Indrek Ibrus

23.10.1974
+37256978885
indrek.ibrus@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Meediainnovatsiooni professor (1,00)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Dotsent (0,25)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, Vanemteadur (0,75)
10.09.2015–30.04.2016    Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut, TLU Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja, dotsent (1,00)
01.09.2014–31.05.2015    Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool, meedia innovatsiooni dotsent (0,30)
01.08.2013–31.05.2015    Kultuuriministeerium, audiovisuaalvaldkonna nõunik (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, teadur, järeldoktor (ERMOS) (1,00)
15.03.2010–30.08.2011    Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool, lektor, alates 12.2010 Ristmeedia tootmise magistriõppekava juht (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    London School of Economics and Political Science. Dr. Francis Pinteri assistent projekti PALM (Publishing and Alternative Licensing Models) Africa raames.
01.01.2008–31.12.2010    Vabakutseline konsultant ja õppejõud meedia-innovatsiooni, ristmeedia ja loomemajanduse valdkondades
01.01.2006–31.12.2007    London School of Economics and Political Science. Õppeassistent. Õpetasin magistrikursuse “Theories and concepts of media and communications” seminare
01.01.2005–31.12.2006    London School of Economics and Political Science. Professor Robin Manselli teadus-assistent. Assisteerisin teda tegevustes, mis puudutasid tema rolli International Association of Media and Communication Research (IAMCR) presidendina.
01.01.2004–31.12.2004    Tallinna Pedagoogika ülikool ja Eesti Filmi Sihtasutus. Juhtisin ja koordineerisin töögrupi tööd, mille eesmärgiks asutada uus rahvusvaheline filmi- ja meediakool - tänane BFM.
01.01.2004–31.12.2004    International University Concordia Audentes, Meedia-teaduskond, multimeedia retoorika lektor
01.01.2003–31.12.2004    Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tehnoloogia ja innovatsiooni talitus, peaspetsialist
01.01.2003–31.12.2005    Tartu Ülikooli Kirjastus, ELi toetusega tõlkeprojekti juht - sisuks tõlkida eesti keelde liikmesmaade juhtivaid sotsiaalteooria ja kultuuri-uuringute mõtlejaid.
01.01.2000–31.12.2001    Eesti Päevaleht, online uudiste osakonna juhataja
01.01.1999–31.12.2000    Tartu Ülikool, teabetalituse spetsialist
01.01.1999–31.12.2000    Highstar, ETV kanalil eetrisse läinud teadussaate "Noova" saatejuht
01.01.1999–31.12.1999    Eesti Ekspress, reporter kultuurilisas Areen
01.01.1996–31.12.1998    Eesti Televisioon, uudisteprogrammi reporter
01.01.1993–31.12.1994    Eesti Televisioon, meelelahutussaate "Vesi Peale" stsenarist ja näitleja
01.01.1993–31.12.1993    Päevaleht, uudisteosakonna toimetaja
 
 
Haridustee
2004–2010    London School of Economics and Political Science, meedia ja kommunikatsiooni osakond. Omandatud kraad PhD. Doktoritöö pealkiri: “Evolutionary Dynamics of New Media Forms: The Case of the Open Mobile Web”
2001–2003    Oslo Ülikool, filosoofia teaduskond, meedia ja kommunikatsiooni osakond. Omandatud kraad MPhil. Pealkiri: "Creolisation in Hypermedia: an analysis of semiotic mechanisms that enable development of integrated multimodal communication"
1998–1999    Helsingi Ülikool, sotsiaalteaduskond, kommunikatsiooni osakond. Läbisin mooduli pealkirjaga "Information Society and New Information Technologies"
1995–2000    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond, BA.
1993–1995    Eesti Humanitaarinstituut, sotsioloogia
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Tallinna Ülikooli Kirjastuse üldkolleegiumi liige
2017−...    Teadusajakirja Cultural Science Journal rahvusvahelise toimetuskolleegiumi liige
2016−...    Euroopa Komisjoni nõustava Euroopa Kultuuri- ja Audiovisuaalvaldkonna Ekspertvõrgustiku (European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA)) liige
2016−...    Tallinna Ülikooli senati õppe- ja teaduskomisjoni liige
2016−...    Baltic Association for Media Research - juhatuse liige
2016−...    Eksperditöö Euroopa Komisjoni Marie Skłodowska-Curie programmi individuaalsete taotluste hindamisel
2015−...    TLU Meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskuse juhataja
2015−...    Eesti Filmimuuseumi nõukoja liige
2015−...    Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi Nõukogu liige
2015−...    Rahvusraamatukogu teadusnõukogu liige
2013−...    Teadusajakirja Baltic Screen Media Review toimetaja. Tegu on eelretsenseeritava, rahvusvahelise orientatsiooniga väljaandega.
