2.01.1981
+372 620 3755
jako.kilter@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut, Dotsent (1,00)
01.01.2016–31.08.2017   
Elering AS, Elektrisüsteemi ekspert (T&A projektide juhtimine ja täitmine, võrgueeskirja arendamine) (1,00)
01.09.2011–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool, Dotsent (1,00)
01.01.2010–31.12.2015   
Elering AS, Elektrisüsteemi ekspert (R&D projektide juhtimine, võrgueeskirja arendamine, elektrijaamade vastuvõtukatsete juhtimine, liitumiste nõuded ja vastavus, elektri kvaliteet, HVDC, FACTS, WAMS süsteem, elektrijaamade ja süsteemide modelleerimine ja analüüs) (1,00)
01.01.2007–31.12.2010   
Elering OÜ, Tehnilise kvaliteedi spetsialist
20.09.2006–31.08.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool, Assistent (0,50)
01.01.2006–31.12.2007   
OÜ Põhivõrk; püsitalitluse planeerija
2005–2006   
Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, laborant (0,50)
01.01.2003–31.12.2006   
OÜ Jaotusvõrk; vanemdispetšer
01.01.2002–31.12.2003   
OÜ Jaotusvõrk; dispetšer
 
 
Haridustee
2006–2007   
Manchesteri ülikool, Elektroenergeetika
2005–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Energia- ja geotehnika, filosoofiadoktor
2003–2005   
Tallinna Tehnikaülikool, Elektroenergeetika, Tehnikateaduste magister
1999–2003   
Tallinna Tehnikaülikool, Elektroenergeetika, Tehnikateaduste bakalureus
1996–1999   
Lasnamäe Üldgümnaasium; ökoloogia süvaõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
Archimedes; Kristjan Jaagu taotuste hindamise ekspert
2017−...   
Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi nõukogu liige
2016−...   
IEEE Transactions on Industrial Electronics ajakirja artiklite hindamise komitee liige
2015−...   
IEEE senior liige
2014−...   
Elektroenergeetika magistriõppe kaitsmiskomisjoni liige
2014−...   
Elektroenergeetika Seltsi kutsekomisjoni liige
2014−...   
IET The Journal of Engineering - artiklite hindamine
2014−...   
IET Generation, Transmission & Distribution ajakirja artiklite hindamise komitee liige
2013−...   
CIGRE B4.64 liige (Impact of AC System Characteristics on the Performance of HVDC schemes)
2013−...   
TTÜ EEMI instituudi elektrisüsteemide uurimisrühma juht
2012−...   
IEEE Power and Energy Society liige
2012−...   
Elektroenergeetika bakalaureuseõppe kaitsmiskomisjoni liige
2009−...   
IEEE liige
2009−...   
Eesti Standardikeskuse Kõrgepingekomitee EVS/TK 19 esimees
2006−...   
Eesti Elektroenergeetika seltsi liige
2015−2016   
10 Power Quality and Supply Reliability Conference - Korraldus- ja teaduskomitee liige
2015−2015   
Aalto Ülikool, PhD kaitsmisel opponent - B. J. de Oliveria e Sousa (Reliability aspects of network planning for meshed subtransmission networks)
2015−2017   
TTÜ elektroenergeetika instituudi energiasüsteemide õppetooli juhataja
2014−2017   
TTÜ elektroenergeetika instituudi nõukogu liige
2014−2017   
TTÜ energeetikateaduskonna nõukogu liige
2014−2015   
POWERENG 2015 konverents, artiklite hindamiskomitee liige
2014−2017   
ENTSO-E Võrgueeskirjade töögrupi liige
2014−2014   
Power Quality and Supply Reliability Conference - Teaduskomitee liige
2014−2017   
ENTSO-E Võrgueeskirjade rakendamise töögrupi liige
2014−2017   
Eesti Võrgueeskirja uuendamise töögrupi liige
2013−2017   
CIGRE B4.62 liige (Connection of Wind Farms to Weak AC networks)
2013−2018   
CIGRE C4.27 liige (Benchmarking of Power Quality Performance in Transmission Systems)
2013−2014   
MELECON 2014 konverents, artiklite hindamiskomitee liige
2012−2017   
ENTSO-E EPS & CC DT HVDC AdHoc töögrupi liige
2012−2013   
PowerTech 2013 konverents - artiklite hindamiskomitee liige
2012−2012   
Girona ülikooli Victor Barrera doktoritöö kaitmiskomisjoni liige
2012−2012   
Power Quality and Supply Reliability Conference - Teaduskomitee liige
2011−2017   
ENTSO-E EPS & CC töögrupi liige
2011−2014   
CIGRE WG C4.112 (Guidelines for Power quality monitoring – measurement locations, processing and presentation of data) liige
2011−2015   
CIGRE WG B4.55 liige (HVDC connection of offshore wind power plants)
2010−2017   
ENTSO-E WG EPS Requiremens for Generators töögrupi liige
2010−2010   
Power Quality and Supply Reliability Conference - Teaduskomitee liige
2008−2008   
Power Quality and Supply Reliability Conference - Teaduskomitee liige
 
 
Lisainfo
Eesti diplomeeritud elektriinsener 2009 - ... , Kutsetunnistus nr 039995;
Eesti volitatud elektriinsener 2011 - ... , Kutsetunnistus nr 063575;
Elektrialane A-klassi pädevustunnistus 2005 - ... , Tunnistuse nr EL-400-15, kehtib kuni 29.05.2019.;
Loengute pidamine Stralsund FH Springschool 2011, 2012, 2013 ja 2014 raames (elektrienergia kvaliteet ja stabiilsus) - 2011, 2012, 2013 ja 2014 aprill. ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Jako Kilter, Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riikliku konkurssi 2. preemia (loodusteaduste ja tehnika valdkonna magistriõppe üliõpilaste astmes) saanud Tarmo Trummali magistritöö "Faasimõõteseadmete karakteristikute testimine reaalajasimulaatoriga" juhendaja
2018, Jako Kilter, Eesti Elektroenergeetika Seltsi parima lõputöö auhinna saanud Tarmo Trummali magistritöö "Faasimõõteseadmete karakteristikute testimine reaalajasimulaatoriga" juhendaja
2017, Jako Kilter, Eesti Teadusagentuuri üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 3. preemia (loodusteaduste ja tehnika valdkonnas rakenduskõrgharidus ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes) saanud Henry Kapp'i bakalaureusetöö „Koormuste modelleerimise erinevused tarkvarades PSCAD ja PSS/E” juhendaja
2016, Jako Kilter, Aasta energeetik, Eesti Elektroenergeetika Seltsi nominatsioon
2016, Jako Kilter, IEEE Senior Member nominatsioon
2015, Jako Kilter, Eesti Elektroenergeetika Seltsi parima lõputöö auhinna saanud Meelis Melderi magistritöö "Protsessisiini digitaliseerimise ja minimeerimise võimalused Eesti kõrgepingealajaamade andmehõivesüsteemides" juhendaja
2011, Jako Kilter, Eesti Elektroenergeetika Seltsi parima lõputöö auhinna saanud Tanel Sarneti magistritöö “Elektrivõrgu talitluse modelleerimine ja asümmeetria tasandamine FACTS seadmetega” juhendaja
2008, Jako Kilter, TTÜ Arengufondi stipendium
2007, Jako Kilter, TTÜ Arengufondi stipendium
2006, Jako Kilter, SA Archimedes; Kristjan Jaagu tasemeõppe stipendium
2004, Jako Kilter, TTÜ Arengufondi stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika ; TÄPSUSTUS: Elektrisüsteemi talitluse estimeerimine ja analüüs, elektrisüsteemi jälgimine ja juhtimise meetodite arendamine, koormuste modelleerimine, elektrisüsteemi stabiilsus, elektri kvaliteet ja FACTS ning HVDC valdkonaga seotud probleemide uurimine
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.8. Elektrotehnika ja elektroonika; TÄPSUSTUS: Elektroenergeetika
 
 
Lisainfo
Alates 2016. aasta jaanuarist juhin Eesti poolelt Horizon2020 projekti MIGRATE (Massive InteGRATion of power Electronic devices). Grandi nr 691800.
