Merrit Shanskiy

18.07.1973
+372 5343 6273
merrit.shanskiy@emu.ee
http://pk.emu.ee/struktuur/muld/
01.09.1995−01.09.2011 Noormets, -
Endine perekonnanimi Noormets.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.08.2019    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Mullateadus (1,00)
2012–31.08.2015    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemassistent (1,00)
2007–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Erakorraline vanemteadur (1,00)
2007–2011    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemteadur (1,00)
2003–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (0,50)
2002–2005    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2002–2006    Doktorantuur, taimekasvatuse erialal. Eesti Maaülikool (EMU)
2000–2002    Magistrantuur, aianduse erialal. Eesti Põllumajandusülikool (EPMÜ)
1996–2000    Bakalaureuse kraad, agronoomias. EPMÜ.
1991–1994    Aednik, Räpina Kõrgem Aianduskool.
1988–1991    Tartu 12 Keskkool. Kommerts Gümnaasium.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    Eesti Mullateaduse Seltsi liige
2004−...    Euroopa Mullakaitse Seltsi liige
2003−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2008−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liige
2008−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllumajanduse eriala bakalaureuse ja magistrinõukogu liige
2007−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluseosakonna juhataja
2007−2007    "Agronoomia 2007", teadlastelt tootjatele - konverentsi korralduskomisjoni esimees
2003−2004    Euroopa Ühenduse Taime Füsioloogia liidu liige
 
 
Loometöö
NJF seminari No. 486. Uued meetodid taimetoitainete ringlemiseks - tagajärjed väetusväärtusele ja mulla viljakusele. Korralduskomitee liige. ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Erialane täienduskoolitus
2005 enesetäiendamine Hiinas, Changchun Põllumajandus Ülikool.
2004 loengute pidamine Hiinas, Changchun Põllumajandus Ülikool.
2003 laboratoorsete katsete läbiviimine Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis, osana doktoriõppest.
2003 Põhja- ja Baltimaade doktorantide kursus’Values, ideology and organic farming’. Rootsi, Falkenberg.
2003 Põhja- ja Baltimaade doktorantide kursus’Crop physiological aspects of climate change’. Norra, Drumsö.
2000, 2001-2002 erialane enesetäiendamine Nova Scotia Põllumajandus kolledžis Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuuri finantseeringul.

Stipendiumid
Kristjan Jaak stipendium osavõtuks konverentsist Geo-Keskkond 2004 ja 2006.
ETA teadlaste vahetusfondi toetus arendamaks ja tegemaks koostööd muldade orgaanilise aine uurimise alal Poola TA Põllu- ja metsamajandusliku uurimiskeskusega (Poznan, Poola, 2005).
Toetusena saanud CIRIUSE stipendiumi (Taani, Kopenhaagen, 2003).
Eesti tudengite fondilt, USA saanud Uku Kruusimäe nimelise stipendiumi 2003.
Stipendium Estonia-Revelia Academic Fondilt (2001).


Honours/awards
Kristjan Jaak scholarship for participation on conference Geo-Environment 2004 and 2006.
The scholarship of EAS in 2005 to visiting, developing and cooperation work with Polish Research Centre for Agricultural and Forest Environment (Poznan).
Support from CIRIUSE scholarship (Denmark, Copenhagen, 2003).
Scholarship of Uku Kruusimägi from Estonian Students Fund, USA (2003).
Financial support from the Canadian International Development Agency for graduate research at NSAC (1.01.2001-31.05.2002).
Scholarship from Estonia-Revelia Academic Fond (2001).
;
Emapuhkus: 2008-2009; 2013-2014.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak stipendium osalemaks konverentsil Geo-Keskkond.
2006, Merrit Shanskiy, III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe astmes Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi SA Archimedese korraldataval üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2005, Merrit Shanskiy, Eesti Teaduste Akadeemia teadlaste vahetusfondi toetus Poola TA Põllu- ja metsamajandusliku uurimiskeskusega.
2004, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak stipendium osalemaks konverentsi Geo-Keskkond.
2003, Merrit Shanskiy, CIRIUSE stipendium Taani Kuninglik Veterinaaria Ülikool, Kopenhaagen.
2001, Merrit Shanskiy, Eesti-Revelia Akadeemilise fondi stipendium.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.5.
2001
6.3.
0

Merrit Shanskiy

18.07.1973
+372 5343 6273
merrit.shanskiy@emu.ee
http://pk.emu.ee/struktuur/muld/
01.09.1995−01.09.2011 Noormets, -
Previous family name Noormets.

Career

Institution and occupation
01.09.2015–31.08.2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Soil Science (1,00)
2012–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Assistant (1,00)
2007–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
2007–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Researcher (1,00)
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (0,50)
2002–2005    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Lecturer (0,50)
 
 
Education
2002–2006    PhD, in plant production. Estonian University of Life Sciences
2000–2002    M.Sc., horticulture. Estonian Agricultural University (EAU)
1996–2000    B.Sc. (Agriculture)
1991–1994    Qualified horticulturist. Räpina Horticultural College.
1988–1991    Tartu (Estonia) Secondary School Number 12.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Member of the Estonian Soil Science Society
2004−...    European Society for Soil Conservation (ESSC)
2003−...    Member of Academical Agricultural Society
2008−2011    Member of the Scientific Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2008−2011    Member of the Expert Council for Baschelor and M.SC examination of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−2011    Head of Department of Field Crops and Grasslands, Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−2007    Annual conference "Agronomy 2007" from scientists to producers, head of the organizing committee
2003−2004   
 
 
Creative work
NJF seminar No. 486. Novel methods for circulating plant nutrients – consequences for fertiliser value and soil fertility. Member of seminar commitee.;
 
 
Additional career information
TRAINING AND SPECIAL COURSES
2010 Training Course at The Research Institute of Organic Agriculture (FiBl), Switzerland.
2010 Training Course at Tartu University, Estonia:
•Middle level managers in science;
•Instruments for successful developmental discussion.
2009 Scholarship programme at Agricultural University of Prague, The Czech Republic.
2008 MASS SPEC DON’T LIE! LC-MS in environmental analysis at Eikjelkamp equipment workshop, Tallinn, Estonia.
2008 Tarining Course at Estonian University of Life Sciences
•Basis of self-explanation.
2007 and 2008 Scholarship programme at the Forestry Research Institute, Poznan, Poland.
2004 and 2005 Scholarship programme at Changchun University, China.
2003 Scholarship programme at the Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen,Denmark.
2003 Training Course at Falkenberg, Sweden:
•Nordic-Baltic research course ‘Values, ideology and organic farming’.
2003 Training Course at Drumsö, Norway:
•Nordic-Baltic research course ‘Crop physiological aspects of climate change’.
2000 and 2001- 2002 Scholarship programme at Nova Scotia Agricultural College organized by Canadian International Development Agency - financed study period.
;
Maternity leave: 2008-2009;2013-2014.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak scholarship for participation on conferences Geo-Environment.
2006, Merrit Shanskiy, Third prize in the category of biological and environmental sciences (doctoral level) at the Contest of Students' Research Studies held by the Ministry of Education and Research of Estonia (Archimedes foundation)
2005, Merrit Shanskiy, The scholarship of Estonian Science Foundation for co-operation with Polish Research Centre for Agricultural and Forest Environment, Poznan-Poland
2004, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak scholarship for participation on conferences Geo-Environment.
2003, Merrit Shanskiy, CIRIUS scholarship Denmar, Royal Agricultural and Veterinary University, Copenhagen.
2001, Merrit Shanskiy, Scholarship from Estonia-Revelia Academica fund.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.5.
2001
6.3.
0