Innar Liiv

26.03.1982
innar.liiv@ttu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.01.2017–...    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut, Dotsent (0,50)
2016–...    Oxfordi ülikool, Külalisteadur (1,00)
2015–2015    Stanfordi ülikool, Külalisteadur (1,00)
01.09.2009–31.12.2016    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool, Dotsent (1,00)
2005–31.08.2009    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool, Assistent (1,00)
2004–2005    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool, erakorraline assistent (1,00)
2003–2004    Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool, tunnitasuline õppejõud (0,50)
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Õppetegevus:
2005/2006 sügis
IDK0040 Võrgurakendused I: 14
IDU5720 Interneti baaskursus: 54
2005/2006 kevad
IDK0020 Objektorienteeritud programmeerimine Javas: 1
IDK0031 Informaatika II: 1
IDK0032 Informaatika II - projekt: 29
IDK0040 Võrgurakendused I: 22
IDU0130 Võrgurakendused (logistikutele): 24
2006/2007 sügis:
IDK0040 Võrgurakendused: 66
IDU5720 Interneti baaskursus: 45
2006/2007 kevad:
IDK0031 Informaatika II: 2
IDK0032 Informaatika II - projekt: 32
IDK0040 Võrgurakendused I: 1
IDU0130 Võrgurakendused (logistikutele): 29
2007/2008 sügis:
IDK0040 Võrgurakendused I: 57
IDU5720 Interneti baaskursus: 65
2007/2008 kevad:
IDK0031: Informaatika II: 4
IDU0130 Võrgurakendused (logistikutele): 20
2008/2009 sügis:
IDK0032: Informaatika II - projekt: 1
IDK0040: Võrgurakendused I: 11
IDU5720: Interneti baaskursus: 70
2008/2009 kevad:
Stazheerimine USA-s (Georgia Institute of Technology)
2009/2010 sügis:
IDK1011: Programmeerimise algkursus: 4
IDK0040: Võrgurakendused I: 56
2009/2010 kevad:
IDK0032: Informaatika II - projekt: 1
IDN9040: Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 17
IDU0130: Võrgurakendused (logistikutele): 12
2010/2011 sügis:
IDN0100 Andmekaevandamine: 48
2010/2011 kevad:
IDU0130 Võrgurakendused (logistikutele): 11
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 2
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 9
2011/2012 sügis:
IDN0100 Andmekaevandamine: 67
2011/2012 kevad:
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 15
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 2
IDN0130 Võrgurakendused (logistikutele): 14
2012/2013 sügis:
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 4
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 1
IDN0100 Andmekaevandamine: 72
2012/2013 kevad:
IXX9611 Doktorantide õpetamispraktika I: 2
IDU0130 Võrgurakendused (logistikas): 18
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 6
IDN0100 Andmekaevandamine: 3
2013/2014 sügis:
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 1
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 1
IDN5360 Äriteabe haldamine ja visuaalne analüütika: 42
IDN0100 Andmekaevandamine: 37
2013/2014 kevad:
IDN9041 Andmekaevandamine tervishoiu juhtimises: 2
IDN9040 Ärianalüüs ja andmekaevandamine: meetodid ja rakendused: 11
IDN5360 Äriteabe haldamine ja visuaalne analüütika: 3
IDN0100 Andmekaevandamine: 1
2014/2015 sügis:
IDN5360 Äriteabe haldamine ja visuaalne analüütika: 41
IDN0300 Ettevõtetevaheline infovahetus: 44
IDN0100 Andmekaevandamine: 51
IDN9050 Andmekaevandamise eriteemad: 1
2015/2015 kevad:
Stazheerimine USA-s (Stanford University)

Tööstusprojektid koostöös ettevõtetega Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Research Institute (elektriautode andmelugerite andmekaeve ja sõitmise mustrite analüüs)

Juhendatud bakalaureusetööd (lisaks ETIS-es kajastatud magistritöödele):
* Liisi Soots "Pahatahtlike kasutajate tuvastamine masinõppega, arvestades IP aadresside vahetusi" (2016)
* Gerda Põder "WebRTC tarkvara kasutav klienditeeninduse veebirakendus" (2016)
* Tiivi Suursoho "Magento mooduli kirjutamise metoodiline juhend raportite mooduli näitel" (2014)
* Peep Palts "Meiliga laekuvate kliendipöördumiste menetlemise analüüs ja prototüübi koostamine ettevõttes AS Eesti Post" (2014)
* Andrei Hirvi "Platvormiülene mobiili veebirakendus "Awesome MusicApp" muusika otsimiseks ja kuulamiseks" (2013)
* Mart Potisepp "Arenguvestluste hinnete kalibreerimise süsteemi analüüs ja arendus Eesti Energia näitel" (2013)
* Eduard Iltšuk "Eksperimendid Kinect XBOX sensoriga: ebatavalise käitumise tuvastamine" (2012)
* Andres Raieste "Elektrooniline kviitung - tehniline kontseptsioon" (2012)
* Märt Tibar "Eksperimendid andmete kogumise vahendite ja raamistikega (OSINT)" (2012)
* Oliver Sõro "Yxe - veebiraamistik PHP5-s"
* Jürgo Kullamaa "Vabaturu tellimuste ja pakkumiste süsteemi testimine Selenium IDE-ga" (2011)
* Artur Šabak "Väliste komponentide integreerimine tehnoloogiliselt vananenud veebilehtedega" (2011)
* Maria Merkulova "Tehniku töödejuhtimise süsteemi automatiseerimise uurimine" (2011)
* Janno Stern "CardSlash - kliendikaardid mobiiltelefonides" (2011)
* Laura Seppa "Andmeajakirjandus ja andmete visualiseerimine" (2011)
* Priit Marandi "Nutitelefoni parkimisrakendus" (2011)
* Leili Džäfärova "Treemap meetodi uurimine ja eksperimendid" (2011)
* Kristjan Noode "Tootepõhise soovitussüteemi arendamine" (2011)
* Aleksei Panov "PHP ja R liidestamise uurimine visualiseerimisrakenduse näitel" (2011)
* Andre Ankru "Vabavaralise dünaamilise tabelikomponendi tegemine ja eksperimendid" (2011)
* Evelyn Tinno "Tarkvaraline süntesaator" (2010)
* Jelena Avtonomova "xTable ja research Analyzer andmetöötluse vahendite võrdlev analüüs" (2010)
* Olev Mutso "Nõuetehalduse mooduli refaktoreerimine"
* Ott Lepik "Protsessikaevandamine majandustarkvarast: juhtumiuuring logistikaettevõtte näitel" (2010)
* Eerik Till "Monotoonsete süsteemide algoritmide realiseerimine ja eksperimendid R keskkonnas" (2010)
* Hannes Kaljuste "Põlluraamat" (2010)
* Fjodor Krainikov "EDI rakendamine ettevõttes Stoneridge Electronics AS" (2009)
* Tambet Masik "Sõiduki numbrimärkide tuvastus" (2009)
* Vassili Ljahhovets "Google Analytics seadistamine ja rakendamine veebikülastuste süvaanalüüsiks Eesti.ee näitel" (2009)
* Raul Viskar "Tuntumate veebibrauserite ühene vaikekujundus" (2008)
* Erik Mägi "Kasutajahinnangute prognoosimine Netflix Prize'i näitel" (2008)
