Uko Maran

737 5254
uko.maran@ut.ee
I-6066-2015
http://www.researcherid.com/rid/I-6066-2015

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2008–31.08.2010    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2005–31.07.2007    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, molekulaartehnoloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2000–31.08.2005    Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, teoreetilise ja arvutikeemia vanemteadur (1,00)
01.01.2000–31.12.2000    teadur, Tartu Ülikool
01.01.1999–31.12.1999    külalisteadur, Florida Ülikool, USA
01.01.1998–31.12.1999    järeldoktor, Tartu Ülikool
01.01.1995–31.12.1997    külalisteadur, Florida Ülikool, USA
01.01.1994–31.12.1994    külalisteadur, Uppsala Ülikool, Rootsi
01.01.1993–31.12.1993    külalisteadur, Joensuu Ülikool, Soome
 
 
Haridustee
1993–1997    doktorant, Tartu Ülikool, PhD 1997
1991–1993    magistrand, Tartu Ülikool, MSc 1993
1984–1991    üliõpilane, Tartu Ülikool, diplom 1991
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    teadusnõukogu liige, TÜ Keemia instituut
2013−...    juhtkommitee liige, COST-i tegevus CM1307: Endoprasiitide poolt põhjustatud haigustele suunatud keemiaravi
2013−...    liige, International Association of Physical Chemists
2012−...    toimetuskollegiumi liige, ajakiri "SAR & QSAR in Environmental Research", kirjastus Taylor & Francis
2012−...    rahvusvahelise juhtkomitee liige, "International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences", konverents toimub alates 1983.
2010−...    liige, The Cheminformatics and QSAR Society
2009−...    liige, Eesti Keemia Selts
2007−...    liige, American Chemical Society
2000−...    retsensentide toimetuskollegiumi liige, ajakiri ARKIVOC – Orgaanilise keemia arhiiv, väljaandja ARKAT USA, Inc. (http://www.arkat-usa.org/)
2015−2015    esimees, TÜ Keemia instituudi doktorantuuri taotluset hindamise komisjon
2014−2014    programmikommitee liige, 7th Workshop on Biomedical and Bioinformatics Challenges for Computer Science (BBC2014), within International Conference on Computational Science (ICCS 2014), 10-12 juuni 2014, Cairns, Austraalia.
2014−2014    esimees, TÜ Keemia instituudi 2013/2014 õa doktoriõppe üliõpilaste atesteerimiskomisjon
2013−2013    programmikommitee liige, 6th Workshop on Biomedical and Bioinformatics Challenges for Computer Science (BBC2013), within International Conference on Computational Science (ICCS 2013), 5-7 juuni 2013, Barcelona, Hispaania.
2012−2016    juhtkommitee liige, COST-i tegevus TD1204: Nanomaterjalide toksilisuse modelleerimine (MODENA)
2012−2013    väljaande toimetaja, SAR and QSAR in Environmental Sciences (Taylor & Francis), väljaanded 4-5 (Aprill-Mai 2013), köide 24.
2012−2015    teadusnõukogu liige, TÜ Keemia instituut
2010−2012    Organisaator, programmi- ja organiseerimisekommitee esimees, "15th International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences (QSAR2012)", Tallinn, Estonia, June 18-22, 2012
2008−2015    Nõukogu liige, Tartu Ülikooli Teadusarvutuskeskus
2008−2008    programmikommitee liige, "Workshop on Bioinformatics' Challenges to Computer Science" International Conference on Computational Science (ICCS2008), Kraków, Poland, June 23-25, 2008.
2006−2006    programmikommitee liige, International Workshop on Distributed, High-Performance and Grid Computing in Computational Biology (GCCB 2006), 21. jaanuar 2007, Eliat, Israel.
2004−2007    kohapealne koordinaator, EL 6RP teadsuliku koostöövõrgustiku "Understanding NANO-Materials from the QUANTum perspective (NANOQUANT)", # MRTN-CT-2003-506842.
2001−2004    kohapealne koordinaator, EL 5RP teadsuliku koostöövõrgustiku "Intelligent Modelling Algorithms for the General Evaluation of TOXicities (IMAGETOX)", # HPRN-CT-1999-00015.
1988−1991    üliõpilasliige, Tartu Ülikooli nõukogu
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsensenseerinud ajakirjadele: Journal of Chemical Information and Modelling (ACS)- Current Computer-Aided Drug Design (Behtham Science)- Computational Biology and Chemistry (Elsevier)- Chemosphere (Elsevier)- Molecular Informatics (John Wiley & Sons, Inc.)- SAR and QSAR in Environmental Sciences (Taylor & Francis Group)- Molecular Pharmaceutics (ACS)- Bioorganic & Medicinal Chemistry (Elsevier)- Journal of Cheminformatics (Springer/ChemistryCentral)- International Journal of Quantum Chemistry (John Wiley & Sons, Inc.)- Journal of Computer aided Molecular Design (Springer)- Science of the Total Environment (Elsevier)- ALTEX (www.altex-edition.org)- QSAR & Combinatorial Sciences (John Wiley & Sons, Inc.)- ARKIVOC (http://www.arkat-usa.org/)- Lecture Notes in Bio-informatics (Springer)- Cancer Informatics (http://www.la-press.com/caninfo.htm)- Internet Electronic Journal of Molecular Design (http://www.biochempress.com)- Proceedings of Estonian Academy of Sciences – Chemistry;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Uko Maran, teaduskonna oponent, Aleksandra Rybacka doktoritööle, Keemia osakond, Umeå Ülikool, Rootsi
2015, Uko Maran, oponent, Mario Öereni doktritööle, Tallinna Tehnikaülikool
2012, Uko Maran, retsensent, Ungari Teaduslike Uuringute Fond
2011, Uko Maran, kaitsmiskommitee liige, Villem Aruoja doktoritööle, Eesti Maaülikool
2007, Uko Maran, retsensent, Eesti teadusfond
2003, Uko Maran, kaitsmiskommitee liige, Heikki Kasemäe doktoritööle, Füüsika instituut, Tartu Ülikool
2002, Uko Maran, oponent, Anti Perksoni doktoritööle, Tartu Ülikool
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS ERIALA: P305 Keskkonnakeemia ; PÕHISUUND: Ennustav toksikoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; CERCS ERIALA: P410 Teoreetiline ja kvantkeemia ; PÕHISUUND: modelleerimine keemias ja sellega seotud valdkondades nagu toksikoloogia, biomeditsiin (sh. ravimiarendus), biotehnoloogia, jne.
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika); CERCS ERIALA: T360 Biokeemiatehnoloogia ; PÕHISUUND: biomolekulaarste süsteemide modelleerimine (aktiivsete ühendite arvutuslik disain)
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P175 Informaatika, süsteemiteooria; PÕHISUUND: Keemia informaatika
 
 
Lisainfo
Järeldoktorantide juhendamine: Alfonso T. Garcia Sosa, Eesti Teadusfondi järeldoktori stipendium, 2007-2009
MODENA internide juhendamine: Jan Creylman (2014/10);MODENA: MODElling NAnomaterial Toxicity, COST Action TD1204, lühiajaline teaduslik külaskäik (STSM)
NANOQUANT internide juhendamine: Dana Martin (2005/03-2007/03);NANOQUANT: Understanding NANO-Materials from the QUANTum perspective, EU 6FP research training network, #MRTN-CT-2003-506842.
IMAGETOX internide juhendamine: Dan Fara (2001/03–10), Csaba Hetenyi (2002-2003), Adrea Colombo (2003/01–07), Elena Lo Piparo (2003/02–05), Elena Boriani (2003/04-07), Rostisalv Rusev (2003/04-2004/01), Dimitar Dobchev (2003/05-2004/01), Svetoslav Slavov (2003/09–10), Paolo Mazzatorta (2003/10), Mose Casalegno (2003/10), Maria Dimitrova (2003/12-2004/01), Iva Slavova (2004/01);IMAGETOX: Intelligent Modelling Algorithms for the General Evaluation of TOXicities, EU 5FP research training network, #HPRN-CT-1999-00015.

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1994
1.3.
1994
1.1.
1991

Uko Maran

737 5254
uko.maran@ut.ee
I-6066-2015
http://www.researcherid.com/rid/I-6066-2015

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Senior Research Fellow in Molecular Technology (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Senior Research Fellow in Molecular Technology (1,00)
01.09.2010–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Senior Research Fellow in Molecular Technology (1,00)
01.01.2008–31.08.2010    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Senior Research Fellow (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Senior Research Fellow (1,00)
01.09.2005–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Senior Research Fellow (1,00)
01.09.2000–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Chemical Physics, Senior Research Fellow (1,00)
01.01.2000–31.12.2000    Researcher, University of Tartu, Estonia
01.01.1999–31.12.1999    visiting researcher, University of Florida, USA
01.01.1998–31.12.1999    Post-doctoral Associate, University of Tartu, Estonia
01.01.1995–31.12.1997    visiting researcher, University of Florida, USA
01.01.1994–31.12.1994    visiting research fellow, University of Uppsala, Sweden
01.01.1993–31.12.1993    visiting research fellow, University of Joensuu, Finland
 
 
Education
1993–1997    doctoral student, Department of Chemistry, University of Tartu, PhD 1997
1991–1993    graduate student, Department of Chemistry, University of Tartu, MSc 1993
1984–1991    undergraduate student, Department of Chemistry, University of Tartu, diploma 1991
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    member, scientific council, Institute of chemistry, University of Tartu, Estonia
2013−...    member of management committee of COST Action CM1307: Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites
2013−...    member, International Association of Physical Chemists
2012−...    member of Editorial Board, journal "SAR & QSAR in Environmental Research", published by Taylor & Francis
2012−...    member, International steering committee, "International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences", series held since 1983.
2010−...    member, The Cheminformatics and QSAR Society
2009−...    member, Estonian Chemical Society
2007−...    member, American Chemical Society
2000−...    member of editorial board of referees, journal ARKIVOC – Archive for Organic Chemistry (publisher, ARKAT USA, Inc, http://www.arkat-usa.org/)
2015−2015    chairman, doctoral position grant application evaluation committee at Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia
2014−2014    member of program committee, 7th Workshop on Biomedical and Bioinformatics Challenges for Computer Science (BBC2014), within International Conference on Computational Science (ICCS 2014), Cairns, Australia, June 10 - June 12, 2014.
2014−2014    chairman, doctoral student evaluation committee for 2013/2014 academic year at Institute of Chemistry, University of Tartu, Estonia
2013−2013    member of program committee, 6th Workshop on Biomedical and Bioinformatics Challenges for Computer Science (BBC2013), within International Conference on Computational Science (ICCS 2013), Barcelona, Spain, June 5 - June 7, 2013.
2012−2016    member of management committee of COST Action TD1204: Modelling Nanomaterial Toxicity (MODENA)
2012−2013    issue editor, SAR and QSAR in Environmental Sciences (Taylor & Francis), Issue 4-5 (April-May 2013), volume 24.
2012−2015    member, scientific council, Institute of chemistry, University of Tartu
2010−2012    Organizer, chairman of program and organizing committee, "15th International Workshop on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences (QSAR2012)", Tallinn, Estonia, June 18-22, 2012
2008−2015    Member of the board, Scientific Computing Center (SCC), University of Tartu
2008−2008    member of program committee, "Workshop on Bioinformatics' Challenges to Computer Science" International Conference on Computational Science (ICCS2008), Kraków, Poland, June 23-25, 2008.
