Jaan Liira

11.10.1972
737 6230
+372-5240798
jaan.liira@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~jliira/mina.html
G-9879-2015
0000-0001-8863-0098

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
2007–2017    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)
01.10.2002–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia vanemteadur (1,00)
2001–2002    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool, Teadur (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    National Environmental Research Institute, Taani; stipendiaat
01.01.2000–31.12.2001    Tartu Ülikool, BÖI, vanemlaborant
01.01.1998–31.12.1999    stipendiaat, Limburgi Ülikool, Belgia
01.01.1997–31.12.1997    TÜ. BÖI, vanemlaborant
01.01.1996–31.12.1996    TÜ, BÖI, laborant
 
 
Haridustee
* Tartu Ülikool, 1994, bioloogia erialal
* Teaduste magister taimeökoloogia erialal, MSc (1996 TÜ)
* Teaduste magister biostatistika erialal, MSc (1999, Limburgi Ülikool, Belgia)
* Filosoofiateaduste doktor, PhD (2000, TÜ)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2008−...    teaduse tippkeskuse FIBIR liige
1998−...    Refereeritud artikleid ajakirjadele Annales Botanici Fennici, Applied Vegetation Science, Bulletin of the Geobotanical Institute ETH, Oikos, Journal of Vegetation Science, Ecography, Landscape Ecology.
1998−...    Eesti Statistika Selts
1997−...    Eesti Pärandkoolsluste Selts
1992−...    Eesti LUS
 
 
Loometöö
Loodusfotograafia ajakirjale Eesti Loodus, Koduaed, õppevahendite kogumikele ja õpikutele;
Mürktaimede näitus Eesti Põllumajandusmuuseumis (2006);
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2012, Jaan Liira, Eesti Vabariigi teaduspreemia põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli „Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus” eest
1998, Jaan Liira, Eesti Vabariigi teaduspreemia Martin Zobeli (TÜ) kollektiivis "Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria"eest
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; PÕHISUUND: Rohurinde liigiline mitmekesisus ja seda määravad tegurid * Koosluste rohurinde vertikaalse struktuur * Koosluste biomassi allokatsioon ja seda mõjutavad tegurid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B270 Taimeökoloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.5. Metsandusteadus; PÕHISUUND: * Koosluste (metsade) loodusliku kvaliteedi, struktuuri ja bioloogilise mitmekesisuse indikaatorid * Metsade kaugseire meetodid
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus; PÕHISUUND: * Loodusmaastike fragmentatsiooni ja põllumajandusliku tegevuse mõju looduslike koosluste struktuurile ja dünaamikale.
 
 
Lisainfo
.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaan Liira

11.10.1972
737 6230
+372-5240798
jaan.liira@ut.ee
http://kodu.ut.ee/~jliira/mina.html
G-9879-2015
0000-0001-8863-0098

Career

Institution and occupation
2007–2017    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, senior research fellow of plant ecology (1,00)
01.10.2002–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Senior Research Fellow (1,00)
2001–2002    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Plant Ecology, Researcher (1,00)
01.01.2001–31.12.2001    2001. – … Senior Researcher at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
01.01.2000–31.12.2001    2000. - 2001 research assistant at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
01.01.1998–31.12.1999    Other staff
01.01.1997–31.12.1997    Other staff
01.01.1996–31.12.1996    1996 - 1997 research assistant at the Dept. of Botany and Ecology, University of Tartu
 
 
Education
Graduated in biology at the University of Tartu in 1994
MSc - Master of Science in Plant Ecology and Ecophysiology: dissertation 'The richness-standing biomass relationship in Estonian ground-layer plant communities: scale-independent versus scale-dependent approach' at the University of Tartu 1996.
MSc - Master of Science in Biostatistics 'Canopy vertical structure of Estonian herb layer communities' at the Limburgs Universitair Centrum (Belgium) 1999.
PhD - Plant ecology, University of Tartu, 2000. ‘On the determinants of structure and diversity in herbaceous plant communities’
 
 
R&D related managerial and administrative work
2008−...    member of the Centre of Excellence FIBIR
1998−...    Referee in Annales Botanici Fennici, Bulletin of the Geobotanical Institute ETH, Oikos, Journal of Vegetation Science, Ecography, Landscape Ecology
1998−...    Estonian Statistical Society 1998
1997−...    Estonian Seminatural Community Conservation Association 1998
1992−...    Estonian Naturalists' Society 1992
 
