See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
28.04.1940
737 5180
509 8638
toomas.tenno@ut.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2021–31.05.2021   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (0,30)
24.10.2020–28.02.2021   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (0,40)
24.08.2020–23.10.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (0,20)
01.06.2020–23.08.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (0,30)
01.01.2020–31.05.2020   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (0,60)
01.01.2016–31.12.2019   
Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut, professor (1,00)
01.01.2008–31.12.2015   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007   
Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut, erakorraline professor (1,00)
01.02.2007–31.08.2011   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Türi Kolledž, professor
01.02.2006–31.07.2007   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, erakorraline professor (1,00)
01.09.2005–31.01.2006   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, asutajadekaan (0,50)
29.08.2005–31.01.2006   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, erakorraline professor (0,50)
01.01.2004–28.08.2005   
Tartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond, Füüsikalise keemia instituut, kolloid- ja keskkonnakeemia professor (0,50)
01.01.2004–31.08.2005   
Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Haridusteaduskond, asutajadekaan (0,50)
01.01.2000–31.12.2006   
Haridusteaduskonna asutajadekaan
01.01.1996–31.12.2001   
Füüsika-keemiateaduskonna prodekaan
01.01.1993–31.12.1999   
Füüsikalise keemia instituudi juhataja
01.01.1991–31.12.1992   
Keemia instituut, kolloid- ja keskkonnakeemia professor (1,00)
01.01.1984–31.12.1991   
Anorgaanilise keemia kateedris dotsent
01.01.1973–31.12.1984   
Anorgaanilise keemia kateedris vanemõpetaja
01.01.1969–31.12.1973   
aspirant
01.01.1965–31.12.1969   
Elektrokeemia laboratooriumis,vanemlaborant, nooremteadur Tartu Ülikoolis
 
 
Haridustee
TRÜ 1965, keemik – füüsikokeemik)
1960–1973   
Tartu Ülikool
1960–1973   
Tartu ülikool
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
·1993 - 1995 ETF grant “Elektrokeemilistes mikroobandurites kulgevate protsesside uurimine keskkonnakaitses kasutatavate mõõtesüsteemide väljatöötamiseks”
·1994 - 1996 ETF grant “ Lämmastiku ja fosfori ärastamine heitvetes biopuhastites”
·1995 Environmental Health Project (USA), grant “Tuhamägede nõrgvee puhastusprotsess”
·1996 - 1997 ETF grant “Elektrokeemilistes andurites kulgevate protsesside uurimine ning mikroandurite väljatöötamine”
·ETF grant “Õhukeste metallkatete (Pt, Au, Ag, sulamid) pinna struktuuri ja elektrokatalüütiliste omaduste uurimine”,1996-1998
·1996 CMG Tempus grant No CME - 02544 “ Regional Network for Developing Strategic Competence Centres in Environmental Studies”
·1997-2002 Sihtfinantseerimisteema “ Õhu, vee ja pinnase puhastamistehnoloogiad”
·1996- 1999 EC Tempus JEP-11 280 “Interdisciplinary Environmental Education in Estonia”
·1999 – 2001 Tempus JEP IB-14407 Advanced Training Courses for Educational Officials”
·1999-2002 ETF grant 3936 “Pinna gaasiläbilaskvuse ning elektrokeemilistes sensorites kulgevate protsesside uurimine”
·2000-2002 USA – Eesti põlevkiviuuringute programm, Teema nr. 6, “Protsessi ja heitvee puhastustehnoloogiad”
·Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi keemia, loodusõpetuse ja
keskkonnahariduse ainenõukogude liige (kuni 2002);
· Põhikooli loodusteaduste õpetajate koolituse kontseptsiooni loomise ja õppekava väljatöötamise komisjoni esimees (väljatöötatud õppekava alusel toimub põhikooli loodusteaduste õpetajate koolitus Tartu Ülikoolis);
·TÜ õpetajakoolituse komisjoni esimees;
·Eesti Haridusfoorumi toimkonna liige (1996, 1997, 1998, 2000);
·Osalenud üleliiduliste sümpoosionide “Elektriline kaksikkiht ja adsorptsioon tahketel elektroodidel” organiseerimisel orgkomitee liikmena, Üleliiduliste ja rahvusvahelise sümpoosiumide “Keskkonna analüüs” orgkomitee esimees.
·Eesti esindaja USA, Eesti, Läti ja Leedu keskkonnakeemiaalase ühiskonverentsi orgkomitees (2000)
·Seminari “Kohtla Järve reovete probleemidest” (1999)orgkomitee esimees
·Inglise-eesti-vene keemia sõnastiku (1998) autorite kollektiivi liige
·Eesti keemiapäevade ja rahvusvahelise näituse “Keemia 96” ja “Keemia ‘98” orgkomitee esimees
·Sümpoosiumi “Esimene Balti keskkonnakeemia sümpoosium” 2001 (Tartu) orgkomitee esimees ja teadusliku komitee liige,
·Rahvusvaheliste konverentside “Chemistry and the Environment“ teaduskomitee liige, Ateena 2002, Bordeaux 2004, Rimini 2005.
·Kalmari Ülikooli teadusprofiili “Industrial Development for Sustainable Society”, Rootsi
· Head of the committee of the basic school teatcher's curriculum development at the University of Tartu
2012−2014   
Ammooniumi anaeroobse oksüdatsiooniprotsessi alternatiivsed teed ja kasutusvõimalused (ETF9370)
2012−2014   
Bioloogiliselt raskesti lagunevate ainete kõrvaldamine reoveest füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste meetoditega vesikeskkonna saastekoormuse vähendamiseks (CHEMBIO)
2011−2013   
Efektiivse autotroofse lämmastikuärastuse tehnoloogia rakendusuuring
2010−2013   
Projekti juht projektis "The FIBONACCI Project - large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education"
2008−2010   
KIK finantseeritav uuring "Kõrge lämmastikusisaldusega reoveevoogude (anaeroobne) käitlemine"
2008−2013   
Protsessi makro- ja mikroheterogeensetes ning nanomõõtmelistes süsteemides ning vastavad tehnoloogilised rakendused (ETF)
2007−2009   
ETF grant "Hapniku massiülkande uurimine läbi vedelik-õhk piirpinna"
2006−2008   
KIK finantseeritav uuring "Prügilas tekkivate orgaaniliste jäätmete anaeroobne käitlemine"
2006−2009   
Projekt "POLLEN: Seed cities for science, a community approach for sustainable growth of science education in Europe
2004−2006   
EAS leping "Anaeroobne biojäätmete käitlemine"
2004−2006   
Projekt "Renovation of science education in Europe primary education with inquiry methods"
2003−2006   
ETF grant "Vedelik-gaas piirpinna gaasiläbilaskvuse uurimine"

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
0, Toomas Tenno, Ameerika Keemiaseltsi liige, Inglise Kuningliku Keemiaseltsi liige, Euroopa Keemiaseltside Föderatsiooni keskkonnakeemia ja keemiamiahariduse divisionide liige, mulla keemia ja remediatsiooni aladivisioni esimees Tehiskeskkonna Rahvusva
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.12. Bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, näiteks biotehnoloogia, molekulaarbioloogia, rakubioloogia, biofüüsika, majandus- ja tehnoloogiauuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: P305 Keskkonnakeemia
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; TÄPSUSTUS: aktiivmudaprotsessid reoveepuhastuses; ·toiteaineteärastuse efektiivsus reoveepuhastuses; ·biojäätmete anaeroobne käitlemine ja alternatiivenergeetika; ·saastatud pinnaste remediatsioon (õoli- ja raskmetallide reostus); ·pidaktiivsete ainete mõju gaaside läbilaskvusele gaas - vedelik piirpindadel; ·raskmetallide adsorptsioon tahkel adsorbentidel; ·reoveepuhastuse aeroobsete ja anaeroobsete protsesside modelleerimine; ·biojäätmete kompostimine; ·aeratsiooniprotsesside efektiivsuse hindamine; ·biosensorid keskkonna parameetrite määramiseks (BHT, fenool, jt); ·biosensorites toimuvate protsesside modelleerimine; ·biodegradatsiooniprotsesside testimine hapnikutarbe mõõtmistel;
ETIS KLASSIFIKAATOR: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud
 
 
Lisainfo
keemiakandidaat (PhD)
Tartu Ülikool, 1973

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
1.1.
2019
2.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.3.
2000
5.2.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.3.
1993
3.4.
1993
1.1.
1981
1.1.
1977
1.1.
1973

Tööstusomand

8.10.2021
28.04.1940
737 5180
509 8638
toomas.tenno@ut.ee

Career

Institutions and positions
01.03.2021–31.05.2021   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (0,30)
24.10.2020–28.02.2021   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (0,40)
24.08.2020–23.10.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (0,20)
01.06.2020–23.08.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (0,30)
01.01.2020–31.05.2020   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (0,60)
01.01.2016–31.12.2019   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Chemistry, Professor (1,00)
01.01.2008–31.12.2015   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor (1,00)
01.08.2007–31.12.2007   
University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Chemistry, Tartu University, Professor extraordinarius (1,00)
01.02.2007–31.08.2011   
University of Tartu, Türi College, University of Tartu, Professor
01.02.2006–31.07.2007   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Professor extraordinarius (1,00)
01.09.2005–31.01.2006   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Dean (0,50)
29.08.2005–31.01.2006   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Professor extraordinarius (0,50)
01.01.2004–28.08.2005   
University of Tartu, Faculty of Physics and Chemistry, Institute of Physical Chemistry, Professor (0,50)
01.01.2004–31.08.2005   
University of Tartu, Tartu University, Faculty of Education , Dean (0,50)
01.01.2000–31.12.2006   
2000 - 2006 dean of the Faculty of Education
01.01.1996–31.12.2001   
1996 – 2000 vice-dean of Faculty of Physics and Chemistry
01.01.1993–31.12.1999   
1993 - 1998 head of the Institute of Physical Chemistry
01.01.1991–31.12.1992   
Institute of Chemistry, 1991- present, professor of colloid and environmental chemistry, Institute of Chemistry (1,00)
01.01.1984–31.12.1991   
1982 - 1991 docent, Department of Inorganic Chemistry
01.01.1973–31.12.1984   
1973 - 1984 senior lecturer, Department of Inorganic Chemistry
01.01.1969–31.12.1973   
1969 - 1973 postgraduate student in electrochemistry
01.01.1965–31.12.1969   
1965 - 1969 laboratory assistant, Laboratory of Electrochemistry
 
 
Education
University of Tartu 1965,chemistry
1960–1973   
Tartu Ülikool
1960–1973   
Tartu ülikool
 
 
R&D related managerial and administrative work
·1993 - 1995 grant of ESF “Study of processes in electrochemical microbial sensors for measuring systems in environmental protection" ·1994 - 1996 grant of ESF “Nitrogen and phosphorus removal from sewage in biotreatment”
·1994 - 1996 ETF grant “ Lämmastiku ja fosfori ärastamine heitvetes biopuhastites”
·1995 Environmental Health Project (USA), grant “Treatment processes of semicoke leachate”
·1996 - 1997 grant of ESF “Study of processes in electrochemical sensors and development of microsensors”
·1996-1998 grant of ESF “Study of surface structure of thin layer metal coatings and elctrocatalytical properties (Pt, Au, Ag, aloys)”
·1996 CMG Tempus grant No CME - 02544 “ Regional Network for Developing Strategic Competence Centres in Environmental Studies”
·1997-2002 Estonian target financed research project “ Air, water and soil treatment technologies”
·1996- 1999 EC Tempus JEP-11 280 “Interdisciplinary Environmental Education in Estonia”
·1999 – 2001 Tempus JEP IB-14407 Advanced Training Courses for Educational Officials” .
·1999-2002 grant of ESF No 3936 “Permeability of gases throuh´gh surfaces and study of processes in electrochemical sensors”
·2000-2002 USA – Estonian program on oil shale studies theme No 6, “Study on process- and wastewater treatment"
·Coordinator of the curriculum of of the „Environmental science” Universty of Tartu;
·Chairman of the Committee of Environmental Science at the University of Tartu;
·Member of the Commission of Curriculum Development of Chemistry, Natural Sciences and Environmental Education at the Ministry of Science and Education of Estonia
·Chairman of the Committee of Teacher training committee at the University of Tartu;
· Member of Estonian Educational Forum (1996, 1997, 1998, 2000);
·Osalenud üleliiduliste sümpoosionide “Elektriline kaksikkiht ja adsorptsioon tahketel elektroodidel” organiseerimisel orgkomitee liikmena, Üleliiduliste ja rahvusvahelise sümpoosiumide “Keskkonna analüüs” orgkomitee esimees.
·Representative of Estonia at the USA, Estonia, Latvia and Lithuania joint conference on Environmental Chemistry (2000)
·Head of organizing committee of the seminar “Wastewater treatment of Kohtla Järve WWTP” (1999)
·Member of authors of "English-Estonian-Russian dictionary of Chemistry", 1998
·Head of the organizing committee of Estoonian chemistry days and international exhibitions “Keemia 96” ja “Keemia ‘98”
·Head of the organizing committee and scientific committee of the first Baltic symposium on Environmental Chemistry, 2001 (Tartu)
·Member of scientific committee of international conferences “Chemistry and the Environment“ in Athens (2002), Bordeaux (2004) and Rimini (2005)
·Member of external advisory board of Research Profile “Industrial Development for Sustainable Society”, Kalmar University, Sweden
· Head of the committee of the basic school teatcher's curriculum development at the University of Tartu
2012−2014   
The anaerobic oxidation of amonium nitrogen (ETF9370)
2012−2014   
CHEMBIO
2011−2013   
The research autotrofic nitrogen uptake practical research
2010−2013   
Leader of the project "The FIBONACCI Project - large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education"
2008−2010   
EIC financed research "(Anaerobic) treatment of wastewaste with high nitrogen content"
2008−2013   
Processes in macro- and microheterogeneos and nanoscale systems and relatete tecnological applications (ETF)
2007−2009   
ESF grant "Investigation of oxygen mass-transfer through the air-water interface "
2006−2008   
EIC financed research "Anaerobic degradation of organic waste deposited to landfills"
2006−2009   
Projekt "POLLEN: Seed cities for science, a community approach for sustainable growth of science education in Europe
2004−2006   
EAS research and developing project "Anaerobic treatment of biowaste"
2004−2006   
Projekt "Renovation of science education in Europe primary education with inquiry methods"
2003−2006   
ESF grant "Investigation of permeability of liquid-gas interface"

Qualifications

 
 
Honours & awards
0, Toomas Tenno, Member of American Chemical society Member of Royal Society of Chemistry Member of Divisions of Environmental Chemistry and Chemical Education of the Federation of European Chemical societies, Head of Subdivision of Soil Chemistry and Remedi
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.12. Biotechnology, Molecular Biology, Cell Biology, Biophysics and Economic and Technological Research relating to Bio- and Environmental Sciences; CERCS CLASSIFICATION: P305 Environmental chemistry
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
ETIS CLASSIFICATION: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection
 
 
Additional information
cand. of chemistry (PhD)
University of Tartu, 1973

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
1.1.
2019
2.3.
2019
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
1.1.
2018
2.5.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2017
1.1.
2016
1.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2013
3.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.1.
2012
1.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
5.2.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.1.
2007
1.2.
2007
3.4.
2007
3.4.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
5.2.
2007
6.6.
2007
1.1.
2006
5.2.
2006
1.1.
2005
1.1.
2005
1.2.
2005
5.2.
2005
5.2.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
5.2.
2004
5.2.
2004
1.1.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
5.2.
2003
1.1.
2002
1.1.
2002
1.1.
2002
1.2.
2002
1.2.
2002
3.4.
2002
5.2.
2002
1.1.
2001
1.1.
2001
1.1.
2001
3.4.
2001
5.2.
2001
5.2.
2001
1.1.
2000
1.1.
2000
3.3.
2000
5.2.
2000
6.7.
2000
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1999
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1998
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1997
1.1.
1996
1.1.
1996
1.2.
1996
1.2.
1996
1.1.
1995
1.1.
1995
1.2.
1995
1.3.
1993
3.4.
1993
1.1.
1981
1.1.
1977
1.1.
1973

Industrial property

8.10.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 28 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
ETFETF9370Ammooniumi anaeroobse oksüdatsiooniprotsessi alternatiivsed teed ja kasutusvõimalused01.01.201231.12.2015Anne MenertTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut33 984,00 EUR
MUUSLOKT12222T (3.2.0701.12-0039)Anaeroobse lämmastikuärastuse rakendamine erinevas koostises tekkivatele reovetele01.09.201201.06.2015Toomas Tenno; Martin TomingasTartu Ülikool252 968,34 EUR
MUUSLOKT11027T (3.2.0501.10-0020)Anaeroobsel kääritamisel põhinevate biogaasi energiatehnoloogiate biokeemiliste protsesside optimeerimine ning monitooringu ja juhtimismeetodite arendamine01.04.201031.08.2015Taavo TennoTartu Ülikool116 249,00 EUR
MUUSLOKT12034TBioloogiliselt raskesti lagunevate ainete kõrvaldamine reoveest füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste meetoditega vesikeskkonna saastekoormuse vähendamiseks01.01.201231.12.2014Taavo TennoTartu Ülikool173 790,00 EUR
MUUAR12017Bioloogiliselt raskesti lagunevate ainete kõrvaldamine reoveest füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste meetoditega vesikeskkonna saastekoormuse vähendamiseks (CHEMBIO)01.01.201231.12.2014Marina TrapidoTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Keemiatehnika instituut, Keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetool386 229,00 EUR
MUUSLOKT14197Efektiivse autotroofse lämmastikuärastamise tehnoloogia rakendamine01.09.201401.12.2016Taavo TennoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut128 218,00 EUR
MUUSLOKT11119Efektiivse autotroofse lämmastikuärastuse tehnoloogia rakendusuuring01.09.201131.05.2013Toomas TennoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut179 686,68 EUR
ETFETF7170Hapniku massiülkande uurimine läbi vedelik-õhk piirpinna01.01.200731.12.2009Toomas TennoTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond32 076,50 EUR
1.1.7.2.1SLTKT19080 (15392)Humiinaineid sisaldava pinnase stabiliseerimine teemulletes põlevkivituha abil02.01.201931.12.2020Toomas TennoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut120 000,00 EUR
2.1.1.LLTKT20530Jäätmete kasutamine komposiitehitusmaterjali tootmiseks01.10.202031.10.2021Toomas Tenno; Taavo TennoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut40 000,00 EUR
MUUSLOTI08262Kõrge lämmastikusisaldusega reoveevoogude käitlemine01.01.200931.12.2010Toomas TennoTartu Ülikool102 239,46 EUR
MUUSHTHT04033Kõrgkoolipedagoogide koolitamine ja täiendkoolitus ning uute õppetoolide avamise ettevalmistamine 09.03.200401.12.2004Toomas TennoTartu Ülikool14 571,86 EUR
MUULFKFE07092Materjalide (PVDF, PEI, PETE) katsekehade valmistamine materjalide elektreetsete omaduste mõõtmiseks22.06.200724.08.2007Toomas TennoTartu Ülikool1 990,59 EUR
IUTIUT20-16Mikroheterogeensetes ja nanomõõtmetes süsteemides toimuvate protsesside uurimine ning vastavad tehnoloogilised rakendused01.01.201431.12.2019Kaido TammeveskiTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut1 013 400,00 EUR
MUUSLTKT15194Odava ja multifunktsionaalse keraamilise membraaniga MFC-MRB süsteem efektiivseks reovee töötlemiseks ja sellest elektrienergia saamiseks01.01.201631.12.2018Kaido TammeveskiTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut70 000,00 EUR
SFSF0182537As03Piirpindadel ja kondenseeritud faasides toimuvad protsessid ning nende rakendamine keskkonnatehnoloogiates01.01.200331.12.2007Toomas TennoTartu Ülikool, Füüsika-keemiateaduskond281 275,17 EUR
SFSF0180135s08Protsessid makro- ja mikroheterogeensetes ning nanomõõtmetes süsteemides ning vastavad tehnoloogilised rakendused01.01.200831.12.2013Toomas TennoTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut726 125,25 EUR
MUULFKFE04098Põlevkivi poolkoksi keskkonnaohtlikkuse hindamine ja ladestamistehnoloogia uurimine keskkonnamõju vähendamise eesmärgil01.10.200431.08.2005Toomas TennoTartu Ülikool39 216,19 EUR
MUUMFKFE05093RRenovation of science teaching in European primary education with inquiry methods01.11.200430.10.2007Toomas TennoTartu Ülikool25 199,98 EUR
MUULFKFE06112Reoveepuhasti nädala proovide analüüs15.05.200615.06.2006Toomas TennoTartu Ülikool904,99 EUR
1.1.7.2.1SLTKT18522 (14616)Reoveesette tootestamise nõuete praktiline rakendamine Eesti vee-ettevõtetes, humifikatsiooni, kompostimise ja kuivatuse mõju reoveesette kvaliteedinäitajatele01.06.201830.11.2020Taavo TennoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut118 877,93 EUR
MUUMFKFE06040RSeed cities for science, a community approach for a sustainable growth of science education in Europe01.01.200630.06.2009Toomas TennoTartu Ülikool95 454,99 EUR
MUUSLTKT16012Sekundaarsete polümeerjäätmete ja põlevkivituha taaskasutamine ehitusmaterjali toormena. Ruumilise eelpingestatud polümeerarmatuuriga komposiitmaterjal turba baasil.01.01.201615.02.2018Toomas TennoTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut199 979,38 EUR
MUUSHTHT04044Tartu Ülikooli kutseaasta käivitamist ettevalmistav ühisprojekt01.02.200431.07.2004Toomas TennoTartu Ülikool6 327,25 EUR
MUUMLOKT09172RUurimusliku teadusõppe ja matemaatikahariduse laiaulatuslik levitamine01.01.201028.02.2013Toomas TennoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut80 332,02 EUR