Tiit Teder

4.11.1970
737 6264
tiit.teder@ut.ee
http://www.ut.ee/~tiited/

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, entomoloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, zooloogia vanemteadur (1,00)
01.05.2014–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2013–30.04.2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia vanemteadur (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, zooloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2008–31.08.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, taimeökoloogia teadur (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , taimeökoloogia teadur (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituut , taimeökoloogia erakorraline teadur (1,00)
01.11.2006–31.07.2007    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia erakorraline teadur (1,00)
01.01.2004–31.10.2006    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Botaanika ja ökoloogia instituut, taimeökoloogia teadur (1,00)
2000–2003    Eesti Põllumajandusülikool, Zooloogia ja Botaanika Instituut, Teadur (1,00)
1999–2000    Zooloogia ja Botaanika Instituut, kuraator (1,00)
1998–1999    Turu Ülikool, ökoloogia osakond, Teadur (1,00)
1995–1998    Zooloogia ja Botaanika Instituut, kuraator (1,00)
1994–1995    Zooloogia ja Botaanika Instituut, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
Tartu Ülikool, bioloogia, cum laude, 1993
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2012−...    - Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi nõukogu liige
2005−...    - retsenseerinud Eesti Teadusfondi, Tšehhi Teadusfondi ja Riigimetsa Majandamise Keskuse granditaotlusi ja -aruandeid
1998−...    - Pärandkoosluste Kaitse Ühingu liige
2011−2011    - rahvusvaheline konverents "Evolutionary and plastic responses of animal growth to different temperatures: adaptations and constraints" (Tartu), korraldustoimkonna liige
2010−2010    - rahvusvaheline sügiskool doktorantidele "Phenotypic plasticity" (Otepää), korraldustoimkonna liige
2008−2011    - Eesti Looduseuurijate Seltsi presiidiumi liige
2008−2015    - Tartu Ülikooli Bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse (FIBIR) nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Retsenseerinud käsikirju ajakirjadele Proceedings of the Royal Society B, Ecology, American Naturalist, Evolution, Functional Ecology, Journal of Animal Ecology, Ecography, Global Change Biology, Conservation Biology, Oikos, Journal of Evolutionary Biology, Biology Letters, Evolutionary Ecology, Animal Behaviour, Behavioral Ecology, Biodiversity and Conservation, Agriculture, Ecosystems and Environment, Biological Journal of the Linnean Society, PLoS One, BMC Ecology, Acta Oecologica, Ecological Entomology, Journal of Zoology, Physiological Entomology, European Journal of Entomology, Journal of Genetics, Entomologica Fennica, Zoologischer Anzeiger, Comptes Rendus Biologies, Animal Biology, Entomologia Experimentalis et Applicata, Nature Conservation, Naturwissenschaften, Annals of the Entomological Society of America, Environmental Entomology, Insect Science, Journal of Insect Conservation, Journal of Insect Behavior, Fundamental and Applied Limnology, Journal of Thermal Biology, Annales Zoologici Fennici;
Tunnustused juhendatud töödele üliõpilaste riiklikel teadustööde konkurssidel:

- Mari-Liis Viljur 2014, I koht magistritöö “Raiesmikud päevaliblikate elupaigana – kas mets on levimisbarjääriks” eest
- Mari-Liis Viljur 2012, III koht bakalaureusetöö “Geneetilise mitmekesisuse ökoloogilised tagajärjed putukapopulatsioonides” eest
- Anu Sang 2010, diplom teadustöö "Indirect evidence for an extinction debt of grassland butterflies half century after habitat loss" (avaldatud ajakirjas Biological Conservation) eest
- Anu Tiitsaar 2007, I koht magistritöö “Rööviku toidutaime tiheduse ja maastikulise sidususe mõju mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae) liikuvusele” eest;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; CERCS ERIALA: B280 Loomaökoloogia
 
 
Lisainfo
Ph.D.Tartu Ülikool, 2001

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
6.7.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
3.2.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
6.7.
2005
6.7.
2004
1.1.
2003
3.5.
2003
3.5.
2003
1.1.
2002
3.3.
2002
4.2.
2002
6.7.
2002
1.1.
2001
2.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
3.5.
1997
4.2.
1997
3.5.
1995

