Ilja Šmorgun

10.03.1987
56479867
ilja.smorgun@tlu.ee
Kodakondsus: Eesti

Keelteoskus:
- Vene keel (emakeel)
- Eesti keel (väga hea)
- Inglise keel (väga hea)

Ilja on Tallinna Ülikooli Infoühiskonna tehnoloogiate doktorant, tema doktoritöö teemaks on hajutatud kasutajaliideste disain. Tema teadusuuringute huvide hulka kuuluvad interaktsioonidisain, lausraalindus ja mobiilsed seadmed.

Ilja on omandanud magistrikraadi Interaktiivse meedia ja teadmuskeskkondade erialal ja bakalaureusekraadi informaatika erialal Tallinna Ülikoolis. Ta on viinud läbi bakalaureuse- ja magistriõppe aineid mõistekaartide koostamise ja prototüüpimise, mobiilirakenduste disdain, interaktsioonidisaini, kasutatavuse, ligipääsetavuse, kasutajakeskse disaini, lausraalinduse ning interaktiivsete süsteemide arendamise teemadel.

Ilja on töötanud rakenduse administraatorina ja kasutatavuse spetsialistina Riigi Infosüsteemi Ametis. Praegu töötab ta õppejõuna Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudis.

Ilja osaleb rahvusvahelistes koostööprojektides COST ENERGIC IC1203, COST AAPELE 1303 ja COST ENJECT TD1405. Projektis COST ENJECT TD1405 juhib ka töörühma 2, mis tegeleb tehnoloogia hindamisega.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Interaktsioonidisaini lektor (1,00)
2015–31.08.2016    Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Õpetaja (1,00)
2013–2015    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Analüütik (0,60)
2012–2013    Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut, Projektijuht (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Riigi Infosüsteemi Amet; Kasutatavuse spetsialist (1.00)
01.01.2008–31.12.2011    Riigi Infosüsteemi Arenduskeskus; Rakenduse administraator (1.00)
 
 
Haridustee
2011–...    Filosoofiadoktor - Infoühiskonna tehnoloogiad
2009–2011    Tehnikateaduste magister - Interaktiivne meedia ja teadmuskeskkonnad
2006–2009    Tehnikateaduste bakalaureus - Informaatika

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2015, Ilja Šmorgun, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu Ustus Aguri nimeline stipendium info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorandile
2011, Ilja Šmorgun, Best paper award, Towards the Design of Estonia’s M-Government Services, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011), Tallinn, Estonia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Interaktsiooni disain
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; CERCS ERIALA: P170 Arvutiteadus, arvutusmeetodid, süsteemid, juhtimine (automaatjuhtimisteooria); PÕHISUUND: Interaktsioonidisain, mobiilirakendused
 
 
Lisainfo
Läbiviidud ained Tallinna Ülikoolis inglise keeles:
- IFI6079 Eksperimentaalne interaktsioonidisain, bakalaureuseõppe, kuni 10 üliõpilast
- IFI7110 Mobiilirakendused, magistriõppe, ca 15 üliõpilast
- IFI7148 Kasutatavus, ligipääsetavus ja kasutajakeskne disain, magistriõppe, ca 15 üliõpilast
- IFI7154 Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine, magistriõppe (uus aine), ca 20 üliõpilast
- IFI7162 Lausandmetöötlus, magistriõppe, ca 15 üliõpilast

Läbiviidud ained Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias:
- P2VK.03.335 Mõistekaartide koostamine ja prototüüpimine, magistriõppe, ca 10 üliõpilast
- Kõikjaleulatuvate interaktsioonide disain, magistriõppe, ca 10 üliõpilast

Õppearendustegevus:
- Tallinna Ülikooli Informaatika instituudi Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava arendamisel osalemine.
- Ainete IFI6079, IFI7110, IFI7162, IFI7154 ja P2VK.03.335 kursuseprogrammide, ainekaartide ja õppematerjalide koostamine ja arendamine.
- Aine IFI7162 e-õppematerjalide koostamine BeSt programmi toel.

Esinemised rahvusvahelistel konverentsidel:
- The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011). 26.09.2011. Tallinn, Eesti. Towards the Design of Estonia’s M-Government Services.
- The International Conference 2013 on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MIDI 2013). 25.06.2013. Varssavi, Poola. A Sample of Technology Substitution.
- The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference (RoCHI 2013). 03.09.2013. Cluj-Napoca, Rumeenia. Re-Conceptualizing the E-Textbook for Ubiquitous Interactions.
- The 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2014). 25.06.2014. Kreeta, Kreeka. Towards a Design Space for Ubiquitous Computing.
- The 13th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2014). 17.08.2014. Tallinn, Eesti. Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.5.
2011

Ilja Šmorgun

10.03.1987
56479867
ilja.smorgun@tlu.ee
Nationality: Estonia

Language skills:
- Russian (native)
- Estonian (fluent)
- English (fluent)

Ilya is enrolled in the Tallinn University Information Society Technologies doctoral program with his research focusing on the design of distributed user interfaces. His research interests include interaction design, ubiquitous computing, and mobile devices.

Ilya holds a BSc degree in Computer Science and a MSc degree in Interactive Media and Knowledge Environments by Tallinn University. He has taught several bachelor and master level courses including Concept Mapping and Prototyping, Mobile Interactions, Experimental Interaction Design, Usability, Accessibility and User-Centered Design, Ubiquitous Computing, and Developing Interactive Systems.

Ilya has been working as a usability specialist at the Estonian Information System's Authority focusing on designing new e-services for the Estonian State Portal eesti.ee as well as conducting usability and accessibility evaluation of existing state developed web sites and e-services. Currently he is working as a teacher of informatics in Tallinn University’s School of Digital Technologies.

Ilya is a member of international cooperation projects COST ENERGIC IC1203, COST AAPELE IC1303, and COST ENJECT TD1405. His role in COST action ENJECT TD1405 is leading Working Group 2 on Technology Assessment.

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Tallinn University, School of Digital Technologies, Lecturer of Interaction Design (1,00)
2015–31.08.2016    Tallinn University, School of Digital Technologies, Teacher (1,00)
2013–2015    Tallinn University, Institute of Informatics, Analyst (0,60)
2012–2013    Tallinn University, Institute of Informatics, Project Manager (1,00)
01.01.2011–31.12.2012    Estonian Information System's Authority; Usability Specialist (1.00)
01.01.2008–31.12.2011    Estonian Informatics Center; Applications Administrator (1.00)
 
 
Education
2011–...    PhD - Information Society Technologies
2009–2011    M.Sc - Interactive Media and Knowledge Environments
2006–2009    B.Sc - Computer Science

Qualifications

 
 
Honours & awards
2015, Ilja Šmorgun, Ustus Agur Scholarship for ICT PhD students provided by the Estonian Association of Information Technology and Telecommunications
2011, Ilja Šmorgun, Best paper award, Towards the Design of Estonia’s M-Government Services, 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011), Tallinn, Estonia
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Interaction Design
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; CERCS SPECIALTY: P170 Computer science, numerical analysis, systems, control ; SPECIALITY: Interaction design, Mobile Interactions
 
 
Additional information
Courses taught at Tallinn University:
- IFI6079 Experimental Interaction Design, bachelor level, up to 10 students
- IFI7110 Mobile Interactions, master level, ca 15 students
- IFI7148 Usability, Accessibility, and User Centered Design , master level, ca 15 students
- IFI7154 Developing Interactive Systems, master level (new course), ca 20 students
- IFI7162 Ubiquitous Computing, master level, ca 15 students

Educational development:
- Participation in the development of Tallinn University's Institute of Informatics Human-Computer Interaction master's program.
- Composing and developing syllabus, course cards, and learning materials for courses IFI6079, IFI7110, IFI7162, IFI7154, and P2VK.03.335.
- Creating e-materials for course IFI7162 with support of the BeSt program.

Courses taught at University of Tartu Viljandi Culture Academy:
- P2VK.03.335 Concept Mapping and Prototyping, master level, ca 10 students
- The Design of Ubiquitous Interactions, ca 10 students

Presentations at conferences:
- The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV 2011). 26.09.2011. Tallinn, Eesti. Towards the Design of Estonia’s M-Government Services.
- The International Conference 2013 on Multimedia, Interaction, Design and Innovation (MIDI 2013). 25.06.2013. Varssavi, Poola. A Sample of Technology Substitution.
- The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference (RoCHI 2013). 03.09.2013. Cluj-Napoca, Rumeenia. Re-Conceptualizing the E-Textbook for Ubiquitous Interactions.
- The 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2014). 25.06.2014. Kreeta, Kreeka. Towards a Design Space for Ubiquitous Computing.
- The 13th International Conference on Web-based Learning (ICWL 2014). 17.08.2014. Tallinn, Eesti. Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia.

