See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
16.05.1976
reeli.liivik@tlu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Kutseõppedidaktika lektor/ nooremlektor (1,00)
01.09.2011–...   
Tallinna Polütehnikum, kutseõpetaja (majandus ja ettevõtlus) (0,40)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut; Kutseõppedidaktika lektor (0,75)
2011–2015   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika osakond, Lektor (0,50)
2010–2011   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Õppetöökoordinaator (lepinguline õppejõud, 16t) (0,70)
01.01.2008–31.08.2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, doktorikooli koordinaator (0,50)
2005–2008   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutseõpetuse osakond, Lektor (0,10)
2002–2005   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Töö- ja kutseõpetuse osakond, assistent (1,00)
2001–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Töö- ja kutseõpetuse osakond, sekretär (akadeemiline nõustaja) (0,50)
2000–2001   
OÜ Noorte Reisibüroo, raamatupidaja (1,00)
1997–2000   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Raamatukogu, nooremraamatukoguhoidja (0,75)
 
 
Haridustee
2004–14.07.2017   
Tallinna Ülikool, doktorant (kasvatusteadused)
2001–2003   
Tallinna Ülikool, MA (pedagoogikamagister kutseõppedidaktikas)
1997–2001   
Tallinna Pedagoogikaülikool, diplomiõpe (kutseõpetaja, lisaeriala - joonestamise õpetaja)
1994–1997   
Tallinna Kergetööstustehnikum, keskeri (asjaajamine-raamatupidamine)
1991–1994   
Keila I Keskkool, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2020−...   
European Research Network on Vocational Education and Training (VETNET) liige
2012−...   
Kutseõpetaja kutseala kutsekomisjoni liige, (2012 - 2017 kutsekomisjoni koordinaator; 2015-2017 kutsekomisjoni esinaine)
2010−...   
Baltic Association of Educational Historians, liige
2015−2017   
EKKA, kutsehariduse hindamisnõukogu liige
2013−2014   
Kutseõppeasutuse õppekavanõustajate võrgustik
2012−2012   
Rahvusvahelise kutsepedagoogika teaduskonverentsi "Kutsekooli õpilase roll ja tähendus" korraldamine
2011−2012   
Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika osakond, osakonnajuhataja, bakalaureuseõppekava juht
2008−2008   
TLÜ Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika osakond, projekti nr. 1.0101-0341 "Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine" koordinaator
2008−2008   
Rahvusvahelise kutsepedagoogika konverentsi "20 aastat kutsepedagoogilist koolitust Eestis" korraldamine
2005−2006   
Tallinna Ülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Töö- ja kutseõpetuse osakond, kutsepedagoogika õppekava juht, õppetooli hoidja
 
 
Loometöö
-.
 
 
Lisainfo
Esinemised konverentsidel:

2017: Sirk, M., Liivik, R. (2017). Actual and essential changes in the work of vocational teachers: the case of Estonia. 2nd Conference "Crossing Boundaries in VET.University of Rostock.

2015: Liivik, R. Sirk, M. (2015). VET teachers´ changed professionality through the seniority VET teachers´ experiences. ECER 2015, Budapest. 02. Vocational Education and Training (VETNET). 02 SES 02 B: Reflections on Vocational Teachers' Professional Development. · 08/Sep/2015: 3:15pm-4:45pm.

2014: Sirk, M., Liivik, R. Loogma, K. (2014). Globalizing VET Teachers`Professionalism: Changing students and VET teachers´ professionality. ECER 2014, Port. 02. Vocational Education and Training (VETNET); 02 SES 06 B: Teachers and Teaching in VET. 03/Sep/2014, 3:30pm - 5:00pm.

2012: Liivik, R.(2012). Kutsekooli õpilane õppe- ja kasvatusprotsessis
(VET Student in learning process). Rahvusvaheline kutsepedagoogika konverents: Kutsekooli õpilase roll ja tähendus / International Conference on Vocational Pedagogy: VET students' role and significance. Tallinna Ülikool. 04.mai 2012, 13.15-14.00.

Täiendkoolitused:
2018 Hädaolukorra lahendamine õppeasutuses (2t). Eesti Ohutus- ja Koolituskeskus, Tallinna Polütehnikum
2017 Seminar: Võtmepäevuste arendamine kutseõppes (16.11.2017). SA Innove
2016 Inglise keel B2.2, Tallinna Ülikool
2016 Viitehaldustarkvarad: infoallikate kogumine, haldamine, säilitamine, Tallinna Ülikool
2016 Seminar: Väljundipõhise hindamise rakendamise läbipaistvus (2.-3.11.2016), SA Innove
2015 Inglise keel B1.2, Tallinna Ülikool
2015 Üliõpilaste juhendamine arendus- ja tegevusuuringute läbiviimisel (POC0024), 2EAP, Tallinna Ülikool
2014 Lõimingut toetava õppematerjali koostamine, 8t, SA Innove
2013 Arvuti ja internet - meelelahutusest sõltuvuseni, 4t, Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus
2013 Kutseõppeasutuse õppekavanõustaja koolitus, 3 EAP (78t), Tallinna Ülikool
2013 VÕTA (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) hindamise baaskoolitus, 8t, SA INNOVE
2012 Kooskõlaline klass: klassi kui grupi juhtimine, 20t, Archimedes
2012 Sotsiaalne mõjustamine ja konflikti juhtimine õppimissituatsioonis, 14 t, TLÜ Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2011 Pedagoogilise praktika juhendajate täiendõpe, 2 EAP, TLÜ Pedagoogilise praktika keskus
2011 VÕTA ülikooli töötajale, 6t, TLÜ Juhtimis- ja Personaliarenduskeskus
2011 Karjäärinõustamine ja -koordineerimine (PSP6044), 4EAP, TLÜ
2008 Avalik esinemine, kõne ja hääletreening, 16t, TLÜ Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Kirjalik kommunikatsioon, trükiste koostamine, toimetamine ja keeleline korrektsus, trükiste kujundamine, 15t, TLÜ Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2020, Reeli Liivik, 07.04.2020, I preemia 2020.a haridusteaduslike tööde riiklikul konkursil eesti keeles publitseeritud teadustööde/artiklite kategoorias töö "Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste kogemisel" eest. Sirk, M., Liivik, R., Ümarik, M., & Loogma, K. (2019). Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste kogemisel. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 7(1), 101-127. https://doi.org/10.12697/eha.2019.7.1.05
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.10. Kasvatusteadused; CERCS VALDKOND: S270 Pedagoogika ja didaktika; TÄPSUSTUS: kutseharidus, kutsepedagoogika
 
 
Lisainfo

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.2.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.4.
2017
1.1.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2013
6.7.
2007
6.7.
2007
3.1.
2006
3.3.
2006
6.7.
2005
26.04.2021
16.05.1976
reeli.liivik@tlu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–...   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Lecturer of Vocational Didactics / Junior Lecturer (1,00)
01.09.2011–...   
Tallinn Polytechnic School, teacher of economics and entrepreneurship (0,40)
01.09.2015–31.08.2016   
Tallinn University, School of Educational Sciences, Lecturer of Vocational Didactics (0,75)
2011–2015   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Department of Vocational Pedagogy, Lecturer (0,50)
2010–2011   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Kutseõpetuse osakond, Study coordinator (lecturer, 16 h) (0,70)
01.01.2008–31.08.2008   
Tallinn University, Tallinn University, Institute of Educational Sciences, The Doctoral School of Educational Sciences, coordinator (0,50)
2005–2008   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Kutseõpetuse osakond, Lecturer (0,10)
2002–2005   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Töö- ja kutseõpetuse osakond, assistant (1,00)
2001–2003   
Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn Pedagogical University; Secretary and Academic advisor of the Chair of Craft and Vocational Education (0,50)
2000–2001   
OÜ Noorte Reisibüroo, accauntant (1,00)
1997–2000   
Tallinn University of Technology , Tallinn University of Technology Library, Tallinn Technical University Library, librarian (0,75)
 
 
Education
2004–14.07.2017   
Tallinn University, PhD student (Educational Sciences)
2001–2003   
Tallinn University, master degree (master of pedagogy in didactics of vocational training)
1997–2001   
Tallinn Pedagogical University, diploma (vocational teacher, minor subject - teacher of technical drawing)
1994–1997   
Tallinn Light Industry College, specialized vocational education (office management and accounting)
1991–1994   
1st Secondary School of Keila, secondary education
 
 
R&D related managerial and administrative work
2020−...   
Member of European Research Network on Vocational Education and Training (VETNET)
2012−...   
Member of Occupational Qualifications Committee of Vocational Teacher`s Occupational Area, (2012 - 2017 Coordinator; 2015-2017 Chairwoman of Qualifications Committee)
2010−...   
Member of Baltic Association of Educational Historians
2015−2017   
Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education, member of Quality Assessment Council of VET
2013−2014   
Member of VET Schools curriculum consultants network
2012−2012   
International Conference in Vocational Pedagogy: VET students' Role and Significance, organizing
2011−2012   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Department of Vocational Pedagogy - Head of Department and Bachelor Curriculum
2008−2008   
Tallinn University, Institute of Educational Sciences, Department of Vocational Pedagogy, project no. 1.0101-0341 "Research and Development of Vocational Pedagogy" coordinator
2008−2008   
International Conference in Vocational Pedagogy: 20 years of Vocational Pedaogical Training in Estonia" organizing
2005−2006   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Craft and Vocational Education, Head of Curriculum (Vocational Pedagogy)
 
 
Creative work
.
 
 
Additional information
Conference presentations:
2017: Sirk, M., Liivik, R. (2017). Actual and essential changes in the work of vocational teachers: the case of Estonia. 2nd Conference "Crossing Boundaries in VET.University of Rostock.

2015: Liivik, R. Sirk, M. (2015). VET teachers´ changed professionality through the seniority VET teachers´ experiences. ECER 2015, Budapest. 02. Vocational Education and Training (VETNET). 02 SES 02 B: Reflections on Vocational Teachers' Professional Development. · 08/Sep/2015: 3:15pm-4:45pm.

2014: Sirk, M., Liivik, R. Loogma, K. (2014). Globalizing VET Teachers`Professionalism: Changing students and VET teachers´ professionality. ECER 2014, Port. 02. Vocational Education and Training (VETNET); 02 SES 06 B: Teachers and Teaching in VET. 03/Sep/2014, 3:30pm - 5:00pm.

2012: Liivik, R.(2012). Kutsekooli õpilane õppe- ja kasvatusprotsessis (VET Student in learning process). Rahvusvaheline kutsepedagoogika konverents: Kutsekooli õpilase roll ja tähendus / International Conference on Vocational Pedagogy: VET students' role and significance. Tallinna Ülikool. 04.mai 2012, 13.15-14.00.
Additional Training:
2018 Solving the situation of emergency at school
2017 Seminar: Development of key competences in vocational training, SA Innove
2016 English B2.2,6 ECTS Tallinn University
2016 Reference Software: collection, management and preservation of information sources, Tallinn University
2016 Seminar: The transparency of implementation of outcome-based evaluation, SA Innove
2015 English B1.2, 6 ECTS, Tallinn University
2015 Supervising students in action and desing researches (POC0024), 2 CP, Tallinn University
2014 Preparation of teaching materials supporting integration, 8h, SA Innove
2013 Computer and internet - from entertainment to addiction, 4h, Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus
2013 Training for curriculum adisor of vocational school, 3 ECTS, Tallinn University
2013 VÕTA (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) hindamise baaskoolitus, 8t, SA INNOVE
2012 Kooskõlaline klass: klassi kui grupi juhtimine, 20t, Archimedes
2012 Sotsiaalne mõjustamine ja konflikti juhtimine õppimissituatsioonis, 14 t, TLÜ Personali arendus- ja mobiilsuskeskus
2011 Pedagoogilise praktika juhendajate täiendõpe, 2 EAP, TLÜ Pedagoogilise praktika keskus
2011 VÕTA ülikooli töötajale, 6t, TLÜ Juhtimis- ja Personaliarenduskeskus
2011 Karjäärinõustamine ja -koordineerimine (PSP6044), 4EAP, TLÜ
2008 Avalik esinemine, kõne ja hääletreening, 16t, TLÜ Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus
2007 Kirjalik kommunikatsioon, trükiste koostamine, toimetamine ja keeleline korrektsus, trükiste kujundamine, 15t, TLÜ Kultuuri- ja kommunikatsioonikeskus

Qualifications

 
 
Honours & awards
2020, Reeli Liivik, 07.04.2020, 1st prize in the category of research papers/articles published in Estonian at the 2020 national competition of the educational research papers - for the article: How professional memory influences vocational teachers’ perception of changes related to students
 
 
Fields of research
ETIS RESEARCH FIELD: 2. Culture and Society; 2.10. Education; CERCS RESEARCH FIELD: S270 Pedagogy and didactics ; SPECIFICATION: vocational education, vocational pedagogy
 
 
Additional information

Projects in progress

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.2.
2020
1.1.
2019
1.2.
2019
1.2.
2019
3.2.
2019
3.2.
2019
3.4.
2017
1.1.
2016
3.2.
2015
5.2.
2015
3.2.
2013
6.7.
2007
6.7.
2007
3.1.
2006
3.3.
2006
6.7.
2005
26.04.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUÕA/13512Balti riikide hariduse ja pedagoogilise mõtte ajalugu 1940-199030.10.201019.08.2013Vadim RõukTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum1 280,00 EUR
MUUTÕA16041 Haridusuuenduse kompetentsikeskus Tallinna Ülikoolis 01.04.201630.09.2018Kristi Vinter-NemvaltsTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus1 296 270,00 EUR
MUUÕA,15206 (1.0101-0341)Kutsepedagoogika valdkonna uurimine ja arendamine01.01.200630.06.2008Heidi PajuTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut225 059,31 EUR
1.2.2.1.TKA20197Kutseõpetajate kaasav ja uuenduslik pedagoogika 01.11.202031.10.2022Meidi SirkTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut28 252,00 EUR
1.1.8.1.TF/2118Teadusartiklite kogumiku "Pedagogy and Educational Sciences in the Post-Soviet Baltic States, 1990–2004: Changes and Challenges" ingliskeelsete artiklite keeleline toimetamine 01.05.201831.12.2018Veronika VarikTallinna Ülikool1 157,00 EUR
IUTIUT18-2Õpetajate professionaalsuse ja professionalismi muutuv kontekst01.01.201431.12.2019Ivor GoodsonTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut498 000,00 EUR
1.2.2.TÕA19145 Õpetamine ja õppimine heterogeensetes õppegruppides 01.09.201931.08.2021Krista LoogmaTallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut16 709,00 EUR