See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee
Abielus ja kahe lapse isa.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2022–...   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Maamajanduse ökonoomika õppetool, professor (1,00)
2005–...   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, maamajanduse ökonoomika professor (1,00)
2018–2021   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, maamajanduse ökonoomika õppetooli hoidja (1,00)
01.01.2015–31.12.2021   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Maamajanduse ökonoomika õppetool, professor (1,00)
2005–2014   
Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, instituudi direktor (1,00)
2001–2005   
Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, maamajanduse ökonoomika dotsent (1,00)
1995–2001   
Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, maamajanduse ökonoomika lektor-teadur (1,00)
 
 
Haridustee
1996–2001   
Eesti Põllumajandusülikool, majandusdoktori kraad agraarökonoomika erialal (PhD)
1995–1997   
Eesti Põllumajandusülikool, majandusmagistri kraad (MSc)
1991–1994   
Eesti Põllumajandusülikool, agronoomia bakalaureusekraad (BSc)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2018−...   
Eesti Maaülikooli biomajanduse arenduskeskuse nõukogu liige
2015−...   
Eesti Maaülikooli ärinduse ja halduse õppekavagrupi õppekavade juht
2014−...   
Eesti Maaülikooli teadus- ja arenduskomisjoni liige
2014−...   
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seirekomisjoni liige
2010−...   
Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni president
2010−...   
Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Eestis
2009−...   
Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni (NFJ) majanduse sektsiooni nõukogu liige
2007−...   
Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni esindaja Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsioonis
2005−...   
Eesti Maaülikooli senati liige
2020−2021   
BIOEAST Foresight ekspertgrupi liige
2017−2020   
Teadmussiirde pikajalise programmi ühistegevuse tegevusvaldkonnas juht
2016−2016   
Kopenhaageni Ülikooli toidu ja ressursiökonoomika osakonna doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige - oponent
2011−2014   
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ettevalmistava juhtkomisjoni liige
2011−2012   
Raporti "Rohetöökohtade potentsiaal Eestis" koostamise juht
2010−2013   
Eesti Majandusteaduse Seltsi president
2006−2014   
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seirekomisjoni liige
2005−2013   
Eesti Maaülikooli eelarvekomisjoni liige
2005−2015   
Põllumajanduslike rakendusuuringute ja arendustegevuse riikliku programmi nõukogu liige
2005−2015   
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimees
1996−2006   
Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige
1996−2006   
Eesti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalteaduskonna metoodikakomisjoni liige
1996−2006   
Eesti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
1996−2006   
Eesti Põllumajandusülikooli majandus- ja sotsiaalteaduskonna magistritööde kaitsmise komisjoni liige
 
 
Loometöö
"Maaelu arengu aruande" vastutav toimetaja.
Eelretsenseeritud ajakirja German Journal of Agricultural Economics teadusnõukogu liige.
Eelretsenseeritud ajakirja Food Economics toimetuskolleegiumi liige.
 
 
Lisainfo
Inglise keeles loetavad magistriõppe kursused:
-ühistute juhtimine (MS.0827, 7,5 EAP).
Eesti keeles loetavad magistriõppe kursused:
-maamajanduse ökonoomika (MS.0110, 6 EAP);
-maamajanduse ökonoomika (MS.0323, 4 EAP);
-biomajanduse väärtusahelad (MS.0814, 4 EAP).
Eesti keeles loetavad bakalaureuseõppe kursused
-maamajanduse üldkursus (MS.0768, 4 EAP).
- Biomajanduse alused

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Rando Värnik, Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhinna I preemia programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas" meeskonna liikmena. Programmi meeskonda kuuluvad Rando Värnik (programmi juht), Liis Sinnott (programmi assistent) ja Taavi Kiisk (programmi assistendi kohusetäitja).
2017, Rando Värnik, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja aumärk "EestiMAA Heaks"
2015, Rando Värnik, Eesti Maaülikooli teenetemedal
2012, Rando Värnik, Raefondi preemia
2007, Rando Värnik, Põllumajandusministeeriumi hõbedane teenetemärk
1997, Rando Värnik, Põllumajandusministeeriumi noorte agraarökonomistide konkursi esimene koht
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS VALDKOND: S187 Põllumajandusökonoomika; TÄPSUSTUS: Maamamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, Maamajanduse ökonoomika, Biomajandus
 
 
Lisainfo
2020, 2021 läbinud mitmeid enesetäiendamise (webinarid) koolitusi ühistegevuse, juhtimise ja meeskonnatöö valdkonnas.
Mitmete täiendkoolituste korraldaja teemadel ühistegevus ja koostöö põllumajandus- ja toidutootmise sektoris ning riskide juhtimine põllumajanduses.
Mitmete avalikule ja erasektorile suunatud maamajanduse, innovatsiooniklastrite ja riskide juhtimise koolituste korraldaja.
BOVA ja NOVA võrgustike rahvusvaheliste magistrikursuse vastutav juht.
Mitmete rahvsvaheliste konverentside ja seminaride korraldaja ning moderaator.

