Indrek Ibrus

23.10.1974
+37256978885
indrek.ibrus@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Meediainnovatsiooni professor (1,00)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Dotsent (0,25)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Vanemteadur (0,75)
10.09.2015–30.04.2016    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, TLU Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja, dotsent (1,00)
01.09.2014–31.05.2015    Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool, meedia innovatsiooni dotsent (0,30)
01.08.2013–31.05.2015    Kultuuriministeerium, audiovisuaalvaldkonna nõunik (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, teadur, järeldoktor (ERMOS) (1,00)
15.03.2010–30.08.2011    Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool, lektor, alates 12.2010 Ristmeedia tootmise magistriõppekava juht (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    London School of Economics and Political Science. Dr. Francis Pinteri assistent projekti PALM (Publishing and Alternative Licensing Models) Africa raames.
01.01.2008–31.12.2010    Vabakutseline konsultant ja õppejõud meedia-innovatsiooni, ristmeedia ja loomemajanduse valdkondades
01.01.2006–31.12.2007    London School of Economics and Political Science. Õppeassistent. Õpetasin magistrikursuse “Theories and concepts of media and communications” seminare
01.01.2005–31.12.2006    London School of Economics and Political Science. Professor Robin Manselli teadus-assistent. Assisteerisin teda tegevustes, mis puudutasid tema rolli International Association of Media and Communication Research (IAMCR) presidendina.
01.01.2004–31.12.2004    Tallinna Pedagoogika ülikool ja Eesti Filmi Sihtasutus. Juhtisin ja koordineerisin töögrupi tööd, mille eesmärgiks asutada uus rahvusvaheline filmi- ja meediakool - tänane BFM.
01.01.2004–31.12.2004    International University Concordia Audentes, Meedia-teaduskond, multimeedia retoorika lektor
01.01.2003–31.12.2004    Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tehnoloogia ja innovatsiooni talitus, peaspetsialist
01.01.2003–31.12.2005    Tartu Ülikooli Kirjastus, ELi toetusega tõlkeprojekti juht - sisuks tõlkida eesti keelde liikmesmaade juhtivaid sotsiaalteooria ja kultuuri-uuringute mõtlejaid.
01.01.2000–31.12.2001    Eesti Päevaleht, online uudiste osakonna juhataja
01.01.1999–31.12.2000    Tartu Ülikool, teabetalituse spetsialist
01.01.1999–31.12.2000    Highstar, ETV kanalil eetrisse läinud teadussaate "Noova" saatejuht
01.01.1999–31.12.1999    Eesti Ekspress, reporter kultuurilisas Areen
01.01.1996–31.12.1998    Eesti Televisioon, uudisteprogrammi reporter
01.01.1993–31.12.1994    Eesti Televisioon, meelelahutussaate "Vesi Peale" stsenarist ja näitleja
01.01.1993–31.12.1993    Päevaleht, uudisteosakonna toimetaja
 
 
Haridustee
2004–2010    London School of Economics and Political Science, meedia ja kommunikatsiooni osakond. Omandatud kraad PhD. Doktoritöö pealkiri: “Evolutionary Dynamics of New Media Forms: The Case of the Open Mobile Web”
2001–2003    Oslo Ülikool, filosoofia teaduskond, meedia ja kommunikatsiooni osakond. Omandatud kraad MPhil. Pealkiri: "Creolisation in Hypermedia: an analysis of semiotic mechanisms that enable development of integrated multimodal communication"
1998–1999    Helsingi Ülikool, sotsiaalteaduskond, kommunikatsiooni osakond. Läbisin mooduli pealkirjaga "Information Society and New Information Technologies"
1995–2000    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, BA.
1993–1995    Eesti Humanitaarinstituut, sotsioloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Tallinna Ülikooli Kirjastuse üldkolleegiumi liige
2017−...    Teadusajakirja Cultural Science Journal rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Euroopa Komisjoni nõustava Euroopa Kultuuri- ja Audiovisuaalvaldkonna Ekspertvõrgustiku (European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA)) liige
2016−...    Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige
2016−...    Baltic Association for Media Research - juhatuse liige
2016−...    Eksperditöö Euroopa Komisjoni Marie Skłodowska-Curie programmi individuaalsete taotluste hindamisel
2015−...    TLU Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja
2015−...    Eesti Filmimuuseumi nõukoja liige
2015−...    Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi Nõukogu liige
2015−...    Rahvusraamatukogu teadusnõukogu liige
2013−...    Teadusajakirja Baltic Screen Media Review toimetaja. Tegu on eelretsenseeritava, rahvusvahelise orientatsiooniga väljaandega.
2013−...    Eesti Digitaalse Kultuuripärandi Nõukogu liige
2016−2016    Koos Euroopa Nõukoguga korraldatud konverentsi "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity" peakorraldaja
2013−2013    Londonis 17.06.2013 toimunud ICA eel-konverentsi "Transmeedia loojutustus: teooriad, meetodid, uurimisstrateegiad" korraldaja
2013−2013    Rahvusvahelise suveülikooli "Management of Digital Content Industries" korraldaja (leidis aset Tallinnas 28.07-2.08, 2013)
2013−2016    Tallinna Ülikooli instituutidevahelise uurimisgrupi nimega "Digipärandi uuskasutuskeskus" koordinaator
2011−2015    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ühise magistriõppekava "Ristmeedia tootmine" nõukogu liige
2010−2010    Rahvusvahelise konverentsi "Educational Challenge: Innovation in Creative Industries" peakorraldaja. Konverents leidis aset Tallinnas 26.-27. märts 2010.
2010−2012    Rahvusvahelise konsortsiumi "First Motion" õppekava-arenduse tegevussuuna juht
2010−2010    Rahvusvahelise suveülikooli "New Media and Innovation Management" korraldaja (Tallinna Ülikooli allsuvekool, leiab aset 12.07-22.07, 2010; toimub järjepanu kahes linnas - Tallinn ja Riia)
2010−2012    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ühise magistriõppekava "Ristmeedia tootmine" juht
2010−2015    Tallinna Ülikooli informaatika instituudi magistriõppekava "Interaktiivne meedia ja teadmuskeskkonnad" nõukogu liige
2010−2015    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli nõukogu liige
2009−2009    Rahvusvahelise suveülikooli "Creativity and Economic Growth" korraldaja (Tallinna Ülikooli allsuvekool, leidis aset 24.07-02.08, 2009 ja toimus järjepanu kolmes linnas - Tallinn, Helsingi, Riia)
2005−2006    Internatonional Association of Media and Communication Research, President Robin Manselli assistent
2004−2004    Töögrupi juht, mis koostas edukaks osutunud taotluse Nordic Baltic Film Fundile eesmärgiga asutada Balti Filmi- ja Meediakool Tallinnasse
2003−2005    Tartu Ülikooli Kirjastus, ELi toetusega tõlkeprojekti juht - sisuks tõlkida eesti keelde liikmesmaade juhtivaid sotsiaalteooria ja kultuuri-uuringute mõtlejaid.
2003−2004    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös sündinud "Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programmi" koostaja

Kvalifikatsioon

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.3.
2011
4.2.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004

Indrek Ibrus

23.10.1974
+37256978885
indrek.ibrus@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Professor of media innovation (1,00)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Associate Professor (0,25)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Senior Researcher (0,75)
10.09.2015–30.04.2016    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Head of TLU Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture, associate professor (1,00)
01.09.2014–31.05.2015    Tallinn University, Baltic Film and Media School, Associate Professor of Media Innovation (0,30)
01.08.2013–31.05.2015    Estonian Ministry of Culture, advisor of audiovisual affairs (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Researcher (1,00)
15.03.2010–30.08.2011    Tallinn University, Baltic Film and Media School, lecturer, starting 12.2010 Head of Crossmedia Production MA Program (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    London School of Economics and Political Science. Research Assistant to Dr. Francis Pinter and PALM (Publishing and Alternative Licensing Models) Africa project.
01.01.2008–31.12.2010    Consultant on new media innovation, crossmedia production and creative industries
01.01.2006–31.12.2007    Teaching Assistant at the department of media and communications of the London School of Economics. Taught seminars of the MSc-level course “Theories and concepts of media and communications”
01.01.2005–31.12.2006    Research Assistant to Prof Robin Mansell in her capacity as the President of the International Association of Media and Communication Research (IAMCR).
01.01.2004–31.12.2004    Tallinn University and Estonian Film Foundation, Project Manager and coordinator of the working group with a mission to establish an international film and media college.
01.01.2004–31.12.2004    International University Concordia Audentes in Tallinn, Faculty of Media, lecturer on multimedia rhetorics.
01.01.2003–31.12.2004    Estonian Ministry of Communication and Economic Affairs, Division of Innovation and Technology, executive officer. Was responsible for developing funding programmes for academic infrastructure projects.
01.01.2003–31.12.2005    University of Tartu Press. Manager of a book publishing project – translations of major works from European key social thinkers into Estonian (Eco, van Dijk, Foucault, Beck, de Certeau).
01.01.2000–31.12.2001    Eesti Päevaleht (an Estonian national daily). Head of the online-news department
01.01.1999–31.12.2000    Public Relations office of the University of Tartu. PR officer. Publishing, management of special events, strategic management of university’s memorabilia, editing of university’s weekly paper.
01.01.1999–31.12.2000    Highstar Ltd. TV presenter. Hosted one whole season a current affairs programme "Noova" about science and technological innovation that was aired on ETV (national public channel).
01.01.1999–31.12.1999    Eesti Ekspress (an Estonian weekly). Reporter in cultural supplement.
01.01.1996–31.12.1998    Estonian Television (national public channel), news programme, reporter.
01.01.1993–31.12.1994    Estonian Television (national public channel), entertainment programme “Vesi Peale!” Writer and actor of a youth oriented sketch show
01.01.1993–31.12.1993    Päevaleht (an Estonian daily). News department, news editor.
 
 
Education
2004–2010    London School of Economics and Political Science, department of media and communications, PhD. Thesis title “Evolutionary Dynamics of New Media Forms: The Case of the Open Mobile Web”.
2001–2003    University of Oslo, Faculty of Arts, department of media and communications, MPhil. Thesis title “Creolisation in Hypermedia: an analysis of semiotic mechanisms that enable development of integrated multimodal communication”
1998–1999    University of Helsinki, Department of communication (special programme about information society and new information technologies)
1995–2000    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, department of journalism and communication (semiotics as minor subject), BA
1993–1995    Estonian Institute of Humanities, Sociology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of Chief Academic Board of Tallinn University Press
2017−...    Member of the International Editorial Board of the Cultural Science Journal
2016−...    Member or European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA)
2016−...    Member of Tallinn University Senate's Study and Research Committee
2016−...    Baltic Association for Media Research - board member
2016−...    Expert assessing EC Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship applications
2015−...    Head of TLU Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture
2015−...    Member of the advisory board of Estonian Film Museum
2015−...    Member of TLU Institute of Humanities Council
2015−...    Member of the Scientific Council of Estonian National Library
2013−...    Editor of Baltic Screen Media Review - an internationally oriented peer-reviewed journal
2013−...    Member of Estonian Digital Cultural Heritage Council
2016−2016    Head of the Organising Committee of "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity" conference that TLU co-organised together with the Council of Europe
2013−2013    Organiser of ICA pre-conference "Transmedia Storytelling: Theories, Methods and Research Strategies" that took place in London, 17.06.2013
2013−2013    Organiser of the Summer School "Management of Digital Content Industries" (took place in Tallinn 28.07-2.08, 2013)
2013−2016    Coordinator of "Digital Heritage Recycling Centre" - an inter-institute research group within Tallinn University
2011−2015    Council member of the Tallinn University Baltic Film and Media School's and Tartu University's Institute of Journalism and Communication joint MA programme "Crossmedia Production"
2010−2010    Head of the organising committee of an international academic conference "Educational Challenge: Innovation in Creative Industries" that took place 29-27 March 2010 in Tallinn, Estonia
2010−2012    International consortium "First Motion", head of workpackage focused on developing new MA curricula on cross-media media content production
2010−2010    Organiser of the Summer School "New Media and Innovation Management" (workshop of the Tallinn Summer School, will take place 12.07-22.08, 2010, will travels between two cities: Tallinn and Riga)
2010−2012    Head of the Tallinn University Baltic Film and Media School's and Tartu University's Institute of Journalism and Communication joint MA programme "Crossmedia Production"
2010−2015    Council member of the Tallinn University's Institute of Informatics MA programme "Interactive Media and Knowledge Environments"
2010−2015    Council member at Tallinn University Baltic Film and Media School
2009−2009    Organiser of the Summer School "Creativity and Economic Growth" (workshop of the Tallinn Summer School, took place 24.07-02.08, 2009, travelled between three cities: Tallinn, Helsinki, Riga)
2005−2006    Internatonional Association of Media and Communication Research, research assistant to the President Robin Mansell
2004−2004    Head of the working group that authored the successful bid to The Nordic Baltic Film Fund that was aimed at establishing Baltic Film and Media School in Tallinn
2003−2005    University of Tartu Press. Manager of a book publishing project – translations of major works from European key social thinkers into Estonian (Eco, van Dijk, Foucault, Beck, de Certeau).
2003−2004    Leading author of the national "Development Programme for R&D Infrastructure" that was developed in cooperation between Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication and Ministry of Education and Research

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Indrek Ibrus, Estonian Semiotics Association's annual "Semiotic footprint" award
2010, Indrek Ibrus, First prize in the Estonian national competition for student research - in the social sciences and culture doctoral students' category
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.3.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004