2006−2006    member of program committee, International Workshop on Distributed, High-Performance and Grid Computing in Computational Biology (GCCB 2006), 21. January 2007, Eliat, Israel.
2004−2007    Local coordinator, Understanding NANO-Materials from the QUANTum perspective (NANOQUANT), EU 6-th FP RTN, # MRTN-CT-2003-506842
2001−2004    Local coordinator, Intelligent Modelling Algorithms for the General Evaluation of TOXicities (IMAGETOX), EU 5-th FP RTN, # HPRN-CT-1999-00015
1988−1991    student member, Academic Council, University of Tartu
 
 
Additional career information
Refereed for journals: Journal of Chemical Information and Modelling (ACS) - Current Computer-Aided Drug Design (Behtham Science)- Computational Biology and Chemistry (Elsevier) - Chemosphere (Elsevier)- Molecular Informatics (John Wiley & Sons, Inc.)- SAR and QSAR in Environmental Sciences (Taylor & Francis Group)- Molecular Pharmaceutics (ACS)- Bioorganic & Medicinal Chemistry (Elsevier)- Journal of Cheminformatics (Springer/ChemistryCentral)- International Journal of Quantum Chemistry (John Wiley & Sons, Inc.)- Journal of Computer aided Molecular Design (Springer)- Science of the Total Environment (Elsevier)- ALTEX (www.altex-edition.org)- QSAR & Combinatorial Sciences (John Wiley & Sons, Inc.)- ARKIVOC (http://www.arkat-usa.org/)- Lecture Notes in Bio-informatics (Springer)- Cancer Informatics (http://www.la-press.com/caninfo.htm)- Internet Electronic Journal of Molecular Design (http://www.biochempress.com)- Proceedings of Estonian Academy of Sciences – Chemistry;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Uko Maran, faculty opponent, Ph.D. thesis of Aleksandra Rybacka, Department of Chemistry, Umeå University, Sweden
2015, Uko Maran, opponent, Ph.D. thesis of Mario Öeren, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.
2012, Uko Maran, referee, Hungarian Scientific Research Fund
2011, Uko Maran, member of defense committee, Ph. D. thesis of Villem Aruoja, Estonian University of Life Scineces, Tartu, Estonia
2007, Uko Maran, referee, Estonian Science Foundation
2003, Uko Maran, member of defense committee, Ph. D. thesis of Heikki Kasemäe, Institute of physics, University of Tartu
2002, Uko Maran, opponent, Ph. D. thesis of Anti Perkson, University of Tartu, Tartu, Estonia.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS SPECIALTY: P305 Environmental chemistry ; SPECIALITY: Predictive toxicology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology; CERCS SPECIALTY: P410 Theoretical chemistry, quantum chemistry ; SPECIALITY: predictive modelling in chemistry and related areas of toxicology, biomedicine (incl. drug design), biotechnology, etc.
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.16. Biotechnology relating to Natural Sciences and Engineering; CERCS SPECIALTY: T360 Biochemical technology ; SPECIALITY: modelling of bioloecular systems (computer aided design of active compounds)
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P175 Informatics, systems theory ; SPECIALITY: cheminformatics
 
 
Additional information
Supervision of postdoctoral researchers: Alfonso T. Garcia Sosa, Estonian Science Foundation post doctoral grant, 2007-2009
Supervision of MODENA interns: Jan Creylman (2014/10);MODENA: MODElling NAnomaterial Toxicity, COST Action TD1204, short term scientific mission (STSM)
Supervision of NANOQUANT interns: Dana Martin (2005/03-2007/03);NANOQUANT: Understanding NANO-Materials from the QUANTum perspective, EU 6FP research training network, #MRTN-CT-2003-506842.
Supervision of IMAGETOX interns: Dan Fara (2001/03–10), Csaba Hetenyi (2002-2003), Adrea Colombo (2003/01–07), Elena Lo Piparo (2003/02–05), Elena Boriani (2003/04-07), Rostisalv Rusev (2003/04-2004/01), Dimitar Dobchev (2003/05-2004/01), Svetoslav Slavov (2003/09–10), Paolo Mazzatorta (2003/10), Mose Casalegno (2003/10), Maria Dimitrova (2003/12-2004/01), Iva Slavova (2004/01);IMAGETOX: Intelligent Modelling Algorithms for the General Evaluation of TOXicities, EU 5FP research training network, #HPRN-CT-1999-00015.

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
4.1.
2013
5.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1994
1.3.
1994
1.1.
1991
  • Leitud 14 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0140031Bs09Arvutikeemia rakendusi olulise biomeditsiinilise ja keskonnaturbelise tähtsusega molekulaarsete süsteemide uurimisel01.01.200931.12.2014Uko MaranTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond547 360,67 EUR
ETFJDJD80Biotehnoloogiliste ja makromolekulaarsete süsteemide molekulaardisain01.01.200731.12.2008Uko MaranTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut19 173,49 EUR
SFSF0182644Bs04Biotehnoloogiliste ja makromolekulaarsete süsteemide molekulaardisain01.01.200431.12.2008Uko MaranTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond291 692,77 EUR
MUUMFKKM06159RGrid services based environments to enable innovative research01.07.200601.04.2009Uko MaranTartu Ülikool289 800,02 EUR
MUUSLOKT13059T (3.2.1201.13-0021)Keminformaatika prognoosmudelite organiseerimise, jagamise ja teadmiste omandamise platvorm01.04.201331.08.2015Uko MaranTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut307 656,96 EUR
IUTIUT34-14Kirjeldav ja prognoosiv modelleerimine ja disain keemilis-bioloogilis interaktsioonide selgitamiseks ning kemikaalide ohutuse hindamiseks01.01.201531.12.2020Uko MaranTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut360 000,00 EUR
ETFETF7709Kvantitatiivsete struktuur-aktiivsus sõltuvuste valideerimise ja kasutuspiiride kindlaksmääramise meetodid, nende väljatöötamine ja rakendamine01.01.200831.12.2011Uko MaranTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond61 649,78 EUR
TKTK143Molekulaarse Rakutehnoloogia Tippkeskus01.01.201601.03.2023Tanel TensonTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Tehnoloogiainstituut3 917 568,00 EUR
2.2.2.VLTKT17228OECD (Q)SAR Toolbox projekti tugiteenused ja arendused01.05.201730.04.2020Uko MaranTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Keemia instituut541 500,00 EUR
MUUNFKKM06073Rahvusvahelisel tasemel kaasaegne molekulaartehnoloogia kraadiõpe ning teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime suurendamine01.07.200630.06.2008Uko MaranTartu Ülikool109 406,45 EUR
MUUMFKKM06023RRavimite disain südame-veresoonkonna haigustele: In silico ja in vitro analüüside integreerimine01.12.200501.06.2009Uko MaranTartu Ülikool215 000,00 EUR
ETFETF5805Toksiliste ühendite klassifitseerimine ja nende toksilisuse hindamine lähtudes ühendi struktuurist01.01.200431.12.2007Uko MaranTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond26 825,60 EUR
APSF0140031Bs09AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140031Bs09 raames01.01.201331.12.2014Uko MaranTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut64 000,00 EUR
APSF0140031Bs09AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0140031Bs09 raames01.01.201131.12.2012Uko MaranTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut10 609,84 EUR
  • Leitud 136 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tetko, Igor V.; Maran, Uko; Tropsha, Alexander (2017). Public (Q)SAR Services, Integrated Modeling Environments, and Model Repositories on the Web: State of the Art and Perspectives for Future Development. Molecular Informatics, 36 (3), 1600082.10.1002/minf.201600082.1.1.
Sidorov, Pavel; Viira, Birgit; Davioud-Charvet, Elisabeth; Maran, Uko; Marcou, Gilles; Horvath, Dragos; Varnek, Alexandre (2017). QSAR modeling and chemical space analysis of antimalarial compounds. Journal of Computer-Aided Molecular Design, 31 (5), 441−451.10.1007/s10822-017-0019-4.1.1.
Viira, Birgit; Selyutina, Anastasia; García-Sosa, Alfonso T.; Karonen, Maarit; Sinkkonen, Jari; Merits, Andres; Maran Uko (2016). Design, discovery, modelling, synthesis, and biological evaluation of novel and small, low toxicity s-triazine derivatives as HIV-1 non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24 (11), 2519−2529.10.1016/j.bmc.2016.04.018.1.1.
Pisponen, Anna; Mootse, Hannes; Poikalainen, Väino; Kaart, Tanel; Maran, Uko; Karus, Avo (2016). Effects of temperature and concentration on particle size in a lactose solution using dynamic light scattering analysis. International Dairy Journal, 61, 205−210.doi:10.1016/j.idairyj.2016.06.006.1.1.
Viira, B.; Gendron, T.; Lanfranchi, D.A.; Cojean, S.; Horvath, D.; Marcou, G.; Varnek, A.; Maes, L.; Maran, U.; Loiseau, P.M.; Davioud-Charvet, E. (2016). In Silico Mining for Antimalarial Structure-Activity Knowledge and Discovery of Novel Antimalarial Curcuminoids. Molecules, 21 (7), 853.10.3390/molecules21070853.1.1.
Jakobson, Liina1☯; Vaahtera, Lauri☯; Tõldsepp, Kadri☯; Nuhkat, Maris; Wang, Cun; Wang, Yuh-Shuh; Hõrak, Hanna; Valk, Ervin; Pechter, Priit; Sindarovska, Yana; Tang, Jing; Xiao, Chuanlei; Xu, Yang; Gerst Talas, Ulvi; Garcia-Sosa, Alfonso T.; Kangasjärvi, Saijaliisa; Maran, Uko; Remm, Maido; Roelfsema, M. Rob G.; Hu, Honghong ... Brosche, Mikael (2016). Natural Variation in Arabidopsis Cvi-0 Accession Reveals an Important Role of MPK12 in Guard Cell CO2 Signaling. Plos Biology, 1/25−25/25.10.1371/journal.pbio.2000322.1.1.
Oja, Mare; Maran, Uko (2016). Quantitative structure–permeability relationships at various pH values for neutral and amphoteric drugs and drug-like compounds. SAR and QSAR in Environmental Research, 27 (10), 813−832.10.1080/1062936X.2016.1238408.1.1.
Oja, M.; Maran, U. (2016). Comparison and modelling of experimental and calculated distribution coefficient (logD) values at various pHs. 5th IAPC Meeting: Programme & Book of Abstracts: 5th IAPC Meeting: Emerging Technologies in Drug Discovery and Development, Zhuhai, PR China, August 23-26, 2016. Ed. Zoran Mandić, Kin Tam. International Association of Physical Chemists, 22.5.2.
Oja M., Sild S., Maran, U. (2016). Exploring and predicting membrane permeability with QSAR model in QsarDB.org repository. QSAR-2016 Book of Abstracts: 17th International Conference on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences, 13-17. June, Miami Beach (Florida, USA). Conference Organizing Committee, 109−109.5.2.
Piir G., Sild S., Maran, U. (2016). Improving the detection of PBT chemicals with bootstrap aggregation approach. QSAR-2016 Book of Abstracts: 17th International Conference on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences, 13-17. June, Miami Beach (Florida, USA). Conference Organizing Committee, 112−112.5.2.
Sild S., Piir G., García-Sosa A. T., Maran, U. (2016). Open data and (Q)SAR models. QSÀR-2016 Book of Abstracts: 17th International Conference on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences, 13-17. June, Miami Beach (Florida, USA). Conference Organizing Committee, 111−111.5.2.
Maran U. (2016). Organization and efficient use of in silico predictive models in chemistry and related areas – QsarDB Repository. Book of Abstracts: OpenTox Euro 2016 conference - Integrating Scientific Evidence, supporting Risk Assessment, 24-28. October, Rheinfelden (Germany). Conference Organizing Committee, 19−19.5.2.
Sild S., Piir G., Maran, U. (2016). QsarDB digitalisation tools for handling (Q)SAR models and related data. QSAR-2016 Book of Abstracts: 17th International Conference on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences, 13-17. June, Miami Beach (Florida, USA). Conference Organizing Committee, 113−113.5.2.
Maran U., Sild S., Ruusmann V., Piir G., García-Sosa A. T., Takkis K., Oja M., Laigna E., Ahde P., Kahn I., Lomaka A. (2016). QsarDB: general cheminformatics solution for preserving and efficient use of QSAR models. EuroQSAR-2016 Book of Abstracts: 21th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Where Molecular Simulations Meet Drug Discovery, 4-8. September, Verona (Italy). LD Organisation Scientific Conference Producers, Belgium, 240−240.5.2.
Oja M., Maran U. (2016). Quantitative relationship between skin sensitization and skin extract membrane penetration. QSAR-2016 Book of Abstracts: 17th International Conference on Quantitative Structure-Activity Relationships in Environmental and Health Sciences, 13-17. June, Miami Beach (Florida, USA). Conference Organizing Committee, 56−56.5.2.
Garcia-Sosa A. T., Maran U. (2016). Re-ranking, anti-target, and target profiling give low-toxic HIV-1 infection inhibitors, HIV-1 reverse transcriptase inhibitors, and HIV-1 integrase inhibitors. EuroQSAR-2016 Book of Abstracts: 21th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships, Where Molecular Simulations Meet Drug Discovery, 4-8. September, Verona (Italy). LD Organisation Scientific Conference Producers, Belgium, 171−171.5.2.
Ruusmann, V.; Sild, S.; Maran, U. (2015). QSAR DataBank repository: open and linked qualitative and quantitative structure–activity relationship models. Journal of Cheminformatics, 7, 32.10.1186/s13321-015-0082-6.1.1.
Oja, M.; Maran, U. (2015). Quantitative structure–permeability relationships at various pH values for acidic and basic drugs and drug-like compounds. SAR and QSAR in Environmental Research, 26 (7-9), 701−719.10.1080/1062936X.2015.1085896.1.1.
Oja, M.; Maran, U. (2015). The permeability of an artificial membrane for wide range of pH in human gastrointestinal tract: experimental measurements and quantitative structure-activity relationship. Molecular Informatics, 34, 493−506.10.1002/minf.201400147.1.1.
Kahn, I.; Ahte, P.; Sild, S.; Maran, U. (2015). Accessibility of Published QSAR Models: Ecotoxic Endpoints. ALTEX Proceedings, 4: Linz 2015 - EUSAAT 2015. Ed. Hoesli, H. P. Society ALTEX Edition, Kuesnacht, Switzerland: Springer Spectrum, 119. (2).5.2.
Kahn, Iiris; Ahte, Priit; Piir, Geven; Sild, Sulev; Maran, Uko (2015). Accessibility of Published QSAR Models: Environmental Fate Endpoints. Conferentia Chemometrica 2015: Conferentia Chemometrica, Budapest, Hungary, Sept. 13-16, 2015. Ed. Karoly Heberger. Research Centre for Natural Sciences, Chemometrics and Chemoinformatics Working Group of the Hungarian Academy of Sciences, P33−P33.5.2.
Sild, S.; Laigna, E.; Piir, G.; Maran U. (2015). Digitalisation tools for QsarDB data schema and format. In: CMTPI2015 Book of Abstracts (80).8-th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, (Greece), June 21-25, 2015. 5.2.
García-Sosa, A.T.; Piir, G; Sild, S.; Maran U. (2015). Digitalizability of QSAR models: physical chemical properties and human health endpoints. In: CMTPI2015 Book of Abstracts (78).8-th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, Chios (Greece), June 21-25, 2015. 5.2.
Oja, M.; Sild, S.; Maran, U. (2015). Exploring and predicting in QsarDB repository: membrane permeability QSAR model over gastrointestinal tract pH-range. PCMDDD4 Book of Abstracts: 4th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development, Rovinj (Croatia), September 21-24, 2015. Ed. Zoran Mandić. International Association of Physical Chemists, 65.5.2.
Piir, G.; Sild, S.; Maran U. (2015). Integarted use of complex (Q)SAR models is made simple. In: CMTPI2015 Book of Abstracts (79).8-th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, Chios (Greece), June 21-25, 2015. 5.2.
  • Leitud 12 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Asendatud benseenide sulamistemperatuuri kvantitatiivsete struktuur-omadus sõltuvuste valideerimine ja rakenduspiirkondade määramineMoosus, MaikkimagistrikraadUko MaranKaitstud2008Tartu Ülikool
Bio-peptiidide modelleerimine QSAR meetoditegaSepp, MarismagistrikraadUko MaranJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Design and modelling in early drug development in targeting HIV-1 reverse transcriptase and MalariaViira, BirgitdoktorikraadUko MaranKaitstud2017Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, Molekulaartehnoloogia õppetool
Dünaamilised molekulaar-deskriptorid: andmemudel ja rakendused keemias oluliste omaduste kirjeldamiselRuusmann, VilludoktorikraadUko MaranJuhendamiselTartu Ülikool
Keemiliste ühendite membraani läbitavuse eksperimentaalne määramine ja arvutuslik modelleerimineOja, MaremagistrikraadUko MaranKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Lahustuvuste määramine kasutades kvantitatiivseid struktuur-omadus sõltuvusi ja põhikomponentide analüüsiTulp, Indrekmagistrikraad (teaduskraad)Uko MaranKaitstud2005Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut
Multivariate Analysis of Chemical and Biological PropertiesTulp, IndrekdoktorikraadUko MaranKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Otsuste tugisüsteemid keskkonnariskide hindamiseks QSAR meetoditegaHelen SulgmagistrikraadUko MaranJuhendamiselTartu Ülikool
QSAR mudelite valideerimise ja rakenduspiiride määramise meetodite väljatöötamine ja rakendamineMoosus, MaikkidoktorikraadUko MaranJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Quantitative Structure-Activity Relationships of Environmentally Relevant PropertiesKahn, IirisdoktorikraadMati Karelson; Uko MaranKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Ravimite ja ravimikandidaatide läbitavuse määramine ning modelleerimine membraanisOja, MaredoktorikraadUko MaranJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Vesikeskkonnas esineva akuutse toksilisuse kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed aspektid alglooma Tetrahymena Pyriformis näitelRuusmann, Villumagistrikraad (teaduskraad)Uko MaranKaitstud2006Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Keemilise füüsika instituut, Molekulaartehnoloogia õppetool
  • Leitud 1 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisEP0915785514.04.2009Euroopa (ECLA)Uued RAC1 inhibiitorid kui potentsiaalsed farmakoloogilised agendid südamehäirete ravisUko Maran; Ferri, Nicola; Corsinil, Alberto; Ruggiero, Carmelina; Högberg, Marita; Tong, Weimin; Robitzki, Andrea Anneliese; Sulev Sild; Alfonso Tlatoani Garcia Sosa; Batzl-Hartmann, Christine; Bartholomä, Pia; Uusitalo, Jouko Sakari; To1onen, Ari Tapio; Rousu, Timo; Hokkanen, Juho Kalevi; Turpeinen, MiiaUniversità degli Studi di Milano;
Chemilia AB;
Pharmacelsus;
Univestitat Leipzig;
Novamass;
Università degli Studi di Genova;
Tartu Ülikool