Age Poom

737 6844
5059810
age.poom@ut.ee
0000-0003-3592-7837

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2016–...    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, keskkonnakaitse lektor (0,90)
01.03.2014–28.02.2016    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Lektor (0,40)
10.02.2011–30.06.2014    Ecoprint AS, EMAS juhtimissüsteemi kohase keskkonnaaruande koostaja (0,10)
01.01.2011–31.12.2011    MTÜ Ökomeedia, Rohelise Programmi keskkonnakonsultant (töövõtuleping)
2010–2014    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Õppeülesande täitja (käsundusleping) (0,40)
01.02.2009–31.05.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, spetsialist (1,00)
01.09.2008–31.01.2009    Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, spetsialist (0,80)
01.01.2007–31.12.2007    InterAct Projektid ja Koolitus, keskkonnamõju strateegiline hindamine
01.11.2006–31.08.2008    Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut, Assistent/spetsialist töö- ja käsunduslepingu alusel (0,40)
01.04.2005–31.08.2005    Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut, tehnik (1,00)
01.01.2002–31.12.2006    E.O.Map, kaardistaja
 
 
Haridustee
2010–02.03.2017    Tartu Ülikool, inimgeograafia doktorantuur
2006–2006    Külalisüliõpilane Kieli Ülikoolis
2005–2005    Külalisüliõpilane Voroneži Ülikoolis
2004–2010    Tartu Ülikool, maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse, MSc
2001–2004    Tartu Ülikool, keskkonnatehnoloogia, BSc
1999–2001    Tallinna Tehnikaülikool, keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia
1995–1999    Tallinna Mustamäe Gümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2016−...    Magistriõppekava "Linnastunud ühiskonna geoinformaatika" loomine ja arendus
2017−2017    Livable City Forum Tartu konverentsi korraldus (Interregi projekti "Campus Areas as Labs for Participative Urban Design" raames)
2015−2015    Roheviku keskkonnakonverentsi korraldus
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Perioodil 2007-2014 olen viibinud kolmel korral lapsehoolduspuhkusel.;
Õppetöö Tartu Ülikoolis:
2006/2007...praeguseni: õppeaine "Keskkonnajuhtimine ja keskkonnaaudit"
2006/2007...praeguseni: õppeaine "Keskkonna- ja sotsiaalse mõju hindamine"
2012/2013...praeguseni: õppeaine "Keskkonnamõju hindamise praktikum"
2012/2013...praeguseni: õppeaine "Erialapraktika ökotehnoloogias"
2012/2013...praeguseni: õppeaine "Eriala teadustöö metoodika ökotehnoloogias"
2013/2014: õppeaine "Linnaregioonide keskkonnamõju hindamine"
2013-2016...praeguseni: õppeaine "Erialapraktika heitmete tehnoloogias"
2013/2014...praeguseni: õppeaine "Magistritöö";
Organisatsiooniline kuuluvus:
Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu liige
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige
Keskkonnamõju hindamise litsentsikomisjoni liige
Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi vilistlane
Karlova Seltsi liige;
Enesetäiendus:
2017 programmeerimise täiendõpe
2016 keskkonnamõju strateegilise hindamise koolitus
2010...2015 kõrgkoolipedagoogika täiendõppekursused
2014...2015 kollegiaalse tagasiside praktikakogukonna töös osalemaine
2009...2010 üle-euroopalise Be-Smarter võrgustiku keskkonnajuhtimisalane koolitus;

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.10. Geograafia ja regionaaluuringud; CERCS ERIALA: S230 Sotsiaalne geograafia
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud; CERCS ERIALA: T270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
 
 
Lisainfo
Rotalia fondi stipendiaat 2000
Swedbanki ärieetika stipendiaat 2012
SA Archimedes, DoRa programmi stipendium osalemaks konverentsil „5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference“ Tbilisis 10.-16.09.2013.
Tiigriülikooli mobiilsustoetus osalemaks konverentsil "Royal Geographic Society with IGB Annual International Conference 2013" Londonis 27.-30.08.2013
SA Archimedes, Kristjan Jaagu programmi välissõidu stipendium osalemaks konverentsil "Royal Geographic Society with IGB Annual International Conference 2014" Londonis 26.-29.08.2014
SA Archimedes, Kristjan Jaagu programmi välissõidu stipendium Helsingi Ülikooli raamatukogus töötamiseks 23.11-05.12.2015
SA Archimedes, Kristjan Jaagu programmi välissõidu stipendium osalemaks konverentsil "Association of American Geographers Annual Conference 2016" San Franciscos 29.03-2.04.2016

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
2.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2015
1.1.
2014
6.7.
2010
6.3.
2009
4.1.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
4.2.
2003

Age Poom

737 6844
5059810
age.poom@ut.ee
0000-0003-3592-7837

Career

Institution and occupation
01.03.2016–...    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Lecturer (0,90)
01.03.2014–28.02.2016    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Lecturer (0,40)
10.02.2011–30.06.2014    Ecoprint AS, Compilation of the EMAS environmental report (0,10)
2010–2014    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Lecture assistant, lecturer (authorisation agreement) (0,40)
01.02.2009–31.05.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist (1,00)
01.09.2008–31.01.2009    University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Specialist (0,80)
01.01.2007–31.12.2007    InterAct Projektid ja Koolitus, strategic impact assessment
01.11.2006–31.08.2008    University of Tartu, Faculty of Science and Technology, Institute of Ecology and Earth Sciences, Assistant (0,40)
01.04.2005–31.08.2005    University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, Institute of Geography, Technician (1,00)
01.01.2002–31.12.2006    E.O.Map, field mapper
 
 
Education
2010–02.03.2017    Tartu University, PhD studies in human geography
2006–2006    Guest student at University of Kiel
2005–2005    Guest student at Voronezh State University
2004–2010    Tartu University, landscape ecology and environmental protection, MSc
2001–2004    Tartu University, environmental technology, BSc
1999–2001    Tallinn Technical University
1995–1999    Tallinn Mustamäe Gymnasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2016−...    Development of the master programme "Geoinformatics for Urbanised Society"
2017−2017    Organiser of the conference "Livable City Forum Tartu" within Interreg project "Campus Areas as Labs for Participative Urban Design"
2015−2015    Partner in organizing Green Growth Forum
 
 
Additional career information
I have been on parental leave three times during the years 2007-2014.;
Lectures at Tartu University:
2006/2007...up to now: course "Environmental Management Systems and Auditing"
2006/2007...up to now: course "Environmental and Social Impact Assessment"
2012/2013...up to now: course "Practical Works in Environmental Impact Assessment"
2012/2013...up to now: course "Specialization Practice in Ecological Engineering"
2012/2013...up to now: course "Research Methods in Ecological Engineering"
2013/2014: course " Environmental Impact Assessment of Urban Regions"
2013-2016...up to now: course "Practical Work in Waste Technology"
2013/2014...up to now: course "Master's thesis";
Professional membership:
Member of Estonian Association for Environmental Impact Assessment
Member of Estonian Association for Environmental Management
Member of the licensing committee of environmental impact assessment;
Self-improvement:
2017 Training in programming
2016 Strategic impact assessment training
2010...2014 Courses of higher education pedagogics
2014...2015 Participating in the work of collegial feedback group
2009...2010 Pan-European Be-Smarter environmental management training;

Qualifications

 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.10. Geography and Regional Studies; CERCS SPECIALTY: S230 Social geography
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.8. Research relating to the State of the Environment and to Environmental Protection; CERCS SPECIALTY: T270 Environmental technology, pollution control
 
 
Additional information
Scholarship from Rotalia Foundation 2000
Swedbank scholarship in business ethics 2012

Completed projects

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
2.1.
2017
1.1.
2016
5.2.
2015
1.1.
2014
6.7.
2010
6.3.
2009
4.1.
2007
3.2.
2006
3.2.
2006
6.3.
2004
6.4.
2004
6.7.
2004
4.2.
2003
  • Leitud 13 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
MUUSLOOM13108 (13-03-01-28)Age Poomi osalemine Kuningliku Geograafiaseltsi (RGS-IBG) aastakonverentsil 201327.08.201331.08.2013Rein AhasTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut495,60 EUR
MUUSBGGG04075Ehitiste, rajatiste ja nende projektide keskkonnasõbralikkuse hindamise mõõdiku rakendamine05.08.200431.08.2005Rein AhasTartu Ülikool19 997,95 EUR
ETFETF5836Fenoloogiliste trendide seosed keskkonnategurite muutustega Eesti näitel01.01.200431.12.2006Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond30 350,51 EUR
ETFETF7562Inimeste tegevusruumidest lähtuvad ajalise- ja ruumilise käitumise seaduspärad Eestis: mobiilpositsioneerimise andmestiku analüüs. 01.01.200831.12.2011Rein AhasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond64 796,71 EUR
MUUMLOOM15135IKampused osaleva linnaplaneerimise laborid01.10.201531.03.2018Rein AhasTartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut169 384,00 EUR
ETFETF7459Linnastu kui olelusring: linnastumise keskkonnamõjude indikaatorid ja süntees 01.01.200831.12.2012Antti RooseTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond64 223,96 EUR
IUTIUT2-17Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng01.01.201331.12.2018Rein AhasTartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, Ökoloogia ja maateaduste instituut892 500,00 EUR
SFSF0180052s07Rahvastiku ruumilise mobiilsuse mõjutegurid ning seosed keskkonna ja regionaalse arenguga.01.01.200731.12.2012Rein AhasTartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut; Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond947 102,02 EUR
MUUSMTAT13060T (3.2.1201.13-0009)Suurte reaalaja asukohaandmete algoritmid01.05.201330.06.2015Eero VainikkoTartu Ülikool; Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond294 351,24 EUR
MUULBGGG06138Tallinna tagamaa uusasumite elanike ajalis-ruumilise käitumise analüüs Tallinna linnas04.07.200630.08.2006Rein AhasTartu Ülikool12 782,33 EUR
MUULLOOM08269/1Ökoloogilise jalajälje infoketaste sisu ja küljenduslikud muudatused01.05.200931.05.2009Rein AhasTartu Ülikool565,62 EUR
MUULLOOM08269Ökoloogilise jalajälje infoketaste sisu välja töötamine20.11.200815.02.2009Rein AhasTartu Ülikool1 395,19 EUR
MUUSLOOM08144Ökoloogilise jalajälje osisepõhise arvutusmetoodika arendamine ning testimine.01.09.200830.09.2009Rein AhasTartu Ülikool16 143,57 EUR
  • Leitud 14 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Poom, Age; Orru, Kati; Ahas, Rein (2017). The carbon footprint of business travel in the knowledge-intensive service sector. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, 292−304.10.1016/j.trd.2016.11.014.1.1.
Peterson, Kaja; Kutsar, Riin; Metspalu, Pille; Vahtrus, Siim; Kalle, Heikki (2017). Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamat. Tallinn: Keskkonnaministeerium.2.1.
Poom, Age; Ahas, Rein (2016). How Does the Environmental Load of Household Consumption Depend on Residential Location? Sustainability, 8 (9), 1−18.10.3390/su8090799.1.1.
Hein, H.; Lukner, H.; Poom, A.; Puman, E.; Soomets, E.; Suija, K. (2015). Kavandatavad muudatused õppetöös. Konverentsi posterettekanded: ÕPPEJÕULT ÕPPEJÕULE 2015: KOLLEGIAALNE TAGASISIDE, 14. jaanuar 2015. Toim. Ene Voolaid. Tartu Ülikool: Tartu Ülikool, 8−8.5.2.
Poom, Age; Ahas, Rein; Orru, Kati (2014). The impact of residential location and settlement hierarchy on ecological footprint. Environment and Planning A, 46 (10), 2369−2384.10.1068/a140059p.1.1.
Poom, Age (2010). Eesti gümnaasiumiõpilaste ökoloogiline jalajälg : magistritöö maastikuökoloogias ja keskkonnakaitses. (Magistritöö, Tartu Ülikool.; Loodus- ja tehnoloogiateaduskond; Tartu Ülikool.; Geograafia osakond; ). Tartu: Tartu Ülikool.6.7.
Poom, A. (2009). Ökoloogiline jalajälg: eluviisi jätkusuutlikkuse näidik. Eesti Loodus, 7, 16−20.6.3.
Kurs, O.; Poom, A. (Toim.) (2007). Jakob Kents. Kool ja maastik. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.4.1.
Poom, A. (2006). Tallinna tagamaa uusasumi elaniku ökoloogiline jalajälg. Roose, A. (Toim.). Keskkonnasäästlik planeerimine ja ehitus 2 (46−47).. Tartu: Tartu Ülikool.3.2.
Poom, A. (2006). The ecological footprint of the inhabitants of new residential areas in the Tallinn metropolitan area. In: Pae, K.; Ahas, R.; Mark, Ü. (Ed.). Joint Space: Open Source on Mobile Positioning and Urban Studies (160−165).. Tallinn: Positium.3.2.
Ahas, R.; Poom, A.; Silm, S. (2004). Keskkonnasäästlikult ehitada ei tähenda ainult ""ökomäkerdamist"". Eesti Loodus, 3, 46-49.6.3.
Poom, A.; Ahas, R.; Silm, S. (2004). Ehitusmõõdik - ehitiste keskkonnasõbralikkuse hindamise vahend. Roose, A.; Kuusemets, V.; Liivak, E. (Toim.). Keskkonna- ja elutsüklihinnangud ehituses (45−48).. Tartu: Tartu Ülikool.6.4.
Poom, Age (2004). Eestile sobiva ehitiste keskkonnamõõdiku arendamine : bakalaureusetöö keskkonnatehnoloogias. Tartu: Tartu Ülikool.6.7.
Mander, Ü.; Vohla, C.; Poom, A. (Eds.) (2003). Constructed and Riverine Wetlands for Optimal Control of Wastewater at Catchment Scale. Tartu: University of Tartu.4.2.
  • Leitud 8 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Individuaalsed ja sotsiaal-struktuurilised tegurid transpordikäitumise ja selle keskkonnamõju kujunemiselLillemäe, ElerimagistrikraadKati Orru; Age PoomKaitstud2017Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, Ühiskonnateaduste instituut
Keskkonnamõju hindamise leevendavate meetmete rakendamine veevaldkonna näitelMikiver, HedimagistrikraadAge Poom; Riinu RaasukeKaitstud2015Tartu Ülikool
KMH osapoolte huvide kaitse alternatiivide võrdlemisel tegevusloa keskkonnamõju hindamises AHP näitelAdler, JanemagistrikraadAge PoomKaitstud2014Tartu Ülikool
Kumulatiivsete mõjude käsitlemine tegevusloa tasandi keskkonnamõju hindamisesSiilak, Johanna-MariamagistrikraadAge PoomKaitstud2014Tartu Ülikool
Liiklussaaste leevendamise meetmete toetamine Eesti elanike hulgasKuisma, LiinamagistrikraadAge Poom; Kati OrruKaitstud2016Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geograafia osakond
Tallinna kesklinna ja lähitagamaa leibkondade keskkonnakoormuse võrdlusLiivlaid, LiisimagistrikraadAge PoomKaitstud2014Tartu Ülikool
Tallinna ühistranspordiliikide olelusringi võrdlusanalüüsTürkson, Cris-TiinamagistrikraadAge Poom; Janika LahtKaitstud2014Tartu Ülikool
Välislähetuste keskkonnakoormuse vähendamise võimalused Tartu Linnavalitsuse näitelSau, KadimagistrikraadAge PoomKaitstud2014Tartu Ülikool