 
Additional career information
.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2012, Jaan Liira, National Science Award, subtopic - agriculture
1998, Jaan Liira, National science award (of Estonian Republic) within the group of Martin Zobel (Univ. of Tartu) "The theory of plant species coexistence and species pool"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B270 Plant ecology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.5. Forest Sciences
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 
Additional information
.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Leitud 18 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUMBGBO06050EAGRIcultural Policy-Induced landscape changes: effects on biodiversity and Ecosystem Services (AGRIPOPES).15.03.200614.03.2009Jaan LiiraTartu Ülikool80 760,04 EUR
MUUSLOOM11199EBiodiversity and ecosystem services of small forest fragments in European landscapes (smallFOREST)01.02.201231.01.2015Jaan LiiraTartu Ülikool56 160,00 EUR
MUULLTOM16240Eksperthinnang rannikuelupaikade seire metoodika eelnõule08.06.201601.11.2016Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut1 000,00 EUR
1.1.7.LLTOM17306Eksperttööd eluslooduse seireprogrammi uuendamise protsessis05.06.201701.12.2017Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut9 500,00 EUR
TKTK131Globaalmuutuste ökoloogia looduslikes ja põllumajanduskooslustes01.01.201601.03.2023Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut3 198 027,47 EUR
MUULLTOM16410Kvantitatiivse (liigi)seiremetoodika baaskriteeriumite määratlemine09.11.201615.12.2016Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut4 000,00 EUR
MUULLOOM09098/1Metsaelupaikade seire metoodika kameraalsete metoodikate arendus01.10.201010.12.2010Jaan LiiraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut3 714,86 EUR
ETFETF7878Metsakoosluste kujunemist mõjutavad ökoloogilised ja antropogeensed tegurid põllumajandusmaastikus01.01.200931.12.2012Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond47 121,20 EUR
MUULLOOM09098Olemasolevate seiremetoodikate analüüs ja täiustamine28.08.200915.11.2009Jaan LiiraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond3 758,00 EUR
SFSF0180012s09Organismide elupaiga- ja peremehespetsiifilisus ning sellest lähtuvad uuendused looduskaitsestrateegiates01.01.200931.12.2014Asko LõhmusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond830 980,85 EUR
MUULLOOM11100Rajatud põlluservade taimestiku uuringu välitööd ja analüüs01.06.201114.11.2011Jaan LiiraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut9 433,20 EUR
ETFETF7816Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid Eesti loopealsetel01.01.200931.10.2014Inga JüriadoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond71 346,32 EUR
IUTIUT20-31Taim-taim interaktsioonide roll rohttaimede evolutsiooniliste muutuste suunajana01.01.201431.12.2019Kristjan ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut466 400,00 EUR
SFSF0182569s03Taimekoosluste dünaamikat määravad mehhanismid01.01.200331.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond356 051,79 EUR
ETFETF5849Taimekoosluste väikeseskaalalist struktuuri määravad tegurid: abiootiliste ja biootiliste faktorite roll01.01.200431.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond70 027,01 EUR
SFSF0180098s08Taimkattemustrid, liiikide kooseksisteerimine ja seda põhjustavad mehhanismid01.01.200831.12.2013Martin ZobelTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut539 976,71 EUR
MUULLOOM11100/1Toetust saavate rohumaa ribade taimestiku uuringu välitööd ja analüüs01.06.201318.11.2013Jaan LiiraTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut8 676,00 EUR
MUULLTOM16192„Rohumaaribade taimestiku uuringu" välitööd ja analüüs09.05.201614.11.2016Jaan LiiraTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut11 750,00 EUR
  • Leitud 151 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Paal, Taavi; Kütt, Laura; Lõhmus, Kertu; Liira, Jaan (2017). Both spatiotemporal connectivity and habitat quality limit the immigration of forest plants into wooded corridors. Plant Ecology, 218 (4), 417−431.10.1007/s11258-017-0700-7.1.1.
Suija, A.; Liira, J. (2017). Community response to alkaline pollution as an adjusting re-assembly between alternative stable states. Journal of Vegetation Science, 28 (3), 527−537.10.1111/jvs.12506.1.1.
Ehrmann, Steffen; Liira, Jaan; Gärtner, S.; Hansen, K.; Brunet, J.; Cousins, S. A. O.; Deconchat, M.; Decocq, G.; De Frenne, P.; De Smedt, P.; Diekmann, M.; Gallet-Moron, E.; Kolb, A.; Lenoir, J.; Lindgren, J.; Naaf, T.; Paal, Taavi; Valdés, A.; Verheyen, K.; Wulf, M. ... Scherer-Lorenzen, M. (2017). Environmental drivers of Ixodes ricinus abundance in forest fragments of rural European landscapes. BMC Ecology, 17 (1), 1−31.10.1186/s12898-017-0141-0.1.1.
Plue, Jan; De Frenne, Pieter; Acharya, Kamal; Brunet, Jörg; Chabrerie, Olivier; Decocq, Guillaume; Diekmann, Martin; Graae, Bente J.; Heinken, Thilo; Hermy, Martin; Kolb, Annette; Lemke, Isgard; Liira, Jaan; Naaf, Tobias; Verheyen, Kris; Wulf, Monika; Cousins, Sara A. O. (2017). Where does the community start, and where does it end? Including the seed bank to reassess forest herb layer responses to the environment. Journal of Vegetation Science, 28 (2), 424−435.10.1111/jvs.12493.1.1.
Kraut, A.; Liira, J.; Lõhmus, A. (2016). Beyond a minimum substrate supply: sustaining saproxylic beetles in semi-natural forest management. Forest Ecology and Management, 360, 9−19.10.1016/j.foreco.2015.10.016.1.1.
Rünk, Kai; Pihkva, Karin; Liira, Jaan; Zobel, Kristjan (2016). Selection of source material for introduction of the locally rare and threatened fern species Asplenium septentrionale. Plant Ecology & Diversity, 9 (2), 167−173.10.1080/17550874.2016.1182225.1.1.
Kütt, Laura; Lõhmus, Kertu; Rammi, Ilmar-Jürgen; Paal, Taavi; Paal, Jaanus; Liira, Jaan (2016). The quality of flower-based ecosystem services in field margins and road verges from human and insect pollinator perspectives. Ecological Indicators, 70, 409−419.10.1016/j.ecolind.2016.06.009.1.1.
Emmerson, M.; Morales, M. B.; Oñate, J. J.; Batáry, P.; Berendse, F.; Liira, J.; Aavik, T.; Guerrero, I.; Bommarco, R.; Eggers, S.; Pärt, T.; Tscharntke, T.; Weisser, W.; Clement, L.; Bengtsson, J. (2016). How agricultural intensification affects biodiversity and ecosystem services. Advances in Ecological Research, 55, 43−97.10.1016/bs.aecr.2016.08.005.3.1.
Liira, Jaan (2016). Pargi loodusväärtuslikkus ja selle edendamine. Palm, P.; Sinijärv, U.; Tammet, T. (Toim.). Eesti parkide almanahh 4 (58−59). Tallinn: Muinsuskaitseamet.6.3.
Kalda, Rauno; Liira, Jaan (2016). Nahkhiirte maastik. Palm, P.; Sinijärv, U.; Tammet, T. (Toim.). Eesti parkide almanahh 4 (70−72). Tallinn: Muinsuskaitseamet.6.4.
Aavik, T.; Liira, J. (2016). Põllumajanduspoliitika ei suuda pidurdada elurikkuse hüvede kadu. Novaator | ERR.6.7.
Jüriado, Inga; Leppik, Ede; Lõhmus, Piret; Randlane, Tiina; Liira, Jaan (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany, 33 (2), 128−139.10.1111/njb.00650.1.1.
Leppik, E., Jüriado, I., Suija, A. and Liira, J. (2015). Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands. Fungal Ecology, 13, 66−76.10.1016/j.funeco.2014.08.003.1.1.
Kalda, Rauno; Kalda, Oliver; Lõhmus, Kertu; Liira, Jaan (2015). Multi-scale ecology of woodland bat the role of species pool, landscape complexity and stand structure. Biodiversity and Conservation, 24 (2), 337−353.dx.doi.org/10.1007/s10531-014-0811-6.1.1.
Valdes, A.; Lenoir, J.; Gallet-Moron, E.; Andrieu, E.; Brunet, J.; Chabrerie, O.; Closset-Kopp, D.; Cousins, S. A. O.; Deconchat, M.; De Frenne, P.; De Smedt, P.; Diekmann, M.; Hansen, K.; Hermy, M.; Kolb, A.; Liira, Jaan; Lindgren, J.; Naaf, T.; Paal, Taavi; Prokofieva, I. ... Decocq, G. (2015). The contribution of patch-scale conditions is greater than that of macroclimate in explaining local plant diversity in fragmented forests across Europe. Global Ecology and Biogeography, 24 (9), 1094−1105.10.1111/geb.12345.1.1.
Liira, Jaan; Jürjendal, Iti; Paal, Jaanus (2014). Do forest plants conform to the theory of island biogeography: the case study of bog islands. Biodiversity and Conservation, 23 (4), 1019−1039.10.1007/s10531-014-0650-5.1.1.
Vellak, Kai; Liira, Jaan; Karofeld, Edgar; Galanina, Olga; Noskova, Maria; Paal, Jaanus (2014). Drastic turnover of bryophyte vegetation on bog microforms initiated by air pollution in northeastern Estonia and bordering Russia. Wetlands, 34 (6), 1097−1108.10.1007/s13157-014-0569-3.1.1.
Lõhmus, Kertu; Paal, Taavi; Liira, Jaan (2014). Long-term colonization ecology of forest-dwelling species in a fragmented rural landscape – dispersal versus establishment. Ecology and Evolution, 4 (15), 3113−3126.dx.doi.org/10.1002/ece3.1163.1.1.
Triisberg, T; Karofeld, E; Liira, J; Orru, M; Ramst, R; Paal, J. (2014). Microtopography and the properties of residual peat are convenient indicators for restoration planning of abandoned extracted peatlands. Restoration Ecology, 22 (1), 31−39.10.1111/rec.12030.1.1.
Kalda, Oliver; Kalda, Rauno; Liira, Jaan (2014). Multi-scale ecology of insectivorous bats in agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems & Environment, 199 (1), 105−113.10.1016/j.agee.2014.08.028.1.1.
Winqvist, C.; Bengtsson, J.; Öckinger, E.; Aavik, T.; Berendse, F.; Clement, L.W.; Fischer, C.; Flohre, A.; Geiger, F.; Liira, J., Thies, C.; Tscharntke, T.; Weisser, W.W.; Bommarco, R. (2014). Species’ traits influence ground beetle responses to farm and landscape level agricultural intensification in Europe. Journal of Insect Conservation, 18 (5), 837−846.10.1007/s10841-014-9690-0.1.1.
Budenkova, J.; Kardakov, A.; Liira, J.; Peterson, U. (2014). Cross-border comparison of forest cover changes in northeastern Europe caused by clear-cutting. Book of Abstracts: International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change": International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change", August 11-14, 2014, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 22−22. (40).5.1.
Kardakov, A.; Budenkova, J.; Liira, J; Peterson, U. (2014). Farmland abandonment and forest area increase in northeastern Europe. Book of Abstracts: International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change": International conference "Forest landscape mosaics: disturbance, restoration and management at times of global change", August 11-14, 2014, Tartu, Estonia. Ed. Kangur, Ahto; Metslaid, Marek; Moser, W. Keith; Trei, Piret. Tartu: Eesti Maaülikool, 45−45. (40).5.1.
Palo, Anneli; Ivask, Mari; Liira, Jaan (2013). Biodiversity composition reflects the history of ancient semi-natural woodland and forest habitats - Compilation of an indicator complex for restoration practice. Ecological Indicators, 34, 336−344.10.1016/j.ecolind.2013.05.020.1.1.
Plue, J.; de Frenne, P.; Acharya, K.; Brunet, J.; Chabrerie, O.; Decocq, G.; Diekmann, M.; Graae, B. J.; Heinken, T.; Hermy, M.; Kolb, A.; Lemke, I.; Liira, Jaan; Naaf, T.; Shevtsova, A.; Verheyen, K.; Wulf, M.; Cousins, S. A. O. (2013). Climatic control of forest herb seed banks along a latitudinal gradient. Global Ecology and Biogeography, 22 (10), 1106−1117.10.1111/geb.12068.1.1.
  • Leitud 29 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Biodiversity of margins - contemporary status of ecologyRammi, Ilmar-JürgendoktorikraadJaan LiiraJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Colonisation ecology of forest-dwelling vascular plants and the conservation value of rural manor parksLõhmus, KertudoktorikraadJaan LiiraKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Hariliku kopsusambliku (Lobaria pulmonaria) esinemistõenäosust ja katvust mõjutavad tegurid Suurekivi, Haavakannu ja Lasila hoiuala puisniitudelKaru, LeeliamagistrikraadJaan Liira; Inga JüriadoKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Immigration limitation of forest plants into wooded landscape corridorsTaavi PaaldoktorikraadJaan LiiraKaitstud2017Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Landscape ecology of bats, assessment of their indicator value of forest biodiversity and habitat quality Rauno KaldadoktorikraadJaan LiiraJuhendamiselTartu Ülikool
Lehtpuurikaste metsade struktuur ja ökosüsteemsete hüvede sotsiaalne väärtustamineRäst, KristiinamagistrikraadJaan Liira; Taavi PaalKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Maakasutuse intensiivsuse mõju biotõrjes osalevatele lülijalgsetele põllumajandusmaastikesPeterson, EvelinmagistrikraadJaan LiiraKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Maastikes aeglaselt kulgevate nähtuste tuvastamise kaugseiremeetodite täiustamine Kuresoo, LiisdoktorikraadUrmas Peterson; Jaan LiiraJuhendamiselEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut
Majandustegevuse mõju loometsade struktuurile ja liigilisele koosseisuleOliver Parrestmagistrikraad (teaduskraad)Jaan LiiraKaitstud2005Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Majandustegevuse mõju metsade koosseisule ja struktuurile sinilille ja naadi kasvukohatüübisSepp, Toivomagistrikraad (teaduskraad)Jaan LiiraKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Metsa loodusliku uuenemise sõltuvus puistu pindalast ja struktuuristMartinson, MaivemagistrikraadJaan LiiraKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Metsa soontaimeliikide levimismuster avamaastike puiskoridoridesPaal, TaavimagistrikraadJaan LiiraKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika õppetool
Metsaservad keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat skanneri Thematic Mapper satelliidipiltidelPüssa, KerstidoktorikraadJaan Liira; Urmas PetersonKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Mikroelupaiku pakkuvad struktuurielemendid erineva kujunemisajalooga puistutesKukk, PriitmagistrikraadJaan LiiraKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Nahkhiirte mitmekesisus avatud põllumajandusmaastikesKalda, OlivermagistrikraadRiinu Rannap; Jaan LiiraKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Palumetsade struktuuri varieerumine majandusintensiivsuse gradiendilKohv, Kaupomagistrikraad (teaduskraad)Jaan LiiraKaitstud2003Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut
Plant species richness, composition and functional trait pattern in agricultural landscapes - the role of land use intensity and landscape structure Aavik, TsipedoktorikraadJaan LiiraKaitstud2009Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Puiskoosluste vertikaalse struktuuri hindamine lasermõõdistuste abilMõistus, MartamagistrikraadJaan Liira; Kertu LõhmusKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Puistutega seotud nahkhiirte toitumisaktiivsust ja liigirikkust mõjutavad faktorid põllumajandus-metsa mosaiikmaastikesKalda, RaunomagistrikraadRiinu Rannap; Jaan LiiraKaitstud2012Tartu Ülikool
Saare- ja Muhumaa õhukesemullaliste loopealsete struktuuri ja pindala muutused viimase sajandi jooksulSuurthal, JanamagistrikraadInga Jüriado; Jaan LiiraKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Structure and diversity of the Estonian boreo-nemoral forests and factors determining thatJürjendal, ItidoktorikraadJaan Liira; Jaanus PaalJuhendamiselTartu Ülikool
Supporting role of small forest patches, old tree lines and single trees of the biologic control providing biodiversity in agricultural landscapesKütt, LauradoktorikraadJaan LiiraJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond
Teede mõju boreaalsete metsade alustaimestikuleRammi, Ilmar-JürgenmagistrikraadJaan Liira; Taavi PaalKaitstud2013Tartu Ülikool
Teeservade taimestik ja taimekooslused ning neid mõjutavad teguridKütt, LauramagistrikraadJaanus Paal; Jaan LiiraKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
Teraviljapõldude ja nende servade taimkatet mõjutavad faktoridKiisler, KristamagistrikraadJaan Liira; Tsipe AavikKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool