Ülo Lille

16.09.1931
6204383
56218718
lille@chemnet.ee
vt. publikatsioone failides LILLE rmd ja LILLErmx

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.1997–...    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, emeriitprofessor (1,00)
Teenistuskäik: Kiviõli Põlevkivikeemia Kombinaat,insener,1955-1957, Põlevkivi Instituut, vanemteadur,1960 -1975, HM (TA ) Keemia Instituut, osakonna (labori) juh., 1975 –1997,TTÜ, org. keemia prof., 1992-1997, alates 1997 emeriitprofessor ja vanemteadur
01.01.2006–31.12.2011    Tallinna Tehnikaülikool, Keemia ja materjalitehnoloogia teaduskond, Materjaliteaduse instituut, Füüsikalise keemia õppetool, erakorraline vanemteadur (0,75)
01.09.2002–31.12.2013    Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Keemiainstituut, Bioorgaanilise keemia õppetool, vanemteadur (0,25)
01.01.1992–31.12.1997    Tallinna Tehnikaülikool, professor, 0rg.keemia õppetooli juhataja
01.01.1975–31.12.1997    Eesti TA Keemia Instituut, osakonna juhataja
01.01.1960–31.12.1975    NL Naftatööstuse Min. Põlevkivi Instituut, vanemteadur ja sektori juhataja;
01.01.1957–31.12.1999    Tallinna Polütehniline Instituut, aspirant
01.01.1955–31.12.1957    Kiviõli Keemiakiombinaat, vahetusmeister, tsehhi tehnoloog
 
 
Haridustee
Tallinna Polütehniline Instituut(TPI), 1950-1955, insener-keemik-tehnoloog; aspirant 1957-1959
7
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2000−...    Eesti TA Kirjastusnõukogu liige
1993−...    Eesti TA Toimetuste Keemia seeria toimetuskoleegiumi esimees
Eesti TA Toimetiste Keemia seeria Redkollegiumi esimees, Eesti TA Kirjastusnõukogu liige
2001−2004    USA-Eesti põlevkivialase ekspertkomisjoni liige
1998−2001    ETF Keemia ja mol. bioloogia ekspertkomisjoni liige1998

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2011, Ülo Lille, Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest
1987, Ülo Lille, Eesti teaduspreemia
1987, Ülo Lille, Eesti teaduspreemia
0, Ülo Lille, Eesti TA liige, 1983; Eesti Teaduspreemia 1987
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.11. Keemia ja keemiatehnika; PÕHISUUND: makromolekulide omaduste simuleerimine arvutil
VALDKOND: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus
 
 
Lisainfo
tehnikakandidaat
keemiadoktor
TPI, 1960
NSVL Kõrgem Attestatsiooni Komisjon, 1976

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2013
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
3.3.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.5.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
3.5.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.3.
1989
1.3.
1989
1.3.
1988
1.3.
1988
1.2.
1987
1.3.
1979

Tööstusomand

Tööstusomand
Patentne leiutis: 1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями ; Omanikud: Институт Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина, Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP, Всесоюзный Гематологический Научный Центр, Институт Химии АH Эстонской Республики; Autorid: Igor Serkov, Vladimir Bezuglov, Lidia Pacheva, Galina Petruhhina, Nigulas Samel, Vladimir Makarov, Vladimir Malõgin, Ülo Lille, Ravil Gafurov, Lev Bergelson; Prioriteedi number: SU19914902827; Prioriteedi kuupäev: 15.01.1991.

Ülo Lille

16.09.1931
6204383
56218718
lille@chemnet.ee

Career

Institution and position
01.09.1997–...    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Professor emeritus (1,00)
Kivioli Oil Shale Works, engineer,1955-1957;; Oil Shale Research Institute, senior scientist,1960-1975;Institute of Chemistry(Estonian Academy), head of dep.,1975-1997;TTU, prof. of org. chem.,1992-1997;now prof. emeritus and senior researcher; as visiting scientist: Munich Technical University,1993(three months), Exeter University,1994(two months), University of Liverpool,1998
01.01.2006–31.12.2011    Tallinn University of Technology , Faculty of Chemical and Materials Technology, Department of Materials Science, Chair of Physical Chemistry, Extraordinary Senior Researcher (0,75)
01.09.2002–31.12.2013    Tallinn University of Technology , Faculty of Science, Department of Chemistry, Chair of Bioorganic Chemistry, Senior Researcher (0,25)
 
 
Education
Tallinn Technical University(TTU) 1950-1955, engineer-chemist-technologist;TTU, graduate-student,1957-1959

Qualifications

 
 
Honours & awards
2011, Ülo Lille, National Science Award
1987, Ülo Lille, Estonian award: Prostaglandins: synthesis and applications
1987, Ülo Lille, Prostaglandins: synthesis and application
0, Ülo Lille, Member of Estonian Academy of Sci.1983, Estonian Award in Sci.1987.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.11. Chemistry and Chemical Technology
FIELD OF RESEARCH: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.12. Process Technology and Materials Science
 
 
Additional information
Cand of technical sci.
Dr. of Sci. (chemistry) Technical University,1960;
Acad.Sci.USSR,1973

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2014
1.2.
2014
1.3.
2013
3.1.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
3.1.
2010
3.1.
2010
1.1.
2009
3.1.
2008
3.1.
2008
1.1.
2007
3.4.
2007
1.1.
2005
1.1.
2004
1.1.
2004
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2003
1.1.
2002
1.1.
2001
3.3.
2000
6.7.
2000
1.2.
1999
5.2.
1999
1.1.
1998
1.2.
1998
3.3.
1998
1.1.
1997
1.2.
1997
5.2.
1997
5.2.
1997
1.3.
1996
3.5.
1996
5.2.
1996
1.1.
1995
1.3.
1995
3.5.
1995
5.2.
1995
1.1.
1994
1.1.
1994
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1993
1.1.
1992
1.2.
1992
1.1.
1991
1.1.
1990
1.2.
1989
1.2.
1989
1.3.
1989
1.3.
1989
1.3.
1988
1.3.
1988
1.2.
1987
1.3.
1979

Industrial property

  • Leitud 57 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kaevand, T.; Villo, L.; Metsala, A.; Parve, O.; Lille, Ü. (2015). Lipase-catalysed acyl transfer in deoxysugars: a computational study. International Journal of Engineering and Applied Sciences (EAAS), 7 (4), 1−7.1.2.
Villo, L.; Metsala, A.; Tamp, S.; Parve, J.; Vallikivi, I.; Järving, I.; Samel, N.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2014). Thermomyces lanuginosus Lipase with Closed Lid Catalyzes Elimination of Acetic Acid from 11-Acetyl-Prostaglandin E2. ChemCatChem, 6, 1998−2010.1.1.
Metsala, Andrus; Tamp, Sven; Danilas, Kady; Lille, Ülo; Villo, Ly; Vija, Sirje; Pehk, Tõnis; Parve, Omar (2014). An Assessment of Alternative Low Level Calculation Methods for the Initial Selection of Conformers of Diastereomeric Esters. Journal of Theoretical Chemistry, 2014, 1−10, 10.1155/2797.1.2.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Lille, Ülo (2013). On the charge carrier time-of-flight mobility and the ordering effects in the microcrystalline PEDOT/PSS complex: a morphology-based simulation study. International Journal of Renewable Energy and Biofuels, 2013, 1−13, 10.5171/2013.181762.1.3.
Kim, B.-G., Ahn, J.-H., Sello, G., Di Gennaro, P., van Herk, T., Hartog, A. F., Wever, R., Oroz-Guinea, I., Sánchez-Moreno, I., García-Junceda, E., Wu, B., Szymanski, W., Feringa, B. L., Janssen, D. B., Villo, L., Kreen, M., Kudryashova, M., Metsala, A., Tamp, S., Lille, Ü., Pehk, T., Parve, O., McClean, K., Eddowes, P. (2012). Tandem and Sequential Multi-Enzymatic Syntheses. In: J. Whittall, P. W. Sutton (Ed.). Practical Methods for Biocatalysis and Biotransformations 2 (311−342). USA, Canada, Euroopa, Austraalia, Aasia: Wiley-Blackwell.3.1.
Villo, L.; Kreen, M.; Kudryashova, M.; Metsala, A.; Tamp, S.; Lille, Ü.; Pehk, T.; Parve, O. (2011). A Chemoenzymatic Synthesis of Deoxy Sugar Esters Involving Stereoselective Acetylation of Hemiacetals Catalyzed by CALB. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 68 (1), 44−51, 10.1016/j.molcatb.2010.09.008.1.1.
Kaevand, T.; Kalda, J.; Kukk, V.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2011). Correlation of the morphology and electrical conductivity in thin films of PEDT/PSS complex: an integrated meso-scale simulation study. Molecular Simulation, 37 (6), 495−502, 10.1080/08927022.2011.554549.1.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2010). Anisotropic percolating pathways in the thin films of polymeric PEDT/PSS complex and their relation to the electrical conductivity as revealed by the mesoscale simulation. Technological Developments in Networking, Education and Automation: International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE 09), December 4 - 12, 2009. Ed. Elleithy, Khaled; Sobh, Tarek; Iskander, Magued et al. Dordrecht: Springer, 263−268.3.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2010). On the percolation behavior of the thin films of the PEDT/PSS complex: a mesoscale simulation study. In: Iskander, M., Kapila, V., Karim, M. A. (Ed.). Technological Developments in Education and Automation (103−108). Dordrecht: Springer.3.1.
Kaevand, Toomas; Kalda, Jaan; Öpik, Andres; Lille, Ülo (2009). Correlated percolating networks in the thin film of polymeric PEDT/PSS complex as revealed by the mesoscale simulation. Macromolecules, 42 (4), 1407−1409, 10.1021/ma802160x.1.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2008). A mesoscale simulatioin of the morphology of the PEDT/PSS complex in the water dispersion and thin film: the use of the MesoDyn simulation code. In: Sobh, T. (Ed.). CISSE Book Proceedings (540−546). Springer. (Advances in Computer and Information Science and Engineering; XVIII).3.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2008). A mesoscale simulation of the morphology of the PEDT/PSS complex in the water dispersion and thin film:the use of the MesoDyn simulation code. CISSE Book Proceedings: CISSE Online 2007 conference, Bridgeport, USA, Dec. 2007. Springer,.3.1.
Savest, N.; Oja, V.; Kaevand, T.; Lille, Ü. (2007). Interaction of Estonian kukersite with organic solvents: A volumetric swellling and molecular simulation study. Fuel, 86, 17−21.1.1.
Kaevand, T.; Öpik, A.; Lille, Ü. (2007). Mesoscale simulation of morphology of PEDT/PSS complex in water dispersion and in thin film: The use of MesoDyn simulation code. CISSE 2007 Online E-conference. 3.4.
Kaevand, T.; Lille, U (2005). Atomistic molecular simulation of thermal volume expansion of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale, 22 (3), 291−303.1.1.
Lille, U (2004). Behavior of Estonian kukersite kerogen in molecular mechanical force field. Oil Shale, 21 (2), 99−114.1.1.
Lille, Ü. (2004). Effect of water on the hydrogen bond formation in Estonian kukersite kerogen as revealed by molecular modelling. Fuel, 83, 1267−1268.1.1.
Lille, U. (2003). Current knowledge on the origin and structure of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale, 20 (3), 253−263.1.1.
Vallikivi, I.; Lille, Ü.; Lõokene, A.; Metsala, A.; Sikk, P.; Tõugu, V.; Vija, H.; Villo, L.; Parve, O. (2003). Lipase action on some non-triglyceride substrates. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 22, 279−298, 10.1016/S1381-1177(03)00043-2.1.1.
Lille, U.; Heinmaa, I.; Pehk, T. (2003). Molecular model of Estonian kukersite kerogen evaluated by C-13 MAS NMR spectra. Fuel, 82 (7), 799−804.1.1.
Lille, Ü.; Heinmaa, I.; Muurisepp, AM.; Pehk, T. (2002). Investigation of kukersite structure using NMR and oxidative cleavage: On the nature of phenolic precursors in the kerogen of Estonian kukersite. Oil Shale, 19 (2), 101−116.1.1.
Jäälaid, Raissa; Järving, Ivar; Pehk, Tõnis; Parve, Omar; Lille, Ülo (2001). Short synthesis of novel 9,11-secosterols. Natural Product Letters, 221−228.1.1.
Karik, H.; Hödrejärv, H.; Kann, J.; Lille, Ü.; Mikkal, V.; Mölder, L.; Past, V.; Pehk, T.; Raukas, M.; Tamm, L.; Tenno, T.; Timotheus, H.; Tuulmets, A. (2000). Keemianomenklatuur. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.3.3.
Karik, H.; Erelt, T.; Hödrejärv, H.; Kann, J.; Lille, Ü.; Mikkal, V.; Mölder, L.; Past, V.; Pehk, T.; Raukas, M.; Tamm, L.; Tenno, T.; Timotheus, T.; Tuulmets, A. (2000). Keemia nomenklatuur. .. Eesti Entsüklopeediakirjastus.6.7.
Lille, Ülo (1999). Two decades of the chemistry of prostanoid and related compounds in Estonia. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Chemistry, 2, 51−79.1.2.
  • Leitud 11 kirjet
PealkiriJuhendatavKraadJuhendajaKaitsmise staatusKaitsmise aastaAsutus
Bitsüklilised oksiraanid ja liitium/BF3 reagent prostaglandiinide enantiomeersete vaheühendite sünteesilKanger, TõnisdoktorikraadMargus Lopp; Ülo LilleKaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
Prostaglandiin I2 karbotsükliliste analoogide sünteesParve, OmardoktorikraadMargus Lopp; Ülo LilleKaitstud1990Eesti Teaduste Akadeemia
Prostaglandiinide preparatiivne biokeemiline sünteesSamel, NigulasdoktorikraadÜlo LilleKaitstud1983Tallinna Tehnikaülikool
Prostaglandiinide, nende analoogide ja vaheühendite isomeerse koostise uurimine vedelikkromatograafilisel meetodilMadis LõhmusdoktorikraadMargus Lopp; Ülo LilleKaitstud1989Eesti Teaduste Akadeemia
Põlevkivi raskeõli fenoolide koostisLuule BitterdoktorikraadÜlo LilleKaitstud1976Põlevkivi Uurimise Instituut
Põlevkivi veeslahustuvate fenoolide koostisHelmut KundeldoktorikraadÜlo LilleKaitstud1969Põlevkivi Uurimise Instituut
Põlevkiviõli koksistamisdestillaatide fenoolide koostisTiit PurredoktorikraadÜlo LilleKaitstud1974Põlevkivi Uurimise Instituut
Selective hydrogenation of triple bond using Zn-Cu catalystMäeorg, UnodoktorikraadÜlo LilleKaitstud1985Tartu Ülikool
Synthesis of 11-deoxyprostaglandins using cuprate method Lopp, MargusdoktorikraadÜlo LilleKaitstud1981Eesti Teaduste Akadeemia
Synthesis of oligomers of prostaglandin 16,16-dimethyl-15-keto-B1 and their action on the oxidative phosphorylation in the mitochondriaIvar MartindoktorikraadÜlo LilleKaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia
Tromboksaan A2 metaboliitide ja looduslike E prostaglandiinide sünteesJärving, IvardoktorikraadNigulas Samel; Ülo LilleKaitstud1991Eesti Teaduste Akadeemia Keemia Instituut
  • Leitud 3 kirjet
TüüpPrioriteedi numberPrioriteedi kuupäevPrioriteedi klassifikaatorPealkiriAutoridFailAsutused
Patentne leiutisSU1991490282715.01.1991Rahvusvaheline (IPC)1,3-Динитроглицериновые эфиры простагландина Е1 или 9- оксима простагландина Е1, обладающие вазодилататорной и антиагрегационной активностями Igor Serkov; Vladimir Bezuglov; Lidia Pacheva; Galina Petruhhina; Nigulas Samel; Vladimir Makarov; Vladimir Malõgin; Ülo Lille; Ravil Gafurov; Lev BergelsonИнститут Биоорганической Химии Им.М.М.Шемякина;
Институт Физиологически Активных Веществ АH СCCP;
Всесоюзный Гематологический Научный Центр;
Институт Химии АH Эстонской Республики
Patentne leiutisSU1983363180312.08.1983Rahvusvaheline (IPC)Derivates of endo-3-hydroxy-anti-2-(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo/3,2,0/heptan-6-one as semiproduct for synthesis of 16-phenoxysubstituted analogues of F2 alpa prostaglandin and (4-phenoxy-3-alkoxy-1E-butenyl)-1-pentynylcuprates of lithium as raw material for producing derivatives of endo-3-hydroxy-anti-2(4-phenoxy-3-hydroxy-1E-butenyl)-bicyclo-/3,2,0/-heptane-6-oneMargus Lopp; Ülo Lille; Omar Parve; Anne Paju; Madis Närep; Toomas VälimäeTA Keemia Instituut
Patentne leiutisSU34890503.09.1982Rahvusvaheline (IPC)Способ получения концентратов арахидоновой кислотыJüri Soone; Teet Saks; Avo Männik; Ivar Martin; Ivar Järving; Ülo Lille; Nigulas SamelTA Keemia Instituut