Tiit Teder

4.11.1970
737 6264
tiit.teder@ut.ee
http://www.ut.ee/~tiited/

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow of Entomology (1,00)
01.01.2016–31.08.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Zoology (1,00)
01.05.2014–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Zoology (1,00)
01.09.2013–30.04.2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Zoology (1,00)
01.09.2008–31.08.2013    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Zoology (1,00)
01.01.2008–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
01.09.2007–31.12.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow (1,00)
01.08.2007–31.08.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Ecology and Earth Sciences, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.11.2006–31.07.2007    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Research Fellow extraordinarius (1,00)
01.01.2004–31.10.2006    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Botany and Ecology, Research Fellow (1,00)
2000–2003    Estonian Agricultural University, Institute of Zoology and Botany, Researcher (1,00)
1999–2000    Insitute of Zoology and Botany, curator (1,00)
1998–1999    University of Turku, Department of Ecology, Researcher (1,00)
1995–1998    Institute of Zoology and Botany, Curator (1,00)
1994–1995    Institute of Zoology and Botany, senior laboratory assistant (1,00)
 
 
Education
University of Tartu, biology, cum laude, 1993
 
 
R&D related managerial and administrative work
2012−...    - board member of the Institute of Ecology and Earth Sciences (University of Tartu)
2005−...    - reviewer of grant applications and reports for the Estonian Science Foundation, Czech Science Foundation and State Forest Management Centre
1998−...    - member of the Estonian Seminatural Community Conservation Association
2011−2011    - organizer of the international conference "Evolutionary and plastic responses of animal growth to different temperatures: adaptations and constraints" (Tartu)
2010−2010    - organizer of the international autumn school for PhD students "Phenotypic plasticity" (Otepää)
2008−2011    - board member of the Estonian Naturalists' Society
2008−2015    - board member of the Centre of Excellence FIBIR (Frontiers in Biodiversity Research; University of Tartu)
 
 
Additional career information
Reviewer for Proceedings of the Royal Society B, Ecology, American Naturalist, Evolution, Functional Ecology, Journal of Animal Ecology, Ecography, Global Change Biology, Conservation Biology, Oikos, Journal of Evolutionary Biology, Biology Letters, Evolutionary Ecology, Animal Behaviour, Behavioral Ecology, Biodiversity and Conservation, Agriculture, Ecosystems and Environment, Biological Journal of the Linnean Society, PLoS One, BMC Ecology, Acta Oecologica, Ecological Entomology, Journal of Zoology, Physiological Entomology, European Journal of Entomology, Journal of Genetics, Entomologica Fennica, Zoologischer Anzeiger, Comptes Rendus Biologies, Animal Biology, Entomologia Experimentalis et Applicata, Nature Conservation, Naturwissenschaften, Annals of the Entomological Society of America, Environmental Entomology, Insect Science, Journal of Insect Conservation, Journal of Insect Behavior, Fundamental and Applied Limnology, Journal of Thermal Biology, Annales Zoologici Fennici;
;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; CERCS SPECIALTY: B280 Animal ecology
 
 
Additional information
Ph.D.University of Tartu, 2001

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2007
1.1.
2005
1.1.
2005
6.7.
2005
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
2.3.
2001
1.1.
2000
1.1.
1999
1.1.
1998
  • Leitud 11 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF5809Biootiliste interaktsioonide, abiootiliste tingimuste ja inimtegevuse mõju taimeliikide populatsioonidünaamikale01.01.200431.12.2007Mari MooraTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond19 864,63 EUR
MUUSLTOM16004Eesti päevaliblikate leviku kaardistamine01.01.201615.12.2017Anu TiitsaarTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut134 948,88 EUR
SFSF0180122s08Fülogeneetilised ja võrdlev-ökoloogilised uuringud loomadel01.01.200831.12.2013Toomas TammaruTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond1 158 238,49 EUR
ETFETF8413Keskkonnast tingitud fenotüübiline muutlikkus putukate elukäigutunnustes01.01.201031.12.2014Tiit TederTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut49 084,64 EUR
ETFETF6619Liigilise mitmekesisusemustrid ja dünaamika putukatel fragmenteeritud elupaikades01.01.200631.12.2009Tiit TederTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond43 313,70 EUR
1.1.7.2.LLTOM17336Liikide ohustatuse hindamine (Liblkalised (Lepidoptera) kõik liigid)07.06.201701.04.2018Anu TiitsaarTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut34 300,00 EUR
1.1.7.2.LLTOM17337Liikide ohustatuse hindamine (Mardikalised (Coleoptera) kõik liigid)07.06.201701.04.2018Anu TiitsaarTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut33 200,00 EUR
SFSF0362479s03Loomade ökoloogia, füsioloogia ja süstemaatika01.01.200331.12.2007Urmas TartesEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut411 143,63 EUR
ETFETF7406Putukate alternatiivsete kasvustrateegiate uurimine kui võimalus mõista kehasuuruse evolutsiooni01.01.200831.12.2011Toomas EsperkTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond51 151,53 EUR
SFSF0182569s03Taimekoosluste dünaamikat määravad mehhanismid01.01.200331.12.2007Martin ZobelTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond356 051,79 EUR
IUTIUT20-33Võrdlevad uurimused evolutsioonilises putukaökoloogias: fülogeneesist rakendusliku populatsioonidünaamikani01.01.201431.12.2019Toomas TammaruTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut758 800,00 EUR
  • Leitud 55 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Roslin, T.; Hardwick, B.; Novotny, V.; Petry, W.K.; Andrew, N.; Asmus, A.; Barrio, I.C.; Basset, Y.; Boesing, A.L.; Bonebrake, T.C.; Cameron, E.K.; Dáttilo, W.; Donoso, D.A.; Drozd, P.; Gray, C.L.; Hik, D.S.; Hill, S.; Hopkins, T.; Huang, S.; Koane, B. ... Slade, E.M. (2017). Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science, XXX, XXX−XXX [ilmumas].1.1.
Hudson, Lawrence N; Newbold, Tim; Contu, Sara; Hill, Samantha L L; Lysenko, Igor; De Palma, Adriana; Phillips, Helen R P; Alhusseini, Tamera I; Bedford, Felicity E; Bennett, Dominic J; Booth, Hollie; Burton, Victoria J; Chng, Charlotte W T; Choimes, Argyrios; Correia, David L P; Day, Julie; Echeverría-Londoño, Susy; Emerson, Susan R; Gao, Di; Garon, Morgan ... Purvis, Andy (2017). The database of the PREDICTS (Projecting Responses of Ecological Diversity In Changing Terrestrial Systems) project. Ecology and Evolution, 7 (1), 145−188.10.1002/ece3.2579.1.1.
Viljur, Mari-Liis; Teder, Tiit (2016). Butterflies take advantage of contemporary forestry: clear-cuts as temporary grasslands. Forest Ecology and Management, 376, 118−125.10.1016/j.foreco.2016.06.002.1.1.
Vilbas, Margus; Esperk, Toomas; Teder, Tiit (2016). Host ant use of the Alcon blue butterfly at the northern range margin. Journal of Insect Conservation, 20, 879−886.10.1007/s10841-016-9921-7.1.1.
Vilbas, Margus; Esperk, Toomas; Edovald, Triin; Kaasik, Ants; Teder, Tiit (2016). Oviposition site selection of the Alcon blue butterfly at the northern range margin. Journal of Insect Conservation, 20 (6), 1059−1067.10.1007/s10841-016-9939-x.1.1.
Põldmaa, K.; Kaasik, A.; Tammaru, T.; Kurina, O.; Jürgenstein, S.; Teder, T. (2016). Polyphagy on unpredictable resources does not exclude host specialization: insects feeding on mushrooms. Ecology, 97 (10), 2824−2833.10.1002/ecy.1526.1.1.
Vilbas, M.; Teder, T.; Tiitsaar, A.; Kaasik, A.; Esperk, T. (2015). Habitat use of the endangered parasitic butterfly Phengaris arion close to its northern distribution limit. Insect Conservation and Diversity, 8 (3), 252−260.10.1111/icad.12104.1.1.
Põldmaa, K.; Jürgenstein, S.; Bahram, M.; Teder, T.; Kurina, O. (2015). Host diversity and trophic status as determinants of species richness and community composition of fungus gnats. Basic and Applied Ecology, 16, 46−53.10.1016/j.baae.2014.10.004.1.1.
Tammaru, T.; Vellau, H.; Esperk, T.; Teder, T. (2015). Searching for constraints by cross-species comparison: reaction norms for age and size at maturity in insects. Biological Journal of the Linnean Society, 114 (2), 296−307.10.1111/bij.12417.1.1.
Teder, T.; Vellau, H., Tammaru, T. (2014). Age and size at maturity: a quantitative review of diet-induced reaction norms in insects. Evolution, 68 (11), 3217−3228.10.1111/evo.12518.1.1.
Teder, T. (2014). Sexual size dimorphism requires a corresponding sex difference in development time: a meta-analysis in insects. Functional Ecology, 28 (2), 479−486.10.1111/1365-2435.12172.1.1.
Esperk, T.; Stefanescu, C.; Teder, T.; Wiklund, C.; Kaasik, A.; Tammaru, T. (2013). Distinguishing between anticipatory and responsive plasticity in a seasonally polyphenic butterfly. Evolutionary Ecology, 27 (2), 315−322.10.1007/s10682-012-9598-7.1.1.
Teder, T.; Tammaru, T.; Kaasik, A. (2013). Exploitative competition and coexistence in a parasitoid assemblage. Population Ecology, 55 (1), 77−86.dx.doi.org/10.1007/s10144-012-0341-6.1.1.
Tiitsaar, A.; Kaasik, A.; Teder, T. (2013). The effects of seasonally variable dragonfly predation on butterfly assemblages. Ecology, 94 (1), 200−207.1.1.
Tammaru, T.; Teder, T. (2012). Body size is more variable in stressful conditions: an analysis of a potential proximate mechanism. Evolutionary Ecology, 26, 1421−1432.10.1007/s10682-012-9557-3.1.1.
Sang, A.; Teder, T. (2011). Dragonflies cause spatial and temporal heterogeneity in habitat quality for butterflies. Insect Conservation and Diversity, 4 (4), 257−264.10.1111/j.1752-4598.2011.00134.x.1.1.
Molleman, F.; Javoiš, J.; Esperk, T.; Teder, T.; Davis, R.B.; Tammaru, T. (2011). Sexual differences in weight loss upon eclosion are related to life history strategy in Lepidoptera. Journal of Insect Physiology, 57 (6), 712−722.1.1.
Teder, T.; Esperk, T.; Remmel, T.; Sang, A.; Tammaru, T. (2010). Counterintuitive size patterns in bivoltine moths: late-season larvae grow larger despite lower food quality. Oecologia, 162 (1), 117−125.10.1007/s00442-009-1439-1.1.1.
Dauber, J.; Biesmeijer, J.C.; Gabriel, D.; Kunin, W.E.; Lamborn, E.; Meyer, B.; Nielsen, A.; Potts, S.G.; Sõber, V.; Settele, J.; Steffan-Dewenter, I.; Stout, J.C.; Teder, T.; Tscheulin, T.; Vivarelli, D.; Petanidou, T. (2010). Effects of patch size and density on flower visitation and seed set of wild plants: a pan-European approach. Journal of Ecology, 98 (1), 188−196.10.1111/j.1365-2745.2009.01590.x.1.1.
Sõber, V.; Moora, M.; Teder, T. (2010). Florivores decrease pollinator visitation rate in a self-incompatible plant. Basic and Applied Ecology, 11 (8), 669−675.10.1016/j.baae.2010.09.006.1.1.
Krauss, J.; Bommarco, R.; Guardiola, M.; Heikkinen, R.; Helm, A.; Kuussaari, M.; Lindborg, R.; Öckinger, E.; Pärtel, M.; Pino, J.; Pöyry, J.; Raatikainen, K.; Sang, A.; Stefanescu, C.; Teder, T.; Zobel, M.; Steffan-Dewenter, I. (2010). Habitat fragmentation causes immediate and time-delayed biodiversity loss at different trophic levels. Ecology Letters, 13 (5), 597−605.1.1.
Sang, A.; Teder, T.; Helm, A.; Pärtel, M. (2010). Indirect evidence for an extinction debt of grassland butterflies half century after habitat loss. Biological Conservation, 143 (6), 1405−1413.1.1.
Tammaru, T.; Esperk, T.; Ivanov, V., Teder, T. (2010). Proximate sources of sexual size dimorphism in insects: locating constraints on larval growth schedules. Evolutionary Ecology, 24 (1), 161−175.10.1007/s10682-009-9297-1.1.1.
Stillwell, R.C.; Blanckenhorn, W.U.; Teder, T.; Davidowitz, G.; Fox, C.W. (2010). Sex differences in phenotypic plasticity affect variation in sexual size dimorphism in insects: from physiology to evolution. Annual Review of Entomology, 55, 227−245.1.1.
Sõber, V.; Teder, T.; Moora, M. (2009). Contrasting effects of plant population size on florivory and pollination. Basic and Applied Ecology, 10 (8), 737−744.10.1016/j.baae.2009.06.003.1.1.
  • Leitud 14 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Dispersal and habitat use of butterflies in woodlandsViljur, Mari-LiisdoktorikraadTiit TederJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Evolutionary origins of sex differences in age at maturity in insectsTaits, KristiinadoktorikraadTiit TederJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Kahe erineva paljunemisviisiga taimeliigi paljunemisedukuse seos populatsiooni suuruse ja tihedusegaSõber, Virvemagistrikraad (teaduskraad)Tiit Teder; Mari MooraKaitstud2006Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
Kliima soojenemise mõju liblikate kehasuuruseleMargus, AigimagistrikraadTiit Teder; Helen VellauKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Parasvöötme päevaliblika kaalumuutus ning eluiga looduslikus ja labori keskkonnasLiiv, AllarmagistrikraadTiit Teder; Anu Tiitsaar; Freerk MollemanKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Päevaliblikad metsamaastikus - levimise liigisisene varieeruvusRelve, AulimagistrikraadTiit TederKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut
Päevaliblikad metsamaastikus - levimise liigisisene varieeruvusRelve, AulimagistrikraadTiit Teder; Mari-Liis ViljurKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Raiesmikud päevaliblikate elupaigana - kas mets on levimisbarjääriks?Viljur, Mari-LiismagistrikraadTiit TederKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
Soo-tähniksinitiiva (Phengaris alcon) (Lepidoptera: Lycaenidae) munemispaiga valik liigi levila põhjapiirilEdovald, TriinmagistrikraadTiit Teder; Margus VilbasKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
The effects of myrmecophily on host plant and habitat preferences in lycaenid butterfliesVilbas, MargusdoktorikraadTiit Teder; Toomas EsperkJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond
The effects of predation risk and habitat history on butterfly communitiesTiitsaar, AnudoktorikraadTiit TederKaitstud2011Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut
The influence of host plant abundance and landscape connectivity to movement patterns of the clouded apollo (Parnassius mnemosyne, Lepidoptera: Papilionidae)Tiitsaar, AnumagistrikraadTiit TederKaitstud2007Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Loomaökoloogia õppetool
The Role of Biotic Interactions in Plant Sexual ReproductionSõber, VirvedoktorikraadMari Moora; Tiit TederKaitstud2010Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Taimeökoloogia õppetool
The world fauna of the genus Lathrolestes (Hymenoptera, Ichneumonidae)Reshchikov, AlexeydoktorikraadTiit Teder; Nikta J. KlugeKaitstud2015Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Zooloogia osakond