Merrit Shanskiy

18.07.1973
+372 5343 6273
merrit.shanskiy@emu.ee
http://pk.emu.ee/struktuur/muld/
01.09.1995−01.09.2011 Noormets, -
Endine perekonnanimi Noormets.

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
01.09.2015–31.08.2019    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Mullateadus (1,00)
2012–31.08.2015    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemassistent (1,00)
2007–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond, Erakorraline vanemteadur (1,00)
2007–2011    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Vanemteadur (1,00)
2003–2007    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Teadur (0,50)
2002–2005    Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Lektor (0,50)
 
 
Haridustee
2002–2006    Doktorantuur, taimekasvatuse erialal. Eesti Maaülikool (EMU)
2000–2002    Magistrantuur, aianduse erialal. Eesti Põllumajandusülikool (EPMÜ)
1996–2000    Bakalaureuse kraad, agronoomias. EPMÜ.
1991–1994    Aednik, Räpina Kõrgem Aianduskool.
1988–1991    Tartu 12 Keskkool. Kommerts Gümnaasium.
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2009−...    Eesti Mullateaduse Seltsi liige
2004−...    Euroopa Mullakaitse Seltsi liige
2003−...    Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige
2008−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadusnõukogu liige
2008−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi põllumajanduse eriala bakalaureuse ja magistrinõukogu liige
2007−2011    Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekasvatuse ja rohumaaviljeluseosakonna juhataja
2007−2007    "Agronoomia 2007", teadlastelt tootjatele - konverentsi korralduskomisjoni esimees
2003−2004    Euroopa Ühenduse Taime Füsioloogia liidu liige
 
 
Loometöö
NJF seminari No. 486. Uued meetodid taimetoitainete ringlemiseks - tagajärjed väetusväärtusele ja mulla viljakusele. Korralduskomitee liige. ;
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Erialane täienduskoolitus
2005 enesetäiendamine Hiinas, Changchun Põllumajandus Ülikool.
2004 loengute pidamine Hiinas, Changchun Põllumajandus Ülikool.
2003 laboratoorsete katsete läbiviimine Taani Kuninglikus Veterinaaria ja Põllumajandusülikoolis, osana doktoriõppest.
2003 Põhja- ja Baltimaade doktorantide kursus’Values, ideology and organic farming’. Rootsi, Falkenberg.
2003 Põhja- ja Baltimaade doktorantide kursus’Crop physiological aspects of climate change’. Norra, Drumsö.
2000, 2001-2002 erialane enesetäiendamine Nova Scotia Põllumajandus kolledžis Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuuri finantseeringul.

Stipendiumid
Kristjan Jaak stipendium osavõtuks konverentsist Geo-Keskkond 2004 ja 2006.
ETA teadlaste vahetusfondi toetus arendamaks ja tegemaks koostööd muldade orgaanilise aine uurimise alal Poola TA Põllu- ja metsamajandusliku uurimiskeskusega (Poznan, Poola, 2005).
Toetusena saanud CIRIUSE stipendiumi (Taani, Kopenhaagen, 2003).
Eesti tudengite fondilt, USA saanud Uku Kruusimäe nimelise stipendiumi 2003.
Stipendium Estonia-Revelia Academic Fondilt (2001).


Honours/awards
Kristjan Jaak scholarship for participation on conference Geo-Environment 2004 and 2006.
The scholarship of EAS in 2005 to visiting, developing and cooperation work with Polish Research Centre for Agricultural and Forest Environment (Poznan).
Support from CIRIUSE scholarship (Denmark, Copenhagen, 2003).
Scholarship of Uku Kruusimägi from Estonian Students Fund, USA (2003).
Financial support from the Canadian International Development Agency for graduate research at NSAC (1.01.2001-31.05.2002).
Scholarship from Estonia-Revelia Academic Fond (2001).
;
Emapuhkus: 2008-2009; 2013-2014.;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2006, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak stipendium osalemaks konverentsil Geo-Keskkond.
2006, Merrit Shanskiy, III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe astmes Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi SA Archimedese korraldataval üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil
2005, Merrit Shanskiy, Eesti Teaduste Akadeemia teadlaste vahetusfondi toetus Poola TA Põllu- ja metsamajandusliku uurimiskeskusega.
2004, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak stipendium osalemaks konverentsi Geo-Keskkond.
2003, Merrit Shanskiy, CIRIUSE stipendium Taani Kuninglik Veterinaaria Ülikool, Kopenhaagen.
2001, Merrit Shanskiy, Eesti-Revelia Akadeemilise fondi stipendium.
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 1. Bio- ja keskkonnateadused; 1.6. Põllumajandusteadus

Lõppenud projektid

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.1.
2017
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.5.
2001
6.3.
0

Merrit Shanskiy

18.07.1973
+372 5343 6273
merrit.shanskiy@emu.ee
http://pk.emu.ee/struktuur/muld/
01.09.1995−01.09.2011 Noormets, -
Previous family name Noormets.

Career

Institution and occupation
01.09.2015–31.08.2019    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Soil Science (1,00)
2012–31.08.2015    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Assistant (1,00)
2007–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Soil Science and Agrochemistry, Extraordinary Senior Researcher (1,00)
2007–2011    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Senior Researcher (1,00)
2003–2007    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Researcher (0,50)
2002–2005    Estonian University of Life Sciences, Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Lecturer (0,50)
 
 
Education
2002–2006    PhD, in plant production. Estonian University of Life Sciences
2000–2002    M.Sc., horticulture. Estonian Agricultural University (EAU)
1996–2000    B.Sc. (Agriculture)
1991–1994    Qualified horticulturist. Räpina Horticultural College.
1988–1991    Tartu (Estonia) Secondary School Number 12.
 
 
R&D related managerial and administrative work
2009−...    Member of the Estonian Soil Science Society
2004−...    European Society for Soil Conservation (ESSC)
2003−...    Member of Academical Agricultural Society
2008−2011    Member of the Scientific Council of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2008−2011    Member of the Expert Council for Baschelor and M.SC examination of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−2011    Head of Department of Field Crops and Grasslands, Institute of Agricultural and Environmental Sciences at the Estonian University of Life Sciences
2007−2007    Annual conference "Agronomy 2007" from scientists to producers, head of the organizing committee
2003−2004   
 
 
Creative work
NJF seminar No. 486. Novel methods for circulating plant nutrients – consequences for fertiliser value and soil fertility. Member of seminar commitee.;
 
 
Additional career information
TRAINING AND SPECIAL COURSES
2010 Training Course at The Research Institute of Organic Agriculture (FiBl), Switzerland.
2010 Training Course at Tartu University, Estonia:
•Middle level managers in science;
•Instruments for successful developmental discussion.
2009 Scholarship programme at Agricultural University of Prague, The Czech Republic.
2008 MASS SPEC DON’T LIE! LC-MS in environmental analysis at Eikjelkamp equipment workshop, Tallinn, Estonia.
2008 Tarining Course at Estonian University of Life Sciences
•Basis of self-explanation.
2007 and 2008 Scholarship programme at the Forestry Research Institute, Poznan, Poland.
2004 and 2005 Scholarship programme at Changchun University, China.
2003 Scholarship programme at the Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen,Denmark.
2003 Training Course at Falkenberg, Sweden:
•Nordic-Baltic research course ‘Values, ideology and organic farming’.
2003 Training Course at Drumsö, Norway:
•Nordic-Baltic research course ‘Crop physiological aspects of climate change’.
2000 and 2001- 2002 Scholarship programme at Nova Scotia Agricultural College organized by Canadian International Development Agency - financed study period.
;
Maternity leave: 2008-2009;2013-2014.;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2006, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak scholarship for participation on conferences Geo-Environment.
2006, Merrit Shanskiy, Third prize in the category of biological and environmental sciences (doctoral level) at the Contest of Students' Research Studies held by the Ministry of Education and Research of Estonia (Archimedes foundation)
2005, Merrit Shanskiy, The scholarship of Estonian Science Foundation for co-operation with Polish Research Centre for Agricultural and Forest Environment, Poznan-Poland
2004, Merrit Shanskiy, Kristjan Jaak scholarship for participation on conferences Geo-Environment.
2003, Merrit Shanskiy, CIRIUS scholarship Denmar, Royal Agricultural and Veterinary University, Copenhagen.
2001, Merrit Shanskiy, Scholarship from Estonia-Revelia Academica fund.
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 1. Biosciences and Environment; 1.6. Agricultural Sciences
 
 

Completed projects

Publications

Category
Year
Publication
 
5.2.
2014
5.2.
2014
5.2.
2014
1.1.
2013
1.1.
2013
1.1.
2013
3.5.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
1.1.
2012
1.1.
2012
3.2.
2012
5.2.
2012
6.2.
2012
6.2.
2012
1.1.
2011
1.1.
2011
1.2.
2011
3.1.
2011
3.2.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.4.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
3.5.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.1.
2010
3.4.
2010
3.4.
2010
3.5.
2010
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.1.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
1.2.
2009
3.1.
2009
3.2.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.4.
2009
3.5.
2009
3.5.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
1.1.
2008
1.1.
2008
1.1.
2008
3.4.
2008
3.5.
2008
5.2.
2008
1.2.
2007
3.2.
2007
1.1.
2006
1.1.
2006
2.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.1.
2006
3.4.
2005
3.4.
2005
3.5.
2005
3.5.
2005
3.1.
2004
3.1.
2004
3.1.
2004
3.2.
2004
3.4.
2004
3.5.
2004
3.1.
2003
3.4.
2003
1.2.
2002
1.3.
2002
3.1.
2002
3.5.
2001
6.3.
0
  • Leitud 24 kirjet
ProgrammNumberNimiProjekti algusProjekti lõppVastutav täitjaAsutusRahastamine kokku
SFSF0170052s08Agroökosüsteemide mitmekesisus, terviklikkus ja jätkusuutlikkus 01.01.200831.12.2013Tiiu KullEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut644 923,62 EUR
ETFETF5988Astelpajusortide morfomeetriline karakteristika masinkorjeks sobivate sortide valikul ja viljade õlisisalduse uurimine.01.01.200431.12.2007Toivo UniverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 530,42 EUR
MUU8-2/T9023PKPK (84)Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia laboratooriumi võimekuse täiustamine01.11.200801.03.2010Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut83 917,98 EUR
MUU8-2/T9036PKPK (2)Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia laboratooriumi võimekuse täiustamine II01.03.200901.03.2010Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut64 560,10 EUR
MUU8-2/T9024PKPK (85)Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi laboratooriumi täiustamine kiudainete määramise süsteemiga01.11.200801.11.2009Tõnu TõnutareEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut51 672,06 EUR
SFSF0172613s03Eesti mullad: omadused, ökoloogia, seisundi hindamine, säästlik kasutamine, taksonoomia.01.01.200331.12.2007Raimo KõlliEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut168 471,11 EUR
MUU8-2/T12018PKMHElurikkuse, mulla ja maapõue andmesüsteemide geoinformaatiline arendus01.01.201231.12.2014Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut240 278,75 EUR
MUU8-2/T9132PKPKEnergiapositiivne talu01.12.200930.11.2012Merrit Shanskiy; Helis RossnerEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut; Eesti Maaülikool, tehnikainstituut192 270,00 EUR
ETFETF6046Erinevate kultiveerimisviiside mõju metsamarjade produktiivsusele, saagi kvaliteedile ja keskkonnale. Mustika- ja pohlasortide aretus01.01.200531.12.2008Taimi PaalEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut40 176,22 EUR
1.1.5.2.1.2.L170217PKMLGeos Nordic OÜ graniidi peendispersiooni põllumajandusliku kasutamise võimaluste väljaselgitamine28.08.201731.05.2018Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut10 505,00 EUR
MUUARH 2011/II (SFE28 H-Transplan)Helsingi ja Tallinna transpordiühendused ja planeerimistsenraariumid01.01.201131.12.2012Panu LehtovuoriEesti Kunstiakadeemia; Eesti Kunstiakadeemia, Arhitektuuriteaduskond24 890,01 EUR
1.1.L170173PKMLKõrgetasemelise konverentsi "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv“ ("Soil for sustainable food production and ecosystem services“) korraldamine ja läbiviimine Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames30.06.201716.10.2017Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut22 500,00 EUR
1.1.7.4.1.8M160113PKMLMullaelustiku uuringute arendamine ja rahvusvahelistumine mullateaduse vastutusvaldkonnas01.09.201631.12.2018Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut27 500,00 EUR
MUU8-2/T13001PKTMMullast saagini: mulla, taimekasvu ja saagi kvaliteedi hindamise indikaatorid erinevates viljelusviisides01.01.201331.12.2016Evelin LoitEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut256 000,00 EUR
MUU8-2/T8016PKPKPõllumajanduskultuuride kasutamine põletamiseks ja biogaasiks; sortiment ja agrotehnoloogia24.01.200801.12.2012Merrit Shanskiy; Ruth LaukEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut169 365,68 EUR
MUUP170060PKMLPõllumuldade süsiniku-, lämmastiku- ja fosforiringe optimeerimine kestlikuks taimekasvatuseks01.01.201731.12.2018Alar AstoverEesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut80 000,00 EUR
1.1.7.8-2/T14115PKMLRapsi, nisu, rukki, odra ja tritikale viljeluse keskmiste kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise metoodika väljatöötamine29.08.201424.04.2015Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut17 850,00 EUR
MUU8-2/T10026PKPK (0500R2)Regionaalne poliitika ja infovahetus elurikkuse ja maastikulise mitmekesisuse kaitsmiseks ja väärtustamiseks Euroopas01.01.201031.12.2012Kalev SeppEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut139 045,12 EUR
MUU8-2/T7059PKPKRohtsed energiakultuurid Eestis20.04.200701.12.2007Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut13 741,00 EUR
MUU8-2/T10004PKPKSetomaa ja Ape regiooni loodus- ja inimressursside alane uuring Eesti -Läti koostööprojekti BY LOCAL raames21.12.200931.05.2010Alar AstoverEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut17 428,71 EUR
MUU8V160019MIVETeadmistepõhine mahepõllundusvõrgustik01.08.201530.04.2017Mait KriipsaluEesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut12 000,00 EUR
MUU8-2/T7122SPENTeaduse baasfinantseerimise vahendite eraldamine teadusteemale "Taastuvenergia uurimissuuna väljaarendamine Eesti Maaülikoolis", EMÜ nõukogu otsus nr. 10, 30.03.200730.03.200631.12.2007Argo NormakEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, Teadusprorektori vastutusala, taastuvenergia keskus22 369,08 EUR
MUU8-2/T15095PKMLTeadusekspert Merrit Shanskiy osalemine Euroopa Liidu ühiskavandamise algatuse „Põllumajandus, toiduga kindlustatus ja kliimamuutused“ (FACCE JPI) mulla kvaliteedi teemavaldkonna koosolekul 25. augustil 2015. a Wageningeni Ülikoolis Hollandis19.08.201501.10.2015Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut1 500,00 EUR
MUU8-2/T9066PKPKÜhepäevase üleriigilise konverentsi "Agronoomia 2008. Teadusasutuselt põllumehele" läbiviimine. Trükise koostamine ja konverentsikogumiku väljaandmine.09.01.200909.01.2011Merrit ShanskiyEesti Maaülikool; Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut16 980,17 EUR
  • Leitud 89 kirjet
PublikatsioonKlassifikaatorFail
Kern, Jürgen; Tammeorg, Priit; Shanskiy, Merrit; Sakrabani, Ruben; Knicker Heike; Kammann, Claudia, Tuhkanen, Eeva-Maria; Smidt Geerd; Prasad Munoo; Tiilikkala, Kari; Sohi, Saran; Gasco, Gabriel; Steiner, Cristoph; Glaser, Bruno (2017). SYNERGISTIC USE OF PEAT AND CHARRED MATERIAL IN GROWING MEDIA – AN OPTION TO REDUCE THE PRESSURE ON PEATLANDS? Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 1−15.10.3846/16486897.2017.1284665 [ilmumas].1.1.
Kern, Jürgen; Tammeorg, Priit; Shanskiy, Merrit; Sakrabani, Ruben; Knicker, Heike; Kammann, Claudia; Tuhkanen, Eeva-Maria; Smidt, Geerd; Prasad, Munoo; Tiilikkaka, Kari; Sohi, Saran; Gasco, Gabriel; Steiner, Christoph; Glaser, Bruno (2017). Synergistic use of peat and charrED material in growing media – an option to reduce the pressure on peatlands? Journal of Environmental Engineering and Landscape Management , 1−15.10.3846/16486897.2017.1284665 [ilmumas].1.1.
Tõnutare, T.; Krebstein, K.; Utso, M.; Rodima, A.; Kõlli, R.; Shanskiy, M. (2014). Biochar contribution to soil pH buffer capacity. Geophysical Research Abstracts, 16: European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna, Austria, 27 April – 02 May. (EGU2014-10354).5.2.
Tõnutare, T.; Penu, P.; Krebstein, K.; Rodima, A.; Kõlli, R.; Shanskiy, M. (2014). Comparision of ICP-OES and MP-AES in determing soil nutrients by Mechlich3 method. Geophysical Research Abstracts, 16: European Geosciences Union General Assembly 2014 Vienna, Austria, 27 April – 02 May. (EGU2014-11065).5.2.
Tõnutare, T.; Kõlli, R.; Köster, T.; Rannik, K.; Szajdak, L.; Shanskiy, M. (2014). Effect of land use change on soil properties and functions. Geophysical Research Abstracts, 16: EGU General Assembly 2014. Vienna, Austria, 27 April – 02 May, 2014. Vienna, Austria,.5.2.
Alaru, Maarika; Kukk, Liia; Astover, Alar; Lauk, Ruth; Shanskiy, Merrit; Loit, Evelin (2013). An agro-economic analysis of briquette production from fibre hemp and energy sunflower. Industrial Crops and Products, 51, 186−193.1.1.
Kauer, K.; Kõlli, R.; Viiralt, R.; Köster, T.; Noormets, M.; Laidna, T.; Keres, I.; Parol, A.; Varul, T.; Selge, A.; Raave, H. (2013). Effect of Cut Plant Residue Management and Fertilization on the Dry-Matter Yield of Swards and on Carbon Content of Soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 44, 205−218.10.1080/00103624.2013.736304.1.1.
Kauer, K.; Laidna, T.; Keres, I.; Köster, T.; Loit, E.; Shanskiy, M.; Parol, A.; Selge, A.; Viiralt, R.; Raave, H. (2013). Impact of returned clippings on turfgrass growth as affected by nitrogen fertilizer rate, time of return, and weather conditions. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 63 (7), 579−587.1.1.
Tõnutare, Tõnu; Võikar, Madis; Vool, Ele; Moor, Ulvi; Shanskiy, Merrit (2013). Spektroskoopia rakendusvõimalusi aiandustoodangu keemilisel analüüsil veini näitel. Kangor, Tiia; Tamm, Sirje; Lindepuu, Raine (Toim.). Agronoomia 2013 (164−173).. Jõgeva: AS Rebellis.3.5.
Utso, M.; Tõnutare, T.; Shanskiy, M.; Krebstein, K.; Rodima, A.; Kõlli, R. (2013). Influence of biochar on soil pH buffer capacities. Conference materials: International conference, Protection of soil functions - challenges for the future, 15-18 October 2013, Puławy, Poland. 297.5.2.
Tõnutare, Tõnu; Rodima, Ako; Rannik, Kaire; Shanskiy, Merrit (2013). Utilization of peatlands as possible land resource for low-input agriculture: cultivation of Vaccinium species as an example. Geophysical Research Abstracts, 15: European Geosciences Union General Assembly 2013 Vienna, Austria, 07 – 12 April. 12612. (EGU2013-12612).5.2.
Kauer, Karin; Raave, Henn; Köster, Tiina; Viiralt, Rein; Noormets, Merrit; Keres, Indrek; Laidna, Toomas; Parol, Argaadi; Selge, Are (2012). The decomposition of turfgrass clippings is fast at high air humidity and moderate temperature. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 1−10.1.1.
Liina Edesi, Malle Järvan, Merrit Noormets, Enn Lauringson, Ando Adamson, Elina Akk (2012). The importance of solid cattle manure application on soil microorganisms in organic and conventional cultivation. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 583−594.1.1.
Alaru, M.; Lauk, R.; Noormets, M.; Normak, A. (2012). Rohtsetest energiataimedest metaani tootmise potentsiaal. AGRONOOMIA 2012 (235−240).. AS Rebellis.3.2.
Kauer, K.; Kõlli, R.; Viiralt, R.; Köster, T.; Noormets, M.; Laidna, T.; Keres, I.; Parol, A.; Varul, T.; Selge, A.; Raave, H. (2012). The effect of plant residues and fertilization on swards productivity and on soil organic carbon content. Abstracts of International Conference “Humus forms and biologically active compounds as indicators of pedodiversity”. Tartu: Eesti Maaülikool, 27−27.5.2.
Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (2012). Elurikkuse kaitse põllumajanduses: ohustatud loomatõud ja taimesordid Eestis. . 6.2.
Shanskiy, Merrit; Kask, Kadri; Kruusmaa, Karin (2012). Protection of Biodiversity in the Agriculture: Endagered Animal Breeds and Plant Varieties in Estonia. In: .. 6.2.
Paal, T.; Starast, M.; Noormets-Šanski, M.; Vool, E.; Tasa, T.; Karp, K. (2011). Influence of liming and fertilization on lowbush blueberry in harvested peat field condition. Scientia Horticulturae, 130 (1), 157−163 .1.1.
Kukk, Liia; Roostalu, Hugo; Suuster, Elsa; Rossner, Helis; Shanskiy, Merrit; Astover, Alar (2011). Reed canary grass biomass yield and energy use efficiency in Northern European pedoclimatic conditions. Biomass & Bioenergy, 35 (10), 4407−4416.10.1016/j.biombioe.2011.08.018.1.1.
Alaru, M.; Olt, J.; Kukk, L.; Luna-delRisco, M.; Lauk, R.; Noormets, M. (2011). Methane yield of different energy crops grown in Estonian conditions. Agronomy Research, 9 (1), 13−22.1.2.
Mainla, L.; Noormets, M.; Moor, U.; Karp, K.; Jalakas, M. (2011). Effect of Rootstock on Taste-related Properties of Nordic Apple Cultivars. In: IX International Symposium on Integrating Canopy, Rootstock and Environmental Physiology in Orchard Systems (405−410).. Belgium: ISHS. (903).3.1.
Malle Järvan, Liina Edesi, Ando Adamson, Merrit Noormets, Miralda Paivel (2011). Erinevate viljelusviiside mõju taimetoiteelementide sisalduse dünaamikale mullas. Agronoomia 2010/2011 (29−36).. Saku: AS Rebellis.3.2.
Kauer, Karin; Raave, Henn; Viiralt, Rein; Köster, Tiina; Noormets, Merrit; Laidna, Toomas; Keres, Indrek; Parol, Argaadi; Varul, Triin; Selge, Are (2011). Effect of returning of mown grass residues on the productivity of grass-clover sward and the nitrogen content in plants and soil. Proceedings of the 16th Symposium of the European Grassland, 16: Grassland farming and land management systems in mountainous regions. 28-31 August 2011, Irdning, Austria. Ed. Pötsch, E.M., Krautzer, B., Hopkins, A. Irdning, Austria, 452−454.3.4.
Alaru, M.; Kukk, L.; Lauk, R.; Noormets, M. (2011). Heavy metals content in barley's grain influenced by waste water sludge after effect. 7: 24th NJF Congress, SLU, Uppsala Sweden, June 14-16, 2011. 205−205.3.4.
Vollmer, Elis; Shanskiy, Merrit (2011). Maintaining landscape diversity. Case study of Setomaa. Biodiversity in agriculture - lessons learned and future directions, 1: Biodiversity in agriculture - lessons learned and future directions; NJF seminar 436, Ulvik, Norway, 24-26 May 2011. Sweden: Nordic Association of Agricultural Scientists,. (7).3.4.