Kari Käsper

10.09.1981
6202428
kari.kasper@ttu.ee
http://www.karijournal.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut , Lektor (1,00)
01.01.2008–...    Eesti Inimõiguste Keskus, juhataja
01.07.2009–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool, Lektor (1,00)
2005–2008    Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes, Lektor (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    TTÜ raamatukogu teadusnõukogu
2009−2012    TTÜ õiguse instituudi nõukogu liige
2009−2012    TTÜ sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Olen alates 2017 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu liige.;
Olen alates 2011. aastast Eesti Juristide Liidu volikogu liige.;
Olen Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse juristide ühenduse juhatuse liige.;
Olen õiguskantsleri poolt nimetatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asendusliige aastast 2013.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
 
 
Lisainfo
Olen õppetööd läbi viinud rohkem kui kümme aastat. Olen TTÜs lektorina töötanud 2008. aastast. Viimase viie aasta jooksul olen TTÜs õpetanud aineid:
HOL6010 Euroopa Liidu õigus 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL6012 EL siseturuõigus 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL6024 Euroopa Liidu õigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL7010 EL siseturuõigus 4 EAP (magistriõpe, eesti keeles)
TMM1070 Tollindus 3 EAP (magistriõpe, eesti keeles)
TMM3670 Tollinduse alused 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOE7080 Põhiõigused 4 EAP (magistriõpe, inglise keeles)
TTP2200 Euroopa Liidu õigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, inglise keeles ja eesti keeles).

Üliõpilaste tagasiside hinnang enamikes ainetes on üle 4.0.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.3.
2010
3.1.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2005

Kari Käsper

10.09.1981
6202428
kari.kasper@ttu.ee
http://www.karijournal.com

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law , Lecturer (1,00)
01.01.2008–...    Estonian Human Rights Centre, Executive Director
01.07.2009–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Tallinn Law School, Jean Monnet Chair of European Law, Lecturer (1,00)
2005–2008    Audentes Ltd, International University Audentes, Lecturer (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Research Council of the Library of Tallinn University of Technology
2009−2012    Member of the Council of Tallinn Law School of Tallinn University of Technology
2009−2012    Member of the Council of Faculty of Social Sciences of Tallinn University of Technology
 
 
Additional career information
Since 2017, I am a Member of Supervisory Board of the Estonian National Foundation of Civil Society;
I belong to the Council of the Estonian Lawyers' Union since 2011.;
I am member of board of the Estonian Association for European Law (FIDE Estonian branch).;
I was named by Chancellor of Justice as an alternate member of the Committe on Supervision of Funding of Political Parties since 2013.;

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.3.
2010
3.1.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2005