Karin Kogermann

12.05.1981
737 5297
karin.kogermann@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut, füüsikalise farmaatsia dotsent (0,50)
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut, farmaatsia vanemteadur (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, füüsikalise farmaatsia dotsent (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, farmaatsia vanemteadur (0,50)
2015–2015    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, farmaatsia vanemteadur (1,00)
01.08.2012–31.07.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, Mobilitas programmi järeldoktorant (0,80)
01.08.2012–31.07.2015    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, farmaatsia vanemteadur (0,20)
01.09.2010–31.07.2012    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, farmaatsia vanemteadur (0,50)
01.09.2010–01.08.2012    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, Vanemõpetaja (0,50)
01.02.2010–31.08.2010    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, teadur (0,25)
01.09.2009–31.01.2010    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, teadur (1,00)
16.03.2009–31.08.2009    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, spetsialist (0,10)
01.06.2008–15.03.2009    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, spetsialist (1,00)
2004–2008    Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, Ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia õppetool, doktorant (1,00)
01.01.2004–31.12.2008    Helsingi Ülikool, Farmaatsia teaduskond, Farmatseutilise Tehnoloogia osakond, doktorant
01.01.2004–31.12.2004    Aia apteek, proviisor
 
 
Haridustee
2012–2015    Järeldoktorantuur TÜ Tehnoloogiainstituudis, Antibiootikumide laboris
2004–2008    Helsingi ülikool ja Tartu ülikool, farmaatsia doktoratuur
1999–2004    Tartu ülikool, arstiteaduskond, proviisoriõpe
1987–1999    Saku gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutajaliige
2016−...    Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi esimees
2016−...    Northern Pharma Network liige
2016−...    Farmaatsia doktoriõppe õppekava programminõukogu liige
2015−...    Farmaatsia instituudi nõukogu liige
2015−...    Proviisoriõppe programminõukogu liige
2014−...    Ravimiameti Farmaatsiaterminoloogia Ekspertkomisjoni liige
2014−...    Euroopa Farmakopöa Ekspertgrupi G12 liige (ravimvormid)
2012−...    Ravimite müügilubade komisjoni liige
2009−...    Farmatseutilise Tahke Faasi Uurimisringi endine liige, praegune koostööpartner (PSSRC)
2007−...    Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi liige
2006−...    Ameerika Farmaatsia Teadurite Assotsiatsiooni liige
2004−...    Soome Farmatseutilise Ühenduse liige, Finnish Pharmaceutical Society (SFY)
2007−2008    Farmatseutilise Tahke Faasi Uurimisringi liige (PSSRC)
2004−2009    Füüsikalise Farmaatsia Ühenduse liige, juhatuse liige 2007-2008
2004−2009    Farmaatsia Õpilaste ja Teadlaste Ühenduse liige, (FOTY), Helsingi ülikool
1999−2004    TÜ Rohuteaduse Seltsi (TÜRS) liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Karin Kogermann, Eesti Teadusteakadeemia tunnustus (L'Oreal-UNESCO stipendiumiprogrammi "For Women in Science" taotlemise eest)
2010, Karin Kogermann, Hilda ja Harry Mägi nimeline stipendium, TÜ Sihtasutus
2008, Karin Kogermann, Parima postri auhind, “Quantitative analysis of solid-state changes using vibrational spectroscopy and partial least squares regression”, XIX Füüsikalise Farmaatsia Sümpoosium: "Analytical Methods in Pharmacy - Industrial and Novel Applications"
2004, Karin Kogermann, Riiklik koolitustellimus välismaale stpendium-doktoriõpinguteks, 2004-2008
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.3. Farmaatsia; PÕHISUUND: Farmatseutiline tehnoloogia
VALDKOND: 3. Terviseuuringud; 3.3. Farmaatsia; CERCS ERIALA: T410 Farmaatsiatooted ja nende tehnoloogiad ; PÕHISUUND: Tahkete raviainete füsikokeemiliste omaduste ja nende modifitseerimise võimaluste uurimine, Tahke raviaine füsikokeemilised omadused (polümorfism, amorfne aine, amorfsed tahked dispersioonid), võnkespektroskoopia koos mitmekomponentanalüüsiga, PAT meetodid, tahke aine üleminekud, raviaine ja abiainete vahelised interaktsioonid, nanopreparaatide disain ja valmistamine (liposoomid, nanofiibrid)
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS ERIALA: T490 Biotehnoloogia ; PÕHISUUND: Antibiootikumide toimemehhanismid ja infektsiooni uurimine, antibiootikumi resistentsus ja bakterite fenotüüpiline heterogeensus
 
 
Lisainfo
Külalisdoktorant Teraview Ltd, Suurbritannia, mai 2006
Külalisteadur Kopenhaageni Ülikoolis, Taani, 2011
Külalisõppejõud Helsingi ülikoolis, Soome, 2015
Projekti taotlemine ja juhtimine, TÜ Sisekoolitus (koolitaja Chris Bell), Mai 2016
TÜ Teadlaste Instagram koolitus, TÜ sisekoolitus, Mai 2016
Külalisõppejõud Ljubljaana ülikoolis (Erasmus plus õppejõuvahetus programm), Sloveenias, 2017

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007

Karin Kogermann

12.05.1981
737 5297
karin.kogermann@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Pharmacy, Associate Professor (0,50)
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Pharmacy, Senior Research Fellow in Pharmacy (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Associate Professor (0,50)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Senior Research Fellow in Pharmacy (0,50)
2015–2015    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, farmaatsia vanemteadur (1,00)
01.08.2012–31.07.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Technology, University of Tartu, Mobilitas Postdoctoral researcher (0,80)
01.08.2012–31.07.2015    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Senior Research Fellow in Pharmacy (0,20)
01.09.2010–31.07.2012    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Senior Research Fellow in Pharmacy (0,50)
01.09.2010–01.08.2012    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Lecturer (0,50)
01.02.2010–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Research Fellow (0,25)
01.09.2009–31.01.2010    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Research Fellow (1,00)
16.03.2009–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Specialist (0,10)
01.06.2008–15.03.2009    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Specialist (1,00)
2004–2008    University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Pharmacy, Chair of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, PhD student (1,00)
01.01.2004–31.12.2008    University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Division of Pharmaceutical Technology, PhD student
01.01.2004–31.12.2004    Aia pharmacy, pharmacist
 
 
Education
2012–2015    Post-doctoral Research fellow, TU Institute of Technology, Antibiotics Laboratory
2004–2008    University of Helsinki and University of Tartu, doctoral studies in Pharmacy
1999–2004    University of Tartu, Faculty of Medicine, Pharmacy
1987–1999    Saku Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Founder Member of Estonian Young Academy of Sciences
2016−...    Chairman of the Estonian Academical Society of Pharmacy
2016−...    Northern Pharma Network member
2016−...    Member of the council of pharmacy doctoral study program
2015−...    Member of the Council of Institute of Pharmacy
2015−...    Member of the Council of Pharmacy Curricula
2014−...    Member of Pharmaceutical terminology expert commission, State Agency of Medicine
2014−...    Member of the European Pharmacopoeia Expert Group 12 (Dosage forms and methods)
2012−...    Member of marketing authorization committee of human medicinal products, State Agency of Medicine
2009−...    Alumni member of the Pharmaceutical Solid State Research Cluster (PSSRC)- collaborative member
2007−...    Member of the Estonian Academical Society of Pharmacy
2006−...    Member of the American Association of Pharmaceutical Scientist (AAPS)
2004−...    Member of the Finnish Pharmaceutical Society (SFY)
2007−2008    Member of the Pharmaceutical Solid State Research Cluster (PSSRC)
2004−2009    Member of the Physical Pharmacy Society, board member 2007-2008
2004−2009    Member of the Students and Scientist Association (University of Helsinki)
1999−2004    Member of University of Tartu Association of Pharmacy (TÜRS)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Karin Kogermann, Estonian Academy of Sciences recognition (participation in L´Oreal-UNESCO fellowship program "For Women in Science")
2010, Karin Kogermann, Hilda ja Harry Mägi grant, TÜ Sihtasutus
2008, Karin Kogermann, Best poster award, “Quantitative analysis of solid-state changes using vibrational spectroscopy and partial least squares regression”, XIX Physical Pharmacy Symposium 2008: Analytical Methods in Pharmacy - Industrial and Novel Applications.
2004, Karin Kogermann, State-financed education abroad- a grant for Doctoral studies, 2004-2008
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.3. Pharmacy
FIELD OF RESEARCH: 3. Health; 3.3. Pharmacy; CERCS SPECIALTY: T410 Pharmaceuticals and related technologies ; SPECIALITY: Solid state properties of pharmaceutical substances and their modification possibilities, Solid state analysis (polymorphism, amorphous state, amorphous solid dispersions), vibrational spectroscopy together with chemometrics, PAT methods, phase transformations, interactions between active drug substance and excipients, design and preparation of nanopreparations (liposomes, nanofibers)
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS SPECIALTY: T490 Biotechnology ; SPECIALITY: Molecular mechanisms of antibiotic action, infection studies, antimicrobial resistance and bacterial phenotypic heterogeneity
 
 
Additional information
Visiting PhD student at Teraview Ltd., Great Brittain, May 2006
Visting Researcher at the University of Copenhagen, Denmark, 2011
Visiting Associate Professor (Lecturer) at the University of Helsinki, Finland, 2015
Workshop on developing proposals and project management, TU Internal Training (Chris Bell), May 2016
TU Researchers Instagram Training, TU Internal training, May 2016
Visiting Associate Professor (Lecturer)(Erasmus plus teaching staff exchange) at the University of Ljubljana, Slovenia, 2017

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
3.4.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
3.5.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
5.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.3.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
6.7.
2015
6.7.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MJDMJD321Effects of macrolide antibiotics on bacterial physiology- cell filamentation01.08.201231.07.2015Karin KogermannTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut94 080,00 EUR
PUT; PUT_SPPUT1088Haavaravis kasutatavate mitmeosaliste antibakteriaalsete nanofiiberkatete disain ja valmistamine01.01.201631.12.2019Karin KogermannTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut91 200,00 EUR
IUTIUT34-18Multifunktsionaalsete nanomeditsiiniliste süsteemide väljatöötamine ja kvaliteedi hindamine.01.01.201531.12.2020Jyrki Tapio HeinämäkiTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut165 000,00 EUR
SFSF0182137s02Ravimpreparaatide keemilised, füsikokeemilised ja biofarmatseutilised uuringud - kvaliteedi hindamine ja parandamine.01.01.200231.12.2006Peep VeskiTartu Ülikool, Arstiteaduskond127 056,34 EUR
MUUMARFA11139Ravimpreparaatide tuleviku testimismeetodid01.10.201130.09.2014Jyrki Tapio HeinämäkiTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Arstiteaduskond26 657,00 EUR
ETFETF7980Tahke raviaine füsikokeemilised omadused ja nende modifitseerimise võimalused01.09.201031.08.2016Karin KogermannTartu Ülikool, Arstiteaduskond53 544,46 EUR
SFSF0180042s09Tahkete raviainete füsikokeemilised omadused ja nende modifitseerimise võimalused01.01.200931.12.2014Karin KogermannTartu Ülikool, Arstiteaduskond305 007,90 EUR
  • Leitud 176 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Ho HN.; Laidmäe I.; Kogermann K.; Lust A.; Meos A.; Nguyen CN.; Heinämäki J. (2017). Development of electrosprayed artesunate-loaded core–shell nanoparticles. Drug Development and Industrial Pharmacy, x.<a href='http://dx.doi.org/10.1080/03639045.2017.1300163' target='_blank'>10.1080/03639045.2017.1300163</a> [ilmumas].1.1.
Palo, M.; Kogermann, K.; Laidmäe, I.; Meos, A.; Preis, M.; Heinämäki, J.; Sandler, N. (2017). Development of Oromucosal Dosage Forms by Combining Electrospinning and Inkjet Printing. Molecular Pharmaceutics, 14 (3), 802−820.<a href='http://dx.doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.6b01054' target='_blank'>10.1021/acs.molpharmaceut.6b01054</a>.1.1.
Heinämäki, J.; Pirttimaa, M.M.; Alakurtti, S.; Pitkänen, H.P.; Kanerva, H.; Hulkko, J.; Paaver, U.; Aruväli, J.; Yliruusi, J.; Kogermann, K. (2017). Suberin fatty acids from outer birch bark: Isolation and physical material characterization. Journal of Natural Products , 80, 916−924.<a href='http://dx.doi.org/10.1021/acs.jnatprod.6b00771' target='_blank'>10.1021/acs.jnatprod.6b00771</a>.1.1.
Kogermann, Karin (2017). Development of novel antibacterial drug delivery systems for the local treatment of the wound infections. In: EuroSciCon (Ed.). EuroSciCon.Innovations in wound healing and wound management, online conference, 31.01-02.02.2017. online conference.3.4.
Saks, L.; Meos, A.; Laidmäe, I.; Romann, T.; Putrinš, M.; Tenson, T.; Kogermann, K. (2017). Anti-biofilm efficiency of differently designed electrospun drug-loaded fibrous dressings for the local treatment of infected wounds. <i></i> EWMA 2017, 109−109.5.2.
Ramos, C.; Lanno, G.-M.; Laidmäe, I.; Paaver, U.; Heinämäki, J.; Kogermann, K. (2017). Development of porous electrospun fibers for tunable drug delivery. <i>The XXVIII Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy, Turku, Finland, February 9, 2017.</i> Society of Physical Pharmacy, Finland, 40−41.5.2.
Heinämäki, J.; Tamm, I.; Larjo, J.; Laidmäe, I. Paaver, U.; Kogermann, K. (2017). High-speed imaging of electrospinning liquid jet and nanofibers by using a diode laser stroboscopy. <i>The XXVIII Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy, Turku, Finland, February 9, 2017.</i> Turku, Finland: Society of Physical Pharmacy, Finland, 29−30.5.2.
Saks, L.; Kartal-Hodzic, A.; Viitala, T.; Meos, A.; Laidmäe; I.; Putrinš, M.; Tenson, T.; Kogermann, K. (2017). In vitro evaluation of wound healing potential of electrospun antibacterial dressings. <i>Northern Pharma Network Meeting, January 11-13, 2017, Tartu, Estonia.</i> University of Tartu, 25.5.2.
Lanno, G.-M.; Laidmäe, I.; Priks, H.; Heinämäki, J.; Kogermann, K. (2017). Preparation of core-shell fibers using coaxial electrospinning and phase separation method. <i>The XXVIII Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy, Turku, Finland, February 9, 2017.</i> Society of Physical Pharmacy, Finland, 32−33.5.2.
Paaver, U.; Laidmäe, I.; Santos, H.A.; Yliruusi, J.; Aruväli, J.; Kogermann, K.; Heinämäki, J. (2016). Development of a novel electrospun nanofibrous delivery system for poorly water-soluble β-sitosterol. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 11 (4), 500−506.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ajps.2016.04.005' target='_blank'>10.1016/j.ajps.2016.04.005</a>.1.1.
Tamm, Ingrid; Heinämäki, Jyrki; Laidmäe, Ivo; Rammo, Liisi; Paaver, Urve; Ingebrigtsen, Sveinung G; Škalko-Basnet, Nataša; Halenius, Anna; Yliruusi, Jouko; Pitkänen, Pauliina; Alakurtti, Sami; Kogermann, Karin (2016). Development of Suberin Fatty Acids and Chloramphenicol-Loaded Antimicrobial Electrospun Nanofibrous Mats Intended for Wound Therapy. Journal of pharmaceutical sciences, 1−9.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.xphs.2015.12.025' target='_blank'>10.1016/j.xphs.2015.12.025</a>.1.1.
Palo, M.; Kogermann, K.; Genina, N.; Fors, D.; Peltonen, J.; Heinämäki, J.; Sandler, N. (2016). Quantification of caffeine and loperamide in printed formulations by infrared spectroscopy. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 34, 60−70.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.jddst.2016.02.007' target='_blank'>10.1016/j.jddst.2016.02.007</a>.1.1.
Kogermann, Karin; Putrinš, Marta; Tenson, Tanel (2016). Single-cell level methods for studying the effect of antibiotics on bacteria during infection. European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 95, 2−16.<a href='http://dx.doi.org/10.1016/j.ejps.2016.08.042' target='_blank'>10.1016/j.ejps.2016.08.042</a>.1.1.
