27.05.1989
reimo.lutter@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Eesti Maaülikool, Spetsialist (1,00)
01.01.2015–31.08.2017    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Nooremteadur (0,40)
2012–31.12.2014    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Spetsialist (1,00)
2011–2012    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond, Spetsialist (0,25)
 
 
Haridustee
2013–15.09.2017    Doktoriõpe, Metsandus, Eesti Maaülikool
2011–2013    Metsamajandus, Magistriõpe, Eesti Maaülikool, cum laude
2008–2011    Metsandus, Bakalaureuseõpe, Eesti Maaülikool

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Reimo Lutter, RMK Endel Laasi nimelise stipendiumi laureaat
2013, Reimo Lutter, Üliõpilaste teadustöö riiklik konkurss - III preemia, bio- ja keskkonnateadused, magistriaste
2012, Reimo Lutter, RMK Heino Tederi nimelise stipendiumi laureaat
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; CERCS ERIALA: B430 Metsakasvatus, metsandus, metsandustehnoloogia; PÕHISUUND: Lühikese raieringiga metsandus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.4.
2012
27.05.1989
reimo.lutter@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Other (R&D) (1,00)
01.01.2015–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Junior researcher (0,40)
2012–31.12.2014    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, other staff (1,00)
2011–2012    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Department of Silviculture, Other staff (0,25)
 
 
Education
2013–15.09.2017    Doctoral studies, Forestry, Estonian University of Life Sciences
2011–2013    Master’s studies, Forest Management, Estonian University of Life Sciences, cum laude
2008–2011    Bachelor’s studies, Forestry, Estonian University of Life Sciences

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Reimo Lutter, RMK Endel Laas`s scholarship
2013, Reimo Lutter, The national student research compentition - III prize, bio- and enviromental sciences, MA students
2012, Reimo Lutter, RMK Heino Teder`s scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences; CERCS SPECIALTY: B430 Sylviculture, forestry, forestry technology ; SPECIALITY: Short rotation forestry (SRF)
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.1.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
3.4.
2013
1.1.
2012
3.4.
2012
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUSLTOM16010Eesti arukaasikute kohanemisvõime kliimamuutusega – rakendusuuringud FAHM katsealal 01.01.201630.11.2017Arvo TullusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut37 109,90 EUR
MUU8-2/T12010PKTFEesti Keskkonnaobservatooriumi biosfääri ja atmosfääri alane teadus- ja arendustegevus01.01.201231.12.2014Steffen Manfred NoeEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut549 104,94 EUR
IUTIUT21-4Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine01.01.201431.12.2019Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut1 027 500,00 EUR
MUU8-2/T13038MIMK (4397)Hübriidhaava istandikud süsiniku sidujana ja energiapuidu tootjana01.04.201330.11.2014Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut40 868,96 EUR
MUU8T160023MIMK (12076)Hübriidhaava teise põlvkonna puistute majandamine ja keskkonnamõjude hinnang01.06.201610.06.2018Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut39 731,56 EUR
MUU8-2/T11093MIMK (622)Kiirekasvuliste lehtpuunoorendike kasvukäik endisel põllumajandusmaal ja selle mõjutegurid01.07.201130.06.2012Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut31 480,32 EUR
MUU8-2/T15001PKMH (10-4.5.5/15/23-1)Kliimamuutuste mõjuanalüüs, kohanemisstrateegia ja -rakenduskava looduskeskkonna ja biomajanduse teemavaldkondades01.01.201531.08.2015Monika SuškevicsEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut183 144,95 EUR
1.1.8T160148MIMKKuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides01.09.201631.08.2019Rein DrenkhanEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut135 571,00 EUR
MUU8-2/T15064MIMKNutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel01.09.201531.08.2018Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut48 750,00 EUR
MUU8-2/T15086MIMKOptimaalse raieviiside süsteemi välja töötamine31.07.201530.11.2015Hardi TullusEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut10 000,00 EUR
1.2.2.1.14.V170268MIME (S017)Puidu biomassi produktsioon keskmise raieringiga hübriidhaava ja papli istandikes25.05.201730.11.2018Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetool9 775,00 EUR
MUUP170053MIMKTeadusteema „Metsade keskkonnasäästlik ja efektiivne majandamine“ 01.01.201731.12.2018Veiko UriEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut100 000,00 EUR
1.1.8-2/T11081MIMKTurberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine01.06.201131.05.2014Hardi TullusEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut139 111,00 EUR
PSGPSG7Valgus- ja juurkonkurentsi roll lehtpuude kasvu ja metabolismi reaktsioonis kliimamuutusele01.01.201831.12.2021Arvo TullusTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, ökoloogia ja maateaduste instituut80 778,75 EUR