See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
2.05.1985
+372 617 7504
kristina.koppel@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.04.2020–...   
Eesti Keele Instituut, Arvutileksikograaf (1,00)
15.12.2016–31.03.2020   
Eesti Keele Instituut, Leksikograaf-nooremteadur (1,00)
01.05.2012–14.12.2016   
Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (1,00)
01.09.2009–30.04.2012   
Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2015–2020   
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (üldkeeleteadus), PhD
2007–2009   
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel), MA
2004–2007   
Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti ja soome keel), BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2019−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu juhatuse liige
2018−...   
HORIZON 2020 projekti "European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)" Eesti esindaja
2017−...   
Keeleõppe ja rahvahanke ühendamise Euroopa võrgustiku (enetCollect) juhtkomitee liige
2015−...   
Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2011−...   
Emakeele Seltsi liige
2014−2017   
Euroopa elektroonilise leksikograafia (ENeL) võrgustiku liige
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitused:
05.12–07.12.2018 enetCollect WG1 töötuba: Learning materials through crowdsourcing: teachers, perspectives & scenarios. Juhendajad PhD Elena Volodina (Språkbanken / Göteborgi üliokol), PhD Iztok Kosem (Ljubljana ülikool) Göteborg, Rootsi.
26.05-01.06.2017 Teadusmissioon: Lausete automaatne valik masinõppemeetoditega keeleõppe eesmärgil (juhendajad Ildikó Pilán, PhD Elena Volodina, Göteborgi ülikool, Språkbanken)
22.05.2017 NLP4iCALL töötuba (Göteborg, Rootsi)
16.11.2016 NLP4LA töötuba (Umeå, Rootsi)
12.06-12.07.2016 COSTi lühiajaline teadusmissioon: Heade näitelausete automaattuvastus ja ekstraktimine eesti õppesõnastike jaoks (juhendaja PhD Iztok Kosem, Ljubljana ülikool, Ljubljana, Sloveenia)
17.05-20.05.2016 COST Training School: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries. (S. Krek, C. Tiberius, E. Stemle, I. Kosem, M. Jakubíček, M. Měchura, Ljubljana ülikool, Ljubljana, Sloveenia)
05.10-01.11.2015 Programmeerimisest maalähedaselt. (Eno Tõnisson jt, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti)
10.08.2015 SKEW6 - 6th International Sketch Engine Workshop. (Miloš Jakubíček jt, Herstmonceux, Suurbritannia)
10.08.2015 SIGWAC-10 - 10th Web as Corpus Meeting. (Egon Stemle, Herstmonceux, Suurbritannia)
14.-15.07.2014 SKEW5 - 5th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff jt, Bolzano, Itaalia)
16.10.2013 SKEW4 - 4th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff jt, Tallinn, Eesti)

Konverentsid:
14.09.2018 Ettekanne "Eesti keele A1–C1-taseme sõnavara loendid: koostamispõhimõtted ja rakendamisvõimalused" (koos Jelena Kallasega) keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli seminaril "Mõjutused ja muutused keeles“. Narva-Jõesuu
19.07.2018 Ettekanne "Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX" (koos A. Tavasti, M. Langemetsa, J. Kallasega) rahvusvahelisel Euroopa Leksikograafide Ühingu EURALEX XVII kongressil Ljubljanas, Sloveenias
07.07.2018 Ettekanne "Digitally born dictionaries for language learning: the case of the Estonian Collocations Dictionary" (koos Maria Tuulikuga) konverentsil XIII Forum for Linguistic Sharing. Lissabon, Portugal
19.04.2018 Ettekanne "etLex ja etSkELL: uued ressursid eesti keele õppijatele ja õpetajatele" (koos J. Kallase, K. Tsepelinaga) ja "EKI uus sõnastikusüsteem EKILEX: kollokatsioonide juhtum" (koos A. Tavasti, J. Kallase, M. Langemetsa, G. Paulseni ja M. Tuulikuga) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 17. Kevadkonverentsil
20.09.2017 Posterettekanne "From monolingual to bilingual dictionary: The case of semi-automated lexicography on the example of Estonian-Finnish dictionary" (koos M. Langemetsa, I. Heina, T. Heinoneni, Ü. Viksiga) ja ettekanne "Good, gooder and the goodest dictionary example" (koos J. Michelfeiti, I. Kosemiga) e-leksikograafia konverentsil eLex 2017: Lexicography from scratch. Leiden, Holland
28.06.2017 Ettekanne "Автоматическое составление словаря коллокаций на основе корпуса" konverentsil Корпусная лингвистика 2017 (koos J. Kallase ja R. Kallasega)
29.05.2017 Ettekanne "Example sentences in learners' dictionaries" Göteborgi ülikoolis
11.11.2016 Ettekandepäev "Korpused ja digitaalsed andmekogud". Ettekanne "Autentsed laused õppeleksikograafias" (Tartu ülikool, Tartu)
21.05.2016 Rahvusvaheline konverents JRM 2016: 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics. Ettekanne "Corpus Sentences in Data-Driven Language Learning and Learners’ Lexicography" (Tallinna Ülikool, Tallinn)
11.-13.08.2015 Rahvusvaheline konverents eLex 2015. Ettekanne „Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database“ (koos J. Kallase, A. Kilgarriffi, E. Kudritski, M. Langemetsa, J. Michelfeiti, M. Tuuliku ja Ü. Viksiga).
17.10.2014 Rahvusvaheline konverents Uralo-indogermanica, Narva. Ettekanne „Recent trends in Estonian Corpus Lexicography“ (koos J. Kallase ja M. Tuulikuga).
11.-12.09.2014 Konverents „Comprehensive dictionaries in junction of centuries“, Vilnius. Ettekanne „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners dictionary in Estonian“ (koos M. Tuuliku, J. Kallase, M. Langemetsa ja M. Tiitsiga).
15.19.07.2014 Rahvusvaheline konverents „EURALEX 2014: The User in Focus“, Bolzano, Itaalia. Ettekanne „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners’ dictionary of Estonian“ (koos J. Kallase, M. Tuuliku ja M. Langemetsaga);

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2020
3.3.
2020
3.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
1.1.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014
21.05.2020
2.05.1985
+372 617 7504
kristina.koppel@eki.ee

Career

Institutions and positions
01.04.2020–...   
Institute of the Estonian Language, Computational lexicographer (1,00)
15.12.2016–31.03.2020   
Institute of the Estonian Language, Lexicographer, Junior researcher (1,00)
01.05.2012–14.12.2016   
Institute of the Estonian Language, Lexicographer (1,00)
01.09.2009–30.04.2012   
Institute of the Estonian Language, assistant (1,00)
 
 
Education
2015–2020   
University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (general linguistics), PhD
2007–2009   
University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Estonian language), MA
2004–2007   
University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Estonian and Finnish language), BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2019−...   
member of the Board of the Estonian Association for Applied Linguistics
2018−...   
Estonian representative of the Project Management Board of the HORIZON 2020 project "European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
2017−...   
Member of the management commitee of the European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect)
2015−...   
Member of Estonian Association for Applied Linguistics
2011−...   
Member of the Mother Tongue Society
2014−2017   
Member of European Network of e-Lexicography (ENeL)
 
 
Additional information
Additional training:
05.12–07.12.2018 enetCollect WG1 hands on meeting: Learning materials through crowdsourcing: teachers, perspectives & scenarios. Surpervisors: PhD Elena Volodina (Språkbanken / University of Gothenburg), PhD Iztok Kosem (University of Ljubljana). Göteborg, Sweden.
26.05-01.06.2017 Scientific mission: Sentence selection for language learning purposes using machine learning methods (supervisors Ildikó Pilán, PhD Elena Volodina, University of Gothenburg, Språkbanken Department)
22.05.2017 NLP4iCALL workshop (Gothenburg, Sweden)
16.11.2016 1st NLP4LA workshop (Umeå, Sweden)
12.06-12.07.2016 COST Short Term Scientific Mission: Automatic extraction of good dictionary examples for Estonian learner's dictionaries. (supervisor PhD Iztok Kosem, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
17.05-20.05.2016 COST Training School: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries. (S. Krek, C. Tiberius, E. Stemle, I. Kosem, M. Jakubíček, M. Měchura, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
05.10-01.11.2015 About programming. (Eno Tõnisson et al., University of Tartu, Institute of Computer Science, Estonia)
10.08.2015 SKEW6 - 6th International Sketch Engine Workshop. (Miloš Jakubíček et. al, Herstmonceux, Unigted Kingdom)
10.08.2015 SIGWAC-10 - 10th Web as Corpus Meeting. (Egon Stemle, Herstmonceux, United Kingdom)
08.10.2014 Interactive perfromance. What is inter and who is active. (Agu Uudelepp, Estonian Conference Center, Estonia)
14-15.07.2014 SKEW5 - 5th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff et. al, Bolzano, Italy)
08.05.2014 Mapping Methods: Approaches to Language Studies. (Martin Eessalu, Peeter Tinits, Renate Pajusalu, University of Tartu, the Institute of the Estonian Language and Tallinn University, Estonia)
16.10.2013 SKEW4 - 4th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff et. al, Tallinn, Estonia)

Conferences:
14.09.2018 Presentation "Eesti keele A1–C1-taseme sõnavara loendid: koostamispõhimõtted ja rakendamisvõimalused" (with Jelena Kallas) at Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics’ seminar "Mõjutused ja muutused keeles“. Narva-Jõesuu, Eesti
19.07.2018 Presentation "Unified Data Modelling for Presenting Lexical Data: The Case of EKILEX" (with A. Tavast, M. Langemets, J. Kallas) at EURALEX XVII kongress. Ljubljana, Slovenia
07.07.2018 Presentation "Digitally born dictionaries for language learning: the case of the Estonian Collocations Dictionary" (with Maria Tuulik) at the XIII Forum for Linguistic Sharing. Lisbon, Portugal
19.04.2018 Presentation "etLex ja etSkELL: uued ressursid eesti keele õppijatele ja õpetajatele" (with J. Kallase, K. Tsepelinaga) and "EKI uus sõnastikusüsteem EKILEX: kollokatsioonide juhtum" (with A. Tavasti, J. Kallase, M. Langemetsa, G. Paulseni ja M. Tuulikuga) at the 17. annual conference of the Estonian Applied Linguistics.
20.09.2017 Poster prsentation "From monolingual to bilingual dictionary: The case of semi-automated lexicography on the example of Estonian-Finnish dictionary" (with M. Langemets, I. Hein, T. Heinonen, Ü. Viks) and presentation "Good, gooder and the goodest dictionary example" (with J. Michelfeit and I. Kosem) at the conference eLex 2017: Lexicography from scratch. Leiden, Holland
28.06.2017 Presentation "Автоматическое составление словаря коллокаций на основе корпуса" at the conference Корпусная лингвистика 2017 (with J. Kallas and R. Kallas)
29.05.2017 Presentation "Example sentences in learners' dictionaries" in University of Gothenburg
11.11.2016 Presentation "Autentsed laused õppeleksikograafias" [Authentic sentences in learners’ lexicography] in University of Tartu.
21.05.2016 International conference JRM 2016: 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics. Presentation "Corpus Sentences in Data-Driven Language Learning and Learners’ Lexicography" in University of Tallinn.
11.-13.08.2015 International conference eLex 2015. Presentation „Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database“ (with J. Kallas, A. Kilgarriff, E. Kudritski, M. Langemets, J. Michelfeit, M. Tuulik and Ü. Viks) in Herstmonceux, United Kingdom.
22.01.2015 Presentation „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ [Electronic interface of Basic Estonian Dictionary] (with M. Tuulik) in Tartu University.
11.12.2014 Presentation „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ [Electronic interface of Basic Estonian Dictionary] (with M. Tuulik) in the Institute of the Estonian Language, Tallinn.
17.10.2014 International conference Uralo-indogermanica. Presentation „Recent trends in Estonian Corpus Lexicography“ (with J. Kallas and M. Tuulik) in Narva.
11.-12.09.2014 Conference „Comprehensive dictionaries in junction of centuries“. Presentation „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners dictionary in Estonian“ (with M. Tuulik, J. Kallas, M. Langemets and M. Tiits) in Vilnius, Lithuania.
15.19.07.2014 International conference EURALEX 2014: The User in Focus. Presentation „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners’ dictionary of Estonian“ (with J. Kallas, M. Tuulik and M. Langemets) in Bolzano, Italy;

Publications

Category
Year
Publication
 
2.3.
2020
3.3.
2020
3.3.
2020
6.3.
2020
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
3.3.
2019
1.1.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
3.3.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014
21.05.2020

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
1.1.5.3.1-33/20/31Eesti Keele Instituudi keeleportaali Sõnaveeb eesti-vene-eesti keeleinfo täiendamine ja arendamine01.04.202015.03.2021Jelena KallasEesti Keele Instituut100 000,00 EUR (kogurahastus 100 000,00 EUR)
EKKMEKKM14-315Eesti keele kollokatsioonisõnaraamat01.01.201431.12.2018Jelena KallasEesti Keele Instituut117 200,00 EUR
MUUEesti keele kollokatsioonisõnaraamatu TickBox Lexicograpy rakenduse arendamine01.01.201431.12.2014Jelena KallasEesti Keele Instituut2 000,00 EUR
MUUEesti keele põhisõnavara sõnastiku helindamine01.01.201331.12.2013Jelena KallasEesti Keele Instituut2 050,00 EUR
EKKDEKKD64Eesti keele sõnavara ja korraldus: deskriptiivne ja preskriptiivne vaatenurk01.01.201931.12.2022Margit LangemetsEesti Keele Instituut120 000,00 EUR
1.1.5.3.1.1-32/17/9Eesti-vene-eesti sõnastikuportaal 01.06.201730.11.2018Eesti Keele Instituut300 000,00 EUR
EKKTTEKKTT06-3Leksikograafi töökeskkond01.01.200631.12.2010Ülle ViksEesti Keele Instituut411 155,14 EUR