Katrin Tiidenberg

26.07.1980
5090198
katrin_oja@hotmail.com
detailne CV https://www.dropbox.com/s/1iyx4h8l5w0b6r3/Katrin%20Tiidenberg_CVeng%202016.docx?dl=0

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2016–...    Aarhus University, Järeldoktor (1,00)
01.09.2015–31.08.2016    Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Lektor (0,40)
01.03.2013–01.03.2015    Tallinna Ülikool, Teadusassistent (0,50)
2012–01.09.2015    Tallinna Ülikool, Lektor (0,50)
2011–19.06.2015    Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, doktorant (1,00)
01.01.2007–31.12.2012    Briti Nõukogu, Põhja ja Kesk-Euroopa ning Venemaa regiooni turundus ja kommunikatsioonijuht
01.01.2006–31.12.2007    AS SL Õhtuleht, turundusdirektor
01.01.2002–31.12.2006    SA Tallinna Lauluväljak, turundus-, ja arendusjuht
 
 
Haridustee
2011–2015    Doktorantuur, Sotsioloogia, Tallinna Ülikool
2003–2005    Magister, Meedia ja Kommunikatsioon, Tartu Ülikool. Magistritöö "Ajude äravool avaliku arutelu objektina."
2000–2001    Sotsioloogia, Bard College, NY, Ameerika Ühendriigid
1998–2003    Bakalaureus, Tartu Ülikool, Sotsioloogia. Bakalaureuse töö "Ajude äravool ja asukohamaale kinnistumine USA näitel"
 
 
Loometöö
"Muusa" Katrin Oja, romaan. Kirjastus Tänapäev. 2012 Tänapäeva romaanivõistlusel äramärgitud töö.;
“Endlike endlike seina peal” SIRP, Oktoober 2, 2015
“Endlid, kapitalism ja kultuur” KAJA, September, 2015
“Kui kaugele on kukkunud käbi kännust” Psühholoogia Sinule, September 2015
“Mida te siin tolknete, kas teil midagi kasulikku ei ole teha?!” Postimees, 28 Aprill 2015
“Eneseksolemise esseed” Postimees, Jaanuar 25, 2014
“Ebaõiguslastega piketeerima Eesti Päevaleht, Jaanuar 7, 2014
;
"Helleri hind" Katrin Oja, 2013, kirjastus Tänapäev;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2017, Katrin Tiidenberg, Eesti Teaduste Akadeemia kokkukutsutud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asutava kogu liige
2014, Katrin Tiidenberg, Käitumis,- sotsiaal-, ja terviseteaduste doktorikooli eriauhind identiteedi murendamise eest ettekandes ‘”I have seen you naked” – platform affordances and audience segregation of sharing images on tumblr and Facebook’
2014, Katrin Tiidenberg, Tallinna Ülikooli üliõpilastööde konkurss, Sotsiaalteaduste valdkonna I preemia
2012, Katrin Tiidenberg, Tallinna Ülikool, RASI, Kõige Innovaatilisema õppejõu auhind
2005, Katrin Tiidenberg, Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi II preemia magistriõppe astmes
2003, Katrin Tiidenberg, Eesti Teaduste Akadeemia Üliõpilastööde konkursi I preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.11. Sotsiaalteadused; CERCS ERIALA: S210 Sotsioloogia ; PÕHISUUND: Identiteet online sotsiaalvõrgustikes. Seksuaalne identiteet. Blogid.

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
5.2.
2012

Katrin Tiidenberg

26.07.1980
5090198
katrin_oja@hotmail.com

Career

Institution and occupation
01.09.2016–...    Aarhus University, Post-Doc (1,00)
01.09.2015–31.08.2016    Tallinn University, School of Governance, Law and Society, Lecturer (0,40)
01.03.2013–01.03.2015    Tallinn University, Academic Assistant (0,50)
2012–01.09.2015    Tallinn University, Lecturer (0,50)
2011–19.06.2015    Tallinn University, Institute of International and Social Studies, phd student (1,00)
01.01.2007–31.12.2012    British Council, Marketing and Communications Manager, North and Central Europe
01.01.2006–31.12.2007    SL Õhtuleht Ltd, Director of Marketing
01.01.2002–31.12.2006    Tallinn Song Festival Grounds, Marketing and Development Manager
 
 
Education
2011–2015    PhD, Sociology, University of Tallinn
2003–2005    MA, Media and Communications, University of Tartu. MA thesis "Brain drain in public debate"
2000–2001    Sociology, Bard College, NY, USA
1998–2003    BA, Sociology, University of Tartu. BA thesis "Brain drain and settling in the receiving country based on the example of USA"
 
 
Creative work
"Muusa" Katrin Oja, novel. Tänapäev Publishing. Nominated in the 2012 Tänapäev Novel Competition;
;
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2017, Katrin Tiidenberg, founding member of the Estonian Academy of Sciences Young Academy of Sciences
2014, Katrin Tiidenberg, Doctoral School of Behavioural, Social and Health Sciences Special award for ‘crumbling identity’ in the presentation ‘”I have seen you naked” – platform affordances and audience segregation of sharing images on tumblr and Facebook’
2014, Katrin Tiidenberg, Tallinn University, Estonia Competition of student works and publications, I award for publications in the area of Social Sciences
2012, Katrin Tiidenberg, Institute of International and Social Studies, Tallinn University, Most innovative lecturer
2005, Katrin Tiidenberg, Estonian National Contest for Young Scientists at university level, II Prize for MA thesis
2003, Katrin Tiidenberg, Estonian Academy of Science student work's contets, I Prize for BA thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.11. Social Sciences; CERCS SPECIALTY: S210 Sociology ; SPECIALITY: Self-identity in SNSs. Sexual Identity. Blogosphere.
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.1.
2017
3.1.
2017
3.1.
2017
1.1.
2016
3.1.
2016
1.1.
2015
1.1.
2015
1.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
3.1.
2015
4.1.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
5.2.
2015
1.2.
2014
1.2.
2014
3.2.
2014
3.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
3.1.
2013
3.4.
2013
3.4.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.1.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
3.4.
2012
5.2.
2012
  • Leitud 6 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0130111s08 Muutused Eesti elanike hoiakutes ja elustiilides aastatel 1985 - 2013: horisontaalne kihistumine01.01.200831.12.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut387 289,25 EUR
MUUF/4816 (TLÜ uuringufondi nõukogu otsus 25. 11.2016 nr 9/16)Eesti Sotsiaalteaduste X Aastakonverents “Eesti 100 - teel avatusele?” 24-25.03.2017 – ettevalmistamine ja läbiviimine. 01.01.201731.03.2017Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut3 600,00 EUR
MUUTRU15138A LGBT inimeste olukorra kaardistamine tervise-, hariduse- ja töövaldkonnas ning teenuste ja kaupade kättesaamisel Eestis 30.10.201501.03.2016Triin RoosaluTallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut9 900,00 EUR
MUUAU/7211 (266831)Mälu(paigad), noored, poliitiline pärand ja kodanikuaktiivsus01.06.201130.09.2015Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut374 047,00 EUR
MUURU/2913Põhjamaade Noorsoouringute Sümpoosium (NYRIS 12)12.03.201314.06.2013Airi-Alina AllasteTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut12 000,00 EUR
MUURU/4113Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 201318.03.201330.05.2014Triin RoosaluTallinna Ülikool; Tallinna Ülikool, Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut7 440,00 EUR
  • Leitud 39 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Tiidenberg, Katrin; Whelan, Andrew (2017). Sick bunnies and pocket dumps: ‘not-selfies’ and the genre of self-representation. Popular Communication, x−xx [ilmumas].1.1.
Tiidenberg, Katrin (2017). Visibly aging Femininities – Women’s visual Discourses of being over-40 and over-50 on Instagram. Feminist Media Studies, xx−xx [ilmumas].1.1.
Tiidenberg, Katrin; Baym, Nancy K. (2017). Learn it, Buy it, Work it – Intensive Pregnancy on Instagram. Social Media + Society, 1−13.<a href='http://dx.doi.org/10.1177/2056305116685108' target='_blank'>10.1177/2056305116685108</a>.1.2.
Tiidenberg, Katrin (2017). Ihu ja hingega internetis, kuidas mõista sotsiaalmeediat? Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus [ilmumas].2.1.
Tiidenberg, Katrin (2017). Ethics in Digital Research. In: Uwe Flick (Ed.). Handbook of Qualitative Data Collection (xx−xx). London: Sage Publications Ltd [ilmumas].3.1.
Tiidenberg, Katrin (2017). “Nude selfies til I die” – making of ‘sexy’ in selfies. In: Paul G. Nixon, Isabel Düsterhöft (Ed.). Sex in the Digital Age (xx−xx). Taylor &amp; Francis [ilmumas].3.1.
Tiidenberg, Katrin; Markham, Annette N; Pereira, Gabriel O; Rehder, Mads M; Sommer, Jannek K; Dremljuga, Ramona-Riin; Dougherty, Meghan (2017). &quot;I&#39;m an addict&quot; and other sensemaking devices, a discourse analysis of self-reflections on lived experience of social media. <i>Proceedings of 2017 International Conference on Social Media and Society: 2017 International Conference on Social Media and Society (#SMSociety) in Toronto, Canada on July 28-30, 2017.</i> Toronto, Kanada: ACM, xx−xx [ilmumas].5.1.
Tiidenberg, Katrin, Allaste, Airi-Alina (2016). Perceptions of participation and the Share button. Studies of Transition States and Societies, 8 (2), 52−63.1.1.
Seko, Yukari; Tiidenberg, Katrin (2016). Birth through the digital womb: visualizing prenatal life online. In: Nixon, Paul G; Rawal, Rajash; Funk, Andreas (Ed.). Digital Media Usage Across the Life Course (50−66). Routledge.3.1.
Tiidenberg, Katrin (2015). Boundaries and conflict in a NSFW community on tumblr –the meanings and uses of selfies. New Media and Society, 1−16.<a href='http://dx.doi.org/10.1177/1461444814567984' target='_blank'>10.1177/1461444814567984</a>.1.1.
Tiidenberg, Katrin (2015). Odes to heteronormativity – presentations of femininity in Russian-speaking pregnant women’s Instagram accounts. International Journal of Communication, 9, 1746−1758.1.1.
Tiidenberg, Katrin Gómez-Cruz, Edgar (2015). Selfies, Image and the Re-making of the Body. Body and Society, 1−26.<a href='http://dx.doi.org/10.1177/1357034X15592465' target='_blank'>10.1177/1357034X15592465</a>.1.1.
Tiidenberg, Katrin (2015). Great faith in surfaces – A visual narrative analysis of selfies. In: Allaste, Airi-Alina, Tiidenberg, Katrin (Ed.). &quot;In Search of ...” New Methodological Approaches to Youth Research (233−256).. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Allaste, Airi-Alina, Tiidenberg, Katrin (2015). In search of inventive methods in youth research. In: Allaste, Airi-Alina, Tiidenberg, Katrin (Ed.). “In Search of …” New Methodological Approaches to Youth Research (1−12). Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Tiidenberg, Katrin; Allaste, Airi-Alina (2015). Introduction. In Search of Inventive Methods in Youth Research. In: Allaste, Airi-Alina, Tiidenberg, Katrin (Ed.). &quot;In Search of ...” New Methodological Approaches to Youth Research (1−12). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.3.1.
Allaste Airi-Alina, Tiidenberg Katrin (2015). Sexy Selfies of the transitioning Self. In: Woodman, Dan; Bennett, Andy (Ed.). Youth Cultures, Transitions, and Generations. Bridging the Gap in Youth Research (113−126). United Kingdom: Palgrave Macmillan.3.1.
Allaste, Airi-Alina; Tiidenberg, Katrin (2015). “In Search of …” New Methodological Approaches to Youth Research. In: Allaste, Airi-Alina, Tiidenberg, Katrin (Ed.). “In Search of …” New Methodological Approaches to Youth Research (xx−xx).. Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing [ilmumas].4.1.
Tiidenberg, Katrin (2015). &quot;Nakedness and contextual ethics&quot; paneelis INTERNET RESEARCH ETHICS: NEW CONTEXTS, NEW CHALLENGES – NEW (RE)SOLUTIONS? 1.5.2.
Tiidenberg, Katrin (2015). Anti gravity selfies – presentations of hotness, fitness, and style by women over 40 and 50 on Instagram and tumblr. In: . ICA 2015, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico - 21-25 May 2015. 5.2.
Tiidenberg, Katrin (2015). FITNESS, FATNESS AND PHOTOGRAPHABILITY OF WOMEN’S BODIES AFTER 40 AND 50. 1−3.5.2.
Tiidenberg, Katrin; Allaste, Airi-Alina (2015). IMAGINARY INACTIVITY AND THE SHARE BUTTON. 1−4.5.2.
Tiidenberg, Katrin (2014). Bringing sexy back: reclaiming the body aesthetic via self-shooting. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8 (1), x.<a href='http://dx.doi.org/10.5817/CP2014-1-3' target='_blank'>10.5817/CP2014-1-3</a>.1.2.
Tiidenberg, Katrin (2014). There’s no limit to your love – scripting the polyamorous self. Journal für Psychologie, 22 (1), 1−27.1.2.
Tiidenberg, Katrin (2014). Heteronormatiivsus kui domineeriv hoiakutesüsteem Eestis. Roosalu, Triin (Toim.). Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013. Artiklite kogumik. (98−107).. Tallinn: Sotsiaalministeerumi toimetised.3.2.
Roosalu, Triin; Aavik, Kadri; Tiidenberg, Katrin (2014). Ühiskondlikud hoiakud kui soolise võrdõiguslikuse telg: sissejuhatavad märkmed. Roosalu, Triin (Toim.). Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2013 (10−24).. Tallinn: Sotsiaalministeerium.3.2.