Kadri Leetmaa

20.08.1975
737 5968
kadri.leetmaa@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia vanemteadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia vanemteadur (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.01.2009–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (1,00)
2005–2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond, doktorant-teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    Euroopa Parlament, Eesti kirjaliku tõlke osakond, assistent (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Harju Maavalitsus, peaspetsialist (1,00)
1996–2001    Keskkonnaministeerium, Haanja Looduspark, maakasutuse planeerimise spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
2005–2008    Tartu Ülikool, inimgeograafia, doktoriõpe
2003–2005    külalisüliõpilane, Trieri Ülikool, Saksamaa
1997–2005    Tartu Ülikool, inimgeograafia, magistriõpe
1993–1997    Tartu Ülikool, geograafia, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig, Saksamaa; teadusnõukogu liige
2017−...    Euroopa Territoriaalse Koostöö Programmi URBACT III Eesti esindaja
2007−...    Postsotsialistliku linna uurijate võrgustik (Cities After Transition Network)
2009−2011    Leibniz-Institut für Länderkunde (Leipzig, Saksamaa) lepinguline koostöö-koordinaator Tartu Ülikooli geograafia osakonnas
 
 
Loometöö
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tartu Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige alates 2009. aastast.

Elva Linnavolikogu arengukomisjoni liige aastatel 2011-2013.

Tartu Linnavolikogu liige ja Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimees alates 2013. aastast.

Teadlastevõrgustiku COST Action TU0803 "Cities Regrowing Smaller, Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities Across Europe" liige. Võrgustiku juht prof. Dr. Thorsten Wiechmann (03/02/2009-22/09/2013)

Euroopa Sotsiaalfondi (Tarkade Otsuste Fondi) uurimistoetuse "Sotsialismiaegsed suvilapiirkonnad postsotsialistlikus eeslinnastumises" koordinaator ja uurija (2009-2011);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia doktoriõppe üliõpilaste kategoorias valdkonnas ühiskonnateadused ja kultuur
2005, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia magistriõppe astmes
1997, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia bakalaureuseõppe astmes
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS ERIALA: S230 Sotsiaalne geograafia; PÕHISUUND: inimgeograafia, linna sotsiaalgeograafia, etniline ja sotsiaalmajandslik segregatsioon, linnaregiooni-sisene ränne, eeslinnastumine, linna- ja regionaalne planeerimine, kahanevad linnad
 
 
Lisainfo
-

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2004
3.2.
2003

Kadri Leetmaa

20.08.1975
737 5968
kadri.leetmaa@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.01.2009–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
2005–2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Department of Geography, PhD student-researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    European Parliament, Estonian translation unit, assistant (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Harju county government, chief specialist (1,00)
1996–2001    Ministry of Environment, Haanja Nature Park, specialist on land use planning (0,50)
 
 
Education
2005–2008    Tartu University, human geography, PhD studies
2003–2005    guest student, University of Trier, Germany
1997–2005    Tartu University, human geography, MSc studies
1993–1997    Tartu University, geography, BSc studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    member of the Scientific Board of the Leibniz-Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany
2017−...    coordinator of the Estonian National Contact Point of the URBACT III programme
2007−...    Member of CAT Researchers Network (Cities After Transition Network)
2009−2011    Leibniz Institute for Regional Geography (Leipzig Germany) contractual partner for organizing cooperation with the Department of Geography, University of Tartu
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
Member of Advisory Committee of Tartu City Council for Development and Planning since 2009.

Member of Advisory Committee of Elva City Council for Development and Planning, 2011-2013.

Member of the Tartu City Council and the Head of the Advisory Committee of Tartu City Council for Communal Services since 2013.

Member of the COST Action TU0803 - Cities Regrowing Smaller, Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities Across Europe. Action chair Prof. Dr. Thorsten Wiechmann (03/02/2009-22/09/2013)

Coordinator and principal researcher in the European Social Fund research grant "Socialist summer home settlements in post-socialist suburbanization" (2009-2011);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Kadri Leetmaa, Estonian national contest for young scientists, I prize in the category of doctoral students in the field social sciences and culture
2005, Kadri Leetmaa, Estonian National Contest for Young Scientists, III Prize for MA thesis
1997, Kadri Leetmaa, Estonian National Contest for Young Scientists, III prize for bachelors thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS SPECIALTY: S230 Social geography ; SPECIALITY: human geography, urban social geography, ethnic and socioeconomic segregation, residential mobility, suburbanisation, urban and regional planning, shrinking cities
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2004
3.2.
2003
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
ETFETF9247Domains of Inter-ethnic Contacts and Spatial Segregation of Ethnic Groups in Cities01.01.201231.12.2015Kadri LeetmaaTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut66 720,00 EUR
SFSF0180049s09Maastiku muutused Eestis seoses globaalse kliima soojenemise ja inimtegevusega01.01.200931.12.2012Jaak JaagusTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond523 721,31 EUR
MUUILOOM09127Positiumi mobiilsusuuringute metoodika rakendusuuring ((EAS rakendusuuring)06.01.200931.12.2011Rein AhasTartu Ülikool64 300,17 EUR
IUTIUT2-17Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng01.01.201331.12.2018Rein AhasTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut892 500,00 EUR
SFSF0180052s07Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga.01.01.200731.12.2012Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond947 102,02 EUR
ETFETF6506Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine Eestis 01.01.200531.12.2008Tiit TammaruTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond40 176,22 EUR
ETFETF7588Sotsiaal-ruumilised elukoha erinevused Tallinna linnaregioonis post-sotsialistlikul ajajärgul 01.01.200831.12.2012Anneli KährikTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond36 210,98 EUR
1.2.2.1.14.8.VLTOM17206URBACT programmi esindus Eestis01.03.201731.12.2017Kadri LeetmaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut41 667,00 EUR
  • Leitud 32 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Nuga, Mari; Leetmaa, Kadri; Tammaru, Tiit (2016). Durable Domestic Dreams: Exploring Homes in Estonian Socialist-era Summerhouse Settlements. International Journal of Urban and Regional Research, 40 (4), 717−897.1468-2427.12403.1.1.
Mägi, Kadi; Leetmaa, Kadri; Tammaru, Tiit; van Ham, Maarten (2016). Types of spatial mobility and change in people’s ethnic residential contexts. Demographic Research, 34 (41), 1161−1192.10.4054/DemRes.2016.34.41.1.1.
Holvandus, Johanna; Leetmaa, Kadri (2016). The Views of Neighbourhood Associations on Collaborative Urban Governance in Tallinn, Estonia. plaNext, 3, 49−66.1.2.
Pastak, I., Kindsiko, E., Holvandus, J., Leetmaa, K., Tammaru, T. (2016). Fieldwork entrepreneurs, Tallinn (Estonia). Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities. In: Fieldwork entrepreneurs, Tallinn (Estonia). Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today’s Hyper-diversified Cities (1−51).2.5.
Nuga, Mari; Metspalu, Pille; Org, Anette; Leetmaa, Kadri (2015). Planning post-summurbia: From spontaneous pragmatism to collaborative planning? Moravian Geographical Reports, 23 (4), 36−46.10.1515/mgr-2015-0023,.1.1.
Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Daniel Baldwin Hess (2015). Preferences Toward Neighbor Ethnicity and Affluence: Evidence from an Inherited Dual Ethnic Context in Post-Soviet Tartu, Estonia. Annals of the Association of American Geographers, 105 (1), 162−182.10.1080/00045608.2014.962973.1.1.
Leetmaa, Kadri; Kriszan, Agnes; Nuga, Mari; Burdack, Joachim (2015). Strategies to cope with shrinkage in the lower end of urban hirarchy in Estonia and Central Germany. European Planning Studies, 23 (1), 147−165.10.1080/09654313.2013.820100.1.1.
Tammaru, Tiit; Kährik, Anneli; Mägi, Kadi; Novák, Jakub; Leetmaa, Kadri (2015). The ‘market experiment’: Increasing socio-economic segregation in the inherited bi-ethnic context of Tallinn. In: Tammaru, Tiit; Marcińczak, Szymon; Van Ham, Maarten; Musterd; Sako (Ed.). Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East meets West (333−357). Oxon and New York: Routledge.3.1.
Leetmaa, Kadri; Väiko, Annika (2015). Siseränne Eesti asustussüsteemi kujundajana aastatel 1989–2011. Rosenberg, Taimi; Tammur, Alis (Toim.). Rahvastiku areng (76−113). Tallinn: Statistikaamet.3.2.
Leetmaa, K.; Kährik, A.; Nuga, M.; Tammaru, T. (2014). Suburbanization in the Tallinn Metropolitan Area. In: Stanilov, Kiril; Sykora, Ludek (Ed.). CONFRONTING SUBURBANIZATION: URBAN DECENTRALIZATION IN POST-SOCIALIST CENTRAL AND EASTERN EUROPE (192−224).. Oxford: Wiley-Blackwell. (Studies in Urban and Social Change).3.1.
Kadri Leetmaa, Tiit Tammaru, Daniel Baldwin Hess, Kadi Mägi (2014). Naabrite rahvuse ja jõukusega seotud elukohaeelistused Tartus. Erki Tammiksaar, Taavi Pae, Ülo Mander (Toim.). Uurimusi eestikeelse geograafia 95. aastapäeval (180−203).. Tartu: Eesti Ülikoolide Kirjastus. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 111).3.2.
Tammaru, Tiit; Van Ham, Maarten; Leetmaa, Kadri; Kährik, Anneli, Kamenik, Kristiina (2013). Ethnic dimensions of suburbanisation in Estonia. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (5), 845−862.10.1080/1369183X.2013.756697.1.1.
Leetmaa, Kadri; Nuga, Mari; Org, Anette (2013). Entwicklungsstrategien und soziales Kapital in den schrumpfenden Kleinstädten Südestlands. Ifl Forum, Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig, 49 (2), 31−52.3.2.
Leppik, Marianne; Leetmaa, Kadri (2013). Rahvuserinevused Eesti siseränded aastail 2000-2008 50+ vanuses rahvastiku näitel. Arvo Järvet (Toim.). Eesti Geograafa Seltsi Aastaraamat 38 (138−157).. Eesti Geograafia Selts.3.2.
Mägi, Kadi; Leetmaa, Kadri (2013). Vanemaealiste ränne Eestis perioodil 2000-2008. Arvo Järvet (Toim.). Eesti Geograafa Seltsi Aastaraamat 38 (119−137).. Eesti Geograafia Selts.3.2.
Leetmaa, Kadri; Metspalu, Pille (2013). Kuidas muutub postsotsialistlik linn – sotsialismiaja pärand tänases linnaplaneerimises. Antti Roose (Toim.). Peatükke planeerimisest. Protsesse, meetodeid ja näiteid (139−156).. Tartu: Tartu Ülikool.6.2.
Roose, Antti; Raagmaa, Garri; Metspalu, Pille; Kiisel, Maie; Paaver, Toomas; Mardiste, Peep; Keskpaik, Aado; Liias, Roode; Pukkonen, Eduard; Leetmaa, Kadri; Kalle, Heikki; Gauk, Martin; Antov, Dago; Ventsel, Liisi; Liinat, Mildred; Jagomägi, Jüri; Sepp, Kalev; Veersalu, Tuuli; Palginõmm, Valdeko; Vassiljev, Peeter ... Kasesalu, Ragne (2013). Peatükke planeerimisest. Protsesse, meetodeid ja näiteid. Roose, Antti; Kindel, Grete; Gauk, Martin (Toim.). . Tartu: Tartu Ülikool.6.2.
Hess, Daniel B.; Tammaru, Tiit; Leetmaa, Kadri (2012). Ethnicdifferences in housing in post-Soviet Tartu, Estonia. Cities, 29 (5), 327−333.10.1016/j.cities.2011.10.005.1.1.
Kährik, A.; Leetmaa, K.; Tammaru, T. (2012). Residential decision-making and satisfaction among new suburbanites in the Tallinn urban region, Estonia. Cities, 29 (1), 49−58.10.1016/j.cities.2011.07.005.1.1.
Leetmaa, Kadri; Brade, Isolde; Anniste, Kristi; Nuga, Mari (2012). Socialist Summer Home Settlements in Post-Socialist Suburbanisation. Urban Studies, 49 (1), 3−21.10.1177/0042098010397399.1.1.
Leetmaa, K.; Tammaru, T.; Anniste, K. (2009). From priorities- to market-led suburbanisation in a post-communist metropolis. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 100 (4), 436−453.10.1111/j.1467-9663.2009.00551.x.1.1.
Tammaru, T.; Leetmaa, K.; Silm, S.; Ahas, R. (2009). Temporal and Spatial Dynamics of the New Residential Areas around Tallinn. European Planning Studies, 17 (3), 423−439.1.1.
Leetmaa, K.; Anniste, K. (2009). Tallinna linaregiooni nõukogudeaegsed suvilapiirkonnad sotsialismijärgses eeslinnastumises. Ülo Mander, Evelyn Uuemaa, Taavi Pae. Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval (90 years of Estonian geography: selected studies) (109−129).. Tartu: Tartu University Press. (Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis; 108).3.2.
Leetmaa, K. (2008). Residential Suburbanisation in the Tallinn Metropolitan Area. (Tartu Ülikool.; Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.; Tartu Ülikool.; Geograafia osakond.; ). Tartu: Tartu University Press.2.3.
Tammaru, T.; Leetmaa, K. (2007). Suburbanisation in relation to education in the Tallinn metropolitan area. Population, Space and Place, 13 (4), 279−292.10.1002/psp.444.1.1.
  • Leitud 15 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Akulturatsiooni mõjutavad tegurid Eesti immigrantrahvastiku näitelLeppik, MariannemagistrikraadKadri LeetmaaKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Changes in ethnic segregation in Estonian cities and settlement systemMägi, KadidoktorikraadKadri LeetmaaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Collaborative Planning Practice in Tallinn, Estonia: the Role and Viewpoint of Neighbourhood AssociationsHolvandus, JohannamagistrikraadKadri LeetmaaKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Differentiating people's location of activities on the basis of databases on mobile telephone use.Holvandus, JohannadoktorikraadKadri Leetmaa; Tiit TammaruJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Eeslinnalise elukohavaliku mitmekesisus: Tartu linnaregiooni uusasumite ja suvilaalade näitelOrg, AnettemagistrikraadKadri Leetmaa; Anneli KährikKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Eestlaste elukohaeelistuste kujunemine Tartu linnas ja vähemusi vältivad valikudKartau, KadrimagistrikraadKadri LeetmaaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Elanikkonna sotsiaalmajanduslik segunemine Tallinna linnaruumis perioodil 1989-2011Metsatalu, LiismagistrikraadKadri Leetmaa; Kadi MägiKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Elukohasegregatsiooni mõju rahvusrühmade rände sihtkohtadele: perioodil 2000-2010 toimunud Tallinnast väljarände näitelMägi, KadimagistrikraadKadri LeetmaaKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Elukohavahetuste rahvuserinevused Eestis perioodil 1991-2004 Lend, SirlimagistrikraadKadri Leetmaa; Laur LilleojaKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Etniline ja sotsiaalmajanduslik eluasemesegregatsioon ning elukohavahetajate naabruskonnavalikud perioodil 2000-2011 TallinnasVäiko, AnnikamagistrikraadKadri LeetmaaKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Linnakeskkonna ja elukohaeelistuste kujunemise põhimõtted Tartu linna näitelRüütel, ElenmagistrikraadKadri LeetmaaKaitstud2013Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Modernistlikud linnaplaanid ja nende tähendus täna - paneelelamurajoonide planeerimine Nõukogude perioodil Lasnamäe ja Annelinna näitelSild, MarjumagistrikraadKadri Leetmaa; Pille MetspaluKaitstud2014Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Soviet Housing Construction in Tartu: The Era of Mass Construction (1960 - 1991)Sommer, SillemagistrikraadKadri Leetmaa; Michael GentileKaitstud2012Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Soviet-era summerhouses. On homes and planning in post-socialist suburbiaNuga, MaridoktorikraadKadri LeetmaaKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Suburbanisation Versus Gentrification: Residential Preferences of Urban Population in EstoniaMetspalu, PilledoktorikraadKadri LeetmaaJuhendamiselTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond