Kristina Koppel

2.05.1985
+372 617 7552
kristina.koppel@eki.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
15.12.2016–...    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf-nooremteadur (1,00)
01.05.2012–14.12.2016    Eesti Keele Instituut, Leksikograaf (1,00)
01.09.2009–30.04.2012    Eesti Keele Instituut, Assistent (1,00)
 
 
Haridustee
2015–...    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus, PhD
2007–2009    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti keel), MA
2004–2007    Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteadus (eesti ja soome keel), BA
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Keeleõppe ja rahvahanke ühendamise Euroopa võrgustiku (enetCollect) juhtkomitee liige
2015−...    Eesti Rakenduslingvistika Ühingu liige
2011−...    Emakeele Seltsi liige
2014−2017    Euroopa elektroonilise leksikograafia (ENeL) võrgustiku liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Täiendkoolitused:
26.05-01.06.2017 Teadusmissioon: Lausete automaatne valik masinõppemeetoditega keeleõppe eesmärgil (juhendajad Ildikó Pilán, PhD Elena Volodina, Göteborgi ülikool, Språkbanken)
22.05.2017 NLP4iCALL töötuba (Göteborg, Rootsi)
16.11.2016 NLP4LA töötuba (Umeå, Rootsi)
12.06-12.07.2016 COSTi lühiajaline teadusmissioon: Heade näitelausete automaattuvastus ja ekstraktimine eesti õppesõnastike jaoks (juhendaja PhD Iztok Kosem, Ljubljana ülikool, Ljubljana, Sloveenia)
17.05-20.05.2016 COST Training School: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries. (S. Krek, C. Tiberius, E. Stemle, I. Kosem, M. Jakubíček, M. Měchura, Ljubljana ülikool, Ljubljana, Sloveenia)
05.10-01.11.2015 Programmeerimisest maalähedaselt. (Eno Tõnisson jt, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut, Eesti)
10.08.2015 SKEW6 - 6th International Sketch Engine Workshop. (Miloš Jakubíček jt, Herstmonceux, Suurbritannia)
10.08.2015 SIGWAC-10 - 10th Web as Corpus Meeting. (Egon Stemle, Herstmonceux, Suurbritannia)
08.10.2014 Interaktiivne esinemine. Mis on inter ja kes on aktiivne. (Agu Uudelepp, Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus, Eesti)
14.-15.07.2014 SKEW5 - 5th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff jt, Bolzano, Itaalia)
08.05.2014 Mapping Methods: Approaches to Language Studies. (Martin Eessalu, Peeter Tinits, Renate Pajusalu, Tartu ja Tallinna Ülikool, Eesti)
16.10.2013 SKEW4 - 4th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff jt, Tallinn, Eesti)

Konverentsid:
11.11.2016 Ettekandepäev "Korpused ja digitaalsed andmekogud". Ettekanne "Autentsed laused õppeleksikograafias" (Tartu ülikool, Tartu)
21.05.2016 Rahvusvaheline konverents JRM 2016: 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics. Ettekanne "Corpus Sentences in Data-Driven Language Learning and Learners’ Lexicography" (Tallinna Ülikool, Tallinn)
11.-13.08.2015 Rahvusvaheline konverents eLex 2015. Ettekanne „Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database“ (koos J. Kallase, A. Kilgarriffi, E. Kudritski, M. Langemetsa, J. Michelfeiti, M. Tuuliku ja Ü. Viksiga).
22.01.2015 Emakeele Seltsi kõnekoosolek, Tartu. Ettekanne „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ (koos M. Tuulikuga).
11.12.2014 Emakeele Seltsi kõnekoosolek, Tallinn. Ettekanne „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ (koos M. Tuulikuga).
17.10.2014 Rahvusvaheline konverents Uralo-indogermanica, Narva. Ettekanne „Recent trends in Estonian Corpus Lexicography“ (koos J. Kallase ja M. Tuulikuga).
11.-12.09.2014 Konverents „Comprehensive dictionaries in junction of centuries“, Vilnius. Ettekanne „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners dictionary in Estonian“ (koos M. Tuuliku, J. Kallase, M. Langemetsa ja M. Tiitsiga).
15.19.07.2014 Rahvusvaheline konverents „EURALEX 2014: The User in Focus“, Bolzano, Itaalia. Ettekanne „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners’ dictionary of Estonian“ (koos J. Kallase, M. Tuuliku ja M. Langemetsaga).
;

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014

Kristina Koppel

2.05.1985
+372 617 7552
kristina.koppel@eki.ee

Career

Institution and occupation
15.12.2016–...    Institute of the Estonian Language, Lexicographer, Junior researcher (1,00)
01.05.2012–14.12.2016    Institute of the Estonian Language, Lexicographer (1,00)
01.09.2009–30.04.2012    Institute of the Estonian Language, assistant (1,00)
 
 
Education
2015–...    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics, PhD
2007–2009    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Estonian language), MA
2004–2007    University of Tartu, Estonian and Finno-Ugric Linguistics (Estonian and Finnish language), BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of the management commitee of the European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect)
2015−...    Member of Estonian Association for Applied Linguistics
2011−...    Member of the Mother Tongue Society
2014−2017    Member of European Network of e-Lexicography (ENeL)
 
 
Additional career information
Additional training:
26.05-01.06.2017 Scientific mission: Sentence selection for language learning purposes using machine learning methods (supervisors Ildikó Pilán, PhD Elena Volodina, University of Gothenburg, Språkbanken Department)
22.05.2017 NLP4iCALL workshop (Gothenburg, Sweden)
16.11.2016 1st NLP4LA workshop (Umeå, Sweden)
12.06-12.07.2016 COST Short Term Scientific Mission: Automatic extraction of good dictionary examples for Estonian learner's dictionaries. (supervisor PhD Iztok Kosem, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
17.05-20.05.2016 COST Training School: Tools and methods for creating innovative e-dictionaries. (S. Krek, C. Tiberius, E. Stemle, I. Kosem, M. Jakubíček, M. Měchura, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
05.10-01.11.2015 About programming. (Eno Tõnisson et al., University of Tartu, Institute of Computer Science, Estonia)
10.08.2015 SKEW6 - 6th International Sketch Engine Workshop. (Miloš Jakubíček et. al, Herstmonceux, Unigted Kingdom)
10.08.2015 SIGWAC-10 - 10th Web as Corpus Meeting. (Egon Stemle, Herstmonceux, United Kingdom)
08.10.2014 Interactive perfromance. What is inter and who is active. (Agu Uudelepp, Estonian Conference Center, Estonia)
14-15.07.2014 SKEW5 - 5th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff et. al, Bolzano, Italy)
08.05.2014 Mapping Methods: Approaches to Language Studies. (Martin Eessalu, Peeter Tinits, Renate Pajusalu, University of Tartu, the Institute of the Estonian Language and Tallinn University, Estonia)
16.10.2013 SKEW4 - 4th annual Sketch Engine workshop. (Adam Kilgarriff et. al, Tallinn, Estonia)

Conferences:
11.11.2016 Presentation "Autentsed laused õppeleksikograafias" [Authentic sentences in learners’ lexicography] in University of Tartu.
21.05.2016 International conference JRM 2016: 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics. Presentation "Corpus Sentences in Data-Driven Language Learning and Learners’ Lexicography" in University of Tallinn.
11.-13.08.2015 International conference eLex 2015. Presentation „Automatic generation of the Estonian Collocations Dictionary database“ (with J. Kallas, A. Kilgarriff, E. Kudritski, M. Langemets, J. Michelfeit, M. Tuulik and Ü. Viks) in Herstmonceux, United Kingdom.
22.01.2015 Presentation „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ [Electronic interface of Basic Estonian Dictionary] (with M. Tuulik) in Tartu University.
11.12.2014 Presentation „Eesti keele põhisõnavara sõnastiku elektrooniline liides“ [Electronic interface of Basic Estonian Dictionary] (with M. Tuulik) in the Institute of the Estonian Language, Tallinn.
17.10.2014 International conference Uralo-indogermanica. Presentation „Recent trends in Estonian Corpus Lexicography“ (with J. Kallas and M. Tuulik) in Narva.
11.-12.09.2014 Conference „Comprehensive dictionaries in junction of centuries“. Presentation „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners dictionary in Estonian“ (with M. Tuulik, J. Kallas, M. Langemets and M. Tiits) in Vilnius, Lithuania.
15.19.07.2014 International conference EURALEX 2014: The User in Focus. Presentation „The Basic Estonian Dictionary: first monolingual L2 learners’ dictionary of Estonian“ (with J. Kallas, M. Tuulik and M. Langemets) in Bolzano, Italy.;

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
3.3.
2014
3.3.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014