* Marju Soonets "Aegridade käsitlus SAX meetodiga" (2008)
* Veiko Kampura "Ürituste portaali Elavik.ee analüüs" (2008)
* Riina Maisa "Microsoft Dynamics AX juurutamise dokumenteerimisplaan" (2008)
* Kristjan Jürisalu "Ärireeglite haldamise süsteemi integratsioon tarkvaraga" (2008)
* Tarmo Kurm "MKM nõuete automaatkontroll CAD digitaalplaanidele" (2008)
* Marius Andra "Skaleeruva kollektiivse soovitussüsteemi arendamine" (2008)
* Riho Õll "Sotsiaalvõrgustike uurimise algoritmide realiseerimine ja võrdlus" (2007)
* Silver Kallas "Meelelahutusportaali Hullumaja.com infosüsteemi detailanalüüs" (2007)
* Indrek Mossov "Komponendi kirjeldamine HTML päring-vastus tsükli arhitektuuri põhiselt" (2007)
* Aivo Niine "Sagedaste andmehulkade leidmine SQL-i abil" (2007)
* Vambo Põldra "P. Roosmanni masinõppe algoritmi võrdlus" (2007)
* Tanel Pipar "Grupitehnika masinate ja komponentide maatriksist gruppide leidmise algoritmide võrdlus" (2007)
* Kaarel Kuddu "Ristimüügi turundusmudel" (2007)
* Tarmo Põldme "PostgreSQL otsingusüsteemi analüüs ja optimeerimine" (2007)
* Jevgenia Pogadajeva "Videoreklaami jaotamise infosüsteemi analüüs" (2007)
* Julia Bondar "E-prooviruumi infosüsteemi realisatsioon" (2007)
* Dmitri Nikolajenko "E-prooviruum. Analüüs" (2007)
* Sten Lume "RFID tasuvusanalüüs AS Eesti Posti näitel" (2007)
* Silver Nurmsalu "Lihatoodete tarneahel ja selle jälgimine RFID abil" (2007)
* Mari-Liis Graumann "Palgaprogrammide võrdlus ja analüüs kasutades analüütiliste heirarhiate meetodit" (2006)
* Marten Meikop "Kabe mängimise süsteem" (2006)
* Kaspar Karm "Veebirakenduste kasutatavuse hindamine" (2006)
* Ivo Hindreus "Spetsialiseeritud otsingumootori otsingu optimeerimine Hydra.ee näitel" (2006)
* Vahur Metsala "Graafiliste kasutajaliideste ergonoomika" (2006)
* Markko Liutkevicius "Eesti Kaitseväe teenistujate kontaktide haldamise infosüsteemi edasiarendus" (2006)
* Indrek Saar "TTÜ Informaatikainstituudi infoportaali nõudmiste analüüs ja realisatsioon" (2006)
* Anton Vedešin "Intelligent Information Retrieval from Web Pages" (2006)
* Jaanus Jaakma "Instituutide infoportaalide nõudmiste ning mustrite analüüs" (2005)
* Margus Jaamaste "Eesti Ekspressi reklaamihaldussüsteemi arendus" (2005)
* Kristi Kuusk "OÜ Pambu tellimus- ning tarnesüsteemi analüüs" (2005)
* Kurt Moser "Aktsiahindade tehnilise analüüsi prognoosmeetodite võrdlus" (2005)
* Eva Abram "Sõnumivahetus pankadega rahandusministeeriumi näitel" (2005)
* Jaan Arjasepp "Amphora Desktop rakendus" (2005)
* Priit Kirss "Muusikaliste motiivide leidmine andmeanalüüsi meetodeid kasutades" (2005)

Juhendatud diplomitööd (rak.kõrg):
* Lauri Lättemäe "Ekstreemspordi portaali tehnoloogilise lahenduse analüüs" (2006)
* Kristo Kuusik "Lõuna Kütuse kodulehe infosüsteem" (2006)

;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2009, Innar Liiv, Classification Society Distinguished Dissertation Award
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.6. Arvutiteadused; PÕHISUUND: Data mining (association & sequential rules, clustering), segmentation, prediction models (churn, fraud, lifetime value), data analysis, operations research, behavioral economics, time series analysis, visualization, social network analysis and optimization & minimization problems in general.

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.2.
2014
2.5.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
6.2.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.1.
2009
2.3.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005

Innar Liiv

26.03.1982
innar.liiv@ttu.ee

Career

Institution and occupation
01.01.2017–...    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Software Science, Associate Professor (0,50)
2016–...    University of Oxford, Visiting Research Fellow (1,00)
2015–2015    Stanford University, Visiting Scholar (1,00)
01.09.2009–31.12.2016    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Foundations of Informatics, Associate Professor (1,00)
2005–31.08.2009    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Foundations of Informatics, Assistant (1,00)
2004–2005    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Foundations of Informatics, Assistant (1,00)
2003–2004    Tallinn University of Technology , School of Information Technologies, Department of Informatics, Chair of Foundations of Informatics, Other staff (0,50)
 
 
Additional career information
Teaching Data Mining and Social Network Analysis topics to IT, logistics and business students.
Recent industrial research projects in cooperation with Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Corporation and Mitsubishi Research Institute (data mining electric car logger data for efficiency analysis and transport behavior with social network analysis)

Research featured on ARTE TV: http://vimeo.com/97671768;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2009, Innar Liiv, Classification Society Distinguished Dissertation Award
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.6. Computer Sciences; SPECIALITY: Data mining (association & sequential rules, clustering), segmentation, prediction models (churn, fraud, lifetime value), data analysis, operations research, behavioral economics, time series analysis, visualization, social network analysis and optimization & minimization problems in general.
 
 

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
3.1.
2016
3.1.
2016
3.1.
2015
1.2.
2014
2.5.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.1.
2013
3.1.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.7.
2012
3.1.
2011
3.4.
2011
1.1.
2010
3.1.
2010
3.2.
2010
3.4.
2010
3.1.
2009
2.3.
2008
3.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.1.
2007
3.4.
2007
3.1.
2006
3.5.
2006
5.2.
2006
3.1.
2005
3.1.
2005
6.3.
2005
6.3.
2005
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0140013s10Evolutsioneeruvate infosüsteemide mudelipõhine loomine ja haldamine01.01.201031.12.2014Kuldar TaveterTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond436 366,29 EUR
MUUBF99Formaalsed meetodid hajussüsteemides.01.01.200931.12.2011Jüri VainTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutiteaduse instituut, Üldinformaatika õppetool40 176,14 EUR
MUUVFP15031ITEE: Digitaalne võrgustunud majandus01.06.201501.06.2016Gert JervanTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutitehnika instituut112 250,00 EUR
MUULep13118Laiseiresüsteemi arendamine ja analüüs (WAMPAC)12.08.201331.12.2015Ivo PaluTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Energeetikateaduskond, Elektroenergeetika instituut, Kõrgepingetehnika õppetool587 500,00 EUR
MUUAR11005Magistritasemel logistikavaldkonna õppekavade „Tarneahela juhtimine“ ja „Logistika“ väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadusest01.09.201031.08.2013Ott KoppelTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanikateaduskond, Mehaanika ja tööstustehnika instituut, Logistika õppetool111 846,00 EUR
MUU387LRahvusraamatukogu infosüsteemi arendamine12.05.200311.05.2008Rein KuusikTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool14 651,04 EUR
  • Leitud 52 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kotka, T.; Johnson, B.; Cebul, T.; Lovosevic, L.; Liiv, I. (2016). E-Government services migration to the public cloud: Experiments and technical findings. In: Kö, A.; Francesconi, E. (Ed.). Electronic Government and the Information Systems Perspective : 5th International Conference, EGOVIS 2016, Porto, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings (62−76). Cham: Springer. (Lecture Notes in Computer Science; 9831).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44159-7_5' target='_blank'>10.1007/978-3-319-44159-7_5</a>.3.1.
Kotka, T.; Kask, L.; Raudsepp, K.; Storch, T.; Radloff, R.; Liiv, I. (2016). Policy and legal environment analysis for e-government services migration to the public cloud. <i>Proceedings of 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, ICEGOV &#39;15-16, Montevideo, Uruguay, March 01 - 03, 2016.</i> New York: ACM Press, 103−108.<a href='http://dx.doi.org/10.1145/2910019.2910056' target='_blank'>10.1145/2910019.2910056</a>.3.1.
Kotka, T.; Liiv, I. (2015). Concept of Estonian Government Cloud and Data Embassies. In: Andrea Kő, Enrico Francesconi (Ed.). Proceedings of the 4th International Conference, EGOVIS 2015, Valencia, Spain, September 1-3, 2015 (149−162).. Switzerland: Springer-Verlag. (Lecture Notes in Computer Science; 9265).<a href='http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-22389-6_11' target='_blank'>10.1007/978-3-319-22389-6_11</a>.3.1.
Ubi, J.; Ubi, E.; Liiv, I.; Murtazin, K. (2014). Predicting Student Retention by Linear Programming Discriminant Analysis. International Journal of Technology and Educational Marketing, 4 (2), 43−53.<a href='http://dx.doi.org/10.4018/ijtem.2014070104' target='_blank'>10.4018/ijtem.2014070104</a>.1.2.
Palu, I. Meldorf, M.; Šuvalova, J.; Liiv, I.; Tuttelberg, K.; Kangro, T.; Astapov, V.; Sarnet, T.; Šlenduhhov, V.; Kilter, J.; Ülavere, E.; Reinson, A. (2014). Eesti elektrisüsteemi laiseresüsteemi arendamine ja analüüs (WAMPAC). Uurimustöö 1.1-4/13/232 / Lep13118 II etapi aruanne. Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika instituut.2.5.
Liiv, I.; Lepik, O. (2014). Business Process Mining in Warehouses: a Case Study. <i>Databases and Information Systems: Proceedings of the 11th International Baltic Conference, Baltic DB&amp;IS 2014, Tallinn, Estonia, 8-11 June 2014.</i> Ed. Haav, H-M.; Kalja, A.; Robal, T. Tallinn: Tallinn University of Technology Press, 387−394.3.2.
Jarv, N.; Liiv, I.; Ivask, J.; Merkulova, M. (2014). Creating an Information Architecture for an Enterprise Large-Scale Websites Using a Card Sorting Method. <i>Databases and Information Systems: Proceedings of the 11th International Baltic Conference, Baltic DB&amp;IS 2014, Tallinn, Estonia, 8-11 June 2014.</i> Ed. Haav, H-M.; Kalja, A.; Robal, T. Tallinn: Tallinn Technical University Press, 459−464.3.2.
Übi, J.; Liiv, I.; Übi, E.; Võhandu, L. (2013). An analysis of community structure detection for educational coopetition. <i>The 2nd IEEE International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2013), Lodz, Poland, September 23-25, 2013.</i> IEEE, 104−109.<a href='http://dx.doi.org/10.1109/ICeLeTE.2013.6644356' target='_blank'>10.1109/ICeLeTE.2013.6644356</a>.3.1.
Übi, J.; Übi, E.; Liiv, I.; Võhandu, L. (2013). Predicting student retention by comparing histograms of bootstrapping for Charnes-Cooper transformation-linear programming discriminant analysis. <i>The 2nd IEEE International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education (ICEEE2013), Lodz, Poland, September 23-25, 2013.</i> IEEE, 110−114.<a href='http://dx.doi.org/10.1109/ICeLeTE.2013.6644357' target='_blank'>10.1109/ICeLeTE.2013.6644357</a>.3.1.
Liiv, I.; Öpik, R.; Übi, J.; Stasko, J. (2012). Visual matrix explorer for collaborative seriation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 4 (1), 85−97.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/wics.193' target='_blank'>10.1002/wics.193</a>.1.1.
Liiv, I.; Öpik, R.; Übi, J.; Stasko, J. (2012). Visual matrix explorer for collaborative seriation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 4 (1), 85−97.<a href='http://dx.doi.org/10.1002/wics.193' target='_blank'>10.1002/wics.193</a>.1.1.
Maleki, M.; Liiv, I.; Shevtshenko, E.; Cruz-Machado, V. (2012). Classification of Supply Chain Practices According to Customer Values in Automotive Industry. <i>Proceedings of the 8th International Conference od DAAAM Baltic Industrial Engineering 19-21st April 2012, Tallinn, Estonia, 2: 8th International Conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering, Tallinn, Estonia, 19-21 april 2012.</i> Ed. T. Otto. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 542−547.3.1.
Lepik, O.; Liiv, I. (2012). Business process mining in warehouses: a case study. Technical Report.6.7.
Täks, E.; Võhandu, L.; Lohk, A.; Liiv, I. (2011). An Experiment to Find a Deep Structure of Estonian Legislation. In: Katie M. Atkinson (Ed.). Legal Knowledge and Information Systems - JURIX 2011: The Twenty-Fourth Annual Conference (93−102).. IOS Press. (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications; 235).<a href='http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-981-3-93' target='_blank'>10.3233/978-1-60750-981-3-93</a>.3.1.
Ling, H.; Liiv, I.; Toding, M.; Venesaar, U. (2011). Metacognitive Awareness in the Frame of Entrepreneurial Profile of Students: A Case of Estonia. <i>Conference proceedings: Final Papers (CD-ROM): The ESU Conference on Entrepreneurship, 12-17. September 2011 Seville, Spain.</i> 3.4.
Männamaa, Ivar; Vetik, Raivo; Liiv, Innar (2011). Mudeldusmäng ALLIKAD. Tartu: Integratsiooni Sihtasutus.6.2.
Liiv, I. (2010). Seriation and matrix reordering methods: An historical overview. Statistical Analysis and Data Mining, 3 (2), 70−91.1.1.
Liiv, I. (2010). Towards Information-Theoretic Visualization Evaluation Measure: A Practical example for Bertin&#39;s Matrices. <i>Proceedings of the ACM CHI (ACM Conference on Human Factors in Computing Systems) 2010 Conference: BELIV/CHI 2010, April 10-11, 2010, Atlanta, GA, US.</i> ACM, 24−28.3.1.
Tepandi, J.; Piho, G.; Liiv, I. (2010). Domain Engineering for Cyber Defence: a Case Study and Implications. <i>Conference on Cyber Conflict : Proceedings 2010: The CCD COE Conference on Cyber Conflict, Tallinn, Estonia, June 15-16, 2010.</i> Ed. Christian Czosseck and Karlis Podins. Tallinn: Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence , 59−77.3.2.
Übi, J.; Liiv, I. (2010). A Review of Student Churn in the Light of Theories on Business Relationships. <i>The Third International Conference on Educational Data Mining, EDM2010.</i> Pittsburg, USA, 329−330.3.4.
Liiv, I.; Tammet, T.; Ruotsalo, T.; Kuusik, A. (2009). Personalized Context-aware recommendations in SMARTMUSEUM: Combining Semantics with Statistics. <i>Proceedings of the The Third International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2009): Proceedings of the The Third International Conference on Advances in Semantic Processing (SEMAPRO 2009), Sliema, Malta, October, 2009..</i> Sliema, Malta: IEEE, 50−55.<a href='http://dx.doi.org/10.1109/SEMAPRO.2009.25' target='_blank'>10.1109/SEMAPRO.2009.25</a>.3.1.
Liiv, I. (2008). Pattern Discovery Using Seriation and Matrix Reordering : A Unified View, Extensions and an Application to Inventory Management. (Doktoritöö, Tallinna Tehnikaülikool). Tallinn, Estonia: Tallinn University of Technology Press.2.3.
Venesaar, U.; Liiv, S.; Liiv, I.; Pihlak, M. (2008). Entrepreneurial Competence and the Personal Traits of an Entrepreneur: Analysis on the Basis of Students’ Self-evaluation. In: R. Ginevicius; A.V. Rutkauskas; K. Didenko; T. Põlajeva;J. Saee (Ed.). 5th International Scientific Conference “Business and Management” in Vilnius, Lithuania, 16-17. May 2008. Selected Papers (320−326).. VGTU Press &quot;Technika&quot;.3.1.
Venesaar, U.; Liiv, S.; Liiv, I.; Pihlak, M. (2008). Entrepreneurial competence and the personal traits of an entrepreneur: analysis on the basis of students’ self-evaluation. <i>Proceedings, full papers of 5th International Scientific Conference “Business and Management” in Vilnius, Lithuania, 16.-17. May.</i> 3.4.
Liiv, I. (2008). Evaluation of matrix seriation algorithms. <i>Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorikooli IKTDK kolmanda aastakonverentsi artiklite kogumik : 25.-26.aprill 2008, Voore külalistemaja.</i> Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 33−34.3.5.
  • Leitud 49 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
A Novel Music Matching Service: Combining an expert system with community intelligence to match classical and popular musicLeili DžäfärovamagistrikraadInnar Liiv; Paul GibsonKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Acculturation Process Visualization Using Dynamic GraphsVadim LandamagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamise võimalused avalikus sektorisVassili LjahhovetsmagistrikraadInnar LiivKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Aktsiate tehnilisest analüüsist tuntud indikaatorite analüüs krüptovarade valdkonnasAndre AnkrumagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
An Algorithm for Choosing the Best Time Series Forecasting ModelMartin KurgimagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Andmekaevandamistarkvaras "Weka" uute meetodite implementeerimineMargus JaamastemagistrikraadInnar LiivKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Anonüümse eestikeelse kommentaari autorsuse omistaminePriit TammemagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Apostillimise pädevuse ületoomine ministeeriumidelt notarite kätteKaspar KarmmagistrikraadInnar LiivKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Applications of Process Mining in the Software Development LifecycleLenno NagelmagistrikraadInnar LiivKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Autoremontide prognoosimudelid protsessikaeve meetodil remondiinfo põhjalOtt LepikmagistrikraadInnar LiivKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Bitcoin Blockchain Data Mining with Apache Hadoop FrameworkAlexander MarcinkevičiusmagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
COMPETENCE BASED LEARNING – FRAMEWORK, IMPLEMENTATION, ANALYSIS AND MANAGEMENT OF LEARNING PROCESS - doktorikraadVello Kukk; Innar LiivKaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Arvutisüsteemide instituut
Concept of Estonian Government Cloud and Data EmbassiesTaavi KotkamagistrikraadInnar LiivKaitstud2014Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Conformity Calculation using Hadoop Map/ReduceAnton VedešinmagistrikraadInnar LiivKaitstud2009Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Country without borders: data embassies and e-residency (Estonian example)Taavi KotkadoktorikraadInnar LiivJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Elektrituru informatiivse mudeli arendusIndrek TammarumagistrikraadInnar Liiv; Peeter PikkKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Eraisikute laenude intressimarginaali kujunemine EestisSirli OstrovmagistrikraadInnar LiivKaitstud2011Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Ettepanekud andmete visualiseerimise parendamiseks juriidilise teabe infosüsteemis Riigi Teataja näitelLili-Ann PolluksmagistrikraadInnar LiivKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Fraudulent Calls Detection Intelligent SystemVladimir KrõlovmagistrikraadInnar LiivKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut, Informaatika aluste õppetool
Grupitehnika masinate ja detailide maatriksi korrastamise algoritmi ZODIAC töökiiruse optimeerimine graafikaprotsessorite kasutamise abilTanel PiparmagistrikraadInnar LiivKaitstud2012Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Huge Datasets Analysis Using Parallel Computing - doktorikraadInnar LiivJuhendamiselTallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut
Implementing Proactive Services in Estonian Local GovernmentsKrõõt KroonmäemagistrikraadInnar LiivKaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut
Internetipangas lepingu sõlmiva kliendi tuvastamise mudel: Swedbanki andmete näitelOlga SarapmagistrikraadInnar LiivKaitstud2016Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut
Juriidilise informatsiooni tsentraalsusmõõtudel ja tekstilisel relevantsusel põhinev otsingumootorTarmo PõldmemagistrikraadInnar LiivKaitstud2017Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Tarkvarateaduse instituut
Kaartide sorteerimise meetodi kasutamine suuremahuliste veebiportaalide puhul Elioni siseportaali näitelMaria MerkulovamagistrikraadInnar Liiv; Natalia JärvKaitstud2013Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia teaduskond, Informaatikainstituut