Taimi Paal

29.01.1947
5133184
7313171
taimi.paal@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
Eesti Metsainstituut, looduskaitse labor, vanemteadur, 1986-1996
Jõgeva Metsamajand, nooremteadur, 1983 -1986
Kivatši Riiklik Looduskaitseala ( Karjala ), nooremteadur, 1980 -1983
Kivatši Riiklik Looduskaitseala ( Karjala ), vanemlaborant, 1975 -1980
Saku Õlletehase lasteaed, kasvataja, 1974-1975
Obinitsa 8-klassiline kool, õpetaja, 1965-1968
01.09.2008–31.08.2017    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Dotsent (0,50)
2005–2010    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Vanemteadur (0,50)
01.01.2005–31.12.2010    Metsandus- ja maaehitusinstituut (EPMÜ), vanemteadur
01.09.2004–01.09.2008    Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, Lektor (0,50)
01.01.1996–31.12.2005    Metsanduslik Uurimisinstituut (EPMÜ), vanemteadur,
 
 
Haridustee
1978–1983    Bioloogiateaduste kandidaat; dissertatsiooni teema: “Pohla (Vaccinium vitis-idaea L.) tsönopopulatsioonide struktuuri ja produktiivsuse analüüs Kivatši looduskaitseala männikutes”
1968–1974    TRÜ , bioloog (bioloogia-keemia õpetaja)
1962–1965    Fr. R. Kreutzwaldi nim. Võru I Keskkool (algklasside õpetaja kutsega)
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2001−...    Teadusajakirja "International Journal of Fruit Science “” (USA), toimetuskolleegiumi liige.
Eesti Loodusuurijate seltsi liige.

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
1987, Taimi Paal, “ Väike Looduskaitsemärk “
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogia
 
 
Lisainfo
Bioloogiateaduste kandidaat
Tartu Riiklik Ülikool (1983),

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2015
6.3.
2015
6.4.
2015
3.1.
2014
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
6.4.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.5.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
6.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1992
1.2.
1989
2.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1987
1.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1982
1.2.
1981
1.2.
1980
1.2.
1980

Taimi Paal

29.01.1947
5133184
7313171
taimi.paal@emu.ee

Career

Institution and occupation
Senior researcher, Estonian Institute of Forestry and Nature Conservation (Tartu) (1986–1996)
Junior researcher, Jõgeva Forestry Economic Enterprise (1983–1986)
Junior researcher, Kivatch Nature Reserve, Karelia, Russia( 1980–1983)
Senior lab assistant, Kivach Nature Reserve, Karelia, Russia (1975–1980)
01.09.2008–31.08.2017    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Associate Professor (0,50)
2005–2010    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Senior Researcher (0,50)
01.01.2005–31.12.2010    Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian Agricultural University, senior researcher
01.09.2004–01.09.2008    Estonian University of Life Sciences, Institute of Forestry and Rural Engineering, Lecturer (0,50)
01.01.1996–31.12.2005    Senior researcher, Forest Research Institute, Estonian Agricultural University (Tartu) (1996--2005)
 
 
Education
1978–1983    Academic degree: Cand. biol. sc. (Ph.D.) 1983, Tartu State University, Ph.D. thesis: The analyse of the structure and productivity of cowberry (Vaccinium vitis-idaea L.) coenopopulations in the pine forests of Kivach Nature Reserv (Karelia)
1968–1974    Graduated Tartu State University in 1974, biologist, teacher of botany and chemistry
1962–1965    Võru Secondary school No. 1 (1965), teacher of elementary school
 
 
R&D related managerial and administrative work
2001−...    Scientific journal “International Journal of Fruit Science” (USA), board of reviewers
Estonian Naturalist`s Society, member

Qualifications

 
 
Honours & awards
1987, Taimi Paal, Small Decoration of Nature Protection
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.4. Ecology, Biosystematics and -physiology
 
 
Additional information
PhD Tartu State University (1983)

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2015
6.3.
2015
6.4.
2015
3.1.
2014
5.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.1.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
3.2.
2011
5.2.
2011
6.3.
2011
6.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
6.4.
2010
3.1.
2009
3.1.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
1.2.
2008
1.1.
2007
1.2.
2007
1.2.
2007
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.5.
2005
6.3.
2005
6.4.
2005
6.4.
2005
1.2.
2004
1.2.
2004
3.4.
2004
6.4.
2004
1.1.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
1.3.
2003
3.1.
2003
3.2.
2003
3.4.
2003
5.2.
2003
1.3.
2002
3.1.
2002
3.1.
2002
3.2.
2002
3.2.
2000
3.4.
2000
1.3.
1999
3.2.
1999
3.4.
1999
3.5.
1999
6.3.
1999
1.2.
1998
1.2.
1998
1.3.
1998
3.2.
1998
1.2.
1993
1.2.
1993
1.2.
1992
1.2.
1992
1.2.
1989
2.2.
1989
1.2.
1988
1.2.
1987
1.2.
1984
1.2.
1983
1.2.
1982
1.2.
1981
1.2.
1980
1.2.
1980