See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
11.07.1978
evelyn.soidla@sisekaitse.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.08.2013–...   
Sisekaitseakadeemia, inglise keel (1,00)
01.01.2001–...   
AS Multilingua, inglise keele õpetaja
01.01.2012–31.12.2013   
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, inglise keele õpetaja
01.01.2009–31.12.2012   
Päästeamet, peaspetsialist välissuhtluse alal
01.01.2002–31.12.2009   
Sisekaitseakadeemia, lektor
 
 
Haridustee
1996–...   
Pärnu Koidula Gümnaasium
2005–2007   
Tallinna Ülikool
1996–2001   
Tallinna Ülikool
 
 
Lisainfo

2014 - 2016 täiendkoolitused Häirekeskuses

2014 - 2016 täiendkoolitused Päästeametis

2014 - 2016 täiendkoolitused Politsei - ja Piirivalveametis

2014 - 2015 Kursus „Õpetamine inglise keeles“ (Teach the Teachers to Teach in English).

2014 - 2015 Eriala inglise keele kursused päästekorraldajatele.

2008 - 2009 ITPSSM (Integrated Training for Peace Support and Security Management) kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine.

Kvalifikatsioon

 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.6. Filoloogia ja lingvistika; CERCS KLASSIFIKAATOR: H360 Rakenduslingvistika, võõrkeelte õpetamine, sotsiolingvistika
 
 
Lisainfo
Täiendkoolitus

2015 - Tallinna Ülikooli keelekeskus, Teaching and Learning Foreign Languages Today

2015 - Eneken Titov, Stella Polikarpus, Õppejõudude koolitus: õppemeetodid, hindamine

2015 , Rahvusvaheline konverents`ICLHE 2015: At the Crossroads Between Innovation and Practice`, Universite libre de Bruxelles

2014 TTÜ Kuressaare Kolledš "Keel kui töövahend"

2014 Mare Teichmann Tööstress ja läbipõlemine. Edasi- ja tagasiside

2014 Mari Karm, Õppemeetodid kõrgkoolis

2014 Mart Saarso, Kaptenina ümber maailma

2014 MAD meeskonnatreeningud, Meeskonnatreening

2014 SKA Triin Kibar, Ametikeel

2014 Eesti Maaülikool, Eriala õpetamine inglise keeles

2014 HITSA Innovatsioonikeskus, Võrgustik Võrgutab seminar: Miski pole võimatu, kui sa seda kujutleda suudad: meediakasutus õppetöös

2014 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus, Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis

2014 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Mentoring for entepreneurship - a mutual beneficial learning relationship

2014 Association of Language Testers in Europe (ALTE), Programme for ALTE Foundation Course in Language Testing Getting Started

2013 Edunet Kristjan Sakk Word, Outlook, PowerPoint

2013 Institute of Foreign Languages, Vilnius University 5th International Scientific Conference Linguistic Pedagogic and Intercultural Challenges in Tertiary Education

2013 Tallinna Haridusamet Kooli uus õppetava

2013 Multilingua, Seminar keelekümblusest ja aktiivõppe meetoditest

2013 Estonian National Defence College (KVÜÕA) Issues in testing listening and reading
comprehension in accordance with STANAG 6001 edition 5

2013 SKA Õppejõudude sisseelamise koolitus -Väljundipõhine õpe

2013 Tallinna Ülikool Katrin Niglas, Praktikale orienteeritud uuringudisainid

2013 SKA - Primus Mentorite koolitus

2013 – rahvusvaheline konverents Higher education – higher level learning?

2012 – programm Keeleõppe arendamine 2011-2013 (täiskasvanute eesti ja võõrkeele vabahariduslike koolitajate täiendkoolitus), SOLAintegra

2012 – SKA keelekeskuse rahvusvaheline konverents Innovative methods for teaching languages, moderaator

2011 – kursus TellMeMore interaktiivse õppeprogrammi kasutamine keeletunnis

2010 – Sissejuhatus juhtimisse, INVICTA

2009 – Projektijuhtimine – eesmärgist tulemuseni, EMI EWT

2009 - seminar Testimine keeleõppes I, II Tartu Ülikool

2008 – seminar Secrets of Teaching English as a Foreign Language, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool

2008 - Seminar Erialakeeleõpe kõrg-ja kutsekoolides
(metoodika, suundumused ja IKT rakendused, Tartu Ülikool

2008 – teaduskeele koolitus, Tallinna Ülikool

2008 – EATE Summer Seminar

2008 – e-õppe koolitus Veebipõhiste õppematerjalide disainimise alused ja e-õppe koolitus Sissejuhatus e-õppesse, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool

2008 – koolitus Motivatsiooni tekitamine ja alalhoidmine; õpioskuste arendamine; algajate õpetamine

2008 - rahvusvaheline konverents Võõrkeelte õpetamisest Eesti koolis- Eilsest homsesse, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus

2008 - rahvusvaheline konverents Inglise keele õpetamine – õppimine, Tartu Ülikool

2007 – seminarid Testimine keeleõppes ja Erialakeeleõpe kõrg- ja kutsekoolis (metoodika, suundumused ja IKT rakendused), Tartu Ülikool

2005 - seminar Projekti kavandamine (erialase politsei ja pääste ON-line sõnastiku koostamine), Sagadi mõis

2004 – koolitus Language Teaching/ Learning Updates: Teaching Vocabulary and Grammar, Tartu Ülikool

2004 – The 2 nd International PEP English Language Testing Conference

2004 - JHA seminar Peacekeeping English Project (PEP) raames, Sagadi mõis

2004 - seminar erialakeele (ESP) õpetamisest Peacekeeping English Project (PEP) raames, Varbla

2004 - 2003 Leonardo da Vinci keeleprojekti Qalspell konverentsid ja 50- tunnine testimisalane koolitus

2002 – Inglise keele ja metoodika kursus (C1), Colchester, English Study Centre


Teadus- ja arendustöö/ ettekanded

2015 - Ettekanne teemal „21st century trends in internal security education - teaching in English (EMI)”, Sisekaitseakadeemia Rahvusvaheline nädal.

2015 - Posterettekanne `Teach the Teachers to Teach in English – The Estonian Academy of Security Sciences`, rahvusvahelisel konverentsil `ICLHE 2015: At the Crossroads Between Innovation and Practice`, Brüssel.

2015 - Ettekanne `Mentorluse suundadest Euroopas` Tallinna Tervishoiukõrgkool

2014 - Posterettekanne 'Sisekaitseakadeemia keelekeskuses rakendatav LAK õpe' rahvusvaheliselt tunnustatud keelealasel konverentsil - The 32nd international conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA)Hispaanias, Sevillas.

2014 - Soidla, Evelyn (2014).E-kursus Inglise keel pääste erialale.

2013 - Ettekanne teemal „Tollipulgaga keelte kallal” Sisekaitseakadeemia Keelekeskuse.

2009 - Leibur, Epp; Saluste, Külli; Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn; Rimane, Guna; Lejina, Inga; Abola, Dzintra; Kibjalnika, Olga (2009). Police-Rescue Learner's Dictionary.

2009 – rahvusvaheline keelekoolitus Integrated Training for Peace Support and Security Management (ITPSSM) kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine.

2009 – ette valmistatud ja läbi viidud koolitus „Multiintelligentsus – mis see on ja kuidas seda rakendada õppeprotsessis?“

2009 – ettekanne erialakeele testimisest Sisekaitseakadeemias rahvusvahelisel Soome ja Eesti inglise keele õpetajate seminaril (CWS).

2009 - Posterettekanne "Testimine Sisekaitseakadeemias" (Tampere, Soome - 23rd Communication Skills Workshop).

2008 - Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn (2008). E-õpiobjekt "Rescue Worker's Day".

2008 - koostatud ja elektrooniliselt kirjastatud erialakeele õppematerjal Professional English for Rescue (80 lk), Sisekaitseakadeemia e-raamatukogu.

2008 – 2009 koostatud 2 e-õppe kursust pääste erialale (ON-line learning).

2006 - Leibur, Epp; Laanemaa, Elen; Saluste, Külli; Soidla, Evelyn; Veispak, Kai (2006). Erialakeele testid keeleoskust tõendava tunnistuse saamiseks (Inglise keel).

2004 - ettekanne konverentsil “Professional and Institutional Development: what are we doing?”, Sisekaitseakadeemia.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
1.2.
2016
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2009
6.2.
2008
6.7.
2006
29.09.2021
11.07.1978
evelyn.soidla@sisekaitse.ee

Career

Institutions and positions
01.08.2013–...   
Estonian Academy of Security Sciences, English (1,00)
01.01.2001–...   
Multilingua Language School, English teacher
01.01.2012–31.12.2013   
English teacher
01.01.2009–31.12.2012   
Estonian Rescue Board, chief specialist in international affairs
01.01.2002–31.12.2009   
Estonian Academy of Security Sciences, lector
 
 
Education
1996–...   
Pärnu Koidula Gümnaasium
2005–2007   
Tallinna Ülikool
1996–2001   
Tallinna Ülikool
 
 
Additional information

2014 - 2016 täiendkoolitused Häirekeskuses

2014 - 2016 täiendkoolitused Päästeametis

2014 - 2016 täiendkoolitused Politsei - ja Piirivalveametis

2014 - 2015 Kursus „Õpetamine inglise keeles“ (Teach the Teachers to Teach in English).

2014 - 2015 Eriala inglise keele kursused päästekorraldajatele.

2008 - 2009 ITPSSM (Integrated Training for Peace Support and Security Management) kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine.

Qualifications

 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 2. Culture and Society; 2.6. Philology and Linguistics; CERCS CLASSIFICATION: H360 Applied linguistics, foreign languages teaching, sociolinguistics
 
 
Additional information
Täiendkoolitus

2015 - Tallinna Ülikooli keelekeskus, Teaching and Learning Foreign Languages Today

2015 - Eneken Titov, Stella Polikarpus, Õppejõudude koolitus: õppemeetodid, hindamine

2015 , Rahvusvaheline konverents`ICLHE 2015: At the Crossroads Between Innovation and Practice`, Universite libre de Bruxelles

2014 TTÜ Kuressaare Kolledš "Keel kui töövahend"

2014 Mare Teichmann Tööstress ja läbipõlemine. Edasi- ja tagasiside

2014 Mari Karm, Õppemeetodid kõrgkoolis

2014 Mart Saarso, Kaptenina ümber maailma

2014 MAD meeskonnatreeningud, Meeskonnatreening

2014 SKA Triin Kibar, Ametikeel

2014 Eesti Maaülikool, Eriala õpetamine inglise keeles

2014 HITSA Innovatsioonikeskus, Võrgustik Võrgutab seminar: Miski pole võimatu, kui sa seda kujutleda suudad: meediakasutus õppetöös

2014 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus, Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis

2014 Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Mentoring for entepreneurship - a mutual beneficial learning relationship

2014 Association of Language Testers in Europe (ALTE), Programme for ALTE Foundation Course in Language Testing Getting Started

2013 Edunet Kristjan Sakk Word, Outlook, PowerPoint

2013 Institute of Foreign Languages, Vilnius University 5th International Scientific Conference Linguistic Pedagogic and Intercultural Challenges in Tertiary Education

2013 Tallinna Haridusamet Kooli uus õppetava

2013 Multilingua, Seminar keelekümblusest ja aktiivõppe meetoditest

2013 Estonian National Defence College (KVÜÕA) Issues in testing listening and reading
comprehension in accordance with STANAG 6001 edition 5

2013 SKA Õppejõudude sisseelamise koolitus -Väljundipõhine õpe

2013 Tallinna Ülikool Katrin Niglas, Praktikale orienteeritud uuringudisainid

2013 SKA - Primus Mentorite koolitus

2013 – rahvusvaheline konverents Higher education – higher level learning?

2012 – programm Keeleõppe arendamine 2011-2013 (täiskasvanute eesti ja võõrkeele vabahariduslike koolitajate täiendkoolitus), SOLAintegra

2012 – SKA keelekeskuse rahvusvaheline konverents Innovative methods for teaching languages, moderaator

2011 – kursus TellMeMore interaktiivse õppeprogrammi kasutamine keeletunnis

2010 – Sissejuhatus juhtimisse, INVICTA

2009 – Projektijuhtimine – eesmärgist tulemuseni, EMI EWT

2009 - seminar Testimine keeleõppes I, II Tartu Ülikool

2008 – seminar Secrets of Teaching English as a Foreign Language, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool

2008 - Seminar Erialakeeleõpe kõrg-ja kutsekoolides
(metoodika, suundumused ja IKT rakendused, Tartu Ülikool

2008 – teaduskeele koolitus, Tallinna Ülikool

2008 – EATE Summer Seminar

2008 – e-õppe koolitus Veebipõhiste õppematerjalide disainimise alused ja e-õppe koolitus Sissejuhatus e-õppesse, Tartu Ülikooli Avatud Ülikool

2008 – koolitus Motivatsiooni tekitamine ja alalhoidmine; õpioskuste arendamine; algajate õpetamine

2008 - rahvusvaheline konverents Võõrkeelte õpetamisest Eesti koolis- Eilsest homsesse, Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskus

2008 - rahvusvaheline konverents Inglise keele õpetamine – õppimine, Tartu Ülikool

2007 – seminarid Testimine keeleõppes ja Erialakeeleõpe kõrg- ja kutsekoolis (metoodika, suundumused ja IKT rakendused), Tartu Ülikool

2005 - seminar Projekti kavandamine (erialase politsei ja pääste ON-line sõnastiku koostamine), Sagadi mõis

2004 – koolitus Language Teaching/ Learning Updates: Teaching Vocabulary and Grammar, Tartu Ülikool

2004 – The 2 nd International PEP English Language Testing Conference

2004 - JHA seminar Peacekeeping English Project (PEP) raames, Sagadi mõis

2004 - seminar erialakeele (ESP) õpetamisest Peacekeeping English Project (PEP) raames, Varbla

2004 - 2003 Leonardo da Vinci keeleprojekti Qalspell konverentsid ja 50- tunnine testimisalane koolitus

2002 – Inglise keele ja metoodika kursus (C1), Colchester, English Study Centre


Teadus- ja arendustöö/ ettekanded

2015 - Ettekanne teemal „21st century trends in internal security education - teaching in English (EMI)”, Sisekaitseakadeemia Rahvusvaheline nädal.

2015 - Posterettekanne `Teach the Teachers to Teach in English – The Estonian Academy of Security Sciences`, rahvusvahelisel konverentsil `ICLHE 2015: At the Crossroads Between Innovation and Practice`, Brüssel.

2015 - Ettekanne `Mentorluse suundadest Euroopas` Tallinna Tervishoiukõrgkool

2014 - Posterettekanne 'Sisekaitseakadeemia keelekeskuses rakendatav LAK õpe' rahvusvaheliselt tunnustatud keelealasel konverentsil - The 32nd international conference of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA)Hispaanias, Sevillas.

2014 - Soidla, Evelyn (2014).E-kursus Inglise keel pääste erialale.

2013 - Ettekanne teemal „Tollipulgaga keelte kallal” Sisekaitseakadeemia Keelekeskuse.

2009 - Leibur, Epp; Saluste, Külli; Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn; Rimane, Guna; Lejina, Inga; Abola, Dzintra; Kibjalnika, Olga (2009). Police-Rescue Learner's Dictionary.

2009 – rahvusvaheline keelekoolitus Integrated Training for Peace Support and Security Management (ITPSSM) kursuse ettevalmistamine ja läbiviimine.

2009 – ette valmistatud ja läbi viidud koolitus „Multiintelligentsus – mis see on ja kuidas seda rakendada õppeprotsessis?“

2009 – ettekanne erialakeele testimisest Sisekaitseakadeemias rahvusvahelisel Soome ja Eesti inglise keele õpetajate seminaril (CWS).

2009 - Posterettekanne "Testimine Sisekaitseakadeemias" (Tampere, Soome - 23rd Communication Skills Workshop).

2008 - Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn (2008). E-õpiobjekt "Rescue Worker's Day".

2008 - koostatud ja elektrooniliselt kirjastatud erialakeele õppematerjal Professional English for Rescue (80 lk), Sisekaitseakadeemia e-raamatukogu.

2008 – 2009 koostatud 2 e-õppe kursust pääste erialale (ON-line learning).

2006 - Leibur, Epp; Laanemaa, Elen; Saluste, Külli; Soidla, Evelyn; Veispak, Kai (2006). Erialakeele testid keeleoskust tõendava tunnistuse saamiseks (Inglise keel).

2004 - ettekanne konverentsil “Professional and Institutional Development: what are we doing?”, Sisekaitseakadeemia.

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
1.2.
2016
3.3.
2012
3.3.
2012
3.3.
2009
6.2.
2008
6.7.
2006
29.09.2021

Otsi publikatsiooni

  • {{item.Name}}
 kuni 
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 7 kirjet
PublikatsioonAutoridAastaVäljaande pealkiriKlassifikaatorFailAsutused
Some aspects of the design and implementation of an English as a medium of instruction (EMI) course in teacher training: An example of the Estonian Academy of Security SciencesSoidla, Evelyn; Hatšaturjan, Aida; Kibar, Triin; Meos, Tiina 2016Proceedings: Estonian Academy of Security Sciences1.2.
Some aspects of the design and implementation of an English as a medium of instruction (EMI) course in teacher training: An example of the Estonian Academy of Security SciencesSoidla, Evelyn; Hatšaturjan, Aida; Kibar, Triin; Meos, Tiina2016Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences: Perspective Security, 151.2.Sisekaitseakadeemia
Sisejulgeolekualane sõnaraamatLeibur, Epp; Saluste, Külli; Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn; Rimane, Guna; Lejina, Inga; Abola, Dzintra; Kibjalnika, Olga ; Huik, Jaan; Kroonberg, Riina; Randoja, Peeter; Silvia Luige, Piret Teppan20123.3.Sisekaitseakadeemia
The Dictionary of Internal SecurityLeibur, Epp; Saluste, Külli; Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn; Rimane, Guna; Lejina, Inga; Abola, Dzintra; Kibjalnika, Olga ; Huik, Jaan; Kroonberg, Riina; Randoja, Peeter20123.3.Sisekaitseakadeemia
Police-Rescue Learner's DictionaryLeibur, Epp; Saluste, Külli; Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn; Rimane, Guna; Lejina, Inga; Abola, Dzintra; Kibjalnika, Olga20093.3.Sisekaitseakadeemia
E-õpiobjekt "Rescue Worker's Day"Laanemaa, Elen; Soidla, Evelyn20086.2.Sisekaitseakadeemia
Erialakeele testid keeleoskust tõendava tunnistuse saamiseks (Inglise keel)Leibur, Epp; Laanemaa, Elen; Saluste, Külli; Soidla, Evelyn; Veispak, Kai20066.7.Sisekaitseakadeemia