See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
8.11.1960
6199536
mare.oja@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–...   
Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut, Lektor (1,00)
2005–2015   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut, Lektor (1,00)
2003–2007   
Tallinna 21. Kool, ajaloo- ühiskonnaõpetuse, filosoofia ajaloo õpetaja (0,50)
01.01.2002–31.12.2010   
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, ajaloo peaspetsialist
1996–2001   
Haridusministeerium, sotsiaalainete peaekspert (1,00)
1993–1996   
Riigi Kooliamet, ajaloo ja filosoofia peainspektor (1,00)
1989–1998   
Tallinna 21. Kool, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse, filosoofia ajaloo õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2010–03.06.2016   
Tallinna Ülikool, Ajaloo Instituut; Doktoriõpe
2000–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool; MA
1978–1983   
Tartu Riiklik Ülikool; ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−2019   
E-ülesannete hindamine ja toimetamine sotsiaalainetes (SA Innove)
2017−2018   
Üleriigilise õpioskuste olümpiaadi ülesannete koostamine
2016−2016   
E-ülesannete koostamise kontseptsiooni väljatöötamine ajaloos ja ühiskonnaõpetuses (SA Innove)
2014−2016   
Riiklike õppekavade ajaloo ainekava arendustöö, töörühma juht
2014−2014   
Projekti juhtimine ja koostatud õppematerjali toimetamine Muuseum ja arhiiv õppekeskkonnana (osalesid TLÜ Haridusinnovatsiooni keskuse ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse labor, Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Helme Koduloomuuseum, Ajalooarhiiv, Tallinna Linnaarhiiv, Eesti Riigiarhiiv, Helme Koduloomuuseum, tegevõpetajad)
2011−2013   
Projekti juhtimine, õppematerjali metoodiline toimetamine: Eesti kultuuriloo õppematerjali koostamine, 17 raamatut 75 autorit
2008−2010   
Riiklike õppekavade ainevaldkonna Sotsiaalained ainekavade ja valikkursuste filosoofia, riigikaitse, majandus- ja ettevõtlusõpetus, usundiõpetus ainekavade väljatöötamise koordinaator ja töörühmade juht; ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavade väljatöötamise töörühma liige
2001−2004   
Rahvusvahelise projekti Eesti koordinaator, töörühma juht: Integration of Society in Estonia (Eesti, Läti, EUROCLIO)
2000−2002   
Üldhariduskooli ajaloo, filosoofia, inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse ainekavade väljatöötamise töörühmade juht ja liige
1998−2000   
Rahvusvahelise projekti Eesti koordinaator ja töörühma juht: New ways to the Past (Eesti, Läti, EUROCLIO)
1996−2011   
Gümnaasiumi ajaloo riigieksami koostamis- ja hindamiskomisjoni juht
1995−1998   
Rahvusvahelise projekti üldkoordinaator, Eesti töörühma juht: Balti riikide ajalooõpiku ja allikakogumiku koostamine (Euroopa Nõukogu, Eesti, Läti, Leedu)
1993−2006   
Üldhariduskooli ajaloo, filosoofia, religiooniõpetuse ja inimeseõpetuse ainenõukogude juht ja liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Mare Oja, II preemia üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes konkursitöö "Muutused üldhariduskooli ajalooõpetuses alates 1987 - nõukogulikust tänapäevaseks" eest
2016, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri. Aasta Õpetaja auhinnagala õppejõu finalist.
2014, Mare Oja, Haridus- ja Teadusminsiteeriumi tänukiri kasvatusteaduslike tööd eriiklikul konkursil osalenud Hanna-Liis Kaarlõp-Nani magistritöö "Mälukonfliktide ületamise võimalusi ajalooõpetuse kaudu" juhendamise eest.
2013, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil osalenud Sireli Uusmaakonkursitöö "Muuseum kui formaalharidust toetav õppekeskkond" juhendamise eest.
2013, Mare Oja, Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi asutamise ja eestvedamise, õppevara arendamise ja õpetajate koolitamise eest.
2012, Mare Oja, Tallinna Ülikooli tänukiri Sireli Uusmaa magistritöö "Muuseum kui formaalharidust toetav keskkond" juhendamise eest, mis pälvis üleülikoolilisel teadustööde konkursil haridusteaduste valdkonnas I koha
2010, Mare Oja, Haridus- ja Teadusminsiteeriumi tänukiri panuse eest põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade uuendamisel.
2009, Mare Oja, Kaitseministeeriumi Kuldrinnamärk riigikaitseõpetuse edendamise eest.
2002, Mare Oja, Eesti Vabariigi Valgetähe viienda klassi orden.
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS KLASSIFIKAATOR: H250 Lähiajalugu (alates 1914) ; TÄPSUSTUS: Haridusajalugu

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
1.2.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
6.2.
2016
1.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
4.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.2.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
5.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1997
14.05.2020
8.11.1960
6199536
mare.oja@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2015–...   
Tallinn University, School of Humanities, Lecturer (1,00)
2005–2015   
Tallinn University, Institute of History, Lecturer (1,00)
2003–2007   
Tallinna 21. Kool, Teacher (0,50)
01.01.2002–31.12.2010   
National Education and Qualification Centre, Specialist of History
1996–2001   
Ministry of Education, chief expert, social science (1,00)
1993–1996   
State Board of Education, chief inspector, history and philosophy (1,00)
1989–1998   
Tallinna 21. Kool, Teacher (1,00)
 
 
Education
2010–03.06.2016   
2000–2003   
1978–1983   
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−2019   
2017−2018   
2016−2016   
2014−2016   
2014−2014   
2011−2013   
2008−2010   
2001−2004   
2000−2002   
1998−2000   
1996−2011   
1995−1998   
1993−2006   

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Mare Oja,
2016, Mare Oja,
2014, Mare Oja,
2013, Mare Oja,
2013, Mare Oja,
2012, Mare Oja,
2010, Mare Oja,
2009, Mare Oja,
2002, Mare Oja,
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS CLASSIFICATION: H250 Contemporary history (since 1914) ; SPECIFICATION: Education
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2019
1.2.
2018
3.2.
2018
3.5.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.2.
2018
6.3.
2018
6.3.
2018
1.2.
2017
1.2.
2017
2.5.
2017
1.2.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
6.2.
2016
1.3.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
4.2.
2014
6.2.
2014
6.2.
2014
1.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
6.7.
2013
1.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
3.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
6.2.
2011
3.2.
2010
6.2.
2009
6.2.
2009
3.4.
2008
4.2.
2007
6.2.
2007
6.2.
2006
6.6.
2006
6.7.
2006
3.2.
2005
3.2.
2004
6.2.
2004
6.2.
2004
3.2.
2003
6.2.
2003
6.4.
2003
6.6.
2003
6.7.
2003
6.2.
2002
6.7.
2002
1.3.
2001
3.2.
2001
1.3.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
6.2.
2000
5.2.
1999
3.2.
1998
3.3.
1997
14.05.2020