Raul Narits

19.09.1952
737 5978
raul.narits@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond, võrdleva õigusteaduse professor (1,00)
01.01.1987–...    Tartu Ülikool 1987-1988 vanemõpetaja
Tartu Ülikool 1976-1978 stazöör-uurija
Moskva Riiklik Ülikool 1978-1981 aspirant
Tartu Ülikool 1981-1987 õpetaja
Tartu Ülikool 1988-1992 dotsent
Tartu Ülikool 1992- võrdleva õigusteaduse professor
Tartu Ülikool 1992-1993 õigusteaduskonna prodekaan
Tartu Ülikool 1993- avaliku õiguse instituudi juhataja
Eesti Vabariigi Riigikohus 1995- halduskolleegiumi nõunik
Muu ...
01.09.2003–31.12.2015    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, võrdleva õigusteaduse professor (1,00)
1992–31.08.2003    Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut, võrdleva õigusteaduse professor (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, õigusteadus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Rechtstheorie. Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikatsionsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts. Duncker &Humblot - toimetuskolleegiumi liige
2012−...    Review of Central and East European Law, Brill - toimetuskolleegiumi liige
TÜ õigusteaduskonna võrdleva õigusteaduse õppetooli juhataja;
Õigusteaduslike ajakirjade Juridica ja Juridica International toimetuskolleegiumide liige;
Riigikogu Toimetised toimetuskolleegiumi liige;
Rahvusvahelise Õigus- ja Sotsiaalfilosoofia Ühingu Eesti sektsiooni president;
TÜ õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhataja;
Õigusteaduskonna nõukogu liige;
Sihtasutuse Iuridicum nõukogu liige;
2012−2014    Tartu Ülikooli senati liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
 
 
Lisainfo
õigusteaduse kandidaat
Moskva Riiklik Ülikool, 1987

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2015
6.8.
2015
1.3.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
6.2.
2013
1.3.
2012
3.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.2.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.3.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
6.2.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.5.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
4.1.
1998
1.2.
1997
4.1.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996

Raul Narits

19.09.1952
737 5978
raul.narits@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Social Sciences, School of Law, Professor of Comparative Jurisprudence (1,00)
01.01.1987–...    University of Tartu 1987-1988 Senior Lecturer
University of Tartu 1976-1978 - reseacher
Lomonoson Moscow State University 1978-1981 candidate of Law Programme
University of Tartu 1981-1987 Lecturer
University of Tartu 1988-1992
University of Tartu 1992 - current Professor of Comparative Jurisprudence
University of Tartu 1992-1993 Vice dean, Faculty of Law
University of Tartu 1993 current Head, Institute of Public Law
Supreme Court of the Republic of Estonia 1995 current Scientific Adviser to the Administrative Law Chamber
Docent
01.09.2003–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor of Comparative Jurisprudence (1,00)
1992–31.08.2003    University of Tartu, Faculty of Law, Institute of Public Law, Professor (1,00)
 
 
Education
University of Tartu, jurisprudence
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Rechtstheorie - Memeber of Editorial Board
2012−...    Review of Central and East European Law, Brill - Member of Editorial Board
Head of the Department of Comparative jurisprudence;
Member of Editorial Board of the Law Journal Juridica and Juridica International. Law Journal University of Tartu;
Member of Editorial Board of the Journal Riigikogu Toimetised;
President of the Law Philosophy Society of Estonia;
Member of the Council of the Iuridicum Foundation;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.7. Law
 
 
Additional information
candidate of law
University of Moscow, 1987

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2017
1.2.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.2.
2016
3.2.
2015
6.8.
2015
1.3.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.5.
2013
6.2.
2013
1.3.
2012
3.3.
2012
1.2.
2011
1.2.
2011
1.3.
2011
6.2.
2011
1.2.
2009
1.3.
2009
5.2.
2009
6.3.
2009
1.3.
2008
3.3.
2008
1.2.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
1.2.
2005
3.3.
2005
6.3.
2005
1.2.
2004
3.1.
2004
6.2.
2004
1.2.
2003
3.2.
2003
6.2.
2003
6.2.
2003
6.3.
2003
1.2.
2002
1.2.
2002
1.3.
2002
2.2.
2002
3.2.
2002
4.2.
2002
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
1.2.
2001
3.2.
2001
4.2.
2001
5.2.
2001
6.3.
2001
6.6.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.3.
2000
1.3.
2000
3.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
1.3.
1999
3.5.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
1.3.
1998
2.2.
1998
4.1.
1998
1.2.
1997
4.1.
1997
6.2.
1997
1.2.
1996
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF6464Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise õigusteoreetilised lähtekohad01.01.200531.12.2008Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond45 790,83 EUR
SFSF0182740s06Eesti õigusruum globaalses õigusruumis01.01.200631.12.2011Raul NaritsTartu Ülikool, Õigusteaduskond232 418,32 EUR
SFSF0181782s01Eesti õigussüsteemi reform, areng ja vastastikune toime EL õiguskorraga01.01.200131.12.2005Kalle MeruskTartu Ülikool, Õigusteaduskond54 133,17 EUR
ETFETF6676Informatsiooniõiguse harmoneerimine ja informatsiooni käibe õigusteoreetilised lähtekohad01.01.200631.12.2009Raul NaritsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond51 630,40 EUR
IUTIUT20-50Inimõiguste ja nende diskursuse areng Vene Föderatsioonis ning selle koostoime inimõigustega Euroopas ja maailmas01.01.201431.12.2019Lauri MälksooTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond332 000,00 EUR
MUULOIEO10183Testülesannete väljatöötamine avalike teenistujate tippjuhtidele15.11.201015.03.2011Merle EriksonTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Eraõiguse instituut18 121,76 EUR
MUUSOIAO14004Ühtse süsteemi ülesehitamine lähisuhte vägivalla tõkestamiseks Eestis01.01.201431.12.2015Raul NaritsTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, Avaliku õiguse instituut23 800,00 EUR
  • Leitud 78 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Narits, Raul (2017). Normative Voraussetzungen einer Modernisierung der Rechtsstrukturen - Von den Rechtsprinzipie zur Rechtskommunikation. Rechtstheorie, 49−62 [ilmumas].1.2.
Narits, Raul (2017). Zur Modernität staatlich organisierte Rechtssysteme und zur Bedeutung der Rechtsprinzipien bei der Europäisierung der Europäisiernung. Pravovedenie, 34−42 [ilmumas].1.2.
Narits, Raul (2017). Grundrechte in Estland. Handbuch der Grundrechte (1−24). Heidelberg: De Gruyter [ilmumas].3.1.
Merusk, Kalle; Narits, Raul (2017). Verfassungsgeschichte Estland 20.-21. Jahrhundert. Handbuch der europäischen Verfassungsgeschichte. Reihe B: 20.-21. Jahrhundert, Bonn (57−70). De Gruyter. (Reihe B) [ilmumas].3.1.
R. Narits, S. Kaugia, I. Pettai (2016). The Significance of Recognising Domestic Violence, in Light of Estonian Legal Experts` Opinion and the Prospects for Systematising the Relevant Legislation. Juridica International, 128−138.1.2.
I.Pettai, S.Kaugia, R.Narits (2015). Perevägivald nõuab jõulisemat juridilist sekkumist. Riigikogu Toimetised, 31, 155−168.3.2.
Dworkin, Ronald; Narits, Raul (2015). Õiguse impeerium. - Saatesõna eestikeelsele väljaandele. Õiguse impeerium (1−10).. Tallinn: Valgus.6.8.
R.Narits, E.Vene (2014). Õiguse tõlgendamise ja argumenteerimise võimaluste kasutamine Eesti Vabariigi Riigikohtu praktikas. Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas 3 - 3 - 1- 29 - 12. Juridica, 331−338.1.3.
Andresen, Ene; Kalmo, Hent; Kask, Oliver; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Narits, Raul; Olle, Vallo; Parrest, Nele; Pilving, Ivo; Reenumägi, Aare; Saarmets, Virgo; Taro, Külli; Vene, Einar; Vinkel, Priit. (2014). Arvamus halduskorralduse uue regulatsiooni väljatöötamiskavatsuse projekti kohta. Madise, Ülle (Toim.). .. Esitatud Justiitsministeeriumile.6.7.
Narits, Raul; Ginter, Carri (2013). The Perspective of a Small Member State to the Democratic Deficiency of the ESM. Review of Central and East European Law, 38 (1), 55−76.10.1163/092598812X13274154887303.1.1.
Narits, Raul; Merusk, Kalle (2013). Über das funktionale Wesen der Rechtsprinzipien und über ihre Anwendung in der estnischen Rechtsordnung beim finden dem Recht entsprechenden Entscheidung. Positivität, Normativität und Institutionalität des Rechts. Festschrift für Werner Krawietz zum 80. Geburtstag (419−433).. Berlin: Duncker & Humblot.3.1.
I.Pilving, K.Merusk, R.Narits jt (2013). Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Halduskohtumenetluse seadustik. (1−36).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.2.
Narits, Raul (2013). Vabadus on tegu. Meie vabaduse mitu nägu. Lähiajaloost, selle uurimisest ja kajastamisest: Meie vabaduse mitu nägu; Tartu; 29.09.2012. Toim. L.Hainsalu, R.Järlik. Tartu, 55−81.3.5.
Narits, Raul (2013). The Concept of Law. In: L.Soobik. English for Law Students (22−31).. Tartu: Juura, Õigusteabe AS.6.2.
Narits, R.; Ginter, C. (2012). ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus. Juridica, 343−359.1.3.
Mälksoo, Lauri; Olle, Vallo; Narits, Raul; Vinkel, Priit; Madise, Ülle; Aaviksoo, Berit (2012). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne. Madise, Ü (peatoimetaja); Aaviksoo, B; Kalmo, H.; Mälksoo, L; Narits, R.; Pruks, P.; Vinkel, P. (Toim.). II ptk (autor); XII ptk (autor); PSTS (autor); (119).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.3.3.
Talmar-Pere, Annika; Narits, Raul; Kasemets, Aare (2011). Applying the Concept of better Regulation to internal Securiy Policy. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 35−43.1.2.
Narits, R. (2011). Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 182−183.1.2.
Narits, Raul (2011). Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted omariikluse garantiina. Juridica, 3−11.1.3.
Kasemets, Aare; Ainsaar, Mare; Narits, Raul; Saar, Andrus, Kiisel, Maie; Pere, Aare; Trumm, Avo; Espenberg, Kerli; Ahas, Rein; Oja, Tõnu; Kivinukk, Elina; Kübar, Urmo, Palts, Mait; Peedosk, Uku-Mats; Koidu, Urmas; Pirn, Siiri, Matt, Margus; Soonik, Mart; Ligi, Timo; Marandi, Triin (2011). Parem õigusloome ja õigusaktide mõjude hindamine. E-õppevahend riigiametnikele. 6.2.
Narits, R. (2009). About the Principles of the Constitution of the Republic of Estonia from the Perspective of Independent Statehood in Estonia. Juridica International: Law Review of University of Tartu, 56−65.1.2.
Narits, R. (2009). Akadeemiline õigusharidus: õigusriiklus, ülikooli autonoomia ja Euroopa perspektiiv. Juridica, 6, 339−347.1.3.
Narits, R: (2009). Õigusteaduse rollist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamisel. Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises (9−11).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS.5.2.
Narits, R. (2009). Eesti vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted: olemusest ja leidmise võimalustest. Riigikogu Toimetised, 20, 84−94.6.3.
Narits, R. (2008). Konstitutsioonikohtute tänapäevastest töömeetoditest mandri-euroopaliku õiguskultuuri ja common law kui mõtlemisviiside lähenemise tingimustes. Riigikogu Toimetised, 17, 85−97.1.3.
  • Leitud 30 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Comprehensive legal approach to cyber securityTikk, EnekendoktorikraadRaul NaritsKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Edasikaebeõiguse ulatus kõrgemas kohtus:mudelid ja põhimõtted. Lind, Stenmagistrikraad (teaduskraad)Raul NaritsKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Eesti õigusloome kvaliteedi analüüs-seaduste mõjude hindamine Juhkam, MargitdoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Ethno-national claims, ethno-political processes and legal rights of Finno-Ugric minority peoples in the Russian Federation.Zamyatin, KonstantindoktorikraadRaul NaritsJuhendamisel
Euroopa õiguse põhimõtete rakendamine Eesti Vabariigi Riigikohtus.Ginter, CarridoktorikraadRaul NaritsKaitstud2008Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Finantsteenuste käibemaksuga maksustamine EestisElling, TõnisdoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Hasartmängu määratlusest ja mõnedest hasartmänguõiguse kitsaskohtadestPeedu, Agrismagistrikraad (teaduskraad)Raul NaritsKaitstud2008Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Hasartmängu õigusliku reguleerimise võimalikkusest Euroopa õigusesPeedu, AgrisdoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool
Informatsioonilise enesemääratlemise rahvusvahelis-õiguslik raamistik, sisustamine Eesti õiguses ja selle praktilisest kohaldamisest veebikeskkonnasTikk, Enekenmagistrikraad (teaduskraad)Raul NaritsKaitstud2004Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Isikuandmete kaitse õiguskaitse valdkonnas EestisAntonova, JuliadoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, õigusteaduskond
Jõumonopol riigi tuumikfunktsiooninaMikiver, MonikadoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Karistusõiguslike nõuete ja täitekulude aegumine täitemenetlusesPotter, HelinmagistrikraadAnneli Alekand; Raul NaritsKaitstud2012Tartu Ülikool
Kohtulahend kui õiguse allikas Eesti õiguskorras. Lillo, Indrekmagistrikraad (teaduskraad)Raul NaritsKaitstud2003Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus ja Euroopa Kohtus Laffranque, JuliadoktorikraadRaul NaritsKaitstud2003Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Kohtuotsus kui kommunikatsioonivahendLind, StendoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Le référendum national estonien dans le contexte de la Constitution du 28 juin 1992 - Analyse juridiqueLaffranque, RodolphedoktorikraadRaul Narits; Andreas AuerJuhendamiselTartu Ülikool
Määratlemata õigusmõistedPikamäe, KairedoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetlusesAlekand, AnnelidoktorikraadRaul NaritsKaitstud2009Tartu Ülikool
Rahvusvahelise humanitaarõiguse riigisisene rakendamineTalmar-Pere, AnnikadoktorikraadRaul Narits; René VärkJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Religiooniõigus: individuaalne ja kollektiivne usuvabadus.Kiviorg, MerilinmagistrikraadRaul NaritsKaitstud2000Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Riigivõimu seadusliku teostamise põhimõte delegeeritud õigusloomesEesmaa, UlrikadoktorikraadRaul NaritsJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstisVärk, RenédoktorikraadRaul NaritsKaitstud2011Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Semiotik als Zugang zur modernen Methode und Theorie des Rechts: am Beispiel des deutschen und estnischen PlanungsrechtsReisberg, LiinadoktorikraadRaul Narits; Ivo PilvingJuhendamiselTartu Ülikool, Õigusteaduskond
Teadus- ja arendustegevus ning kaalutlusõiguse roll selle rahastamisel.Uusna, Sillemagistrikraad (teaduskraad)Raul NaritsKaitstud2007Tartu Ülikool, Õigusteaduskond
Valimisõigus kui põhiõigus ning selle kaitsemehhanismid (Riigikogu valimiste kontekstis).Siider, JuhanmagistrikraadRaul NaritsJuhendamisel