Silver Toompalu

4.07.1976
5116117
silver@toompalu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tallinna Tehnikakõrgkool, Logistikainstituut, Lektor (1,00)
01.09.2008–...    Eesti Maaülikool, majandus- ja sotsiaalinstituut, Lektor (1,00)
01.01.2017–21.08.2017    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut, Lektor (1,00)
01.01.2016–31.05.2016    Tallinna Tehnikakõrgkool, Logistikainstituut, Külalislektor (0,10)
21.08.2007–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Tallinna Kolledž, Lektor (1,00)
01.09.2005–31.12.2006    Võrumaa Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus, õppejõud (IT) (0,50)
01.07.2005–30.06.2008    Audentes AS, Audentese Ülikool, esindaja Tartus (0,50)
01.07.2005–31.08.2009    AS Erahariduskeskus, Mainori Kõrgkool, lektor (1,00)
01.07.2000–30.06.2005    Audentes AS, Audentese Ülikool, Tartu filiaali õppedirektor (1,00)
01.09.1997–30.06.2000    Audentes AS, Audentese Kõrgem Ärikool, õpetaja (1,00)
 
 
Haridustee
2003–2005    Audentese Ülikool, infotehnoloogia juhtimise magister
1994–2001    Tartu Ülikool, majandusteaduskond, turundus ja juhtimine
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...    Eesti Statistikaseltsi liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
E-õppe ja pedagoogikaalased täienduskoolitused perioodil 2009-2013 kokku 44 EAP mahus.
E-õppe kvaliteedimärk 2011 (EMÜ, Majandusteaduse alused)
E-õppe kvaliteedimärk 2012 (TTÜ, Statistika)
EMÜ innovaatilise õppejõu auhind, 2011
TTÜ aasta õppejõud 2013
E-õppe kvaliteedimärk 2014 (TTÜ, Mikroökonoomika, Makroökonoomika)
E-õppe kvaliteedimärk 2015 (TTÜ, Majanduse alused)
E-õppe kvaliteedimärk 2016 (TTÜ, Statistika, Uurimistöö alused)
E-õppe kvaliteedimärk 2017 (TTK, Mikroökonoomika, Makroökonoomika, Mikro- ja makroökonoomika) ;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.12. Majandusteadus; PÕHISUUND: Statistilised ja stohhastilised meetodid majanduses
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.5. Statistika; PÕHISUUND: Statistilised ja stohhastilised meetodid majanduses

Juhendatud väitekirjad

Silver Toompalu

4.07.1976
5116117
silver@toompalu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    TTK University of Applied Sciences, Institute of Logistics, Lecturer (1,00)
01.09.2008–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Economy and Social Sciences, Lecturer (1,00)
01.01.2017–21.08.2017    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Economics and Finance, Lecturer (1,00)
01.01.2016–31.05.2016    TTK University of Applied Sciences, Institute of Logistics, Visiting Lecturer (0,10)
21.08.2007–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Tallinn College of TUT, Lecturer (1,00)
01.09.2005–31.12.2006    Võrumaa Vocational Education Centre, Võru County Vocational Training Centre, lecturer (IT) (0,50)
01.07.2005–30.06.2008    Audentes Ltd, Audentes University, representative of Tartu branch (0,50)
01.07.2005–31.08.2009    Private Educational Center Ltd, Mainor Business School, lecturer (1,00)
01.07.2000–30.06.2005    Audentes Ltd, Audentes University, Tartu Branch, principal of studies (1,00)
01.09.1997–30.06.2000    Audentes Ltd, Audentes Business School, teacher (1,00)
 
 
Education
2003–2005    Audentes University, MSc in IT Management
1994–2001    University of Tartu, Business Administration, Marketing & Management
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...    Member of Estonian Statistical Society

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.12. Economics; SPECIALITY: Statistical and Stochastic Methods in Economics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.5. Statistics; SPECIALITY: Statistical and Stochastic Methods in Economics
 
 

Supervised dissertations