Lea Altnurme

23.12.1968
lea.altnurme@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.06.2016–...    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, religioonisotsioloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2016–31.05.2016    Tartu Ülikool, humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Usuteaduskond, religiooniuuringute vanemteadur (1,00)
01.06.2011–31.12.2015    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, religiooniuuringute vanemteadur (1,00)
01.02.2007–31.05.2011    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, religiooniuuringute vanemteadur (1,00)
01.06.2006–31.01.2007    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, religiooniuuringute vanemteadur (0,50)
01.09.2004–31.05.2006    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, religiooniuuringute teadur (1,00)
2001–2006    Tartu Ülikool, Usuteaduskond, Usuteaduskonna dekanaat, Praktilise usuteaduse õppetool, Teadur (1,00)
01.01.1996–31.12.2010    Tartu Teoloogia Akadeemias, usundiloo lektor
01.01.1995–31.12.1997    Eesti Humanitaarinstituut, usundiloo lektor
 
 
Haridustee
Tartu Ülikooli ajaloo-osakond 1994 (cum laude)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2006−...    Eesti Akadeemiline Usundiloo Seltsi liige (juhatuse liige 2006-2010)
1999−...    Akadeemilise Teoloogia Seltsi liige (sekretär 1999-2001 ja 2003-2006)

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Lea Altnurme, Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjon tunnustas Lea Altnurme 2005 lõppenud projekti "Usuelu Eestis 20. saj. II poolel". Projekti tutvustati ETF-i aastaraamatus.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.2. Teoloogia; CERCS ERIALA: H190 Mittekristlikud religioonid ; PÕHISUUND: Eestlaste religioossus ajaloos ja tänapäeval, tänapäeva religioossed suundumused
 
 
Lisainfo
teoloogiamagister
Tartu Ülikool 1997

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.6.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.6.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
6.2.
2002
1.3.
2001
1.3.
1999

Lea Altnurme

23.12.1968
lea.altnurme@ut.ee

Career

Institution and occupation
01.06.2016–...    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Senior Research Fellow in Sociology of Religion (1,00)
01.01.2016–31.05.2016    University of Tartu, Faculty of Arts and Humanities, School of Theology and Religious Studies, Senior Research Fellow in Religion Studies (1,00)
01.06.2011–31.12.2015    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Senior Research Fellow in Religion Studies (1,00)
01.02.2007–31.05.2011    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Senior Research Fellow (1,00)
01.06.2006–31.01.2007    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Senior Research Fellow (0,50)
01.09.2004–31.05.2006    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Research Fellow (1,00)
2001–2006    University of Tartu, Faculty of Theology, Dean's Office, Chair of Practical Theology, Researcher (1,00)
01.01.1996–31.12.2010    Since February 1996 Lecturer of the history of religion at the Tartu Academy of Theology (temporary contracts);
01.01.1995–31.12.1997    1995-1997 lecturer of the history of religion at Estonian Institute of Humanities;
 
 
Education
University of Tartu, Department of History 1994 (cum laude)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2006−...    Member of the Estonian Society for the Study of Religions (member of the board 2006-2010)
1999−...    Member of the Estonian Society of Academic Theology (secretary 1999-2001 and 2003-2006)

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Lea Altnurme, The expert commission of social sciences of Estonian Science Foundation has acknowledged the L. Altnurme's project, finished in 2005, "Religious Life in Estonia in the Second Half of the 20th Century". Project was introduced in the yearbook of ESF.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.2. Theology; CERCS SPECIALTY: H190 Non-Christian religions ; SPECIALITY: Religiosity of Estonians in the history and today, contemporary religious trends
 
 
Additional information
Master of Theology
University of Tartu 1997

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
6.6.
2017
3.2.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
6.3.
2016
6.6.
2016
6.6.
2016
6.3.
2015
6.6.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
6.6.
2013
3.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
6.6.
2012
1.1.
2011
6.6.
2011
6.6.
2011
1.2.
2010
3.2.
2009
3.2.
2009
4.1.
2007
1.2.
2006
1.2.
2006
2.2.
2006
3.2.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
6.2.
2002
1.3.
2001
1.3.
1999