2013−...    Eesti Digitaalse Kultuuripärandi Nõukogu liige
2016−2016    Koos Euroopa Nõukoguga korraldatud konverentsi "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity" peakorraldaja
2013−2013    Londonis 17.06.2013 toimunud ICA eel-konverentsi "Transmeedia loojutustus: teooriad, meetodid, uurimisstrateegiad" korraldaja
2013−2013    Rahvusvahelise suveülikooli "Management of Digital Content Industries" korraldaja (leidis aset Tallinnas 28.07-2.08, 2013)
2013−2016    Tallinna Ülikooli instituutidevahelise uurimisgrupi nimega "Digipärandi uuskasutuskeskus" koordinaator
2011−2015    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ühise magistriõppekava "Ristmeedia tootmine" nõukogu liige
2010−2010    Rahvusvahelise konverentsi "Educational Challenge: Innovation in Creative Industries" peakorraldaja. Konverents leidis aset Tallinnas 26.-27. märts 2010.
2010−2012    Rahvusvahelise konsortsiumi "First Motion" õppekava-arenduse tegevussuuna juht
2010−2010    Rahvusvahelise suveülikooli "New Media and Innovation Management" korraldaja (Tallinna Ülikooli allsuvekool, leiab aset 12.07-22.07, 2010; toimub järjepanu kahes linnas - Tallinn ja Riia)
2010−2012    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ühise magistriõppekava "Ristmeedia tootmine" juht
2010−2015    Tallinna Ülikooli informaatika instituudi magistriõppekava "Interaktiivne meedia ja teadmuskeskkonnad" nõukogu liige
2010−2015    Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli nõukogu liige
2009−2009    Rahvusvahelise suveülikooli "Creativity and Economic Growth" korraldaja (Tallinna Ülikooli allsuvekool, leidis aset 24.07-02.08, 2009 ja toimus järjepanu kolmes linnas - Tallinn, Helsingi, Riia)
2005−2006    Internatonional Association of Media and Communication Research, President Robin Manselli assistent
2004−2004    Töögrupi juht, mis koostas edukaks osutunud taotluse Nordic Baltic Film Fundile eesmärgiga asutada Balti Filmi- ja Meediakool Tallinnasse
2003−2005    Tartu Ülikooli Kirjastus, ELi toetusega tõlkeprojekti juht - sisuks tõlkida eesti keelde liikmesmaade juhtivaid sotsiaalteooria ja kultuuri-uuringute mõtlejaid.
2003−2004    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös sündinud "Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programmi" koostaja

Kvalifikatsioon

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.3.
2011
4.2.
2011
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
3.2.
2007
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004

Indrek Ibrus

23.10.1974
+37256978885
indrek.ibrus@tlu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Professor of media innovation (1,00)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Associate Professor (0,25)
01.05.2016–31.08.2017    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Senior Researcher (0,75)
10.09.2015–30.04.2016    Tallinn University, Baltic Film, Media, Arts and Communication School, Head of TLU Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture, associate professor (1,00)
01.09.2014–31.05.2015    Tallinn University, Baltic Film and Media School, Associate Professor of Media Innovation (0,30)
01.08.2013–31.05.2015    Estonian Ministry of Culture, advisor of audiovisual affairs (0,50)
01.09.2011–31.08.2014    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Researcher (1,00)
15.03.2010–30.08.2011    Tallinn University, Baltic Film and Media School, lecturer, starting 12.2010 Head of Crossmedia Production MA Program (1,00)
01.01.2008–31.12.2008    London School of Economics and Political Science. Research Assistant to Dr. Francis Pinter and PALM (Publishing and Alternative Licensing Models) Africa project.
01.01.2008–31.12.2010    Consultant on new media innovation, crossmedia production and creative industries
01.01.2006–31.12.2007    Teaching Assistant at the department of media and communications of the London School of Economics. Taught seminars of the MSc-level course “Theories and concepts of media and communications”
01.01.2005–31.12.2006    Research Assistant to Prof Robin Mansell in her capacity as the President of the International Association of Media and Communication Research (IAMCR).
01.01.2004–31.12.2004    Tallinn University and Estonian Film Foundation, Project Manager and coordinator of the working group with a mission to establish an international film and media college.
01.01.2004–31.12.2004    International University Concordia Audentes in Tallinn, Faculty of Media, lecturer on multimedia rhetorics.
01.01.2003–31.12.2004    Estonian Ministry of Communication and Economic Affairs, Division of Innovation and Technology, executive officer. Was responsible for developing funding programmes for academic infrastructure projects.
01.01.2003–31.12.2005    University of Tartu Press. Manager of a book publishing project – translations of major works from European key social thinkers into Estonian (Eco, van Dijk, Foucault, Beck, de Certeau).
01.01.2000–31.12.2001    Eesti Päevaleht (an Estonian national daily). Head of the online-news department
01.01.1999–31.12.2000    Public Relations office of the University of Tartu. PR officer. Publishing, management of special events, strategic management of university’s memorabilia, editing of university’s weekly paper.
01.01.1999–31.12.2000    Highstar Ltd. TV presenter. Hosted one whole season a current affairs programme "Noova" about science and technological innovation that was aired on ETV (national public channel).
01.01.1999–31.12.1999    Eesti Ekspress (an Estonian weekly). Reporter in cultural supplement.
01.01.1996–31.12.1998    Estonian Television (national public channel), news programme, reporter.
01.01.1993–31.12.1994    Estonian Television (national public channel), entertainment programme “Vesi Peale!” Writer and actor of a youth oriented sketch show
01.01.1993–31.12.1993    Päevaleht (an Estonian daily). News department, news editor.
 
 
Education
2004–2010    London School of Economics and Political Science, department of media and communications, PhD. Thesis title “Evolutionary Dynamics of New Media Forms: The Case of the Open Mobile Web”.
2001–2003    University of Oslo, Faculty of Arts, department of media and communications, MPhil. Thesis title “Creolisation in Hypermedia: an analysis of semiotic mechanisms that enable development of integrated multimodal communication”
1998–1999    University of Helsinki, Department of communication (special programme about information society and new information technologies)
1995–2000    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, department of journalism and communication (semiotics as minor subject), BA
1993–1995    Estonian Institute of Humanities, Sociology
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Member of Chief Academic Board of Tallinn University Press
2017−...    Member of the International Editorial Board of the Cultural Science Journal
2016−...    Member or European Expert Network on Culture and Audiovisual (EENCA)
2016−...    Member of Tallinn University Senate's Study and Research Committee
2016−...    Baltic Association for Media Research - board member
2016−...    Expert assessing EC Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship applications
2015−...    Head of TLU Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture
2015−...    Member of the advisory board of Estonian Film Museum
2015−...    Member of TLU Institute of Humanities Council
2015−...    Member of the Scientific Council of Estonian National Library
2013−...    Editor of Baltic Screen Media Review - an internationally oriented peer-reviewed journal
2013−...    Member of Estonian Digital Cultural Heritage Council
2016−2016    Head of the Organising Committee of "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity" conference that TLU co-organised together with the Council of Europe
2013−2013    Organiser of ICA pre-conference "Transmedia Storytelling: Theories, Methods and Research Strategies" that took place in London, 17.06.2013
2013−2013    Organiser of the Summer School "Management of Digital Content Industries" (took place in Tallinn 28.07-2.08, 2013)
2013−2016    Coordinator of "Digital Heritage Recycling Centre" - an inter-institute research group within Tallinn University
2011−2015    Council member of the Tallinn University Baltic Film and Media School's and Tartu University's Institute of Journalism and Communication joint MA programme "Crossmedia Production"
2010−2010    Head of the organising committee of an international academic conference "Educational Challenge: Innovation in Creative Industries" that took place 29-27 March 2010 in Tallinn, Estonia
2010−2012    International consortium "First Motion", head of workpackage focused on developing new MA curricula on cross-media media content production
2010−2010    Organiser of the Summer School "New Media and Innovation Management" (workshop of the Tallinn Summer School, will take place 12.07-22.08, 2010, will travels between two cities: Tallinn and Riga)
2010−2012    Head of the Tallinn University Baltic Film and Media School's and Tartu University's Institute of Journalism and Communication joint MA programme "Crossmedia Production"
2010−2015    Council member of the Tallinn University's Institute of Informatics MA programme "Interactive Media and Knowledge Environments"
2010−2015    Council member at Tallinn University Baltic Film and Media School
2009−2009    Organiser of the Summer School "Creativity and Economic Growth" (workshop of the Tallinn Summer School, took place 24.07-02.08, 2009, travelled between three cities: Tallinn, Helsinki, Riga)
2005−2006    Internatonional Association of Media and Communication Research, research assistant to the President Robin Mansell
2004−2004    Head of the working group that authored the successful bid to The Nordic Baltic Film Fund that was aimed at establishing Baltic Film and Media School in Tallinn
2003−2005    University of Tartu Press. Manager of a book publishing project – translations of major works from European key social thinkers into Estonian (Eco, van Dijk, Foucault, Beck, de Certeau).
2003−2004    Leading author of the national "Development Programme for R&D Infrastructure" that was developed in cooperation between Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication and Ministry of Education and Research

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Indrek Ibrus, Estonian Semiotics Association's annual "Semiotic footprint" award
2010, Indrek Ibrus, First prize in the Estonian national competition for student research - in the social sciences and culture doctoral students' category
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.4.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.2.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.2.
2015
4.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
4.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
4.1.
2012
1.3.
2011
4.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2009
3.2.
2008
3.2.
2008
3.4.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
5.2.
2008
3.2.
2007
5.2.
2007
6.7.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
5.2.
2005
6.7.
2005
3.2.
2004
  • Leitud 19 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU16/7.1-5/163 (16-UUR-004 )Ajakirja "Baltic Screen Media Review" 4. numbri väljaandmine 19.10.201623.01.2017Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut2 800,00 EUR
MUUTKA16018Cross-Motion 01.03.201601.03.2019Alessandro NanìTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut516 200,00 EUR
MUUF/913 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 10.12.2012 Nr38)Digipärandi uuskasutuskeskuse loomine 01.01.201315.05.2016Katrin SaksTallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool2 500,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1176Digitaalse audiovisuaalpärandi metadata standardite evolutsioon: Mõjud pärandipõhisele innovatsioonile ja kultuurimälu kureerimisele loovtööstuse poolt01.01.201631.12.2019Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut93 600,00 EUR
ETFETF9121Eesti avalik-õigusliku meedia perspektiivid teel võrguühiskonda01.01.201231.12.2015Maarja LõhmusTartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond45 600,00 EUR
MUU; 1.1.3.3.TKA16091 Euroopa Nõukogu digikultuuri alane konverents "Culture 4D: Digitization, Data, Disruptions, Diversity" 15.05.201630.10.2016Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut60 450,00 EUR
MUUÕA/3711 (Partnership agreement No 031)First Motion01.01.201031.12.2012Andres JõesaarTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool187 387,00 EUR
MUUTT/5712Konsultatsioon kognitiivsete võimete arengut toetava mängu tootmiseks09.05.201215.06.2012Indrek IbrusTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool4 800,00 EUR
MUUTÕA16115 Konverents “Teine maailmasõda ja selle järelmid Balti regiooni filmikunstis” 01.09.201601.12.2016Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut1 526,00 EUR
MOBJDMOBJD68Koondades virtuaalset reisimist ja mängustamist: digitaalne turimistööstus Tallinnas 01.08.201831.07.2020Christian RitterTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut69 920,00 EUR
MUUF/1516 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Kultuurisemiootiline raamistik audiovisuaalse digipärandi haridusliku potentsiaali kompleksseks analüüsiks 01.07.201601.06.2017Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut9 000,00 EUR
TKTK18U01Kultuuriteooria tippkeskus01.02.200831.08.2015Hannes PalangTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut890 608,82 EUR
MUUF/5216 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Muutuva turu ja regulatiivse keskkonna mõju Eesti audiovisuaalsele kultuurile ja tööstusele 01.01.201731.12.2018Ulrike RohnTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut5 000,00 EUR
MUUF/814 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll nr.11 14.04.2014 )Projekti "Euroopa Teadusruumi Õppetool - Digipööre Hariduses" ettevalmistustoetus 19.02.201431.10.2014Katrin NiglasTallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut7 000,00 EUR
ERMOSERMOS79Ristmeedia vormide evolutsioonidünaamika: väljakutsed Põhja-Euroopa meediatööstuse väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele01.09.201131.08.2014Indrek IbrusTallinna Ülikool86 400,00 EUR
MUU MÕA16065 Teaduse populariseerimise projektikonkurss 2016: Interdistsiplinaarsed lahendused Tallinna Ülikooli teadussuundade kommunikatsiooniks noortele01.09.201630.06.2017Arko OleskTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut5 000,00 EUR
MUUF/1815 (TLÜ senati teaduskomisjoni istungi protokoll 20.04.2015 nr 9)TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus 01.05.201531.12.2020Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool23 000,00 EUR
MUURU/8611 (Leping nr 4-17.9/87)Uurimis- ja arendustöö "Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel"06.08.201112.12.2011Erik TerkTallinna Ülikool, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut9 199,00 EUR
MUUF/4916 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)X-tee-kunst – E-riigi avandmete representatsioonid ja sekkuv kunst01.12.201631.12.2017Indrek IbrusTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut4 000,00 EUR
  • Leitud 61 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ibrus, Indrek (2017). Jeffrey Pomerantz, Metadata. International Journal of Communication, 11, 2227−2230.1.1.
Ibrus, Indrek (2016). The EU digital single market as a mission impossible: Audio-visual policy conflicts for Estonia. International Journal of Digital Television, 7 (1), 23−38.10.1386/jdtv.7.1.23_1.1.1.
Ibrus, Indrek (2016). Web and mobile convergence: Continuities created by re-enactment of selected histories. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 22 (2), 147−161.10.1177/1354856514545708.1.1.
Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2016). Sharing killed the AVMSD star: the impossibility of European audiovisual media regulation in the era of the sharing economy. Internet Policy Review, 5 (2), 1−16.10.14763/2016.2.419.1.2.
Ibrus, Indrek (2016). Micro-studios meet convergence culture: crossmedia, clustering, dialogues, auto-communication. Artur Lugmayr, Cinzia Dal Zotto (Toim.). Media Convergence Handbook. Vol 2. Firms and User Perspectives (155−173). Heidelberg: Springer.10.1007/978-3-642-54487-3.3.1.
Ibrus, Indrek (2016). Digitaalkultuuri uuringud. Marek Tamm (Toim.). Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia (417−445). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Gigantum Humeris ).3.2.
Ibrus, Indrek (2016). From metadata to ‘big data’: Critical considerations on the emergent ‘digital memory’ industries. In: Indrek Ibrus, Kathrin Merkle (Ed.). Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity; 3rd Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitisation. (13−19). Tallinn: Tallinna Ülikool.3.4.
Ibrus, Indrek (2016). Neo-classical or evolutionary semiotic approach to innovation? Could semiotics provide a critical tool to analyse innovation processes and policies? Book of Abstracts: Semiofest, 1.06.2016-4.06.2016. Tallinn: Eesti Semiootika Selts, 66.5.2.
Ibrus, Indrek (2016). Serving small markets: Modeling application of AVMSD according to graduated size-based regulation. Policy Papers: The Future of Audiovisual Media Services in Europe, Brussels, 15.06.2016. Ed. Sally Broughton-Micova. London: London School of Economics and Political Science, 1−2.5.2.
Ibrus, Indrek (2015). Dialogic control: Power in media evolution. International Journal of Cultural Studies, 18 (1), 43−59.10.1177/1367877914528117.1.1.
Ibrus, Indrek; Torop, Peeter (2015). Remembering and reinventing Juri Lotman for the digital age. International Journal of Cultural Studies, 18 (1), 3−9.10.1177/1367877914528113.1.1.
Ibrus, Indrek (2015). The replacement of media policies with (media) entrepreneurship policies: A view from Europe’s periphery. International Journal of Digital Television, 6 (3), 311−318.10.1386/jdtv.6.3.311_1.1.1.
Ibrus, Indrek (2015). Audiovisual Policymaking in Estonia at Times of Convergence: An ‘Innovation System’ as a Policy Rationale. Baltic Screen Media Review, 3, 102−115.10.1515/bsmr-2015-0026.1.2.
Ibrus, Indrek (2015). Histories of Ubiquitous Web Standardization. In: Bechmann, Anja; Lomborg, Stine (Ed.). The Ubiquitous Internet: User and Industry Perspectives (97−114). London: Routledge.3.1.
Ibrus, Indrek (2015). Transmedia. In: Robin Mansell, Peng Hwa Ang (Ed.). The International Encyclopedia of Digital Communication and Society (1−11). Malden MA: Wiley-Blackwell.10.1002/9781118767771.wbiedcs076.3.1.
Ibrus, Indrek (2015). Kultuur visualiseerub ja rikastub. Vetik, Raivo (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2014/2015 (222−225).. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.3.2.
Ibrus, Indrek (2015). Una alternativa: la evolución de los medios abordada desde la semiótica de la cultura. Carlos A. Scolari. Ecología de los medios (221−245). Barcelona: Gedisa.3.2.
Ibrus, Indrek; Torop, Peeter (2015). Special Issue: The Uses of Juri Lotman. International Journal of Cultural Studies. In: Ibrus, Indrek; Torop, Peeter (Ed.). (1−151).. 4.1.
Ibrus, Indrek (2015). Audiovisual heritage metadata systems as ambivalent curators of cultural innovation. International Symposium on Media Innovations: Fourth International Symposium on Media Innovations, 2. July, Brussels, Belgium. Ed. Van den Broeck, Wendy. SMIT,.5.2.
Ibrus, Indrek (2015). Replacing Media Policies with (Media) Entrepreneurship Policies. Policy Papers: The Future of Audiovisual Media Services in Europe. Ed. Broughton-Micova, Sally. London: London School of Economics and Political Science, 1−2.5.2.
Ibrus, Indrek (2014). Path dependencies in media design: Evolutionary dynamics of early mobile web and its textual forms. Social Semiotics, 24 (2), 191−208.10.1080/10350330.2013.859479.1.1.
Scolari, Carlos A.; Ibrus, Indrek (2014). Transmedia Critical: Empirical Investigations into Multiplatform and Collaborative Storytelling. International Journal of Communication, 8, 2191−2200.1932–8036/20140005.1.1.
Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2014). What is the Cultural Function and Value of European Transmedia Independents? International Journal of Communication, 8, 2283−2300.1932-8036/20140005.1.1.
Ibrus, Indrek; Merivee, Astra (2014). Strategic management of crossmedia production at Estonian Public Broadcasting. Baltic Screen Media Review, 2, 96−120.1.2.
Ibrus, Indrek; Scolari, Carlos A. (2014). "Transmedia Critical" Special Section. International Journal of Communication, 8, 2191−2495.4.1.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Audience engagement strategies design in multi-platform TV series project “Above”Antra BalodemagistrikraadIndrek Ibrus; Nuno CorreiaKaitstud2014Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool
Augmented and virtual reality in locative media: Towards situated cinemaAndrey KulpinmagistrikraadIndrek IbrusKaitstud2014Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool
Crossmedia collaboration and production in Estonian Public Broadcasting Astra MeriveemagistrikraadIndrek IbrusKaitstud2014Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool
Digitalisation and the Estonian Music Industry: Digital Marketing Techniques of Independent Estonian MusiciansElif ÖzoktaymagistrikraadIndrek IbrusKaitstud2017Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Ristmeedia kasutamine ja juhtimine Eesti Laulu näitelSten JuurmagistrikraadIndrek Ibrus; Barbi PilvreKaitstud2016Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
The cultural, social and economic values of Estonian film heritageToomela, EmiliemagistrikraadIndrek IbrusKaitstud2014Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
The Semiotic Construction of Identities in Hypermedia Environments: The Analysis of Online Communication of the Estonian Extreme RightMari-Liis MadissondoktorikraadAndreas Ventsel; Indrek IbrusKaitstud2016Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Filosoofia ja semiootika instituut, Semiootika osakond
Transmedia Storytelling: planning and keeping the integrity of the pro-active franchise “ABOVE”Gabriel Motta FerreiramagistrikraadIndrek IbrusKaitstud2014Tallinna Ülikool, Balti Filmi-ja Meediakool
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Indrek IbrusAsukohapõhised liitreaalsuse lood ja mängudTallinna Ülikool, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut