See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
18.06.1955
6202504
karin.pachel@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Veetehnika õppetooli juhataja (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Külalisprofessor (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Veetehnika õppetooli hoidja (1,00)
01.09.2011–31.08.2013   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Dotsent (1,00)
2009–31.08.2011   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Veetehnika õppetool, Lektor (1,00)
2007–2009   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, Keskkonnakaitse aluste õppetool, Erakorraline teadur (0,25)
1992–2009   
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Veebüroo juhataja 2006.a (1,00)
01.01.1974–31.12.1992   
Eesti Maaparandusprojekt, insener
 
 
Haridustee
2004–2010   
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, Keskkonnatehnika instituut, doktoriõpe
1973–1979   
Tallinna Tehnikaülikool,Ehitusteaduskond; Veevarustuse ja kanalisatsiooni eriala; ehitusinsener
1962–1973   
Tallinna 36. Keskkool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2017−...   
TTÜ Ehituse ja Arhitektuuri instituudi nõukogu liige
2016−...   
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts EVKIS volikogu
2015−...   
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts EVKIS
2015−...   
Eesti Veeühingu juhatus
2014−...   
Eesti Standardikeskuse tehniline komitee EVS/TK48 Vee- ja kanalisatsioonitehnika
2014−...   
Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) reoveepuhastite kompetentsi töörühm (RVPT)
2012−...   
Veeuuringut teostavate proovivõtjate atesteerimiskomisjon
1993−...   
Eesti Veeühing
2012−2016   
TTÜ Ehitusteaduskonna nõukogu
 
 
Loometöö
1. Elaboration of innovative treatment technologies for small WWTPs, incl. sludge. Main focus is on aerobic and anaerobic bioprocesses connected with joint phosphorous and nitrogen removal from small settlements wastewater, as well heavy metals and pharma residuals using sustainable technologies and considering Estonian climatic and other specifications.
2. Investigation of landfills leachate water treatment technology to come out with possible innovative solutions.
3. Research on anaerobic digestion of biodegradable waste and industrial co-products for gas production.
4. Estimation of the potential impact of stormwater runoff and elaboration of management strategies, methods (incl. near-natural stormwater management, infiltration at stormwater source, delayed stormwater runoff etc.) to decrease the overall stormwater volume and to protect water bodies against harmful impact of stormwater discharges.
.
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Ajavahemikul 1992 -2009 hõlmas minu töö Eesti Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (Eesti Keskkonnaagentuur tänaseks) järgmisi kohustusi:
1. Eesti veekeskkonna seisundi ja veekasutuse, vee- ja kanalisatsiooni- ning veetõkestusrajatiste üle riikliku arvestuse pidamine
2. vastavate riiklike andmebaaside loomine, haldamine, arendamine
3. riigi vee andmete töötlemine ja analüüs ning veekeskkonna, rajatiste seisundi ja veeseisundit mõjutava koormuse analüüs, ülevaadete koostamine, aruandlus ning avalikustamine siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.
4. Lähtudes valgala veemajanduse tervikliku käsitluse põhimõttest Eesti alamvesikondade ja vesikondade veemajanduskavade koostamine.
5. Töö Eesti eksperdina seadusandlike aktide väljatöötamisel: Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu Määrus (EÜ) nr 166, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri
loomist
6. Euroopa Liidu vee alastest direktiividest aruandmine ja vastavatesse andmebaasidesse
andmete ning aruannete edastamine
- Nõukogu Direktiiv asulareovee puhastamise kohta (91/271/EMÜ)
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EÜ) nr 166, mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistrit
7. rahvusvaheliste lepete ja konventsioonide (Helcom, Eurostat, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjon) kohaselt esitatavate veeandmete ja aruannete ettevalmistamine ja töö vastavates töögruppides

Õppetegevus (loengud, harjutused, projektid):
EKV0051 ja EKV0052-Kanalisatsioonivõrk ja pumplad, loeng+harjutus; projekt (eesti keeles)
EKV0110 - Veekogude veekvaliteet ja veesääst, loeng+harjutus (inglise keeles)
EKV8360 - Säästlik veemajandus, loeng+harjutus, (inglise keeles)
EKE0070 - Geoinformaatika, loeng+harjutus (eesti keeles)
EKV0130 - Sademevee äravoolu korraldus, loeng+harjutus (eesti keeles)

Erialaste standardite koostamine 2012/2013:
EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk - uustöötluse koostajate töögrupi liige ja ekspert
EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon - uustöötluse koostajate töögrupi liige

Erialaste standardite koostamine 2013/2014:
EVS 835:2003 Kinnistu veevärgi projekteerimine - uustöötluse koostajate töögrupi liige
EVS 847-3:2003 Ühisveevärk. Veevärgi projekteerimine - uustöötluse EVS 921:2014 koostajate töögrupi liige;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2007, Karin Pachel, Jaanus Otsa stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika; CERCS ERIALA: T220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
2.2.
1998
14.05.2019
18.06.1955
6202504
karin.pachel@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...   
Tallinn University of Technology , School of Engineering, Department of Civil Engineering and Architecture, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Professor (1,00)
01.09.2015–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Head of Water Engineering Chair (1,00)
01.09.2013–31.08.2015   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Visiting Professor (1,00)
01.09.2012–31.08.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Acting Head of Chair (1,00)
01.09.2011–31.08.2013   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Associate Professor (1,00)
2009–31.08.2011   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Water Engineering, Lecturer (1,00)
2007–2009   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering , Chair of Environmental Protection, Extraordinary Researcher (0,25)
1992–2009   
Ministry of Environment, Information Centre, Head of Water Bureau since 2006 (1,00)
01.01.1974–31.12.1992   
Estonian Land Reclamation Institute, engineer
 
 
Education
2004–2010   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering, PhD Student
1973–1979   
Tallinn University of Technology , Faculty of Civil Engineering, water supply and sewerage engineer
1962–1973   
Tallinn 36th Secondary School
 
 
R&D related managerial and administrative work
2017−...   
Member of the council of the department of Civil Engineering and Architecture at TUT
2016−...   
Estonian Association of Water Supply and Wastewater Engineers Council
2015−...   
Estonian Association of Water Supply and Wastewater Engineers
2015−...   
Estonian Water Association Management Board
2014−...   
Estonian Centre for Standardisation Technical Commitee EVS/TK48 Water and Wastewater Engineering
2014−...   
Estonian Waterworks Association (EVEL) Wastewater Treatment Plants Competence Working Group
2012−...   
Water Sampling Personnel Evaluation Commission
1993−...   
Estonian Water Association
2012−2016   
Member of the council of the Faculty of Civil Engineering at TUT
 
 
Creative work
1. Elaboration of innovative treatment technologies for small WWTPs, incl. sludge. Main focus is on aerobic and anaerobic bioprocesses connected with joint phosphorous and nitrogen removal from small settlements wastewater, as well heavy metals and pharma residuals using sustainable technologies and considering Estonian climatic and other specifications.
2. Investigation of landfills leachate water treatment technology to come out with possible innovative solutions.
3. Research on anaerobic digestion of biodegradable waste and industrial co-products for gas production.
4. Estimation of the potential impact of stormwater runoff and elaboration of management strategies, methods (incl. near-natural stormwater management, infiltration at stormwater source, delayed stormwater runoff etc.) to decrease the overall stormwater volume and to protect water bodies against harmful impact of stormwater discharges.
.
 
 
Additional career information
My responsibilities in Estonian Environment Information Centre of the Environment Ministry (Estonian Environment Agency today) in timeperiod between 1992 and 2009 were following:
1. Estonian water environment status and water use, water supply- and sewerage facilities, and dams national accounting
2. Respective national data register creation, management and development
3. National water data processing and analyse, water environment and water, wastewater facilities status, their impact evaluation, reporting and making public nationally and internationally
4. Compiling Estonian sub-basins and river basin districts water management plans, following integrated water resources management approach in basins
5. National expert in the working group for EC and Parliament in the development of the Regulation (EC) No 166 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register
6. National expert on reporting the implementation of Council Directive 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the Community action in the field of water policy and Regulation (EC) No 166 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register.
7. International agreements and conventions (Helcom, Eurostat, Estonian-Russian Transboundary Waterbodies Joint Commission) - participation in the working groups and national reporting.

Courses (lectures, exercises, projects):
EKV0051 and EKV0052 - Sewerage and Pumping Stations, lecture, exercise, project (in Estonian)
EKV0110 Water Bodies Water Quality and Water Conservation, lecture, exercise (in English)
EKV8360 Sustainable Water Management, lecture, exercise (in English).
EKE0070 Geoinformatics, lecture, exercise (in Estonian).
EKV0130 - Stormwater runoff management, lecture, exercise (in Estonian)

Elaboration, revision of standards 2012/2013:
EVS 848:2013 Sewer system outside buildings - working group member and expert
EVS 846:2013 Draining system inside buildings - working group member

Elaboration, revision of standards 2013/2014:
EVS 835:2003 Design of site water supply- working group member
EVS 847-3:2003 Municipal water supply. Design of water supply systems - new EVS 921:2014 - working group member;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2007, Karin Pachel, Jaanus Otsa scholarship
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.9. Research into Substances Hazardous to the Environment; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.15. Construction and Municipal Engineering; CERCS SPECIALTY: T220 Civil engineering, hydraulic engineering, offshore technology, soil mechanics
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.2.
2016
1.2.
2016
1.1.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
6.8.
2014
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.2.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2009
1.1.
2008
1.2.
2008
2.2.
2008
3.3.
2008
3.3.
2007
3.2.
2006
3.2.
2005
1.2.
2002
2.2.
2002
3.2.
2001
2.2.
2000
3.2.
2000
3.2.
1999
2.2.
1998
14.05.2019