Ergo Naab

23.04.1971
ergo.naab@gmail.com

Teenistuskäik

Haridustee
2011–2017    Tallinna Ülikooli Humanitaarinstituut, kultuuride uuringud, doktoriõpe
2007–2009    EELK, Usuteaduse Instituut, akadeemiline teoloogia, magistriõpe
2001–2007    Griggs University, religioon, bakalaureuseõpe
2001–2006    EMK Teoloogiline Seminar, bakalaureuseõpe
1986–1990    Tihemetsa Sovhoostehnikum
1978–1985    Haapsalu I Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Eesti Semiootika Seltsi liige
2013−...    Populaarteadusliku kultuuriajakirja Kirik & Teoloogia (www.kjt.ee) toimetuskolleegiumi liige
2011−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige
2008−...    Eesti Piibliseltsi liige
2008−2015    Eesti Kirikute Nõukogu teoloogia komisjoni liige
2008−2015    Eesti Piibliseltsi nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
2017-... Eesti Piibliselts: Eesti uue piiblitõlkeprojekti koordinaator
2017/2018 EELK Usuteaduse Instituut: kaasõppejõud aines: „Sissejuhatus Uude Testamenti”
2016/2017 EELK Usuteaduse Instituut: kaasõppejõud aines:„Sissejuhatus Uude Testamenti”
2015/2016 EELK Usuteaduse Instituut: kaasõppejõud aines: „Rasked kohad Piiblis hingehoiu seisukohalt”
2014-2015 AKEL Kuressaare ja Haapsalu koguduse vaimulik; Tallinna I koguduse vaimulik.
2005-2014 AKEL Rakvere koguduse vaimulik
2002-2005 AKEL Tallinna I koguduse vaimulik;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Ergo Naab, Ajakirja "Akadeemia" aasta hõbeauhind universalia valdkonnas
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H170 Piibliteadus; PÕHISUUND: Uue Testamendi sotsiaal-ajaloolised uuringud, Corpus Paulinum
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.3. Ajalooteadused ja arheoloogia; CERCS ERIALA: H210 Antiikajalugu ; PÕHISUUND: Rooma impeeriumi varajase keisririigi aeg
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H352 Grammatika, semantika, semiootika, süntaks ; PÕHISUUND: Kultuuriteooria. Postkoloniaalsed vaatenurgad
 
 
Lisainfo
PhD Kultuuride uuringud

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
2.3.
2017
6.3.
2017
1.1.
2016
6.3.
2016
6.3.
2016
1.1.
2015
6.3.
2015
6.3.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.3.
2014
6.3.
2014
6.6.
2014
6.3.
2013
6.3.
2013
6.3.
2012
6.3.
2012
6.6.
2012
6.3.
2010

Ergo Naab

23.04.1971
ergo.naab@gmail.com

Career

Education
2011–2017    Tallinn University, The Estonian Institute of Humanities, Cultural Research, doctoral studies
2007–2009    Institute of Theology of the EELC, Academic Theology, graduate school
2001–2007    Griggs University, Religion, BA
2001–2006    Baltic Methodist Theological Seminary, BA
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Estonian Semiotics Association, member
2013−...    The Church and Theology magazine, member of editoral-collegial body
2011−...    Academic Theology Association, member
2008−...    Estonian Bible Society, member
2008−2015    Estonian Council of Churches, member of the committee of theology
2008−2015    Estonian Bible Society, board member

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Ergo Naab, Annual silverprize in universalia by the review "Akadeemia"
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H170 Bible ; SPECIALITY: Social-historical studies of New Testament, Corpus Paulinum
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.3. History and Archaeology; CERCS SPECIALTY: H210 Ancient history ; SPECIALITY: Principiate of Roman Empire
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H352 Grammar, semantics, semiotics, syntax ; SPECIALITY: Cultural Theory. Postcolonial perspectives
 
 
Additional information
PhD Cultural Research