Aleksei Kelli

aleksei.kelli@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi õiguse professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Justiitsministeerium, Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupi juht
01.01.2011–31.12.2011    Uppsala Ülikool, külalisteadur
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.01.2010–31.12.2010    Columbia University, külalisteadur
01.09.2006–31.08.2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2006–31.08.2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi õiguse lektor (1,00)
13.02.2006–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline lektor (1,00)
2006–2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool, Lektor (1,00)
01.02.2005–12.02.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse assistent (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline assistent (1,00)
2003–2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Intellektuaalse omandi õppetool, Assistent (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    CLARIN ERIC õiguskommitee esimees (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...    Teadusajakirja "International Comparative Jurisprudence" toimetuskolleegiumi liige
2015−2016    Arengukoostööprojekt (nr 174-2015-A) „Teadusasutuste ja ettevõtluse vahelise teadmussiirde regulatiivse ja institutsioonilise raamistiku täiustamine ning teadmussiirde rakendusoskuste arendamine edendamaks teadmistepõhist majandust Ukrainas.“ Eelarve: 70 000 eur.
2012−2016    CLARIN ERIC õiguskomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S124 Patendid, autoriõigus, kaubamärgid; PÕHISUUND: Intellektuaalne omand, innovatsioon, teadmistepõhine majandus, intellektuaalse omandi juhtimine, digitaalsete keeleressursside õiguslikud küsimused
 
 
Lisainfo
Autoriõiguse komisjoni liige (2009-)
Kluwer Law International Eesti patendikaasuste korrespondent (2007-2013)
Eesti Juristide Liidu õigusnõustaja kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjoni liige (2008-2014)
Autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige (2009-2012)
Ekspertgruppi liige Team of Specialists on Intellectual Property organiseeritud United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Retsensent ajakirjadele TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005

Aleksei Kelli

aleksei.kelli@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Ministry of Justice of Estonia, Head of an Expert Group on the Codification of the Intellectual Property Law
01.01.2011–31.12.2011    Uppsala University, Guest Researcher
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.01.2010–31.12.2010    Visiting Intellectual Property Scholar, Kernochan Center for Law, Media and the Arts, Columbia Law School, NYC, USA
01.09.2006–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.09.2006–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer of Intellectual Property (1,00)
13.02.2006–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Lecturer extraordinarius (1,00)
2006–2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Legal History, Lecturer (1,00)
01.02.2005–12.02.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant extraordinarius (1,00)
2003–2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Chair of Intellectual Property, Research assistant (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Chair of Legal Committee of CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...    Member of the Editorial Board of scientific journal “International Comparative Jurisprudence”
2015−2016    Development aid project (No 174-2015-A) "Improvement of regulatory and institutional framework of academia- industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine." Budget: 70 000 eur.
2012−2016    CLARIN ERIC Legal Issues Committee

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S124 Patents, copyrights, trademarks ; SPECIALITY: Intellectual property, innovation, knowledge-based economy, IP management, legal aspects of digital language resources
 
 
Additional information
Member of a copyright committee formed at the Ministry of Culture which inter alia resolves disputes related to copyright and related rights by way of conciliation of the parties (2009-current)
Estonian national correspondent of patent cases. Kluwer Law International (2007-2013)
Member of professional qualifications committee of the Estonian Lawyers Association awarding professional qualifications (2008-2014)
Member of an expert group convened by the Ministry of Culture drafting the new Copyright Act (2009-2012)
Member of Team of Specialists on Intellectual Property organized by United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Acting as a reviewer for the following academic journals: TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005