Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
21.08.2016–...   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Lektor (1,00)
20.08.2015–20.08.2016   
Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Assistent (0,50)
11.05.1999–03.07.2015   
OÜ Perearst Maire Nirk, pereõde (1,00)
 
 
Haridustee
2010–...   
Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, peremeditsiini- ja rahvatervishoiu instituut, doktoriõpe
2003–2006   
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Tervishoiu instituut, magistriõpe
2001–2002   
Tartu Meditsiinikool, õe eriala, kutsekõrgharidus, cum laude
1994–1997   
Tartu Meditsiinikool, õe eriala, keskeriharidus, kiitusega
1978–1989   
Viljandi 4. Keskkool, kiitusega
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2015−...   
Sotsiaalministeerium. "Kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhend" kaasajastamine. Eesti Pereõdede Seltsingu esindaja töörühmas
1995−...   
Eesti Õdede Liidu liige
2012−2014   
Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorofoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis. Ravijuhend. RJ-F/2.1-2014. Heakskiidetud 09.09.2014 Eesti Haigekassa poolt. Pereõdede esindaja töörühmas
2009−2012   
Eesti Pereõdede Seltsing, juhatuse liige
2008−2009   
Pereõdede tegevusjuhend. Koostajad Tallinna Perearstide Selts ja Eesti Õdede Liidu Pereõdede Seltsing. Töörühma liige
 
 
Loometöö
13.10.2006 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna aastakonverents. Stendiettekanne. Sirje Sammul, MA (TÜ), Margus Viigimaa, PhD, MD (PERH Kardioloogiakeskus). Hüpertooniatõve diagnoosiga patsientide toitumisteadlikkus on ebapiisav..
24.04.2009 Tallinn. Ettekanne pereõdede teabepäeval. Terviseõendus pereõe igapäevatöös..
15.03.2010 Tallinn. Ettekanne õdede koolituspäeval. Pereõe iseseisev vastuvõtt. .
26.04.2012 Tartu. Ettekanne õdede koolituspäeval. Interdistsiplinaarne koostöövõrgustik: pereõde-koduõde-statsionaaris töötav õde..
2018– Teaduskonverents "Terves kehas terve teadmine" suuline ettekanne teemal "Psühhosotsiaalsed tegurid hüpertensiooni kujunemisel" (Tartu, Tartu Tervishoiu Kõrgkool).

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Sirje Sammul, Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss. III preemia magistriõppe üliõpilaste astmes, magistritöö eest (Tartu Ülikool)
2003, Sirje Sammul, Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeerium. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss. III preemia bakalaureuse üliõpilaste astmes, bakalaureuse töö eest (Tartu Meditsiinikool)
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 3. Terviseuuringud; 3.6. Rahvatervishoid; CERCS KLASSIFIKAATOR: B680 Rahvatervishoid, epidemioloogia; TÄPSUSTUS: tervisekäitumine
 
 
Lisainfo
04.02-05.02.2004 Immuniseerimise baaskoolitus (TÜK, koolistuskeskus), 16 tundi

12.03.2009 Täiskasvanute vaktsineerimine (Eesti Infektsioonhaiguse Selts)

18.11.2015 konverents "Vaktsineerimine ja tõenduspõhine rahvatervishoid" (TÜ, Sotsiaalministeerium, Eesti Perearstide Selts). Konverentsi arvestati kui immuniseerimisalast jätkukoolitust.
20.04.2019

Career

Institutions and positions
21.08.2016–...   
Tartu Health Care College, Lecturer (1,00)
20.08.2015–20.08.2016   
Tartu Health Care College, assistent (0,50)
11.05.1999–03.07.2015   
Family Doctor Maire Nirk LLC, family nurse (1,00)
 
 
Education
2010–...   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health, PhD programme
2003–2006   
University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Master`s programm of public health, main field of study: health protection
2001–2002   
Tartu Medical School, nursing, Bachelor´s programm, cum laude
1994–1997   
Tartu Medical School, nurse, Vocational secondary education, with honors
1978–1989   
Viljandi 4. Secondary School, with honors
 
 
R&D related managerial and administrative work
2015−...   
Republic of Estonia Ministry of Social Affairs. Updating "The health check guide of up to 18-years-old children". A representative of the family nurses in the workgroup
1995−...   
A member of Estonian Nurses Association
2012−2014   
Generalized anxiety disorder and panic disorder (with or without agorophobia) – how phobia to assist family physicians. RJ-F/2.1-2014. Approved: 09/09/2014 by Estonian Health Insurance Fund. A representative of the family nurses in the workgroup
2009−2012   
Estonian Family Nurses Society, board member
2008−2009   
Family Nurses Guide. Compiled by the Tallinn society of family Doctors and the Estonian Nurses Association. A member of the workgroup

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Sirje Sammul, Republic of Estonia Ministry of Education and Research. National Student Research Contest. Third Prize among the Master´s programme students, for the Master´s Thesis (University of Tartu)
2003, Sirje Sammul, Republic of Estonia Ministry of Education and Research. National Student Research Contest. Third Prize among the Bachelor´s programme students, for the Bachelor´s Thesis (Tartu Medical School)
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 3. Health; 3.6. Public Health Science; CERCS CLASSIFICATION: B680 Public health, epidemiology ; SPECIFICATION: Health behaviour
20.04.2019
  • Leitud 5 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Rapid socio-economic changes, psychosocial factors and prevalence of hypertension among men and women aged 55 years at baseline in Estonia: a 13-year follow-up study.Sammul, S.; Viigimaa, M.2018Blood Pressure1.1.Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tervisetehnoloogiate instituut;
Tartu Ülikool;
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Psühhosotsiaalsed tegurid ja hüpertensiooni levimus 55-aastaste meeste ja naiste seas EestisSammul, Sirje2018Uurimistööde artiklid ja konverentside teesid XII3.5.Tartu Tervishoiu Kõrgkool
Impact of smoking: All-cause and cardiovascular mortality in cohort of 55-year-old Swedes and EstoniansJensen-Urstad, Mats; Viigimaa, Margus; Sammul, Sirje; Lenhoff, Hanna; Johansson, Jan2014Scandinavian Journal of Public Health1.1.Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Biomeditsiinitehnika instituut, Biomeditsiinitehnika õppetool;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Kardiovaskulaarse meditsiini instituut;
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tehnomeedikum, Kardiovaskulaarse meditsiini instituut;
Tartu Tervishoiu Kõrgkool;
Tartu Ülikool;
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Hüpertooniatõve diagnoosiga patsientide tervisekäitumine ning perearsti ja pereõde osa selle kujundamiselSammul, Sirje20066.7.Tartu Ülikool
Hüpertooniatõve diagnoosiga patsientide tervisekäitumine ning perearsti ja pereõe osa selle kujundamisel : magistritöö rahvatervishoiusSammul, Sirje20066.7.Tartu Ülikool