Rando Värnik

30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee
abielus, 2 last

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–2019    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Agraarökonoomika ja turunduse osakond, Maamajanduse ökonoomika, Professor (1,00)
2005–2014    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Direktor, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    EPMÜ MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituudi dotsent
01.01.1995–31.12.2001    EPMÜ, MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituut, lektor-teadur
 
 
Haridustee
1996–2001    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusdoktor Agraarökonoomika erialal
1995–1997    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusmagister
1991–1994    Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Maaülikooli Teadus- ja arenduskomisjoni liige
2012−...    Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni liige
2010−...    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni president
2010−...    Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht
2009−...    Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni NJF majanduse sektsiooni Eesti koordinaator
2007−...    Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni Eesti esindaja Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsioonis
2005−...    Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2005−...    Põllumajandusministeeriumi Rakendusuuringute programmi nõukogu liige
2005−...    Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimees
2010−2013    Eesti Majandusteaduse Seltsi president
2006−2014    Eesti Maaelu arengukava seirekomisjoni liige
2005−2013    Eesti Maaülikooli eelarvekomisjoni liige
1996−2006    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige. EPMÜ Majandus- ja sotsiaalteaduskonna metoodika komisjoni liige, Majandus- ja sotsiaalteaduskonna nõukogu liige, Majandus- ja sotsiaalteaduste magistritööde kaitsmise komisjoni liige.
 
 
Loometöö
Rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja "German Journal of Agricultural Economics" toimetuskolleegiumi assotseerunud liige;
Eesti maaelu arengu aruande (2011) vastutav toimetaja;
Rahvusvahelise ajakirja "Food Economics" toimetuskolleegiumi liige ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Eestis;
Eesti roheliste töökohtade raporti koostamise juht;
Retsenseerinud mitmeid rahvusvaheliste ajakirjade valdkonna artikleid;
Õppetöö - Maamajanduse ökonoomika MS magistrantidele 6 EAP
Maamajanduse üldkursus 4 EAP
Maamajanduse ökonoomika PK magistrantidele 4 EAP;
Kopenhaageni Ülikooli, Toidu ja ressursiökonoomika instituudi doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige - oponent (2016);

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Rando Värnik, Autasustatud Eestimaa Põllumeeste Keskliidu aumärgiga "Eesti Maa Heaks"
2015, Rando Värnik, Eesti Maaülikooli teenetemedal
2011, Rando Värnik, Raefondi stipendium
2007, Rando Värnik, Põllumajanduisministeeriumi teenete medal
1997, Rando Värnik, Põllumajandusministeeriumi noorte agraarökonomistide konkurss, I koht (1997)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S187 Põllumajandusökonoomika; PÕHISUUND: Maamamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, Maamajanduse ökonoomika
 
 
Lisainfo
PhD (põllumajanduse ökonoomikaja ettevõtluse erialal)
Eesti Põllumajandusülikool, 2001
Mitmete rahvsvaheliste konverentside ja seminaride korraldaja. Osalenud paljudel (k.a. rahvusvahelistel) konverentsidel moderaatorina.
Võrgustikus NOVA-BOVA rahvusvaheliste magistrikursuse vastutav juht.
Viinud läbi mitmeid õppepäevi avalikule- ja erasektorile maamajanduse ja innovatsiooni klastrite teemal (2012, 2013, 2015)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996

Rando Värnik

30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee

Career

Institution and occupation
2015–2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Department of Agrarian Economics and Marketing, Rural economics and management, Professor (1,00)
2005–2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Director of the institute, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    EPMÜ MST, Institute of Economy and Social Sciences, associated professor
01.01.1995–31.12.2001    lecturer, EAU
 
 
Education
1996–2001    Doctor of Economy (Ph.D.), Agricultural Economics
1995–1997    Estonian Agricultural University, Master of Sciences (Econ)
1991–1994    Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the science and developent commitee of Estonian University of Life Sciences
2012−...    Steering commitee member of the rural development plan 2014 -2020
2010−...    President of the Estonian Association of Agricultural Economists
2010−...    The head of responsibility area rural economics and management
2009−...    Member of the Board NJF section Esconomics
2007−...    Representer of Estonian Association of Agricultural Economists in EAAE
2005−...    Member of the University Council
2005−...    Member of the Board Estonian Agricultural Science Program
2005−...    Head of the Institute Council
2010−2013    President of the Estonian Economic Science Association
2006−2014    The member of the evaluation board of rural development plan 2007- 2013
2005−2013    Member of the commitee of budget of the University
1996−2006    Member of European Association of Agricultural Economists Board member of the Faculty of Economics and Social Sciences. Board member of the council for defending masters theses.
 
 
Creative work
Associated member of the editorial board of the pre-reviewed "German Journal of Agricultural Economics";
Responsible editor of the Estonian Rural Development Evaluation Report (2011);
The member of the editorial board of International journal " Food Economics";
 
 
Additional career information
The head of responsibility area of Rural economics and management;
Responsible editor of the report of the green jobs in Estonia (2012);
Reviewer of the several scientific papers ;
Teaching - Rural economics in master level 6 EAP;
The appointed member of the PhD assessment commitee at the University of Copenhagen (department of food and resource economics) in 2016;

Qualifications

Honours & awards
2017, Rando Värnik, Awarded by
2015, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian University of Life Sciences
2011, Rando Värnik, Scholorship Raefond
2007, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian Agriculture
1997, Rando Värnik, The first prize in competition of the young agricultural economists, 1997
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S187 Agricultural economics ; SPECIALITY: Competitiveness and sustainability of rural economy, Rural economics
 
 
Additional information
Ph D (Economics)
2001, Estonian Agricultural University
Head of the International master courses in the field of Rural Economics in the context NOVA-BOVA
Has been lecture for several study courses in the area of rural economy and innovation clasters

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996
  • Leitud 86 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T017AGAI01Ahtalehise mustika kasvatustehnoloogiad ja sordiaretus01.05.200101.11.2006Marge StarastEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut110 918,67 EUR
MUU8-2/T7098MSMSBioenergeetika eesmärgil energiakultuuride (haab, pappel, paju, kask, lepp, raps, galeega, teravili, päideroog, ida-kitsehernes ja kanep) tootmise (kasvatamine, koristamine ja müügiks eeltöötlemine) tasuvusuuringu läbiviimine18.06.200701.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut4 473,82 EUR
MUU8-2/T10160MSMSE-RURALNET - Network promoting e-learning for rural development01.12.200830.11.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut16 463,00 EUR
MUU8-2/T7180MSMSEesti Maaelu Arengukava 2007-2013 (MAK) meetmete Eestile iseloomulike täiendavate seirenäitajate väljatöötamine ja analüüs06.11.200701.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut9 586,75 EUR
MUU8-2/T6126MSMS06Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 eelhindamise aruande kaaskoostamine15.07.200631.10.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut7 164,50 EUR
MUU8L160159MSMUEesti maaelu arengukava 2007-2013 järelhindamine10.06.201629.12.2016Mati MõtteEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut15 480,00 EUR
MUU8-2/T9020MSMSEesti Maaelu Arengukava 2007-2013.a. 1., 3. ja 4. telje toetuste püsihindamine12.02.200931.12.2016Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut1 150 409,67 EUR
MUU8-2/T8190VLVLEesti Maaelu Arengukava raames taustauuringu läbiviimne - Loomade heaolu: karjatamise toetus31.10.200830.01.2009Ragnar LemingEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut22 368,82 EUR
ETFETF6037Eesti maamajanduse mitmekesistamise arengumudelid- ja -probleemid Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis (marjakasvatuse näitel)01.01.200531.12.2008Rando VärnikEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut30 657,60 EUR
MUU8L160179MSAT Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses16.05.201618.10.2016Rando VärnikEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut9 998,33 EUR
MUU8-2/T9049MSMSEesti põllumajanduse, metsanduse ja loodushoiu süsteemse arendamise abinõude ja EL vastavate poliitikate tulevikusuundade analüüs20.04.200931.01.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut125 548,49 EUR
MUU8-2/T13062MSDSEesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tingimustes01.01.201331.12.2014Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut81 000,00 EUR
MUU8-2/T6137MSMS06Eestis viimastel aastakümnetel juurutatud uute marjakultuuride saaduste müügiedenduskampaania väljatöötamine ja läbiviimine10.08.200613.12.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut19 222,07 EUR
MUU8-2/L11108MSDSEksperdiarvamuse koostamine auditi "Maaelu arengukava meetmete mõju väiketootmisele" raames06.04.201122.06.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut3 000,00 EUR
MUU8-2/T6113MSMS06Ekspertarvamuse koostamine auditi nr 40026 "Põllumajandustootmise arendamiseks antud toetuste tulemuslikkus" raames09.06.200628.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut8 193,47 EUR
MUU8-2/T5146MSMS05Elatustalude kohanemise toetuse mõju põllumajandusega tegelevate väikeettevõtete majandustulemustele28.10.200501.06.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut18 534,38 EUR
MUU8-2/T7093MSMSEnergiakultuuri (päideroo) kasvatamise ja kasutamise majanduslik hinnang Eestis18.04.200701.12.2010Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut92 066,71 EUR
MUU8-2/T10138MSMSEuroopa Komisjoni toetus seminari “ÜPP tulevik peale aastat 2013 ja avalikud hüved põllumajandussektorist “ korraldamiseks21.04.201022.04.2010Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut3 731,99 EUR
MUU8-2/T7179MSMSEuroopa Liidu põllumajandus- ja maaelu arengu poliitika muudatusettepanekute kujundamine Eesti ja Balti riikide seisukohalt21.11.200712.12.2007Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut19 173,49 EUR
1.2.3.3.8-2/T8106MSMS (212292)Farm Accountancy Cost Estimation and Policy Analysis of European Agriculture01.04.200830.09.2011Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut90 014,00 EUR
MUU8-2/T0018MSAT04Foorumi "Ühine põllumajanduspoliitika Sinu talus" korraldamine Maamessil08.04.200415.04.2004Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut958,48 EUR
MUU8-2/T13063MSDSGeneetilise mitmekesisuse suurendamine piimakarjaaretuses embrüotehnoloogiate ja suguselekteeritud sperma kasutamise abil01.01.201301.12.2014Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut26 000,00 EUR
MUU8-2/T7025MSMSHindade konvergents EL-s ning selle eeldatav mõju Eesti toidusektorile. Eesti põllumajanduse konkurentsivõime hindamine.13.03.200705.12.2008Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut44 102,23 EUR
MUU8-2/T6055MSMS06Hindade konvergents EL-s ning selle eeldatav mõju Eesti toidusektorile. Eesti põllumajanduse konkurentsivõime hindamine.22.03.200615.12.2006Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut23 858,22 EUR
MUU8-2/T11102MSDSHinnakujundus ja lisandväärtuse jaotus toiduainete tarneahelates Eestis19.07.201101.12.2014Rando VärnikEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut89 476,00 EUR
  • Leitud 98 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Põder, A.; Viira, A.-H.; Värnik, R. (2017). Firm entries and exits in Estonian urban municipalities, urban hinterlands and rural peripheries 2005-2012. Journal of Baltic Studies, 48 (3), 285−307.10.1080/01629778.2016.1210661.1.1.
Remmik, A.; Härma, J.; Värnik, R. (2016). Economic considerations for using sexed semen on Holstein cows and heifers in Estonia. Agronomy Research, 14, 200−214.1.1.
Värnik, Rando; Matveev, Eduard; Aamisepp, Marju; Mõtte, Mati; Lemsalu, Katrin; Viira, Ants-Hannes (2016). Eesti piima- ja sealihatootjate konkurentsivõime lähiturgude võrdluses. Eesti Maaülikool.2.5.
Rebane, M.; Parts,V.; Värnik, R. (2016). Calculation of Product Cost in Dairy Farming: Examples from Estonia. Proceedings of the 2016 International Conference "ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT": ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT, Jelgava, LLU ESAF, 21-22 April 2016. Jelgava: Latvia University of Agriculture: Jelgava, 268−273.3.1.
Viira, Ants-Hannes; Omel, Raul; Värnik, Rando; Luik, Helis; Maasing, Birgit; Põldaru, Reet (2015). Competitiveness of the Estonian dairy sector, 1994–2014. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, 24 (2), 84−104.1.2.
Viiralt, R; Selge, A; Tampere, M; Raave, H; Parol, A; Värnik, R; Kall, K; Roosmaa, Ü; Weerd, L. (2015). Eesti ja Hollandi rohumaa seemnesegude võrdlus. Agronoomia (113−118).. Ecoprint.3.4.
Viiralt, R.; Selge, A.; Tampere, M.; Raave, H.; Parol, A.; Värnik, R.; Kall, K.; Roosmaa, Ü.; Weerd, L. (2015). Eesti ja Hollandi rohumaa seemnesegude võrdlus. Agronoomia (113−118). Eesti Maaülikool.3.4.
Viira, Ants-Hannes; Omel, Raul; Luik, Helis; Värnik, Rando (2015). Eesti teraviljade ja õlikultuuride kasvatamisele spetsialiseerunud põllumajandustootjate osa- ja kogutootlikkus. Teraviljafoorum 2015: Teraviljafoorum 2015, 07.04.2015, Paide. Toim. Martin Vilen. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 8−16.3.4.
Luik, Helis, Põldaru, Reet, Viira, Ants-Hannes, Roots, Jüri, Värnik, Rando (2015). Data envelopment analysis with classification and regression tree – a case of technical efficiency of dairy farms in Estonia. Book of Abstracts, 13th International Conference on Data Envelopment Analysis: 13th International Conference on Data Envelopment Analysis, Braunschweig, Germany, August 24 to 27, 2015. Braunschweig: Institute of Management Control and Business Accounting, TU Braunschweig, 21−21.5.2.
Silberg, Uno; Värnik, Rando (2015). Opinion of the European Committee of the Regions — The Draft EU Budget for 2016 (2015/C 423/09). 48−52.6.7.
Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne; Värnik, Rando (2014). Discrepancies between the intentions and behaviour of farm operators in the contexts of farm growth, decline, continuation and exit – evidence from Estonia. German Journal of Agricultural Economics, 63 (1), 46−62.1.1.
Värnik, Rando; Matveev, Eduard; Viira, Ants-Hannes; Luik, Helis; Omel, Raul; Sepp, Mati; Pehme, Sirli (2014). Eesti põllumajandustootjate konkurentsivõimelisus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tingimustes. Eesti Maaülikool.2.5.
Värnik, Rando (2014). Eesti maaelu ja põllumajanduse areng viimasel 20 aastal. Kuidas edasi? Maaelu ja elu maal muutuste tuules: Põllumajandusreform 20. Toim. Vilja Kohler. Eesti Põllumajandusmuuseum, 5−264.5.2.
Omel, Raul; Värnik, Rando (2014). Productivity Growth in Estonian Agriculture: Comparison of Total Factor Productivity and Agricultural Terms of Trade. EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’, August 26-29, 2014, Ljubljana, Slovenia. 44.5.2.
Omel, Raul; Värnik, Rando (2014). Productivity Growth in Estonian Dairy Production: Comparison of Total Factor Productivity and Agricultural Terms of Trade. NJF Seminar 467, Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries, 12-13 February 2014, Tartu, Estonia. 44−45.5.2.
Mõtte, Mati; Viira, Ants-Hannes; Aro, Kersti; Värnik, Rando (2014). The appraisal of competitiveness and innovation in Estonian food industry in relation to investment subsidies. NJF Seminar 467, Economic framework conditions, productivity and competitiveness of Nordic and Baltic agriculture and food industries, 12-13 February 2014, Tartu, Estonia. 41−42.5.2.
Luik, Helis; Viira, Ants-Hannes; Värnik, Rando (2014). Using the information about dairy herd’s genetic level and milk quality in explaining the technical efficiency of Estonian dairy farms: a two-stage (DEA and Tobit) approach. EAAE 2014 Congress ‘Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies’, August 26-29, 2014, Ljubljana, Slovenia. 5.2.
Viira, Ants-Hannes; Põder, Anne; Värnik, Rando (2013). The determinants of farm growth, decline and exit in Estonia. German Journal of Agricultural Economics, 62 (1), 52−64.1.1.
Värnik, Rando (2013). Klassikaline maamajanduslik valdkond on jätkuvalt oluline. Jane Suu (Toim.). Maamajanduse võtmeisikud 2013 (7−408).. Äripäeva Kirjastus.3.3.
Leetsar, Jaan; Põder, Anne; Krusealle, Jüri; Värnik, Rando (2012). The development of Estonian agricultural co-operatives and agricultural policy proposals for developing rural economic co-operation. In: Johanna Heiskanen, Hagen Henrÿ, Pekka Hytinkoski, Tapani Köppä (Ed.). New opportunities for co-operatives: new opportunities for people (72−85).. Mikkeli, Finland: University of Helsinki. (University of Helsinki Publications; 27).3.2.
Viira, Ants-Hannes; Värnik, Rando (2012). Otsetoetused ja tootjate konkurentsivõime. Aasta Põllumees 2012 (14−14).. Tallinn: Eesti Ajalehed 2012.3.5.
Vasiliev, Nikolay; Suuster, Elsa; Luik, Helis; Värnik, Rando; Matveev, Eduard; Astover, Alar (2011). Productivity of Estonian dairy farms has declined after accession to the European Union. Agricultural Economics - Czech, 57 (9), 457−463.1.1.
Värnik, Rando; Moor, Argo; Sepp, Veiko; Põder, Anne; Prits, Maret; Leetsar, Jaan (2011). Maa, maalisus ja maapiirkonnad. Värnik, Rando (Toim.). Maaelu arengu aruanne 2011 (11−38).. Tartu: EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut.1.3.
Omel, Raul; Värnik, Rando; Põder, Anne (2011). Maaelu arengu hindamine. Värnik, Rando (Toim.). Maaelu arengu aruanne 2011 (39−66).. Tartu: EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut.1.3.
Põder, A.; Nurmet, M.; Värnik, R. (2011). Entreprenurial activity in rural municipalities of three South-Eastern Estonian counties in 2005-2009: a cluster analysis. Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", 26, 182−191.3.1.
  • Leitud 25 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Biogaasi tootmise sotsiaal-majanduslikud aspektid rohelise majanduse kontekstis OÜ Aravete Biogaas näitelKatrina KeerdmagistrikraadRando VärnikKaitstud2012Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti ja Taani piimatootjate konkurentsivõime võrdlus FADN andmebaasi andmetel perioodil 2007-2012Aksana KorobovamagistrikraadRando VärnikKaitstud2015Eesti Maaülikool
Eesti maaettevõtluse areng perioodil 2005 -2010 Lõuna-Eesti maapiirkondade ettevõtete näitel Kati NõuakasmagistrikraadRando VärnikKaitstud2012Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti marjakasvatuse konkurentsivõime maasika, kultuurmustika ja musta sõstra näitel aastatel 2001-2004Vahejõe, Kairemagistrikraad (teaduskraad)Rando VärnikKaitstud2006Eesti Maaülikool
Eesti marjakasvatuse konkurentsivõime maasika, kultuurmustika ja musta sõstra näitel aastatel 2001-2004Kaire Lättimagistrikraad (teaduskraad)Rando VärnikKaitstud2006Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti põllumajanduslike testettevõtete konkurentsivõime hindamine töökulude ja tootlikkuse muutuste alusel taimekasvatuse tootmistüübis aastatel 2005-2009Gerlyn PeetsonmagistrikraadRando VärnikKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Eesti põllumajandussektori tehnilise efektiivsuse hindamine DEA meetodigaLuik, HelisdoktorikraadRando VärnikJuhendamiselEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Ettevõtlusega alustamise põhjused ja eesmärgid Suure-Jaani valla ettevõtjate näitelKristi KägumagistrikraadRando VärnikKaitstud2013Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Ettevõtluskeskkonna mõju ettevõtete arengule surve all olevates maalistes valdadesKaia PaumagistrikraadRando VärnikKaitstud2013Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Ettevõtte konkurentsivõime hindamine OÜ KMK näitel.Maris TreimuthmagistrikraadRando VärnikKaitstud2010Eesti Maaülikool
Ettevõtte konkurentsivõime hindamine Tõrva Tarbijate Ühistu näitelIlona LeetmamagistrikraadRando VärnikKaitstud2013Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Jäätmete taaskasutamise korraldamine OÜ Norrec näitelMargus MägimagistrikraadRando VärnikKaitstud2010Eesti Maaülikool
LEADER-programmi rakendumine Lõuna-Järvamaa Koostöökogu piirkonnas.Tiina SoosaarmagistrikraadRando Värnik; Maret PritsKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Loomakoha maksumuse analüüs loomakasvatusehitise investeeringutoetust ehk MAK meetme 1.4.2 saanud piimatootjate näitel EestisRiin KuppmagistrikraadRando VärnikKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Lõuna-Eesti põllumajandustootjate multifunktsionaalsusele orienteerituse hindamineMonika LiblikmagistrikraadRando VärnikKaitstud2011Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine Mõniste valla näitelMikk MännistemagistrikraadRando VärnikKaitstud2013Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Majanduslik efektiivsus kattetulu meetodil väetiste kasutamisest teravilja tootmises aastatel 2003-2006Helina UkumagistrikraadÜlle Roosmaa; Rando VärnikKaitstud2007Eesti Maaülikool
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse hindamine avaliku hüve seisukohaltHeili LeppikmagistrikraadRando VärnikKaitstud2012Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Structural adjustment of Estonian agriculture - the role of institutional changes and socioeconomic factors of farm growth, decline and exitViira, Ants-HannesdoktorikraadRando Värnik; Reet PõldaruKaitstud2014Eesti Maaülikool
Suguselekteeritud sperma kasutamise majanduslik eelis tavasperma kasutamise suhtes eesti holsteini tõugu mullikatelJaak NaabermagistrikraadRando VärnikKaitstud2014Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Teravilja ja rapsi müügiotsuste langetamine volatiilsetel turgudel Jõgeva ja Harju maakonna näitelMartin MaantemagistrikraadRando VärnikKaitstud2014Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
The microeconomic analysis of Estonian environment-friendly farms with special reference to sustainabilityMatveev, EduarddoktorikraadRando VärnikJuhendamiselEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalitiesPõder, AnnedoktorikraadRando VärnikJuhendamiselEesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut
Tööstusjäätmetest valmistatud kompostide mõju aiakultuuride kattetululePihelgas, Evamagistrikraad (teaduskraad)Rando VärnikKaitstud2006Eesti Maaülikool
ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA I JA II SAMBA VALITUD TOETUSTE MÕJU EESTI ERINEVA SPETSIALISEERUMISEGA PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIMELEÜlle Puustamagistrikraad (teaduskraad)Rando VärnikKaitstud2009Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut