22.07.1989
joonas.parn@ttu.ee; joonas.parn@egt.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.03.2020–...   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, järeldoktor-teadur (0,10)
02.01.2018–...   
Eesti Geoloogiateenistus, hüdrogeoloog (1,00)
01.01.2017–29.02.2020   
Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut, Nooremteadur (0,10)
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond, Nooremteadur (1,00)
 
 
Haridustee
2016–2017   
Maateadused PhD, vahetus-doktorant Genti ülikoolis
2014–2018   
Maa-teadused PhD, Tallinna Tehnikaülikool
2012–2014   
Maa-teadused MSc, Tallinna Tehnikaülikool, cum laude
2008–2011   
Geograafia BSc, Tartu Ülikool, cum laude

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2016, Joonas Pärn, Sihtasutus Archimedese Kristjan Jaagu programmi tasemeõppe stipendium
2012, Joonas Pärn, Rotalia Foundation stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.2. Maateadused; CERCS KLASSIFIKAATOR: P470 Hüdrogeoloogia, geoplaneering ja ehitusgeoloogia ; TÄPSUSTUS: Põhjavete keemilise ja isotookoostise kujunemine; sademete isotoopkoostise kujunemine

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
5.2.
2018
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
21.02.2020
22.07.1989
joonas.parn@ttu.ee; joonas.parn@egt.ee

Career

Institutions and positions
01.03.2020–...   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology, Postdoctoral Researcher (0,10)
02.01.2018–...   
Geological Survey of Estonia, hydrogeologist (1,00)
01.01.2017–29.02.2020   
Tallinn University of Technology , School of Science, Department of Geology, Junior Researcher (0,10)
01.08.2014–31.12.2016   
Tallinn University of Technology , Institute of Geology at TUT, Department of Isotope-paleoclimatology, Junior Researcher (1,00)
 
 
Education
2016–2017   
Earth sciences PhD, exchange doctoral student at Ghent University
2014–2018   
Earth sciences PhD, Tallinn University of Technology
2012–2014   
Earth sciences MSc, Tallinn Univesity of Technology, cum laude
2008–2011   
Geography BSc, University of Tartu, cum laude

Qualifications

 
 
Honours & awards
2016, Joonas Pärn, The Kristjan Jaak Scholarship programme scholarship for study period abroad
2012, Joonas Pärn, Rotalia Foundation scholarship
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.2. Geosciences; CERCS CLASSIFICATION: P470 Hydrogeology, geographical and geological engineering ; SPECIFICATION: Geochemical evolution of groundwater; isotope composition of precipitation
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2019
1.1.
2018
2.3.
2018
5.2.
2018
1.1.
2016
1.1.
2016
5.2.
2016
5.2.
2015
5.2.
2015
21.02.2020
  • Leitud 9 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUUVA15014Balti arteesiabasseini pindmiste põhjavete isoscape (δ18O and δ2H)01.11.201430.04.2015Valle RaidlaTallinna Tehnikaülikool; Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond3 929,00 EUR
IUTIUT19-22Balti Arteesiabasseini põhjavee geofiltratsiooni ajalugu, selles salvestunud paleokliima ja inimmõju andmed: hüdrogeokeemilise teabe ja modelleerimise süntees01.01.201431.12.2019Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut; Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut654 000,00 EUR
1.2.2.1.15.LIFEDevelopment of an integrated water management and its modern tools in Estonia – strategic choices for future01.01.201931.12.2022Merle TruuEesti Geoloogiateenistus612 967,00 EUR
1.2.2.1.14.1.GroundECOJoint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin10.05.201809.07.2020Siim TarrosEesti Geoloogiateenistus76 471,00 EUR
1.1.7.2.1KIK16005Maardu fosforiidilevila tehnogeense põhjavee kvaliteedi uuring01.01.201601.12.2017Joonas PärnTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut35 968,40 EUR
ETFETF8948Mandrijäätumise mõju Balti kilbi lõunanõlva põhjavee kujunemisele: vee isotoop-geokeemiliste trasserite, lahustunud tahkise ja gaaside ning põhjavee integreeritud modelleerimise kompleksuuring01.01.201131.12.2014Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut44 160,00 EUR
MUUVA16034 (No: 2082/RO)Pikaealiste rdionukliidide kasutamine Balti Arteesiabasseini (BAB) põhjavee , sh soolase reliktvee (brines) iseloomustamiseks ja dateerimiseks13.07.201621.01.2021Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut, Isotoop-paleoklimatoloogia osakond0,00 EUR
PUTJDPUTJD920Põhjavees esineva põllumajandusliku nitraadi reostuse geokeemiline areng ja vanus ning selle mõju põhjaveest sõltuvate pinnaveekogude seisundile01.03.202028.02.2022Joonas PärnTallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Geoloogia instituut41 800,00 EUR
MUUVA15020Põhjavesi ja globaalsed paleokliima signaalid22.09.201231.12.2016Rein VaikmäeTallinna Tehnikaülikool, TTÜ Geoloogia Instituut1,00 EUR