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
3.1.
2015
3.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
1.1.
2013
1.2.
2013
3.1.
2013
3.1.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.5.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.1.
2011
3.1.
2011
3.1.
2011
3.5.
2011
  • Leitud 10 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUF/1716 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 15.04.2016 )Consolidation of HCI@TLU group01.05.201631.12.2018David Ribeiro LamasTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut26 000,00 EUR
MUUF/6316 (TLÜ uuringufondi nõukogu 25. novembri 2016. a. koosoleku otsus nr 9/16)Creating a Testbed for Distributed User Interface Design Patterns 01.12.201601.07.2017Ilja ŠmorgunTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut1 500,00 EUR
MUUTP/8414Digitaalse õppevara keskkonna arendusprojekt07.07.201402.09.2014Mart LaanpereTallinna Ülikool5 760,00 EUR
MUU MÕA16023 Eksperimentaalse interaktsioonidisaini kool 01.03.201631.12.2016Sonia SousaTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus10 000,00 EUR
MUUAR/9913Kasutajakogemuse hindamine16.10.201311.11.2013David Ribeiro LamasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut4 512,63 EUR
MUUTT/8810Konsultatsioon Audioguide mobiiltelefonide operatsioonsüsteemidele orienteeritud teenuste kasutatavuse parenemisel ning turvalisuse tagamisel14.07.201030.09.2010David Ribeiro LamasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut3 834,70 EUR
MUURU/3013 (3.2.1201.13-0030)LEARNMIX, Järgmise põlvkonna e-õpikud kui erinevate digitaalsete seadmete abil loetavad remiksid õpikukirjastuste, õpetajate ja õpilaste loodud digitaalsest sisust01.01.201331.08.2015David Ribeiro LamasTallinna Ülikool, Informaatika Instituut242 801,06 EUR
MUUÕA/6114Osalemine 16-l rahvuvahelisel konverentsil Inimene - arvuti interaktisoon24.06.201427.06.2014Ilja ŠmorgunTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut930,38 EUR
MUUTÕA16021 Tarkvaralabori loomine Tallinna Ülikooli Digitehnoloogia instituudis01.03.201631.05.2017Ilja ŠmorgunTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut, Haridustehnoloogia keskus36 146,10 EUR
MUUAR/5613Tiigriülikool - IKT erialade laborid - ID-labori kaasajastamine - 2013 kevad01.06.201315.10.2013David Ribeiro LamasTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Informaatika Instituut4 544,00 EUR
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Shmorgun, Ilya; Lamas, David; Mercer, Eduardo (2016). Towards a Pattern Language for Distributed User Interfaces. In: Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (2712−2718). California, USA: ACM. (CHI EA '16).10.1145/2851581.2892304.3.1.
Shmorgun, Ilya; Lamas, David (2015). Exploring the Use of the Human-Artifact Model for Studying Ubiquitous Interactions. Proceedings of the Mulitimedia, Interaction, Design and Innnovation: Proceedings of the International Conference on Mulitimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI ’15. Warsaw, Poland: ACM, 6:1−6:7. (MIDI '15).10.1145/2814464.2814484.3.1.
Sousa, Sónia; Lamas, David; Shmorgun, Ilya; Arakelyan, Arman (2014). A design space for trust enabling interaction design. Proceedings of the International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2014: International Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2014, Warsaw, Poland, June 24-25, 2014. Warsaw, Poland: ACM, 1−8.10.1145/2643572.2643578.3.1.
Arakelyan, Arman; Shmorgun, Ilya; Sousa, Sónia (2014). Incorporating Values into the Design Process: The Case of E-Textbook Development for Estonia. New Horizons in Web Based Learning. Lecture Notes in Computer Science: Proceedings of the 13th International Conference on Web-based Learning ICWL 2014, Tallinn, Estonia, 14-17 August 2014. Springer, 274−281. (8699).10.1007/978-3-319-13296-9_30.3.1.
Shmorgun, Ilya; Lamas, David (2014). Towards a Design Space for Ubiquitous Computing. In: Proceedings of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction HCI International 2014 (58−65).. Switzerland: Springer. (Lecture Notes in Computer Science; 8530).10.1007/978-3-319-07788-8_6.3.1.
Bardone, Emanuele; Šmorgun, Ilja (2013). Ecologies of Creativity: Multitouch Smartphones As a Case in Point. Mind & Society, 12 (1), 125−135.10.1007/s11299-013-0121-9.1.1.
Negoescu, Alexandra; Mihăescu, Cristian; Shmorgun, Ilya; Mocanu, Mihai (2013). Touch the Exchange: Efficient distribution of information in education using interactive kiosks. Romanian Journal of Human-Computer Interaction (RRIOC), 6, 307−322.1.2.
Shmorgun, Ilya; Saks, Mattias; Lamas, David (2013). A Sample of Technology Substitution. In proceedings of Multimedia, Interaction, Design and Innovation conference MIDI 2013: Multimedia, Interaction, Design and Innovation MIDI 2013. Warsaw, Poland: ACM, 1−7. (MIDI '13).3.1.
Lamas, David; Välyataga, Terje; Laanpere, Mart; Rogalevich, Veronika; Arakelyan, Arman; Sousa, Sónia; Shmorgun, Ilya (2013). Foundations for the Reconceptualization of the e-Textbook. Annual: Proceedings of 8th International Conference on e-Learning ICEL-2013: Proceedings of 8th International Conference on e-Learning ICEL-2013. Academic Publishers, 510−514.3.1.
Shmorgun, Ilya; Stirbu, Cosmin; Kaleta, Adrian (2013). Developing mTLU: A Smartphone Application for Tallinn University. The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference RoCHI 2013. 151−152.3.5.
Shmorgun, Ilya; Lamas, David (2013). Re-Conceptualizing the E-Textbook for Ubiquitous Interactions. The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference RoCHI 2013. 149−150.3.5.
Negaescu, Alexandra; Shmorgun, Ilya (2013). Touch the Exchange: Bridging the Physical and the Digital Environments. The 10th Romanian Human-Computer Interaction Conference RoCHI 2013. 159−160.3.5.
Rosa, Isaias; Shmorgun, Ilya; Sousa, Sonia; Rogalevitš, Veronika;Lamas, David (2012). Bringing DSpace-based digital libraries into mobile devices. ICCIT 2012 15th International Conference on Computer and Information Technology: ICCIT 2012 - 15th International Conference on Computer and Information Technology, Chittagong, Bangladesh. IEEE Conference Publications, 551−556.10.1109/ICCITechn.2012.6509810.3.1.
Rosa, Isaias; Shmorgun, Ilya; Lamas, David (2012). Enabling mobile access to digital libraries in digital divide contexts. 2012 7th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2012): CISTI 2012: 7a Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, 2012, Madrid, SPAIN. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1038−1041.3.1.
Sousa, Sonia; Lamas, David Ribeiro; de Vasconcelos, José Braga; Shmorgun, Ilya (2011). A Framework for Understanding Online Learning Communities. Proceedings of the
10th European Conference on e-Learning, 2. Ed. Sue Greener, Asher Rospigliosi. Academic Publishers, 1000−1006.3.1.
Kirillov, Zahhar; Šmorgun, Ilja; Lamas, David Ribeiro (2011). Towards the Design of Estonia’s M-Government Services. ICEGOV '11 Proceedings of the 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance: The 5th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2011). ACM, 61−66.10.1145/2072069.2072080.3.1.
de Vasconcelos, José Braga; Sousa, Sonia; Lamas, David Ribeiro; Shmorgun, Ilya (2011). Tracking Online Learning Communities Using Ontologies. Proceedings of the 8th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning. Ed. Vincent Ribiere and Lugkana Worasinchai. Academic Publishers, 850.3.1.
Šmorgun, Ilja; Lamas, David Ribeiro (2011). Exploring the use of Concept Mapping to facilitate Interaction Design Processes. CHI Sparks 2011. 3.5.
  • Leitud 1 kirjet
AutoridPealkiriAsutus
Kairit Tammets; Ilja Šmorgun; David Ribeiro LamasHajutatud kasutajaliidesedTallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituut