Reimo Lutter

27.05.1989
reimo.lutter@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Eesti Maaülikool, Spetsialist (1,00)
01.01.2015–31.08.2017    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Nooremteadur (0,40)
2012–31.12.2014    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Spetsialist (1,00)
2011–2012    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Spetsialist (0,25)
 
 
Haridustee
2013–15.09.2017    Doktoriõpe, Metsandus, Eesti Maaülikool
2011–2013    Metsamajandus, Magistriõpe, Eesti Maaülikool, cum laude
2008–2011    Metsandus, Bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Reimo Lutter, RMK Endel Laasi nimelise stipendiumi laureaat
2013, Reimo Lutter, Üliõpilaste teadustöö riiklik konkurss - III preemia, bio- ja keskkonnateadused, magistriaste
2012, Reimo Lutter, RMK Heino Tederi nimelise stipendiumi laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Lühikese raieringiga metsandus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.4.
2012

Reimo Lutter

27.05.1989
reimo.lutter@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Other (R&D) (1,00)
01.01.2015–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Junior researcher (0,40)
2012–31.12.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, other staff (1,00)
2011–2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Other staff (0,25)
 
 
Education
2013–15.09.2017    Doctoral studies, Forestry, Estonian University of Life Sciences
2011–2013    Master’s studies, Forest Management, Estonian University of Life Sciences, cum laude
2008–2011    Bachelor’s studies, Forestry, Estonian University of Life Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Reimo Lutter, RMK Endel Laas`s scholarship
2013, Reimo Lutter, The national student research compentition - III prize, bio- and enviromental sciences, MA students
2012, Reimo Lutter, RMK Heino Teder`s scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Short rotation forestry (SRF)
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.4.
2012