Hetkel juhendamisel 8 doktoritööd ja 3 magistritööd
Olen juhendanud järgmisi bakalaureusetöid:
1. Levis Lehtse – Reaktiivvõimsuse kompenseerimine staatilise sünkroonkompensaatoriga (2013); Juhendajad: Jako Kilter, Tanel Sarnet
2. Jegor Vargo – Reaktiivvõimsuse kompenseerimine staatilise reaktiivvõimsuse kompensaatoriga tööstusliku elektritarbimise korral (2013); Juhendajad: Jako Kilter, Tanel Sarnet
3. Holger Kroon – Elektriraudtee elektriülekandesüsteemide põhimõtted ja vedurite veosüsteemid (2013); Juhendajad: Jako Kilter, Tanel Sarnet
4. Mari Löper – Laimõõtesüsteemi rakendamine Eesti ülekandevõrgus (2014); Juhendajad: Jako Kilter, Andrus Reinson
5. Rasmus Aavik – DVRi talitluse modelleerimine ja analüüs PSCADiga (2014); Juhendaja: Jako Kilter
6. Enn Karin – Elektrisüsteemi inerts ja selle olemus tänapäeva elektrisüsteemides (2014); Juhendaja: Jako Kilter
7. Henri Manninen – Õhuliinide läbilaskevõime ja selle määramise meetodid (2014); Juhendajad; Vadim Šlenduhhov, Jako Kilter
8. Aleksandr Koskin – Õhuliinide koroonakadude määramise meetodid ja nende arvutamine (2014); Juhendajad: Vadim Šlenduhhov, Jako Kilter
9. Risto Rusin – Õhuliinide ripete seire (2015); Juhendajad: Urmas Öövel, Jako Kilter
10. Siim Laidvee – Alajaamade omatarbetoite lahendused ja analüüs (2015); Juhendajad. Triin Kangro, Jako Kilter
11. Ragnar Nõmmela – Tallinna trammiliinide elektrivarustussüsteem ja võimalused selle parendamiseks (2015); Juhendajad: Triin Kangro, Jako Kilter
12. Ott Ollino - Eramu elektrisüsteemi kaasajastamine (2017); Juhendaja: Jako Kilter
13. Henri Kapp - Koormuste modelleerimise erinevused tarkvarades PSCAD ja PSS/E (2017); Juhendajad: Madis Leinakse, Jako Kilter
14. Saamuel Rõigas - Äri- ja avaliku teeninduse sektori agregeeritud koormuste modelleerimine tarkvaras PSCAD (2017); Juhendajad: Madis Leinakse, Jako Kilter
Täiendusõpe
2016 – Use of Synchrophasors in Grid Operations - From Oscillation Source Detection to Other Use Cases, IEEE PES, USA
2016 – Õppimine ja õpetamine tehnikaülikoolis: Laboratoorse õppetöö didaktika, TTÜ, Eesti
2015 – Õhuliinid, Kiudoptika ja valgustus, TTÜ, Eesti
2015 – RTDS Simulator Introductory Training, RTDS, Canada
2015 – Renewable Energy Systems Modeling and Dynamic Performance, IEEE PES, USA
2015 – Understanding Cascading Phenomenon: Methodologies and Industry Practice for Analysis of Cascading Failures, IEEE PES, USA
2015 – Linear Analysis for Dynamics and Control, KTH, Sweden
2015 – Classical Control of Power Systems, KTH, Sweden
2014 – Liigpinged, ehitiste piksekaitse, maandamine ja potentsiaaliühtlustus, elektriturg, TTÜ, Eesti
2014 – Elektripaigaldise tehniline kontroll, TJA, Eesti
2014 – Power System Stabilizer Application & Tuning Course, Kestrel, Canada
2014 – Voltage Source Converters, IEEE PES, USA
2014 – Elektrivõrgu töökindlus, resonants elektrivõrkudes, süsteemiautomaatika, TTÜ, Eesti
2013 – Transformer Technology, SIEMENS Transformer Academy, Saksamaa
2013 – Application of PSCAD and Transient Studies, Manitoba HVDC Research Centre, Canada
2013 – Workshop on HVDC links, ENTSO-E Academy, Spain
2013 – Regulatory Compliance and Generator Control Course, Kestrel, Canada
2013 – Synchrophasor Fundamentals and Applications: Leveraging the Investment, IEEE PES, Canada
2013 – Power Quality – From Lightning and Harmonics to Variable Energy Resources, IEEE PES, Canada
2013 – Natural Gas Market Fundamentals, Energy Delta Institute, Denmark
2013 – Elektri ülekande aktuaalseid probleeme: Alajaamade primaarseadmed. Elektri kvaliteet, TTÜ, Eesti
2012 – Estlink 2 Control and Protection training, SIEMENS, Finland
2012 – Estlink 2 Control and Protection TDC course, SIEMENS, Germany
2012 – Static VAR Compensators, IEEE PES, USA
2012 – PSCAD FACTS and HVDC tutorial, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2011 – PSS/E Advanced Dynamic Simulation, SIEMENS PTI, USA
2011 – PSS/E Advanced Power Flow, SIEMENS PTI, USA
2011 – PSS/E Introduction to Dynamic Simulations, SIEMENS PTI, USA
2011 – Reactive Power Planning, SIEMENS PTI, USA
2010 – Power Electronics in Transmission Systems (HVDC, FACTS) and Wind Power, SIEMENS PTI, USA
2010 – Introduction to PSCAD/EMTDC and Applications, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – Applications of PSCAD/EMTDC for System Studies (Insulation coordination, generator related transients, wind systems), Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – SVC & FACTS modelling in PSCAD/EMTDC, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – 2nd Workshop on Wind Energy Integration for Power System Operations, ENERCON, Germany
2010 – AC and DC power transmissioon, IET, UK
2010 – Design and settings of protection schemes for transmissioon grids – part 2, SIEMENS, Germany
2010 – Fault detection and location in distribution systems, Aalto University, Finland
2010 – Õhuliinid ja kaablid, TTÜ, Eesti
2010 – Design and settings of protection schemes for transmissioon grids – part 1, SIEMENS, Germany
2010 – Energiasüsteemid ja alajaamade primaarseadmed, TTÜ, Eesti
2009 – Kujundamine CorelDRAW X3 abil, TTÜ, Eesti
2009 – Gas Insulated Substations, IEEE PES, Canada
2009 – Voltage Stability, IEEE PES, Canada
2009 – HVDC/Fenno-skan 2 Converter stations, Fingrid, ABB, Finland
2008 – Mitigation Methods for Power System Power Quality Problems Using PSCAD/EMTDC, LK Technical Pty Ltd, Australia
2008 – Power Quality Measurements, Reporting and Standards, University of Wollongong, Australia
2008 – Harmonic Modelling and Simulation, University of Wollogong, Australia
2008 – Monitoring of Power System Dynamic Performance, CIGRE Russia and NIIPT, Russia
2008 – Electric Energy – Power Factor Correction, Epcos AG, Germany
2008 – Automation and Modelling of Fuel Cell based Energy Systems, Fachhochschule Stralsund, Germany
2008 – Small Signal Stability and Oscillation Damping Control, Helsinki University of Technology, Finland
2007 – Power System Stability and Control, Solvina, Gotheburg, Sweden
2005 – Elektripaigaldiste käit ja elektritööd, Ohutusekspert, Eesti

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
2.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
2.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.3.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
1.02.2020
2.01.1981
+372 620 3755
jako.kilter@ttu.ee

Career

Institutions and positions
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics, Associate Professor (1,00)
01.01.2016–31.08.2017   
Elering AS, Power System Expert (R&D project management and activities, Grid Code development) (1,00)
01.09.2011–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of Power Systems, Associate Professor (1,00)
01.01.2010–31.12.2015   
Elering AS, Estonian Transmission System Operator, Power System Expert (responsible for R&D projects, Grid Code development, power plant compliance testing, connection requirements, power quality, HVDC, FACTS, WAMS system, power plant modelling and testing, power system modelling) (1,00)
01.01.2007–31.12.2010   
Elering OÜ, Techniqal quality specialist (responsible for power quality monitoring system development and analysis, network studies, power plant testing)
20.09.2006–31.08.2011   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Chair of Power Systems, Assistant (0,50)
01.01.2006–31.12.2007   
National Grid, Steady-state planner
2005–2006   
Tallinn University of Technology , Faculty of Power Engineering, Department of Electrical Power Engineering, Other staff (0,50)
01.01.2003–31.12.2006   
Distribution Network, Senior dispatcher
01.01.2002–31.12.2003   
Distribution Network, Dispatcher
 
 
Education
2006–2007   
The University of Manchester, Electrical Power Engineering
2005–2009   
Tallinn University of Technology, Power Engineering and Geotechnology, Ph.D
2003–2005   
Tallinn University of Technology, Electrical Power Engineering, MSc
1999–2003   
Tallinn University of Technology, Electrical Power Engineering, BSc
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Reviewer for Archimedes Foundation Kristjan Jaak scholarships
2017−...   
Member of the Council of Department of Electrical Power Engineering and Mechatronics
2016−...   
Reviewer for IEEE Transactions on Industrial Electronics
2015−...   
Senior Member of IEEE
2014−...   
Member of the electrical power engineering department defence board of master studies
2014−...   
Member of Estonian Society of Electrical Engineers Profession Committee
2014−...   
IET The Journal of Engineering - paper reviewer
2014−...   
Reviewer for IET Generation, Transmission & Distribution
2013−...   
Member of CIGRE WG B4.64 (Impact of AC System Characteristics on the Performance of HVDC schemes)
2013−...   
Head of TUT EPEM Power Systems Research Group
2012−...   
Member of IEEE Power and Energy Society
2012−...   
Member of the electrical power engineering department defence board of bachelor studies
2009−...   
Member of IEEE
2009−...   
Chairman of Estonian Centre for Standardisation Comittee of High Voltage Engineering
2006−...   
Member of Estonian Society of Electrical Engineers
2015−2016   
The 10th International Conference on Power Quality and Supply Reliability - Conference Organizing and Scientific Commitee member
2015−2015   
Aalto University, PhD defence committee member (opponent) - B. J. de Oliveria e Sousa (Reliability aspects of network planning for meshed subtransmission networks)
2015−2017   
Head of Chair, Power Systems, TUT Department of Electrical Power Engineering
2014−2017   
Member of Council of Department of Electrical Power Engineering in Tallinn University of Technology
2014−2017   
Member of Council of Faculty of Power Engineering in Tallinn University of Technology
2014−2015   
POWERENG 2015 conference, paper review committee member
2014−2017   
Member of ENTSO- E Conection Code Team (CCT)
2014−2014   
The 9th International Conference on Power Quality and Supply Reliability - Conference Scientific Commitee member
2014−2017   
Member of ENTSO-E Grid Code Implementation Project Team (IPT)
2014−2017   
Member of Estonian Grid Code development group
2013−2017   
Member of CIGRE WG B4.62 (Connection of Wind Farms to Weak AC networks)
2013−2018   
Member of CIGRE WG C4.27 (Benchmarking of Power Quality Performance in Transmission Systems)
2013−2014   
MELECON 2014 conference, paper review committee member
2012−2017   
Member of ENTSO-E EPS & CC DT HVDC AdHoc team
2012−2013   
PowerTech 2013 conference - paper review committee member
2012−2012   
University of Girona Victor Barrera PhD defence committee member
2012−2012   
The 8th International Conference on Power Quality and Supply Reliability - Conference Scientific Commitee member
2011−2017   
Member of ENTSO-E EPS & CC
2011−2014   
Member of CIGRE WG C4.112 (Guidelines for Power quality monitoring – measurement locations, processing and presentation of data)
2011−2015   
Member of CIGRE WG B4.55 (HVDC connection of offshore wind power plants)
2010−2017   
Member of ENTSO-E WG EPS Requirements for Generators
2010−2010   
The 7th International Conference on Power Quality and Supply Reliability - Conference Scientific Commitee member
2008−2008   
The 6th International Conference on Power Quality and Supply Reliability - Conference Scientific Commitee member
 
 
Additional information
Estonian Diploma Electrical Engineer 2009 - ..., Certificate No 039995;
Estonian Chartered Engineer (Electrical) 2011 - ..., Certificate No 063575;
Electrical works A-level certificate 2005 - ... , Certificate No EL-400-15, valid until 29.05.2019. ;
Lectures in Stralsund FH springschool - power quality and power system stability (2011, 2012, 2013, 2014);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Jako Kilter, Estonian Research Council student research work competition 2nd place prize (field nature and technology in the section of master studies) winner Tarmo Trummal MSc thesis "Testing of the Characteristics of Phasor Measurement Units using Real-Time Digital Simulator" - supervisor
2018, Jako Kilter, Estonian Society of Electrical Engineers best thesis (MSc) by Tarmo Trummal "Testing of the Characteristics of Phasor Measurement Units using Real-Time Digital Simulator" - supervisor
2017, Jako Kilter, Estonian Research Council student research work competition 3 place prize (field nature and technology in the section of applied higher education and BSc) winner Henry Kapp BSc thesis "Comparative Modelling with PSCAD and PSS/E" - supervisor
2016, Jako Kilter, Electrical Engineer of the Year 2016, nomination by Estonian Society of Electrical Engineers
2016, Jako Kilter, Nomination of IEEE Senior Member Grade
2015, Jako Kilter, Estonian Society of Electrical Engineers best thesis (MSc) by Meelis Melder "Process Bus Digitalization and Minimization Options in Data Acquisition Systems of Estonian Power System Transmission Network Substations" - supervisor
2011, Jako Kilter, Estonian Society of Electrical Engineers best thesis by Tanel Sarnet "Modelling of electrical network operation and mitigation of voltage unbalance using FACTS devices" - supervisor
2008, Jako Kilter, TUT Development Foundation Scholarship
2007, Jako Kilter, TUT Development Foundation Scholarship
2006, Jako Kilter, Archimedes Foundation; Kristjan Jaak scholarship
2004, Jako Kilter, TUT Development Foundation Scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research ; SPECIFICATION: Electrical network state estimation and analysis, power system monitoring and control, modelling of loads, power sys¬tem stability, power quality, FACTS and HVDC.
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.8. Electrical Engineering and Electronics
 
 
Additional information
Project leader and principal researcher from Estonian side for Horizon2020 project MIGRATE (Massive InteGRATion of power Electronic devices), starting from 01.01.2016. Grant nr 691800.
Currently supervising 8 PhD dissertations, and 3 MSc thesises.
I have supervised the following BSc thesis’s:
1. Levis Lehtse – Reactive Power Compensation using Static Synchronous Compensator (2013); Supervisors: Jako Kilter, Tanel Sarnet
2. Jegor Vargo – Compensation of Industrial Consumer`s Reactive Power Demand using Static var Compensator (2013); Supervisors: Jako Kilter, Tanel Sarnet
3. Holger Kroon – Assessment of electrical railway transmission system and locomotives (2013); Supervisors: Jako Kilter, Tanel Sarnet
4. Mari Löper – Analysis of Wide-Area Measurement System Applications for Estonian Transmission System (2014); Supervisors: Jako Kilter, Andrus Reinson
5. Rasmus Aavik – Modelling and analysis of DVR operation with PSCAD (2014); Supervisor: Jako Kilter
6. Enn Karin – Power System Inertia and its Characteristics in Modern Power Systems (2014); Supervisor: Jako Kilter
7. Henri Manninen –Analysis of Methods for Overhead Transmission Lines Capacity Assessment (2014); Supervisors; Vadim Šlenduhhov, Jako Kilter
8. Aleksandr Koskin – Analysis of Methods for Overhead Transmission Lines Corona Lossses Assessment (2014); Supervisors: Vadim Šlenduhhov, Jako Kilter
9. Risto Rusin – Sag Monitoring of Overhead Lines (2015); Supervisors: Urmas Öövel, Jako Kilter
10. Siim Laidvee – Substation Auxiliary Systems and their Analysis (2015); Supervisors. Triin Kangro, Jako Kilter
11. Ragnar Nõmmela – Power Supply System of Tallinn Tramway and Possibilities for its Improvement (2015); Supervisors: Triin Kangro, Jako Kilter
12. Ott Ollino - Electrical Installation Renovation of a Private Residence (2017); Supervisor: Jako Kilter
13. Henri Kapp - Comparative Load Modelling with PSCAD and PSS/E (2017); Supervisors: Madis Leinakse, Jako Kilter
14. Saamuel Rõigas - Modelling of Aggregated Commercial and Public Services Loads with PSCAD (2017); Supervisors: Madis Leinakse, Jako Kilter
Continuing education
2016 – Use of Synchrophasors in Grid Operations - From Oscillation Source Detection to Other Use Cases, IEEE PES, USA
2016 – Learning and teaching in technical university: Laboratory course didactics, TUT, Estonia
2015 – Overhead lines, fiber optics and lighting, TUT, Estonia
2015 – RTDS Simulator Introductory Training, RTDS, Canada
2015 – Renewable Energy Systems Modeling and Dynamic Performance, IEEE PES, USA
2015 – Understanding Cascading Phenomenon: Methodologies and Industry Practice for Analysis of Cascading Failures, IEEE PES, USA
2015 – Linear Analysis for Dynamics and Control, KTH, Sweden
2015 – Classical Control of Power Systems, KTH, Sweden
2014 – Liigpinged, ehitiste piksekaitse, maandamine ja potentsiaaliühtlustus, elektriturg, TTÜ, Eesti
2014 – Elektripaigaldise tehniline kontroll, TJA, Eesti
2014 – Power System Stabilizer Application & Tuning Course, Kestrel, Canada
2014 – Voltage Source Converters, IEEE PES, USA
2014 – Elektrivõrgu töökindlus, resonants elektrivõrkudes, süsteemiautomaatika, TTÜ, Eesti
2013 – Transformer Technology, SIEMENS Transformer Academy, Germany
2013 – Application of PSCAD and Transient Studies, Manitoba HVDC Research Centre, Canada
2013 – Workshop on HVDC links, ENTSO-E Academy, Spain
2013 – Regulatory Compliance and Generator Control Course, Kestrel, Canada
2013 – Synchrophasor Fundamentals and Applications: Leveraging the Investment, IEEE PES, Canada
2013 – Power Quality – From Lightning and Harmonics to Variable Energy Resources, IEEE PES, Canada
2013 – Natural Gas Market Fundamentals, Energy Delta Institute, Denmark
2013 – Elektri ülekande aktuaalseid probleeme: Alajaamade primaarseadmed. Elektri kvaliteet, TTÜ, Eesti
2012 – Estlink 2 Control and Protection training, SIEMENS, Finland
2012 – Estlink 2 Control and Protection TDC course, SIEMENS, Germany
2012 – Static VAR Compensators, IEEE PES, USA
2012 – PSCAD FACTS and HVDC tutorial, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2011 – PSS/E Advanced Dynamic Simulation, SIEMENS PTI, USA
2011 – PSS/E Advanced Power Flow, SIEMENS PTI, USA
2011 – PSS/E Introduction to Dynamic Simulations, SIEMENS PTI, USA
2011 – Reactive Power Planning, SIEMENS PTI, USA
2010 – Power Electronics in Transmission Systems (HVDC, FACTS) and Wind Power, SIEMENS PTI, USA
2010 – Introduction to PSCAD/EMTDC and Applications, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – Applications of PSCAD/EMTDC for System Studies (Insulation coordination, generator related transients, wind systems), Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – SVC & FACTS modelling in PSCAD/EMTDC, Manitoba HVDC Research Centre, Spain
2010 – 2nd Workshop on Wind Energy Integration for Power System Operations, ENERCON, Germany
2010 – AC and DC power transmissioon, IET, UK
2010 – Design and settings of protection schemes for transmissioon grids – part 2, SIEMENS, Germany
2010 – Fault detection and location in distribution systems, Aalto University, Finland
2010 – Õhuliinid ja kaablid, TTÜ, Eesti
2010 – Design and settings of protection schemes for transmissioon grids – part 1, SIEMENS, Germany
2010 – Energiasüsteemid ja alajaamade primaarseadmed, TTÜ, Eesti
2009 – Kujundamine CorelDRAW X3 abil, TTÜ, Eesti
2009 – Gas Insulated Substations, IEEE PES, Canada
2009 – Voltage Stability, IEEE PES, Canada
2009 – HVDC/Fenno-skan 2 Converter stations, Fingrid, ABB, Finland
2008 – Mitigation Methods for Power System Power Quality Problems Using PSCAD/EMTDC, LK Technical Pty Ltd, Australia
2008 – Power Quality Measurements, Reporting and Standards, University of Wollongong, Australia
2008 – Harmonic Modelling and Simulation, University of Wollogong, Australia
2008 – Monitoring of Power System Dynamic Performance, CIGRE Russia and NIIPT, Russia
2008 – Electric Energy – Power Factor Correction, Epcos AG, Germany
2008 – Automation and Modelling of Fuel Cell based Energy Systems, Fachhochschule Stralsund, Germany
2008 – Small Signal Stability and Oscillation Damping Control, Helsinki University of Technology, Finland
2007 – Power System Stability and Control, Solvina, Gotheburg, Sweden
2005 – Elektripaigaldiste käit ja elektritööd, Ohutusekspert, Eesti

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
3.4.
2018
1.1.
2017
2.5.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.2.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
2.5.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
3.4.
2016
2.1.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.3.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
3.4.
2015
5.2.
2015
6.2.
2015
6.2.
2015
6.7.
2015
2.1.
2014
2.5.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.7.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.3.
2011
6.2.
2011
1.2.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.3.
2010
6.2.
2010
1.1.
2009
2.3.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
3.1.
2008
6.7.
2008
6.7.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
6.2.
2007
3.4.
2006
1.1.
2005
3.1.
2005
3.4.
2005
1.02.2020
  • Leitud 29 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULep15015AS Estonian Cell elektripaigaldise releekaitse analüüs14.02.201531.03.2015Jako KilterTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool8 500,00 EUR
MUULEP15066Eesti elektrisüsteemi ülekandevõrgu koormuste staatilised ja dünaamilised karakteristikud31.07.201531.05.2017Ülo TreufeldtTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool165 000,00 EUR
2.1.Lep19065Eksperthinnang Eesti elektrisüsteemi süsteemiteenuste vajadusele31.05.201907.06.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut9 000,00 EUR
MUULep12183Elektritransport ja selle mõju elektrisüsteemi talitlusele - I etapp18.11.201231.12.2014Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut14 112,00 EUR
2.1.Lep19088Enefit280 elektripaigaldise tehnilise võimekuse analüüs ja mõõtmised13.11.201913.01.2020Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut2 950,00 EUR
2.1.Lep19063Iru päikeseelektrijaama elektrivõrguga ühendamisega seotud vastuvõtukatsetuste mõõtmine, tulemuste analüüs ja katsearuande koostamine01.08.201931.10.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut18 980,00 EUR
MUULEP15070Kaabelvõrgud ja nende mõjud ülekandevõrgu talitlusele17.08.201523.12.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool60 000,00 EUR
MUUVA15037Kazahstani elektrivõrgu dünaamilise mudeli arendamine02.10.201512.11.2015Jako KilterTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool6 150,00 EUR
2.1.Lep18095Kiisa avariireservelektrijaama ja elektrisüsteemi pimekäivitusvõimaluste uuring28.11.201831.12.2020Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut207 700,00 EUR
2.1.Lep19024Kiisa avariireservelektrijaama talitluse analüüs26.03.201930.04.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut25 800,00 EUR
MUULep16047Kintrishi hüdroelektrijaama trafode valikute ja pingete muutuste analüüs elektrivõrgus14.03.201620.04.2016Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool4 000,00 EUR
2.1.Lep19018Kiviõli Keemiatööstuse OÜ sünkroongeneraatori talitlemise häiringu põhjuste uurimine ja analüüs08.03.201921.03.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut6 125,00 EUR
MUULep13118Laiseiresüsteemi arendamine ja analüüs (WAMPAC)12.08.201331.12.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool587 500,00 EUR
2.2.VE19052Mustamäe koostootmisjaama PSS/E mudeli verifitseerimine15.10.201931.01.2020Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut23 400,00 EUR
MUULep15077Määruse „Võrgueeskiri elektri tootmisüksuste võrguühenduse nõuete kohta“ eesti keelse tõlke keeleline ja tehniline korrigeerimine14.08.201531.08.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool2 500,00 EUR
2.1.Lep19012Narva elektrijaamade omatarbe ümberehituse kaabli lahenduste konsultatsioon18.01.201901.03.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut1 050,00 EUR
MUUB22Pinge asümmeetria tasandamise meetodid tarkades elektrivõrkudes01.01.201331.12.2015Jako KilterTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Energiasüsteemide õppetool48 000,00 EUR
2.2.VE18040 PSS/E mudeli koostamine Mustamäe koostootmisjaamale08.08.201809.09.2018Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut31 700,00 EUR
2.1.LEP18062Purtse tuulepargi lühisvoolude ja reaktori vajaduse hinnang02.07.201827.07.2018Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut4 800,00 EUR
2.1.Lep17056Reaktiivenergia kompenseerimine Eesti elektrisüsteemis28.04.201730.11.2017Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut80 000,00 EUR
MUUVNF573Smart transmission grid operation and control (STRONgrid)01.01.201231.10.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool150 000,00 EUR
NSPLep18031Soojuselektrijaama ja elektrisüsteemi talitluse kompleksse optimeerimise ja varustuskindluse tõstmise metoodika väljatöötamine ja rakendamine06.04.201801.12.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut179 000,00 EUR
SFSF0140009s08Säästev ja jätkusuutlik elektroenergeetika01.01.200831.12.2008Tõnu LehtlaTallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond38 346,99 EUR
MUUVFP514Targa võrgu suuremahuline demonstratsioonprojekt ühendamaks reaalaja turu põhist hajutatud elektritootmist (DER) ja tarbijate juhtimist (DR).01.03.201128.02.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektrotehnika instituut92 720,00 EUR
1.1.3.EITSA18006TTÜ energeetika valdkonna õppekavade IKT kompetentside edendamine01.03.201831.07.2019Jako KilterTallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut74 999,40 EUR