Aleksei Kelli

aleksei.kelli@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi õiguse professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Justiitsministeerium, Intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise töögrupi juht
01.01.2011–31.12.2011    Uppsala Ülikool, külalisteadur
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi dotsent (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.01.2010–31.12.2010    Columbia University, külalisteadur
01.09.2006–31.08.2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, õppetooli juhataja asetäitja
01.09.2006–31.08.2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, intellektuaalse omandi õiguse lektor (1,00)
13.02.2006–31.08.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline lektor (1,00)
2006–2010    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool, Lektor (1,00)
01.02.2005–12.02.2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse assistent (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, intellektuaalse omandi õiguse erakorraline assistent (1,00)
2003–2006    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Intellektuaalse omandi õppetool, Assistent (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    CLARIN ERIC õiguskommitee esimees (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...    Teadusajakirja "International Comparative Jurisprudence" toimetuskolleegiumi liige
2015−2016    Arengukoostööprojekt (nr 174-2015-A) „Teadusasutuste ja ettevõtluse vahelise teadmussiirde regulatiivse ja institutsioonilise raamistiku täiustamine ning teadmussiirde rakendusoskuste arendamine edendamaks teadmistepõhist majandust Ukrainas.“ Eelarve: 70 000 eur.
2012−2016    CLARIN ERIC õiguskomitee liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus; CERCS ERIALA: S124 Patendid, autoriõigus, kaubamärgid; PÕHISUUND: Intellektuaalne omand, innovatsioon, teadmistepõhine majandus, intellektuaalse omandi juhtimine, digitaalsete keeleressursside õiguslikud küsimused
 
 
Lisainfo
Autoriõiguse komisjoni liige (2009-)
Kluwer Law International Eesti patendikaasuste korrespondent (2007-2013)
Eesti Juristide Liidu õigusnõustaja kutsekvalifikatsiooni omistamise komisjoni liige (2008-2014)
Autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige (2009-2012)
Ekspertgruppi liige Team of Specialists on Intellectual Property organiseeritud United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Retsensent ajakirjadele TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005

Aleksei Kelli

aleksei.kelli@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.01.2012–31.12.2014    Ministry of Justice of Estonia, Head of an Expert Group on the Codification of the Intellectual Property Law
01.01.2011–31.12.2011    Uppsala University, Guest Researcher
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Associate Professor in Intellectual Property (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.01.2010–31.12.2010    Visiting Intellectual Property Scholar, Kernochan Center for Law, Media and the Arts, Columbia Law School, NYC, USA
01.09.2006–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Acting Head of Chair
01.09.2006–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Lecturer of Intellectual Property (1,00)
13.02.2006–31.08.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Lecturer extraordinarius (1,00)
2006–2010    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Private Law, Chair of Legal History, Lecturer (1,00)
01.02.2005–12.02.2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant (1,00)
01.09.2004–31.01.2005    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Assistant extraordinarius (1,00)
2003–2006    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Law, University of Tartu, Chair of Intellectual Property, Research assistant (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Chair of Legal Committee of CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/governance/legal-issues-committee)
2014−...    Member of the Editorial Board of scientific journal “International Comparative Jurisprudence”
2015−2016    Development aid project (No 174-2015-A) "Improvement of regulatory and institutional framework of academia- industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine." Budget: 70 000 eur.
2012−2016    CLARIN ERIC Legal Issues Committee

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law; CERCS SPECIALTY: S124 Patents, copyrights, trademarks ; SPECIALITY: Intellectual property, innovation, knowledge-based economy, IP management, legal aspects of digital language resources
 
 
Additional information
Member of a copyright committee formed at the Ministry of Culture which inter alia resolves disputes related to copyright and related rights by way of conciliation of the parties (2009-current)
Estonian national correspondent of patent cases. Kluwer Law International (2007-2013)
Member of professional qualifications committee of the Estonian Lawyers Association awarding professional qualifications (2008-2014)
Member of an expert group convened by the Ministry of Culture drafting the new Copyright Act (2009-2012)
Member of Team of Specialists on Intellectual Property organized by United Nations Economic Commission for Europe (2010-2013)
Acting as a reviewer for the following academic journals: TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences (etis 1.1), Review of Central and East European Law (etis 1.1), Journal of the Knowledge Economy (etis 1.1), International Comparative Jurisprudence (etis 1.2), Juridica International (etis 1.2)

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
1.2.
2017
1.3.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
2.5.
2016
6.2.
2016
1.2.
2015
1.2.
2015
1.3.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.2.
2014
1.3.
2014
2.5.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
2.5.
2013
3.1.
2013
1.2.
2012
1.3.
2012
1.3.
2012
2.5.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
5.2.
2012
6.6.
2012
6.6.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
3.4.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.2.
2009
2.3.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
6.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
3.2.
2007
6.3.
2007
1.3.
2006
1.3.
2006
1.3.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2005
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSSVOI16317T (RITA4/002)Avatud teadus Eestis ja Euroopas: õiguslik ja majanduslik lähenemine01.09.201631.12.2017Aleksei KelliTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond35 000,00 EUR
IUTIUT49-1Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201631.12.2021Kadri ViderTartu Ülikool36 000,00 EUR
IUTIUT20-65Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201431.12.2015Kadri ViderTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond36 000,00 EUR
EKTEKT10Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201131.12.2014Kadri ViderTartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond182 448,00 EUR
EKTEKT69Eesti Keeleressursside Keskus01.01.201531.12.2017Kadri ViderTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Arvutiteaduse instituut100 000,00 EUR
MUULMJMJ15044Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TA&I) strateegia 2007-2013 täitmise analüüs25.03.201531.08.2015Kadri UkrainskiTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, Majandusteaduskonna dekanaat25 100,00 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
MUUSMJCV08270Innovaatiliste ettevõtete intellektuaalomandil põhinevad ärimudelid07.11.200815.12.2009Tõnis MetsTartu Ülikool34 220,21 EUR
MUUMP2OG05006RIntellectual Property Knowledge Network01.03.200531.05.2006Heiki PisukeTartu Ülikool97 440,21 EUR
MUUSMJCV11061T (1.2.0103.11-0005)Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi seirevaldkond 101.01.201131.08.2015Tõnis MetsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Majandusteaduskond75 687,45 EUR
MUUMMJCV06217Training of Intellectual Property exploitation agents01.10.200630.09.2008Urmas VarblaneTartu Ülikool23 782,99 EUR
MUUMMJJV06025RUnderstanding the Relationship between Knowledge and Competitiveness innthe Enlarging European Union01.03.200631.12.2008Urmas VarblaneTartu Ülikool65 858,08 EUR
  • Leitud 74 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Oprysk, L.; Matulevičius, R.; Kelli, A. (2017).

Development of a Secondary Market for E-books, The Case of Amazon

. Journal of Intellectual Property, Information Technology, and Electronic Commerce Law, 8 (2), 128−138.
1.2.
Kelli, Aleksei; Mets, Tõnis (2017). Patendiinfo kasutamine teadustegevuse indikaatorina Eestis. Juridica, 1, 53−66.1.2.
Ukrainski, Kadri; Kelli, Aleksei; Kapitsa, Yuriy; Karyna Shakhbazian (2017). ЕСТОНІЯ І УКРАЇНА: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, 84−96.1.3.
Linntam, Albert; Ginter, Carri; Kelli, Aleksei (2017). Encyclopedia of International Commercial Litigation. Chapter Estonia. In: Encyclopedia of International Commercial Litigation (1−72). Kluwer Law International.3.1.
Kelli, A., Vider, K., Pisuke, H., Siil, T. (2017). Constitutional Values as a Basis for the Limitation of Copyright Within the Context of Digitalisation of the Estonian Language. In: Constitutional Values in Contemporary Legal Space II (126−139).Collection of Research Papers in Conjunction with the 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia Constitutional Values in Contemporary Legal Space II. 16–17 November, 2016. University of Latvia Press .3.2.
Kelli, Aleksei; Pisuke, Heiki (2017). Kommentaarid §-le 39. Madise, Ü. jt. (Toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. (468−471). Tallinn: Juura OÜ. ( 4. väljaanne).3.2.
Ernits, Madis; Kelli, Aleksei; Roosma, Peeter (2017). § 32. Tartu Ülikool (Toim.). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne (423−438). Tallinn: Juura OÜ. (4. väljaanne).3.2.
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Pisuke, Heiki; Lindén, Krister (2016). Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga. Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 12, 81−98.1.1.
Mets, Tõnis; Kelli, Aleksei; Mets, Ave; Tiimann, Tiit (2016). From patent counting towards the system of IP strategic indicators. Engineering Economics, 27 (3), 316−324.10.5755/j01.ee.27.3.13799.1.1.
Kelli, Aleksei; Värv, Age; Mets, Tõnis; Mantrov, Vadim; Birštonas, Ramūnas; Ginter, Carri (2016). Different Regulatory Models of Transfer of Industrial Property Rights in the Baltic States: a Plea for Harmonized Approach. International Comparative Jurisprudence, 2 (1), 8−17.10.1016/j.icj.2016.05.001.1.2.
Ukrainski, Kadri; Kelli, Aleksei; Yuriy Kapitsa; Karyna Shakhbazian (2016). Research Policies Rewarding Quantity: Estonia and Ukraine. Estonian Discussions on Economic Policy, 24 (2), 99−119.1.2.
Kelli, Aleksei; Ukrainski, Kadri; Kapitsa, Yuriy; Shakhbazian, Karyna; Mets, Tõnis (2016). Improvement of regulatory and institutional framework of academia- industry knowledge transfer and development of core implementation competencies of knowledge transfer to enhance the knowledge based economy in Ukraine. Theoretical, methodological and empirical background report. 1−78.2.5.
Kelli, Aleksei; Ukrainski, Kadri; Kapitsa, Yuriy; Shakhbazian, Karyna; Mets, Tõnis (2016). Recommendations «Facilitation of Knowledge Transfer in Ukraine Between Research Organisations, Universities and Industry. Actions at Policy and Academic Level». 1−21.2.5.
Kelli, Aleksei (2016). Korduvad küsimused autoriõiguste kohta. 6.2.
Kelli, Aleksei (2015). The conceptual bases for codifying Estonia׳s IP law and the main legislative changes: From the comparative approach to embedding drafted law into the socio-economic context. International Comparative Jurisprudence, 1 (1), 44−54.10.1016/j.icj.2015.10.004.1.2.
Nemvalts, Kärt; Kelli, Aleksei (2015). The Estonian Perspective on the Transposition of the Directive on Collective Management of Copyright and Related Rights. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 23, 33−42.1.2.
Lind, Sten; Kelli, Aleksei (2015). Kohtupidamine ja autoriõigus. Mis saab siis, kui kohtulahend on plagiaat? Juridica, 1, 34−43 .1.3.
Ukrainski, K.; Tänav, T.; Karo, E.; Kirs, M.; Lember, V.; Kalvet, T.; Kelli, A.; Vallistu, J.; Varblane, U. (2015). Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 täitmise analüüs. 1−86.2.5.
Mets, Tõnis; Kelli, Aleksei; Mets, Ave. (2015). Intellektuaalomandi (IO) protsesside süvaanalüüs, seire metoodika testimine ja analüüs ning Eestile sobivate IO poliitikasoovituste kujundamine. 1−62.2.5.
Ginter, Carri; Kelli, Aleksei; Linntam, Albert (2015). Estonia. In: Sir Anthony Colman (Ed.). Encyclopedia of International Commercial Litigation. Supplement 2 of 2015. (1−66).. Kluwer Law International.3.1.
Mets, Tõnis; Kelli, Aleksei (2015). Rural development in the digital era: A case of a born-global SME in Estonia. In: Bernice Kotey, Tim Mazzarol, Delwyn Clark, Tui McKeown and Martina Battisti (Ed.). SMEs in the Digital Economy: Surviving the digital revolution (50−63).. Prahran VIC 3181 Australia: Tilde University Press.3.2.
Kelli, Aleksei; Nemvalts, Kärt (2015). Collective Rights Management in Estonia: Copyright Act, Draft Copyright and Related Rights Act and the Transposition of Collective Rights Management Directive. In: Ramūnas Birštonas, Jūratė Usonienė (Ed.). AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ KOLEKTYVINIO ADMINISTRAVIMO REFORMA EUROPOJE (27−36).. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.3.4.
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Lindén, Krister (2015). The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure. 123: Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2015, October 14–16, 2015, Wroclaw, Poland. Ed. Koenraad De Smedt. Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 13−24.3.4.
Kelli, Aleksei; Vider, Kadri; Lindén, Krister (2015). The Regulatory and Contractual Framework as an Integral Part of the CLARIN Infrastructure: an Estonian and Finnish Perspectives. CLARIN Annual Conference 2015. Book of Abstracts: CLARIN Annual Conference, Wrocław, Poland, October 14-16, 2015. 32−36.3.4.
Kelli, Aleksei; Mets, Tõnis; Jonsson, Lars (2014). Management of Intellectual Property Rights at Academia: the Estonian and Swedish Perspectives. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 13 (3), 219−236.10.1386/tmsd.13.3.219_1.1.1.
  • Leitud 28 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Architect's right of integrityEeva MägidoktorikraadAleksei KelliJuhendamiselTartu Ülikool
Arvutil põhineva leiutise õiguslik määratlus ja patenteerimise muutus patendiametite ja kohtute praktika baasilAav, AnettemagistrikraadAleksei KelliKaitstud2015Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Automated Processing of Copyrighted Works in the European Union - a Way Forward?Lindström, LiismagistrikraadAleksei KelliKaitstud2014Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Autorite ja esitajate kaitse võimalustest 21. sajandil – ainuõigustest digitaalse õiguste kaitse ning imperatiivse tasu saamiseniNemvalts, KärtdoktorikraadAleksei KelliJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Autoriõiguse piirangute roll ja tähendus eelduste loomisel innovatsiooniks ja ühiskondlikuks arenguksJents, LiinadoktorikraadAleksei KelliJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Autoriõiguse uuendamine teoste uute kasutusviiside soodustamiseksLindström, LiisdoktorikraadAleksei Kelli; Andres VuttJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Õiguse ajaloo õppetool
Autoriõiguslikult kaitstava väljendusvormi eristamine mittekaitstavatest ideedest ja funktsioonidest arvutiprogrammi näitelGregori PalmmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Biotehnoloogiliste leiutiste patentiminePiirman, MargitdoktorikraadHeiki Pisuke; Aleksei KelliJuhendamiselTartu Ülikool
Digitaalhumanitaaria õiguslikud probleemidMari MäekivimagistrikraadAleksei KelliJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Frantsiisiandja huvide kaitse frantsiisisuhtesOras, KarinmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Intellectual property relations in the context of open innovation strategySiil, TriindoktorikraadAleksei Kelli; Tõnis MetsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut, Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool
Isikuandmete kaitse inkassoteenuse osutajate poolt EestisAnastasia AntonovamagistrikraadMerili Oja ; Aleksei KelliKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Kaubamärgi absoluutsed õiguskaitset välistavad asjaolud: kaubamärgi kirjeldavus ning tavapärasus keelekasutuses või heauskses äripraktikasKosar, AnnamagistrikraadAleksei KelliKaitstud2010Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kaubamärgi territoriaalsuse põhimõte internetis: omaniku õiguste rikkumine, kasutamise kohustuse täitmine ja kohtualluvus Euroopa LiidusMatsina, IngridmagistrikraadAleksei Kelli; Karin SeinKaitstud2015Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Kaubamärgi õiguskaitse menetlusega kaasnevad probleemid maksu- ja tolliameti näitelViik, MerilinmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Laiendatud kollektiivne litsents autoriõiguslikes ja autoriõigusega kaasnevates suhetesKala, PriitmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Masintõlkimise autoriõiguslikke küsimusiAltroff, KristjanmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Muuseumite poolt laenutatud kunstiteoste arestimise keeluga seonduvad õiguslikud küsimusedLaas, KadrimagistrikraadElise Vasamäe; Aleksei KelliKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendusedKuuskemaa, Karin VictoriamagistrikraadAleksei KelliKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Paroodia tingimused ja tähendus autoriõiguse piirangute süsteemisMaris MölsmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2016Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Preventing exhaustion of the distribution right for e-books and software delivered by download by contract clausesOprysk, LiliiadoktorikraadKarin Sein; Raimundas Matulevicius; Aleksei Kelli; Lucie GuibaultJuhendamiselTartu Ülikool
Protection and Transfer of Intellectual Property Rights of ICT Startups within Open Innovation ContextIlin, IlyadoktorikraadAleksei Kelli; Irene Kull; Tõnis MetsJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Tarkvara õiguskaitse väljakutsed Euroopa LiidusKristina ZorinmagistrikraadAleksei KelliKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Traditsiooniliste teadmiste ja traditsiooniliste kultuuriliste väljenudste kaitse intellektuaalse omandi õiguse süsteemisBannikova, AleksandramagistrikraadAleksei KelliKaitstud2012Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut
Ärinime ja kaubamärgi seosed kaitstava objekti, kaitse saamise ning õiguste teostamise kontekstisMargus, LiisamagistrikraadAleksei KelliKaitstud2013Tartu Ülikool, Õigusteaduskond