Risto Järv

15.01.1971
7377 732
51 904 371
risto@folklore.ee

Teenistuskäik

Töökohad ja ametid
09.04.2009–...    Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, juhataja (1,00)
09.04.2009–08.04.2012    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, dotsent (0,20)
01.11.2006–08.04.2009    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule vanemteadur (1,00)
01.11.2003–31.10.2006    Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Kultuuriteaduste ja kunstide instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur (1,00)
1997–2006    Tartu Ülikool, Teadur
1995–1997    Tartu Ülikool, vanemlaborant
 
 
Haridustee
1997–2005 doktoriõpe Tartu Ülikoolis
1997 MA (eesti ja võrdlev rahvaluule), Tartu Ülikool
1995 BA (eesti ja võrdlev rahvaluule), Tartu Ülikool
1989 Tallinna Ühisgümnaasium
 
 
Teadusorganisatsiooniline ja -administratiivne tegevus
2013−...    Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) liige
2010−...    Eesti Kirjandusmuuseumi Teadusnõukogu liige
2009−...    EKM teaduskirjastuse kolleegiumi liige
2005−...    Rahvusvahelise rahvajutu-uurijate Ühingu (ISFNR) liige
1996−...    Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige (aastatel 2003–2009 valitud ARSi juhatusse)
2012−2015    HTM teaduskollektsioonide ekspertnõukogu liige
 
 
Teenistuskäigu lisainfo
Väljaande peatoimetaja: "Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetused" (2009–),
Ajakirja kaastoimetaja: "Journal of Ethnology and Folkloristics" (JEF) (2009–),
Väljaande toimetuskolleegiumi liige: "Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist" (2009–),
Väljaande toimetuskolleegiumi liige: "Paar sammukest" (Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat) (2009–).;

Kvalifikatsioon

 
 
Teaduspreemiad ja tunnustused
2014, Risto Järv, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemia (R. Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan, Inge Annom)
2010, Risto Järv, Ajakirja "Keel ja Kirjandus" aastapreemia
2007, Risto Järv, EV Presidendi rahvaluule kogumispreemia
2005, Risto Järv, Ajakirja "Keel ja Kirjandus" artiklipreemia folkloristika alal
1997, Risto Järv, Magistritöö "Eesti usundi uurimise lähtel. Kr.J. Petersoni kommenteeritud tõlge Kr.Gananderi "Mythologia Fennicast"" (1997) pälvinud Balti Rüütelkonna preemia
 
 
Teadustöö põhisuunad
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Muinasjututeooria
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: Kaasaja jutustamistraditsioon
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; PÕHISUUND: eesti ja soome rahvaluule historiograafia
VALDKOND: 2. Ühiskonnateadused ja kultuur; 2.4. Kultuuriuuringud; CERCS ERIALA: H400 Folkloristika

Publikatsioonid

Klass
Aasta
Publikatsioon
 
1.2.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
6.7.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.2.
2012
3.1.
2011
3.2.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
5.2.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
4.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
4.2.
2005
3.2.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996

Risto Järv

15.01.1971
7377 732
51 904 371
risto@folklore.ee

Career

Institution and occupation
09.04.2009–...    Estonian Literary Museum, Estonian Folklore Archives, Head of the Archives (1,00)
09.04.2009–08.04.2012    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Associate Professor (0,20)
01.11.2006–08.04.2009    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Senior Research Fellow (1,00)
01.11.2003–31.10.2006    University of Tartu, Faculty of Philosophy, Institute of Culture Studies and Arts, Research Fellow (1,00)
1997–2006    University of Tartu, Researcher
1995–1997    University of Tartu, Other staff
 
 
Education
1997–2005 University of Tartu, doctoral studies
1997 MA (folkloristics), University of Tartu
1995 BA (folkloristics), University of Tartu
1989 Tallinna Ühisgümnaasium
 
 
R&D related managerial and administrative work
2013−...    Member of the Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF)
2010−...    Member of the Council of Estonian Literary Museum
2009−...    ELM Scholarly Press, member of the board
2005−...    Member of the International Society for Folk Narrative Research
1996−...    Member of the Academic Folklore Society since 1996 (2003–2009 member of the board of the Society)
2012−2015    Estonian Ministry of Education and Resrarch, expert board on scientific collections, member
 
 
Additional career information
Head of the Proceedings of the Estonian Folklore Archives (Commentationes Archivi Traditionum Popularium Estoniae) (2009–),
Co-editor of the journal "Journal of Ethnology and Folkloristics" (JEF) (2009–),
Member of the editorial board of "Recordings from the Estonian Folklore Archives" (2009–),
Member of the editorial board: "Paar sammukest" (Eesti Kirjandusmuuseumi Aastaraamat) (2009–).
;

Qualifications

 
 
Honours & awards
2014, Risto Järv, Annual Prize of the Endowment for Folk Culture of the Cultural Endowment of Estonia (R. Järv, Mairi Kaasik, Kärri Toomeos-Orglaan, Inge Annom)
2010, Risto Järv, Annual prize of the journal "Keel ja Kirjandus"
2007, Risto Järv, President's Folklore Prize
2005, Risto Järv, Annual prize of the journal "Keel ja Kirjandus" in folkloristics
1997, Risto Järv, Prize of the Baltic Knightage for the Master’s thesis
 
 
Field of research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.14. Communication and Information Sciences
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research
FIELD OF RESEARCH: 2. Culture and Society; 2.4. Cultures Research; CERCS SPECIALTY: H400 Folklore
 
 

Publications

Category
Year
Publication
 
1.2.
2016
6.7.
2016
1.1.
2015
3.2.
2015
3.3.
2015
6.7.
2015
3.1.
2014
3.3.
2014
6.7.
2014
6.7.
2014
1.2.
2013
3.2.
2013
3.2.
2013
4.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
5.2.
2013
6.7.
2013
1.1.
2012
3.1.
2012
6.2.
2012
3.1.
2011
3.3.
2011
3.3.
2011
1.1.
2010
1.2.
2010
3.2.
2010
1.2.
2009
3.2.
2009
3.3.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
5.2.
2009
6.2.
2009
3.1.
2008
3.2.
2008
3.2.
2008
3.3.
2008
4.2.
2008
3.2.
2007
3.2.
2007
4.2.
2007
5.2.
2007
4.2.
2006
1.2.
2005
1.2.
2005
2.2.
2005
2.3.
2005
4.2.
2005
3.2.
2004
4.2.
2004
1.2.
2003
1.2.
2003
1.2.
2003
3.2.
2003
3.2.
2002
1.2.
2001
3.4.
2001
3.5.
2001
1.2.
2000
1.2.
2000
1.2.
1999
1.2.
1999
3.2.
1999
3.2.
1998
3.2.
1997
3.2.
1996
3.2.
1996