Rando Värnik

30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee
abielus, 2 last

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2015–2019    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Agraarökonoomika ja turunduse osakond, Maamajanduse ökonoomika, Professor (1,00)
2005–2014    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Direktor, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    EPMÜ MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituudi dotsent
01.01.1995–31.12.2001    EPMÜ, MST, Agraarökonoomika ja turunduse instituut, lektor-teadur
 
 
Haridustee
1996–2001    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusdoktor Agraarökonoomika erialal
1995–1997    Eesti Põllumajandusülikool, Majandus- ja sotsiaalteaduskond, Majandusmagister
1991–1994    Eesti Põllumajandusülikool, Agronoomiateaduskond.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2014−...    Eesti Maaülikooli Teadus- ja arenduskomisjoni liige
2012−...    Eesti maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjoni liige
2010−...    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni president
2010−...    Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht
2009−...    Põhjamaade Põllumajandusteadlaste Assotsiatsiooni NJF majanduse sektsiooni Eesti koordinaator
2007−...    Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsiooni Eesti esindaja Euroopa Agraarökonomistide Assotsiatsioonis
2005−...    Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2005−...    Põllumajandusministeeriumi Rakendusuuringute programmi nõukogu liige
2005−...    Majandus- ja sotsiaalinstituudi nõukogu esimees
2010−2013    Eesti Majandusteaduse Seltsi president
2006−2014    Eesti Maaelu arengukava seirekomisjoni liige
2005−2013    Eesti Maaülikooli eelarvekomisjoni liige
1996−2006    Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsiooni liige. EPMÜ Majandus- ja sotsiaalteaduskonna metoodika komisjoni liige, Majandus- ja sotsiaalteaduskonna nõukogu liige, Majandus- ja sotsiaalteaduste magistritööde kaitsmise komisjoni liige.
 
 
Loometöö
Rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja "German Journal of Agricultural Economics" toimetuskolleegiumi assotseerunud liige;
Eesti maaelu arengu aruande (2011) vastutav toimetaja;
Rahvusvahelise ajakirja "Food Economics" toimetuskolleegiumi liige ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Eestis;
Eesti roheliste töökohtade raporti koostamise juht;
Retsenseerinud mitmeid rahvusvaheliste ajakirjade valdkonna artikleid;
Õppetöö - Maamajanduse ökonoomika MS magistrantidele 6 EAP
Maamajanduse üldkursus 4 EAP
Maamajanduse ökonoomika PK magistrantidele 4 EAP;
Kopenhaageni Ülikooli, Toidu ja ressursiökonoomika instituudi doktoritööde kaitsmiskomisjoni liige - oponent (2016);

Kvalifikatsioon

Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Rando Värnik, Autasustatud Eestimaa Põllumeeste Keskliidu aumärgiga "Eesti Maa Heaks"
2015, Rando Värnik, Eesti Maaülikooli teenetemedal
2011, Rando Värnik, Raefondi stipendium
2007, Rando Värnik, Põllumajanduisministeeriumi teenete medal
1997, Rando Värnik, Põllumajandusministeeriumi noorte agraarökonomistide konkurss, I koht (1997)
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; CERCS ERIALA: S187 Põllumajandusökonoomika; PÕHISUUND: Maamamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, Maamajanduse ökonoomika
 
 
Lisainfo
PhD (põllumajanduse ökonoomikaja ettevõtluse erialal)
Eesti Põllumajandusülikool, 2001
Mitmete rahvsvaheliste konverentside ja seminaride korraldaja. Osalenud paljudel (k.a. rahvusvahelistel) konverentsidel moderaatorina.
Võrgustikus NOVA-BOVA rahvusvaheliste magistrikursuse vastutav juht.
Viinud läbi mitmeid õppepäevi avalikule- ja erasektorile maamajanduse ja innovatsiooni klastrite teemal (2012, 2013, 2015)

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996

Rando Värnik

30.08.1969
5274808
7313813
rando.varnik@emu.ee

Career

Institution and occupation
2015–2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Department of Agrarian Economics and Marketing, Rural economics and management, Professor (1,00)
2005–2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Director of the institute, Professor (1,00)
01.01.2001–31.12.2005    EPMÜ MST, Institute of Economy and Social Sciences, associated professor
01.01.1995–31.12.2001    lecturer, EAU
 
 
Education
1996–2001    Doctor of Economy (Ph.D.), Agricultural Economics
1995–1997    Estonian Agricultural University, Master of Sciences (Econ)
1991–1994    Estonian Agricultural University, Faculty of Agronomy.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2014−...    Member of the science and developent commitee of Estonian University of Life Sciences
2012−...    Steering commitee member of the rural development plan 2014 -2020
2010−...    President of the Estonian Association of Agricultural Economists
2010−...    The head of responsibility area rural economics and management
2009−...    Member of the Board NJF section Esconomics
2007−...    Representer of Estonian Association of Agricultural Economists in EAAE
2005−...    Member of the University Council
2005−...    Member of the Board Estonian Agricultural Science Program
2005−...    Head of the Institute Council
2010−2013    President of the Estonian Economic Science Association
2006−2014    The member of the evaluation board of rural development plan 2007- 2013
2005−2013    Member of the commitee of budget of the University
1996−2006    Member of European Association of Agricultural Economists Board member of the Faculty of Economics and Social Sciences. Board member of the council for defending masters theses.
 
 
Creative work
Associated member of the editorial board of the pre-reviewed "German Journal of Agricultural Economics";
Responsible editor of the Estonian Rural Development Evaluation Report (2011);
The member of the editorial board of International journal " Food Economics";
 
 
Additional career information
The head of responsibility area of Rural economics and management;
Responsible editor of the report of the green jobs in Estonia (2012);
Reviewer of the several scientific papers ;
Teaching - Rural economics in master level 6 EAP;
The appointed member of the PhD assessment commitee at the University of Copenhagen (department of food and resource economics) in 2016;

Qualifications

Honours & awards
2017, Rando Värnik, Awarded by
2015, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian University of Life Sciences
2011, Rando Värnik, Scholorship Raefond
2007, Rando Värnik, Awarded as an nominent of medal Estonian Agriculture
1997, Rando Värnik, The first prize in competition of the young agricultural economists, 1997
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; CERCS SPECIALTY: S187 Agricultural economics ; SPECIALITY: Competitiveness and sustainability of rural economy, Rural economics
 
 
Additional information
Ph D (Economics)
2001, Estonian Agricultural University
Head of the International master courses in the field of Rural Economics in the context NOVA-BOVA
Has been lecture for several study courses in the area of rural economy and innovation clasters

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
1.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.3.
2013
3.2.
2012
3.5.
2012
1.1.
2011
1.3.
2011
1.3.
2011
3.1.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.7.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
5.2.
2010
6.6.
2010
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.3.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.6.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
6.3.
2008
6.6.
2008
6.6.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
5.2.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.3.
2007
6.6.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.4.
2006
3.5.
2006
5.1.
2006
6.3.
2006
6.6.
2006
3.2.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
6.6.
2005
6.6.
2005
3.1.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
6.3.
2003
3.1.
2000
3.5.
2000
3.5.
2000
6.4.
2000
1.3.
1999
6.3.
1999
6.4.
1999
1.2.
1997
3.5.
1996