+46727108844
rainer.parna@maxiv.lu.se

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.05.2016–...   
Lundi Ülikool, MAX IV Labor, Kiirekanali projekti juht (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut, elektronspektroskoopia teadur (1,00)
01.10.2015–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, elektronspektroskoopia teadur (1,00)
01.10.2012–30.09.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, elektronspektroskoopia teadur (1,00)
01.11.2011–30.09.2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, projektijuht (1,00)
2011–2012   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, Spetsialist (1,00)
01.01.2011–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,20)
01.10.2010–31.12.2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,50)
01.01.2008–30.09.2010   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,20)
01.01.2008–30.06.2008   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,08)
01.12.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,20)
01.09.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsika-keemiateaduskonna dekanaat, erakorraline teadur (0,10)
01.02.2006–30.06.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, insener (0,30)
2005–2007   
Estonian Nanotechnology Competence Center, Insener (0,20)
2004–2004   
The Southwestern Company, Müügiagent (1,00)
 
 
Haridustee
2007–2012   
Doktoriõpingud Tartu Ülikoolis, Filosoofiadoktor (materjaliteadus) 2012
2005–2007   
Magistratuur Tartu Ülikoolis, Tehnikateaduse magister (keemiline materjalitehnoloogia) 2007
2002–2005   
Bakalaureuseõpe Tartu Ülikoolis, Tehnikateaduse bakalaureus (materjalide keemia) 2005
1999–2002   
Hugo Treffneri Gümnaasium (bioloogia-keemia eriklass)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...   
FinEstBeAMS kiirekanali projekti manager (MAX IV labor, Lundi Ülikool)
2015−2015   
Konverentsi "Funktsionaalsed materjalid ja nanotehnoloogiad 2015" artiklikogumike külalis toimetaja
2015−2015   
MAX IV kasutajate koosoleku sessiooni "Pushing the limits: time -resolved, inelastic, non -linear" korraldaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus; CERCS KLASSIFIKAATOR: T150 Materjalitehnoloogia; TÄPSUSTUS: Materjaliteadus, Pinnafüüsika, Energeetica ja Gaasfaasi füüsika
 
 
Lisainfo
Saadud stipendiumid:
2010 Kristjan Jaagu stipendium “Välissõidud”. Saadud töötamiseks Tampere Tehnoloogia Ülikooli, Füüsika osakonna, Pinnafüüsika laboris ajavahemikus 11.01.2010 – 29.01.2010.

2008 Kristjan Jaagu stipendium “Osaline õpe välismaal”. Saadud õppeks külalisdoktorandina Tampere Tehnoloogia Ülikooli, Füüsika osakonna, Pinnafüüsika laboris ajavahemikus 01.09.2008 – 31.01.2009.

Juhendatud väitekirjad:
Larissa Andrijevskaja, bakalaureusekraad, 2007, (juh) Prof. Väino Sammelselg, Rainer Pärna, Õhukeste Cr2O3 kilede aatomkihtsadestamine ja teravikmikroskoopiline uurimine, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Füüsika Instituut


Mati Kook, bakalaureusekraad, 2015, (juh), Prof. Ergo Nõmmiste, Rainer Pärna, „Gallium arseniidi pinnaoksiidide röntgenfotoelektronspektroskoopilised uuringud", Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogia teaduskond, Füüsika Instituut


Lõppenud projektid

Publikatsioonid

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.09.2019
+46727108844
rainer.parna@maxiv.lu.se

Career

Institutions and positions
01.05.2016–...   
Lund University, MAX IV laboratory, Beamline Project Manager (1,00)
01.01.2016–30.04.2016   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Research Fellow of Electronspectroscopy (1,00)
01.10.2015–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow of Electronspectroscopy (1,00)
01.10.2012–30.09.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Research Fellow of Electronspectroscopy (1,00)
01.11.2011–30.09.2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Project Manager (1,00)
2011–2012   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Specialist (1,00)
01.01.2011–31.08.2011   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,20)
01.10.2010–31.12.2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,50)
01.01.2008–30.09.2010   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,20)
01.01.2008–30.06.2008   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,08)
01.12.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,20)
01.09.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Dean's Office, Research Fellow extraordinarius (0,10)
01.02.2006–30.06.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Engineer (0,30)
2005–2007   
Estonian Nanotechnology Competence Center, Engineer (0,20)
2004–2004   
The Southwestern Company, Sales agent (1,00)
 
 
Education
2007–2012   
Ph.D. studies in University of Tartu, Doctor of Philosophy (materials science) 2012
2005–2007   
Master studies in University of Tartu, Master of Science in Engineering (Chemical Technology of Materials) 2007
2002–2005   
Undergraduate studies in University of Tartu, Bachelor of Science in Engineering (Chemistry of Materials) 2005
1999–2002   
Hugo Treffner Gymnasium (special class of biology and chemistry)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...   
Project manager of FinEstBeAMS beamline (MAX IV laboratory, Lund University)
2015−2015   
Conference "Functional materials and nanotechnologies 2015" guest editor of conference proceedings
2015−2015   
MAX IV User meeting 2015 session "Pushing the limits: time -resolved, inelastic, non -linear" organizer

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science; CERCS CLASSIFICATION: T150 Material technology ; SPECIFICATION: Materials Science, Surface science, Energetics and Gas-phase physics
 
 
Additional information
Obtained scholarships:
2010 Archimedes foundation Kristjan Jaak scholarship for studying as graduate student in Tampere University of Technology, Department of Physics, Surface Science Laboratory in time period between 11.01.2010 and 29.01.2010.

2008 Archimedes foundation Kristjan Jaak scholarship for studying as graduate student in Tampere University of Technology, Department of Physics, Surface Science Laboratory in time period between 01.09.2008 and 31.01.2009.
Dissertations supervised:

Larissa Andrijevskaja, Bachelor's degree, 2007, (sup), Prof. Väino Sammelselg, Rainer Pärna, "Atomic layer deposition and atomic force microscopy study of Cr2O3 thin films", University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics


Mati Kook, Bachelor's degree, 2015, (sup), Prof. Ergo Nõmmiste, Rainer Pärna, „X-ray photoelectron spectroscopy investigation of gallium arsenide surface oxides“, University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics

Completed projects

Publications

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.09.2019
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUSLOFY11156T/1Eesti kiirekanali ehitamine MAX-IV sünkrotronile01.11.201231.08.2015Ergo NõmmisteTartu Ülikool3 000 000,00 EUR
MUUSLOKT12181T (3.2.1101.12-0014)Haruldaste muldmetallide ühendite süntees, karakteriseerimine ja kasutamine sünteetilise kütuse sünteesireaktorites ja teistes kõrgtehnoloogilistes seadmetes01.04.201230.04.2015Enn LustTartu Ülikool573 157,20 EUR
ETFETF6536Isolaatorkilede röntgenspektroskoopilised uuringud01.01.200531.12.2008Arvo KikasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond79 065,48 EUR
ETFETF8216Metalliga dopeeritud titaandioksiidi kilede uuringud01.01.201031.12.2013Vambola KisandTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut59 822,13 EUR
SFSF0382149s02Nanostruktuursed materjalid01.01.200231.12.2006Arnold RosentalTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut792 696,19 EUR
ETFETF5861Pinna- ja siirdekihtide mõju laia keelutsooniga oksiidikilede aatomkihtkasvule ja omadustele01.01.200431.12.2007Arnold RosentalTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut102 754,59 EUR
SFSF0180046s07Pinnanähtused tahkisefüüsikas ja -tehnoloogias01.01.200731.12.2012Väino SammelselgTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut1 590 665,57 EUR
ETFETF7615Resonantne pehme röntgenkiirguse Raman-hajumine: elektronstruktuur ning ülikiire dünaamika tahkistes ning nanomaterjalides.01.01.200831.12.2011Tanel KäämbreTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond76 158,26 EUR
ETFETF8737Size-selective VUV and UV spectroscopy of small metal clusters01.01.201131.12.2014Ergo NõmmisteTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut35 520,00 EUR
IUTIUT2-25Struktuuritundlikud interaktsioonimehhanismid funktsionaalsetes materjalides nanoskaalas01.01.201331.12.2018Ergo NõmmisteTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut1 623 000,00 EUR
MUUSLOFY12149T (3.2.1101.12-0027)Uudne "targa klaasi" kontseptsioon energiatarbimise vähendamiseks01.08.201231.12.2014Vambola KisandTartu Ülikool662 738,00 EUR
TKSLTKT16141T (TK141)Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele (TK141)01.01.201601.03.2023Enn LustTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond3 293 473,70 EUR
MOBTPMOBTP145Valitud pestitsiidide UV ja VUV fragmentatsioon01.12.201930.11.2021Rainer PärnaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut86 117,20 EUR