
ERINEV” (17. – 18. nov.)
2006 - "The optimality, processing and use of the language corpora of Tallinn Univesity" (20 October 2006, Tallinn University)
2006 - Soome-Eesti kontrastiivseminar (6.-8. mai, Tvärminne), Soome
2006 - EAAL 5th Annual Conference LANGUAGE AND COMMUNICATION (20-21 April 2006), Tallinn, Estonia
2006 – International Conference „Функциональная семантика, семиотика знаковых
систем и методы их изучения: I Новиковские чтения“ (Moskva 5. – 6. aprill 2006)
2005 - “Tõlkimine kui kultuuri osa” 7.-8. detsembril Kuressaare
2005 – International Conference „From utterance to uttering and vice-versa. Multidisciplinary
views on deixis“, University of Tartu (19 - 20 Nov.)
2005 – Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas (Põlva, 20.- 22. oktoober)
2005 – XXXII Conference of Linguistics („XXXII kielitieteen päivät“), Univ. of Tampere
2005 – International Conference „Applied Linguistics IV“, Tallinn
2004 – International Simposium „The Typology of Argument Structure and Grammatical
Relation“, Kazan
2004 – International Conference „Applied Linguistics III“, Tallinn
2004 – XXXI International Finnish and Estonian Conference of Linguistics, Tallinn
Pedagogical University
2003 – International Conference „Interaction of Grammatical Categories“, St.Petersburg
2003 – International Conference „Native Language and Other Languages IV“, University of
Tartu
2003 –„Оn the Development of Analytism“, University of Tartu;
2001 – «Русско-эстонский словарь сочетаемости глаголов: исходные положения»,
University of Daugavpils;
1996 – „О дифференциации семантики инфинитивных предложений“, University of
Vologda;
1995 – „О семантическом поле модальности“, University of Helsinki

2009 - The 4th international conference Estonian Interlanguage Corpus „Corpus study and its methods“ (6th November, Tallinn University)
2009 - International Conference "XXXVI kielitieteen päivät" (Univ. of Jyväskylä 14-16.05)
2009 - EKKTT konverents (Tartu 6.-7.04): Eesti vahekeele korpuse tarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamine
2010 - P. Eslon, A. Kaivapalu ja E. Matsak. Learner language and language corpora. – NordLing doctoral studies Corpora and Language Dynamics (Helsinki April 12-14, 2010)
2010 - P. Eslon. Millest räägivad eesti õppijakeele käändeasendused? - EVKK V sügisseminaril Esimese ja teise keele omandamine ning korpusuuringud (27. oktoober 2010, Tallinn)
2013 - 12. rakenduslingvistika kevadkonverets SÕNAD, SÕNAD, SÕNAD: süsteemis, kasutuses, rakenduses. 18.-19. 04. 2013, Tallinn
2013 - Eesti digitaalhumanitaaria Ao 2013: IT-rakendused humanitaarteaustes (25.10.2013, Tartu, Eesti Kirjandusmuuseum)
2013 - Muutuva keele päev, 25.10.2013, Tallinn
2013 - Teoreetiline keeleteadus Eestis IV, 17.-18. dets. 2013, Tartu Ülikool
2014 - 13. rakenduslingvistika kevadkonverents
KEEL JA HARIDUS MOBIILSES MAAILMAS 24.-25. aprill 2014, Tallinn (ettekanne Keelekasutusmustrid sõnaloome käsutuses)
2011 - P.Eslon. Mida annab keelekasutusvariantide võrdlev uurimine? - EAAL 10th Annual Conference of Applied Linguistics (18 - 19 April 2011, Tallinn).
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. Symmetry of the cross-linguistic influence in the acquisition of closely related languages on the basis of learner language corpora. - Learner Corpus Research 2011: 20 years of learner corpus research: looking back, moving ahead. Louvain-la-Neuve 15–17 September 2011.
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. The influence of the related and unrelated first language on the production of Finnish and Estonian . - EUROSLA 21: 21st Annual Conference of the European Second Language Association. Stockholm, 8-10 September 2011.
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. Cross-linguistic influence and morphophonological complexity in production of closely related languages. - Nordand 10. Kompleksitet - Motivation - Output i sprogindlæringen: Konference om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog. Reykjavik 25.-28. maj 2011.
2012 - P. Eslon, K. Õim. Paradigmatic and syntagmatic aspects in language use. - Learner Language, Learner Corpora. University of Oulu October 5-6, 2012.
2012 - P.Eslon, A. Kaivapalu. Cases in Estonian and Finnish learner language: Paradigmatic aspect. - Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn University 16-18 May 2012.
August 2015 - Langnet PhD Summer School 2015 (Jyväskylä)
Konverentsid
29-30 September 2016, Tallinn - 3rd Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitalisation; Culture 4D. Digitalisation, Data, Disruptions, Diversity.
14-15 October 2016, Narva. Second International Scientific Conference Uralo-Indogermanica. Ettekanne "Ispol'zovanije resursov estonskogo uchebnogo korpusa v prikladnyh zel'ah = Eesti vehekeele korpuse ressursside kasutamine rakenduslikel eesmärkidel.

4. november 2016, Tartu. XII muutuva keele päev.
11. november 2016, Tartu. Korpused ja digitaalsed andmekogud. Ettekanne "Eesti vahekeele korpuse ressursid ja keeleanalüüsi vahendid" (koostöös K. Allkivi ja J. Trainisega)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
6.9.
2020
4.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
4.1.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
3.2.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
4.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.2.
2001
3.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
1998
3.2.
1994
4.2.
1994
16.11.2020
6.05.1950
pille.eslon@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Associate Professor (0,30)
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology, Senior Researcher (0,30)
2014–2015   
Tallinn University, Institute of Informatics, Senior Researcher (0,30)
2013–2014   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture, Associate Professor (0,50)
01.01.2011–31.12.2013   
Tallinn University; Professor (1.00)
01.01.2009–31.12.2011   
Tallinn University; Senior Researcher (0.50)
01.01.2009–31.12.2011   
Tallinn University; Associate Professor (0.50)
01.01.2002–31.12.2009   
Tallinn University, Faculty of Philology, Department of General and Applied Linguistics, senior researcher;
01.01.2002–31.12.2009   
Tallinn University, Institute of Estonian Language and Culture; Senior Researcher (1.00)
01.01.1997–31.12.2002   
Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Department of Slavonic Philology, Unit of Journalism and Translation, Head, Associate Professor
01.01.1996–31.12.1997   
Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Department of the Russian Language, Head, Acting Professor
01.01.1987–31.12.1995   
Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Department of the Russian Language, Associate Professor
01.01.1983–31.12.1986   
University of Tartu, Faculty of Philology, Department of the Russian Language, post-graduate student
01.01.1976–31.12.1982   
Tallinn Pedagogical Institute, Faculty of Philology, Department of the Russian Language, Senior Lector
 
 
Education
1973 – University of Tartu, Russian Language and Literature
1983 – 1986, Post-Graduate Program, the Russian Language, University of Tartu
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
international conference Learner Language, Learner Corpora 2012, October 5-6, University of Oulu, Finland - scientific committee member
1992–1995 Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Scientific Secretary of the MA Council
1989–1999 Tallinn Pedagogical University, Faculty of Philology, Research Group „Typological and Comparative Research of Different Languages“, Scientific Head, Senior Editor of Publications
2010−2012   
The National Examinations and Qualifications Centre, Language Department, compiling and developing national curricula for secondary schools (Estonian as a second language, English, French, German and Russian)
2009−2009   
1. Ministry of Education and Research, National programme for Estonian language and cultural memory (2009−2013), programme preparation committee
2000−2001   
2000 – 2001 ERASMUS-project coordinator: Tallinn Pedagogical University and Kouvola Centre of Translation Studies University of Helsinki
 
 
Additional information
Organising of conferences
1. The 5th international seminar of the working group of the Estonian interlanguage corpus: „First and second language aquisition and corpus studies“ (October 27th 2010)
2. The 4th international seminar of the working group of the Estonian interlanguage corpus: „Corpus study and its methods“ (November 6th 2009)
3. The 3rd international seminar of the working group of the Estonian interlanguage corpus: „Corpus driven language research methodology and annotation problems” (November 13th 2008)
4. International seminar "The possibilities to apply the standard software in the analysis of learner language" (January 15th – 17th 2008, Tallinn University)
5. The 2nd international seminar of the working group of the Estonian interlanguage corpus: "Investigating interlanguage corpora: possibilities, problems, needs" (November 1st 2007, Tallinn University)
6. The 1st international seminar of the working group of the Estonian interlanguage corpus: "The optimality, processing and use of the language corpora of Tallinn Univesity" (October 20th 2006, Tallinn University)
7. On January 15th – 17th 2008 the project teams of the International Corpus of Learner Finnish (ICLFI, University of Oulu) and of the Estonian Interlanguage Corpus (EIC, Tallinn University) held the winter seminar„Standardtarkvara rakendamisvõimalusi soome ja eesti õppijakeele analüüsimisel” ("The possibilities to apply the standard software in the analysis of learner language")
;
16th Annual Conference of Applied Linguistics "Language as Ecosystem" 20-21 April 2017, Tallinn - colloquium "Concepual terms and cluster analysis" (in cooperation with J. Trainis and K. Allkivi);

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics
 
 
Additional information
Conference participation
2008 - International Conference "XXXV kielitieteen päivät" (Univ. of Vaasa 24-25 may)
2008 - Soome-Eesti kontrastiivseminar (12.-14. mai, Seili), Turu Ülikool
2008 - EAAL 7th Annual Conference LINGUISTIC RESOURCES AND DATABASE USE (April 24-25, 2008), Tallinn, Estonia
2008 - International seminar "The possibilities to apply the standard software in the analysis of learner language" (January 15th – 17th 2008, Tallinn University)
2007 - International conference of the National Programme for Estonian Language Technology 2006-2010 (19-21 November 2007, Tallinn)
2007 - International seminar "Investigating interlanguage corpora: possibilities, problems, needs" (1 November 2007, Tallinn University)
2007 - Emakeele Seltsi kõnekoosolek Tartus 18. oktoobril 2007 “Eesti keele elektroonilised ressursid I”
2007 – International Conference „XXXIV kielitieteen päivät“ (Univ. of Oulu 24. – 25. mai)
2007 – International Conference „ III kansanvälinen Virsu-konferenssi“ 19. – 20. jaanuar,
Joensuu
2006 – International Conference „ASPEKT KEELTES JA TEOORIATES: SAMA JA
ERINEV” (17. – 18. nov.)
2006 - "The optimality, processing and use of the language corpora of Tallinn Univesity" (20 October 2006, Tallinn University)
2006 - Soome-Eesti kontrastiivseminar (6.-8. mai, Tvärminne), Soome
2006 - EAAL 5th Annual Conference LANGUAGE AND COMMUNICATION (20-21 April 2006), Tallinn, Estonia
2006 – International Conference „Функциональная семантика, семиотика знаковых
систем и методы их изучения: I Новиковские чтения“ (Moskva 5. – 6. aprill 2006)
2005 - “Tõlkimine kui kultuuri osa” 7.-8. detsembril Kuressaare
2005 – International Conference „From utterance to uttering and vice-versa. Multidisciplinary
views on deixis“, University of Tartu (19 - 20 Nov.)
2005 – Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas (Põlva, 20.- 22. oktoober)
2005 – XXXII Conference of Linguistics („XXXII kielitieteen päivät“), Univ. of Tampere
2005 – International Conference „Applied Linguistics IV“, Tallinn
2004 – International Simposium „The Typology of Argument Structure and Grammatical
Relation“, Kazan
2004 – International Conference „Applied Linguistics III“, Tallinn
2004 – XXXI International Finnish and Estonian Conference of Linguistics, Tallinn
Pedagogical University
2003 – International Conference „Interaction of Grammatical Categories“, St.Petersburg
2003 – International Conference „Native Language and Other Languages IV“, University of
Tartu
2003 –„Оn the Development of Analytism“, University of Tartu;
2001 – «Русско-эстонский словарь сочетаемости глаголов: исходные положения»,
University of Daugavpils;
1996 – „О дифференциации семантики инфинитивных предложений“, University of
Vologda;
1995 – „О семантическом поле модальности“, University of Helsinki

2009 - The 4th international conference Estonian Interlanguage Corpus „Corpus study and its methods“ (6th November, Tallinn University)
2009 - International Conference "XXXVI kielitieteen päivät" (Univ. of Jyväskylä 14-16.05)
2009 - National Programme for Estonian Language Technology (NPELT) Conference (Tartu 6 -7.04): Developing language software and language technology resources of Estonian Interlanguage Corpus (EIC)
2010 - P. Eslon, A. Kaivapalu ja E. Matsak. Learner language and language corpora. – NordLing doctoral studies Corpora and Language Dynamics (Helsinki April 12-14, 2010)
2010 - P. Eslon. The usage of grammatical cases in Estonian. - The 5th international conference Estonian Interlanguage Corpus „L1 and L2 aquisition and corpus study“ (27th Oct, Tallinn University)
Ph.D.
1987, University of Leningrad
2013 - EAAL 12th Annual Conference WORDS, WORDS, WORDS: Words in the Language System, in Use and in Applications. April 18-19, 2013, Tallinn, Estonia
2013 - Digital Humanities in Estonia Ao 2013: IT Applications in the Digital Humanities (25.10.2013, Tartu, Estonian Literery Museum)
2013 - Language in Change, 25.10.2013, Tallinn, Estonia
2013 - Conference Theoretical Linguistics in Estonia IV, 17 and 18 December 2013 in University of Tartu
2014 - EAAL 13th Annual Conference LANGUAGE AND EDUCATION IN THE MOBILE WORLD 24-25 April, 2014, Tallinn (Language use patterns and derivational possibilities of the words)
2011 - P.Eslon. Comparative research of the variants of language use. - EAAL 10th Annual Conference of Applied Linguistics (18 - 19 April 2011, Tallinn).
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. Symmetry of the cross-linguistic influence in the acquisition of closely related languages on the basis of learner language corpora. - Learner Corpus Research 2011: 20 years of learner corpus research: looking back, moving ahead. Louvain-la-Neuve 15–17 September 2011.
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. The influence of the related and unrelated first language on the production of Finnish and Estonian . - EUROSLA 21: 21st Annual Conference of the European Second Language Association. Stockholm, 8-10 September 2011.
2011 - Kaivapalu, Annekatrin; Eslon, Pille. Cross-linguistic influence and morphophonological complexity in production of closely related languages. - Nordand 10. Kompleksitet - Motivation - Output i sprogindlæringen: Konference om Nordens sprog som andet- og fremmedsprog. Reykjavik 25.-28. maj 2011.
2012 - P. Eslon, K. Õim. Paradigmatic and syntagmatic aspects in language use. - Learner Language, Learner Corpora. University of Oulu October 5-6, 2012.
2012 - P.Eslon, A. Kaivapalu. Cases in Estonian and Finnish learner language: Paradigmatic aspect. - Annual Finnish and Estonian Conference of Linguistics. Tallinn University 16-18 May 2012.
August 2015 - Langnet PhD Summer School 2015 (Jyväskylä)
Conference participation
29-30 September 2016, Tallinn - 3rd Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitalisation; Culture 4D. Digitalisation, Data, Disruptions, Diversity.
14-15 October 2016, Narva. Second International Scientific Conference Uralo-Indogermanica. Speech "Ispol'zovanije resursov estonskogo uchebnogo korpusa v prikladnyh zel'ah = Usage of the Estonian Interlanguage Corpus Resources

4 November 2016, Tartu. The XII Annual Conference "Language go through a change"
11 November 2016, Tartu. Corpora and Digital Data Resources. Speech "The Resources and Tools of the Estonian Interlanguage Corpus" (in cooperation with K. Allkivi and J. Trainis)

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
6.9.
2020
4.1.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
5.2.
2019
6.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
4.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
6.7.
2017
6.8.
2017
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.2.
2013
5.2.
2013
1.2.
2012
4.1.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.2.
2011
4.1.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
4.1.
2010
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2009
3.2.
2008
3.3.
2008
4.1.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.3.
2007
4.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
1.1.
2005
1.2.
2005
4.2.
2005
1.1.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.3.
2003
3.2.
2002
3.3.
2002
3.2.
2001
3.3.
2001
3.2.
2000
3.2.
1998
3.2.
1994
4.2.
1994
16.11.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 16 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
SFSF0132493s03Eesti keelekeskkonna arengu analüüs, modelleerimine ja juhtimine01.01.200331.12.2007Martin EhalaTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond143 673,38 EUR
MUUF/1114 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr 11 14.04.2014 )Eesti vahekeele korpuse optimeerimine ja e-teenuste laiendamine 01.01.201431.12.2016Jaagup KipparTallinna Ülikool, Informaatika Instituut3 076,00 EUR
MUUF/2613 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 18.11.2013)Eesti vahekeele korpuse teise põlvkonna arendamine: üleminekuetapp 01.01.201415.05.2016Pille EslonTallinna Ülikool, Informaatika Instituut4 000,00 EUR
EKKMEKKM15-419Eesti õppijakeele tervikkäsitlus 01.01.201531.12.2018Annekatrin KaivapaluTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut36 000,00 EUR
ETFETF8240Keeltevaheline mõju ja teise keele omandamine (korpuspõhine uurimus) 01.01.201031.12.2013Annekatrin KaivapaluTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut55 219,32 EUR
ETFETF6151Koodivahetuse, eesti vahekeele ning lastekeele andmekorpuse koostamine ja üldkirjeldus01.01.200531.12.2008Anna VerschikTallinna Ülikool, Filoloogiateaduskond; Tallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut18 316,33 EUR
EKRMEKRM05-51Koodivahetuse, vahe- ning lastekeele korpuste töötlemine ja haldamine01.01.200531.12.2008Anna VerschikTallinna Ülikool15 338,80 EUR
MUURU/5510 (TLÜ teadusprorektori otsus 21.04.10 )Projekti "Interlanguage studies to enhance language teaching (ISELT)" ettevalmistamine 01.01.201031.05.2010Pille EslonTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut2 109,08 EUR
EKKMEKKM09-98REKKi käsikirjaliste materjalide digiteerimine, Eesti vahekeele korpuse alamkorpuste loomine ja korpuse kasutusvõimaluste populariseerimine (2009-2013)01.01.200931.12.2013Pille EslonTallinna Ülikool44 052,09 EUR
EKKMEKKM11-247Tallinna ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi toimetiste taseme tõstmine01.01.201131.12.2013Reili ArgusTallinna Ülikool6 900,00 EUR
1.1.7.4.1.TF2019 Tallinna Ülikooli eesti vahekeele korpuse uue platvormi prototüübi arendamine õppijakorpuseks 01.09.201901.09.2021Pille EslonTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut40 000,00 EUR
MUUTF2817 (TLÜ uuringufond vooruväliselt teadusprorektori eelarverida)Teadusartiklite kogumiku Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail toimetamine ja korrektuur 20.10.201731.12.2017Pille EslonTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut1 075,00 EUR
EKKMEKKM09-178Teaduskeelekeskus01.01.200931.12.2013Peep NemvaltsTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut25 927,62 EUR
MUURU/3009 (TLÜ senati teaduskomisjoni protokollid nr.5, 30.03.2009; 10. detsember 2012 nr 38)TLÜ Teaduskeele keskuse rajamine (jätkuprojekt)01.06.200831.03.2016Peep NemvaltsTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut46 223,46 EUR
EKKTTEKKTT08-26VAKO - Eesti vahekeele korpuse keeletarkvara ja keeletehnoloogilise ressursi arendamineDevelopment of language software and language technology resources fot the Estonian interlanguage corpus01.01.200831.12.2010Pille EslonTallinna Ülikool79 507,69 EUR
ETFETF8222Ülekantud tähenduses fraasid eesti keele korpustes01.01.201031.12.2013Katre ÕimTallinna Ülikool, Eesti Keele ja Kultuuri Instituut49 084,64 EUR