Andres Annuk

29.05.1962
+37255682624
+3727313322
andres.annuk@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2017–...    Eesti Maaülikool, Energiakasutuse õppetool (1,00)
2010–...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Professor, energeetika osakonna juhataja (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    Rahandusministeerium, ekspert
2005–2010    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Dotsent, energeetika osakonna juhataja (1,00)
2000–2005    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Dotsent (1,00)
1999–1999    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, Lektor (0,50)
01.01.1996–31.12.1997    Viljandi Linnavalitsus, Ecos-Ouverture SME International projekti koordinaator
01.01.1992–31.12.1998    Eraettevõte, juhataja
01.01.1991–31.12.1991    NPO "Netšernozemagromaš", nooremteadur
01.01.1991–31.12.1992    Pärsti kolhoos, peaenergeetik
01.01.1987–31.12.1987    Viljandi Näidissovhoos, Vanemelektriinsener (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Viljandi Näidissovhoos, Vanemelektriinsener (1,00)
01.01.1985–31.12.1987    Nõukogude armee, ajateenija
 
 
Haridustee
1988–1990    NPO "Netšernozemagromaš, tehnikateaduste kandidaat
1980–1985    Eesti Põllumajanduse Akadeemia, insener-elektrik
1969–1980    Tartu 10. Keskkool, keskharidus
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Diplomeeritud elektriinsener tase 7
2016−...    MKM energeetikanõukogu liige
2015−...    Elektriinseneride kutseandmiskomisjoni liige
2012−...    Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
2011−...    Eesti Elektroenergeetika Seltsi liige
2007−...    Eesti Maaülikooli Teadusarenduskomisjoni liige
2006−...    Eesti Maaülikooli Nõukogu liige
2005−...    Inseneride Kutsenõukoja liige
2005−...    Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi Nõukogu liige
2005−...    Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, energeetika osakonna juhataja
1993−...    Akadeemilise Põllumajandusseltsi liige

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2013, Andres Annuk, Raefondi preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.13. Mehhanotehnika, automaatika, tööstustehnoloogia
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17 Energeetikaalased uuringud; CERCS ERIALA: T140 Energeetika ; PÕHISUUND: Energiavarustus, hajaenergeetika, integreeritud taastuvenergialahendused, tuul, päike, biokütused, maasoojus
 
 
Lisainfo
Oponent Marek Mägi doktoritööle: Development and Control of Energy Exchange Processes between Electric Vechile and Utility Network. 1. oponent Prof. Dr. Hab. Ing. Grzegorz Benysek. Juhendaja: Ph.D Elmo Pettai. Konsultant: PhD Hardi Hõimoja. Tallinna Tehnikaülikool, 17. juuli 2013. Tallinn
Oponent Reeli Kuhi-Thalfeldt´i doktoritööle: Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies. 1. oponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Juhendaja: prof. J. Valtin. Tallinna Tehnikaülikool, 18. juuni 2012. Tallinn
Oponent Priit Uuemaa doktoritööle: Industrial CHP Optimal Management Model in the Energy Market under Incomplete Information. 1. oponent prof. PhD Gatis Bažbauers. Juhendajad: prof. H. Tammoja, prof. J. Valtin. Tallinna Tehnikaülikool, 18. juuni 2014. Tallinn
Oponent Aivar Auväärt´i doktoritööle: Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems. 1. oponent Dr.sc.ing Anna Mutule. Juhendajad: vanemteadur PhD Argo Rosin, prof. Tõnu Lehtla. Tallinna Tehnikaülikool, 21. august 2014. Tallinn
Oponent Hannes Agabus´i doktoritööle: Large-Scale Integration of Wind Energy into the Power System Considering the Uncertainty Information. 2. oponent prof. PhD Rimantas Deksnys. Juhendajad: prof. O. Liik, prof. H. Tammoja. Tallinna Tehnikaülikool, 4. september 2009. Tallinn
Oponent Ivo Palu doktoritööle: Impact of Wind parks on Power System Containing Thermal Power Plants. 1. oponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Juhendajad: prof. O. Liik, prof. H. Tammoja ja dots. R. Oidram. Tallinna Tehnikaülikool, 2. juuli 2009. Tallinn
Oponent Viktor Astapov doktoritööle: Techmical Economical Analysis of Distributed Generation Units in Power Systems. 1. opponent Prof. PhD Anzelnas Baccauskas Supervisors: Prof. H. Tammoja. and PhD Jelena Suvalova Tallinn University of Technology, 26. augustr 2015. Tallinn
Oponent Renẻ Nukki doktoritööle: Research and Development of Exterior-Rotor Permanent Magnet Synchronous Machines for Light Aerial Vehicles. 1. oponent Assoc. Prof. Pia Lindh. Juhendajad: prof. T. Lehtla ja dotsent A. Kilk. Tallinna Tehnikaülikool, 21. juuni 2016. Tallinn
Oponent Jaan Niitsoo doktoritööle:Residential Grids Power Quality Analyses
Concerning Nonlinear Consumer
Loads and PV Panels. 1. oponent Prof. Saulius Gudžius. Juhendajad:Prof. Ivo Palu ja PhD Paul Taklaja. Tallinna Tehnikaülikool, 12. detsember 2016. Tallinn

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001
6.7.
1997

Andres Annuk

29.05.1962
+37255682624
+3727313322
andres.annuk@emu.ee

Career

Institution and occupation
01.09.2017–...    Estonian University of Life Sciences, Chair of Energy Application Engineering (1,00)
2010–...    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Professor, Head of Department of Energy Engineering (1,00)
01.01.2006–31.12.2007    Ministry of Finance of the Republic of Estonia, Expert
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate Professor, Head of Energetics department (1,00)
2000–2005    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Associate Professor (1,00)
1999–1999    Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Lecturer (0,50)
01.01.1996–31.12.1997    Viljandi Town Government, Coordinator of Ecos-Ouverture SME International Project
01.01.1992–31.12.1998    Private Company, Head
01.01.1991–31.12.1992    Pärsti kolhoos (Collective Farm Pärsti), Chief Power Engineer
01.01.1987–31.12.1987    Model State Farm of Viljandi, Senior Electrical Engineer (1,00)
01.01.1985–31.12.1985    Model State Farm of Viljandi, Senior Electrical Engineer (1,00)
01.01.1985–31.12.1987    Soviet Army, Soldier Serving Fixed Term
 
 
Education
1988–1990    Institute of Agricultural Engineering and Electrification for Non-Chernozem Zone of RSFSR, Candidate of Technical Sciences (Ph. D.)
1980–1985    Estonian Agricultural Academy, Engineer-Electrician
1969–1980    Tartu 10-th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    Estonian Chartered Engineer
2016−...    Member of energetics commission under ministry of economy
2015−...    Member of qualification commission of electrical engineers
2012−...    Member of Board of Tartu Regional Energy Agency
2011−...    Member of Estonian Society for Electrical Power Engineering
2007−...    Member of Research and Development Comission under Estonian University of Life Sciences
2006−...    Member of Council of Estonian University of Life sciences
2005−...    Member of Professional Council of Engineers
2005−...    Member of Council of Institute of Technology in Estonian University of Life Sciences
2005−...    Estonian University of Life Scences, Institute of Technology, Head of Energetics Department
1993−...    Member of Academic Agricultural Society

Qualifications

 
 
Honours & awards
2013, Andres Annuk, Tartu town Rae foundation premium
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing Technology; SPECIALITY: Renewable Energetics, Wind Energetics, Biogas, Energy Saving
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17 Energetic Research; CERCS SPECIALTY: T140 Energy research
 
 
Additional information
Opponent of Marek Mägi doctoral thesis: Development and Control of Energy Exchange Processes between Electric Vechile and Utility Network. 1. opponent Prof. Dr. Hab. Ing. Grzegorz Benysek. Supervisor: Ph.D Elmo Pettai. Advisor: PhD Hardi Hõimoja. Tallinn University of Technology, 17. July 2013. Tallinn
Opponent of Reeli Kuhi-Thalfeldt doctoral thesis: Distributed Electricity Generation and its Possibilities for Meeting the Targets of Energy and Climate Policies. 1. opponent As. prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Supervisor: prof. J. Valtin. Tallinn University of Technology, 18. June 2012. Tallinn
Opponent of Priit Uuemaa doctoral thesis: Industrial CHP Optimal Management Model in the Energy Market under Incomplete Information. 1. opponent Prof. PhD Gatis Bažbauers. Supervisors: Prof. H. Tammoja, Prof. J. Valtin. Tallinn University of Technology, 18. June 2014. Tallinn
Opponent Aivar Auväärt doctoral thesis: Development of Energy Reserve Optimization Methodology for Households with Renewable Power Systems. 1. opponent Dr.sc.ing Anna Mutule. Supervisors: senior researcher PhD Argo Rosin, prof. Tõnu Lehtla. Tallinn University of Technology, 21. August 2014. Tallinn
Opponent of Hannes Agabus doctoral thesis: Large-Scale Integration of Wind Energy into the Power System Considering the Uncertainty Information. 2. opponent Prof. PhD Rimantas Deksnys. Supervisors: Prof. O. Liik, Prof. H. Tammoja. Tallinn University of Technology, 4. September 2009. Tallinn
Opponent of Ivo Palu doctoral thesis: Impact of Wind parks on Power System Containing Thermal Power Plants. 1. opponent As. Prof. PhD Birgitte Bak-Jensen. Supervisors: Prof. O. Liik, Prof. H. Tammoja ja As. Prof. R. Oidram. Tallinn University of Technology, 2. July 2009. Tallinn
Oponent of Viktor Astapov doctoral thesis: Techmical Economical Analysis of Distributed Generation Units in Power Systems. 1. opponent Prof. PhD Anzelnas Baccauskas Supervisors: Prof. H. Tammoja. and PhD Jelena Suvalova Tallinn University of Technology, 26. Augustr 2015. Tallinn
Oponent Renẻ Nukki doctoral thesis:Research and Development of Exterior-Rotor Permanent Magnet Synchronous Machines for Light Aerial Vehicles. 1.opponent Assoc. prof. Pia Lindh. Supervisors: prof. T. Lehtla and assoc. prof. A. Kilk. Tallinn University of Technology.21. June 2016. Tallinn
Opponent of Jaan Niitsoo doctoral Theis:Residential Grids Power Quality Analyses
Concerning Nonlinear Consumer
Loads and PV Panels. 1. oponent Prof. Saulius Gudžius. Supervisors: Prof. Ivo Palu and PhD Paul Taklaja. Tallinn University of Technology, 12. December 2016. Tallinn

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.2.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.5.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
6.3.
2012
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.2.
2010
1.2.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
6.3.
2009
6.3.
2009
1.2.
2008
3.1.
2008
3.2.
2008
6.3.
2008
6.3.
2008
3.2.
2006
3.2.
2006
1.2.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.4.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
6.7.
2004
6.7.
2004
3.5.
2003
6.3.
2003
6.3.
2003
6.7.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
6.3.
2002
3.5.
2001
6.7.
1997