28.05.1954
671 8953
tiit.raid@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
19.03.2019–...   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, kalandusbioloogia vanemteadur (1,00)
01.01.2016–18.03.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, juhataja
01.01.2016–18.03.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut, kalandusbioloogia vanemteadur (1,00)
19.03.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, juhataja
19.03.2014–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, kalandusbioloogia vanemteadur (1,00)
01.11.2011–18.03.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, juhataja
01.11.2011–18.03.2014   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloogia-kalanduse vanemteadur (1,00)
19.03.2009–31.10.2011   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloogia-kalanduse vanemteadur (1,00)
2008–2013   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool, Dotsent (0,20)
2008–2013   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Dotsent (0,20)
01.01.2008–31.12.2010   
Euroopa Komisjoni Ühendatud Uurimiskeskus, Vanemuurija
01.01.2008–18.03.2009   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloogia-kalanduse vanemteadur (1,00)
2005–2008   
Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Bioloogia õppetool, Dotsent
19.03.2004–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, ihtüoloogia-kalanduse vanemteadur (1,00)
2001–2001   
Eesti Mereinstituut ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Vanemteadur (1,00)
1992–2000   
Eesti Mereinstituut, sektorijuhataja k.t. ja sektorijuhataja (1,00)
1991–1992   
Eesti Kalandusinstituudis, laborijuhataja (1,00)
1987–1991   
Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (LKTUI) Tallinna osakond, sektorijuhataja (1,00)
1985–1986   
ENSV TA Termofüüsika ja Elektrofüüsika Instituudi Läänemere osakonnas, Nooremteadur (1,00)
1977–1985   
LKTUI Tallinna osakond, nooremteadur (1,00)
1975–1976   
LKTUI Tallinna osakond, vanemlaborant (1,00)
 
 
Haridustee
Helsingi Ülikooli doktorantuur 1997 – 1998“kalandusteaduse (fisheries biology)” erialal;
Tartu Ülikool, mittestatsionaarne aspirantuur 1983-1986; “ökoloogia” erialal;
Tartu Riiklik Ülikool bioloogia osakond 1972-1977 – lõpetanud 1977.a. “bioloogia” erialal “bioloog-zooloogi” kvalifikatsiooniga.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2005−...   
Euroopa Komisjoni ekspert (STECF/SGRN liige)
11.1. Tegevus Eesti Mereinstituudis:*1992- 2000.a. täitsin sektorijuhataja kohuseid Eesti Mereinstituudis. * alates 1995. olen FAO Mereteaduse ja Kalanduse Infosüsteemi ASFIS Eesti Riikliku Keskuse ekspert. 11.2. Osalemine kaitsmisnõukogudes: *alates 2002- TPÜ bioloogiamagistritööde kaitsmise nõukogu liige; 11.3. Osavõtt Rahvusvahelise Mereuurimisnõukogu (ICES) tegevusest:*Alates 1992 olen olnud mitme ICES töörühma (Planning Group on Commercial Catch, Discards and Biological Sampling, Study Group on Herring Assessment units in the Baltic, Baltic Fish Survey Working Group, Study Group on Multispecies Predictions in the Baltic liige ning. ICES Läänemere Noorkalade Uurimise Töörühma (Baltic Young Fish Survey Group (1992-1995)) ja Läänemere Kalandustöörühma (Baltic Fisheries Assessment Working Group (1998-2000)) juhataja.*Alates 1994 ICES Kalandusnõustamise Komitee , Läänemere komitee nning Elusressursside Komitee liige11.4. Osavõtt muudes mereteadusega seotud rahvusvahelistes kogudes: *1993-2000 Öresundi Silla Rahvusvahelise Ekspertnöukogu liige.*Alates 2000.a. UNEP/GIWA Läänemere Testrühma liige.
 
 
Lisainfo
Olen töötanud kalandusbioloogina Tartu Ülikooli Eesti Mreinstituudis ja tema eellastes alates 1975.a. Minu teadushuvid on olnud seotud peamiselt räime ja kilu ökoloogia ja populatioonidünaamikaga. Räime ja kilu varude hindamise ning majandamise erinevad aspektid on olnud minu tegevuse oluliseks osaks viimasel 20-25 aastal.
Alates 1990.aa. algusest olen olnud rea Rahvusvahelise Mereuurimisnõukogu (ICES) töörühmade liige 1990s (Baltic Fisheries Assessment Working Group, WGBFAS (juhataja 2000-2002) and of the Study Group of the Baltic Young Fish Surveys (juhataja 1992-1994), Planning Group on Catch, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS) , Baltic Fish Survey Working Group (WGBIFS) Baltic Regional Coordination Meeting for Fisheries (Baltic RCM) jt.
Alates 1992 olen olnud ka ICES Kalanduse nõuandekomitee (ACFM, hiljem ACOM) liige.

Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga olen olnud tegev EU kalanduse andmekogumisprogrammides ning Euroopa Liidu Kalanduse Teadus-, Tehnka- ja Majanduskomitee (STECF) eksperdina ning alates 2016.a. selle komitee liikmena. Selles komitees on minu peamisteks suundadeks andmekogumise metoodilised küsimused, püügivõimsue reguleerimine EL vetes ning Euroopa kalavarude hindamine ning püügisoovitused.
Aastatel 2008-2010 töötasin vanemuurijana EL Ühendatud uurimiskeskuses (Joint Research Centre) Ispras Itaalias.
Olen olnud tegev arvukates nii kohalikes kui rahvusvahelistes teadusprojektides (hetkel põhitäitja BONUS/Inspire project) ja kogudes (näiteks Öresundi silla rahvusvahelise ekspertrühhma (International Expert Panel for the Öresund Link) 1993-2000.a.
Mul on pikaajaline välitööde kogemis, seda nii Läänemerel kui ka Atlandil.

Samaaegselt teadustegevusele olen olnud tegev ka õppetöös, seda nii Tartu kui ka Tallinna Ülikoolis. Olen olnud ka külalislektor ja opponent mitmel doktorikaitsmisel Läti ülikoolis.
;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Tiit Raid, tunnustamata
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud
 
 
Lisainfo
PhD
Bioloogiakandidaat
Helsingi Ülikool, 1998
Tartu Ülikool, 1986

Lõppenud projektid

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
1.1.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
1.2.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
1.1.
1995
1.1.
1994
3.4.
1991
1.2.
1989
3.2.
1987
28.01.2020
28.05.1954
671 8953
tiit.raid@ut.ee

Career

Institutions and positions
19.03.2019–...   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Fisheries Biology (1,00)
01.01.2016–18.03.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Head
01.01.2016–18.03.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Estonian Marine Institute, Senior Research Fellow in Fisheries Biology (1,00)
19.03.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head
19.03.2014–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
01.11.2011–18.03.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Head
01.11.2011–18.03.2014   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (1,00)
19.03.2009–31.10.2011   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow in Ichthyology and Fisheries Science (1,00)
2008–2013   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Bioloogia õppetool, Associate Professor (0,20)
2008–2013   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Associate Professor (0,20)
01.01.2008–31.12.2010   
European Commisssion, Joint Research Centre, Senior Research Officer
01.01.2008–18.03.2009   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
2005–2008   
Tallinn University, Institute of Mathematics and Natural Sciences, Department of Natural Scinces, Bioloogia õppetool, Associate Professor
19.03.2004–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Senior Research Fellow (1,00)
2001–2001   
Estonian MArine Institute, Universtiy of Tartu, Senior Researcher (1,00)
1992–2000   
Estonian Marine Institute, Section leader (1,00)
1991–1992   
Estonian Fisheries Research Institute, Lab. leader (1,00)
1987–1991   
Tallinn Department of the Baltic Fisheries Research Institute, Section leader (1,00)
1985–1986   
Baltic Sea Department of the Institute of Thermophysics and Electrophysics of the Estonian Academty of Sciences, Junior Researcher (1,00)
1977–1985   
Tallinn Department of the Baltic Fisheries Research Institute, Research Fellow (1,00)
1975–1976   
Tallinn Department of the Baltic Fisheries Research Institute, research assistant (1,00)
 
 
Education
University of Helsinki 1997-1998 "Fisheries Biology"
University of Tartu 1983-1986 "Ecology"
University of Tartu 1972-1977 "Biology", graduated as "biologist - zoologist"
 
 
R&D related managerial and administrative work
2005−...   
11.1. At Estonian Marine Institute: * 1992-2000- section leader;* since 1995- an expert of the national centre of the FAO Marine Science and Fisheries Informtion System ASFIS;11.2. since 2002- member of MSci council at the Tallinn Pedagogical Institute;11.3. Participation in the activities of the International Council for the exploration of the Sea:* since 1992 - member of several ICES working groups (Planning Group on Commercial Catch, Discard and Biological Sampling, Study Group of Herring Assessment Units in the Baltic, Baltic Fish Survey Working Group, Study Group on Multispecies Predictions in the Baltic); chairman of the Baltic Young Fish Studq Group (1992-1994), cghairman of the Baltic Fisheries Assessment Working Group (1998-2000);also a member of the Baltic Committee and Living Resource Committee, and Advisory Committee on Fishery Management.11.4. Participation in other international activities, connected with marine sciences:* 1993-2000- a mamber of the International Expert Panel for The Öresund Fixed Link;* Since 2000- a mamber of the UNEP/GIWA Baltic Test Team.
 
 
Additional information
I have been working as a fisheries biologist at the Department of Fisheries and Fish Biology of the Estonian Marine Institute, University of Tartu and its predecessors since 1975. My scientific interests have been concentrated on the biology of the Baltic herring and sprat, particularly on the mechanisms of recruitment formation and on the population structure and dynamics. Stock assessment and management issues of herring and sprat have been one of main fields of my work in the most recent 20 -25 years. I have been and I am involved in all aspects of stock assessment and advisory process from data collection to age reading and stock assessments/forecasts on routine basis. In parallel, I have been a member of a number of working groups of the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) since early 1990s (Baltic Fisheries Assessment Working Group, WGBFAS (incl. chairmanship) and of the Study Group of the Baltic Young Fish Surveys (incl. chairmanship), Planning Group on Catch, Discards and Biological Sampling (PGCCDBS) and the Baltic Fish Survey Working Group (WGBIFS). Since 2008 I am a member of ICES Advice Drafting Groups for North and Baltic Seas. Since 1992 I have participating in the work of a number of scientific committees of the ICES -Advisory Committee for Fishery Management (ACFM), Baltic Committee, Living Resources Committee, and in recent years, of Advisory Committee of the ICES (ACOM). Since 2004 I have been also a member of Baltic RCM. Owing to these activities I have a quite comprehensive knowledge on all key aspects of the stock assessment and advisory process of ICES framework. Since 2005, after the accession of Estonia to the EU in 2004, I have been involved in EU fisheries Data Collection Programme/Framework as the responsible for sampling of the Baltic commercial fish stocks in Estonia.
Since 2004 I have been involved in the work of a number of Expert Working Groups of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries of the European Commission (STECF) as a private expert. My work here has been focusing on three main directions: the data collection, to the effort management issues and to the review of scientific advice.

Work at the EC Joint Research Centre in Ispra and in the STECF Secretariat (2008-2010) gave me an invaluable experience of the workflow in the STECF.

In 2016 I was elected as a member of the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries of the European Commission.

I have been involved also in a number of projects, both on national and international level, dealing with different aspects of the assessment of environmental effects fishery and the effects of human activities in on the marine ecosystems (member of the International Expert Panel for the Öresund Link in 1993-2000). I have a long experience (since 1978) in coordinating and performing field studies at sea, both in the Baltic Sea and in the Atlantic. In parallel to the research activities I am involved in teaching of fish biology, population ecology and management of marine resources at the University of Tartu and at the University of Tallinn. I have also an experience as an invited lecturer (University of Latvia) and PhD supervisor and reviewer at my home university.
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Tiit Raid, none
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences
 
 
Additional information
PhD
Cand. Biol.
University of Helsinki, 1998
University of Tartu, 1986

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2020
3.1.
2020
1.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
3.2.
2017
5.2.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2016
3.2.
2016
3.2.
2016
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.1.
2014
2.5.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
3.2.
2013
3.2.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.2.
2012
3.2.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.4.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.2.
2010
1.1.
2009
3.1.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
5.2.
2009
3.4.
2008
6.3.
2008
3.1.
2007
1.1.
2006
1.3.
2006
3.2.
2006
5.2.
2006
5.2.
2006
3.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.3.
2005
3.4.
2005
3.4.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
3.1.
2004
5.2.
2004
1.2.
2003
3.4.
2003
3.5.
2003
1.3.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.4.
2002
3.2.
2001
3.2.
2000
1.2.
1997
3.1.
1997
3.4.
1997
3.4.
1997
1.1.
1995
1.1.
1994
3.4.
1991
1.2.
1989
3.2.
1987
28.01.2020
  • Leitud 8 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUULLTMI20093 (hange 215079)Eesti kalandussektori riikliku töökava täitmine 2020.–2021. aastal01.01.202010.02.2022Redik EschbaumTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut1 792 166,00 EUR
MUULLOMI15030Eesti riikliku kalanduse andmekogumisprogrammi täitmine ja analüüs, teadusvaatlejate paigutamine Eesti lipu all sõitvatele kalalaevadele ning teadussoovituste koostamine kalavarude haldamiseks01.01.201531.12.2017Toomas SaatTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut2 462 766,00 EUR
MUUSLTMI17556TErineva suurusega traallaevade mõju Liivi lahe ökosüsteemile ja kalavarule27.12.201730.06.2020Markus VetemaaTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut373 400,00 EUR
1.1.7.LLTMI17557Kalandussektori riikliku töökava täitmine 2018-201901.01.201831.12.2019Toomas SaatTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Eesti mereinstituut1 674 790,00 EUR
SFSF0182579s03Läänemere kirdeosa, Soome ja Liivi lahe ökoloogiliste allsüsteemide dünaamika ja arengu seaduspärasuste uurimine01.01.200331.12.2007Evald OjaveerTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut350 044,10 EUR
SFSF0180005s10Minevikust tulevikku - Läänemere populatsioonide ja ökosüsteemide areng muutlike välisjõudude tingimustes01.01.201031.12.2015Henn OjaveerTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut841 560,50 EUR
MUUSLOMI13115Räime (Clupea harengus membras) looduslike asurkondade eristamise eeskirja väljatöötamine Eesti merealadel01.08.201318.06.2015Timo ArulaTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut60 749,00 EUR
HLKHLK07-8Tartu Ülikooli ihtüoloogilised ja hüdrobioloogilised kogud01.01.200723.12.2008Toomas SaatTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond36 142,04 EUR