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.07.2022
30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee
Married and the father of two children.

Career

Institutions and positions
01.01.2022–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Chair of Economics in Rural Economy, Professor (1,00)
2005–...   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, professor of rural economics and management (1,00)
2018–2021   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, holder of the chair of rural economics (1,00)
01.01.2015–31.12.2021   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Chair of Economics in Rural Economy, Professor (1,00)
2005–2014   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, director of the institute (1,00)
2001–2005   
Estonian Agricultural University, Faculty of Economics and Social Sciences, associate professor of rural economics (1,00)
1995–2001   
Estonian Agricultural University, Faculty of Economics and Social Sciences, lecturer-research fellow of rural economics (1,00)
 
 
Education
1996–2001   
Estonian Agricultural University, Doctor of Economy in Agricultural Economics (PhD)
1995–1997   
Estonian Agricultural University, Master of Sciences in Economy (MSc)
1991–1994   
Estonian Agricultural University, Bachelor of Science in Agronomy (BSc)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2018−...   
Member of the board of the Bioeconomy Development Centre of the Estonian University of Life Sciences
2015−...   
Program leader of the Estonian University of Life Sciences' curricula belonging in the business and administration study programme group
2014−...   
Science and development committee member of the Estonian University of Life Sciences
2014−...   
Monitoring committee member of the Estonian Rural Development Plan 2014–2020
2010−...   
President of the Estonian Association of Agricultural Economists
2010−...   
Leader of the responsibility area of rural economics and management in Estonia
2009−...   
Board member of the Nordic Association of Agricultural Science's (NFJ) economy section
2007−...   
Representative of the Estonian Association of Agricultural Economists in the European Association of Agricultural Economists
2005−...   
Senate member of the Estonian University of Life Sciences
2020−2021   
Member of the BIOEAST Foresight Expert Group
2017−2020   
Manager of the long-term knowledge transfer programme in the field of cooperation
2016−2016   
PhD assessment committee appointed member of the Department of Food and Resource Economics of the University of Copenhagen
2011−2014   
Preparatory steering committee member of the Estonian Rural Development Plan 2014–2020
2011−2012   
Executive editor of the report "Potential of green jobs in Estonia"
2010−2013   
President of the Estonian Economic Association
2006−2014   
Monitoring committee member of the Estonian Rural Development Plan 2007–2013
2005−2013   
Budget committee member of the Estonian University of Life Sciences
2005−2015   
Member of the board of the national programme of agricultural applied research and development activities
2005−2015   
Council chairman of the Institute of Economics and Social Sciences of the Estonian University of Life Sciences
1996−2006   
Member of European Association of Agricultural Economists
1996−2006   
Methodology committee member of the Faculty of Economics and Social Sciences of the Estonian Agricultural University
1996−2006   
Council member of the Faculty of Economics and Social Sciences of the Estonian Agricultural University
1996−2006   
Thesis defence committee member of the Faculty of Economics and Social Sciences of the Estonian Agricultural University
 
 
Creative work
Responsible editor of the "Rural Development Report".
Scientific advisory board member of the peer-reviewed journal German Journal of Agricultural Economics.
Member of the editorial board of the peer-reviewed journal Food Economics.
 
 
Additional information
Master's courses read in English:
-cooperative management (MS.0827, 7.5 ECTS).
Master's courses read in Estonian:
-rural economics (MS.0110, 6 ECTS);
-rural economics (MS.0323, 4 ECTS);
-value chain in bioeconomy (MS.0814, 4 ECTS).
Bachelor's courses read in Estonian:
-general course in rural economics (MS.0768, 4 ECTS).
- Basic of the bioeconomy

Qualifications

Honours & awards
2020, Rando Värnik, Estonian University of Life Sciences Science Popularization Award 1st prize program "Long-term knowledge transfer program in the field of joint activities". The program team consists of Rando Värnik (program manager), Liis Sinnott (program assistant) and Taavi Kiisk (acting program assistant).
2017, Rando Värnik, Medal of merit "EestiMAA Heaks" of the Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
2015, Rando Värnik, Medal of merit of the Estonian University of Life Sciences
2012, Rando Värnik, Raefond prize
2007, Rando Värnik, Silver award of the Ministry of Agriculture
1997, Rando Värnik, First prize in the Ministry of Agriculture's competition of young agricultural economists
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS RESEARCH FIELD: S187 Agricultural economics ; SPECIFICATION: Competitiveness and sustainability of rural economy, Rural economics, Bioeconomy
 
 
Additional information
2020, 2021 completed several self-improvement (webinars) trainings in the field of cooperatives, management and teamwork.
Lecturer of several additional study courses on the subjects of cooperation in the agro-food sector as well as risk management in agriculture.
Lecturer of multiple rural economy, innovation cluster and risk management courses aimed at the public and private sectors.
Responsible leader of BOVA and NOVA networks' international master's courses.
Organiser and moderator of several international conferences and seminars.

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.07.2022

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid