Arvi Freiberg

28.06.1948
737 4612
arvi.freiberg@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2008–...    Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, biofüüsika ja keskonnafüüsika osakonna juhataja
01.01.1988–...    Tartu Ülikooli Füüsika Instituut, biofüüsika labori juhataja
01.01.2009–31.12.2010    Külalisprofessor Arizona Osariigi Ülikoolis
01.09.2003–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut, taimefüsioloogia professor (1,00)
01.01.1996–31.12.2002    Külalisteadur Arizona Osariigi Ülikoolis
01.01.1989–31.12.1995    Direktor, Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut
01.01.1983–31.12.1989    Teadusala asedirektor, Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut
01.01.1979–31.12.1983    Vanemteadur
01.01.1974–31.12.1979    Nooremteadur
01.01.1971–31.12.1974    Insener
 
 
Haridustee
1966–1971    Tallinna Polütehniline Instituut (praegune nimi Tallinna Tehnikaülikool), cum laude
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2003−...    TÜ LOTE MRI nõukogu liige
2003−...    Euroopa suurte laserseadmete klastri LASERLAB EUROPE alaline ekspert
1993−...    Ekspert/ekspertkomisjoni liige: ISF (1993-95), ETF (1997-2000), USA Põllumajandusministeeriumi juures asuv NRI CGP (1998-00), arvukad granti, evalveerimis- ja värbasiskomiteed mitmetes maades
1985−...    Eesti TA FI, TÜ FO, TÜ FI ja TÜ MRI doktoritööde kaitsmisnõukogude liige
1985−...    Regulaarseid arvustusi rahvusvahelistele erialaajakirjadele, sh Biophys. J., J. Phys. Chem., BBA, Chem. Phys. Lett., J. Chem. Phys. jt.
1978−...    Paljude rahvusvaheliste teaduskonverentside, sh. IX (Nagoya 1992), X (Montpellier 1995) ja XI (Budapest 1998) Rahvusvahelise Fotosünteesi Kongressi, org/programmkomitee liige
2015−2015    Kaasorganisaator: 12. rahvusvaheline konverents "Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications" HBSM 2015 (Tartu 2015)
2015−2015    Kaasorganisaator: PaciChem 2015 sümpoosium "Low Energy Excited States" (Honolulu 2015)
2014−2014    Kaasorganisaator: Rahvusvahelise konverentsi "Computational Methods in Scienses and Engineering (ICCMSE2014)" sümpoosium "Progress in Computational Studies of Solar Light Harvesting - Computational Approaches to Biology" (Ateena 2014)
2009−2011    Tartu Ülikooli nõukogu liige
2009−2011    Tartu Ülikooli akadeemilise komisjoni liige
2009−2011    TÜ LOTE nõukogu liige
2009−2011    TÜ LOTE valitsuse liige
2008−2011    Eesti esindaja ESF COST D35 juhtkomitees
2003−2006    ETF täppisteaduste komisjoni esimees
1997−2000    Tallinna Tehnikaülikooli Kuratooriumi esimees
1997−1997    Kaasorganisaator: X Rahvusvaheline sümpoosion “Ülikiired spektroskoopianähtused” (Tartu 1997)
1995−1998    Euroopa esindaja Rahvusvahelises Fotosünteesi Uurimise Ühingus
1995−1995    Rahvusvahelise fotosünteesi uurimise ühingu asutajaliige
1994−1996    Tartu Teaduspargi nõukogu esimees 1994-96
1993−1993    IV Põhja- ja Baltimaade Fotokeemiaalase Konverentsi (Tartu 1993) orgkomitee esimees
1993−1994    Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaskogu esimees
1992−1993    Ameerika Füüsikaühingu Eesti Nõuandva Kogu esimees
1992−1995    Rahvusvahelise Fotosünteesikomitee Ida- Ja Kesk-Euroopat esindav liige
1989−1989    Eesti Füüsikaühingu asutajaliige
1989−1992    Aimeajakirja "Horisont" toimetuskolleegiumi liige
1985−2016    TÜ Füüsika Instituudi nõukogu liige
 
 
Loometöö
Üle 200 teadusliku üllitise, sh üks kaastoimetatud raamat ja üks autoritunnistus; ligi 150 tellitud ettekannet mitmesugustel teadusfoorumitel; h-indeks 32 (WoS); 35 (GS).;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Juhendatud järeldoktorid:
Andrew Gall (Prantsusmaa)
Gediminas Trinkunas (Leedu)
Mats Dalbohm (Rootsi)
Tarmo Tamm (Eesti)
Kristjan Leiger (Eesti)
Dheerendra Yadav (India)
Juha Matti Linnanto (Soome);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Arvi Freiberg, Austraalia Teadusfondi (ARC) rahvusvahelise koostöö auhind (ICA)
2013, Arvi Freiberg, Tartu Ülikooli Väike Medal
2010, Arvi Freiberg, Biograafiline sissekanne Marquis Who's Who in the World (2010)
2009, Arvi Freiberg, Eesti Teaduste Akadeemia liige
2009, Arvi Freiberg, Eesti Füüsika Seltsi aukiri
2006, Arvi Freiberg, Riiklik Teaduspreemia
2005, Arvi Freiberg, MTÜ Loodusajakirja preemia “Seest suurem Eesti” Horisondi aasta autori preemia kollektiivi koosseisus
1996, Arvi Freiberg, New Yorki TA liige
1995, Arvi Freiberg, Euroopa esindaja Rahvusvahelises Fotosünteesi Uurimise Ühingus
1994, Arvi Freiberg, Rahvusvahelise Teadusfondi (Sorose Sihtasutus) Main Award Grant
1993, Arvi Freiberg, US DOE Special Fond Award
1984, Arvi Freiberg, Grante/stipendiume: NSVL TA (1984); Madalmaade Teadusuuringute Organisatsioon (NWO, 1991); India valitsus (1996); Hasselbladi Sihtasutus (kollektiivi koosseisus, 2001); Austraalia Teadusfondi Discovery Project grant (2014)
1980, Arvi Freiberg, Vanemteaduri kutse
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS ERIALA: B120 Molekulaarne biofüüsika
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.10. Füüsika; PÕHISUUND: Fotobiofüüsika, sh fotosünteesi esmased protsessid; biospektroskoopia, sh kõrgete rõhkude all; ülikiire (femto- ja pikosekunddiapasoonis) spektroskoopia; tihksüsteemide spektroskoopia, Fotobiofüüsika, sh fotosünteesi esmased protsessid; biospektroskoopia, sh kõrgete rõhkude all; ülikiire (femto- ja pikosekunddiapasoonis) spektroskoopia; tihksüsteemide spektroskoopia

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
1.1.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
4.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
5.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
3.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
3.1.
1992
3.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1990
3.1.
1990
3.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
3.4.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
3.1.
1988
3.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1987
3.1.
1987
3.1.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.3.
1984
3.1.
1984
3.2.
1984
1.1.
1983
1.1.
1983
1.2.
1983
1.2.
1983
1.1.
1982
1.2.
1982
1.3.
1982
3.1.
1982
3.4.
1982
1.1.
1981
1.3.
1981
3.4.
1981
1.3.
1980
3.4.
1980
3.4.
1980
1.1.
1979
1.1.
1979
1.1.
1979
1.1.
1977
1.1.
1975
1.1.
1975
1.3.
1975
1.1.
1974
1.1.
1974
1.1.
1973

Arvi Freiberg

28.06.1948
737 4612
arvi.freiberg@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Head of Laboratory
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Molecular and Cell Biology, Head of Chair
01.01.2016–31.08.2018    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Physics, Academician
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Molecular and Cell Biology, Academician
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Molecular and Cell Biology, Professor of Biophysics and Plant Physiology (1,00)
01.01.2008–...    Institute of Physics, University of Tartu, Head of the Section of Biophysics and Environmental Physics
01.01.1988–...    Institute of Physics, University of Tartu, Head of the Biophysics Laboratory
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Head of Laboratory
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Head of Chair
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Academician
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Academician
01.09.2013–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Professor of Biophysics and Plant Physiology (1,00)
14.10.2009–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Academician
14.10.2009–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Academician
01.01.2009–31.12.2010    Visiting professor, Biodesign Institute, Arizona State University
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Head of Laboratory
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Head of Chair
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Professor of Biophysics and Plant Physiology (1,00)
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Head of Laboratory
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Head of Chair
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu, Professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Head
01.05.2005–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Head of Laboratory
01.09.2003–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Molecular and Cell Biology, Professor (1,00)
01.09.2003–30.04.2005    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Physics, University of Tartu, Head (0,20)
01.01.1996–31.12.2002    Visiting research associate, Department of Chemistry and Biochemistry, Arizona State University
01.01.1989–31.12.1995    Director, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
01.01.1983–31.12.1989    Research director, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
01.01.1979–31.12.1983    Senior research fellow, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
01.01.1974–31.12.1979    Junior research fellow, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
01.01.1971–31.12.1974    Engineer, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences
 
 
Education
1966–1971    Tallinn Polytechnic Institute (current name Tallinn University of Technology), 1971, cum laude
 
 
R&D related managerial and administrative work
2003−...    Member of the Councel of the Institute of Cell and Molecular biology, Faculty of Science and Technology
2003−...    Permanent expert for the Cluster of European Large Scale Laser Facilities LASERLAB EUROPE
1993−...    Expert for ISF (1993-95), ESF (1997-2000), US DA NRI Competitive Grants Program (1998-2000), and for various grant, evaluation, and hiring committees in different countries
1985−...    Member of the PhD defence commitees of the Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences; Tartu University Physics Department; Institute of Physics and Institute of Molecular and Cell Biology, Faculty of Science and Technology of TU
1985−...    Regular peer reviews for the professional journals, incl. Biophys. J., J. Phys. Chem., BBA, Chem. Phys. Lett., Biochemistry, Chem. Phys., J. Chem. Phys. etc.
1978−...    Org/program Commitee member of a number of international conferences, including IX, X, XI International Photosynthesis Congresses
2015−2015    Co-Chair: 12th International Conference on Hole Burning, Single Molecule and Related Spectroscopies: Science and Applications HBSM 2015 (Tartu 2015)
2015−2015    Co-Chair: PaciChem 2015 Symposium "Low Energy Excited States" (Honolulu 2015)
2014−2014    Co-Chair: International Conference of Computational Methods in Scienses and Engineering (ICCMSE2014) Symposium on Progress in Computational Studies of Solar Light Harvesting - Computational Approaches to Biology" (Athens 2014)
2009−2011    Member of the Councel of the Tartu University
2009−2011    Member of the Academic Commission of the Tartu University
2009−2011    Member of the Councel of the Faculty of Science and Technology
2009−2011    Member of the Government of the Faculty of Science and Technology
2008−2011    Representative of Estonia in the ESF COST D35 Management Commitee
2003−2006    Chair of the Estonian Science Foundation Board of Experts in Exact Sciences
1997−2000    Chair of the Tallinn Technical University Board of Regents
1997−1997    Co-Chair: of the X Int. Symp. “Ultrafast Phenomena in Spectroscopy” (Tartu 1997)
1995−1998    Representative of Europe in the International Society of Photosynthesis Research
1995−1995    Founding Member of the International Society of Photosynthesis Research
1994−1996    Chair of the Tartu Science Park Board (1994-96)
1993−1993    Chair of the IV Nordic-Baltic Photochemistry Meeting (Tartu, 1993)
1993−1994    Chair of the Tallinn Technical University Alumnus Board
1992−1993    Chair of the American Physics Society Advisory Board to Estonia
1992−1995    Representative of Eastern and Mid-Europe in the International Photosynthesis Committee
1989−1989    Founding member of the Estonian Physics Society
1989−1992    Member of the Editorial Board of the Estonian popular science journal "Horisont"
1985−2016    Member of the Councel of the Institute of Physics, Faculty of Science and Technology
 
 
Creative work
Over 200 scientific works, including one co-edited book and one patent (USSR); close to 150 invited talks at various scientific conferences and meetings; h-index 32 (WoS); 35 (GS).;
 
 
Additional career information
Supervised post-docs:
Andrew Gall (France)
Gediminas Trinkunas (Lithuania)
Mats Dalbohm (Sweden)
Tarmo Tamm (Estonia)
Kristjan Leiger (Estonia)
Dheerendra Yadav (India)
Juha Matti Linnanto (Finland);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Arvi Freiberg, Australian Research Council (ARC) International Collaborative Award (ICA)
2013, Arvi Freiberg, Medal of Tartu University
2010, Arvi Freiberg, Biographical note in "Marquis Who's Who in the World (2010)"
2009, Arvi Freiberg, Member of the Estonian Academy of Sciences
2009, Arvi Freiberg, Honor Certificate of the Estonian Physical Society
2006, Arvi Freiberg, State Science Prize
2005, Arvi Freiberg, “Author of the year” of the Estonian popular science journal "Horisont"
1996, Arvi Freiberg, Member of New York Academy of Sciences
1995, Arvi Freiberg, Representative of Europe in the International Society of Photosynthesis Research
1994, Arvi Freiberg, International Science Foundation Main Award Grant
1993, Arvi Freiberg, US DOE Special Fond Award
1984, Arvi Freiberg, Fellowships/grants: the USSR Academy of Sciences (1984); the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO, 1991); the Government of India (1996); Hasselblad Foundation (2001); Australian Research Council Discovery Project grant (2014)
1980, Arvi Freiberg, Senior Scientist Title
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS SPECIALTY: B120 Molecular biophysics
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.10. Physics and Technical Physics; SPECIALITY: Ultrafast and selective spectroscopy of condensed matter, photobiophysics, including primary processes of photosynthesis, high-pressure biospectroscopy
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
3.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
1.2.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
6.2.
2007
1.1.
2006
1.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
3.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
1.1.
2005
3.4.
2005
6.3.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2004
3.2.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
3.1.
2003
1.1.
2002
3.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
1.1.
2000
3.2.
2000
1.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
3.1.
1999
5.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
3.4.
1998
4.2.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
3.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
5.1.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
3.1.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
1.1.
1992
3.1.
1992
3.1.
1992
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1991
1.1.
1990
1.1.
1990
3.1.
1990
3.1.
1990
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
1.1.
1989
3.4.
1989
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
1.1.
1988
3.1.
1988
3.1.
1988
1.1.
1987
1.1.
1987
1.1.
1987
3.1.
1987
3.1.
1987
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1986
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
1.1.
1985
3.4.
1985
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.1.
1984
1.3.
1984
3.1.
1984
3.2.
1984
1.1.
1983
1.1.
1983
1.2.
1983
1.2.
1983
1.1.
1982
1.2.
1982
1.3.
1982
3.1.
1982
3.4.
1982
1.1.
1981
1.3.
1981
3.4.
1981
1.3.
1980
3.4.
1980
3.4.
1980
1.1.
1979
1.1.
1979
1.1.
1979
1.1.
1977
1.1.
1975
1.1.
1975
1.3.
1975
1.1.
1974
1.1.
1974
1.1.
1973
  • Leitud 12 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF5543Autolokaliseerunud eksitonid ja eksimerid fotosünteesis: Füüsikalised mehanismid ja praktilised rakendused01.01.200331.12.2006Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut70 658,15 EUR
SFSF0382147s02Biofüüsikalised elementaarprotsessid ja nende dünaamika01.01.200231.12.2006Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut355 220,93 EUR
SFSF0180055s07Bioloogiliselt oluliste molekulide ja molekulaarkomplekside füüsikalised uuringud01.01.200731.12.2012Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut702 925,86 EUR
IUTIUT2-28Biosüsteemide kvantergastuste uuring laias temperatuuride ja rõhkude vahemikus optilise spektroskoopia ja neutronite hajumise meetoditel01.01.201331.12.2018Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut1 065 000,00 EUR
ETFETF8674ELEKTRON-VÕNKE VASTASTIKMÕJUD SPEKTRAALSE KORRASTAMATUSEGA MOLEKULAARSETES NANOAGREGAATIDES01.01.201131.12.2012Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut23 520,00 EUR
ETFETF9453Energiatasemete struktuur ja valkude dünaamika looduslikes valgustkoguvates kompleksides01.01.201231.12.2015Jörg PieperTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut39 648,00 EUR
MUUMLTFY15158RRakumembraani assümmeetria ja kõveruse mõju membraanvalkude funktsioneerimisele ja terapeutiliste komponentide transpordile01.01.201631.12.2019Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut27 000,00 EUR
ETFETF7002SPEKTRAALSE PEENTIMMIMISE VIISE ISEORGANISEERUVATES MOLEKULAARKOMPLEKSIDES JA VALGUSMUUNDURITES01.01.200731.12.2010Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond72 153,68 EUR
MJDMJD262Time Evolution of Electronic Excitation in Photosynthetic Complexes15.05.201214.05.2014Juha Matti LinnantoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut69 220,00 EUR
APIUT2-28AP13Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT2-28 raames01.01.201331.12.2014Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond63 745,00 EUR
APSF0180055s07APVäikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180055s07 raames01.01.201031.12.2011Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut63 751,87 EUR
APSF0180055s07AP11Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema SF0180055s07 raames01.01.201131.12.2012Arvi FreibergTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut59 501,74 EUR
  • Leitud 185 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Reimers Jeffrey R.; Biczysko Malgorzata; Bruce Douglas; Coker David F.; Frankcombe Terry J.; Hashimoto Hideki; Hauer Jürgen; Jankowiak Ryszard; Kramer Tobias; Linnanto Juha; Mamedov Fikret; Müh Frank; Rätsep Margus; Renger Thomas; Styring Stenbjörn; Wan Jian; Wang Zhuan; Wang-Otomo Zheng-Yu; Weng Yu-Xiang; Chunhong Yang p, Jian-Ping Zhang q, Freiberg Arvi ... Krausz Elmars. (2016). Challenges facing an understanding of the nature of low-energy excited states in photosynthesis. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1857, 1627−1640.10.1016/j.bbabio.2016.06.010.1.1.
Freiberg, Arvi; Chenchiliyan, Manoop; Rätsep, Margus; Timpmann, Kõu (2016). Spectral and kinetic effects accompanying the assembly of core complexes of Rhodobacter sphaeroides. Biochimica et Biophysica Acta, 1857 (11), 1727−1733.10.1016/j.bbabio.2016.08.001.1.1.
Leiger, Kristjan; Freiberg, Arvi (2016). Up-converted fluorescence from photosynthetic light-harvesting complexes linearly dependent on excitation intensity. Photosynthesis Research, 127 (1), 77−87.10.1007/s11120-015-0117-x.1.1.
Eek, P.; Piht, M.-A.; Rätsep, M.; Freiberg, A.; Järving, I.; Samel, N. (2015). A conserved π-cation and an electrostatic bridge are essential for 11R-lipoxygenase catalysis and structural stability. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1851 (10), 1377−1382.10.1016/j.bbalip.2015.07.007.1.1.
Puusepp, Marit; Kangur, Liina; Freiberg, Arvi (2015). Dissociation of the light-harvesting membrane protein complex I from Rhodobacter sphaeroides under high hydrostatic pressure. High Pressure Research, 35 (2), 176−180.10.1080/08957959.2015.1017817.1.1.
Pajusalu, M.; Kunz, R.; Rätsep, M.; Timpmann, K.; Köhler, J.; Freiberg, A. (2015). Unified analysis of ensemble and single-complex optical spectral data from light-harvesting complex-2 chromoproteins for gaining deeper insight into bacterial photosynthesis. Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 92 (5), 052709-1−052709-12.10.1103/PhysRevE.92.052709.1.1.
Timpmann, Kõu; Chenchiliyan, Manoop; Jalviste, Erko; Timney, John A; Hunter, C. Neil; Freiberg, Arvi (2014). Efficiency of light harvesting in a photosynthetic bacterium adapted to different levels of light. Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics, 1837 (10), 1835−1846.10.1016/j.bbabio.2014.06.007.1.1.
Reimers, Jeffrey R: Cai, Zheng-Li; Kobayashi, Rika; Rätsep, Margus, Freiberg, Arvi; Krausz, Elmars (2014). Formation of water–chlorophyll clusters in dilute samples of chlorophyll-a in ether at low temperature. Physical Chemistry Chemical Physics, 16 (6), 2323−2330.10.1039/c3cp53729c.1.1.
Kunz, Ralf; Timpmann, Kõu; Southall, June; Cogdell, Richard J; Freiberg, Arvi; Köhler, Jürgen (2014). Single-Molecule Spectroscopy Unmasks the Lowest Exciton State of the B850 Assembly in LH2 from Rps. acidophila. Biophysical Journal, 106, 2008−2016.1.1.
Rätsep, Margus; Pajusalu, Mihkel; Linnanto, Juha Matti; Freiberg, Arvi (2014). Subtle spectral effects accompanying the assembly of bacteriochlorophylls into cyclic light harvesting complexes revealed by high-resolution fluorescence spectroscopy. Journal of Chemical Physics, 141 (15), 155102-1−155102-10.10.1063/1.4897637.1.1.
Pajusalu, Mihkel; Rätsep, Margus; Freiberg, Arvi (2014). Temperature dependent electron–phonon coupling in chlorin-doped impurity glass and in photosynthetic FMO protein containing bacteriochlorophyll a. Journal of Luminescence, 152, 79−83.10.1016/j.jlumin.2013.12.011.1.1.
Pajusalu, Mihkel; Rätsep, Margus; Freiberg, Arvi (2014). Temperaturedependentelectron–phonon couplinginchlorin-doped impurity glassandinphotosyntheticFMOproteincontaining bacteriochlorophylla. Journal of Luminescence, 152, 79−83.1.1.
Linnanto, Juha-Matti; Freiberg, Arvi (2014). Computation Studies into Architecture and Energy Transfer Properties of Photosynthetic Units from Filamentous Anoxygenic Phototrophs. AIP Conference Proceedings, 1618, 23−26.10.1063/1.4897664.3.1.
Pieper, Jörg; Freiberg, Arvi (2014). Electron-phonon and exciton-phonon coupling in light harvesting. Insights from line-narrowing spectroscopies. In: Golbeck, John; van der Est, Art (Ed.). The Biophysics of Photosynthesis (45−78).. Springer.10.1007/978-1-4939-1148-6.3.1.
Linnanto, Juha-Matti (2014). Preface of the “Symposium on Progress in Computational Studies of Solar Light Harvesting - Computational Approaches to Biology”. AIP Conference Proceedings, 1618 (12), 12−12.10.1063/1.4897661.3.1.
Reimers, Jeffrey R.; Cai, Zheng-Li; Kobayashi, Rika; Rätsep, Margus; Freiberg, Arvi (2014). The Role of High-Level Calculations in the Assignment of the Q-Band Spectra of Chlorophyll. AIP Conference Proceedings, 1618, 18−22.10.1063/1.4897663.3.1.
Reimers, Jeffrey R.; Cai, Zheng-Li; Kobayashi, Rika; Rätsep, Margus; Freiberg, Arvi; Krausz, Elmars (2013). Assignment of the Q-bands of the chlorophylls: Coherence loss via Qx mixing. Scientific Reports, 3, 2761.10.1038/srep02761.1.1.
Freiberg, A.; Pajusalu, M.; Rätsep, M. (2013). Excitons in intact cells of photosynthetic bacteria. The Journal of Physical Chemistry B, 117 (38), 11007−11014.dx.doi.org/10.1021/jp3098523.1.1.
Kunz, Ralf; Timpmann, Kõu; Southall, June; Cogdell, Richard J.; Freiberg, Arvi; Köhler, Arvi (2013). Fluctuations in the electron-phonon coupling of a single chromoprotein. Angewandte Chemie International Edition, 52 (33), 8726−8730.10.1002/anie.201303231.1.1.
Leiger, Kristjan; Reisberg, Liis; Freiberg, Arvi (2013). Fluorescence Micro-Spectroscopy Study of Individual Photosynthetic Membrane Vesicles and Light-Harvesting Complexes. The Journal of Physical Chemistry B, 117 (32), 9315−9326.10.1021/jp4014509.1.1.
Kunz, R.; Timpmann, K.; Southall, J.; Cogdell, R.J.; Köhler, J.; Freiberg, A. (2013). Fluorescence-Excitation and Emission Spectra from LH2 Antenna Complexes of Rhodopseudomonas acidophila as a Function of the Sample Preparation Conditions. Journal of Physical Chemistry B, 117 (40), 12020−12029.10.1021/jp4073697.1.1.
Freiberg, Arvi; Rätsep, Margus; Timpmann, Kõu (2012). A Comparative Spectroscopic and Kinetic Study of Photoexcitations in Detergent-isolated and Membrane-embedded LH2 Light-harvesting Complexes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, 1817 (8), 1471−1482.10.1016/j.bbabio.2011.11.019.1.1.
Kunz, Ralf; Timpmann, K.; Southall, June; Cogdell, Richard J.; Freiberg, A.; Köhler, Jürgen (2012). Exciton Self Trapping in Photosynthetic Pigment−Protein Complexes Studied by Single-Molecule Spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry B, 116 (36), 11017−11023.1.1.
Freiberg, Arvi; Kangur, Liina; Olsen, John; Hunter, Neil. (2012). Structural implications of hydrogen-bond energetics in membrane proteins revealed by high-pressure spectroscopy. Biophysical Journal, 2352−2360.10.1016/j.bpj.2012.10.030.1.1.
Kangur, Liina; Olsen, John; Hunter, Neil; Freiberg, Arvi (2012). Estimating hydrogen bond energy in integral membrane chromoproteins by high hydrostatic pressure optical spectroscopy. In: Eshel Faragg (Ed.). Protein Structure (191−212).. InTech - Open Access Publisher .3.2.
  • Leitud 12 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
F-tsentrite ja lokaliseeritud eksitonide ülikiire dünaamika pikosekundspektroskoopia andmetelSergei SavihhindoktorikraadArvi FreibergKaitstud1990Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Fotosünteetilised eksitonid superfüsioloogilistel temperatuuridelMuru, RenatamagistrikraadArvi Freiberg; Margus RätsepKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Fotosünteetiliste antennide eksitontsooni temperatuursõltuvusPajusalu, MihkelmagistrikraadArvi Freiberg; Margus RätsepKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
High-Pressure Spectroscopy Study of Chromophore-Binding Hydrogen Bonds in Light-Harvesting Complexes of Photosynthetic BacteriaKangur, LiinadoktorikraadArvi FreibergKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Karotenosoomi alusplaadis paiknevate BChl a molekulide vaheliste interaktsioonide uurimine optilise spektroskoopia meetoditegaAlbin, ElerinmagistrikraadArvi Freiberg; Margus Rätsep; Juha Matti LinnantoKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Localized Photosynthetic ExcitonsMihkel PajusaludoktorikraadArvi Freiberg; Margus RätsepKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Mittehomogeenselt laienenud siiretega molekulaarlisandite resonantne CARS-spektroskoopiaKukk, PeeterdoktorikraadArvi FreibergKaitstud1990Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Nano-structural Constraints for the Picosecond Excitation Energy Migration and Trapping in Photosynthetic Membranes of BacteriaChenchiliyan, ManoopdoktorikraadArvi FreibergKaitstud2017Tartu Ülikool
Nanoskoopiliste bioobjektide optiliste omaduste võrdlus keemilisel ja füüsikalisel fikseerimiselReisberg, LiismagistrikraadArvi Freiberg; Kristjan LeigerKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Oligomeersete fotosünteetiliste kromoproteiinide denatureerimine ja dissotsiatsioon kõrge välise hüdrostaatilise rõhu toimelPuusepp, MaritmagistrikraadArvi Freiberg; Liina KangurJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut
Primary energy transfer in photosynthesis. Model calculationsPullerits, TõnudoktorikraadArvi FreibergKaitstud1991Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Relaksatsiooni uurimine teatud mitmeaatomilistes lisandimolekulides ja molekulaarkompleksides pikosekundilise spektrokronograafia meetodigaTimpmann, KõudoktorikraadArvi FreibergKaitstud1986Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut