See veebileht kasutab küpsiseid kasutaja sessiooni andmete hoidmiseks. Veebilehe kasutamisega nõustute ETISe kasutustingimustega. Loe rohkem
Olen nõus
15.04.1986
+372 5650 6517
alo.allik@emu.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–31.08.2021   
Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut, Energiakasutuse õppetool, Teadur, töörühma juht, lisainfo: https://te.emu.ee/et/struktuur/energiakasutuse-oppetool/tooruhmad-/ (1,00)
01.09.2013–31.05.2014   
Eesti Arengufond, Teemahaldur www.energiatalgud.ee veebiplatvormile, mis koondas energiainfot ja eksperte energiamajanduse arengukava (ENMAK 2030+) koostamisel (0,50)
01.01.2013–31.08.2016   
Eesti Maaülikool, Nooremteadur (0,50)
01.12.2010–31.03.2013   
Eesti Maaülikool, Projektijuht, projekti töörühma igapäevane juhtimine, milles töötas EMÜ-s viis inimest (1,00)
01.09.2008–01.01.2010   
Else OÜ, Elektrivõrkude projekteerija (0,50)
01.06.2008–31.08.2008   
Leithner GmBH (Austria), Tehniline töötaja (1,00)
 
 
Haridustee
2016–2018   
MBA, ärijuhtimise magistrikraad, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, spetsialiseerumine ettevõtlusele ja tehnoloogiajuhtimisele
2015–2015   
Aalto Ülikool, Elektroenergeetika instituut, külalisdoktorant
2012–2016   
PhD, Tehnikateadus (energiakasutus), Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
2008–2010   
MSc, Energiakasutus (cum laude), Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
2005–2008   
BSc, Energiakasutus, Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2021−...   
Tehnikateaduse õppekava doktorantide atesteerimiskomisjoni liige
2020−...   
Eesti Elektroenergeetika Seltsi juhatuse liige
2020−...   
"Euroopa horisont" valdkondliku programmikomitee Eesti-sisese ekspertrühma liige
2017−...   
Biosystems Engineering konverentsi Taastuvenergia sektsiooni juht
2016−...   
Ajakirjaartiklite retsensent, muuhulgas: Energy and Buildings (Elsevier), Renewable Energy (Elsevier), Energies (MDPI).
2016−...   
Artiklite retsensent Rahvusvahelise Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituudi (IEEE) konverentsisarjale International Conference on Renewable Energy Research and Applications
2014−...   
Biosystems Engineering konverentsi korraldustoimkonna liige
2013−...   
Ajakirja Agronomy Research retsensent
2008−...   
Eesti Elektroenergeetika Seltsi liige
2019−2019   
Kutsutud retsensent Niyazi Gündüz-i doktoritööle: "Value of Continuity of Electricity Supply from the Distribution System Operators´ Perspective", Aalto Ülikool
2017−2017   
EMÜ tehnikainstituudi magistrantide teaduskonverentsi korraldustoimkonna juht
2017−2017   
Tootmistehnika magistritööde kaitsmiskomisjoni liige
2014−2014   
EMÜ tehnikainstituudi Magistrantide teaduskonverentsi korraldustoimkonna liige
2013−2014   
Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogu liige
 
 
Loometöö
2020 AS Eesti Gaasi poolt toodetava biometaani keskkonnamõju.
2018 Taastuvenergia 100 % (TE100) arengukava kaasajastamine.
2015 Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia, lõpparuanne.
 
 
Lisainfo
Läbiviidud õppetöö EMÜ tehnikainstituudis:
Protsesside juhtimine, TE.0578 (6 EAP)
Loodushoidlik energeetika, TE.0350 (3 EAP)
Energiakasutus, TE.0002 (18 EAP)
Elektrotehnika, TE.0920 (6 EAP)
EMÜ Tehnikainstituudi korraldatav Tehnoloogiaõppe kursus Gümnaasiumitele.
Startup Ettevõtlus Biomajandustehnoloogiates, TE.1003 (4 EAP)
Magistriseminar, TE.1001 (2 EAP)

Keelteoskus:
inglise - kõrgem tase (vaba suhtlus), energeetika erialakeele oskus
saksa - kõrgem tase (vaba suhtlus), ka energeetika erialakeel
eesti - emakeel
soome - algtase

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2019, Alo Allik, DoRa T8 stipendium: "Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses", sihtriik Rumeenia
2019, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, sihtriik Austraalia
2018, Alo Allik, DoRa T8 stipendium: "Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses", sihtriik Prantsusmaa
2017, Alo Allik, Eesti Elektroenergeetika Selts. Aasta parim elektroenergeetika üliõpilastöö
2017, Alo Allik, DoRa T8 stipendium: "Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses", sihtriik Ameerika Ühendriigid.
2016, Alo Allik, Maailma Energeetikanõukogu Eesti uurimistööde stipendiumi 1. auhind doktoritöö eest.
2016, Alo Allik, DoRa T8 stipendium: "Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses", sihtriik Ühendkuningriik
2015, Alo Allik, Dora T6 stipendium: "Doktorantide semester välismaal"
2014, Alo Allik, DoRa T8 stipendium: "Noorteadlaste osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses", sihtriik Horvaatia
2012, Alo Allik, Korporatsioon Vironia doktoriõpingute stipendium
 
 
Teadustöö põhisuunad
ETIS KLASSIFIKAATOR: 4. Loodusteadused ja tehnika; 4.17. Energeetikaalased uuringud; CERCS KLASSIFIKAATOR: T140 Energeetika

Jooksvad projektid

Lõppenud projektid

Juhendamisel väitekirjad

Juhendatud väitekirjad

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.4.
2020
5.2.
2020
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
14.06.2021
15.04.1986
+372 5650 6517
alo.allik@emu.ee

Career

Institutions and positions
01.09.2016–31.08.2021   
Estonian University of Life Sciences, Institute of Technology, Chair of Energy Application Engineering, Researcher and work group leader, further information: https://te.emu.ee/en/about/department-of-energy-engineering/research/tooruhm/ (1,00)
01.09.2013–31.05.2014   
Estonian Development Fund, content manager for www.energiatalgud.ee (a platform for the cooperation of energy experts) (0,50)
01.01.2013–31.08.2016   
Estonian University of Life Sciences, Junior Researcher (0,50)
01.12.2010–31.03.2013   
Estonian University of Life Sciences, Project manager, everyday management of a project with five team members (1,00)
01.09.2008–01.01.2010   
Else Ltd, Electrical Grid Planner (0,50)
01.06.2008–31.08.2008   
Leithner GmBH (Austria), Technical staff (1,00)
 
 
Education
2016–2018   
MBA, University of Tartu, School of Economics, specialization in entrepreneurship and technology management
2015–2015   
Aalto University, School of Electrical Engineering, visiting doctoral student
2012–2016   
PhD, technical sciences, specialization in renewable energy, Estonian University of Life Sciences
2008–2010   
MSc, Energy management and system technology (cum laude), Estonian University of Life Sciences
2005–2008   
BSc, Energy management and system technology, Estonian University of Life Sciences
 
 
R&D related managerial and administrative work
2021−...   
Member of the evaluation committee for doctoral students in technical sciences
2020−...   
Member of the management board of the Estonian Society for Electrical Power Engineering
2020−...   
Member of Expert Group of the Horizon Europe Programme Committee
2017−...   
Renewable Energy section manager at the Biosystems Engineering conference
2016−...   
Reviewer for journals, including Energy and Buildings (Elsevier), Renewable Energy (Elsevier), Energies (MDPI).
2016−...   
Reviewer to IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) conference papers of the International Conference on Renewable Energy Research and Applications
2014−...   
Member of the Organizing Board for the Biosystems Engieering Conference
2013−...   
Reviewer for Agronomy Research journal
2008−...   
Member of Estonian Society for Electrical Power Engineering
2019−2019   
Invited reviewer for the docotoral thesis of Niyazi Gündüz, thesis title: "Value of Continuity of Electricity Supply from the Distribution System Operators´ Perspective", Aalto University
2017−2017   
Chairman of the Organizing Committee for the Master's Students Conference in the Institute of Technology in the Estonian University of Life Sciences
2017−2017   
Member of the committee for master thesis defences in Production Engineering
2014−2014   
Member of the Organizing Committee for the Master's Students Conference in the Institute of Technology of the Estonian University of Life Sciences
2013−2014   
Member of Council of Institute of Technology in Estonian University of Life Sciences
 
 
Creative work
2020 Environmental Impact of the Biomethane Produced by Eesti Gaas AS.
2018 Updates to the Estonian Renewable Energy 100 % (TE100) action plan.
2015 Estonian Climate Adaptation Strategy for Infrastructure and Energy, Final report.
 
 
Additional information
Teaching work in the Institute of Technology:
Process Management, TE.0578 (6 EAP)
Sustainable Energy Engineering, TE.0350 (3 EAP)
Energy Application Engineering, TE.0002 (18EAP)
Electrotechnics, TE.0920 (6 EAP)
Technology course for highschool students organized by the Institute of Technology.
Startup-entrepreneurship in Biosystems Engineering, TE.1003 (4 EAP)
Master Student's Seminar, TE.1001 (2EAP)

Language skills:
English - full professional proficiency
German - full professional proficiency
Estonian - native speaker
Finnish - basic proficiency

Qualifications

 
 
Honours & awards
2019, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination Romania
2019, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination Australia
2018, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination France
2017, Alo Allik, Estonian Society for Electrical Power Engineering. Best Student Thesis On Power Engineering
2017, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination USA
2016, Alo Allik, World Energy Council Estonia 1. prize for research work done in the doctoral thesis.
2016, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination United Kingdom
2015, Alo Allik, Dora T6 Scolarship: "Semester abroad for Doctoral students"
2014, Alo Allik, DoRa T8 scholarship: “Participation of young researchers in the international exchange of knowledge”, destination Croatia
2012, Alo Allik, Scholarship for doctoral studies awarded by the Vironia student fraternity
 
 
Fields of research
ETIS CLASSIFICATION: 4. Natural Sciences and Engineering; 4.17. Energetic Research; CERCS CLASSIFICATION: T140 Energy research
 
 

Projects in progress

Completed projects

Dissertations under supervision

Supervised dissertations

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2021
3.1.
2021
1.1.
2020
3.1.
2020
3.4.
2020
5.2.
2020
1.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
3.1.
2019
1.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.1.
2018
3.2.
2018
1.1.
2017
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
2.3.
2016
3.1.
2016
2.5.
2015
2.5.
2015
2.5.
2015
1.1.
2014
1.1.
2014
3.1.
2014
3.1.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
3.5.
2014
6.7.
2014
1.1.
2013
3.1.
2013
3.2.
2013
3.4.
2013
3.1.
2012
3.1.
2012
3.2.
2012
6.3.
2012
14.06.2021

Otsi projekti

  • {{item.Name}}
Asutus on projekti finantseerija   Asutus on projekti teostaja  
  • {{searchListItem.Name}}
Kõik   Tavaprojektid   Ülemprojektid   Alamprojektid  
Uus Frascati (2015)
Uus ja vana Frascati (otsing uue järgi väljastab ka seotud vanad)
Kõik
Käimasolevad
Lõppenud
Algus
Hajus
Täpne
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammLiikNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusFinantseerijapoolne rahastamine
MUU8-2/T15012TIEK (10-4.5.5/15/22-1)Eesti taristu ja energiasektori kliimamuutustega kohanemise strateegia01.01.201531.08.2015Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut53 973,04 EUR
MUU8-2/T13002TEDTIntegreeritud biotehnilised süsteemid01.01.201331.12.2016Margus ArakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut256 000,00 EUR
1.2.3.4.8V160044SPENPartnership for New Energy Leadership 205001.03.201628.02.2019Elis VollmerEesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus134 125,00 EUR
TK8F160035TIEK (TK146)Teadmistepõhise ehituse tippkeskus01.10.201501.03.2023Andres AnnukEesti Maaülikool, Tehnikainstituut258 790,45 EUR
MUU8-2/T13141TIEKVäiketuuliku optimaalse mastikõrguse analüüs20.09.201331.12.2013Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut4 519,00 EUR
MUU8-2/T10174TETE (CB21)Wood Energy and Cleantech01.05.201031.12.2012Andres AnnukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut231 778,00 EUR