Penkina, Anna; Semjonov, Kristian; Hakola, Maija; Vuorinen, Sirpa; Repo, Timo; Yliruusi, Jouko; Aruväli, Jaan; Kogermann, Karin; Veski, Peep; Heinämäki, Jyrki (2016). Towards improved solubility of poorly water-soluble drugs: cryogenic co-grinding of piroxicam with carrier polymers. Drug Development and Industrial Pharmacy, 42 (3), 378−388.<a href='http://dx.doi.org/10.3109/03639045.2015.1054400' target='_blank'>10.3109/03639045.2015.1054400</a>.1.1.
Kogermann, Karin (2016). Originaal- ja geneeriline ravim. Kliinik 2016, Tartu, 03.02.16. 3.5.
Kjaervik, I.A.; Laidmäe,I.; Meos, A.; Ingebrigtsen, S.G.; Skalko-Basnet, N.; Sanchez, C.M.; Joost, U.; Heinämäki, J.; Kogermann, K. (2016). A novel method for fabrication of drug-loaded liposomes using electrospun nanofibers as templates. <i>Northern Pharma Network Meeting, Jan 19-21, 2016, Helsinki, Finland.</i> Helsinki, Finland: University of Helsinki, 53−53.5.2.
Saks, L.; Meos, A.; Laidmäe, I.; Romann, T.; Putrinš, M.; Tenson, T.; Kogermann, K. (2016). Antibacterial fibrous drug delivery systems with different drug release profiles for the treatment of wound infections. <i>Wound UK Annual Conference 2016, November 14-16, 2016, Harrogate, UK.</i> Wounds UK Annual Conference 2016: Wounds UK, 24−24.5.2.
Hoang Ho, N.; Heinämäki, J.; Laidmäe, I.; Kogermann, K.; Lust, A.; Meos, A.; Ngoc Nguyen, C. (2016). Development and characteristics of novel electrosprayed artesunate-loaded nanoparticles. <i>The 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 4-7, 2016, Glasgow, Scotland.</i> Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany, 43−43.5.2.
Saks, L.; Meos, A.; Laidmäe, I.; Romann, T.; Putrinš, M.; Tenson, T.; Kogermann, K. (2016). Development and characterization of chloramphenicol-loaded nanofiber mats for wound care applications. <i>The 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 4-7, 2016, Glasgow, Scotland.</i> Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany: Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany, 64−64.5.2.
Tamm, I.; Ostergaard, J.; Rantanen, J.; Paaver, U.; Meos, A.; Laidmäe, I.; Heinamäki, J.; Kogermann, K. (2016). Drug release and dissolution behaviour of chloramphenicol from antimicrobial nanofibrous wound dressings. <i>The 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 7-10, 2016, Glasgow, Scotland.</i> Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany, 65−65.5.2.
Palo, M.; Kogermann, K.; Laidmäe, I.; Preis, M.; Nyman, J.; Heinämäki, J.; Sandler, N. (2016). Electrospun fibrous gelatin substrates for inkjet printing. <i>The 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 4-7, 2016, Glasgow, Scotland.</i> Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany: Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany, 29−29.5.2.
Palo, M.; Kogermann, K.; Laidmäe, I.; Preis, M.; Heinämäki, J.; Sandler, N. (2016). Electrospun nanofibrous substrates for fabrication of drug delivery systems by means of inkjet printing. <i>95: Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents, 13.-14.10.2016, Tartu, Estonia.</i> Tartu, Estonia: OÜ Celsius Healthcare, 35−35. (Eesti Arst; 95).5.2.
Palo, M.; Kogermann, K.; Laidmäe, I.; Preis, M.; Nyman, J.O.; Heinämäki, J.; Sandler, N. (2016). Electrospun nanofibrous substrates for inkjet-printed drug formulations. <i>The XXVII Symposium of the Finnish Society of Physical Pharmacy, Jan 21-22, 2016, Helsinki, Finland.</i> Turku, Finland: Fysikaalisen farmasian yhdistys ry, 26−27. (Polymorfi).5.2.
Saks, L.; Meos, A.; Laidmäe, I.; Romann, T.; Putrinš, M.; Tenson, T.; Kogermann, K. (2016). Erineva vabanemiskineetikaga klooramfenikooli sisaldavate antibakteriaalsete fiibermattide väljatöötamine haavaravis kasutamiseks. <i>Eesti Arst.</i> Eesti Arst, 27−27. (Oktoober 2016 – Lisa 2. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva teaduskonverents 2016).5.2.
Kjaervik, I.; Laidmäe, I.; Ingebrigtsen, S.G.; Sanchez, C.M.; Skalko-Basnet, N.; Joost, U.; Heinämäki, J.; Kogermann, K. (2016). In-situ preparation of drug-loaded liposomes from amphiphilic electrospun nanofibers: effects of drug load on the liposome size and encapsulation efficiency. <i>The 10th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, April 4-7, 2016, Glasgow, Scotland.</i> Die Arbeitsgemeinschaft für pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V. (APV), Mainz, Germany, 44−44.5.2.
  • Leitud 15 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Amorfse vormi ja abiainete mõju piroksikaami lahustumiskiirusele - magistrikraadKarin Kogermann; Andres LustKaitstud2012Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut
Construction and Application of Bacterial Biosensors for Studying the Antibiotic Treatment Efficacy in Infection ModelsHinnu, MariliisdoktorikraadKarin Kogermann; Marta Putrinš; Tanel TensonJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tehnoloogiainstituut
Content and antimicrobial properties of herbal extracts obtained from chamomile species (Chamomilla spp.)Sepp, JannedoktorikraadAin Raal; Karin Kogermann; Jyrki Tapio HeinämäkiJuhendamiselTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut
Design and development of personalized dosage forms by printing technology - doktorikraadNiklas Sandler; Karin Kogermann; Jyrki Tapio HeinämäkiJuhendamiselTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut
Development of antibacterial nanosystems: in vitro and in vivo bioactivity assaysLiis SaksdoktorikraadKarin Kogermann; Tanel Tenson; Andres MeosJuhendamiselTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut
Development of Pharmaceutical Solid Nanodispersions Using Solvent Evaporation and Co-milling Techniques - doktorikraadKarin Kogermann; Jyrki Tapio Heinämäki; Ivo LaidmäeJuhendamiselTartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut
Electrospun amphiphilic nanofibers for the in situ preparation and delivery of drug-loaded liposomesKjaervik, Irja AlainezhadmagistrikraadNatasa Skalko-Basnet; Jyrki Tapio Heinämäki; Karin Kogermann; Ivo LaidmäeKaitstud2015Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut
Erinevate pidndaktiivsete ainete ning pH mõju piroksikaamanhüdraadi ja -monohüdraadi lahustumisele in vitroPille MägarmagistrikraadKarin Kogermann; Urve PaaverKaitstud2011Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut
Farmatseutiliste nanosüsteemide disainimine ja valmistamine - doktorikraadKarin Kogermann; Ivo Laidmäe; Jyrki Tapio HeinämäkiJuhendamiselTartu Ülikool
Functionality related characterization of pretreated wood lignin, cellulose and polyvinylpyrrolidone for pharmaceutical applications - doktorikraadJyrki Tapio Heinämäki; Karin KogermannKaitstud2015Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut, Ravimite tehnoloogia ja biofarmaatsia õppetool
New perspectives for the amorphization and physical stabilization of poorly water-soluble drugs and understanding their dissolution behavior - doktorikraadKarin Kogermann; Jyrki Tapio HeinämäkiKaitstud2015Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Pharmaceutical 3D & 4D printing for design, prototyping and fabricating novel therapeutic drug delivery systemsViidik, LauradoktorikraadIvo Laidmäe; Karin Kogermann; Jyrki Tapio HeinämäkiJuhendamiselTartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, farmaatsia instituut
Phase transitions in amorphous solid nanodispersions - doktorikraadKarin Kogermann; Ivo Laidmäe; Jyrki Tapio HeinämäkiJuhendamiselTartu Ülikool
Preparation and stabilization of amorphous form by ball-milling.Predbannikova, KristinamagistrikraadKaisa Naelapää; Karin KogermannKaitstud2011Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut
Water mediated solid state transformations of a polymorphic drug - effect on pharmaceutical product performanceLust, AndresdoktorikraadKarin Kogermann; Peep VeskiKaitstud2015Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Farmaatsia instituut