Kadri Leetmaa

20.08.1975
737 5968
kadri.leetmaa@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, inimgeograafia vanemteadur (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia vanemteadur (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, inimgeograafia teadur (1,00)
01.01.2009–31.08.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, teadur (1,00)
2005–2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond, doktorant-teadur (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    Euroopa Parlament, Eesti kirjaliku tõlke osakond, assistent (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Harju Maavalitsus, peaspetsialist (1,00)
1996–2001    Keskkonnaministeerium, Haanja Looduspark, maakasutuse planeerimise spetsialist (0,50)
 
 
Haridustee
2005–2008    Tartu Ülikool, inimgeograafia, doktoriõpe
2003–2005    külalisüliõpilane, Trieri Ülikool, Saksamaa
1997–2005    Tartu Ülikool, inimgeograafia, magistriõpe
1993–1997    Tartu Ülikool, geograafia, bakalaureuseõpe
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...    Leibniz-Institut für Länderkunde, Leipzig, Saksamaa; teadusnõukogu liige
2017−...    Euroopa Territoriaalse Koostöö Programmi URBACT III Eesti esindaja
2007−...    Postsotsialistliku linna uurijate võrgustik (Cities After Transition Network)
2009−2011    Leibniz-Institut für Länderkunde (Leipzig, Saksamaa) lepinguline koostöö-koordinaator Tartu Ülikooli geograafia osakonnas
 
 
Loometöö
;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Tartu Linnavolikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni liige alates 2009. aastast.

Elva Linnavolikogu arengukomisjoni liige aastatel 2011-2013.

Tartu Linnavolikogu liige ja Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimees alates 2013. aastast.

Teadlastevõrgustiku COST Action TU0803 "Cities Regrowing Smaller, Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities Across Europe" liige. Võrgustiku juht prof. Dr. Thorsten Wiechmann (03/02/2009-22/09/2013)

Euroopa Sotsiaalfondi (Tarkade Otsuste Fondi) uurimistoetuse "Sotsialismiaegsed suvilapiirkonnad postsotsialistlikus eeslinnastumises" koordinaator ja uurija (2009-2011);

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2008, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi I preemia doktoriõppe üliõpilaste kategoorias valdkonnas ühiskonnateadused ja kultuur
2005, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia magistriõppe astmes
1997, Kadri Leetmaa, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi III preemia bakalaureuseõppe astmes
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS ERIALA: S230 Sotsiaalne geograafia; PÕHISUUND: inimgeograafia, linna sotsiaalgeograafia, etniline ja sotsiaalmajandslik segregatsioon, linnaregiooni-sisene ränne, eeslinnastumine, linna- ja regionaalne planeerimine, kahanevad linnad
 
 
Lisainfo
-

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2004
3.2.
2003

Kadri Leetmaa

20.08.1975
737 5968
kadri.leetmaa@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Senior Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2015–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Senior Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2012–31.08.2015    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.09.2009–31.08.2012    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow in Human Geography (1,00)
01.01.2009–31.08.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Research Fellow (1,00)
2005–2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Department of Geography, PhD student-researcher (1,00)
01.01.2005–31.12.2007    European Parliament, Estonian translation unit, assistant (1,00)
01.01.2001–31.12.2002    Harju county government, chief specialist (1,00)
1996–2001    Ministry of Environment, Haanja Nature Park, specialist on land use planning (0,50)
 
 
Education
2005–2008    Tartu University, human geography, PhD studies
2003–2005    guest student, University of Trier, Germany
1997–2005    Tartu University, human geography, MSc studies
1993–1997    Tartu University, geography, BSc studies
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...    member of the Scientific Board of the Leibniz-Institute for Regional Geography, Leipzig, Germany
2017−...    coordinator of the Estonian National Contact Point of the URBACT III programme
2007−...    Member of CAT Researchers Network (Cities After Transition Network)
2009−2011    Leibniz Institute for Regional Geography (Leipzig Germany) contractual partner for organizing cooperation with the Department of Geography, University of Tartu
 
 
Creative work
;
 
 
Additional career information
Member of Advisory Committee of Tartu City Council for Development and Planning since 2009.

Member of Advisory Committee of Elva City Council for Development and Planning, 2011-2013.

Member of the Tartu City Council and the Head of the Advisory Committee of Tartu City Council for Communal Services since 2013.

Member of the COST Action TU0803 - Cities Regrowing Smaller, Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities Across Europe. Action chair Prof. Dr. Thorsten Wiechmann (03/02/2009-22/09/2013)

Coordinator and principal researcher in the European Social Fund research grant "Socialist summer home settlements in post-socialist suburbanization" (2009-2011);

Qualifications

 
 
Honours & awards
2008, Kadri Leetmaa, Estonian national contest for young scientists, I prize in the category of doctoral students in the field social sciences and culture
2005, Kadri Leetmaa, Estonian National Contest for Young Scientists, III Prize for MA thesis
1997, Kadri Leetmaa, Estonian National Contest for Young Scientists, III prize for bachelors thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS SPECIALTY: S230 Social geography ; SPECIALITY: human geography, urban social geography, ethnic and socioeconomic segregation, residential mobility, suburbanisation, urban and regional planning, shrinking cities
 
 
Additional information

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
2.5.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.2.
2015
3.1.
2014
3.2.
2014
1.1.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
6.2.
2013
6.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2009
1.1.
2009
3.2.
2009
2.3.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
3.1.
2006
3.2.
2005
3.2.
2005
6.3.
2005
6.7.
2004
3.2.
2003