Andres Annuk

29.05.1962
+37255682624
+3727313322
andres.annuk@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Eesti Maaülikool, Energiakasutuse õppetool (1,00)
2010–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Professor, energeetika osakonna juhataja (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    Rahandusministeerium, ekspert
2005–2010    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Dotsent, energeetika osakonna juhataja (1,00)
2000–2005    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Dotsent (1,00)
1999–1999    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Lektor (0,50)
01.01.1996–31.12.1997    Viljandi Linnavalitsus, Ecos-Ouverture SME International projekti koordinaator
01.01.1992–31.12.1998    Eraettevõte, juhataja
01.01.1991–31.12.1991    NPO "Netšernozemagromaš", nooremteadur
01.01.1991–31.12.1992    Pärsti kolhoos, peaenergeetik
01.01.1987–31.12.1987    Viljandi Näidissovhoos, Vanemelektriinsener (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Viljandi Näidissovhoos, Vanemelektriinsener (1,00)
01.01.1985–31.12.1987    Nõukogude armee, ajateenija
 
 
Haridustee
1988–1990    NPO "Netšernozemagromaš, tehnikateaduste kandidaat
1980–1985    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, insener-elektrik
1969–1980    Tartu 10. Keskkool, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Diplomeeritud elektriinsener tase 7
2016−...    MKM energeetikanõukogu liige
2015−...    Elektriinseneride kutseandmiskomisjoni liige
2012−...    Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
2011−...    Eesti Elektroenergeetika Seltsi liige
2007−...    Eesti Maaülikooli Teadusarenduskomisjoni liige
2006−...    Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2005−...    Inseneride Kutsenõukoja liige
2005−...    Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi Nõukogu liige
2005−...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, energeetika osakonna juhataja
1993−...    Akadeemilise Põllumajandusseltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Andres Annuk, Raefondi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud; CERCS ERIALA: T140 Energeetika ; PÕHISUUND: Energiavarustus, hajaenergeetika, integreeritud taastuvenergialahendused, tuul, päike, biokütused, maasoojus
 
 
Lisainfo
Oponent Marek Mägi doktoritööle: Development and Control of Energy Exchange Processes between Electric Vechile and Utility Network. 1. oponent Prof. Dr. Hab. Ing. Grzegorz Benysek. Juhendaja: Ph.D Elmo Pettai. Konsultant: PhD Hardi Hõimoja. Tallinna Tehnikaülikool, 17. juuli 2013. Tallinn
Oponent Reeli Kuhi-Thalfeldt´i doktoritööle: Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies. 1. oponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Juhendaja: prof. J. Valtin. Tallinna Tehnikaülikool, 18. juuni 2012. Tallinn
Oponent Priit Uuemaa doktoritööle: Industrial CHP Optimal Management Model in the Energy Market under Incomplete Information. 1. oponent prof. PhD Gatis Bažbauers. Juhendajad: prof. H. Tammoja, prof. J. Valtin. Tallinna Tehnikaülikool, 18. juuni 2014. Tallinn
Oponent Aivar Auväärt´i doktoritööle: Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems. 1. oponent Dr.sc.ing Anna Mutule. Juhendajad: vanemteadur PhD Argo Rosin, prof. Tõnu Lehtla. Tallinna Tehnikaülikool, 21. august 2014. Tallinn
Oponent Hannes Agabus´i doktoritööle: Large-Scale Integration of Wind Energy into the Power System Considering the Uncertainty Information. 2. oponent prof. PhD Rimantas Deksnys. Juhendajad: prof. O. Liik, prof. H. Tammoja. Tallinna Tehnikaülikool, 4. september 2009. Tallinn
Oponent Ivo Palu doktoritööle: Impact of Wind parks on Power System Containing Thermal Power Plants. 1. oponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Juhendajad: prof. O. Liik, prof. H. Tammoja ja dots. R. Oidram. Tallinna Tehnikaülikool, 2. juuli 2009. Tallinn
Oponent Viktor Astapov doktoritööle: Techmical Economical Analysis of Distributed Generation Units in Power Systems. 1. opponent Prof. PhD Anzelnas Baccauskas Supervisors: Prof. H. Tammoja. and PhD Jelena Suvalova Tallinn University of Technology, 26. augustr 2015. Tallinn
Oponent Renẻ Nukki doktoritööle: Research and Development of Exterior-Rotor Permanent Magnet Synchronous Machines for Light Aerial Vehicles. 1. oponent Assoc. Prof. Pia Lindh. Juhendajad: prof. T. Lehtla ja dotsent A. Kilk. Tallinna Tehnikaülikool, 21. juuni 2016. Tallinn
Oponent Jaan Niitsoo doktoritööle:Residential Grids Power Quality Analyses
Concerning Nonlinear Consumer
Loads and PV Panels. 1. oponent Prof. Saulius Gudžius. Juhendajad:Prof. Ivo Palu ja PhD Paul Taklaja. Tallinna Tehnikaülikool, 12. detsember 2016. Tallinn

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001
6.7.
1997

Andres Annuk

29.05.1962
+37255682624
+3727313322
andres.annuk@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Chair of Energy Application Engineering (1,00)
2010–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Professor, Head of Department of Energy Engineering (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    Ministry of Finance of the Republic of Estonia, Expert
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate Professor, Head of Energetics department (1,00)
2000–2005    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate Professor (1,00)
1999–1999    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Lecturer (0,50)
01.01.1996–31.12.1997    Viljandi Town Government, Coordinator of Ecos-Ouverture SME International Project
01.01.1992–31.12.1998    Private Company, Head
01.01.1991–31.12.1992    Pärsti kolhoos (Collective Farm Pärsti), Chief Power Engineer
01.01.1987–31.12.1987    Model State Farm of Viljandi, Senior Electrical Engineer (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Model State Farm of Viljandi, Senior Electrical Engineer (1,00)
01.01.1985–31.12.1987    Soviet Army, Soldier Serving Fixed Term
 
 
Education
1988–1990    Institute of Agricultural Engineering and Electrification for Non-Chernozem Zone of RSFSR, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.)
1980–1985    Estonian Agricultural Academy, Engineer-Electrician
1969–1980    Tartu 10-th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian Chartered Engineer
2016−...    Member of energetics commission under ministry of economy
2015−...    Member of qualification commission of electrical engineers
2012−...    Member of Board of Tartu Regional Energy Agency
2011−...    Member of Estonian Society for Electrical Power Engineering
2007−...    Member of Research and Development Comission under Estonian University of Life Sciences
2006−...    Member of Council of Estonian University of Life sciences
2005−...    Member of Professional Council of Engineers
2005−...    Member of Council of Institute of Technology in Estonian University of Life Sciences
2005−...    Estonian University of Life Scences, Institute of Technology, Head of Energetics Department
1993−...    Member of Academic Agricultural Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Andres Annuk, Tartu town Rae foundation premium
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology; SPECIALITY: Renewable Energetics, Wind Energetics, Biogas, Energy Saving
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; CERCS SPECIALTY: T140 Energy research
 
 
Additional information
Opponent of Marek Mägi doctoral thesis: Development and Control of Energy Exchange Processes between Electric Vechile and Utility Network. 1. opponent Prof. Dr. Hab. Ing. Grzegorz Benysek. Supervisor: Ph.D Elmo Pettai. Advisor: PhD Hardi Hõimoja. Tallinn University of Technology, 17. July 2013. Tallinn
Opponent of Reeli Kuhi-Thalfeldt doctoral thesis: Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies. 1. opponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Supervisor: prof. J. Valtin. Tallinn University of Technology, 18. June 2012. Tallinn
Opponent of Priit Uuemaa doctoral thesis: Industrial CHP Optimal Management Model in the Energy Market under Incomplete Information. 1. opponent Prof. PhD Gatis Bažbauers. Supervisors: Prof. H. Tammoja, Prof. J. Valtin. Tallinn University of Technology, 18. June 2014. Tallinn
Opponent Aivar Auväärt doctoral thesis: Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems. 1. opponent Dr.sc.ing Anna Mutule. Supervisors: senior researcher PhD Argo Rosin, prof. Tõnu Lehtla. Tallinn University of Technology, 21. August 2014. Tallinn
Opponent of Hannes Agabus doctoral thesis: Large-Scale Integration of Wind Energy into the Power System Considering the Uncertainty Information. 2. opponent Prof. PhD Rimantas Deksnys. Supervisors: Prof. O. Liik, Prof. H. Tammoja. Tallinn University of Technology, 4. September 2009. Tallinn
Opponent of Ivo Palu doctoral thesis: Impact of Wind parks on Power System Containing Thermal Power Plants. 1. opponent As. Prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Supervisors: Prof. O. Liik, Prof. H. Tammoja ja As. Prof. R. Oidram. Tallinn University of Technology, 2. July 2009. Tallinn
Oponent of Viktor Astapov doctoral thesis: Techmical Economical Analysis of Distributed Generation Units in Power Systems. 1. opponent Prof. PhD Anzelnas Baccauskas Supervisors: Prof. H. Tammoja. and PhD Jelena Suvalova Tallinn University of Technology, 26. Augustr 2015. Tallinn
Oponent Renẻ Nukki doctoral thesis:Research and Development of Exterior-Rotor Permanent Magnet Synchronous Machines for Light Aerial Vehicles. 1.opponent Assoc. prof. Pia Lindh. Supervisors: prof. T. Lehtla and assoc. prof. A. Kilk. Tallinn University of Technology.21. June 2016. Tallinn
Opponent of Jaan Niitsoo doctoral Theis:Residential Grids Power Quality Analyses
Concerning Nonlinear Consumer
Loads and PV Panels. 1. oponent Prof. Saulius Gudžius. Supervisors: Prof. Ivo Palu and PhD Paul Taklaja. Tallinn University of Technology, 12. December 2016. Tallinn

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001
6.7.
1997
  • Leitud 17 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUU8-2/T8049TETEBaasfinantseeritav teadusteema "Biotehnilised süsteemid"27.03.200831.03.2012Jüri Olt; Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut201 739,61 EUR
MUU0874R2BIO-EN-AREA01.01.201030.06.2013Martin KikasTartu Regiooni Energiaagentuur400 000,00 EUR
MUU8-2/T7016TETEBiogaasi kasutamine tootmise energiavajaduse katmiseks Salutaguse pärmitehases28.02.200720.06.2007Ants SoonEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut8 295,73 EUR
MUU8-2/T15012TIEK (10-4.5.5/15/22-1)Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia01.01.201531.08.2015Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut53 973,04 EUR
MUU8-2/T6092TETE06Installation of measurement equipment and sensors to the grain-dryers in Estonia Õisu and Kilingi-Nõmme01.06.200601.09.2006Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut24 458,40 EUR
MUU8-2/T13002TEDTIntegreeritud biotehnilised süsteemid01.01.201331.12.2016Margus ArakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T5135TETE05Kogumiku "Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine VI" toimetamine20.07.200512.10.2005Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut1 597,79 EUR
MUU8-2/T10130TETEOÜ Neveri soojusenergia tootmise tehnilise seisundi hinnangu ja arendusettepanekute koostamine24.06.201030.07.2010Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut3 163,63 EUR
MUU8V160044SPENPartnership for New Energy Leadership 205001.03.201628.02.2019Elis VollmerEesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus134 125,00 EUR
MUU8-2/T7169TETEProjekt "Keskkütte monitooringusüsteemi täiustamine Võisiku Hooldekodus"26.10.200730.11.2007Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut377,08 EUR
MUU8-2/T10044TETE (043)Public Energy Alternatives - Sustainable energy strategies as a chance for regional development17.09.200916.12.2012Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut141 270,00 EUR
MUU8-2/T8006TETESangla keskküttetrassi tehnilise seisukorra ja soojuskadude ekspertarvamus08.01.200808.04.2008Mart HoviEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut754,16 EUR
MUU8-2/T10178MIMITallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Maaülikooli ühisõppekava "Taastuvatel energiaallikatel põhinev hajaenergeetika"01.09.201031.12.2011Peeter MuisteEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut3 247,73 EUR
MUU8-2/T10126TETETartumaa taastuvate olme- ja tööstusjäätmete energiaressursside ülevaate koostamine15.07.201030.12.2010Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut9 970,22 EUR
TK8F160035TIEK (TK146)Teadmistepõhise ehituse tippkeskus01.10.201501.03.2023Andres AnnukEesti Maaülikool, tehnikainstituut258 790,45 EUR
MUU8-2/T13141TIEKVäiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs20.09.201331.12.2013Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut4 519,00 EUR
MUU8-2/T10174TETE (CB21)Wood Energy and Cleantech01.05.201031.12.2012Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut231 778,00 EUR
  • Leitud 85 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Pihlap, Heino; Annuk, Andres; Allik, Alo; Hovi, Mart (2017). Indirect measurement of the battery capacity of smart devices. Agronomy Research, 15, 1182−1188.1.1.
Hovi, Mart; Allik, Alo; Hovi, Külli; Andersson, Annes; Annuk, Andres (2017). Decreasing Pollutants Emissioon of Stoves With High Energy Storage Capacity. Actual Tasks on Agricultural Engineering Conference Proceedings: 45-th International Symposium, Actial Tasks on Agricultural Engineering, Opatia, Croatia, 21.02.2017 - 24.02.2017. University of Zagreb, 400−410 [ilmumas].3.1.
Allik, Alo; Märss, Maido; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2016). Optimization of the inverter size for grid-connected residential wind energy systems with peak shaving. Renewable Energy, Volume 99, 1116−1125.10.1016/j.renene.2016.08.016.1.1.
Allik, Alo; Annuk, Andres (2016). Autocorrelations of Power Output from Small Scale PV and Wind Power Systems. IEEE Conference Publications: 5th International Conference on Renewable Energy Research and Applications 20-23.11. 2016 Birmingham, United Kingdom. Birmingham, United Kingdom: IEEE Conference Publications, 279−284.ICRERA.2016.7884552.3.1.
Pennar, Madis; Palge, Veli; Kokin, Eugen; Jürjenson, Kuno; Ideon, Erge; Annuk, Andres (2015). Temperature distribution analysis inside the strawberry flower head. Agronomy Research, 13 (1), 173−185.1.1.
Nkwusi, Godswill; Adeaga, Segun; Ayejuyo, Segun; Annuk, Andres (2015). Climate Change; Farmers' Awareness, Perceptions and Responses in Lagos State. Journal Applied Ecology and Environmental Sciences, 3 (4), 95−99.10.12691/aees-3-4-1.1.2.
Lahtvee, V.; Allik, A.; Annuk, A.; Heinap, J.; Jüssi, M.; Kallaste, T.; Kirsimaa, K.; Klein, K.; Kuldna, P.; Nõmmann, T.; Oisalu, S.; Remmelgas, L.; Uiga, J.; Piirsalu, E.; Poltimäe, H.; Tuhkanen, H. (2015). Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutusega kohanemise riiklik strateegia aastateks 2017-2030 (visiooniga aastani 2100) rakendusplaan. 2.5.
Lahtvee, V.; Allik; A.; Annuk, A.; Heinap, J.; Jüssi, M.; Kallaste, T.; Kirsimaa, K.; Klein, K.; Kuldna, P.; Nõmmann, T.; Oisalu, S.; Remmelgas, L.; Uiga, J.; Piirsalu, E.; Poltimäe, H.; Tuhkanen, H. (2015). Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutusega kohanemise riiklik strateegia aastateks 2017-2030 (visiooniga aastani 2100)- valdkondade ülevaated. 30−30.2.5.
Lahtvee, V.; Allik; A.; Annuk, A.; Heinap, J.; Jüssi, M.; Kallaste, T.; Kirsimaa, K.; Klein, K.; Kuldna, P.; Nõmmann, T.; Oisalu, S.; Remmelgas, L.; Uiga, J.; Piirsalu, E.; Poltimäe, H.; Tuhkanen, H. (2015). Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutusega kohanemise strateegia – lõpparuanne. 724−724.2.5.
Jasinskas, Algirdas; Domeika, Rolandas; Sarauskas, Egidijus; Mileldazyz, Ramunas; Kucinskas, Vytautas; Annuk, Andres (2015). Research in Oak Waste Preparation and Utilization for Burning. In: Malinovska, L., Osadcuks, V. (Ed.). 14th International Scientific Conference: Engineering for Rural Development (210−215). Jelgava, Latvia: Latvian University of Agriculture.3.1.
Uiga, Jaanus; Siitam, Peep; Annuk, Andres (2015). EU 2030 Climate and Energy Policy and the Estonian Energy Sector. In: Janis Zakis (Ed.). Proceedings of the Closing Conference of the Project "Doctoral School of Energy and Geotechnology II" (88−91).. Elektrijam. (15).3.2.
Märss, Maido; Annuk, Andres; Allik, Alo; Uiga, Jaanus (2014). AC-link based new microgrid system for research of local power flow management. Agronomy Research, 12 (2), 553−562.1.1.
Pikk, Priit; Annuk, Andres. (2014). Case study of increasing photovoltaic energy solar fraction in a conventional office buiding in northern latitudes. Agronomy Research, 12 (2), 563−574.1.1.
Allik, Alo; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2014). Deviations between wind speed data measured with nacelle-mounted anemometers on small wind turbines and anemometers mounted on measuring masts. Agronomy Research, 12 (2), 433−444.1.1.
Allik, Alo; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2014). Comparison of Various Consumer Workload Charts to Availability of Renewable Energy Production Characteristics. In: Osadcuks, V. (Ed.). 12th International Scientific: Conference on Engineering for Rural Development (394−398). Jelgava, Latvia: Latvian University of Agriculture.3.1.
Allik, Alo; Uiga, Jaanus; Jasinskas, Algirdas; Annuk, Andres (2014). Mitigation of Peak Loads With Solar Energy in an Enterprise. In: Silvio Košutić (Ed.). Actual Tasks on Agricultural Engineering (427−437).. Opatija, Croatia: University of Zagreb, Faculty of Agriculture.3.1.
Uiga, Jaanus; Jõgi, Erkki; Allik, Alo; Annuk, Andres; Kikas, Martin (2014). Energia lõpptarbimisest tulenevad CO2 heitkogused Tartu linna näitel. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (156−167).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.2.
Pikk, Priit; Annuk, Andres (2014). PVT cooling and hot water solar fraction in northern latitudes. [ilmumas].3.2.
Uiga, Jaanus; Allik, Alo; Annuk, Andres (2014). Väiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (24−36).. Tartu: Eesti Maaülikool.3.2.
Märss, M.; Järvik, J.; Annuk, A.; Allik, A.; Uiga, J. (2014). Mikrotoomisjaamaga eramu elektrienergia tarbimise ja tootmise analüüs. E. Vollmer; A. Allik; E. Jõgi; J. UIga (Toim.). Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine (42−53).. Eesti Maaülikool,Tartu: Eesti Maaülikool.3.5.
Uiga, J.; Allik, A.; Annuk, A. (2014). Väiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs. 1−10.6.7.
Reinvee, Märt; Uiga, Jaanus; Tärgla, Tanel; Pikk, Priit; Annuk, Andres. (2013). Exploring the effect of carbon dioxide demand controlled ventilation system on air humidity. Agronomy Research, 11 (2), 463−470.1.1.
Annuk, Andres; Allik, Alo; Pikk, Priit; Uiga, Jaanus, Tammoja, Heiki, Toom, Kaupo; Olt, Jüri. (2013). Increasing Renewable Fraction by Smoothing Consumer´s Power Curves in Grid Connected Wind-Solar Hybrid Systems. In: Oil Shale (257−267).. Estonian Academy Publishers. (2S).1.1.
Toom, Kaupo; Peets, Tõnis; Annuk, Andres (2013). Tuulikute väljundvõimsuste tasakaalustamise võimalusi. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XXIV (1), 38−46.1.2.
Allik, Alo; Uiga, Jaanus; Annuk, Andres (2013). Comparison of Various Consumer Workload Charts to Availability of Renewable Energy Production Characteristics. In: L. Malinovska; V. Osadcuks (Ed.). 12th International Scientific Conference - Engineering for Rural Development (394−398). Jelgava: Latvijas Lauksaimniecibas Universitate.3.1.
  • Leitud 42 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Eramaja taastuvenergiapõhine energiavarustusVenno VainamäemagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Keskkonnasäästlik energeetika Eestis ja ItaaliasMaiken SarvmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Puurmani 110/15 kV alajaamJekaterina MerelainemagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Arula-Otepää 10 kV keskpingefiidri rikete analüüsKaisa VistermagistrikraadAndres AnnukKaitstud2012Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
AS Valio Laeva katlamaja üleminek põlevkiviõlilt veeldatud gaasileJüri MoltsarmagistrikraadAndres Annuk; Jaanus UigaKaitstud2014Eesti Maaülikool
Aseri TuuleparkJaanus KaldojamagistrikraadAndres AnnukKaitstud2008Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Bioetanooli tootmistehnoloogia tselluloossest materjalistMati TühismagistrikraadAndres AnnukKaitstud2008Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Biogaasi kasutus koostootmisjaamasArno RaadommagistrikraadAndres AnnukKaitstud2009Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Compatibility of energy consumption with the capacity of wind generatorsPõder, VahurdoktorikraadAndres AnnukKaitstud2011Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
COMPUTER-AIDED OPTIMIZATION OF PIG FARMING TECHNOLOGIES AND MACHINERY USE Vettik, RaivodoktorikraadAndres Annuk; Heino MöllerKaitstud2007Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Design of Distributed Energetics Solution Based on the Increasing of Direct Consumption of Electricity Generated form Wind and Solar EnergyAlo AllikdoktorikraadAndres AnnukKaitstud2016Eesti Maaülikool
Eesti tuuleenergeetikaArtjom BlohhinmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2010Eesti Maaülikool
Eesti tuulekiiruste statistiline analüüsValmar PuuseppmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2017Eesti Maaülikool
Elektri ja soojuse koostootmisjaam ettevõtte energiavarustusesMihkel MerimaamagistrikraadAndres AnnukKaitstud2016Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Energiatehnoloogiate efektiivsuste võrdlusSergei MalinovskimagistrikraadAndres AnnukKaitstud2017Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Feasibility of photovoltaic-thermal module powered heating and cooling systemPriit PikkdoktorikraadAndres AnnukJuhendamiselEesti Maaülikool
Generaatorgaasi väärindamise tehnoloogiaViktor TiigermagistrikraadAndres AnnukKaitstud2011Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Haavakivi alajaama fiidri elektritarbijate elektrivarustusAleksei SpirihhinmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2011Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Hoone lisaküte tuulegeneraatori abilUibo, AssomagistrikraadAndres AnnukKaitstud2011Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Integreeritud energiatehnoloogiate kasutamine hoone kütteksKaupo KoortmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2012Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Kaarlijärve elektrialajaama ja selle toitepiirkonna rekonstruktsioonAivar PõllumagistrikraadAndres AnnukKaitstud2010Eesti Maaülikool
Kolmi alajaama toitepiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioonIndrek VõpsumagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Kõrgepinge õhuliinide tõrke- ja varustuskindluse suurendamine kaitsevööndite hoolduse tulemuselVeiko ZimmermannmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
Küttesüsteemi torustike ja hoonete välispiirete soojuskaod OÜ Neveri tööstushoonetesTanel PalumagistrikraadAndres AnnukKaitstud2010Eesti Maaülikool
Moderniseeritud Savonius tüüpi tuulikSergei KirillovmagistrikraadAndres AnnukKaitstud2013Eesti Maaülikool, tehnikainstituut
  • Leitud 4 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisSU1990482233014.05.1990Rahvusvaheline (IPC)Device for automatic control of wateringYuri Berner; Andres Annuk; Vasilij Sudachenko; Larisa Nitovschikova; Galina ChistyakovaNechernozemagromash
Patentne leiutisSU199048340134.06.1990Rahvusvaheline (IPC)Device for automatically preparing nutrient solution in greenhouseYuri Berner; Galina Chistyakova; Vasilij Sudachenko; Larisa Nitovschikova; Evgeniya Tuseeva; Eduard Feofilov; Nikolaj Myakishev; Andres Annuk; Vera Pilyugina; Yurij ShejnkinNechernozemagromash
Patentne leiutisSU1990486084031.08.1990Rahvusvaheline (IPC)Method and apparatus for preparing feed solutionVasilij Sudachenko; Yuri Berner; Larisa Nitovschikova; Andres AnnukNechernozemagromash
Patentne leiutisSU1989476972130.10.1989Rahvusvaheline (IPC)Method and device for automated control of process of preparing nutrient solution for watering greenhouse cropsYuri Berner; Galina Chistyakova; Vasilij Sudachenko; Larisa Nitovschikova; Evgeniya Tuseeva; Eduard Feofilov; Nikolaj Myakishev; Andres Annuk; Vera Pilyugina; Yurij ShenkinNechernozemagromash