See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
8.11.1960
6199536
mare.oja@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lektor (1,00)
2005–2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Lektor (1,00)
2003–2007   
Tallinna 21. Kool, ajaloo- ühiskonnaõpetuse, filosoofia ajaloo õpetaja (0,50)
01.01.2002–31.12.2010   
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ajaloo peaspetsialist (1,00)
1996–2001   
Haridusministeerium, sotsiaalainete peaekspert (1,00)
1993–1996   
Riigi Kooliamet, ajaloo ja filosoofia peainspektor (1,00)
1989–1998   
Tallinna 21. Kool, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, filosoofia ajaloo õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2010–03.06.2016   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Doktoriõpe
2000–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool; MA
1978–1983   
Tartu Riiklik Ülikool; ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2019   
E-ülesannete hindamine ja toimetamine sotsiaalainetes (SA Innove)
2017−2018   
Üleriigilise õpioskuste olümpiaadi ülesannete koostamine
2016−2016   
E-ülesannete koostamise kontseptsiooni väljatöötamine ajaloos ja ühiskonnaõpetuses (SA Innove)
2016−2018   
LLL-Platform juhtkomitee liige, asepresident
2014−2016   
Riiklike õppekavade ajaloo ainekava arendustöö, töörühma juht
2014−2014   
Projekti juhtimine ja koostatud õppematerjali toimetamine Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana (osalesid TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, Helme Koduloomuuseum, tegevõpetajad)
2011−2013   
Projekti juhtimine, õppematerjali metoodiline toimetamine: Eesti kultuuriloo õppematerjali koostamine, 17 raamatut 75 autorit
2008−2010   
Riiklike õppekavade ainevaldkonna Sotsiaalained ainekavade ja valikkursuste filosoofia, riigikaitse, majandus- ja ettevõtlusõpetus, usundiõpetus ainekavade väljatöötamise koordinaator ja töörühmade juht; ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavade väljatöötamise töörühma liige
2001−2004   
Rahvusvahelise projekti Eesti koordinaator, töörühma juht: Integration of Society in Estonia (Eesti, Läti, EUROCLIO)
2000−2002   
Üldhariduskooli ajaloo, filosoofia, inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse ainekavade väljatöötamise töörühmade juht ja liige
1998−2000   
Rahvusvahelise projekti Eesti koordinaator ja töörühma juht: New ways to the Past (Eesti, Läti, EUROCLIO)
1996−2011   
Gümnaasiumi ajaloo riigieksami koostamis- ja hindamiskomisjoni juht
1995−1998   
Rahvusvahelise projekti üldkoordinaator, Eesti töörühma juht: Balti riikide ajalooõpiku ja allikakogumiku koostamine (Euroopa Nõukogu, Eesti, Läti, Leedu)
1993−2006   
Üldhariduskooli ajaloo, filosoofia, religiooniõpetuse ja inimeseõpetuse ainenõukogude juht ja liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri 2020. a hariduslike tööde riiklikul konkursil praktilise väärtusega töö eripreemia pälvinud Merlin Kitsingi magistritöö "Lähiajaloo õppematerjal 9. klassile: Muutused kultuuris ja eluolus teisest maailmasõjast kuni tänapäevani" juhendamise eest.
2016, Mare Oja, II preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes konkursitöö "Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987 - nõukogulikust tänapäevaseks" eest
2016, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri. Aasta Õpetaja auhinnagala õppejõu finalist.
2014, Mare Oja, Haridus- ja Teadusminsiteeriumi tänukiri kasvatusteaduslike tööd eriiklikul konkursil osalenud Hanna-Liis Kaarlõp-Nani magistritöö "Mälukonfliktide ületamise võimalusi ajalooõpetuse kaudu" juhendamise eest.
2013, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil osalenud Sireli Uusmaakonkursitöö "Muuseum kui formaalharidust toetav õppekeskkond" juhendamise eest.
2013, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi asutamise ja eestvedamise, õppevara arendamise ja õpetajate koolitamise eest.
2012, Mare Oja, Tallinna Ülikooli tänukiri Sireli Uusmaa magistritöö "Muuseum kui formaalharidust toetav keskkond" juhendamise eest, mis pälvis üleülikoolilisel teadustööde konkursil haridusteaduste valdkonnas I koha
2010, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamisel.
2009, Mare Oja, Kaitseministeeriumi Kuldrinnamärk riigikaitseõpetuse edendamise eest.
2002, Mare Oja, Eesti Vabariigi Valgetähe viienda klassi orden.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H250 Lähiajalugu (alates 1914) ; TÄPSUSTUS: Haridusajalugu

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
3.1.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
1.2.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
6.2.
2016
1.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
4.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.2.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
5.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1997
20.02.2021
8.11.1960
6199536
mare.oja@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Lecturer (1,00)
2005–2015   
Tallinn University, Institute of History, Lecturer (1,00)
2003–2007   
Tallinna 21. Kool, Teacher (0,50)
01.01.2002–31.12.2010   
National Education and Qualification Centre, Specialist of History (1,00)
1996–2001   
Ministry of Education, chief expert, social science (1,00)
1993–1996   
State Board of Education, chief inspector, history and philosophy (1,00)
1989–1998   
Tallinna 21. Kool, Teacher (1,00)
 
 
Education
2010–03.06.2016   
Tallinn University, Institute of History; doctoral studies
2000–2003   
Tallinn Pedagogical University, MA
1978–1983   
Tartu State University, historian, teacher of history and civics
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2019   
Assessment of e-tasks in social subjects (SA Innove)
2017−2018   
Preparation of the tasks of the National Learning Skills competition
2016−2016   
Development of the concept of compiling e-tasks in history and social studies (SA Innove)
2016−2018   
Member of the Steering group, LLL-Platform
2014−2016   
Member of the curriculum development working group
2014−2014   
Project leader of the project Museum and archive as a study environment. Editor of lesson plans developed during the project (90)
2011−2013   
Project leader and editor in the project Estonian cultural history, 17 books by 75 authors
2008−2010   
Coordinator of the curriculum development working groups in the subject area of social studies: history, civics, social science and elective subjects of the subject area
2001−2004   
Estonian coordinator of the international project, leader of the working group: Integration of Society in Estonia (Estonia, Latvia, EUROCLIO)
2000−2002   
Coordinator of the subject syllabus development comissions in history, philosophy, civics, social studies
1998−2000   
Estonian coordinator of the international project and leader of the working group: New ways to the Past (Estonia, Latvia, EUROCLIO)
1996−2011   
Head of the comission of the National Examination Test in History
1995−1998   
General Coordinator of the International Project, Head of the Estonian Working Group: Compilation of the Baltic States History Textbook and Source Collection (Council of Europe, Estonia, Latvia, Lithuania)
1993−2006   
Coordinator of the subject council in history, philosophy, religion studies and social studies

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Mare Oja, Aknowledgement of the Ministry of Education and Research for supervising Merlin Kitsing's master's thesis "Study Material for Grade 9: Changes in Culture and everyday Life from the Second World War to the Present Day"
2016, Mare Oja, 2nd prize in the national competition for student research in the field of social sciences and culture for the competition work "Changes in the history of general education since 1987 - from Soviet to modern"
2016, Mare Oja, Aknowledgement of the Ministry of Education and Research. Finalist of the Teacher of the Year award.
2014, Mare Oja, Aknowledgement of the Ministry of Education and Research for supervising Hanna-Liis Kaarlõp-Nani's master's thesis "Possibilities of overcoming memory conflicts through history teaching"
2013, Mare Oja, Augmentatsioon of the Ministry of Education and Research for supervising Sireli Uusmaa's competition work "Museum as a Learning Environment Supporting Formal Education"
2013, Mare Oja, Aknowledgements of the Ministry of Education and Research for founding and leading the Estonian Society of History and Civic Teachers, developing curricula and training teachers.
2012, Mare Oja, Acknowledgment of Tallinn University for supervising Sireli Uusmaa's master's thesis "Museum as an environment supporting formal education", which won first place in the university-wide research competition in the field of educational sciences
2010, Mare Oja, Aknowledgement of the Ministry of Education and Research for its contribution to the renewal of the basic curricula of basic schools and upper secondary schools.
2009, Mare Oja, Gold Badge of the Ministry of Defense for the promotion of national defense education.
2002, Mare Oja, Order of the White Star of the Republic of Estonia, fifth class.
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H250 Contemporary history (since 1914) ; SPECIFICATION: Education
 
 

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2020
3.2.
2020
3.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
4.2.
2020
3.1.
2019
1.1.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.1.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
1.2.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
6.2.
2016
1.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
4.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.2.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
5.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1997
20.02.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUTÕA16058Ajaloo algõpetuse kaardistus ning Euroopa Nõukogu ajalooseminari läbiviimine 17.05.201631.12.2016Mare OjaTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut12 900,00 EUR
1.1.7.4.1.TF1420 (Otsustatud rahastada uuringufondi nõukogu koosoleku 03.02.2020 otsusega nr 7.1-17/1 )Alusuurimus hariduse institutsionaalsest ja didaktilisest mälust 01.12.201931.12.2021Veronika VarikTallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut4 800,00 EUR
MUUTKA17056A, TKA17070A , TKA17071A, TKA17072A (Leping number 5.3-4/17/584 (osa 3), 5.3-4/17/589 (osa 4), 5.3-4/17/588 (osa 5), 5.3-4/17/586 (osa 6) )DigiÕppeVaramu - keskhariduse e-õppe laiendamine08.05.201731.10.2018Mart LaanpereTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut; Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut; Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus1 577 502,00 EUR
MUUF/2816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016)Doktoritöö "Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987. aastast – nõukogulikust tänapäevaseks" kirjutamise toetamine01.05.201631.12.2016Mare OjaTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut1 100,00 EUR
MUUTÕA16041 Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis 01.04.201630.09.2018Kristi Vinter-NemvaltsTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus1 296 270,00 EUR
1.1.7.2.TÕA18130 Haridusuuenduse kompetentsikeskuse arendamine Tallinna Ülikoolis 01.10.201831.03.2021Kätlin VanariTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus1 500 000,00 EUR
SFSF0130038s09Kohanemine modernsusega: Eesti ühiskonna vastus poliitilistele, sotsiaalsetele, majanduslikele ja kultuurilistele väljakutsetele transformatsiooni aegadel (16.–20. sajand)01.01.200931.12.2014Karsten BrüggemannTallinna Ülikool, Ajaloo Instituut685 247,81 EUR
1.1.7.4.TA/3918Lõimingu võimalusi industriaalühiskonna näitel01.06.201730.06.2018Mare OjaTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut8 000,00 EUR
1.1.7.4.1.TF4720Pildid ajalooõpetuses: kaasaegse pilditeaduse uurimissuundade rakendusvõimalustest haridusuuenduses 01.09.202031.08.2021Kersti MarkusTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut10 000,00 EUR
MUUTKA17093 (leping nr 5.1-4/17/744 )Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping Tallinna Ülikooliga Euroopa Nõukogu kodaniku-ja demokraatiapädevuste raamdokumendi arendusseminarideks 10.08.201731.03.2018Mare OjaTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut16 500,00 EUR
RITA1AlamprojektTG4317 (RITA1/01-03-04)Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele01.01.201831.12.2020Marek TammTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Eesti demograafia keskus; Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut215 945,00 EUR
1.1.7.2.TRU20034A Sotsiaalvaldkonna e-testide arendamine 03.03.202031.12.2021Mare OjaTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus78 082,00 EUR (kogurahastus 93 698,00 EUR)
1.1.7.4.1.TF/2118Teadusartiklite kogumiku "Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges" ingliskeelsete artiklite keeleline toimetamine 01.05.201831.12.2018Veronika VarikTallinna Ülikool1 157,00 EUR
1.1.5.A/817Ühiskonnaõpetus ühiskonna sidususe toetajana 01.02.201731.01.2018Mare OjaTallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut0,00 EUR