Jaan Liira

11.10.1972
737 6230
+372-5240798
jaan.liira@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~jliira/Jaan_Liira_CV_EE.html
G-9879-2015
0000-0001-8863-0098

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)
01.10.2002–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)
2001–2002    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    National Environmental Research Institute, Taani; stipendiaat
01.01.2000–31.12.2001    Tartu Ülikool, BÖI, vanemlaborant
01.01.1998–31.12.1999    stipendiaat, Limburgi Ülikool, Belgia
01.01.1997–31.12.1997    TÜ. BÖI, vanemlaborant
01.01.1996–31.12.1996    TÜ, BÖI, laborant
 
 
Haridustee
* Tartu Ülikool, 1994, bioloogia erialal
* Teaduste magister taimeökoloogia erialal, MSc (1996 TÜ)
* Teaduste magister biostatistika erialal, MSc (1999, Limburgi Ülikool, Belgia)
* Filosoofiateaduste doktor, PhD (2000, TÜ)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    teaduse tippkeskuse FIBIR liige
1998−...    Refereeritud artikleid ajakirjadele Annales Botanici Fennici, Applied Vegetation Science, Bulletin of the Geobotanical Institute ETH, Oikos, Journal of Vegetation Science, Ecography, Landscape Ecology.
1998−...    Eesti Statistika Selts
1997−...    Eesti Pärandkoolsluste Selts
1992−...    Eesti LUS
 
 
Loometöö
Loodusfotograafia ajakirjale Eesti Loodus, Koduaed, õppevahendite kogumikele ja õpikutele;
Mürktaimede näitus Eesti Põllumajandusmuuseumis (2006);
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Jaan Liira, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus” eest
1998, Jaan Liira, Eesti Vabariigi teaduspreemia Martin Zobeli (TÜ) kollektiivis "Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria"eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Rohurinde liigiline mitmekesisus ja seda määravad tegurid * Koosluste rohurinde vertikaalse struktuur * Koosluste biomassi allokatsioon ja seda mõjutavad tegurid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: * Koosluste (metsade) loodusliku kvaliteedi, struktuuri ja bioloogilise mitmekesisuse indikaatorid * Metsade kaugseire meetodid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: * Loodusmaastike fragmentatsiooni ja põllumajandusliku tegevuse mõju looduslike koosluste struktuurile ja dünaamikale.
 
 
Lisainfo
.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaan Liira

11.10.1972
737 6230
+372-5240798
jaan.liira@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~jliira/Jaan_Liira_CV_EE.html
G-9879-2015
0000-0001-8863-0098

Career

Institution and occupation
2007–2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, senior research fellow of plant ecology (1,00)
01.10.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Senior Research Fellow (1,00)
2001–2002    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    2001. – … Senior Researcher at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
01.01.2000–31.12.2001    2000. - 2001 research assistant at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
01.01.1998–31.12.1999    Other staff
01.01.1997–31.12.1997    Other staff
01.01.1996–31.12.1996    1996 - 1997 research assistant at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
 
 
Education
Graduated in biology at the University of Tartu in 1994
MSc - Master of Science in Plant Ecology and Ecophysiology: dissertation 'The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependent approach' at the University of Tartu 1996.
MSc - Master of Science in Biostatistics 'Canopy vertical structure of Estonian herb layer communities' at the Limburgs Universitair Centrum (Belgium) 1999.
PhD - Plant ecology, University of Tartu, 2000. ‘On the determinants of structure and diversity in herbaceous plant communities’
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    member of the Centre of Excellence FIBIR
1998−...    Referee in Annales Botanici Fennici, Bulletin of the Geobotanical Institute ETH, Oikos, Journal of Vegetation Science, Ecography, Landscape Ecology
1998−...    Estonian Statistical Society 1998
1997−...    Estonian Seminatural Community Conservation Association 1998
1992−...    Estonian Naturalists' Society 1992
 
 
Additional career information
.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Jaan Liira, National Science Award, subtopic - agriculture
1998, Jaan Liira, National science award (of Estonian Republic) within the group of Martin Zobel (Univ. of Tartu) "The theory of plant species coexistence and species pool"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 
Additional information
.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications