8.03.1954
671 8901
508 8438 (5093)
toomas.saat@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
1978-1981 doktorant
1981- Tartu Ülikool (v-labotant, assistent, v-teadur, zooloogiamuuseumi juhataja, dotsent); 1992-2002 hüdrobioloogia korral. prof, alates 2002 ihtüoloogia ja kalanduse korraline prof., 1992-1997 zooloogia ja hüdrobioloogia instituudi juhataja, alates 1998 Eesti Mereinstituudi direktor
25.03.2013–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, direktor (1,00)
01.09.2002–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut, ihtüoloogia ja kalanduse professor (0,30)
 
 
Haridustee
Orissaare Keskkool 1972
Tartu Ülikool (bioloog-zooloog) 1978, kiitusega
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2004−...   
Euroopa Ihtüoloogiaühingu liige
2003−...   
TÜ Eesti Mereinstituudi direktor
Prantsuse Ihtüoloogiaühingu liige
Eesti esindaja ICES ACFM-s
NAFO teadusnõukogu liige
BMB (Baltic Marine Biologists), Eesti esindaja

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia; TÄPSUSTUS: alamate selgroogsete oogenees ja viljastamine ning embrüonaalne areng, kalade sigimistsüklid, kalapopulatsioonide ja -koosluste dünaamika
 
 
Lisainfo
bioloogiakandidaat
NSVL TA Arengubioloogia Instituut, Moskva, Venemaa, 1984

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.1.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.4.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
4.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
3.5.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
2.2.
1999
1.1.
1997
1.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1993
3.3.
1993
28.01.2020
8.03.1954
671 8901
508 8438 (5093)
toomas.saat@ut.ee

Career

Institutions and positions
1978-1981 post-graduate student
Since 1981 -University of Tartu (technician, assistant, senior researcher, director of the Zoological Museum, docent); 1992-2002 professor in hydrobiology, since 2002 professor in fish biology and fisheries, 1992-1997 head of the Institute of Zoology and Hydrobiology, since 1998 director of the Estonian Marine Institute
25.03.2013–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Estonian Marine Institute, University of Tartu, Director (1,00)
01.09.2002–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Zoology and Hydrobiology, Professor (0,30)
 
 
Education
Orissaare Secondary School 1972
University of Tartu (biologist-zoologist) 1978
 
 
R&D related managerial and administrative work
2004−...   
European Ichthyological Society, member
2003−...   
director, Estonian Marine Institute, University of Tartu

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology; SPECIFICATION: oogenesis, fertilization and embryonic development of lower vertebrates; fish reproduction cycles, fish population and community dynamics
 
 
Additional information
candidate of biological sciences
Institute of Developmental Biology, USSR Academy of Sciences, Moscow, Russia, 1984

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.3.
2013
3.3.
2013
1.1.
2012
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
1.1.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
3.2.
2010
4.1.
2010
6.4.
2010
6.4.
2010
1.1.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2006
1.1.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
3.2.
2005
4.2.
2005
4.2.
2005
1.1.
2004
3.2.
2004
4.2.
2004
6.7.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.2.
2003
3.1.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.3.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
3.4.
2003
4.1.
2003
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.2.
2002
3.3.
2002
4.2.
2002
4.2.
2002
5.2.
2002
5.2.
2002
6.1.
2002
1.1.
2001
3.4.
2001
6.3.
2001
3.5.
2000
5.2.
2000
6.3.
2000
6.6.
2000
2.2.
1999
1.1.
1997
1.2.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.2.
1995
1.2.
1993
3.3.
1993
28.01.2020