Kari Käsper

10.09.1981
6202428
kari.kasper@ttu.ee
http://www.karijournal.com

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Majandusteaduskond, Õiguse instituut , Lektor (1,00)
01.01.2008–...    Eesti Inimõiguste Keskus, juhataja
01.07.2009–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool, Lektor (1,00)
2005–2008    Audentes AS, Rahvusvaheline Ülikool Audentes / International University Audentes, Lektor (1,00)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    TTÜ raamatukogu teadusnõukogu
2009−2012    TTÜ õiguse instituudi nõukogu liige
2009−2012    TTÜ sotsiaalteaduskonna nõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Olen alates 2017 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu liige.;
Olen alates 2011. aastast Eesti Juristide Liidu volikogu liige.;
Olen Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse juristide ühenduse juhatuse liige.;
Olen õiguskantsleri poolt nimetatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni asendusliige aastast 2013.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.13. Riigiteadused; CERCS ERIALA: S170 Poliitikateadused, administreerimine
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.7. Õigusteadus
 
 
Lisainfo
Olen õppetööd läbi viinud rohkem kui kümme aastat. Olen TTÜs lektorina töötanud 2008. aastast. Viimase viie aasta jooksul olen TTÜs õpetanud aineid:
HOL6010 Euroopa Liidu õigus 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL6012 EL siseturuõigus 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL6024 Euroopa Liidu õigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOL7010 EL siseturuõigus 4 EAP (magistriõpe, eesti keeles)
TMM1070 Tollindus 3 EAP (magistriõpe, eesti keeles)
TMM3670 Tollinduse alused 6 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOE7080 Põhiõigused 4 EAP (magistriõpe, inglise keeles)
TTP2200 Euroopa Liidu õigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, eesti keeles)
HOX6070 Privaatsus- ja andmekaitseõigus 3 EAP (bakalaureuseõpe, inglise keeles ja eesti keeles).

Üliõpilaste tagasiside hinnang enamikes ainetes on üle 4.0.

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.3.
2010
3.1.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2005

Kari Käsper

10.09.1981
6202428
kari.kasper@ttu.ee
http://www.karijournal.com

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Business and Governance, Department of Law , Lecturer (1,00)
01.01.2008–...    Estonian Human Rights Centre, Executive Director
01.07.2009–31.12.2016    Tallinn University of Technology , Faculty of Social Sciences, Tallinn Law School, Jean Monnet Chair of European Law, Lecturer (1,00)
2005–2008    Audentes Ltd, International University Audentes, Lecturer (1,00)
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Research Council of the Library of Tallinn University of Technology
2009−2012    Member of the Council of Tallinn Law School of Tallinn University of Technology
2009−2012    Member of the Council of Faculty of Social Sciences of Tallinn University of Technology
 
 
Additional career information
Since 2017, I am a Member of Supervisory Board of the Estonian National Foundation of Civil Society;
I belong to the Council of the Estonian Lawyers' Union since 2011.;
I am member of board of the Estonian Association for European Law (FIDE Estonian branch).;
I was named by Chancellor of Justice as an alternate member of the Committe on Supervision of Funding of Political Parties since 2013.;

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2014
3.2.
2014
3.4.
2013
4.2.
2013
1.2.
2012
3.1.
2012
3.1.
2012
6.6.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
3.3.
2010
3.1.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
3.1.
2007
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2005
  • Leitud 7 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUVEU444Diskrimineerimisega võitlemine ning sallivuse ja võrdsuse edendamine Eestis15.12.200915.12.2010Kari KäsperTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Inimõiguste keskus185 713,83 EUR
MUUVERT610Euroopa kodaniku teadlikkuse ja kaasatuse taseme tõstmine: jätkusuutliku teadmuse tagamine gümnaasiumihariduse tasandil01.10.201301.10.2014Tanel KerikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool49 315,00 EUR
MUUVERT474Grant Jean Monnet programmi toetuseks01.09.201031.08.2013Tanel KerikmäeTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool14 279,97 EUR
MUUVEU596Mitmekesisuse edendamine ettevõtluses ja teadlikkuse tõstmine võrdsest kohtlemisest Eestis01.03.201328.02.2014Kari KäsperTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetool248 112,97 EUR
MUUVEU659Mitmekesisuse juhtimise edendamine ja võrdse kothlemise alane teadlikkuse tõstmine Eestis01.05.201430.04.2015Kari KäsperTallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut239 085,33 EUR
MUUVEU543Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmine Eestis, fookusega erinevustega arvestamise kasulikkusel ettevõtluses, LGBT õigustel ja eakate inimeste sotsiaalsel staatusel20.12.201119.12.2012Kari KäsperTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Inimõiguste keskus235 352,70 EUR
MUUVEU483Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmine ja sallimatuse vastu võitlemine, keskendudes LGBT ja puuetega inimeste teemadele20.12.201019.12.2011Kari KäsperTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut, Inimõiguste keskus305 798,00 EUR
  • Leitud 18 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Käsper, K. (2014). Free Movement of Students in the EU. In: Kerikmäe, T. (Ed.). Protecting Human Rights in the EU (145−159).. Springer.10.1007/978-3-642-38902-3_9.3.1.
Käsper, K. (2014). Estonia’s Internal and External Human Rights Policies: How Compatible are they? In: Kasekamp, A.; Mälksoo, L. (Ed.). Estonian Foreign Policy Yearbook 2013 (141−157).. Eesti Välispoliitika Instituut.3.2.
Kerikmäe, T.; Käsper, K. (2013). Unique cooperation between Law School (TLS) and Estonian Human Rights Centre (EHRC) in Estonia. The Role of Law Schools and Human Rights: International Association of Law Schools annual meeting 2013: "The Role of Law Schools and Human Rights", Infosys Global Education Center, Mysore, India. Ed. IALS. Mysore: IALS, 63−66.3.4.
Laffranque, J.; Käsper, K.; Albrant, M.; Säär, A.; Lumiste, E.; Veerpalu, A.; Meiorg, M.; Nyman-Metcalf, K.; Rammo, A.; Viik, K.; Kerikmäe, T.; Remmelg, A.; Kaldur, K.; Talalaev, H.; Saharov, J.; Saar, H.; Haukanõmm, M. (2013). Inimõigused Eestis 2012. 4.2.
Käsper, K; Kerikmäe, T (2012). Access to Higher Education in the EU: Evolving Case Law of the CJEU. European Journal of Law Reform, 14 (4), 399−413.1.2.
Kerikmäe, T.; Käsper, K.; Pluksna, L. (2012). Commentaries: Article 30 TFEU on Prohibition of Customs Duties and Other Charges of Equivalent Effect. In: Herzog, P.; Campbell, C.; Zagel, G. (Ed.). Smit & Herzog on The Law of the European Union (30-1−30-11).. New York: LexisNexis . (13).3.1.
Kerikmäe, T; Käsper, K; Pluksna, L. (2012). Commentaries: Articles 29 TFEU on Products in Free Circulation. In: Herzog, P.; Campbell, C.; Zagel, G. (Ed.). Smit & Herzog on The Law of the European Union (29-1−29-5).. New York: LexisNexis . (13).3.1.
Käsper, K; Kerikmäe, T (2012). Uuendatud põhiseadus kui võimalus, mitte paratamatus. Postimees.6.6.
Kerikmäe, T.; Käsper, K.; Pluksna, L. (2011). Commentaries: Articles 29 to 37 TFEU. In: Herzog, P.; Campbell, C.; Zagel, G. (Ed.). Smit & Herzog on The Law of the European Union (§ 28.01 −§ 37.07).. New York: Lexis Nexis Matthew Bender.3.1.
Kerikmäe, T.; Käsper, K. (2011). Some hints to become successful international Law School based on empirical Experiences. 2011 IALS Conference on Teaching, Legal Education and Strategic Planning, Buenos Aires. Ed. International Association of Law Schools. Buenos Aires,.3.4.
Albrant, M.; Haruoja, M.; Käsper, K.; Kübar, U.; Meiorg, M. (2010). Inimõigused Eestis 2008-2009. Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi inimõiguste keskuse aastaaruanne. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.3.3.
Kerikmäe, T.; Käsper, K. (2008). European Charter of Fundamental Rights. Lexis Nexis Expert Commentaries.3.1.
Dusman, A.; Ferschel, H.; Haruoja, M.; Kerikmäe, T.; Käsper, K. Meiorg, M. (2008). Inimõigused Eestis 2007. . Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppekeskuse IUA õigusteaduskonna inimõiguste keskus.3.2.
Haruoja, Merle; Meiorg, Marianne; Käsper, Kari. (2008). Thematic Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation (Estonia). February 2008. In: .. S.l.: European Agency for Fundamental Rights (FRA).3.3.
Meiorg, M.; Kerikmäe, T.; Käsper, K. (2007). Republic of Estonia materials on international law 2006. In: Baltic Yearbook of International Law (273−366).. Martinus Nijhoff Publishers.3.1.
Kerikmäe, Tanel; Käsper, Kari (2006). Articles 23-31 of the EC Treaty (Free Movement of Goods). Herzog, Peter; Campbell, Christina; Zagel, Gudrun. Smit & Herzog on The Law of the European Union: A Commentary of the Treaties (xx−xx).. Newark, San Francisco : LexisNexis / Matthew Bender.3.1.
Kalda, L-M.; Kerikmäe, T.; Käsper, K. (2006). Republic of Estonia materials on international law 2005. In: Baltic Yearbook of International Law (345−381).. Martinus Nijhoff Publishers.3.1.
Käsper, K.; Meiorg, M.; Toomus, K.; Kerikmäe, T. (2005). Republic of Estonia materials on international law 2004. In: Baltic Yearbook of International Law (165−233).. Martinus Nijhoff Publishers.3.1.
  • Leitud 2 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Erakondade strateegiad naiste esinatuse suurendamiseks RiigikogusSirje RistmagistrikraadKari KäsperKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
Harvikhaigustega inimeste õigus tervise kaitsele luupuse näitelPõldemaa, IngridmagistrikraadKari Käsper; Tanel KerikmäeKaitstud2015Tallinna Tehnikaülikool, Sotsiaalteaduskond, Õiguse instituut